logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
02.10.2006 Sklad6, Účto Ve Win32GUI verzi je významně vylepšeno používání lokálního menu vyvolávaného pomocí pravého tlačítka myši. Do menu jsou nyní doplněny také další funkce, které se týkají dané části programu.
29.09.2006 Účto V hledání faktur podle vzoru změněno hledání dle účetních měsíců. Nyní je možné vymezit hledané období pomocí intervalu: úč.měsíc od/úč.rok od a úč.měsíc do/úč.rok do
29.09.2006 Účto Ve Win32 verzi je možné tisknout pokladní doklady pomocí sestavy ve formátu QR2 (musí existovat Pokladna.QR2 pro tisk pokl.dokladu s kontacemi a PDPrijem.QR2/PDVydaj.QR2 pro tisk textových PD.
27.09.2006 Sklad6 V okně pro vstup hlavičky dokladu je možné použít zkratkové klávesy Alt+B, Alt+D, Alt+F, Alt+T, Alt+V, Alt+Z na přímý skok na určené editační pole (Bankovní spojení, oDběratel, Forma úhrady, daTum UZP, datum Vystavení, Zakázka).
27.09.2006 Sklad6 Podobně v okně pro hledání dokladů podle vzoru lze použít Alt+Z, Alt+D a Alt+A pro skok na Zakázku, Datum UZP a datum vystavení.
27.09.2006 Sklad6 V menu pro práci s odběratelem/dodavatelem (OdbMenu/DodMenu) lze definovat prohlížení určené evidence související s adresou (např. přehled jednání nebo přehled úkolů, ...), kód menu 61, x (x=ID evidence)
27.09.2006 Sklad6 V menu pro práci s odběratelem/dodavatelem (OdbMenu/DodMenu) lze definovat přidání záznamu do určené evidence související s adresou (např. nové jednání), kód menu 161, x (x=ID evidence)
19.09.2006 Sklad6 Upraveno generování rychlokódů a volných čárových kódů ve skladové kartě. Generování se provádí tak, že na pozici EAN napíšete několik znaků ?. Program pak dohledá dosud nepoužitý rychlokód, který vyhovuje zadané masce (místo otazníků jsou doplněny číslice).
Více
19.09.2006 Sklad6 Opraveno otvírání souborů pro náhled na nezaplacené doklady dle IČO (v některých situacích pak nešlo zaevidovat doklad)
19.09.2006 Sklad6 Ve variantě EXTSLEVA je možnost v nastavení množstevních slev za doklady definovat speciální slevy, které lze v průběhu prodeje vyvolávat sejmutím určitého čárového kódu. Druh slevy musí být nastaven na 250 a do údaje "Kód slevy" musí být zadán čárový kód určený pro danou slevu. Kód slevy (EAN) se nesmí vyskytovat v seznamu EAN u zboží.
19.09.2006 Sklad6, Účto Nový přepínač v definici sestavy v generátoru sestav (v nabídce Další nastavení) "Povolit autom. předalokaci dat". Lze také případně ovlivnit počet předalokovaných stránek. Pokud je přepínač zapnut a počet stránek není určen, pak je počet předalokovaných stránek dočasných tabulek určen automaticky (jako dosud).
Více
12.09.2006 Sklad6 Nové funkce v menu DOKLAD_SPC (menu lze vyvolat pomocí Alt+F6 v přehledu dokladů) :
kód menu popis
31,3 Změna variabilního symbolu dokladu
31,4 Převod označených dokladů do účta
12.09.2006 Sklad6 Nové menu ROZVOZ_SPC pro práci s doklady v průvodce, které lze vyvolat v seznamu dokladů zvoleného rozvozu klávesou Alt+F6. Pokud není menu v definici menu definováno, pak se vytvoří automatická nabídka s vybranými funkcemi - pak ale není možno jednuduše upravit přístupová práva k funkcím). Většina funkcí lze vyvolat i zkratkovými klávesami.
Více
12.09.2006 Sklad6 Nový způsob uzavírání dokladů (nastavení v číselníku typů dokladů): "ruční" - tzn. program při evidování nemění příznak uzavření. Uzavřené doklady mají právo evidovat pouze uživatelé se zapnutým přístupovým právem 3 (Právo opravovat uzavřené doklady).
11.09.2006 Účto Upraveny drobné problémy s nekompatibilitou některých internetových bankovnictvích (ČSOB) poskytující výpisy ve formátu GPC
04.09.2006 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI verzi je možnost v libovolném prohlížení tabulky vyvolat dvojitým poklepáním na nadpis tabulky dialog pro nastavení pořadí sloupců tabulky. Pořadí se nastavuje myší kliknutím na nadpis a přetažením na určenou pozici vlevo nebo vpravo. Nastavení sloupců je jenom dočasné (platí do uzavření příslušného okna)
30.08.2006 Sklad6, Účto Ve Win32 konzolové verzi je integrován tisk na tiskárny přes ovladače Windows podobně jako u GUI verze. Typ připojení v připojení tiskáren v konfiguraci programu musí být nastaven na WIN a může být i určeno jméno předvolené tiskárny (konec jména možno nahradit *)
30.08.2006 Sklad6, Účto Funkce pro odečtení bonusů v případě pozdního zaplacení dokladu (možno stanovit toleranci v Kč i ve dnech prodlení). Kód menu 7,24
29.08.2006 Sklad6 V adresáři odběratelů a dodavatelů je nový údaj "Typ dokl.", který umožňuje zadat standardní typ dokladu pro určenou firmu. Typ dokladu se použije při vystavení dokladu z menu pro práci s adresou.
29.08.2006 Sklad6 Nová funkce (kód menu 1,60 pro dodací doklady a 2,60 pro příjmové) pro výběr adresy firmy a následné vystavení nového dokladu s typem dokladu určeným z adresy firmy (pokud není určen, nabídne se výběr typů dokladů)
25.08.2006 Sklad6 Nová funkce (kód menu 3,13) pro přepočítání rezervací dle rezervovaných požadavků. Všechny rezervace jsou před rekonstrukcí smazány a jsou nahrazeny položkami z rezervovaných požadavků.
25.08.2006 Sklad6 Nové přístupové právo 59: Právo opravovat převedené pokladní doklady (pokladní kniha)
25.08.2006 Účto Nový dialog pro hledání ve fakturách (hledání podle vzoru). Nový dialog umožňuje snadné vyhledání faktur dle základních informací z faktury (číslo od-do, var.symbol od-do, jméno, IČO, datumy od-do, ...)
24.08.2006 Sklad6 Nová funkce (kód menu 3,11) pro tisk štítků s EAN kódem s možností přepočtu hmotnosti na kusy. Vstup podporuje převzetí hmotnosti přímo z váhy (CAS) přes seriový kabel (číslo COM portu určuje proměnná VAHACAS).
24.08.2006 Sklad6 Možnost u odběratelů založit evidenci odběratelských karet (více karet pro 1 IČO) - např. kartičky s EAN kódy pro identifikaci zákazníka. Karty se editují v nabídce "Jednání/úkoly/dokumenty" v menu odběratele (kód evid. 5, typ zprac.4). Číslo karty pak lze hledat v odběratelích v kolonce "Kód" (hodnota proměnné ADRINFOEAN musí být nastavena na 5)
21.08.2006 Sklad6 Možnost třídění soupisu položek z požadavků (proměnná "SOUPPOLTR") dle skupiny zboží, dle dodavatele, dle kódu2 nebo dle názvu karty. Současně lze na konci soupisu vytisknout přehled čísel dokladů, ze kterých byl soupis vytvořen (podobně jako u nakládacího listu).
21.08.2006 Sklad6 U většiny editačních položek, které lze vybírat z číselníku (např. položka pro editaci skupiny zboží ve skladové kartě s možností výběru skupiny zboží z číselníku) byla sjednocena klávesa pro vyvolání číselníku na Ctrl+Enter (alternativně Ctrl+J). Původní klávesa pro vyvolání číselníku byla zachována.
Více
15.08.2006 Sklad6 Upraven problém při tisku automaticky generovaných vázaných obalů při tisku požadavků (občas se mohly vytisknout nesprávné počty)
15.08.2006 Sklad6 V menu pro opravu požadavku lze zobrazit položku menu "Záznam změn" (kód menu 0, 47 v menu OBJEDN_OPR), která zobrazí všechny změny s hlavičkou daného požadavku. Předpokladem je používání LOG souboru a dále nastavení, které údaje z hlavičky požadavku chcete sledovat (struktura OBJEDNAV-příznak "logovat změny hodnot" je u starších verzí vypnut)
14.08.2006 Sklad6 Upraveno třídění znaků pro PDA a Psiony (třídění speciálních znaků)
11.08.2006 Sklad6 Při definici individuální ceny pro kódy zboží nebo poznámky lze použít zástupný znak ?, který je ve významu "libovolný znak na dané pozici", např. 20???012* znamená, že kód musí začínat 20, další 3 znaky jsou libovolné, na pozici 6,7 a 8 jsou znaky 012 a dále může následovat cokoli. Tento systém nebude pracovat na PDA a počítačích Psion.
10.08.2006 Sklad6, Účto Ve Win32GUI rozšířena základní paleta barev na 64 barev pro pozadí a 64 pro popředí (písmo). Každá z těchto 64 barev může být vybrána jako libovolná dle možností videokarty (režim RGB)
04.08.2006 Sklad6 Možnost vygenerovat soubor s protokolem o změnách kódů (soubor má interní strukturu, která není určena k prohlížení). Tento soubor pak lze na jiném středisku pomocí další funkce naimportovat a tím hromadně přečíslovat skladové karty stejně jako na hlavním středisku. Protokol o změnách kódů se vytváří na základě logování změn do LOG.BTR. Obě funkce se vyvolávají pomocí Alt+F6 v kartách.
Více
31.07.2006 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI verzi se u vybraných editačních položek (např. u skupiny zboží ve skladové kartě) objevuje vpravo vedle editačního prvku značka symbolizující výběr položky ze číselníku (na značku lze kliknout myší)
31.07.2006 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI verzi se po odklepnutí "Tisk na tiskárnu" čeká na dokončení tisku a až poté je možné pokračovat v další práci s programem (mělo by to vyřešit některé problémy s tiskem)
31.07.2006 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI verzi je upraveno zpracování tisku více kopií (počet kopií lze nastavit u vybraných ovladačů tiskáren v dialogu, který se objeví po stisknutí tlačítka "Tisk" v náhledovém okně)
17.07.2006 Sklad6 Při hledání zboží se nyní pamatují i poslední hledané názvy a kódy, které byly zadány ručně a nabídnou se pro příští hledání (dosud se pamatovali pouze poslední "vybrané" karty (např. do dokladu či obj.)
11.07.2006 Sklad6 V detailu položky požadavku je nyní vidět zásoba skladové karty
11.07.2006 Sklad6 V případě zobrazení více než 80 sloupců je vidět větší okno pro prohlížení operací dokladu a tím i celý název skl.karty (max.30 znaků)
11.07.2006 Sklad6 Pomocí proměnné KarImport,16 lze ovlivnit, zda se má povolit import sazby DPH při importu skladových karet pomocí Alt+F5
11.07.2006 Sklad6, Účto Testování konfiguračních hodnot v nastavení (INI proměnné, tj. číselník 161) rozšířeno o testování varianty, kdy je nastavení platné pouze pro konkrétního uživatele a libovolný sklad (Sklad=0).
Více
10.07.2006 Sklad6 Pomocí proměnné KarImport,38 lze ovlivnit, zda se má aktivovat import karet dle středisek (pouze karty určené pro dané středisko)
10.07.2006 Sklad6 Do importu karet (Alt+F5) doplněn import skladové MJ (EXTKARTA2).
04.07.2006 Sklad6 U dokladů, které mají v typu dokladu nastaveno dohledávání NC ("Dohledat(nastavit) NC vždy" nebo "Dohledat NC u nových op.") se ve vstupu operace nedá zadat cena (cena je určena při evidování dokl.)
04.07.2006 Sklad6 Pokud vypočtená individuální cena vyjde menší než 0, pak se použije cena 0 (s případnými následnými kontrolami nulové ceny)
30.06.2006 Sklad6 Nové pole ve skladové kartě SMJ (skladová měrná jednotka). Obvykle určeno pro zkrácený popis balení (např. karton, přepravka, role, ...). (pouze ve variantě EXTKARTA2)
30.06.2006 Sklad6 Možnost tisku požadavků zákazníků a objednávek na dodavatele pomocí sestavy v QRDesigneru (ve Windows verzi). Standardní jméno sestav pro požadavky je POZADAV.QR2, pro cenové nabídky CENNABID.QR2 a pro objednávky na dodavatele OBJEDNAV.QR2. Sestavu je možné definovat také pro alternativní formuláře (Alt+F8)
29.06.2006 Sklad6 Nová funkce pro kontrolu vratných obalů v dokladu: program sečte všechny vydané vratné obaly a srovná je s množstvím, které by se mělo vydat podle zadaného množství zboží (u kterého je vázaný obal). Položky se záporným množstvím jsou ignorovány.
Více
29.06.2006 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů: Kontrolovat počty obalů před evidováním dokladu. Kontrolovány jsou pouze láhve u zboží. Pokud nesouhlasí vydaný počet s množstvím zboží, pak je zobrazen přehled s následným upozorněním, jestli má být chyba akceptována (záznamy jsou pak logovány).
27.06.2006 Sklad6 Možnost označování pokladních dokladů pomocí Ins. Označené doklady jsou sčítány v dolní hlavičce seznamu pokladních dokladů (příjmové doklady kladně, výdajové doklady zápornou částkou)
 předchozí  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  z 75 další