logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
06.07.2005 Sklad6, Účto Při tisku alternativní sestavy se tisknou pouze označené záznamy. Pokud chcete tisknout všechny záznamy, tak je to možné ovlivnit v nastavení alt.sestavy (F10)
06.07.2005 Sklad6, Účto Možnost prohlížet a tisknout DBF soubory (např. soubory ve formátu DBF generované v generátoru sestav
28.06.2005 Sklad6 Nové přístupové právo (57): "Právo vybírat nákupní operaci při výdeji" Standardně je právo zapnuto u všech uživatelů. Právo ovlivňuje možnost změny automaticky dohledané nákupní operace pro výdejové operace (F11)
28.06.2005 Sklad6 Možnost změnit nákupní operaci i u zaevidované operace dokladu. Změna je zapsána okamžitě po výběru nové nákupní operace (nečeká se až na evidování dokladu)
24.06.2005 Sklad6 Funkce změny zobrazení posledního sloupce v prohlížení operací dokladu pomocí Alt+C rozšířena i o zobrazení poznámky (resp. identifikace umístění zboží). Přednastavenou hodnotu lze změnit v číselníku typů dokladů
24.06.2005 Sklad6 Práce s identifikací umístění a pohybu zboží je nyní implementována i ve standardní verzi programu (nastavení je určeno pomocí typů dokladů)
24.06.2005 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů (F7) "[ ] Převzít poznámku z nákupní operace do výdeje"
24.06.2005 Sklad6 Tisk dokladu: pokud má více operací dokladu stejný kód, ale různou cenu, pak se položky se stejnou cenou tisknou pohromadě; podobně program přistupuje k poznámce v operacích dokladu
24.06.2005 Sklad6 Rozšířeny informace v detailu operace (Alt+I) o nákupní operaci a číslo dokladu. Navíc je možné pomocí Ctrl+P zobrazit všechny výdaje, které jsou odepsány ze stejného nákupu
24.06.2005 Sklad6 Pokud se při opravě dokladu v detailu (staré) prodejní operace stiskne F11, pak se zobrazí všechny nákupní operace a program se nastaví na nákupní operaci, ze které byl uskutečněn prodej
24.06.2005 Sklad6 Rozšířena podpora načítání dokladů z terminálu (např. AG8000). Nyní se načítá pro dané zboží počet kusů, cena, id. objednávky, datum spotřeby (popř. datum výroby) a identifikace umístění zboží.
24.06.2005 Sklad6 Změněna práce s diakritikou v názvech zpracovávaných souborů (např. při otvírání textových souborů). U DOS verze se předpokládá nastavení kódování Latin2 (852) v nastavení operačního systému. Přesto používání adresářů a souborů s českými názvy nedoporučujeme (především kvůli možnému různému nastavení počítačů v síti) Datové soubory Btrieve nemohou v DOS verzi názvy s diakritikou používat.
24.06.2005 Sklad6 Při označení více dokladů pomocí Ins v seznamu dokladů lze pomocí F7 vybrat, zda chcete vytisknout hromadně všechny označené doklady (jako dosud) nebo zda chcete vytisknout seznam dokladů či nakládací list
24.06.2005 Sklad6 Při exportu databáze do CSV souboru pomocí Alt+F7 (alt.sestavy) se nabízí možnost otevřít výslednou sestavu nebo ji poslat mailem.
21.06.2005 Sklad6 Obrázky ke kartě - ve Windows verzi možno vložit více obrázků současně.
21.06.2005 Sklad6 Ve Windows verzi se obrázky vybírají pomocí standardního OpenDialogu s náhledem obrázku.
17.06.2005 Sklad6 Nová funkce: Přepočítání průměrné nákupní ceny za vybrané nebo označené skladové karty. Průměrná nákupní cena se počítá jako vážený průměr ze všech dosud nevydaných částí nákupních operací. U položek s nulovou nebo zápornou zásobou se cena nemění. (Alt+F6 v kartách)
17.06.2005 Sklad6 Po stisknutí Enter v prohlížení přehledu "Daně, zásoby.." se nabídne menu s informacemi o kartě (operace, nákupy, grafy, ..)
17.06.2005 Sklad6 V prohlížení operací karty lze zobrazit pomocí Ctrl+P ke zvolené nákupní operaci všechny výdeje, které byly z nákupu uskutečněny. Pokud je zvolená operace výdejová, pak jsou zobrazeny všechny výdeje, které byly uskutečněny ze stejného výdeje jako zvolená operace
17.06.2005 Sklad6 Nová funkce "Aktualizace položky Nakup u nákupních operací" (kód menu 15,10). Aktualizace způsobí rychlejší dohledávání volných nákupních operací při evidování dokladů. Aktualizaci je možné pouštět i za běžného síťového provozu. Pokud je v průběhu hlášena chyba uzamčení dat, pak nebude aktualizace dokončena a je třeba ji spustit znovu
17.06.2005 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů: "[ ] Použít dohledávání optimálního nákupu při evidování" (F10). Při použití přepínače je použit složitější a také pomalejší algoritmus pro dohledání nákupní operace. Preferují se při něm operace s nejstarším datem spotřeby a při výdeji větším než je paleta se upřednostňují nákupy větší něž paleta.
07.06.2005 Účto V nastavení kontačních předpisů lze u nových záznamů měnit název kontačního předpisu.
07.06.2005 Účto V libovolném číselníku typů dokladů lze pomocí F8 vyvolat seznam všech položek kontačních předpisů (vhodné na hromadné kontroly)
26.05.2005 Sklad6 V exportu objednávek z notebooku lze v režimu exportu vybraných požadavků vybírat číslo objednávky od-do ze seznamu objednávek
26.05.2005 Sklad6 Možnost při exportu objednávek z notebooku určit popis, který se objeví ve výběrovém okně s cílem exportu (standardně "Přenos na disk nebo přes kabel") - Číselník INI(161) - NtbExpObj, proměnná 1, popis
26.05.2005 Sklad6 Možnost při exportu objednávek z notebooku určit druhé exportní místo (standardně disketa A:) a popis - Číselník INI(161) - NtbExpObjA, proměnná 0 pro adresář a proměnná 1 pro popis
20.05.2005 Účto V evidenci faktur rozšířen údaj "Typ upomínky" na varianty: bez upom./1.upomínka/2.upomínka/pok.o smír/soud/neupomínat/exekuce
20.05.2005 Sklad6 Import z DBF/CSV - rozšířena chybová hlášení pro identifikaci problémů
19.05.2005 Sklad6, Účto Generátor sestav - místo sestav je možné generovat databáze ve formátu XML a tabulky ve formátu HTML
17.05.2005 Sklad6 Skladové karty typu "účet" jsou vždy vyloučeny z evidence a tisku obalového konta
17.05.2005 Sklad6 Nový přepínač u karty typu účet (F6): [ ] Nepočítat do zisku a obratu
Na tento přepínač reagují pouze interní výpočty ve skladovém programu. Sestavy a výpočty v generátoru sestav je třeba upravit individuálně
17.05.2005 Sklad6 Zavedena vylepšená podpora pro tisk faktur s odečtením zálohové platby: Pokud je skladová karta označující zálohu (musí být typu účet) označena přepínačem [x] Nepočítat do zisku a obratu, pak lze vytisknout před rekapitulací částek faktury mezisoučet za fakturu bez odečtené zálohy (není podporován současný tisk slevy celkovou částkou)
17.05.2005 Sklad6 Celkový přehled za období (součet dokladů): výpočet upraven tak, aby při výskytu problému u jedné operace dokladu (např. chybná vazba na nákupní operaci) nevypadl z výpočtu celý doklad, ale pouze vadná operace
17.05.2005 Sklad6 Soupis nákupů - nový přepínač [ ] Počítat zisk a obrat dle prodeje. Pokud je přepínač zapnutý, pak sestava počítá obrat a zisk z prodeje zboží, které bylo nakoupeno ve zvoleném období. Pokud je vypnutý, pak se počítá obrat nákupu za dodavatele (zisk/ztráta vznikne pouze při vracení zboží dodavateli za jinou cenu, než byl nákup).
17.05.2005 Sklad6 Součet dokladů - upraveno zobrazování cen (vždy na 2 místa)
12.05.2005 Sklad6 V návrzích objednávek dle optima lze nyní zohlednit pro návrh objednávky nevykryté objednávky na dodavatele. Částečně převedené objednávky je možné ignorovat nebo započítat nedodanou část objednávky. Je taky možné ignorovat objednávky starší než stanovený počet dní (std. 45)
02.05.2005 Sklad6, Účto V generátoru sestav je možné pomocí F8 otevřít původní databázi (dosud toto fungovalo pouze pro sestavy a ne databáze)
02.05.2005 Sklad6 Pokud jsou v přehledu karet označeny skladové karty (Ins), pak sestava nákupu a prodeje za skladové karty (Ctrl+F7 v přehledu karet) zobrazuje údaje pouze za tyto karty
02.05.2005 Sklad6 Nová položka v menu KARTA_OPR (Oprava karty - kód menu 51,22) "Obrázky ke kartě" s možností nadefinovat a prohlížet ve skladových kartách obrázky přidružené ke skladové kartě s možností náhledu obrázku.
02.05.2005 Sklad6, Účto V generátoru sestav je možné vytvořené databáze po vygenerování odeslat mailem. V DOS verzi se nejdříve vytvoří EML soubor, který se následně spustí.
18.04.2005 Sklad6, Účto Pomocí kláves Ctrl+End, Ctrl+Home, Ctrl+šipka vpravo a Ctrl+šipka vlevo lze přemisťovat okno s kalkulačkou (F3) do jednotlivých rohů programu
12.04.2005 Sklad6 Zavedena druhá textová poznámka ke skladovým kartám. Při změně kódu karty (v režimu bez používání souboru DelInfo) se opraví i odpovídající odkazy na tyto poznámky
10.04.2005 Sklad6, Účto Upraven export do RTF. Pokud se při exportu do RTF podrží klávesa Shift, pak jsou rámečky nahrazeny znaky + - |
10.04.2005 Sklad6, Účto Možnost zavírat okna pomocí Alt+F4. V hlavním menu způsobí Alt+F4 ukončení programu
08.04.2005 Sklad6 Individuální ceny - zaveden přepínač pro uplatnění období v individuální ceně. Pokud je přepínač vypnutý, platí individuální cena trvale. Přepínač se uplatňuje také pro odkazy na jiné individuální ceny.
08.04.2005 Sklad6 U typu dokladu, který má nastaveno "Dohledávání nákupní ceny vždy" a současně má povolené slevy, se tyto slevy/přirážky uplatní až po určení nákupní ceny v rámci evidování dokladu. Individuální ceny a zákaz slev daný ind. cenou se v tomto případě nerespektují.
31.03.2005 Sklad6 Při tisku inventurní listiny s výběrem tisku "Karty s pohybem" se ze seznamu karet vynechávají karty, které mají příznak "Zobrazovat" nastaven na "nikdy" nebo "se zásobou" (pokud mají nulovou zásobu)
29.03.2005 Sklad6, Účto Ve Win32 verzi zavedena podpora pro zobrazení v okně Windows, které má větší šířku než 80 znaků (max. 250 sloupců x 50 řádků)
24.03.2005 Sklad6, Účto Možnost při importu pokladních dokladů ze Sklad6 do účta přečíslovat pokladní doklady (příznak v záznamu importu musí být nastaven na 8)
24.03.2005 Sklad6, Účto V textovém editoru, který lze vyvolat k některým objektům (poznámky k dokladům, objednávkám, kartám, adresám,...) lze pomocí F8 vyvolat číselník uložených textů
 předchozí  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  z 75 další