logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
16.05.1998 Sklad6 Nový způsob prodeje do mínusu - prodejní operace nemá přiřazenu nákupní operaci (ta se přiřadí po příjmu zboží přeevidováním dokladu nebo speciální funkcí, která toto provede hromadně)
10.05.1998 Sklad6, Účto Při tisku přes soubor SKLAD-??.DEF lze ve výrazech #{výraz} nebo Účto .IF{podmínka;text} použít proměnnou # znamenající číslo stránky
10.05.1998 Sklad6, Účto Ve Správci souborů se ukazuje datum, čas, délka a celé jméno souboru (podmínkou je změna SYSTFILE ve strukturách souborů)
10.05.1998 Sklad6, Účto V Informačním okně (Shift+F1) se tiskne datum a čas exe souboru
10.05.1998 Sklad6, Účto V kalkulačce(F3) je po výpočtu(Enter) možno pokračovat pomocí + - * / aniž by se vypočtený výsledek vymazal
10.05.1998 Účto Při vypnutém používání středisek jsou zrušeny téměř všechny dotazy na stř.
03.05.1998 Účto Tisk okna ročních obratů (F7) pomocí DEF soouboru - sekce [Roční obraty]
03.05.1998 Sklad6 Odstraněny zbytečné dotazy při opakovaném tisku dokladů
03.05.1998 Sklad6 Indiv. ceny nelze zaevidovat bez vyplněného názvu a při vstupu operací se ukazuje případná použitá indiv. cena v pravém dolním rohu operace
03.05.1998 Sklad6 V operaci lze pomocí Alt+F10 měnit sazbu DPH
03.05.1998 Sklad6 Do menu přidána volba pro prohlížení saldokonta dle jména (kód menu 1,25 pro saldo odběratelů, 2, 25 pro saldo dodavatelů)
23.04.1998 Sklad6 Odstraněn problém při výpočtu "Daně, zásoby" v prodeji v NC u obalů
23.04.1998 Sklad6 Možnost vracet obaly (F8) pomocí tabulky v účtenkách
23.04.1998 Sklad6 Přidána obsluha termotiskárny EZ2/EZ4 na tisk samolepících etiket
23.04.1998 Sklad6 Upraveno zobrazování velkých čísel
23.04.1998 Účto V hrom. příkazu k úhradě je možné editovat poznámku (jméno příjemce platby)
21.04.1998 Sklad6 Přidána obsluha pokladního displaye CD5220-2 VF (dodav. TPC Jičín)
17.04.1998 Sklad6, Účto Změna algoritmu kódování přístupových hesel uživatelů (pro použití Účto nového způsobu kódování stačí znovu uložit záznam uživatele)
12.04.1998 Sklad6 Zakázáno použití Ctrl+Break (Ctrl+C) pro přerušení programu
12.04.1998 Sklad6 V Konfiguraci zaveden přepínač "používat globálně klávesu Insert" (pak se mění velikost kurzoru dle nastavení režimu vkládání)
12.04.1998 Sklad6 Možnost hromadného tisku (F8) dokladů označených pomocí kláv. Ins
12.04.1998 Sklad6 V prohlížení operací lze pomocí Ctrl+T zobrazit součtovou tabulku základů, DPH a celkových částek
12.04.1998 Sklad6 Při tisku hrom.příkazu k úhradě (ve Sklad6) je možnost označit doklady z příkazu k úhradě jako zaplacené (datum zaplacení)
12.04.1998 Sklad6 Návrhy objednávek: možnost vybírat karty dle údaje "Dodavatel" z karty
12.04.1998 Účto Doplňěna evidence DHIM
08.04.1998 Sklad6 Při zápisu operace do dokladu se použije cena1, pokud cena ve zvoleném cenovém pásmu (např. cen.pásmo 2 .. 6) je nulová
31.03.1998 Sklad6 Změněn dialog pro tisk dodávek
31.03.1998 Sklad6 Hledání v prohlížení operací dokladu - klávesa F6
31.03.1998 Sklad6 Počet tisků dokladu se zapisuje i pro uživatele bez příst.práv zápisu. Počet tisků se zvyšuje pouze pokud byl tisk dokladu dokončen.
31.03.1998 Sklad6 Do menu pro tisk dokladu DOKLAD_TSK přidána položka menu (kód menu 19,15) pro tisk dokladu s výběrem formuláře, lze určit zda se mají připravovat mezisoučty za dodávky
31.03.1998 Sklad6 Pokud je v typech dokladů u daného typu nastaven přepínač "Po tisku ukončit vstup", pak program nabízí standardní dialog pro tisk s možností prohlížení na obrazovce a změnou tiskárny - po tisku však ihned dialog zavře
31.03.1998 Sklad6 Při tisku pokl.knihy se nastavují proměnné pro součet příjmu a výdeje
31.03.1998 Sklad6 Při tisku(F7) výběru(F10) z pokl.knihy se tiskne součet za příjmy a výdeje
29.03.1998 Sklad6
29.03.1998 Sklad6 Po F10 v dokladech: Hledání podle vzoru-pokud je zadáno datum vystavení, pak se nejdříve udělá omezení jako při F6 a potom se hledá
29.03.1998 Sklad6 Výsledky kontaktů se načítají z číselníku (musí být číslovány postupně od 0), pokud tam nejsou, tak se použije stávajíci text.
29.03.1998 Sklad6 Při vstupu konfigurace se po stisku Backspace smažou všechny přepínače
29.03.1998 Sklad6 Součet dokladů - při použití nových formulářů jsou daňové doklady označeny *, v tabulky dokladů je navíc obrat v NC a zisk
29.03.1998 Sklad6 Konsignacni sklad - nově vytvářený doklad má nové datumy (i dat.zd.plnění)
26.03.1998 Účto Při importu faktur z účta se kontroluje zda účet v hlavičce je saldokontní-pokud ne, pak se faktura zařadí do "Nezahrnout do salda"
26.03.1998 Sklad6 Při výpočtu kons. skladu jsou nastaveny datumy nového dokl. na dnešní den
26.03.1998 Sklad6 Nová funkce "Dobropis k faktuře" - na základě zvolené faktury je vytvořen dobropis s odpovídajícími nákupními cenami.(kód menu 1,24 pro dodací doklady a 2,24 pro příjmové doklady)
18.03.1998 Účto Rozšířen stack
18.03.1998 Účto V prohlížení faktur, pokladen, banky a DU dokladů možnost vidět, zda je doklad nakontován nebo ne (v INI hodnotách musí být zapnut přepínač "Zvýraznit nezaúčtované doklady"), je možné také nadefinovat kalkul.položku NAKONTOVAN (typ neznámý, délka nejměně 1)
18.03.1998 Sklad6 V účtenkách možno pomocí kl. F12 použít speciální slevy nastavené v menu Nastavení programu/Slevy za doklady (pořadí slevy 250)
13.03.1998 Sklad6 Upraven generátor sestav - generovani sestav bez zadaneho tr. klice
13.03.1998 Sklad6 Upraven SystIndx.btr - segment c.1 u SYSTFILE má pozici 14 (puv. 13)
10.03.1998 Sklad6 Upraven dialog "Seznam uživatelů", tak aby odpovědný pracovník mohl přidělovat odpovídající doplňková přístupová práva (typ uživatele)
10.03.1998 Sklad6 Při tisku ceníků lze volit způsob třídění (např. dle názvu)
10.03.1998 Sklad6 Upraveno zobrazování velmi malých čísel
 předchozí  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  z 74 další