logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
25.10.1999 Sklad6 Změny ve výpočtu kons. skladu (celk.částky, možnost na závěr upravit doklad)
10.10.1999 Sklad6 Možnost omezit individuální ceny pouze pro zákazníky s určitými cenovými pásmy
10.10.1999 Sklad6 Možnost nastavit pravidla zaokrouhlení v kalkulaci prod. cen v kartě (založením individuální ceny KALKULACE) - platí pro starý způsob kalkulace
10.10.1999 Sklad6 Možnost nastavení prohlížení skladových zásob z třetího skladu
30.09.1999 Sklad6 Možnost sledovat více pokladních knih v jednom skladu (v závislosti na počítači)
14.09.1999 Sklad6 Možnost exportovat data do formátu účta MRP
02.09.1999 Sklad6 Změna streuktury a indexů pro SKLADXOP (pro možnost zadávat texty k operaci). Nové přepínače v typech dokladu: "Vstup názvu karty v operaci" možnost měnit název u každé operace "Vstup poznámek v operaci" možnost zadat poznámku do 30 znaků "Automatický vstup operací" po vstupu hlavičky u nových dokladů "Nastavit počet na 1 u nových oper." au...
Více
02.09.1999 Sklad6 Nová přístupová práva "Právo měnit typu úhrady"(46) a "Právo měnit název v operacích"(33) - ovlivní taktéž vstup poznámky
02.09.1999 Sklad6 Možnost importovat a exportovat adresář firem (Alt+F5)
02.09.1999 Sklad6 Možnost zjednodušeného vstupu odběratele pomocí kódu z adresy
02.09.1999 Sklad6 V příjemkách lze zajistit zvýraznění položek u nichž se změnila NC
27.08.1999 Sklad6, Účto Interní změna způsobu vyhledávání v databázi (F10), která opravuje problém, jež mohl způsobit vynechání vyhledaného záznamu v síti Novell
18.08.1999 Sklad6 Možnost vidět data z číselníku v seznamu skl. karet (kalkulované položky CDODAVATEL, CZARAZENI, CSKUPINA2, CVYROBCE)
18.08.1999 Sklad6 Pro údaj dodavatel se v kartě tiskne odpovídající popis z číselníku (zkrácený)
18.08.1999 Sklad6 V požadavcích se sleduje celk. cena vč. DPH
18.08.1999 Sklad6 V požadavcích lze tisknout zvlášť prodané obaly a zvlášť vrácené obaly
18.08.1999 Sklad6 Pro direktivu EXTOBJ je změněn způsob sledování počtu balení
18.08.1999 Sklad6 V obalovém kontu je možnost hromadně přesunout zůstatek konta nějakého obalu na jiný konto
18.08.1999 Sklad6 V kartě (EXTKARTA) zaveden údaj Účt. předpis, který může obsahovat kód způsobu zaúčtování (používat POUZE u výjimek - např. láhve)
10.08.1999 Sklad6 Možnost vystavit pokladní doklad po vytisknutí faktury se zápisem do pokladní knihy; možnost označit doklad jako zaplacený + v hotovosti
10.08.1999 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů: "Doklady za hotové ponechat nezaplacené"
10.08.1999 Sklad6 Nová volba v typech dokladů: Možnost změnit u příjmových dokladů údaj "dodavatel" v kartě dle IČO z příjemky (volitelně pro každou položku). Zároveň se případně doplní číselník dodavatelů.
10.08.1999 Sklad6 Ve výpočtu návrhu objednávek se počítá se zápornými zásobami
10.08.1999 Sklad6 V dialogu "Návrh objednávky" lze uložit přednastavené hodnoty
10.08.1999 Sklad6 Aktualizace cen v dokladu (dle cenového pásma v kartách) (Kód menu 55)
04.08.1999 Sklad6 Při mazání dokladu z průvodky k rozvozu se zruší příznak rozvozu z dokladu
31.07.1999 Sklad6 Vracení obalů - pokud nejsou obaly nastaveny v sekci [Seznam obalů] v def. souboru, pak se automaticky načtou obaly z obalového konta
31.07.1999 Sklad6 Zlepšena kontrola rezervací při vstupu operace
31.07.1999 Sklad6 Po převodu rezervované objednávky do fa se nabídne zrušení rezervace pro případné nezpracované položky objednávky
18.07.1999 Sklad6 Při tisku pokladních dokladů je možno tisknout seznam zaplacených dokladů
18.07.1999 Sklad6 Objednávky na dodavatele - možnost kopírovat přes schránku
18.07.1999 Sklad6 V rámci rozvozu je možné označit doklady a pro tyto doklady vytvořit pokl.doklad, nastavit platbu v dokladech a případně změnit způsob úhrady (např. na hotově)
21.06.1999 Sklad6, Účto Libovolnou sestavu z generátoru sestav lze exportovat do formátu DBF Sklad6
14.06.1999 Sklad6, Účto Přepínač v generátoru sestav "Tisk sestavy úzkým písmem" ve vlastnostech sestavy
14.06.1999 Sklad6, Účto Možnost přidat do menu vyvolání skupiny sestav z GS nebo přímo výpočet konkrétní sestavy (Kód menu 1 := č.skupiny + 200; Kód menu 2 = č.sestavy)
14.06.1999 Sklad6, Účto Při tisku se průběžně ukazuje počet, kolikrát jsem sestavu vytiskl
14.06.1999 Sklad6, Účto Při tisku je možné zjistit z číselné proměnné #LINE aktuální číslo řádku. Lze použít např pro odstránkování, pokud se blížím konci stránky : .M1.IF{#LINE>40;}
14.06.1999 Sklad6, Účto Při tisku (přes DEF soubory) je možné použít příkaz .SET#nnn=výraz pro nastavení proměnné nnn (vhodné pro nnn z intervalu 240-249)
14.06.1999 Sklad6 V Typech dokladů v nastavení slev lze určit "Volit druh slevy" pro přepínání slevy započítané do cen a slevy celkovou částkou (při evid. dokladu)
14.06.1999 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů: "Upozorňovat na prodej pod NC"
14.06.1999 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů: "Použít určené cenové pásmo:" cena1/cena2/...
14.06.1999 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů: "Vstup cen vč. DPH" (zadávání cen v operaci)
14.06.1999 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů: "Dohledat NC, u nových operací , kde Cena=0"
14.06.1999 Sklad6 Možnost prohlížet doklady za všechny sklady (Nutno doplnit index do SKLADDOK)
14.06.1999 Sklad6 Požadavky - možnost označit (Ins) požadavky a vytisknout "Vychystávačku"
14.06.1999 Sklad6 Požadavky - při zápisu položek se ukazuje celková cena obj. (bez DPH)
14.06.1999 Sklad6 Požadavky - možnost evidovat Celk.cenu bez DPH i s DPH, procento vykrytí a další (EXTOBJ)
14.06.1999 Sklad6 V příjmových dokladech se ukazuje při vstupu operace prod.cena a v typu dokladu je možné nastavit "Kalkulace PC ve vstupu operace" s možnostípřímo nastavovat ručně určenou prodejní cenu přímo v nákupní operaci
14.06.1999 Sklad6 Připraveny poštovní průvodky pro odesílání zboží
26.05.1999 Sklad6 Změna způsobu sledování úhrad faktur, možnost částečných úhrad (v menu Zaplacení dokladů volba [Přehled plateb])
 předchozí  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  z 74 další