logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
25.11.1997 Sklad6 Založena nová položka v kartě ve struktuře "Optimum" / optimální zásoba: (vložit za Rezerva2, před VeVrstve, položku Rezerva2 zkrátit z 5 na 1) KARTA Optimum longint 9, 0 "Optimum :". Po založení záznamu do struktur a ověření, že je položka na správném místě ve struktuře je vhodné karty zazálohovat a naplnit údaj "Optimum" nějakou iniciální hodnotou, např. 0 (ve správci souborů v seznamu ...
Více
24.11.1997 Sklad6 Soubor SkladDRP.BTR - Druhy pohybů pro převod do účta lze editovat v nastavení typů dokladů (Další služby/Nastavení programu/Typy dokladů). V systémovém menu - Segmenty indexů je nutné u všech segmentů indexu DRUHYPOH nastavit příznak [X] Duplicate a soubor SkladDRP.BTR potom přeindexovat ve správci souborů. Úprava převodu faktur do účetnictví - faktoring a. V Typech dokladů kl.F9 : Vytvo...
Více
24.11.1997 Účto Načtení automatizovaných bankovních operací (ABO) zvládá načíst soubory ve formátu zasílaném firmou O.B.HELLER. Nastavení se provádí v menu Číselníky/Nastavení typů dokladů/Bankovní výpisy - položka "Formát ABO".
21.11.1997 Účto Nová verze editoru podobně jako ve skladu (vyvolání klávesou Alt+E)
21.11.1997 Sklad6 Úprava faktoringu - konverze do LATIN2 funkcí #{conv(text_výraz, 2)}- zavedena proměnná #60 obsahující částku s des.čárkou
20.11.1997 Sklad6 Nová funkce : Seznam číselníků (kód menu 15, 15) (vhodné umístění např. v menu Další služby/Nastavení programu). Seznam je možné naplnit ručně nebo ho doplnit pomocí fce export a import dat z již naplněného seznamu číselníků. V seznamu je možné editovat jednotlivé číselníky i když vhodnější je editovat daný číselník v místě k tomu určeném. Přepínač "Export" určuje číselníky, které se mají...
Více
18.11.1997 Sklad6 Změna při kopírování skladových karet (Alt+F5) - rozšíření přepínačů (podrobněji + ceny samostatně); možnost vypnout kopírování indiv. a doporučených cen před spuštěním kopírování (pak je možné karty kopírovat za chodu programu v síti)
18.11.1997 Sklad6 Přepracování vstupu SKLADOVÉ KARTY + doplněny info:ceny s DPH, rabat je přejmenován v kartě na správnější výraz Marže Mimo očekávanou marži (kterou lze zadat) lze v kartě vidět (ale ne opravovat) také "skutečnou" marži v % pro každou prodejní cenu zvlášť (je počítána vzhledem k aktuální nákupní ceně)
18.11.1997 Sklad6 Změna přístupu k položce "Ve vrstvě" ve skladové kartě - Založena nová položka ve struktuře : (vložit za Rezerva2, před ExtEAN) (položku Rezerva2 zkrátit ze 7 na 5) VeVrstve word 5, 0 "Ve vrstvě:" . Po založení záznamu do struktur a ověření, že je položka na správném místě ve struktuře je vhodné karty zazálohovat a naplnit údaj "Ve vrstvě" nějakou iniciální hodnotou, např. 0 (ve správci s...
Více
16.11.1997 Sklad6 Nová funkce - Změna vlastního hesla (kód menu 15, 14)
(vhodné umístění např. v menu Další služby)
16.11.1997 Sklad6 Při "Vytvoření dat pro notebooky" se vytváří také přenosový soubor NTB_OKR.BTR obsahující kompletní okruhy zboží (kopie SKLADOKR.BTR) Pro používání nutno nadefinovat soubor v seznamu souborů s vlastnostmi jako u souboru SKLADOKR.BTR - pouze typ adresáře stejný jako u souboru NTB_KAR.BTR a opravit rozbalovací BAT soubory v notebooku)
16.11.1997 Sklad6, Účto Nový textový (poznámkový) editor - Možnost editovat větší soubory včetně souboru SKLAD-??.DEF, souborů sestav apod. Editor má schopnosti práce s bloky (alá Windows) a umí pracovat se speciálními znaky např. a ¶
Významné klávesy
Klávesa Popis funkce
Ctrl + P vložení speciálního znaku (objeví se menu s nabídkou speciálních znaků)
Shift + šipky označení bloku
Shift+Del, Ctrl+Del, Shift+Ins, Ctrl + Ins práce s bloky
F7 tisk na tiskárnu
F6 hledání
shift+F6 nebo Ctrl+L hledej další
F2 ulož
shift + F2 ulož jako
16.11.1997 Sklad6 Možnost práce v režimu 43 řádků x 80 sloupců nebo 50 řádků x 80 sloupců (VGA). Nastavení lze použít hlavně ve Windows (sklad nebo účto již musí být v době spuštění ve zvoleném textovém režimu)
16.11.1997 Sklad6 V definici sestav (SKLAD-??.DEF) je možné použít pro konce sestav nerozdělitelné bloky. Začátek bloku se označuje .KS.ZB a konec bloku .KS.KB na samostatném řádku. Pokud se celý blok nevejde na konec stránky, pak se odstránkuje a blok se vytiskne až na začátku nové strany. (Vhodné použití např. pro závěrečné tabulky s penězi nebo pro tabulky s obaly)
01.01.1970 Sklad6 Změna stavu - zrušeno-duplicita (přišel znovu stejný doklad - původní se ruší) EDI doklady v přehledu dokladů jsou barevně zvýrazněny dle stavu, ve kterém se aktuálně nachází
Více
01.01.1970 Sklad6 Program zobrazuje podrobnější informace v případě hlášení o uzamknutí dokladu. Nově je doplněna informace o důvodu uzamknutí (např. že datum vystavení dokladu leží v uzamknutém období)
01.01.1970 Sklad6 Nový dialog pro nastavení formulářů pro tisk štítků z dokladů a požadavků. V dialogu je možné nastavit všechny běžné parametry tisku a pomocí hintů jsou k vybraným údajům doplněny popisy o jednotlivých parametrech
01.01.1970 Sklad6 Pomocí proměnné DokTskTK+,0 nebo DokTskTK-,0 lze nastavit, aby pro vybrané typy skladových karet program nerozděloval operace při tisku dokladu na základě různé poznámky v operaci. Hodnotu zadejte jako součet hodnot za typy karet, za které se má provádět rozdělování: ...
Více
 předchozí  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  z 75 další