logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
18.05.2002 Účto Jméno souboru pro import HPÚ (nebo masku) lze nastavit v typech dokl.
18.05.2002 Účto Při vytváření ABO souboru ve formátu KPC nebo MBest se prázdné specifické symboly nahrazují nulou
18.05.2002 Sklad6 V seznamu operací pokud stisknu "*", tak skočí do seznamu karet na hledání dle kódu zboží dodavatele (stále platí i "/" pro název a "." pro kód)
18.05.2002 Sklad6 V prohlížení operací dokladu je možné pomocí Ctrl+F9 přepnout program do režimu vyhledávání zboží dle EAN v seznamu operací. Přečtením EAN se označí všechny operace s určenou skladovou kartou (Ins)
16.05.2002 Účto Podpora slučování plateb v hromadných příkazech k úhradě (platba je provedena celkovou částkou pod jedním var.symbolem)
16.05.2002 Účto Prohlížení příkazů k úhradě (2) lze spouštět v režimu "pouze čtení"
14.05.2002 Sklad6 V exportu dokladů do Účto 98-02 je možné definovat předčíslí dokladů
03.05.2002 Účto Banka-ABO: program při výběru faktury ze salda ponechává původní číslo bankovního protiúčtu
03.05.2002 Sklad6 Import CSV - import akceptuje také DBF soubory, jména položek jsou analogická se jmény v textovém CSV formátu (pouze sekce *DOKRD) - program nevyžaduje sekci s hlavičkou dokladu (*DOKHL), stačí pokud DOKLAD, DATUM a ICO je v položkách dokladu (*DOKRD)
29.04.2002 Účto U druhu faktury lze definovat saldokontní účet pro faktury
29.04.2002 Účto

Novou fakturu lze založit také pomocí Ctrl+N. Program navíc po zapsání faktury zůstane stát na nově evidované položce (vhodné např. pro tisk)

25.04.2002 Sklad6 Při importu dokladů z CSV se program ptá, zda přerušit editaci po ESC.
25.04.2002 Sklad6 Při záměně karty při importu z CSV není měněn původní název karty
25.04.2002 Sklad6 Optimalizace výpočtu výrazů: u operátorů AND a OR se může vyhodnocovat pouze jedna strana výrazu (podle toho, zda už je prvním argumentem určen výsledek celého výrazu) - může vést k výraznému zrychlení sestav
25.04.2002 Sklad6 Ve výpočtu návrhu obj. je nulován vypočtený obj.počet - pokud návrh obj. již existuje a nově není navržena žádná položka pro daného dodavatele
23.04.2002 Sklad6 V menu pro opravu objednávek je možnost přidat "Poznámky k objednávce", (kód menu 0, 11). V DEF souboru lze definovat mez.7 a 8 pro tisk poznámek
23.04.2002 Sklad6 V Soupisu prodejů se odběry bez IČO rozlišují dle typu dokladu
23.04.2002 Sklad6 V některých verzích programu je možnost rozpočítávat související náklady do nákupní ceny zboží
23.04.2002 Sklad6 Při sloučeném převodu návrhu objednávky do objednávky za více návrhů se správně nastavuje IČO vybraného dodavatele
20.04.2002 Sklad6 Pokud je definován soubor POKL_PRV.BTR v seznamu souborů, pak se použije cesta k tomuto souboru při převodu pokl.knihy do účta(místo přen.adr.)
20.04.2002 Sklad6 Možnost v importu CSV kopírovat do skl.karty nalezený kód dodavatele(F8)
05.04.2002 Účto Při nastavení nultého účetního období je přidána možnost zkopírovat účetní osnovu z minulého roku (F8 v okně pro přenos počátečních stavů). Funkce se nabízí pouze v případě, že UCTOOSN.BTR má správné (nové) indexy
26.03.2002 Sklad6 V návrzích objednávek se mažou staré položky návrhu, u kterých chybí hlavička (ošetření chybového stavu, který by normálně neměl nastat)
26.03.2002 Sklad6 Při importu z CSV se zobrazují ceny s DPH, pokud hlavní fakturační typ dokladu má zapnutý vstup cen vč. DPH.
26.03.2002 Sklad6 V ciselnik.btr lze nastavit v sekci INI (161, "DirCSV") importní adresář, který se použije pro ruční vstup CSV souborů (z menu)
26.03.2002 Sklad6 Při záměně karty v odsouhlasení importu z CSV se nabídne změna kódu zboží dodavatele ve vybrané skladové kartě dle importovaného záznamu
25.03.2002 Účto V deníku se tiskne v součtu i rozdíl MáDáti mínus Dal
20.03.2002 Sklad6 Upraven výběr souborů (několik drobných změn usnadňujících práci)
20.03.2002 Sklad6 V importu příjemek z CSV možnost používat menu "ImportCSV" (nutno založit v systémových souborech - Menu). Pokud menu není definováno vyvolává se zjednodušené menu pro opravu karty(1), kalkulaci ceny(2) a změnu zvolené karty za jinou(3). Pokud je menu definováno je možné použít i další funkce: Nová karta(4), Prohlížení nákup.operací(5), prohlížení všech operací(6)
20.03.2002 Sklad6 V prohlížení karet se u položky s kódem zobrazuje balení i v případě, že je vypnutý přepínač Používat balení v INI. (počet ks v balení musí být různé od 0 a 1)
20.03.2002 Sklad6 Při zakládání skl.karet lze pomocí F8 vybrat okruh zboží. Podle okruhu se dohledá kód nejbližší volné skladové karty
19.03.2002 Sklad6 Nové možnosti importu příjemek z textového CSV formátu (možnost individuálního nastavení dle dodavatelů + aut. identifikace dodavatele, dohledávání zboží dle EAN, kódu dodavatele nebo interního kódu zboží, odsouhlasení položek příjemky s možností založení nové karty
04.03.2002 Sklad6 Možnost definovat individuální ceny platné pouze pro určené typy dokladů (od-do). Pozor: pro některé situace nelze typ dokladu určit a v takovémto případě se nebere ohled na tento nový přepínač.
04.03.2002 Účto Možnost v číselníku typů dokladů definovat adresář pro import bankovních výpisů z bankovního software, adresář pro export příkazů k úhradě do bankovních programů a adresář pro import HPU z txt formátu
22.02.2002 Účto Přiznání DPH: možnost v INI nastavit způsob zaokr. základů a DPH
22.02.2002 Účto Možnost v typech dokladů a druzích faktur nastavit, zda se může povolit změna číselné řady v souboru čís.řad i o více než o 1
22.02.2002 Účto Změna v kontrole datumů a účetního období ve vstupu faktury
22.02.2002 Účto Zůstatky banky a účtů se ukazují také v případné zahraniční měně a navíc se počítá i stav odpovídajícího účtu (221, 211) k určenému dni
22.02.2002 Účto V hlavním menu a podřízených menu lze pomocí F12 přímo změnit pracovní účetní období
22.02.2002 Účto V pokladních dokladech lze pomocí Shift-F9 vybrat rozmezí měsíců od-do
22.02.2002 Sklad6 Upraven problém s ukládáním nastavení přepínačů při převodu obj.do fa
22.02.2002 Sklad6 Upraveno načítání uživatelského nastavení přepínačů v ostatních oknech
22.02.2002 Sklad6 Opraven problém se zobrazováním informace o minulé objednávce při zadávání nové objednávky na dodavatele
22.02.2002 Sklad6 Úpravy v exportu dat do DBF a TXT (přípona souboru se mění dle typu exportu, není omezena délka záznamu, číselné položky nejsou formátovány)
22.02.2002 Sklad6 V INI lze pomocí F11 nastavit formát popisek automaticky vytvářených pokladních dokladů (z menu pro tisk dokladu a ze sledování rozvozů). Zadává se výraz s možností použití relačních souborů TYP. INI. DOK. PRU.
19.02.2002 Sklad6 Export dat pro Psion Revo: exportuje se také soubor okruhů SkladOkr.TXT
16.02.2002 Účto Zpracování kontací v zahraniční měně - banka
16.02.2002 Účto Ve vstupu banky, pokladny a DU dokladů se při používání klávesy Enter přeskakuje položka S (příznak saldokonta)
16.02.2002 Účto Příznak saldokonta se v nultém měsíci nastavuje na "nepárovat" i u saldokontních účtů
16.02.2002 Účto Pomocí F8 v seznamu kontací se zobrazí detail kontace s možností vstupu cizí měny (měna, kurz, zahr. Má Dáti, zahr. Dal)
 předchozí  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  z 81 další