logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
26.05.1999 Sklad6 Možnost automaticky vytvořit převodku v druhém skladu (převodka je toho samého typu, má stejné číslo, ale obrácená znaménka u počtu)
26.05.1999 Sklad6 Individuální ceny : možnost omezit platnost minimální cenou za MJ
24.05.1999 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů: "Vstup dodatků dokladu před vstupem dokladu"
24.05.1999 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů: "Potvrzovat výdej větší než je zásoba"
24.05.1999 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů: "Typ úhrady převzít z adresáře firem". Údaj také ovlivňuje možnost zadat typ úhrady v adresáři firem
20.05.1999 Sklad6, Účto Možnost používat PullDown menu v programu
20.05.1999 Sklad6, Účto Kompletně přeorganizováno menu v programu s použítím pulldown menu
20.05.1999 Sklad6, Účto Možnost vyvolání funkce "dobropis k faktuře" pro lib.typ dobropis (kód menu 1=22). Funkce Dobropis k faktuře může vystavovat také mínusovou fakturu (ne dobropis)
20.05.1999 Sklad6, Účto Nová funkce "Nastavení okruhů zboží (Kód menu 3, 8)
20.05.1999 Sklad6, Účto Nová funkce "Editace definičního souboru sestav (kód menu 7, 11)
20.05.1999 Sklad6, Účto Přidány kódy menu pro kalkulátor (7, 41) a kalkulátor DPH (7, 42)
29.04.1999 Sklad6 Ve výpočtu zisku je možné určit typy dokladů pro výpočet údaje "zisk"
29.04.1999 Sklad6 V požadavcích je možné kopírovat požadavky podobně jako operace v dokladu (Kod menu OBJEDN_NOV 0,10 a OBJEDN_OPR 0,10)
29.04.1999 Sklad6 V soupisu daňových dokladů se nově počítá zaokrouhlení do #92
29.04.1999 Sklad6 V inventuře je možnost rozdělit doklady s rozdíly dle skupin zboží
29.04.1999 Sklad6 Možnost nakreslení vlastního podkladového loga (závislé na skladu)
30.03.1999 Účto V účetní osnově a ve hlavní knize je možné zobrazit informaci o tom, v kterém řádku a sloupci zvoleného výkazu se daný účet nalézá (RADKYVYKAZ)
29.03.1999 Sklad6 Výpočet slev za včasnou platbu
29.03.1999 Sklad6 Možnost mazání v přenosovém souboru
27.03.1999 Sklad6, Účto Možnost kopírování sestav přes přenosový soubor (Alt+F5 v sestavách)
23.03.1999 Účto Změna způsobu výpočtu +Debet a -Debet ve výkazech
18.03.1999 Sklad6, Účto Parametr pri spuštění /LATIN2 (popr./ASCII) přepne kódování češtiny pro inicializační fázi běhu programu
18.03.1999 Sklad6, Účto Upraven problém v gen.sestav při tisku velkých čísel do malých polí
18.03.1999 Sklad6, Účto V účtu možno používat Ctrl+F11 pro tisk aktuálního okna
18.03.1999 Sklad6 Připočítávané množstevní slevy se započítávají i při změně DL->FA
18.03.1999 Sklad6 V rozvozech je možné vytvářet faktury a dobropisy na základě faktur
08.03.1999 Sklad6 Ve výpočtu optima je možnost nezapočítávat případné přefakturace
20.02.1999 Sklad6 U tisku seznamu karet (ceníky) lze třídit dle skupiny2 nebo zařazení a při tomto třídění se místo názvu okruhu zboží tiskne název sk. nebo zař.
20.02.1999 Sklad6 Při tisku dokladů lze v mezisoučtech a součtech používat celkový počet zboží (#83) a celkový počet balení (#97)
20.02.1999 Sklad6 Při tisku nakládacího listu totéž (#170:Počet #171:Balení celkem)
20.02.1999 Sklad6 U DPMI aplikací zvýšen počet položek u autom.evid.dokladů (pokl., inv.)
20.02.1999 Sklad6 Úprava číslování účtenek - podpora pro používání běžných čísel.řad
07.02.1999 Sklad6 U převedených objednávek na dod. se barevně zvýrazňují nepřev.položky
07.02.1999 Sklad6 Oprava tisku dodávky dokladu se zápornými pohyby
07.02.1999 Sklad6 Opraven vyhodnocovač výrazů - chybné parametry některých funkcí se ignorují
07.02.1999 Sklad6 Při autom. zápisu pokladní knihy je možnost uložit pokl. doklad bez DPH
07.02.1999 Sklad6 Při autom. zápisu pokladní knihy je možnost vytvořit také řádek s platbou
08.01.1999 Sklad6 Možnost u požadavků (pomocí:stav požadavku = rezervováno) automaticky zarezervovat zboží. Při převodu pož.->faktura se rezervace ruší. Je vhodné vypnout kontrolu (autom. mazání) rezervací v INI hodnotách.
08.01.1999 Sklad6 Nový údaj v kartě - číslo prohlášení o shodě (20 znaků)
08.01.1999 Sklad6 V přenosu karet (Alt+F5) možnost převodu souvis.nákl. a prohl o shodě + zpřesnění sledování data založení karty a data posl. pohybu karty
27.12.1998 Sklad6
27.12.1998 Sklad6 Možnost založit novou skl.kartu v objednávkách a požadavcích
27.12.1998 Sklad6 Inventury - upraveny hlášení a dotazy - možnost v sestavě rozdílů vytvořit mezisoučty za skupiny karet dle prvních dvou znaků kódu
27.12.1998 Sklad6 Upraveno hledání kódu nebo názvu v operacích dokladu (F6 a Shift+F6)
27.12.1998 Sklad6 Soubor s výpočty SKLADVYO.BTR se otvírá pouze v době, kdy je skutečně třeba
27.12.1998 Sklad6 Při importu požadavků z PSIONu se aktualizuje číselná řada objednávek
27.12.1998 Sklad6 Možnost uložit nastavení přepínačů (F6) při převodu požadavků do faktury, při převodu faktur do účta
27.12.1998 Sklad6 Možnost převodu faktur do účta dle data usk.zdaň.plnění(menu +6,27,-6,28)
27.12.1998 Sklad6 V Opravě INI hodnot lze nadefinovat doplňkové proměnné pro tisk (F10)
22.12.1998 Sklad6 Možnost nastavit způsob vracení hotovosti v nastavení typu dokladu
 předchozí  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  z 74 další