logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
22.12.2021 Sklad6 Úprava převodu do účetnictví - ve variantě přímého převodu do účetnictví je možné nastavit jinou hodnotu pro automatické potvrzování transakce pomocí proměnné SK_UC_FA+,17 nebo SK_UC_FA-,17 pro přijaté a vydané doklady. Pokud je zapnuté rozšířené logování převodu, tak je hodnota této proměnné přednastavena na 1, což znamená, ...
Více
21.12.2021 Sklad6
Pomocí proměnné InvPasmo+,1 lze nastavit jméno individuální ceny použité pro ocenění přebytků. Proměnnou InvPasmo+,0 lze určit základní typ ceny pro přebytky (tato proměnná už byla implementovaná dříve)
21.12.2021 Sklad6 Rozšíření struktur pro evidenci výrobků a materiálů. Ve výrobcích jsou tři nová pole Prirazka, CenaMatAkt, CenaVyrAkt. Pole Přirážka je editovatelné v rámci dialogu pro editaci výrobku. Lze ho použít například pro kalkulovaná pole ověřující, že přirážka mezi celkovou cenou surovin a cenou výrobku je dostatečná...
Více
21.12.2021 Sklad6 Změna nabídky pro aktualizaci cen (Alt+F6) v přehledu výrobků. Nově se zobrazuje ve formě menu. Je zde možné použít následující kódy menu (název menu VYR_MNU)...
Více
21.12.2021 Sklad6 Úprava algoritmu pro výpočet cen výrobků v rámci hromadné výroby. Dosud platilo, že při hromadné výrobě více výrobků v rámci jednoho výrobního příkazu, se ceny výrobků počítaly poměrově podle hmotnosti výrobků z celkové ceny všech materiálů. Nově : Program si u každého materiálu pamatuje, ke kterým výrobkům náleží. Cena výrobu je pak ovlivněna jen těmi materiály, ...
Více
18.12.2021 Sklad6 Modul pro vyhodnocování odměn obchodních zástupců V novém číselníku pro nastavení odměn OZ lze určit pravidla pro vyhodnocení odměny. Odměna může zohledňovat různé skladové karty (např. skupiny zboží), různé odběratele (např. jiná odměna pro síťové zákazníky), zakázky (OZ), splatnost faktur, období (dle DUZP) a firmy či pobočku, za kterou je výpočet prováděn...
Více
18.12.2021 Sklad6
V číselníku typů dokladů je nová volba pro povolení zahrnutí typu dokladu do výpočtu odměn OZ (F5). Pokud je přepínač zapnutý, tak se uplatňuje také související nastavení, zda mají být doklady do výpočtu změn zahrnuty dle data platby (jen zcela zaplacené doklady) nebo dle DUZP (nebere se ohled na platbu).
16.12.2021 Sklad6
Uživatelé, kteří nemají právo vidět nákupní ceny (popř. fakturační nákupní ceny) nově nevidí cenu v přehledu operací skladové karty u těch operací, které vychází z NC (platí například pro převodky s dohledávanou nákupní cenou z nákupní operace).
10.12.2021 Sklad6
Rozšíření práce s uživatelskými dialogy. V číselníku uživatelských dialogů je v položkách možno definovat jméno uživatelského číselníku. Pokud je tento číselník určen, tak se nabízí v uživatelském dialogu možnost výběru z tohoto číselníku.
10.12.2021 Účto
Rozšíření kontrol při zpracování příkazů k úhradě ve formátu SEPA Multicash XML. Kontroluje se, zda je v adrese dodavatele/odběratele vyplněn IBAN a BIC. U položek příkazu k úhradě nemusí být vyplněn účet ve standardním formátu. Faktury v cizí měně se přenáší do příkazu v cizí měně.
26.11.2021 Sklad6
Při přepočítání ceny výrobků (Alt+F6 v přehledu "Výrobky a materiál") se uplatňuje nastavení definované proměnnou VyrSpotM,3 umožňující zpracování alternativních karet. Při procházení materiálových karet může být karta nahrazena vhodnější alternativní kartou, která má zásobu.
26.11.2021 Sklad6 V uzávěrce prodeje na pokladně se při vytváření uzávěrkového dokladu se spotřebou materiálu za výrobky s minusovým stavem mohou kontrolovat alternativní karty, Při procházení materiálových karet může být karta nahrazena vhodnější alternativní kartou, která má zásobu...
Více
23.11.2021 Sklad6
Podpora pro hlášení lihu ve formátu 1.3.0. Pro správnou funkci stačí nahrát aktuální šablony do skladové složky (ORO_Zprava_CZL001_1.3.0.xsd, ORO_Zprava_CZL002_1.3.0.xsd, ORO_Zprava_CZL003_1.3.0.xsd, Typy_1.3.0.xsd)
17.11.2021 Sklad6 Program podporuje novou variantu vypočtu prodeje odběratelům za zvolené období (IČO-kód: SkladVY5). Program se řídí proměnnou VY5Param,0: ...
Více
17.11.2021 Sklad6 Rozšíření párování EDI dokladů. Při použití funkce s kódem menu 57, 9 v EDI_Dok pro párování souvisejících dokladů program kontroluje, zda je daný doklad dobropis. Pokud ano, tak dohledá odpovídající fakturu a pokud je nalezena, tak zkusí provést společné spárování této faktury a všech odpovídajících dobropisů s dohledaným skladovým dokladem. Pokud párování selže, ...
Více
17.11.2021 Sklad6
V evidenci odběratelů a dodavatelů je rozšířen číselníku typů odběratelů/dodavatelů o nové pole Kategorie, ke kterému existuje také nový číselník.
17.11.2021 Sklad6
V číselníku pro pole ID v evidenci odběratelů, resp. dodavatelů je možné definovat nové pole pomocí proměnné AdrIdStr-,0 (resp. AdrIdStr-,0). Do hodnoty zadejte nadpis pole.
17.11.2021 Sklad6
V adrese je doplněno nové pole Dny po splatnosti umožňující zadat tolerovaný počet dní po splatnosti faktur pro některé výpočty
11.11.2021 Sklad6
V nastavení bodového systému pro vyhodnocení optimální nákupní operace pro výdej zboží (Číselníky/Typy dokladů/Enter/F8/F8) je rozšířeno bodové ohodnocení pro variantu, kdy se zboží vydává ze stejné pozice jako některá jiná výdajová operace pro stejné zboží. Určením nenulového bodového ohodnocení této varianty se tedy budou preferovat výdeje ze stejné pozice.

22.10.2021 Sklad6 Ve struktuře KARTA je možné definovat kalkulované pole OBRAZEKV, které obsahuje název výchozího souboru s obrázkem. Ten se určuje buď pomocí záznamu uloženého v evidenci Obrázky ke kartě nebo pomocí výchozího jména souboru určeného výrazem (viz proměnné KARImgExpr,x) včetně složky (proměnná KARImgPath,0).
19.10.2021 Sklad6 Před odesláním objednávky na dodavatele je prováděna kontrola data požadováno. Pokud je toto datum vyplněno a je menší než aktuální datum, tak se objeví upozornění s možností přerušit zpracování. Pomocí proměnné NObjKnt, 0 lze nastavit režim kontroly:...
Více
19.10.2021 Sklad6 V menu DOKLAD_SPC (případně v podmenu) jsou k dispozici nové varianty převodu do účetnictví za vybrané nebo označené doklady, které vždy data převádí dávkovým způsobem za pomocí souborů SK_UC_??-BTR...
Více
19.10.2021 Sklad6 Úprava importu speciálních znaků s diakritikou, které program nedokáže uložit do databáze (např. A s kroužkem se převede na A)
08.10.2021 Sklad6
V číselníku typů dokladů je v dialogu pro nastavení práce s identifikací umístění (F8/F8) nový přepínač [x] Preferovat id. umístění s menší hodnotou id. umístění (v případě rovnosti bodů)
Nastavení se uplatňuje jen v případě, že pomocí dalších kritérií není vyhledaná lepší pozice a pro danou nákupní operaci není zadané datum výroby.

05.10.2021 Sklad6 Úprava výpočtu prodaného zboží za odběratele (tabulka SKLADVY5). Pokud je nastavena proměnná VY5ExtID,0 na hodnotu 1, tak se do tabulky zahrnou také skladové karty, které jsou v dokladech převedených na drobný daňový doklad. U karet ale nebude započítán počet ani částky prodejů...
Více
02.10.2021 Sklad6 Úprava převodu do účetnictví - pomocí proměnných SK_UC_PRV+,50 a SK_UC_PRV-,50 lze definovat další identifikační číslo pro určení umístění tabulky UCTOFAK.BTR pro přijaté a vydané doklady..
Více
10.09.2021 Sklad6 Úprava některých kontrol při zpracování požadavků. Pokud má zákazník v adrese určený výchozí typ dokladu a v požadavku není výsledný typ dokladu určený, tak se pro různé kontroly použije typ dokladu z adresy (dosud se použilo výchozí nastavení typů dokladů z INI hodnot). Změna se týký např. vyhodnocení zalistovaných položek nebo kontroly minimální ceny...
Více
27.08.2021 Sklad6, Účto Nová funkce pro import dat z datového zdroje s pomocí rozhraní ADO. Je tak možné snadno importovat data z libovolné databáze, pro kterou existuje příslušný ovladač v prostředí Windows (například data ze sešitů Excel, data z tabulek a SQL dotazů MS SQL, data z databází poskytovaných přes rozhraní ODBC, data z jiných tabulek PSQL)...
Více
13.08.2021 Sklad6 Ve skladové kartě je nové pole IdEkokom pro určení identifikátoru seznamu záznamů v nové tabulce SKLADEKC obsahující informace k výpočtu podkladů pro EKO-KOM za danou kartu.
11.08.2021 Sklad6 V nabídce pro druh výpočtu jednotkové ceny je nová možnost Koef.JC 1m, čili výpočet dle koeficientu JC s jednotkou 1 m;
20.07.2021 Sklad6, Účto V menu NOBJED_SPC pro práci s objednávkami na dodavatele (Alt+F6/Speciální funkce) je možné doplnit nové menu pro zobrazení interních poznámek k objednávce na dodavatele (může obsahovat např. adresu odběrného místa pocházející z požadavku - viz výše). Kód menu 39, 11
20.07.2021 Sklad6, Účto Podpora tzv. extended operací zpracovávaných na serveru pro objekty TKAPBtrTable používaných ve skriptech. Nové funkce mohou při správném použití výrazně zrychlit komunikaci se serverem u složitějších databázových dotazů načítajících větší množství dat...
Více
15.07.2021 Sklad6 Převody do účetnictví: Funkce přímého zaúčtování (Alt+U v přehledu dokladů) kontroluje omezení definované v účetnictví pro práci s obdobím (kontroluje se, že doklady jsou v aktuálním nebo novějším účetním období a ověřují se omezení na účetní období a DUZP nastavení v dialogu Init. hodnoty/F7 v účetnictví)...
Více
15.07.2021 Sklad6 Nový příznak dokladu "Vyžádání opakovaného převodu do účetnictví". Příznak má smysl nastavovat pro doklady, které mají povolen převod do účetnictví a daný doklad už byl do účetnictví převeden. Doklad je pak zahrnut do převodu za zvolené období i v případě, že už byl dříve převeden (a není zapnutý Ruční/opakovaný převod). Do menu DOKLAD_SPC (resp. DOKLAD_SP-, DOKLAD_SP+ nebo podmenu) lze dopln...
Více
09.07.2021 Sklad6 Při spouštění výpočtu prodeje odběratelům za období se ověřuje, zda proběhla počáteční inicializace (vynulování) tabulky SKLADVY5 obsahující vypočtená data. Pokud při vytváření tabulky vznikne chyba, tak je nabídnuta alternativní inicializace spočívající ve vymazání jednotlivých záznamů v tabulce.
Alternativní inicializaci je možné také vynutit nastavením proměnné VY5Param,0 na hodnotu 1.
09.07.2021 Sklad6 Pomocí proměnné DokAutExpT,9 lze nastavit masku pro jména položek v záznamech změn dokladu, které má program považovat za export dokladu za účelem zjištění, zda byl doklad změněn od posledního exportu. Výchozí hodnota je LOGDOKEML/LOGDOKTXT.
14.06.2021 Sklad6 Při importu XML souborů z aplikace Maxim Průvodky je možné ovlivnit způsob zpracování jednotlivých druhů plateb (dle číselníku způsobů úhrady). Pomocí proměnné XMLImpPruv,12 lze určit seznam povolených (resp. zakázaných) způsobů úhrad (ve formě masky), pro které se má vytvářet nový pokladní doklad. Ve výchozím stavu jsou povoleny všechny úhrady...
Více
14.06.2021 Sklad6

Při importu plateb z účetnictví je možné ovlivnit zpracování údaje ID Firmy pro dohledání správného typu dokladu (viz úprava z 29.4.2021). Proměnná DokPltImp-,0 pro dodací doklady, resp. DokPltImp+,0 pro příjmové doklady umožňuje nastavit překódování ID Firmy použitého pro dohledání typu dokladu.
Např. hodnota 15=0/20=5 změní ID firmy z přijatého záznamu platby z hodnoty 15 na 0 (tj. ID firmy se neuplatňuje pro dohledání typu dokladu) a hodnotu 20 zpracovává jako ID firmy 5.

04.06.2021 Účto Podpora pro zpracování třístranného obchodu při generování souhrnného hlášení
04.06.2021 Sklad6, Účto V dialogu pro zobrazení kalendáře (Alt+K kdekoli v programu) se zobrazují čísla týdnů.
23.05.2021 Sklad6 Zpracování zahraničních EDI dokladů a dokladů v cizí měně.
23.05.2021 Sklad6 EDI: zpracování obalů v rámci párování EDI zprávy s příjemkou - v prvním kole se obaly testují "přesně", v druhém kole se kontroluje, zda suma zbývajících nespárovaných obalů souhlasí s obaly v EDI dokladu.
23.05.2021 Sklad6 EDI: úprava algoritmu kontroly cen (řešení některých zaokrouhlovacích rozdílů). Nyní se bere v úvahu také celková cena za položku. Pokud cena za měrnou jednotku vypočtená z celkové ceny za položku se liší od Ceny/MJ z EDI záznamu nejvýše o 0.005 Kč, tak se použije tato vypočtená cena.
23.05.2021 Sklad6

Úprava zobrazování dat z archivu Editel (locale = cs)

23.05.2021 Sklad6 EDI: Rozlišení varování (W: ) a chyb (E: ) v protokolu párování
14.05.2021 Sklad6

Rozšířena délka vstupního pole s číslem dodacího listu v hlavičce dokladu na 20 znaků.

14.05.2021 Sklad6 Rozšířena délka variabilního symbolu v hlavičce dokladu. Protože běžná maximální délka variabilního symbolu pro účely platby v bankovnictví je 10 znaků, tak prodlouženou délku variabilního symbolu je třeba povolit v jednotlivých typech dokladů(přepínače F5). Prodlouženou délku je vhodné nastavit např. pro příjmové dodací listy nebo pro interní doklady.
14.05.2021 Sklad6 Pro zobrazení celého čísla dodacího listu, variabilního symbolu nebo čísla objednávky lze definovat kalkulovaná pole ve struktuře doklad s názvem: CCISLODL, CVARSYMBOL, CCISLOOBJ
14.05.2021 Sklad6

Pro označení průvodek v evidenci sledování rozvozů lze použít Shift+šipky (popř. PageDn/PageUp)

14.05.2021 Sklad6 Kontrola vlastností Povinné zpracování v nastavení EDI v 7. záložce adresy dodavatele pro dodací listy a faktury (příjemky). Pokud je zapnutá volba Povinně-položkově nebo Povinně-celk.částky, tak doklady pro tuto firmy je možné vytvářet pouze přes EDI procesy (párování EDI dokladů). Nastavení této kontroly je ovlivněno následujícími proměnnými:...
Více
 předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  z 75 další