logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
21.08.2007 Sklad6 Win32: Zavedena podpora konkurenčních transakcí, které umožnují evidovat různým uživatelům ve stejném okamžiku data ve stejných tabulkách (např. různé doklady či různé karty). V případě, že je měněn stejný záznam, pak musí jeden z uživatelů počkat či opakovat evidování.
Více
10.08.2007 Sklad6, Účto Ve výběru uživatele v systémovém menu lze vybírat databáze pomocí Enter nebo Ctrl+Enter ze seznamu nadefinovaných databází
10.08.2007 Sklad6, Účto Zlepšená podpora pro vstup myši. Myší lze např. nyní kompletně ovládat kalkulačku a nebo další vybrané vstupy (standardní grafy,...), v nichž bylo dosud ovládání myší pouze částečné
10.08.2007 Sklad6, Účto Ve Win32 verzi je zavedena podpora pro rozsáhlé tabulky při vytváření grafů a exportů do různých datových formátů (z nynějších cca 32000 řádků na cca 2000000000). V exportu do Excelu mohou ale platit omezení daná použitým formátem dat.
02.08.2007 Sklad6 Po importu dat příjemky z terminálu se nabízí tisk importovaného dokladu
02.08.2007 Sklad6 Nová funkce pro export dat pro notebooky (kód menu 12,8 v menu NOTEBOOK). Data pro notebooky jsou generována dle číselníku nastavení dealerů pro PDA. Program si všímá pouze záznamů s verzí "4". Pro každého dealera je také třeba určit složku, do které se mají generovat data (soubory NTB_???.BTR). Data jsou následně komprimována do souboru NTB.NLX ve složce dealera.
31.07.2007 Sklad6, Účto Funkce pro jednorázové odemykání dokladů ve Sklad6 pomocí požadavku a následného souhlasu nyní podporuje složitější způsob kódování kontrolních kódů (nastavení lze provést pomocí proměnné "LongHash"). Delší kontrolní kódy jsou vhodné např. pro mailový způsob přenášení požadavků na opravu a odsouhlasení požadavků.
31.07.2007 Účto Upraven tisk sestavy Faktury a kontace (FakKon.QR2), tak aby se v pořádku tiskly i faktury, které nemají kontace.
30.07.2007 Sklad6 Ve vstupu "vyskladnění dokladu" lze ve Win32 GUI verzi zobrazovat vyskladňovaný počet větším písmem (cca 2x větší než standardní písmo). Velikost ovlivňuje proměnná "VysklZoom" s hodnotou vyjadřující koeficient zvětšení (doporučená hodnota je 1.5)
30.07.2007 Sklad6 Při testu duplicity variabilního symbolu je možné po chybovém hlášení přerušit evidování a vrátit se zpět do editace dokladu
18.07.2007 Sklad6 Terminály (PDA): Nový kód menu pro automatické určení dokladu k vyskladnění, přepnutí dokladu do režimu vyskladnění s následným procesem vyskladnění dokladu. Na rozdíl od původní varianty (s kódem menu 1,68) tato nová varianta nabízí automaticky pozici zboží k vyskladnění a skladník ji pouze potvrzuje pomocí Enter nebo F2. Kód menu 1, 67
13.07.2007 Sklad6 Nová proměnná "SaldoOdbMZ" umožňuje nastavit kontrolu saldokonta při vystavování nových dokladů. Standardně je pro dané IČO kontrolováno celé saldokonto za všechna případná odběrná místa. Nyní je možné určit, že odběrná místa oddělená v IČO určitým znakem budou kontrolována samostatně. Hodnota proměnné určuje tyto spec. oddělovací znaky.
13.07.2007 Sklad6 Nová funkce pro odeslání jednoho nebo více dokladů v přenosovém souboru mailem.
Více
13.07.2007 Sklad6, Účto Nová funkce pro jednorázové odemknutí dokladu na základě povolení z účtárny. Pokud uživatel zjistí, že potřebuje opravit doklad, který s jeho přístupovými právy nelze opravovat, pak může ve skladovém programu vytvořit požadavek na opravu dokladu, který doručí na účtárnu.
Více
01.07.2007 Sklad6 Změna barvy použité pro zvýraznění dokladů zařazených do rozvozu (při označování dokladů pro rozvoz ze seznamu dokladů)
30.06.2007 Sklad6 Možnost nastavit v konfiguraci typ klávesnice. Program nyní nabízí optimalizované ovládání pro notebooky, PDA i běžné klávesnice.
Více
30.06.2007 Sklad6 Nová funkce pro zobrazení přehledu akčního zboží ve vstupu požadavku. Jsou zobrazeny karty dle určené individuální ceny (IC) - vybrány jsou pouze řádky s IC s konkrétně určeným kódem zboží nebo IC tvořenou dle počáteční části kódu s určenou minimální délkou kódu před znakem * nebo ~
Více
30.06.2007 Sklad6 Rozšířeno zvýrazňování karet při prodeji o zvýraznění akční zboží. Aby bylo zvýrazňování funkční, je nuné mít v číselníku typů dokladu zapnutý přepínač (F10) [X] Zvýraznit zalistované, oblíbené a akční zboží v seznamu karet

Proměnná "ObjZalistT", 1: určuje druh zobrazených dat (1..oblíbené + 2..zalistované + 4..akční)

27.06.2007 Sklad6, Účto Nová proměnná "AdrPrava" určuje, zda se má provádět kontrola přístupových práv na jednotlivé pole v záznamu karty odběratele (0) nebo dodavatele (1) Nenulová hodnota znamená, že kontrola se bude provádět jak u opravy záznamu, tak i u vstupu nového záznamu (jinak se kontrola provádí pouze u oprav) Nastavení příst.práv k polím se určuje v Systémovém menu/Struktura souborů-ADRESA
27.06.2007 Sklad6, Účto Nová proměnná "AdrMaxSpl" pro určení maximální splatnosti, která může být zadána v kartě zákazníka (proměnná může být závislá na uživateli)
27.06.2007 Sklad6 Nový kód menu 15,36 pro číselník skladů pro identifikaci umístění. V číselníku je možné určit označení, pořadí pro skladníky a popis
27.06.2007 Sklad6 Vyskladňování dokladu - položky jsou řazeny dle číselníku skladů pro identifikaci umístění
27.06.2007 Sklad6 Nová proměnná "ObjPolImg" ovlivňuje, zda se do poznámky (resp. identifikace) položky požadavku bude přebírat informace ze seznamu variant (obrázků) skladové karty (0..ne, 1..ano)
26.06.2007 Sklad6 Při opravě dokladu se při změně odběratele nebo typu dokladu provádí před evidováním kontrola nezaplacených faktur podobně jako u nových dokladů
21.06.2007 Sklad6 Doplněn nový formát exportu skladových karet do XML. Výsledný XML soubor obsahuje více informací ze skladové karty (dodavatele, výrobce, zařazení, ...)
21.06.2007 Sklad6 V kontrole neplatičů před evidováním dokladu je možné nastavit, aby se kontrola prováděla také u dokladů v hotovosti a dobírkou (proměnnou "OmezHotFa" nastavit na 1)
13.06.2007 Sklad6, Účto Upraven obecný import dat z DBF v režimu aktualizace záznamů (dříve se mohly chybně přepsat existující záznamy v tabulce)
13.06.2007 Sklad6 Ve vstupu položek objednávek lze nyní pomocí Shift+F9 zobrazit skladové karty dodavatele (dle údaje dodavatel z karty). V číselníku dodavatelů karet musí být zadáno IČO dodavatele.
12.06.2007 Sklad6, Účto Upraveno zobrazování obrázku na pozadí - nyní se bez problémů zobrazují také obrázky ve formátu JPEG
08.06.2007 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI verzi se vedle datumu nabízí výběrová šipka, pomocí které lze vybírat datum z kalendáře
08.06.2007 Sklad6 Opraven problém s opravami položek požadavků vzniklý v souvislosti se vstupem zalistovaných položek (mohla se aktualizovat prod.cena)
08.06.2007 Sklad6 Před tiskem ADR (přeprava nebezpečných nákladů) lze nyní zadat SPZ vozidla a přívěsu a jejich hmotnost
05.06.2007 Sklad6 Do přehledu karet doplněna možnost označovat karty pomocí klávesy Shift+šipka nahoru nebo dolů (označení jednoho řádku) a Shift+PageDown nebo PageUp (označení celé stránky)
05.06.2007 Sklad6, Účto Ve správci souborů lze jednotlivé záznamy z libovolného souboru označovat pomocí Ins nebo Shift+směrové klávesy. Číselné údaje z označených záznamů se sčítají a součet se zobrazuje ve spodním nadpisu. Označené záznamy lze pak papř. tisknout pomocí F7 nebo Alt+F7. Tento způsob označování je možné vypnout pomocí přepínačů v konfiguraci programu.
03.06.2007 Sklad6 Upraven import inventury z terminálů CipherLab (podpora 8-místných čár.kódů)
03.06.2007 Sklad6 Do menu OPERACE doplněn nový kód menu 1,26 pro prohlížení záznamu změn operace (menu se zobrazuje po stisknutí Enter v seznamu nákupních operací skl.karty)
03.06.2007 Sklad6 Do lokálního menu operace dokladu (resp. do menu SOpe_Edit, SOpe_Nova, Ope_Edit, Ope_Nova) doplněn nový kód menu x,26 pro prohlížení záznamu změn operace
31.05.2007 Sklad6 Doplněna podpora pro PDA terminály se skenery čárového kódu. Vhodné obzvláště pro sklady s identifikací umístění zboží a evidencí čárových kódů u zboží.
Více
31.05.2007 Sklad6 Pokud je v typech dokladů zapnutý přepínač "sledovat vyskladnění dokladu", pak se budou doklady automaticky přepínat do stavu "nevyskladněno"
28.05.2007 Sklad6 Doplněn nový index do souboru dokladů (SKLADDOK) umožňující práci se stavem expedice (např. zobrazení nevyskladněných dokladů)
28.05.2007 Sklad6 Do struktury seznamu dokladů doplněny 2 nové údaje:
kód osoby zodpovědné za vyskladnění dokladu "Expedoval" (údaj je možné měnit v hlavičce dokladu, je nachystán i odpovídající číselník)
stav expedice (neurčeno/ nevyskladněno-prioritní/ nevyskladněno/ vyskladňováno/ nedovyskladněno/ vyskladnění/ neodsouhlaseno/ vyskladněno/ nevyskladňovat)
28.05.2007 Sklad6 Doklady v přehledu dokladů se barevně zvýrazňují dle stavu expedice.
28.05.2007 Sklad6 Do menu DOKLAD_SPC je doplněna nová položka "Změna stavu vyskladnění" s kódem 31,1 (menu se vyvolává pomocí Alt+F6 v přehledu dokladů)
20.05.2007 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI verzi je možnost nastavit v dialogu pro nastavení barev libovolnou barvu pro pozadí místo standardní světle modré. (vhodné např. pokud pracujete na PC používající při zobrazení nižší barevnou hloubku (např. pouze 256 barev)
20.05.2007 Sklad6, Účto Program ve Win32 GUI verzi rozlišuje 3 různé profily pro spuštění: běžný provoz, terminálový provoz (použití vzdálené plochy Windows), terminálový provoz v malém rozlišení (pro rozlišení menší než 640x480 - určeno pro práci s PDA)
Více
20.05.2007 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI verzi je v dialogu pro nastavení zobrazení nový údaj pro výběr zobrazení panelu tlačítek: Normální (běžná velikost tlačítek), Bez lišty (panel tlačítek je skryt) a malá lišta (pro PDA - čtvrtinová velikost tlačítek)
Více
18.05.2007 Sklad6 Nový index pro práci se skladovými kartami dle skupin zboží. Pokud je index definován a následně také přeindexován soubor karet, pak se v seznamu zboží nabízí rychlé hledání dle skupin zboží.
18.05.2007 Sklad6 Pokud je nastavena proměnná "KarSkpSort" na hodnotu 1 a současně existuje výše uvedený index dle skupin, pak se při hledání zboží dle kódu v přehledu skladových karet uplatňuje upravený algoritmus hledání, kdy se nejdříve najde dle kódu karta, která začátkem kódu odpovídá hledanému kódu a z této karty se určí skupina zboží - podle této skupiny jsou následně seřazeny a zobrazeny skladové karty.
Více
11.05.2007 Účto Upraveny standarní výkazy rozvahy a výkazu zisku a ztrát ve formátu QR2 tak, aby se v nich správně zobrazily i velká čísla.
30.04.2007 Sklad6, Účto Poklikáním na nadpis seznamu (u databázových tabulek) lze vyvolat dialog pro nastavení pořadí sloupců u tabulky. Nově lze v této tabulce určit, kolik sloupců z tabulky má být tzv. uzamčeno (tyto údaje se neposunují při pohybu po tabulce vpravo a jsou trvale viditelné)
 předchozí  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  z 76 další