logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
25.02.2004 Sklad6 Nová funkce: zobrazení dokladů dle data vystavení (kód menu 1,62 pro dodací doklady a 2,62 pro příjmové). Program se navíc nastaví na poslední doklad s dnešním datem vystavení
24.02.2004 Sklad6 Účtování zahraničních faktur do účta - faktura musí být označena jako "převádět do účta jako zahr.fa" a pokud je vydaná, tak musí být bez DPH
16.02.2004 Sklad6 Možnost definovat individuální cenu (označení MIN*), která vyjadřuje minimální cenu zboží po provedené slevě (u zboží, které má povolenou slevu a nemá individuální cenu pro určení prodejní ceny).
09.02.2004 Sklad6 Při vytváření nové objednávky na dodavatele se způsob dopravy přebírá z poslední objednávky (buď z objednávky na stejného dodavatele nebo z poslední objednávky dle čísla)
09.02.2004 Sklad6 Při hledání dokladu dle čísla (F9) se pamatuje a nabízí poslední hledaný typ dokladu; klávesou F8 je možné v okně pro hledání přímo vyvolat výběr typu dokladu
09.02.2004 Sklad6 Pomocí Ctrt+F9 lze vyvolat hledání dokladu s automatickým výběrem typu
09.02.2004 Sklad6 V převodu do účta je možné definovat umístění a jména přenosových souborů zvlášť pro přijaté a vydané doklady a zvlášť pro jednotlivé sklady (číselník INI "SK_UC_PRV+" nebo "SK_UC_PRV-", proměnná 0 pro soubor s hlavičkami faktur, proměnná 1 pro soubor s kontacemi)
06.02.2004 Sklad6 Nová funkce: Zobrazení zásob skladové karty na všech evidovaných střediscích (podmínkou je evidování více skladů v rámci jedné databáze). Vyvolání pomocí Alt+Z (nebo Alt+Y) v seznamu karet nebo v menu karty (Kód menu 51, 21). Je vhodné aktualizovat strukturu "KARTAZAS"
05.02.2004 Sklad6 Možnost zjednodušeného převodu dokladů do účta. Doklady lze označit pomocí Ins v přehledu dokladů nebo v seznamu dokladů pro rozvoz a pak pomocí Alt+U připravit do přenosového souboru (a dále standardně importovat v účtu)
05.02.2004 Sklad6 Možnost v přehledu prodeje za období zobrazit odhad počtu dní, po které vystačí zásoba (při stejném průměrném prodeji za den)
03.02.2004 Účto Vylepšena možnost zjednodušeného zápisu plateb do pokladní knihy. Řádky pokladního dokladu lze vyvolat pomocí F12 a pak lze dále pomocí F12 přidávat jednotlivé platby dle variabilního symbolu.
03.02.2004 Účto Nové údaje v pokladní knize (ve variantě EXTUCTO) - firma a zakázka
03.02.2004 Účto Nové pokladní doklady nezobrazují standardně číselné údaje o dovozu a vývozu, ale až po stisknutí F8
28.01.2004 Účto V seznamu nespárovaných kontací je možné označovat kontace pomocí Ins. Ve spodním řádku se pak sčítají údaje MD, D a rozdíl MD-D
28.01.2004 Účto V účetní osnově je možnost označit účet pro Ruční párování kontací. Samotné párování se provádí v seznamu nespárovaných kontací, deníku nebo knize anal.evidence. Program v označených kontacích (Ins) zapíše nebo zruší příznak párování. Při párování se současně přiděluje párovaným kontacím jednoznačné identifikační číslo pro párování.
28.01.2004 Účto Klávesou F10 lze v Ročních obratech vyvolat deník za celý účetní rok
28.01.2004 Účto Klávesou Ctrl+N lze v Ročních obratech nebo v Hlavní knize vyvolat nespárované kontace za jeden zvolený účet.
28.01.2004 Účto V deníku účtu a v knize analytické evidence jsou barevně zvýrazněny nespárované kontace
21.01.2004 Účto V deníku účtu je možné označovat kontace pomocí Ins. Ve spodním řádku se pak sčítají údaje MD, D a rozdíl MD-D
21.01.2004 Účto V Knize analytické evidence je možné pomocí Shift+F9 vybrat do zobrazení kontací současně více let ("Rok+Měsíc od" až "Rok+Měsíc do")
21.01.2004 Sklad6, Účto Pokud jsou při tisku jakéhokoli seznamu pomocí F7 označeny položky pomocí Ins, pak se tisknou pouze tyto označené záznamy
20.01.2004 Sklad6 Nový způsob automatického číslování dokladů. Číslo je ve formátu RDDMMxxx, kde RDDMM představuje datum usk. zdanitelného plnění z dokladu a xxx je pořadové číslo dokladu v rámci daného dne
19.01.2004 Sklad6 Opraven problém s vypínáním některých přepínačů v číselníku typů dokladů
14.01.2004 Sklad6 Možnost při převodu objednávky na dodavatele do příjemky vypnout automatické třídění položek dle kódu (položky zůstanou v pořadí dle obj.)
14.01.2004 Sklad6 Převod hotovostních PAS objednávek do faktur: automatická aktualizace ceny
07.01.2004 Sklad6 Opraven problém s (nežádoucím) automatickým nastavením přepínače [X] Používat soubor DelInfo pro karty v INI hodnotách (F7). (Týká se to verzí vydaných po 30.11.2003). Po instalaci nové verze je třeba zkontrolovat, zda má být tento přepínač zapnutý a případně ho vypnout.
Více
02.01.2004 Sklad6 Opraven výpočet "Součet tržeb". Ve speciálních případech mohlo dojít k nepřesnému výpočtu daňové tabulky.
20.12.2003 Sklad6 V soupisu daňových dokladů a v převodu dat do účetnictví se uplatňuje nový způsob zaokrouhlování dokladů
20.12.2003 Sklad6 Používání číselníku automatických slev (typ číselníku 46) u všech variant programu
20.12.2003 Sklad6 Možnost volit u vstupů dodatků k dokladu typ vstupního dialogu. Sekce INI DodatkyDg+ nebo DodatkyDg-, v proměnné je typ dokladu, hodnota 0: autom., 1..běžný dlg, 2, 3: další dlg, 4..vstup zák. karty
10.12.2003 Sklad6 Při evidování dokladu s typem, který má nastaven příznak "změnit firmu na drobný DD" je možné určit adresu, ze které se má převzít adresa odběratele (INI číselník ICOxyyy, kde x je +/- pro přijaté/dodací doklady a yyy je typ dokladu)
08.12.2003 Sklad6 Možnost opravit nákup, ze kterého byl již uskutečněn prodej (musí být povolen výdej do mínusu). Prodejní operace, které jsou navázány na tento nákup se převedou na "volné" a při nejbližším dalším příjmu se navážou na tento nový příjem (nebo je nutné spustit funkci "Kontrola prodeje do mínusu").
30.11.2003 Sklad6 Import objednávek z notebooků - po dokončení importu se automaticky posunuje číselná řada požadavků
30.11.2003 Sklad6 Nové přepínače v typu dokladu (F10):
[ ] Upozorňovat, když celková částka dokladu překročí 10000 Kč (částku je možné změnit pomocí INI číselníku "TypCelkKc")
[ ] Při evidování změnit firmu na "Drobný daňový doklad"
20.11.2003 Sklad6 Možnost nastavit přístupová práva k položkám menu pro datum uzamčení dokladů nebo pokladny (7: pouze čtení, 8: pouze datum vpřed, 9: bez om.)
20.11.2003 Sklad6 Možnost nastavit přístupová práva k položce menu pro slevy za doklady
20.11.2003 Sklad6 Množstevní slevy za doklad jsou vyhodnocovány v pořadí, v jakém jsou vidět v seznamu slev (může mít vliv na výši slevy) - použije se poslední sleva, která splňuje zadané podmínky (typ slevy, typ úhrady, ...)
20.11.2003 Sklad6 V menu pro editaci adresy upraveny přístupy k Přehled požadavků a k Přehledu objednávek na dodavatele
20.11.2003 Sklad6 U operací, které byly zadány pomocí hromadných operací (např. kopírováním) nebo při změně z nekontrolovaného na kontrolovaný typ dokladu se před evidováním kontroluje, zda prodejní cena není nižší než nákupní
13.11.2003 Sklad6 Upraven import objednávek z notebooků (možnost určit adresář, ve kterém jsou uloženy soubory POZADAV.POL a POZADAV.OBJ (INI sekce "NTBImpObj")
11.11.2003 Sklad6 Upraven import souborů s objednávkou (OBX) tak, aby akceptoval oddělovač řádků obvyklý na linuxu (internetové obchody)
11.11.2003 Sklad6 Nové druhy množstevních slev dle celkové částky dokladu bez obalů a bez DPH
poř. 251 - sleva/přirážka za dopravu
poř. 252 - sleva za vlastní dopravu
11.11.2003 Sklad6 Nová varianta programu (direktiva EXTSLEVA). Umožňuje u množstevních slev definovat typ dokladu, kde se má sleva uplatnit, popř. odběratelský region, pro který se má sleva uplatnit
04.11.2003 Sklad6 Při tisku chystačky se u položek se stejným kódem ale různou cenou použije průměrná cena
04.11.2003 Sklad6 Změna způsobu výpočtu celkové částky dokladu, jež lépe respektuje slučování rozdělených operací (se stejnou cenou)
04.11.2003 Sklad6, Účto Vylepšeno hledání čísel pomocí základního hledání F10 (nedochází k chybnému vyhledání vlivem reprezentace reálných čísel)
31.10.2003 Sklad6 Při přenosu karet se spolu s poznámkou karty přenáší také příznaky
26.10.2003 Sklad6 V Objednávkách na dodavatele je možnost přečíslovat objednávku (včetně položek objednávek i případných textů)
23.10.2003 Sklad6 U víceskladových systémů není hlášena chyba o neexistenci skladové karty ve skladu, ve kterém karta nebyla uložena
10.10.2003 Sklad6 V příjmových dokladech lze kontrolovat, zda nákupní cena je menší než standardní prodejní cena.
 předchozí  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  z 75 další