logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
29.09.2001 Sklad6 Nový druh slevy: sleva za vlastní dopravu (s dotazem) - poř. slevy 253
29.09.2001 Sklad6 podpora zákaznického displeje Elcom ED-2500 ("port" 8 v perif. zařízeních + program Display6 pro Windows)
16.09.2001 Sklad6, Účto Změna v přípravě sestav v generátoru sestav: Nové přepínače: [ ] Postupné vytváření indexů Pokud je vypnuto, pak se indexy vytvářejí až na závěr přípravy indexových souborů, což urychlí vytváření sestav se značným objemem vyhledaných dat [X] Povolit používání rozšíř.operací povolí tzv. extended operace při vytváření hlavního indexového souboru (Insert Extended)
Více
12.09.2001 Sklad6 Vstup operací: možnost pomocí klávesy Shift+F10 rozpočítat celkovou cenu (bez DPH nebo s DPH) zadanou v údaji Cena/MJ na cenu za jednotku
09.09.2001 Sklad6, Účto Podpora klávesových zkratek Ctrl+Ins, Shift+Ins, Ctrl+Del, Shift+Del v reálném režimu
09.09.2001 Sklad6, Účto Vylepšen výpočet globálních výrazů v generátoru sestav. Tyto výrazy se pro každý záznam počítají pouze jednou
02.09.2001 Sklad6 Možnost zvýraznit nevytištěné doklady v seznamu dokladů (dle nového přepínače v Typech dokladů)
02.09.2001 Sklad6 Automatické zvýraznění nerozvezených dokladů ve výběru dokladů pro rozvoz
02.09.2001 Sklad6 Automatické zvýraznění nezaplacených dokladů ve výběrů dokladů pro platbu
02.09.2001 Sklad6 Položka dokladu "Penále" byla zrušena a nahrazena položkou "Počet palet", do které se automaticky počítá celk.počet palet za doklad (z kladných oper.)
02.09.2001 Sklad6 Při importu požadavku z programu Objednávky pro Windows (formát OBX) se počítají automaticky celk.počty palet, celk. hmotnost a vykrytí obj.
02.09.2001 Sklad6 Změna v přepočítání vykrytí nezpracovaných požadavků (kód menu 4,5)
02.09.2001 Sklad6 Po importu požadavků z PSIONu se nabízí možnost přepočítat stav nezpracovaných požadavků (platí pro rozšířené objednávky EXTOBJ)
02.09.2001 Sklad6 Sčítání počtu palet při označování požadavků pomocí Ins
02.09.2001 Sklad6 Možnost vypsat za označené objednávky Soupis položek (F7) nebo sestavu Zboží-zákazníci (Ctrl+F7)
02.09.2001 Sklad6 Hromadný tisk označených dokladů v seznamu dokladů zvolené průvodky
02.09.2001 Sklad6 Zobrazení čísla průvodky v hlavičce dokladu u rozvezených dokladů ( Nový index v souboru SkladDPR.BTR )
27.08.2001 Účto Možnost vytisknout aktuální okno pomocí klávesy Ctrl+F11
27.08.2001 Účto Upraven tisk ročních obratů (definovány proměnné pro zůstatky účtů)
20.08.2001 Sklad6 Upraven export do DBF z generátoru sestav: možnost pomocí "víceřádkových sestav" generovat i databáze z větší šířkou než 255 znaků + možnost pomocí přepínače "Netisknout záhlaví sestavy" zrušit generování údaje TypUdaje, který označuje úroveň mezisoučtu
20.08.2001 Sklad6 Změna principu převodu objednávky do příjemky: nepřetáhnou se ihned všechny položky, ale jednotlivé položky se nabízí po klávese Enter v seznamu operací a provádí se označení již převedených položek
15.08.2001 Sklad6 Opraven výpočet funkce Now v generátoru sestav
13.08.2001 Sklad6 Možnost označit(zvýraznit) jednotlivé operace v dokladu pomocí Ins
13.08.2001 Sklad6 Možnost hledat v seznamu operací (kláv.F9) operace dle EAN kódu
10.08.2001 Sklad6 WIN32 konzolová verze programu - používá Win verzi Btrieve
25.07.2001 Sklad6 Automatické doplnění celkové částky k platbě při platbě kartou (MO)
25.07.2001 Sklad6 Automatické vyvolání kalkulace ceny (přirážka k NC i sleva z PC) u požadavků, které jsou označeny jako "cenová nabídka" nebo možnost ručního vyvolání klávesou F10 ve vstupu položky objednávky
25.07.2001 Sklad6 Možnost při placení příjmových dokladů zobrazit doklady setříděné dle variabilního symbolu (+ hledání F9, + omezení F6)
25.07.2001 Sklad6 Hledání posledního dokladu (F9) při hledání dokladů dle čísla dokladu (F9) nalezne skutečně poslední záznam daného typu
20.07.2001 Účto Změna dialogu pro vstup účetního období
20.07.2001 Účto Při nastavení nultého účetního období se nabídne možnost načtení počátečních stavů na základě zůstatků z předchozího roku. Převod zůstatků je možné libovolně opakovat.
14.07.2001 Sklad6 Nové kalkulované položky ve struktuře skladové karty:
RABAT1, RABAT2, ... RABAT6 zisk / posl.NC - za příslušné cen.pásmo
CENA2DPH, ..., CENA6DPH cena s DPH v příslušném cen.pásmu
CENA2, CENA3 cena 2 a 3 bez DPH (ze souboru zásob)
CENAMSLEVA, CENAMSLDPH cena s množstevní slevou (bez/s DPH)
BALPOCET zásoba balení + počet
14.07.2001 Sklad6 Možnost měnit pohled na databázi karet (Karty/Přehled karet) - stand.2 kód menu 3
31 - 40 pohled 1 .. 10 bez uzamknutí levého sloupce
41 - 50 pohled 1 .. 10 s uzamknutím 1 levého sloupce
51 - 60 pohled 1 .. 10 s uzamknutím 2 levých sloupců
14.07.2001 Sklad6 Pokud je definována programovatelná klávesnice s použitím v prodeji na pokladně, tak se nastavení klávesnice neuplatnuje v prohlížení karet (F5) a ve výběru odběratele (F4)
14.07.2001 Sklad6 Upraven vzorový export ceníku do HTML v souboru SKLAD-01.DEF: rozdělení na více souborů dle skupiny2 z karty zboží
14.07.2001 Sklad6 Možnost v konfiguraci nastavit automatické otevírání šuplíku až po zadání zaplacené částky v okně pro vrácení hotovosti
14.07.2001 Sklad6, Účto Nová funkce WinFmt(s) pro změnu desetinné tečky za čárku (vhodné pro přípravu dat pro aplikace Windows (např. Excel), odstraňuje rovnež oddělovače tisíců; použití v SKLAD-??.DEF, gen.sestav atp. Ext.ovladač klávesnice LATIN2: desetinná čárka se nahrazuje des.tečkou
09.07.2001 Sklad6, Účto Změna ve způsobu odřádkování sestav na konci sestavy: nyní se odřádkování neukládá do souboru sestavy, ale používá se až při samotném tisku na tiskárnu
09.07.2001 Sklad6, Účto Přepínač "Na konci odstránkovat" se uplatňuje pouze pokud sestava nekončí znakem pro odstránkování (např. pokud tisknu pouze část sestavy)
09.07.2001 Sklad6, Účto Nový příkaz pro DEF soubor sestav: .CPx kde x je číslo typu kódování (0..ASCII, 1..Kamenický, 2..ASCII2, 3..LATIN2, 4..Windows) mění kódovou stránku pro další část sestavy - slouží pro exporty sestav
09.07.2001 Sklad6, Účto Nový příkaz pro DEF soubor sestav: .NAME=výraz (v|sledkem je jméno souboru) definuje (mění) jméno souboru sestavy; může bůt v sestavě použito opakovaně; (např. v sekci .M0). Pokud je název jiný než je aktuálně platný, tak se do původní sestavy doplní sekce .DH, založí se nový soubor pod novým jménem a do nového souboru se doplní sekce .HH. Příkaz .NAME se nesmí vyskytovat pod sekcí .DH a .HH
09.07.2001 Sklad6 Ve výpočtu Celkového přehledu za období (Součet dokladů) se počítá také zásoba v nákupních cenách + DPH
06.07.2001 Sklad6 Upraven export karet do DBF (shift+F5 v Přehledu karet) - možnost volit, které položky karty budou exportovány, možnost uložit nastavení
29.06.2001 Sklad6 Nové parametry programu pro zjednodušené načtení přenosových souborů
/PRI:soubor načtení příjmového dokladu lomítko je nepovinné
/DOD:soubor načtení dodacího dokladu
29.06.2001 Sklad6 Nový kód menu (1, 3) pro zjednodušené načtení dodacího dokladu ze standardního přenos. souboru (obdobně 2, 3 pro příjmové doklady)
29.06.2001 Sklad6 Přehlednější zobrazení nalezených změn v kartě při načítání položek dokladu z přenosového souboru + možnost ihned změnit cenu 1 ve skladové kartě dle karty uložené u pohybu v př.souboru
29.06.2001 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladu [ ] Povolit změnu PC při kopírování dok.
29.06.2001 Sklad6 U operací načtených z přenos. souboru se nastavují příznaky "Změna NC" a "Změna PC" identifikující změnu příslušného údaje v kartě
27.06.2001 Sklad6, Účto Podpora pro externí ovladače klávesnice v kódování LATIN2 (čili: nyní je možné používat ovladač KEYB CZ z Windows nebo DOS). Nastavuje se jako volba Ovládání klávesnice: Externí ovladač(kód LATIN2)
27.06.2001 Sklad6, Účto Změna dislogu Konfigurace (viz výše)
 předchozí  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  z 81 další