logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
27.04.2007 Sklad6 Do položek menu byly u všech běžně používaných funkcí doplněny ikony
27.04.2007 Sklad6 V tisku skladových karet lze u sestav pro tisky štítků ve formátu QR2 zadávat před tiskem počet vytisknutých štítků a také lze editovat data, která jsou pak použita pro tisk (např. názvy karet apod.) Pro otevření dialogu s tabulkou pro editaci počtu štítků a dat je třeba, aby název souboru sestavy obsahoval slovo "STIT".
27.04.2007 Sklad6 Úpravy v novém způsobu objednávání zboží dle zalistovaných/oblíbených položek zboží: doplněna průběžná celková částka za objednávku a položky je možné mazat
25.04.2007 Sklad6, Účto Při ukládání sestavy ve formátu QR2 (např. do PDF) se při uzavírání náhledového okna sestavy kontroluje, zda se nezměnit aktuální adresář programu (dříve to mohlo vést k chybnému stavu programu)
17.04.2007 Sklad6 Oprava výpočtu prodeje za zvolené karty (Ctrl+F7) v kartách
17.04.2007 Sklad6, Účto V sestavách ve formátu QR2 je možné tisknout čárové kódy (např. EAN kódy). Je tak možné vytisknout např. štítky na zboží s čárovými kódy.
13.04.2007 Sklad6 Do struktury adresy firem doplněn nový typ "potenciální zákazník". (údaj Plátce). Na takto označené zákazníky není možné vystavovat doklady a navíc jsou barevně zvýrazněni v seznamu adres
03.04.2007 Sklad6 V individuálních cenách lze u ind.cen založených na kódu nebo poznámce použít znak * nebo ~ jako zástupný znak pro libovolnou skupinu znaků na libovolném místě (dosud pouze na konci).
Více
03.04.2007 Sklad6 Upraven export karet do DBF ve variantě programu EXTKARTA2 tak, aby se exportrovali také cenová pásma 6-12.
03.04.2007 Sklad6 Nová funkce ve vstupu nového požadavku a v opravě požadavku : Oblíbené a zalistované položky (kód menu 0,14) - funkce vyhledá v seznamu zalistovaných a oblíbených (dle výpočtu prodeje odběratelům za zvolené období) všechny skladové karty a zobrazí je v seznamu, do kterého se dá vstupovat a doplňovat další položky. Zalistované položky jsou zvýrazněny.
02.04.2007 Sklad6 V hlavičce požadavku je možné použít zkratkové klávesy Alt+B, Alt+F, Alt+Z, Alt+D, Alt+T, Alt+P pro rychlý přesun na údaje ext.č. obj., telefon, zakázku, datum, stav a poznámku. Podobně lze zkratkové klávesy použít i v objednávce na dodavatele
29.03.2007 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI verzi: při vzniku chyby databáze program nabízí vyvolání podrobné nápovědy k chybě z nápovědy ve formátu CHM (např. Sklad6W.CHM). Navíc je možné nechat vyvolat stránky o chybě ze znalostní databáze na serveru www.pervasive.com (stránky v angličtině)
29.03.2007 Sklad6 Ve struktuře DOKLAD (v systémovém menu) je možné pro jednotlivé údaje z hlavičky dokladu definovat, zda může daný typ uživatele měnit zvolený údaj (týká se pouze opravy dokladu, pro nové záznamy to není omezeno).
28.03.2007 Sklad6, Účto Ve struktuře ADRESA (v systémovém menu) je možné pro jednotlivé údaje z adresy definovat, zda může daný typ uživatele měnit zvolený údaj (týká se pouze opravy adresy, pro nové záznamy to není omezeno). Lze tak zakázat např. opravu DIČ, telefonů, splatností, cen.pásem apod.
27.03.2007 Sklad6 Možnost pomocí proměnné "OpeVstObal" zakázat změnu počtu obalů v okně pro potvrzení obalů u zboží s vázanými obaly (po vstupu operace dokladu).
23.03.2007 Sklad6, Účto Interní funkce EnumStr používaná např. v generátoru sestav a v dalších místech, kde se zpracovávají výrazy, je rozšířena o 3 parametr "oddělovač". Pokud není parametr uveden, použije se jako oddělovač znak "/".
23.03.2007 Sklad6 Nová proměnná "KARMemoTAB" určuje, zda pro ukládání obrázků a poznámek obrázkům se jako oddělovač údajů bude používat znak Tabulátor (#9). Standardně se jako oddělovač používá znak "/" a to pak neumožňuje ukládat informace a odkazy obsahující tento znak.
22.03.2007 Sklad6 Upravena kontrola uzamčení dokladu při evidování dokladu. Při změně typu dokladu se kontroluje příznak uzamčení dle původního typu dokladu i dle nového typu dokladu.
08.03.2007 Sklad6, Účto Při exportu adres pomocí Alt+F5 v adresáři odběratelů nebo dodavatelů je možné určit, zda se mají exportovat jen označené záznamy (Ins). Současně je v dialogu pro nastavení exportu možné uložit předdefinované nastavení.
07.03.2007 Sklad6 Ve Win32 verzi při poklepání myší na nadpis sloupců v databázových seznamech se nabízí možnost změnit pořadí sloupců a následně toto změněné nastavení uložit jako předdefinované pro všechny uživatele (ukládá se do SYSTSTRU.BTR)
05.03.2007 Sklad6 Nová funkce pro práci se skladovou kartou (menu KARTA_OPR 19,55): Přesun operací na jinou skladovou kartu. Přesun se realizuje změnou kódu u operací, Současně jsou přesunuty také položky požadavků, rezervace zboží a operace v účtenkách maloobchodního prodeje. Na novou kartu je také přesunuta případná zásoba a je spočítána nová průměrná nákupní cena.
Více
01.03.2007 Sklad6 Do menu pro práci s odběrateli a dodavateli doplněna nová položka menu x, 21: Záznam změn odběratele/dodavatele. V systémových strukturách musí samozřejmě být nastaveno logování u příslušných záznamů a správné klíčové hodnoty pro logování (Příjem+IČO)
01.03.2007 Sklad6 V nakládacích listech doplněna možnost třídění dle skupiny2 nebo zařazení
28.02.2007 Sklad6 Upraveno zpracování evidence jednání, úkolů a dokumentů.
Více
23.02.2007 Sklad6 V evidenci jednání a úkolů doplněny číselníky kategorií (pro každou evidenci zvlášť) a číselník správců záznamů. Současně je možné zobrazit přehled záznamů z dané evidence za zvolenou kategorii (kód menu 59, 7 nebo 67,x - kde x je ID evidence)
23.02.2007 Sklad6 Ve výpočtu návrhu objednávky dle optima a kritické zásoby je doplněna možnost filtrovat skladové karty (standardní okno pro výběr karet)
23.02.2007 Sklad6 V návrhu objednávky je doplněn nový režim výběru karet "Všechny karty do jednoho návrhu". V tomto režimu nejsou návrhy rozčleněny dle dodavatele, ale všechno navržené zboží (splňující zadané kritéria) je načteno do jednoho velkého návrhu objednávky.
23.02.2007 Sklad6 V návrhu objednávky lze volit jak pracovat s procentem kritické zásoby ze skladové karty. Standardně jsou započítány a do návrhu zařazeny pouze karty s nenulovým procentem kr.zásoby, kde zásoba po odečtení požadavků a přičtení objednávek na dodavatele je menší než zvolené procento optimální zásoby.
Více
23.02.2007 Sklad6 V návrhu objednávky lze omezit výpočet pouze na karty, jejichž zásoba leží v určeném intervalu optimální zásoby (určené procentem z optimální zásoby). V případě hodnoty OD "0%" není kontrolována spodní hranize a v případě hodnoty DO "100%" není kontrolována horní hranice.
23.02.2007 Sklad6 Opraven výpočet nákupu a prodeje za karty (Ctrl-F7). V režimu sestavy za označené záznamy (Ins) se nemusela správně zobrazovat zásoba.
22.02.2007 Sklad6 V evidenci výrobků a materiálů je nová možnost zadávat procento ztráty a z toho vycházející čisté množství. Současně je připravena nová sestava pro tisk kalkulačního listu (výrobní norma) v QR2 formátu zobrazující i tyto nové údaje.
19.02.2007 Účto V definici výkazů je možné definovat jméno tiskové sekce použité při tisku výkazu. Je možné použít jméno souboru s QR2 sestavou nebo jméno sekce z definičního souboru sestav.
15.02.2007 Sklad6, Účto Při změně vlastního hesla program kontroluje, zda je pro daného uživatele definováno více databází (např. přístup do databází starých roků). Pokud ano, pak se program dotáže, zda chcete změnit hesla ve všech databázích uživatele (kde bylo stejné heslo)
15.02.2007 Účto Ve Win verzích jsou definovány nové sestavy pro obratovou předvahu (hlavní kniha). Sestavy existují ve variantě A4 (méně podrobná) a A4 naležato (s více zobrazenými sloupci)
04.02.2007 Sklad6 Zvýšen maximální počet podporovaných cenových pásem ve variantě programu EXTKARTA2 na 14. Pro zobrazení všech těchto cenových pásem ve skladové kartě musí být počet zobrazovaných řádků nastaven na hodnotu nejméně 33.
Více
29.01.2007 Sklad6, Účto Ve Win32 verzích je upraven export sestav. Původní export do RTF je nahrazen dialogem s možností volby výstupního formátu (RTF/RTF bez rámečků/Textový soubor/PDF/HTML). Současně je také možné výsledný soubor po exportu odeslat mailem.
29.01.2007 Účto Upraven import dat ve formátu GPC z bankovnictví (KB, ČSOB, GE,...). Jsou ignorovány řádky s poznámkami, které neodpovídají standardu GPC.
26.01.2007 Sklad6 Do výpočtu "Daně, zásoby..." je doplněna možnost zobrazit počet dní, na které stačí zásoba dle prodeje za zvolené období ("obrátka zboží ve dnech").
26.01.2007 Účto Nový příznak v účetní osnově, který umožňuje při použití účtu v nové kontaci nastavit popis kontace dle popisu účtu z účetní osnovy
18.01.2007 Sklad6 Při výpočtu kontrolní sestavy záruční doby je možné sestavu počítat za zvolené skladové karty (např. dle kódu, názvu či skupin zboží)
12.01.2007 Sklad6 Pomocí proměnné "KarIDCisR" lze definovat kód číselné řady pro položku ID ze skladové karty (tento údaj u nových karet se pak nastavuje automaticky dle číselné řady). Číselnou řadu je třeba definovat v číselníku číselných řad
12.01.2007 Sklad6 Opraven problém s importem dat z DBF (Služby/Převody dat/Export dat ze souborů/F6). Problém se týkal položek typu byte.
11.01.2007 Sklad6 Pomocí proměnné "SSLDefTypD" lze definovat předdefinovaný typ dokladu pro výpočet těch individuálních cen, které mají zapnutý přepínač pro omezení dle typu dokladu a nemají typ dokladu v daném kontextu určen (např. v exportech ceníků, exportech pro PDA, či v kalkulacích PC)
15.12.2006 Sklad6 Nová funkce do menu DOKLAD_SPC (kód menu 31,5) pro Analýzy a grafy za vyhledané nebo označené doklady
15.12.2006 Sklad6 Nová možnost tisknout z přehledu zalistovaných položek odběratele (pomocí kláv. F8) prázdnou objednávku obsahující předvyplněné zboží dle seznamu zalistovaného zboží doplněného o zboží dle výpočtu prodeje za odběratele
10.12.2006 Účto Přepracováno hlavní menu programu. Pro každý typ dokladu (např. jednotlivé pokladní místa či bankovní účty) se může dynamicky vytvořit pulldown menu s funkcemi, které jsou pro daný typ dokladu použitelné. Pro tyto menu musí hlavní menu obsahovat kódy menu 0,21 (př.fa), 0,22 (vyd.fa), 0,23 (pokladna), 0,24 (banka), 0,25 (ost.doklady).
Více
10.12.2006 Účto Nové QR2 sestavy pro tisk jednotlivých pokladních dokladů, bank.výpisů, ost.dokladů, faktur (vč. košilky). Sestavy nahrazují původní sestavy v textovém formátu.
10.12.2006 Účto Nový tiskový formulář (QR2) pro tisk pokladních dokladů včetně kontací
08.12.2006 Sklad6 Do DOS DPMI verze doplněn export karet do XLM (ve Win32 verzi to už bylo) + doplněn nový formát exportu do XML bez obrázků (obsahuje pouze odkazy na obrázky)
08.12.2006 Sklad6 Do exportu dat pro PDA je doplněna možnost exportovat všechny karty bez ohledu na to, zda jsou označeny jako skryté (Zobrazovat=nikdy)
 předchozí  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  z 76 další