logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
18.09.2004 Sklad6 Ve variantě EXTADR: v kartě odběratele je na straně 3 nové pole ID listingu, které umožňuje více odběratelům přidělit stejné zalistované/oblíbené zboží
18.09.2004 Sklad6 Nové položky menu pro nabídku ve skladové kartě:
kód menu 51, 30: Přehled odběratelů, kteří mají zalistovanou kartu
kód menu 51, 31: Přehled dodavatelů, kteří dodali kartu
18.09.2004 Sklad6 Ve Win32 verzi upraveno kopírování do schránky tak, aby šlo do schránky uložit i velké množství údajů (lze např. snadno použít Ctrl+C v prohlížení záznamů (např. adres, karet či dokladů)
13.09.2004 Sklad6 Nová funkce: Vstup nového výrobku - dle materiálové normy (hlavní menu-příjmové doklady, kód menu 2,52)
13.09.2004 Sklad6 Po vstupu výrobku (buď pomocí výše uvedené funkce nebo pomocí standardní položky menu pro vstup výrobku) program po zaevidování dokladu spočítá cenu výrobku jako celkovou cenu materiálu/počet MJ, tzn. je možné po načtení provést úpravy materiálu
13.09.2004 Sklad6 Nová funkce: Přehled položek všech objednávek. Položky jsou barevně rozlišeny dle stavu objednávky. Pro prohlížení je třeba aktualizovat systémovou strukturu POLOZKA
10.09.2004 Sklad6, Účto Po tisku sestavy při přesměrování tisku do souboru se nabízí možnost otevřít vytvořený soubor (soubor by měl mít příponu TXT-otevře se poznámkový blok nebo WRI-otevře se WordPad/Write)
10.09.2004 Sklad6 Nové přístupové právo: 56 Právo zobrazovat všechny karty v seznamu karet (čili povolení používat klávesu F11 v seznamu karet)
08.09.2004 Účto Import výpisu ABO z formátu ČSOB-SYLK (homebanking) - opraven import odeslaných plateb
08.09.2004 Sklad6 Nová tabulka KLISTEK.BTR (může být shodná s účtem)
08.09.2004 Sklad6 Nová funkce: Editace kurzového lístku (kód menu 15,30)
08.09.2004 Sklad6 Nová funkce: Číselník měn (kód menu 15,31)
08.09.2004 Sklad6 Nová funkce: Číselník typů kurzových lístků (kód menu 15,32)
08.09.2004 Sklad6 V dialogu "Dodatky dokladu" lze měnu vybírat pomocí F6 ze seznamu měn a pokud je pro daný den (nebo nějaký starší) a pro danou cizí měnu definován kurz, pak se tento kurz nabídne do dokladu
08.09.2004 Účto Nové sestavy v generátoru sestav pro kontrolu saldokontních účtů
08.09.2004 Účto Při výpočtu saldokonta k datu nejsou do plateb zahrnovány platby nevyúčtovaných záloh
02.09.2004 Účto Při výpočtu přiznání DPH se automaticky generují ve složce účetnictví soubory *.HTM, které obsahují přiznání DPH v HTML formátu (musí existovat sekce [PřiznáníDPH-HTML] v DEF souboru sestav. Pro otevření HTML stačí otevřít soubor DPHIndex.HTM nebo v seznamu sestav pro přiznání DPH doplnit řádek:2 Přiznání DPH-HTML/Sk.sestav 0/Kód sest.1
31.08.2004 Sklad6, Účto Při spouštění sestavy v generátoru sestav lze pomocí Shift+Enter (nebo Shift+F2) změnit formát sestavy (např. na Sylk/Excel). Změna formátu platí pouze pro daný výpočet (formát není uložen)
23.08.2004 Sklad6 Opraven problém při načítání dokladů ze schránky (kopírování dokladů) při načítání pomocí F2 (načíst bez vymazání) - odstraněno chybové hlášení na konci. Oprava funguje až pro nově vytvořené soubory.
23.08.2004 Sklad6 V operacích dokladu je vedle individuální ceny zobrazována i informace o uplatněné slevě za položku (musí být zapnut přepínač [x] Evidovat doporučené ceny v operaci v typech dokladů)
23.08.2004 Sklad6 V definici individuální ceny je možné vyvolat okno s kalkulací ceny
17.08.2004 Sklad6, Účto Po dokončení výpočtu databáze (ne sestavy) v generátoru sestav se nabídne otevření vypočtené databáze odpovídajícím programem, např. SLK soubor otevře Excel (funguje v DPMI a Win32 verzi)
11.08.2004 Sklad6 Pokud se provede aktualizace cen v dokladu u typu dokladu, který má nastaven příznak "dohledávat nákupní cenu", pak se ve výdajových operacích aktualizovaného dokladu objeví odpovídající nákupní ceny nebo se cena operace vynuluje a objeví se až po zaevidování dokladu
28.07.2004 Sklad6 Možnost třídit nakládací list dle kódu 2 (obv.skryté pole) ze skl. karty
28.07.2004 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů (F10):
[ ] Vstup poznámky v hlavičce dokladu (funguje pouze u dodacích dokladů, které nemají zapnutou kontrolu duplicity variabilních symbolů)
24.07.2004 Sklad6 Program Sklad6.EXE automaticky identifikuje druh parametru pro zpracování vstupních souborů dle přípony souboru..
Více
19.07.2004 Sklad6 Při přenosu skladových karet (export/import) je možné přenosové soubory SKLADKAR.BTR, SKLADZAS.BTR a SKLADSSL.BTR nechat zkomprimovat pomocí interního komprimačního mechanizmu do jednoho zkomprimovaného souboru (standardní jméno je KARTY.KRX, jméno ovlivňuje CSL proměnná StdKRXFile).
19.07.2004 Sklad6 Podobná funkce je i u porovnání karet s kartami v přenosovém souboru
19.07.2004 Sklad6 Nový parametr programu /KRX:soubor, který umožňuje import KRX souborů (možno vytvořit asociaci na příponu KRX)
19.07.2004 Sklad6 Při označování dokladů pomocí Ins v přehledu dokladů za odběratele se příjmové doklady započítávají mínusem (podobně vystavené doklady v přehledu příjmových dokladů za dodavatele)
19.07.2004 Sklad6 Nový typ úhrady - platební kartou
19.07.2004 Sklad6 V okně Konfigurace je v nadpisu okna zobrazen konfigurační adresář
19.07.2004 Sklad6 Nový typ klíče pro vyhodnocení individuální ceny - dle poznámky ze skladové karty. Podobně jako u kódu je možné na konci klíče použít znak * nebo ~ jako zástupný znak pro nahrazení libovolné koncové části
16.07.2004 Účto Ve vstupu vydané faktury je možné pomocí Alt+V zadat variabilní symbol vydaného dokladu (např. pro vydané doklady vystavené dodavatelem vaším jménem). Pokud zůstane v.s. prázdný, pak se nahradí běžným číslem fa
16.07.2004 Sklad6 Import dokladů ve formátu CSV: doplněno automatické rozpoznání dokladů načtených z přenosného terminálu (AG8000). Funkční je i parametr /CSV:soubor při spuštění programu, kterým lze tento soubor také importovat
14.07.2004 Sklad6 Do odhadu ceny v požadavcích doplněny celkové nákupní a dohodnuté ceny, celkový zisk (vzhledem k aktuální NC) a procento zisku
12.07.2004 Účto Možnost v přiznání DPH zadat zálohový a vypořádací koeficient s možností uložit hodnoty pro daný rok. Současně lze také nastavit tiskový formulář (standardně PřiznáníDPH-rozšířené) a lze také nastavit způsob zaokrouhlení základů a DPH (nahoru/dolů/matematicky/nezaokrouhlovat)
09.07.2004 Sklad6 Při zobrazování grafů (Alt+G v kartách) se pamatuje zobrazená stránka a zobrazuje se při příštím zobrazení grafu; jako přepínací klávesu je možné použít také Tab a Shift+Tab (zpět)
07.07.2004 Účto Přepracováno zpracování přijatých a uskutečněných zdanitelných plnění ve fakturách, pokladních dokladech a ostatních dokladech tak, aby bylo možné zvolit druh zdanitelného plnění, který přesně odpovídá požadavkům na nové přiznání DPH.
Více
07.07.2004 Účto Přepracováno přiznání DPH, tak aby pokrývalo i zahraniční, osvobozené a jiná speciální zdanitelná plnění
01.07.2004 Sklad6 Pokud je zapnutá evidence rozšířených cen (doporučených cen) v typech dokladů, pak se eviduje u každé operace také jméno použité indiv.ceny
30.06.2004 Účto Možnost vyvolat zvolenou skupinu sestav z generátoru sestav z deníku, ročních obratů a hlavní knihy pomocí F6. Je třeba nastavit v CISELNIK.BTR do číselníku 161 proměnou GS-Ucet - do popisu dát číslo skupiny sestav. V sestavách lze používat proměnné G_Ucet, G_UcetInfo, G_UcetFlag, G_UcetRok
30.06.2004 Účto Možnost měnit účetní období pomocí F12 v Ročních obratech
30.06.2004 Sklad6 Možnost filtrovat operace skladové karty dle IČO z hlavičky dokladu, objednávky apod. (pokud je seznam operací vyvolán z dokladu apod.)
30.06.2004 Sklad6 Ve vstupu položek požadavků je možné zadávat poznámku, která se přenese do poznámky k operaci dokladu (při převodu obj->fa)
24.06.2004 Sklad6 Upraven problém s individuálními cenami v objednávkách na dodavatele
23.06.2004 Sklad6 Ve vstupu operací dokladu, který nemá nastavené nabízení cen (např. převodky) je možné používat individuální ceny (vhodné pro naplnění akčních nákupních cen do převodek)
22.06.2004 Sklad6 Nový export dat (doklady a položky dokladů) pro Kofolu
20.06.2004 Sklad6 Import inventur zapsaných pomocí přenosného terminálu CipherLab AG8000
15.06.2004 Sklad6 Možnost exportovat do přenosových souborů pro notebooky nezaplacené faktury ze saldokonta z účta nebo z běžného seznamu dokladů
 předchozí  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  z 75 další