logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
15.05.2006 Sklad6 Nová funkce pro import dokladů z terminálu: kód menu 1,59 pro dod.dokl., a 2,59 pro příjmové dokl. Funkce spustí externí program daný proměnnou DoklTerm,0 s třemi parametry "DoklTerm", proměnná DoklTerm,1 (adresář) a proměnná DoklTerm,3 (jméno CSV souboru) a následně spustí import z tohoto CSV souboru. Výchozí hodnotou pro jméno externího programu je S6term.bat
10.05.2006 Sklad6, Účto Odstraněno vyvolávání systémového menu Windows (Přesunout, Zavřít,...) pokud se stiskne a pustí samostatně klávesa Alt (Windows verze)
10.05.2006 Sklad6, Účto Nová systémová proměnná "KartaPasma" (F12 v opravě INI hodnot). Proměnná umožňuje nastavit počet zobrazených cenových pásem ve skladové kartě (minimum 3 nebo 6 dle varianty programu)
09.05.2006 Sklad6 Doplněny nové funkce pro práci s doplňkovými informacemi k adresám (jednání, úkoly, dokumenty, kontakty,... - uloženo v ADRINFO.BTR).
kód menu popis
59,3 (resp. 63,x) přehled všech záznamů dané evidence
59,4 (resp. 64,x) přehled všech záznamů dle kategorií
59,5 (resp. 65,x) přehled všech záznamů dle správce záznamu
09.05.2006 Sklad6 Nový číselník zařazení karet-ADR (přeprava nebezpečných věcí a nebezpečných odpadů po území ČR) - kód menu 15,35
09.05.2006 Sklad6 Nová položka menu v nabídce DOKLAD_TSK (19,25) pro tisk formuláře [ADR] - nákladní list pro přepravu nebezpečných věcí
02.05.2006 Sklad6 Opraven problém se zobrazováním výsledné individuální ceny v okně se seznamem individuálních cen ke zvolené skladové kartě
02.05.2006 Sklad6 Opraven problém s prohlížením nezaplacených dokladů ze Sklad6 při vytváření faktury z požadavku
02.05.2006 Sklad6 Položka Pořadí se objevuje v dialogu pro nastavení individuální ceny vždy (pokud je definovám příslušný index)
02.05.2006 Sklad6 Nová možnost prohlížet požadavky zákazníků, které jsou v určitém stavu dle data požadováno (např. nezpracované objednávky, cenové nabídky apod.) Kód menu 4, 50(Nepřevedeno) 51(Převedeno) 52(Nekompletní) 53(Nepřevádět) 54(Cen.nabídka) 55(Rezervovat)
02.05.2006 Sklad6, Účto Odstraněno vyvolávání systémového menu Windows (Přesunout, Zavřít,...) pokud se stiskne a pustí samostatně klávesa Alt (Windows verze)
02.05.2006 Sklad6 Výrazně rozšířeny možnosti importu dat z DBF souborů. (Import lze vyvolat pomocí F6 v Služby/Převody dat/Import dat ze souboru) V rámci importu dat lze nastavit a pomocí výrazů definovat, která položka z DBF souboru se má načíst do které položky z BTR souboru
27.04.2006 Sklad6, Účto Možnost zpracovávat data pomocí hromadné korespondence programu MS Word. Pomocí Alt+F7 vyberte, které sloupce chcete exportovat, stiskněte Alt+F10 a vyberte Word-hromadná korespondence. Pokud zapnete přepínač [X] Nový dokument, pak se připraví data, spustí MS Word s prázdným dokumentem určeného typu a dále je třeba pomocí nástrojů hromadné korespondence vytvořit dokument s vloženými daty.
Více
24.04.2006 Sklad6 Možnost při tisku požadavků počítat celkové objednané množství z nezpracovaných požadavků (tisková proměnná #27 u položek požadavků), Pro správnou funkci je nutné nastavit INI proměnnou ObjTiskPrv na 1.
20.04.2006 Sklad6 Při evidování požadavků se kontroluje přepínač "Povolit změnu číselné řady pouze o 1" ze standardního typu dokladu (faktury).
20.04.2006 Sklad6 Nová funkce pro hromadnou editaci přístupových práv v položkách menu. Funkci lze vyvolat pomocí Alt+F6 v Systémovém menu/Menu
20.04.2006 Sklad6 V číselníku "Číselné řady" se v editačním okně ukazuje, ve kterých typech dokladů je daná číselná řada použita.
19.04.2006 Sklad6 Při běžném tisku dokladů je možné automaticky tisknout hlavičku dodávky. U dokladů, které mají pouze 1 dodávku a u formulářů bez mezisoučtových řádků 4 nebo 5 je tisk hlavičky a patičky dodávky standardně zakázán
19.04.2006 Sklad6 Nové menu pro speciální funkce s doklady: DOKLAD_SPC. Pokud je toto menu definováno, pak ho lze vyvolat pomocí Alt+F6 v dokladech. Nyní má menu pouze jedinou funkci Sloučení více dokladů do jednoho dokl. (kód menu 31,2). Tato funkce umožní více samostatných dodávek (např. dodacích listů) vyfakturovat ve společném dokladě.
Více
19.04.2006 Sklad6 Změna přesnosti zpracování čísel s desetinnými místy. U číselných údajů lze zadat více než 5 des. míst (např. Balení v kartě). U cen je zachována hranice max. 5 desetiných míst.
18.04.2006 Sklad6 V náhledu skladové karty (možno vyvolat z většiny míst, kde je zobrazena skladová karta pomocí Ctrl+F5) se zobrazuje objednaný počet z poslední objednávky, datum poslední objednávky, rezervované a požadované množství
14.04.2006 Sklad6, Účto Upravena práce s tiskárnami (pokud je definováno více tiskáren, pak při změně tiskárny mohlo být správně funkčních jen několik prvních)
14.04.2006 Sklad6 Možnost zadávat slevu v požadavku. Nová položka v menu pro práci s novou objednávkou či v menu pro opravu požadavku, OBJEDN_NOV 0,6; OBJEDN_OPR 0,6. Sleva se počítá při tisku požadavku nebo pro odhad ceny, ale do cen se ve skutečnosti uplatní až při vystavení dokladu z požadavku
14.04.2006 Sklad6 Po importu požadavků z notebooku se nabízí možnost vytisknout všechny přijaté požadavky. Pokud se při zvolení položky Vytisknout podrží levá klávesa Shift, pak se nabízí standardní tiskové menu (s možností konfigurace tisku), jinak se požadavek rovnou vytiskne
14.04.2006 Sklad6 Při výběru dodavatele do příjmového dokladu se použije počet dní splatnosti ze záznamu adresy dodavatele (pokud je nenulový)
13.04.2006 Sklad6 Do logovacího souboru se zaznamenávají nově změny v hlavičce požadavků. Pro správnou funkci záznamu změn je nutné nastavit v Systémové menu/Struktura souborů sledované položky (příznak Logovat změny) a nastavit klíčové položky pro logování (Sklad, Prijem, CisloObj)
13.04.2006 Sklad6 Při importu objednávky z notebooku se do údaje Ext.číslo obj. přenese původní číslo objednávky z notebooku (pokud tento údaj byl prázdný)
07.04.2006 Sklad6, Účto Ve Windows verzi zavedena podpora nových formátovacích značek pro formátování tiskových sestav pomocí definičního souboru. Formátování lze využít pouze pro formuláře, které se netisknou v textovém režimu (ale pouze v grafice).
Více
07.04.2006 Sklad6 Nový přepínač v nastavení typu dokladu: [X] Sledovat vyskladnění dokladu. Současně je ve skladové kartě (F6-Příznaky) doplněn nový příznak [X] Vyžadovat potvrzení vyskladnění v dokladech. Pokud je tento příznak u některé karty z daného dokladu zapnut a současně je zapnut i příznak v typech dokladů, pak je doklad v seznamu dokladů barevně zvýrazněn.
Více
07.04.2006 Sklad6 Při převodu požadavku do dokladu se při zvolení funkce "Přerušit převod" (při libovolném hlášení) program vrátí do stavu, v němž byl před zahájením převodu (tj. nestane se, že by se načetla pouze část požadavku)
07.04.2006 Sklad6 V dialogu pro nastavení převodu z požadavku do faktury je nyní za přepínačem [X] Přidat obaly k operacím nová volba "Přepravky" s hodnotami "dle počtu balení z objednávky" a "přepočítat dle počtu MJ". Hodnota "Přepočítat dle počtu MJ" znamená, že program pro určení počtu přepravek ignoruje balení, které je zapsané v požadavku, ale počítá se vždy podle počtu zboží v položce objednávky
05.04.2006 Sklad6 V nastavení exportu dat pro PDA (nastavení dealerů) je nová položka Stav exportu. Pokud zadaný záznam má v tomto údaji nenulovou hodnotu, pak se data pro zvoleného dealera negenerují. Lze nastavit, že se pro daný sklad generují pouze data pro dealera s určeným stavem exportu.
05.04.2006 Sklad6 Nový způsob fulltextového vyhledávání v adresáři odběratelů a dodavatelů. Po zadání jedné nebo více částí textu oddělených mezerami do údaje "Hledání: Jméno" se stisknutím Ctrl+Enter vyhledají všechny firmy, které mají ve fakturační adrese, odběrném místu, kontaktní osobě či skupině firem všechny hledané údaje.
Více
05.04.2006 Sklad6 Výpočet optimálního množství - v úvahu se nyní bere také dodací cyklus v kartě dodavatele (dodací cyklus se vyhodnocuje v pořadí: skladová karta->karta dodavatale->dod.cyklus zadaný při výpočtu optima
05.04.2006 Sklad6 Ve Win verzi: upravena podpora středně velkého písma na 75% velikosti standardního písma (nastavení je možné ovlivnit v registru)
28.03.2006 Sklad6 Doplněna možnost povolit pro všechny nebo jen zvolené uživatele importovat nové skladové karty z přenosových souborů (a to jak přenosové soubory s doklady, tak i přenos.soubory s kartami)
28.03.2006 Sklad6 Nová možnost odesílat z evidence událostí k adrese (jednání/akce) SMS přes GSM bránu (prozatím pouze GSM brána ATEUS), SMS je rovněž zaznamenána do evidence jednání k adrese
28.03.2006 Sklad6 Upraveno prohlížení adres odběratelů a dodavatelů, takže by již nemělo docházet ke vzájemnému blokování (např. při zápisu posledního odběru či bonusu do adresy)
23.03.2006 Sklad6 Možnost prohlížet poznámky k adrese v menu pro práci s dokladem (kód menu DOKLAD_OP2 16,61 a DOKLAD_SLN 17,61)
23.03.2006 Sklad6 Nová funkce pro hromadné odesílání mailů s přílohou (např. ceníky ve formátu DBC) i bez přílohy. Kód menu 7,40. Ve Windows verzi program umožňuje vybrat ze 3 způsobů odeslání:
EML, Simple MAPI, SMTP.
Více
23.03.2006 Sklad6 Nový číselník 72 pro editaci souborů k odeslání pomocí e-mailu (15,40)
20.03.2006 Sklad6 Nový způsob fulltextového hledání skladových karet: v údaji Hledání-Název karty můžete zadat počáteční část hledaného názvu zboží a pak mezerami oddělenou jednu nebo více částí názvu zboží, které se musí vyskytovat kdekoli v názvu zboží. Pokud bude hledaný text začínat mezerou, pak se bude hledat vždy podle obsahu, ale budou se přitom procházet všechny skladové karty.
Více
20.03.2006 Sklad6 Ve variantě EXTKARTA2 je rozšířen název skladové karty na 50 znaků. Pro tisk takto dlouhého názvu je třeba upravit tiskové sestavy.
07.03.2006 Sklad6, Účto Při editaci výčtových položek je možné použít klávesy Home, Ctrl+Home a Ctrl+Y pro nastavení na první položku a End a Ctrl+End pro poslední. Současně je možné vyvolat pomocí Ctrl+PageDn (nebo Ctrl+šipka dolů/nahoru ve Win verzi) nabídku všech možností. Nabídku lze také vyvolat kliknutím myši na výčtovou položku
27.02.2006 Sklad6 Při hromadném kopírování cen mezi cenovými pásmy (Alt+F8 v přehledu skladových karet) se nyní provádí změna cen pouze u karet označených pomocí Ins. Pokud nejsou žádné karty označeny, pak se změna cen provede na všech zobrazených kartách (jako dosud)
17.02.2006 Sklad6 Při importu NOX souboru s objednávkami s notebooku je možnost zobrazit rozdíly v adresách, které jsou v přenosovém souboru a v aktuálním adresáři formou sestavy. Pro přenos adres musí být na notebooku i v PC zapnutý export/import adres
17.02.2006 Sklad6 V adrese odběratelů je rozšířen význam údaje Plátce o nové hodnoty:
plátce, běžný, neplatič, solidní, extra, LImitPoSP, vyřazen, LimitCSal, LimitCSPS, LimitCS+1.
Více
10.02.2006 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů (F10): [x] Povolit evidování operací s obaly do obalového konta. Přepínač je vhodné vypnout pouze u interních a inventurních dokladů. Při evidování dokladu se pak při zápisu do obalového konta řídí tímto přepínačem. Standardně je přepínač zapnutý. Při evidování dokladu se vymaže případné původní obalové konto za doklad i v případě, že přepínač je vypnutý.
06.02.2006 Účto Nová sekce v definičním souboru "Faktury a platby". Pokud sekce existuje, pak se při tisku saldokonta dle názvu nebo IČO vytiskne přehledný seznam faktur rozskupinovaný dle firem s přehledem případných plateb
06.02.2006 Účto Upravena a zpřehledněna standardní sestava "Faktury a kontace" pro tisk seznamu faktur spolu s kontacemi či platbami
 předchozí  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  z 76 další