logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
25.11.1997 Sklad6 Zaveden soubor SkladXNV.BTR (struktury KARTAXNV, indexy KARTAXNV). Pokud je tento soubor vytvořen, pak se uplatňuje nový druh zpracování inventur, kde je sledováno také místo uložení a počet ks na daném místě.
25.11.1997 Sklad6 Založena nová položka v kartě ve struktuře "Optimum" / optimální zásoba: (vložit za Rezerva2, před VeVrstve, položku Rezerva2 zkrátit z 5 na 1) KARTA Optimum longint 9, 0 "Optimum :". Po založení záznamu do struktur a ověření, že je položka na správném místě ve struktuře je vhodné karty zazálohovat a naplnit údaj "Optimum" nějakou iniciální hodnotou, např. 0 (ve správci souborů v seznamu ...
Více
24.11.1997 Sklad6 Soubor SkladDRP.BTR - Druhy pohybů pro převod do účta lze editovat v nastavení typů dokladů (Další služby/Nastavení programu/Typy dokladů). V systémovém menu - Segmenty indexů je nutné u všech segmentů indexu DRUHYPOH nastavit příznak [X] Duplicate a soubor SkladDRP.BTR potom přeindexovat ve správci souborů. Úprava převodu faktur do účetnictví - faktoring a. V Typech dokladů kl.F9 : Vytvo...
Více
24.11.1997 Účto Načtení automatizovaných bankovních operací (ABO) zvládá načíst soubory ve formátu zasílaném firmou O.B.HELLER. Nastavení se provádí v menu Číselníky/Nastavení typů dokladů/Bankovní výpisy - položka "Formát ABO".
21.11.1997 Účto Nová verze editoru podobně jako ve skladu (vyvolání klávesou Alt+E)
21.11.1997 Sklad6 Úprava faktoringu - konverze do LATIN2 funkcí #{conv(text_výraz, 2)}- zavedena proměnná #60 obsahující částku s des.čárkou
20.11.1997 Sklad6 Nová funkce : Seznam číselníků (kód menu 15, 15) (vhodné umístění např. v menu Další služby/Nastavení programu). Seznam je možné naplnit ručně nebo ho doplnit pomocí fce export a import dat z již naplněného seznamu číselníků. V seznamu je možné editovat jednotlivé číselníky i když vhodnější je editovat daný číselník v místě k tomu určeném. Přepínač "Export" určuje číselníky, které se mají...
Více
18.11.1997 Sklad6 Změna při kopírování skladových karet (Alt+F5) - rozšíření přepínačů (podrobněji + ceny samostatně); možnost vypnout kopírování indiv. a doporučených cen před spuštěním kopírování (pak je možné karty kopírovat za chodu programu v síti)
18.11.1997 Sklad6 Přepracování vstupu SKLADOVÉ KARTY + doplněny info:ceny s DPH, rabat je přejmenován v kartě na správnější výraz Marže Mimo očekávanou marži (kterou lze zadat) lze v kartě vidět (ale ne opravovat) také "skutečnou" marži v % pro každou prodejní cenu zvlášť (je počítána vzhledem k aktuální nákupní ceně)
18.11.1997 Sklad6 Změna přístupu k položce "Ve vrstvě" ve skladové kartě - Založena nová položka ve struktuře : (vložit za Rezerva2, před ExtEAN) (položku Rezerva2 zkrátit ze 7 na 5) VeVrstve word 5, 0 "Ve vrstvě:" . Po založení záznamu do struktur a ověření, že je položka na správném místě ve struktuře je vhodné karty zazálohovat a naplnit údaj "Ve vrstvě" nějakou iniciální hodnotou, např. 0 (ve správci s...
Více
16.11.1997 Sklad6 Nová funkce - Změna vlastního hesla (kód menu 15, 14)
(vhodné umístění např. v menu Další služby)
16.11.1997 Sklad6 Při "Vytvoření dat pro notebooky" se vytváří také přenosový soubor NTB_OKR.BTR obsahující kompletní okruhy zboží (kopie SKLADOKR.BTR) Pro používání nutno nadefinovat soubor v seznamu souborů s vlastnostmi jako u souboru SKLADOKR.BTR - pouze typ adresáře stejný jako u souboru NTB_KAR.BTR a opravit rozbalovací BAT soubory v notebooku)
16.11.1997 Sklad6, Účto Nový textový (poznámkový) editor - Možnost editovat větší soubory včetně souboru SKLAD-??.DEF, souborů sestav apod. Editor má schopnosti práce s bloky (alá Windows) a umí pracovat se speciálními znaky např. a ¶
Významné klávesy
Klávesa Popis funkce
Ctrl + P vložení speciálního znaku (objeví se menu s nabídkou speciálních znaků)
Shift + šipky označení bloku
Shift+Del, Ctrl+Del, Shift+Ins, Ctrl + Ins práce s bloky
F7 tisk na tiskárnu
F6 hledání
shift+F6 nebo Ctrl+L hledej další
F2 ulož
shift + F2 ulož jako
16.11.1997 Sklad6 Možnost práce v režimu 43 řádků x 80 sloupců nebo 50 řádků x 80 sloupců (VGA). Nastavení lze použít hlavně ve Windows (sklad nebo účto již musí být v době spuštění ve zvoleném textovém režimu)
16.11.1997 Sklad6 V definici sestav (SKLAD-??.DEF) je možné použít pro konce sestav nerozdělitelné bloky. Začátek bloku se označuje .KS.ZB a konec bloku .KS.KB na samostatném řádku. Pokud se celý blok nevejde na konec stránky, pak se odstránkuje a blok se vytiskne až na začátku nové strany. (Vhodné použití např. pro závěrečné tabulky s penězi nebo pro tabulky s obaly)
01.01.1970 Sklad6 Změna stavu - zrušeno-duplicita (přišel znovu stejný doklad - původní se ruší) EDI doklady v přehledu dokladů jsou barevně zvýrazněny dle stavu, ve kterém se aktuálně nachází
Více
01.01.1970 Sklad6 Program zobrazuje podrobnější informace v případě hlášení o uzamknutí dokladu. Nově je doplněna informace o důvodu uzamknutí (např. že datum vystavení dokladu leží v uzamknutém období)
01.01.1970 Sklad6 Nový dialog pro nastavení formulářů pro tisk štítků z dokladů a požadavků. V dialogu je možné nastavit všechny běžné parametry tisku a pomocí hintů jsou k vybraným údajům doplněny popisy o jednotlivých parametrech
01.01.1970 Sklad6 Pomocí proměnné DokTskTK+,0 nebo DokTskTK-,0 lze nastavit, aby pro vybrané typy skladových karet program nerozděloval operace při tisku dokladu na základě různé poznámky v operaci. Hodnotu zadejte jako součet hodnot za typy karet, za které se má provádět rozdělování: ...
Více
 předchozí  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  z 75 další