logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
06.11.2002 Sklad6 Možnost zařadit do dané individuální ceny odkaz na jinou individuální cenu (čili jeden zákazník může mít individuální ceny poskládané z více individuálních cen)
06.11.2002 Sklad6 Export dat pro PSIONy exportuje individuální ceny tak, že odkazy na jiné ind.ceny převede na seznam jednotlivých záznamů.
06.11.2002 Sklad6 Opraven výpočet zůstatku konsignačního skladu v Celk.přehledu za obd.
30.10.2002 Sklad6 Při převodu požadavku do faktury program nabízí standardní fakturu jako přednastavený doklad; možno změnit v CISELNIK.BTR, čís.:161, Klic0:OBJprv, Popis:požadované číslo typu dokladu
30.10.2002 Sklad6 Export do externích účetních systémů: možno definovat export do DBF s určením typu a délky jednotlivých datových položek FieldName,Typ,Délka,DesMísta=výraz
30.10.2002 Sklad6 Při hromadném zaplacení dokladů lze změnit úhradu také na šekem, pokl.dokladem nebo dobírkou
25.10.2002 Účto Nový příznak faktury: "Nehradit". Při použití v hromadném příkazu k úhradě nebo zápočtu se objevuje varování.
25.10.2002 Účto Při převodu nezaúčtované VYDANÉ faktury nedochází ke změně čísla fa
10.10.2002 Sklad6 Při převodu požadavku do faktury program nabízí aktualizaci cen dle aktuálně platného ceníku (s možností uložit nastavení)
10.10.2002 Sklad6 Nová funkce: Nakládací list za příjmové doklady (stejné zboží s různou cenou cenou se tiskne na samostatném řádku)
30.09.2002 Sklad6 V menu odběratele se zobrazuje nová volba "Individuální ceny". Pokud není ind.cena u odběratele určena, pak se nabídne možnost prohlížet společné individuální ceny (skupina IND*)
30.09.2002 Sklad6 V menu odběratele nebo dodavatele se (v případě zadané skupiny doporučených cen) zobrazuje nabídka "Doporučené ceny"
26.09.2002 Sklad6 Po změně tiskových proměnných (F10 v INI) se autom.načtou nové hodnoty
26.09.2002 Sklad6 Upraven vstup nového dokladu ze seznamu firem (nenalezený typ dokl.)
26.09.2002 Sklad6 Nový číselník skladníků (34)
26.09.2002 Sklad6 Do standardního DEF souboru doplněna sekce [ExpObjCSV] pro export objednávky na dodavatele do souboru (standardně obxxx.CSV)
16.09.2002 Sklad6 Možnost v prodejní operaci dokladu pomocí F11 volit, ze které nákupní operace má být zvolená prodejní operace odepsána (mimo pořadí FIFO)
16.09.2002 Sklad6 Ve vstupu položek objednávky/požadavku (Přidat položky) lze pomocí F11 přepínat mezi zobrazením všech karet a karet s pohybem či zásobou
16.09.2002 Sklad6 Nový druh individuální ceny: "Cena v Kč vč. DPH" (např. pro zadání dočasně platné prodejní ceny s DPH pro akční zboží) - prozatím nefunguje v kapesních počítačích PSION/REVO
16.09.2002 Sklad6 Pokud je pro danou operaci uplatněna individuální cena, pak se její název objeví zvýrazněně v pravé dolní části okna pro vstup operace
16.09.2002 Sklad6 V návrzích objednávek se zvýrazňuje to zboží, které má ve skladové kartě příznak "Zobrazit hlášení u nových pohybů v objednávkách"
16.09.2002 Sklad6 V menu karty je možnost zobrazit položky požadavků (kód menu 51,20). Je vhodné ale aktualizovat strukturu POLOZKA
16.09.2002 Sklad6 Převod objednávek z PSIONu REVO - importuje se také položka typ dokl.
16.09.2002 Sklad6 Při převodu objednávky do faktury (F6) se nejdříve nabídne výběr typu dokladu a až teprve potom se pokračuje v běžném převodu objednávky; navíc se nabízí typ dokladu pocházející z nastaveného typu v PSIONu
06.09.2002 Sklad6 Upravena duplikace operace (Alt+D) tak, aby fungovala i pro duplikaci starých operací
06.09.2002 Sklad6 Nový "typ jízdy" ve sledování rozvozů "Výdej skl" pro označení výdeje zboží přímo ve skladu (bez rozvezení)
06.09.2002 Sklad6, Účto Nové funkce pro vyhodnocení výrazů SetVar(promenna,hodnota) a GetVar(promenna) - nastavuje a zjišťuje hodnotu interní proměnné
04.09.2002 Sklad6 Logování změn v pokladních dokladech do LOG.BTR (aby to fungovalo, tak je nutno nastavit sledované údaje ve strukturách souborů - POKLDOKL)
27.08.2002 Sklad6 Při prohlížení operace v dokladu, ve kterém nejsou přístupová práva pro editaci dokladu se zobrazí i další informace (v balení, spotřeba,...)
09.08.2002 Sklad6 Prohlížení zpracovaných sestav (Shift+F7): barevně jsou odlišeny sestavy, které nejsou vytvořeny v daném uživatelském adresáři
09.08.2002 Sklad6 Možnost slovně definovat označení sazby DPH. Při nadefinování nové sazby (např. 0%: zálohy) je nutné upravit tiskové formuláře dokladů a také definici sestav "Soupis daňových dokladů", "TabulkaDPH", "Tržby s pokladnami"
09.08.2002 Sklad6 Možnost počítat Součet dokladů (Celkový přehled za období) dle data UZP +nový kód menu 6,3, kde je výpočet dle data UZP předdefinován
09.08.2002 Sklad6 Možnost ve správci souborů pomocí Alt+F5 importovat záznamy z jiného souboru (soubor musí být otevřen s možností zápisu)
31.07.2002 Sklad6 Import dat z PSIONů - podpora nového formátu RVE (celá objednávka včetně položek je v jednom souboru)
31.07.2002 Sklad6 Nový parametr programu /PSI:jméno_souboru - automatické zpracování objednávek z PSIONů uložených ve formátu RVE
26.07.2002 Sklad6 Na klávesu F7 v maloobchodním prodeji se vypíše na displej mezisoučet
26.07.2002 Sklad6 Klávesami Shift+F6 lze vyvolat v adresáři firem druhý poznámkový blok k adrese (např. pro obchodní podmínky apod.)
26.07.2002 Sklad6 Možnost ve skladové kartě pomocí Ctrl+O přepnout na zobrazení a editaci objednacího množství (zatím nemá návaznost na autom. objednávání)
26.07.2002 Sklad6 Export PSION - možnost vybrat zda chci saldo přebírat z účta či ze skladu, možnost zakázat export oblíbených položek, možnost používat uložené výběrové podmínky (příprava se provádí v přehledu karet)
26.07.2002 Sklad6 Možnost pomocí F8 v kartě odběratele/dodavatele zkopírovat adresu odběrného místa do fakturačního místa
16.07.2002 Sklad6 Kopírování dokladů - pokud je program spuštěn s parametrem /PRI: nebo /DOD:, pak je respektováno jméno souboru i v případě, že v dialogu pro nastavení kopírování je uloženo nastavení s jiným jménem souboru
16.07.2002 Sklad6 Inventury - možnost zobrazovat pomocí kalkulovaných polí údaje z karty
16.07.2002 Sklad6 Výpočet přirážek za rozbalení - nepočítají se u položek, které mají v individuální ceně zakázanou přirážku (resp. slevu)
16.07.2002 Sklad6 Ve verzi MO se při kopírování dokladu z jiného střediska kopírují spolu s prodejní cenou taky název karty, jednotka, balení a vázané obaly
12.07.2002 Sklad6 Převody dokladů do účta - možnost exportovat hlavičky dokladů v CSV formátu s možností měnit záhlaví polí (F8); pořadí běžných polí je určeno pohledem 8 v systémových strukturách (DOKLAD) kód menu 6,22 a 6,23 (akt.sklad dodací/příjmové) a 6,42 a 6,43 (vš.sklady)
12.07.2002 Sklad6 Převody pokladní knihy do účta - možnost exportovat hlavičky dokladů v CSV formátu s možností měnit záhlaví polí (F8); pořadí běžných polí je určeno pohledem 8 v systémových strukturách (POKLDOKL)-kód menu 7,58
12.07.2002 Sklad6 Při převodu pokladní knihy ze skladu do účta se údaj středisko nastavuje dle údaje Středisko-převod z INI (pokud je údaj nulový, tak dle běžného čísla skladu - jako doposud)
06.07.2002 Sklad6 V obalovém kontě lze definovat kalkulované položky s výrazem využívajícím alias DOK (doklady)
30.06.2002 Sklad6 Nová funkce: Převod do účetnictví ve formátu CSV (kód menu 6,22 pro dodací doklady a 6,23 pro příjmové doklady)
30.06.2002 Sklad6 Nová funkce: Převod pokladní knihy ve formátu CSV (kód menu 7,58)
 předchozí  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  z 81 další