logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
07.02.1999 Sklad6 Při autom. zápisu pokladní knihy je možnost uložit pokl. doklad bez DPH
07.02.1999 Sklad6 Při autom. zápisu pokladní knihy je možnost vytvořit také řádek s platbou
08.01.1999 Sklad6 Možnost u požadavků (pomocí:stav požadavku = rezervováno) automaticky zarezervovat zboží. Při převodu pož.->faktura se rezervace ruší. Je vhodné vypnout kontrolu (autom. mazání) rezervací v INI hodnotách.
08.01.1999 Sklad6 Nový údaj v kartě - číslo prohlášení o shodě (20 znaků)
08.01.1999 Sklad6 V přenosu karet (Alt+F5) možnost převodu souvis.nákl. a prohl o shodě + zpřesnění sledování data založení karty a data posl. pohybu karty
27.12.1998 Sklad6
27.12.1998 Sklad6 Možnost založit novou skl.kartu v objednávkách a požadavcích
27.12.1998 Sklad6 Inventury - upraveny hlášení a dotazy - možnost v sestavě rozdílů vytvořit mezisoučty za skupiny karet dle prvních dvou znaků kódu
27.12.1998 Sklad6 Upraveno hledání kódu nebo názvu v operacích dokladu (F6 a Shift+F6)
27.12.1998 Sklad6 Soubor s výpočty SKLADVYO.BTR se otvírá pouze v době, kdy je skutečně třeba
27.12.1998 Sklad6 Při importu požadavků z PSIONu se aktualizuje číselná řada objednávek
27.12.1998 Sklad6 Možnost uložit nastavení přepínačů (F6) při převodu požadavků do faktury, při převodu faktur do účta
27.12.1998 Sklad6 Možnost převodu faktur do účta dle data usk.zdaň.plnění(menu +6,27,-6,28)
27.12.1998 Sklad6 V Opravě INI hodnot lze nadefinovat doplňkové proměnné pro tisk (F10)
22.12.1998 Sklad6 Možnost nastavit způsob vracení hotovosti v nastavení typu dokladu
21.12.1998 Sklad6 Výpočet optima upraven pro možnost spočítat zásobu na konci každého období
21.12.1998 Sklad6 Výpočet za období - za den - soboty a neděle jsou počítány do pátku
21.12.1998 Sklad6 Kontrolována problematika roku 2000, drobné úpravy v některých výpočtech v souvislosti s přestupným rokem
21.12.1998 Sklad6 Možnost uložit předdefinované nastavení pro vybrané dialogy (tisk karet, přenos karet, výpočet optima, ...)
05.12.1998 Sklad6 Možnost do karty zadat pevné náklady související s pořízením zboží
05.12.1998 Účto Možnost vytvořit předdefinované texty pro ručně zapisované faktury
25.11.1998 Sklad6 Upraven dialog pro hromadné zaplacení dokladu - možnost předefinovat úhradu
25.11.1998 Sklad6 Dokončena 1.fáze vývoje výpočtu optimální zásoby
21.11.1998 Sklad6 V dialozích "Tisk seznamu karet", "Kopírování karet ze souboru" a dialozích pro výpočet optima lze uložit nastavení předdef.vstupních údajů
21.11.1998 Sklad6 Ve výčtových položkách (např. leden/.../prosinec) lze volit údaj prvním písmenem
21.11.1998 Sklad6 Při hledání (F10): pokud nebyl nalezen žádný záznam, pak se hlásí chyba a zobrazí se zpět všechny záznamy
12.11.1998 Účto Výpočet saldokonta k datu - započítá i faktury z pozdějšího období pokud existuje platba ze sledovaného období (ale Celkem ve faktuře je nastaveno na 0)
08.11.1998 Sklad6 V opravě ini hodnot lze navolit způsob třídění položek dokladů (např. dle skupiny)
08.11.1998 Sklad6 Změna dialogu pro výběr čísla dodávky pro tisk
08.11.1998 Sklad6 Kontrola, zda se v dobropisu nevyskytují záporné pohyby se zbožím
08.11.1998 Sklad6 Zlepšen přístup k dočasným souborům - tvoří se jako TMPxxxxx.TMP, kde xxxxx je náhodné číslo, nepotřebné se mažou; díky tomu je také možné spustit najednou výpočet více sestav nebo vyhledávání ve více oknech Win.
30.10.1998 Sklad6 Výpočet:Součet dokladů - Sazba DPH je určena dle operací a ne dle akt. stavu karty
21.10.1998 Sklad6 Grafy nákupu a prodeje za rok - rozšířeny o grafy za daňové doklady
20.10.1998 Sklad6 Uvolněno více volné konvenční paměti
09.10.1998 Sklad6 V seznamu karet nová funkce Export karet do DBF (klávesa Shift+F5)
27.09.1998 Sklad6 Návrhy objednávek: objednané množství v baleních a v paletách, zobrazení informací z adres (poznámky, min.dodávka), informace o stavu objednání zůstává zachována i při dalším návrhu v tomtéž dni
27.09.1998 Sklad6 Návrh objednávek zahrnuje i nepracované požadavky zákazníků
27.09.1998 Sklad6 Opraven výpočet tabulky DPH v operacích (započítání obalů)
27.09.1998 Sklad6 Nastavení kódování pro zobrazení v menu Konfigurace
27.09.1998 Sklad6 Prodej do mínusu - při příjmu zboží se automaticky párují volné prod.operace
10.09.1998 Sklad6 Možnost vypnout/zapnout zobrazení skladové karty v seznamu
10.09.1998 Sklad6 Při změně dokladu z nedaňového na daňový se zapamatuje číslo DL
10.09.1998 Sklad6 Memo položky ke kartám (KARTA_OPR:kód menu 51, 12) a k dokladům (DOKLAD_OP2: kód menu 16, 48) a k adresám (nová přístup práva o opravě těchto položek)
04.09.1998 Sklad6 Upraven výpočet zisku za účty - Daně, zásoby; Součet dokladů
31.08.1998 Sklad6 Upraveny hromadné návrhy objednávek
31.08.1998 Sklad6 V sklad.kartě nové položky Výrobce a Dodávkový cyklus
31.08.1998 Sklad6 Rozšířena sestava zisku o obrat bez obalů a účtů (prom. 175, 176)
25.07.1998 Sklad6 Nová funkce "Datum uzamčení pokladny", kód menu 15,16 do menu Nastavení
25.07.1998 Sklad6 Oprava výpočtu optimální zásoby karty - funkce zkusí převzít dod.cyklus z karty, pokud je 0, pak hledá v adrese
25.07.1998 Sklad6 Změna struktury KARTA / platí pro rozšířenou kartu
+ DodCyklus byte "Dodávkový cyklus"
+ Vyrobce string[10] "Výrobce"
- Rezerva char[78] "Rezerva"
 předchozí  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  z 81 další