logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

 • Intuitivní ovládání
 • Snadná použitelnost
 • Přizpůsobení Vašim potřebám
 • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Sklad6 - nová sazba DPH 10% k 1.1.2015

Postup pro přidání druhé snížené sazby DPH 10% v programu Sklad v.6.0

K nastavení většiny následujících funkcí je třeba se přihlásit ke skladovému programu jako uživatel, který má odpovídající vyšší oprávnění. Změnu sazby je třeba provést před vystavením prvních dokladů s novou sazbou DPH. Před prvním převodem faktur nebo pokladních dokladů do účetnictví zkontrolujte, zda je již instalována nová verze účetnictví (ve variantě EXTUCTO2).

Před všemi změnami je vhodné provést kompletní zálohu dat ve skladovém programu pro případ, že by jste při některé konfigurační činnosti provedli nevratnou změnu, která by zkomplikovala vaši další práci.

Změnu sazby DPH je možné provést i ve starších verzích programu, Změny však v těchto verzích nebyly testovány. Některé funkce programu však ve starých verzích nemusí fungovat správně (např. Soupis daňových dokladů, převody do účetnictví). Na informace o správné verzi programu a o posledních aktualizacích se průběžně informujte u K.A.P.

Změnu programu je potřeba provést v každém skladu, který se aktuálně používá. Pokud máte více sledovaných skladů, které jsou nějakým způsobem propojeny, pak se mohou některé změny provedené v jednom skladu projevit i v jiných skladech.

 1. V menu Služby/Nastavení programu/Oprava ini.hodnot zvyšte hodnotu údaje Aktivní úrovně DPH o 1 (čili např. pokud tam dosud máte 2, tak nastavte tento údaj na hodnotu 3). Pokud jste již měli tuto hodnotu nastavenou na 6 a v seznamu sazeb máte dříve platné sazby (např. 5%, 9%, 14%, 19%, 20%), pak hodnotu ponechte (a poslední sazba bude provedenými změnami zrušena). Počet úrovní DPH neměňte také v případě, že již v seznamu sazeb máte ještě starou sazbu DPH 10%. Maximální počet sazeb je 6. Pokud v aktivní databázi programu máte ještě i doklady s DPH 5%, 22%, 23%, 9%, 19%, 10% či 20% tak už počet sazeb nebude dostatečný na pokrytí všech těchto variant (doporučujeme rozdělení skladů na staré a nové období). Pokud ale již staré doklady netisknete, pak v evidenci mohou zůstat (některé činnosti s těmito doklady ale nebudou vykazovat správné hodnoty). Změnu potvrďte klávesou F2.
 2. V menu Služby/Nastavení programu/Sazby DPH opravte řádky tak, aby jste jste na řádku s označením # 3 udělali prostor pro novou sazbu DPH 10%.
  Čili:
  # Sazba Kód zaokrouhlení Označení Popis Pásmo DPH
  1 15 »ZAOKROUHLENÍ15 15% Snížená sazba DPH 1:1.sníž.sazba
  2 21 »ZAOKROUHLENÍ21 21% Základní sazba DPH 2:zákl.sazba
  3 10 »ZAOKROUHLENÍ10
  10% 2.sníž.sazba DPH 10% 3:2.sníž.sazba


  Pro správnou funkci programu je důležité, aby v řádku #1 byla aktuální první snížená sazba DPH (čili 15%) a v řádku #2 byla aktuální základní sazba DPH (čili 21%). Ostatní sazby DPH již mohou být uspořádány v libovolném pořadí (od řádku #3). Je třeba jen správně určit, zda se jedná o první sníženou, druhou sníženou či základní sazbu DPH. Pro druhou sníženou sazbu DPH ale doporučujeme využít řádek #3 (hlavně kvůli výběru sazeb DPH při zakládání nových skladových karet apod.)

  Celkově může nastavení vypadat takto:
  Sazby DPH 2015 - 1.varianta

  nebo v případě, že potřebujete sledovat ještě i staré sazby DPH, takto
  SazbyDPH2015B

  nebo v případě sledování záloh a starých sazeb DPH, takto
  SazbyDPH2015C

  Pro kopírování jednotlivých údajů do nového řádku můžete využít práci se schránkou. Např. nastavte se na řádek #1 na údaj Kód zaokrouhlení (hodnota »ZAOKROUHLENÍ15) a stiskněte kombinaci kláves Ctrl+C (tím se text zkopíruje do schránky). Pak se přesuňte na vhodný řádek určený pro novou sazbu (nejspíše to bude řádek #3 - viz. výše) na údaj Kód zaokrouhlení. Pokud je tam nějaký text, tak ho smažete (např. pomocí Del) a pomocí Ctrl+V vložíte hodnotu, kterou jsme předtím nakopírovali do schránky. Pak už stačí jen text zkontrolovat či upravit. Podobně se to může udělat i s ostatními údaji (Označení, Popis).
  Změny potvrďte klávesou F2.

  Původní sazby DPH musí být zachovány kvůli tisku starých dokladů s původní sazbou DPH a na dořešení případných zdanitelných plnění, které mají být v původní sazbě. Pokud v aktuálním skladu nemáte žádné doklady se starými sazbami, tak je vhodné počet sazeb v INI hodnotách nastavit tak, aby byly viditelné jen aktuálně platné sazby DPH.
  Pro další funkce je vhodné ukončit práci s programem (Konec práce) a znovu program spustit a přihlásit se do programu.

 3. Pokud jste měnili pořadí některých sazeb DPH, tak v této chvíli již dojde k přesunu DPH u všech skladových karet, které měly sazby, u kterých byla prováděna změna (týká se jen pomocných karet, které mají starou sazbu DPH - nejspíše tedy jen karet pro zaokrouhlení DPH a pro slevy).
 4. V menu Karty/Založení nového účtu stiskněte klávesu F5. Vyhledejte kartu s kódem »ZAOKROUHLENÍ15 (Zaokrouhlení DPH 15% v dokladu) a stiskněte Enter. Vyberte Nastavit kód ručně. Kód změňte na »ZAOKROUHLENÍ10, název změňte na "Zaokrouhlení DPH 10% v dokladu". Zkontrolujte, zda je u karty správně nastavená sazba DPH 10%. Založení karty potvrďte klávesou F2. Pokud jste již kartu »ZAOKROUHLENÍ10 měli v seznamu karet založenou, tak stačí jen tuto kartu v přehledu karet najít, otevřít ji pro opravu a změnit sazbu DPH na 10%.
 5. V menu Karty/Přehled karet (popř. Karty/Oprava a prohlížení karet) vyhledejte karty s kódem »ZAOKROUHLENÍxx nebo SLEVAxx, kde xx odpovídá staré sazbě DPH (např. »ZAOKROUHLENÍ14). Pomocí Enter otevřete kartu a v menu vyberte Oprava karty. Údaj sazba DPH změňte tak, aby sazba odpovídala dané skladové kartě. Změnu potvrďte klávesou F2. DPH zkontrolujte u všech obdobných karet.

Další změny v nastavení

 • Informace o struktuře souborů
  Některé soubory mají v systémovém nastavení v popisu struktur souboru uloženou informaci o sazbě DPH. Toto nastavení je možné změnit v menu Služby/Systémové menu/Struktura souborů (resp. Další služby/Nastavení programu/Systémové menu/Struktura souborů).

  Pomocí F9 najděte strukturu DRUHYPOH a pak pomocí šipky dolů najděte údaj ProcDPH. Pomocí Enter otevřete záznam a údaj Vzor pro vstup opravte na hodnotu:
  Celkem/DPH0%/DPH15%/DPH21%/DPH10%/DPH14%/DPH20%
  Popř. na hodnotu Celkem/DPH0%/15%/21%/Zál./10%/14%/20%, pokud používáte třetí sazbu pro sledování zálohovaných obalů nebo Celkem/DPH0%/15%/21%/10%/14%/20%, pokud máte v evidenci ještě doklady se starou sazbou DPH 14% či 20%.
  Pořadí a hodnoty údajů musí přesně odpovídat číselníku sazeb DPH. Pokud se celý text nevejde do údaje "Vzor pro vstup", tak můžete pokračovat v údaji "Text nápovědy" (tento řádek pak navíc musí začínat znakem + ).
  Změny uložte pomocí F2.
  SazbyDPH2015DruhyPoh

  Pomocí F9 najděte strukturu KARTA a pak pomocí šipky dolů najděte údaj SazbaDPH. Pomocí Enter otevřete záznam a údaj Vzor pro vstup opravte na hodnotu:
  0/15/21/10/14/20
  Popř. na hodnotu 0/15/21/Z./10/14/20 pokud používáte třetí sazbu pro sledování zálohovaných obalů.
  Současně můžete také zkontrolovat, zda údaj Šířka je nastaven na hodnotu 2 nebo vyšší (pokud je tam 1, tak to změňte na 2).
  Pořadí a hodnoty údajů musí přesně odpovídat číselníku sazeb DPH.
  Změny uložte pomocí F2.

 • Nastavení zaúčtování - druhy pohybů pro převod do účetnictví (Služby/Číselníky/Typy dokladů resp. Další služby/Nastavení programu/Typy dokladů, otevřít libovolný typ dokladu pomocí Enter a stisknout F9)
  Před změnami v tomto číselníku se ujistěte, zda máte provedené změny ve strukturách souborů (viz předchozí bod). Pokud máte rozděleno zaúčtování DPH na účtech 343.xxx (popřípadě i základů DPH), pak si v účetnictví založte příslušné účty pro novou sazbu DPH.
  Následně v číselníku pro nastavení zaúčtování opravte popisy u všech řádků, u kterých se měnilo nastavení DPH. Pokud jste v nastavení zaúčtování měli staré sazby DPH, tak je možné, že se přidávaná sazba 10% objeví u některého existujícího záznamu. Změny se projeví u všech řádků, které se odkazují na staré sazby DPH, u nichž byla provedena změna. V tom případě tyto řádky upravte, aby všechny informace v řádku odpovídaly dané sazbě DPH. Pokud tam řádek s novou sazbou DPH 10% není, tak jej přidejte do seznamu a nastavte odpovídajícím způsobem také ostatní informace.
  SazbyDPH2015NastaveniZauctovani10

  Celkově může zaúčtování vypadat např. takto:
  SazbyDPH2015NastaveniZauctovani

  Můžete také opravit řádky pro již neplatné a nepoužívané sazby DPH (např. 19%). V tom případě není třeba řádky duplikovat, ale řádek se starou neplatnou DPH opravte na potřebnou sazbu.

  Obecně platí, že by jste měli pro každou sazbu DPH (aktuálně platnou i předchozí), která se může vyskytnout v dokladech převáděných do účetnictví, mít jeden řádek v nastavení zaúčtování.

 • Exporty do účetnictví
  Pokud provádíte export se skladového programu do účetnictví (buď Účto K.A.P. nebo i externí účetnictví), pak je vhodné aktualizovat verzi Sklad6. Exporty pro externí účetní programy budou průběžně upravovány na základě změn struktury převodních souborů daných externím programem.

 • Sestavy v generátoru sestav
  Sestavy z generátoru sestav je třeba upravit manuálně. V těchto sestavách mohou být chybně nadpisy sestav, ale mohou být i chybně určeny ceny s DPH.

 • Sestava Soupis daňových dokladů
  Sestava může fungovat i v novém období. Předpokladem je instalace aktuální verze Sklad6. Ve standardní podobě se zobrazují pouze informace o základní a snížené sazbě DPH. Ve snížené sazbě budou sečteny hodnoty z první i druhé snížené sazby DPH. Pro správný tisk soupisu daňových dokladů je nezbytné určit v nastavení sazeb DPH (viz. obrázek 1) údaj Pásmo DPH. Pro všechny snížené sazby musí být v nastavení pásma hodnota "1:1,sníž.sazba" nebo "1:2,sníž.sazba" a pro všechny základní sazby DPH hodnota "2:zákl.sazba".

 • Pokladní kniha
  Po změně sazeb DPH dle výše uvedeného postupu se ve vstupu pokladního dokladu ve skladovém programu přibude nová sazba DPH 10%. Tento řádek používejte pro zadávání základů a DPH týkající se této sazby.
  Poslední řádky se starými sazbami DPH 14% a 20% nevyužívejte a i v případě, že zapisujete staré pokladní doklady, tak údaje, které mají DPH 14% či 20% zapište do řádku označeného jako 15% (resp. 21%). To je důležité obzvláště, pokud pokladní knihu převádíte do účetnictví, protože účetnictví počítá pouze se dvěma různými sazbami DPH (15%+21% nebo 14%+20%, ale ne 14%+20%+15%+21%).
  Pomocí proměnné PDDPHCnt,0 lze nastavit počet sazeb zobrazených v detailu pokladní knihy (doporučujeme zde nastavit hodnotu 3).

 • Tisky štítků
  Pokud připravujete štítky (cenovky) ze skladového programu, pak zkontrolujte, zda se po změně DPH na cenovkách objevuje správná sazba DPH (pokud ji tisknete) a taky zda se počítá správná cena s DPH. Pokud ne, tak bude nutné opravit chybné textové objekty ve formuláři štítku (v programu pro tisk štítků)

Postup pro přidání druhé snížené sazby DPH 10% v programu Účto v.2.0

 1. Pro práci s novými sazbami je nutné aktualizovat verzi programu Účto v.2.0
  Nové sazby DPH podporují verze vydané od 25.12.2014 (jen varianty EXTUCTO2)
 2. V rámci aktualizace programu se nová sazba doplní automaticky. V menu Služby/Nastavení programu/Init.hodnoty zkontrolujte, že v údaji "Aktivní úrovně DPH" je hodnota 3. V menu Služby/Číselníky/Úrovně daně zkontrolujte sazby 0/15/21/10. Neměňte pořadí těchto sazeb. Nově přidaná druhá snížená sazba musí být uvedena jako poslední. Pro starší období použije program správné DPH automaticky (dle účetního měsíce dokladu)
 3. V generátoru sestav je třeba opravit sestavy, aby obsahovaly sloupce pro novou sazbu DPH. V kontrolních sestavách může být potřebné změnit analytický účet či kontrolní sazbu DPH.