logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
24.03.2005 Sklad6 Možnost zadat textové poznámky k novému požadavku/objednávce (poznámka A:kód menu 0,12; poznámka B:kód menu 0,12)
18.03.2005 Sklad6 Ve vstupu nového výrobního dokladu je možné současně zadat více vyrobených výrobků. Celková cena odepsaných surovin za všechny výrobky se rozpočítá na jednotlivé výrobky dle hmotnosti vyrobených výrobků
11.03.2005 Sklad6 V menu "Oprava ini.hodnot" lze pomocí F12 editovat interní proměnné skladového systému (např. přednastavené hodnoty ukládané v některých dialozích)
11.03.2005 Sklad6 V seznamu skladových karet se zvýrazňují karty, které v poznámce obsahují zvolené klíčové slovo (standardně "AKCE"). Seznam klíčových slov lze nastavit v Opravě ini.hodnot pomocí F12 (nový řádek: první klíč nastavit na "KartaPozn" a údaj Popis-hodnota nastavit na seznam klíčových slov oddělených znakem "/" (např. "AKCE/Zdarma/#"); pořadí v seznamu určuje současně barvu
11.03.2005 Sklad6 Ze seznamu požadavků lze pomocí Ctrl+L doplnit do seznamu zalistovaného zboží daného odběratele všechny položky z požadavku. Stejnou funkci lze vyvolat i ze seznamu zalistovaného zboží z menu odběratele
11.03.2005 Sklad6 Při importu objednávek z Psionu jsou objednávky, které mají v typu dokladu klíčové slovo začínající "LIST", označeny stavem "nepřevádět"
11.03.2005 Sklad6 V tisku ceníků je nová možnost uplatnit určenou slevu (přirážky mínusem). Slevy/přirážky se uplatňují s podobnými omezeními jako při slevě v dokladu. Pokud je zadána sleva a není určena indiv.cena, pak se uplatňuje alespoň indiv.cena IND* (včetně kontroly, zda je sleva v ind.ceně povolena)
Pozor: Změna dialogu může mít vliv na uložená makra (např. pro generování ceníků v HTML formátu)
10.03.2005 Sklad6 Opraven problém při exportu individuálních cen pro Psiony (odkazy na jiné IC)
10.03.2005 Sklad6 Při tisku ceníku ze zalistovaného zboží se přednastavuje do tisku ceníku jméno individuální ceny dle odběratele.
08.03.2005 Sklad6 Možnost sloučeného tisku za všechny dodávky (menu DOKLAD_TSK 19,12)
08.03.2005 Sklad6 Možnost tisku formuláře s výběrem dodávky (tříděný:19,18 netříděný:19,19)
25.02.2005 Sklad6 V exportu dat pro kapesní počítače PSION je možné místo oblíbených položek exportovat zalistované položky (listing u odběratele)
25.02.2005 Sklad6 V seznamu proměnných, které lze nastavit v menu Oprava ini.hodnot pomocí F10 lze doplnit proměnnou Mena2, číslo prom. například 206 a hodnota proměnné je druhá měna dokladu. Do dokladu je pak možné tisknout hodnotu dokladu dle kurzu, který je braný z kurzového lístku.
25.02.2005 Sklad6 Pokud je v definici individuální prodejní ceny použit odkaz na nákupní cenu a v hlavičce individuální ceny je definován odkaz na nákupní individuální cenu, pak se pro určení nákupní ceny použije nákupní individuální cena (pokud se pro danou kartu nenajde vhodný záznam IC, pak se použije běžná nákupní cena)
25.02.2005 Sklad6, Účto Při editaci položky lze pomocí Shift+šipka označit část textu a tuto část následně pomocí Ctrl+C zkopírovat do schránky nebo Shift+Del odstranit označený text
20.02.2005 Sklad6 V objednávkách na dodavatele je možné zadat akční individuální cenu pro nákupní operace
14.02.2005 Sklad6 Ve vstupu položky objednávky na dodavatele rozšířen počet zobrazených položek informujících o posledních nákupech a objednávkách položky (projeví se pouze, pokud S6 je zobrazen v režimu s alespoň 30 řádky)
14.02.2005 Sklad6 Upraveny informace o posledních nákupech a objednávkách, tak aby byl vidět i dodavatel pro každý zobrazený pohyb
13.02.2005 Sklad6 V přehledu dokladu je možné pomocí Ctrl+F9 vyvolat hledání dokladu s přepnutím do režimu zobrazení pouze jednoho typu dokladu (zobrazí se současně taky všechny typy dokladů se stejnou vahou). Režim se vypne dalším stiskem Ctrl+F9.
13.02.2005 Sklad6 Nové položky menu v dodacích a příjmových dokladech:
1, 63: Přehled dodacích dokladů za jeden typ dokladu za akt.rok (dle INI)
1, 64: podobně jako 1, 63 - zobrazí se ale všechny typy se stejnou vahou
2, 63 a 2, 64: totéž pro příjmové doklady
01.02.2005 Sklad6, Účto Možnost exportu veškerých sestav do formátu RTF (formát lze číst pomocí MS Word, MS Word Viewer, WordPad, Write, Open office, ...) s možností rovnou otevřít vyexportovaný dokument
21.01.2005 Sklad6 V rozšířeném zpracování inventury (s použitím SKLADXNV) je možnost při ručním zápisu současná práce na více PC
21.01.2005 Sklad6 Zvýšen počet operací v jednom automaticky vytvářeném rozdílovém dokladu na 500 (ve verzi real je pouze 80)
14.01.2005 Sklad6 Upraveno hlášení o dokončení výpočtu "Daně, zásoby,...", které na některých XP mohlo vyvolávat chybu
14.01.2005 Sklad6 Export pro Psiony: úprava exportu individuálních cen (odkaz na jiné IC jsou na Psionu datumově nezávislé, podobně, jako na PC)
14.01.2005 Sklad6 Opraven nadpis v sestavě pro porovnání skladových karet s přenosovým souborem
14.01.2005 Sklad6 Ve výrobní normě je možné definovat pořadí materiálu (nový index - MATERIAL)
14.01.2005 Sklad6 Upraveno přidávání materiálu do příjemky/výdejky na základě výrobní normy (pořadí je dle normy, možnost oceňovat průměrnou NC)
09.01.2005 Sklad6 Úprava vstupu pokladních dokladů - možnost využívat pomocný vstup PD pomocí F10 (vstup tržby za více pokladních míst)
09.01.2005 Sklad6 Ve vstupu pokladního dokladu se kontroluje, zda DPH odpovídá základu DPH
18.12.2004 Sklad6, Účto Do adresáře odběratelů/dodavatelů doplněn údaj IBAN (pouze ve variantě EXTADR)
10.12.2004 Sklad6 Materiál k výrobku - nová položka - poznámka
01.12.2004 Sklad6 Nová funkce "Sestavy za skladovou kartu" (kód menu 51,25 v menu KARTA_OPR) - umožňuje vyvolávat sestavy z generátoru sestav pro zvolenou kartu (proměnné K_Kod, K_Nazev, K_Skupina, K_Dodavatel)
30.11.2004 Sklad6 Nový způsob zaokrouhlování indiv. a doporučených cen na 90h (vč. DPH)
26.11.2004 Sklad6 Seznam požadavky a přehled požadavků dle zboží - možnost definovat seznam skladů a číselných rozsahů, ze kterých se mají požadavky zobrazit (kód menu 4, 6 pro seznam a 4, 8 pro přehled zboží)
04.11.2004 Sklad6 Nová funkce: Hromadná kontrola prodejních cen s uplatněním individuálních slev. Program umožňuje kombinovat označené nebo vyhledané karty se všemi definovanými individuálními cenami a umožňuje tak např. vyhledat karty, kde bude příliš nízká nebo vysoká marže. (Alt+F6 v kartách)
18.10.2004 Sklad6, Účto V seznamu odběratelů/dodavatelů lze pomocí F11 skrýt/zobrazit vyřazené odběratele/dodavatele
18.10.2004 Účto V přiznání DPH (formát HTML) - možnost zobrazit období, tak jak je to v originálním formuláři DPH
12.10.2004 Sklad6, Účto Ve WIN32 verzi: podpora přímého tisku na tiskárny s použitím ovladače Windows (tisk ve formátu RAW). Tiskárna musí tento formát podporovat (čili GDI tiskárny nejsou podporovány). Výhodou je, že tisk není závislý na připojení (může být i USB či síťová tiskárna); Ve jméně tiskárny Windows lze na konci použít zástupný znak * pro libov. zbytek názvu
12.10.2004 Sklad6, Účto V konfiguraci je možné definovat více připojených tiskáren či tisků přesměrovaných do souboru (není již omezena celková délka konfiguračního řetězce)
07.10.2004 Sklad6 Možnost při načítání karet z přenosových souborů rozlišit. zda chcete importovat výrobce, kód karty dodavatele a hmotnost2
07.10.2004 Sklad6 Opraven drobný problém při zobrazování filtrovaných operací dle IČO
04.10.2004 Sklad6, Účto Zavedena podpora pro fiskální měsíce (s posunutím začátku účtovacího období mimo leden)
04.10.2004 Sklad6 Možnost kopírovat pomocí Ctrl+Enter celou materiálovou normu výrobku
27.09.2004 Sklad6 Nový druh přepínače pro skrývání skladových karet "Zobrazit kartu, pouze když má zásobu" (zkráceně "se zásobou"). Karty, které mají příznak zobrazovat "nikdy" nebo "se zásobou" se v případě zobrazení všech karet zobrazují světle modře.
27.09.2004 Sklad6 Upraveno mazání průvodky k rozvozu - maže se taky seznam rozv.dokladů
27.09.2004 Sklad6 Upraveno hromadné mazání záznamů (Alt+Y) v režimu zrychleného přístupu
18.09.2004 Sklad6 V seznamu přístupových práv pro daný typ je možné vytisknout seznam nastavených přístupových práv pomocí F7
18.09.2004 Sklad6 Export karet pro Psion/Revo: možnost exportovat také účty (služby). Účty je nutné označit v kartě: položka Zobrazení=Zobrazit vždy
18.09.2004 Sklad6 Možnost v seznamu odběratelů definovat Zalistované/oblíbené zboží pro daného odběratele (odběratel je určen pomocí kódu listingu nebo pomocí IČO, když kód listingu není určen)
 předchozí  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  z 75 další