logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
14.02.2002 Účto Zpracování kontací v zahraniční měně - pokladny
14.02.2002 Účto V pokladnách - možnost kopírovat pokladní doklady pomocí Ctrl+Enter
14.02.2002 Účto ABO: Program varuje, pokud bych chtěl stejný výpis podruhé zaúčtovat
06.02.2002 Sklad6, Účto Přepracována konverze znaků z kódování LATIN2 a Windows (ANSI), tak aby byly co nejlépe pokryty možnosti jednotlivých kódových stránek. Dřívější data pocházející z importu prováděného pomocí těchto kodování mohou mít některé znaky chybně naimportované
03.02.2002 Sklad6, Účto Částečná podpora označování bloků v rámci editace vstupní položky - možno používat klávesu Shift pro označení části vstupní položky a pomocí Ctrl+Ins (nebo Ctrl+C) lze tento blok vložit do schránky nebo Shift+Del (resp. Ctrl+Del) blok vyjmout do schránky (resp. vymazat) (vizuelně se označování bloků prozatím neprojevuje)
16.01.2002 Sklad6, Účto Ve vestavěném textovém editoru (Alt+E) se bloky textu uložené do schránky po vyskočení z editoru nemažou, ale ponechají pro další použití
16.01.2002 Sklad6, Účto V prostředí Windows9X se při kopírování do schránky (Ctrl+C) a ze schránky (Ctrl+V) používá schránka Windows
16.01.2002 Sklad6, Účto Podpora klávesových zkratek Ctrl+Ins, Shift+Ins, Ctrl+Del, Shift+Del v protected režimu
13.01.2002 Sklad6 Možnost ručně změnit uložené vypočítané doporučené prodejní ceny v dialogu pro vstup operace v menu operace (F10)
13.01.2002 Sklad6 V součtu tržeb lze do součtu vrácených obalů započítat i karty a účty, které nejsou označeny jako "vratný obal"; seznam kódů těchto obalů musí být nadefinován pomocí řádků začínajících .M9 v [Tržby s pokladnami] 28.1.2002 doplněno počítání i se zápornými cenami
10.01.2002 Sklad6 V prohlížení operací lze pomocí Alt+C měnit zobrazení posledního sloupce (DPH -> Celkem bez DPH -> Celkem s DPH za operaci)
10.01.2002 Sklad6 V menu v seznamu operací (F10) je funkce pro hromadné přepočítání resp. vynulování DPH (pokud má typ povolen VstupDPH)
09.01.2002 Sklad6 V typech dokladů je možné nastavit volbu Uzavřít: "S dotazem (ne)", která při evidování dokladů se ptá na uzavření dokladu s předvoleným "Ne"
09.01.2002 Účto NOVÁ VERZE 2.30 (varianta EXTUCTO) : rozšířeny téměř všechny struktury všech významných souborů (faktury, kontace, pokladna, ...) a přidány nové indexy + podpora evidence v zahraniční měně (u faktur)
09.01.2002 Účto Nové číselníky poznámek k vydaným a přijatým fakturám (F5 na poznámce)
09.01.2002 Účto U vydaných faktur se pro odběratele s nezadanou splatností (0) používá standardní splatnost dle nastavení INI hodnot
09.01.2002 Účto Možnost nastavit předdef. středisko v číselníku typu dokladů pro pokladny
08.01.2002 Sklad6
08.01.2002 Sklad6 Při evidování nákupního dokladu nehlásí program chybu č.6 při drobných rozdílech v přijatém a prodaném počtu
08.01.2002 Sklad6 Odsouhlasen export faktur pomocí EDI pro Ahold
02.01.2002 Sklad6, Účto Optimalizace výpočtu funkce "if" (vyhodnocuje se vždy pouze správná část funkce); význam najde především v generátoru sestav (u složitějších sestav může zrychlit výpočet o cca 10-20%)
02.01.2002 Sklad6, Účto Pokud pro daný seznam nemá databáze definovaný pohled pro tisk, pak se místo tisku std. sestavy (F7) použije alternativní sestava (Alt+F7)
02.01.2002 Sklad6 Změny v nastavení modulu pro výrobu + možnost definovat více různých výrobků (více mater.norem) ke stejné skladové kartě
02.01.2002 Sklad6 Při zpracování pokladního dokladu z menu pro tisk dokladu lze editovat první řádek z popisu pokladního dokladu
27.12.2001 Sklad6 Výpočet kons.skladu: možnost nadefinovat číselník dodavatelů kons.zboží
27.12.2001 Sklad6 Nový přepínač dokladu "Neměnit automaticky datum operací dle data UZP"
27.12.2001 Sklad6 Doklady vzniklé z výpočtu kons.skladu zachovávají datum operace dle původní konsig. příjemky (resp. je nastaven výše popsaný přepínač)
27.12.2001 Sklad6 Pokud má kons.dodávka (obvykle DL) nastavenou možnost zadávání poznámek k operacím, pak se ke každé operaci při výpočtu kons.skladu doplní poznámka, ve které je původní číslo dokladu (kons. příjemky)
07.12.2001 Sklad6 Při kopírování převodky do jiného skladu (příjmová<->výdajová) se automaticky přehodí kód a označení střediska v hlavičce dokladu
07.12.2001 Sklad6 Při kopírování dokladů je možno kopírovat do přenosového souboru i čárové kódy příslušející ke skladovým kartám a ty potom importovat při načítání dokladu z přenosového souboru (pouze u skladů s více čár.kódy k jedné skladové kartě)
07.12.2001 Sklad6 Dořešen import a export z PSION Revo
07.12.2001 Sklad6 Opraven problém při tisku ceníku v NC (týká se skladů se 3 prod.cenami)
19.11.2001 Sklad6 Upraveno okno Odhad ceny v požadavcích: nový údaj celkem bez DPH a obalů
19.11.2001 Sklad6 Výpočet slev za včasnou platbu - upraveno názvosloví a další nastavení
19.11.2001 Sklad6 Import karet a dokladů z formátu CSV (v jednom souboru karty, hlavička dokladu i položky) (kód menu 1,49 pro import fa; 2,49 pro import příjemek)
19.11.2001 Sklad6 Nové zpracování inventur pomocí prodeje na pokladně: pokud existuje soubor SKLADINC.BTR, pak při zakládání inv. souboru program nabídne přepnutí do "režimu inventury", kdy prodeje na pokladně jsou zapisovány do SKLADINC.BTR (namísto do SKLADUCC.BTR). Doklady jsou samostatně číslovány a pro tisk používají formulář [Pokladna-inventura].
Více
19.11.2001 Sklad6 Opraven problém s prohlížením LOG souboru pro konkrétní kartu, kdy se občas nemusel ukazovat přehled provedených změn
09.11.2001 Sklad6 Změny v dialozích pro podporu výroby (upraveny délky polí, formátování apod.)
06.11.2001 Sklad6 Kontrola nulového DPH při přeevidování dokladů, které nemají DPH povoleno (Vstup DPH a Dopočítat DPH je v typu dokladu vypnuto)
25.10.2001 Sklad6 Přidání údajů Optimum a proc.krit.zásoby do skl. karty u verze se 3 cenami v kartě
21.10.2001 Sklad6, Účto V generátoru sestav definovány nové globální proměnné: INI_Jmeno, INI_Jmeno2, INI_Ulice, INI_Mesto, INI_PSC, INI_ICO, INI_DIC INI_Ucet, KFG_Datum, G_Vystavil, INI_Sklad (INI_KodSkl 9.1.2002). Použití je stejné jako u jiných proměnných ručně definovaných v sestavě. Redefinováním proměnné v [Texty a proměnné] lze změnit popisky.
21.10.2001 Účto Nové příznaky ve faktuře, pokl. dokladu a DU dokladu -
"Bez nároku na odpočet DPH"
"Krátit nárok na odpočet DPH"
"Vrácení DPH"
"Zjednodušený daňový doklad"
21.10.2001 Účto Upravený formulář pro výpočet DPH, který umožňuje tisk sekcí "Nemá nárok na odpočet" a "je povinen krátit nárok na odpočet" (i s výpočtem koeficientu)
21.10.2001 Sklad6 Nový údaj "Skupina" v kartě odběratele + založeny odpovídající číselníky
17.10.2001 Sklad6 Nové možnosti výpočtu dobropisovaných slev za včasnou platbu
17.10.2001 Sklad6 V zadávání inventury je možnost aktualizovat teor.zásobu dle akt.stavu
17.10.2001 Sklad6 V zadávání inventury možnost hledat dle EAN kódu
10.10.2001 Účto Možnost tisknout přímo k přiznání DPH sestavy přijatých a uskuteč. zd.pl.
10.10.2001 Sklad6 Možnost exportovat data pro PSIONy v textovém formátu
29.09.2001 Sklad6 Nové druhy slev v dokladech za celkové odebrané množství bez DPH a bez obalů (buď přičítaná sleva nebo větší cena) - popis v číselníku slev
 předchozí  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  z 81 další