logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
19.02.2007 Účto V definici výkazů je možné definovat jméno tiskové sekce použité při tisku výkazu. Je možné použít jméno souboru s QR2 sestavou nebo jméno sekce z definičního souboru sestav.
15.02.2007 Sklad6, Účto Při změně vlastního hesla program kontroluje, zda je pro daného uživatele definováno více databází (např. přístup do databází starých roků). Pokud ano, pak se program dotáže, zda chcete změnit hesla ve všech databázích uživatele (kde bylo stejné heslo)
15.02.2007 Účto Ve Win verzích jsou definovány nové sestavy pro obratovou předvahu (hlavní kniha). Sestavy existují ve variantě A4 (méně podrobná) a A4 naležato (s více zobrazenými sloupci)
04.02.2007 Sklad6 Zvýšen maximální počet podporovaných cenových pásem ve variantě programu EXTKARTA2 na 14. Pro zobrazení všech těchto cenových pásem ve skladové kartě musí být počet zobrazovaných řádků nastaven na hodnotu nejméně 33.
Více
29.01.2007 Sklad6, Účto Ve Win32 verzích je upraven export sestav. Původní export do RTF je nahrazen dialogem s možností volby výstupního formátu (RTF/RTF bez rámečků/Textový soubor/PDF/HTML). Současně je také možné výsledný soubor po exportu odeslat mailem.
29.01.2007 Účto Upraven import dat ve formátu GPC z bankovnictví (KB, ČSOB, GE,...). Jsou ignorovány řádky s poznámkami, které neodpovídají standardu GPC.
26.01.2007 Sklad6 Do výpočtu "Daně, zásoby..." je doplněna možnost zobrazit počet dní, na které stačí zásoba dle prodeje za zvolené období ("obrátka zboží ve dnech").
26.01.2007 Účto Nový příznak v účetní osnově, který umožňuje při použití účtu v nové kontaci nastavit popis kontace dle popisu účtu z účetní osnovy
18.01.2007 Sklad6 Při výpočtu kontrolní sestavy záruční doby je možné sestavu počítat za zvolené skladové karty (např. dle kódu, názvu či skupin zboží)
12.01.2007 Sklad6 Pomocí proměnné "KarIDCisR" lze definovat kód číselné řady pro položku ID ze skladové karty (tento údaj u nových karet se pak nastavuje automaticky dle číselné řady). Číselnou řadu je třeba definovat v číselníku číselných řad
12.01.2007 Sklad6 Opraven problém s importem dat z DBF (Služby/Převody dat/Export dat ze souborů/F6). Problém se týkal položek typu byte.
11.01.2007 Sklad6 Pomocí proměnné "SSLDefTypD" lze definovat předdefinovaný typ dokladu pro výpočet těch individuálních cen, které mají zapnutý přepínač pro omezení dle typu dokladu a nemají typ dokladu v daném kontextu určen (např. v exportech ceníků, exportech pro PDA, či v kalkulacích PC)
15.12.2006 Sklad6 Nová funkce do menu DOKLAD_SPC (kód menu 31,5) pro Analýzy a grafy za vyhledané nebo označené doklady
15.12.2006 Sklad6 Nová možnost tisknout z přehledu zalistovaných položek odběratele (pomocí kláv. F8) prázdnou objednávku obsahující předvyplněné zboží dle seznamu zalistovaného zboží doplněného o zboží dle výpočtu prodeje za odběratele
10.12.2006 Účto Přepracováno hlavní menu programu. Pro každý typ dokladu (např. jednotlivé pokladní místa či bankovní účty) se může dynamicky vytvořit pulldown menu s funkcemi, které jsou pro daný typ dokladu použitelné. Pro tyto menu musí hlavní menu obsahovat kódy menu 0,21 (př.fa), 0,22 (vyd.fa), 0,23 (pokladna), 0,24 (banka), 0,25 (ost.doklady).
Více
10.12.2006 Účto Nové QR2 sestavy pro tisk jednotlivých pokladních dokladů, bank.výpisů, ost.dokladů, faktur (vč. košilky). Sestavy nahrazují původní sestavy v textovém formátu.
10.12.2006 Účto Nový tiskový formulář (QR2) pro tisk pokladních dokladů včetně kontací
08.12.2006 Sklad6 Do DOS DPMI verze doplněn export karet do XLM (ve Win32 verzi to už bylo) + doplněn nový formát exportu do XML bez obrázků (obsahuje pouze odkazy na obrázky)
08.12.2006 Sklad6 Do exportu dat pro PDA je doplněna možnost exportovat všechny karty bez ohledu na to, zda jsou označeny jako skryté (Zobrazovat=nikdy)
08.12.2006 Sklad6 Do exportu dat pro PDA se exportují do skladových karet informace o datumu poslední objednávky a objednaný počet
01.12.2006 Sklad6 Nový kód menu pro práci s novým dokladem 17,47 (použitelné v menu DOKLAD_SLN a DOKLAD_NOV) - Vstup poznámky k dokladu (memo)
01.12.2006 Sklad6 Upraveno zobrazování velkých číslic při placení na pokladně
30.11.2006 Sklad6 Pomocí INI proměnné "SaldoTypPl" s klíčovou hodnotou 3 lze nastavovat zda pro typ adresy (typ plátce) "extra" se nemá provádět kontrola saldokonta (hodnota 1 znamená, že se nebude provádět kontrola salda)
30.11.2006 Sklad6 Pomocí INI proměnné "AutTskObK" lze nastavit, zda se má automaticky detekovat tisk obalového konta v rámci dokladu (sekce Doklad-obalové konto). Hodnota 0 znamená, že se obalové konto bude tisknout vždy
24.11.2006 Sklad6 V exportu objednávek na dodavatele pro terminály (příjem) se před samotným přenesením dat do terminálu ukáže počet exportovaných karet.
16.11.2006 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI verzi se automaticky určuje optimální font a rozměry okna programu. V nastavení zobrazení programu je nový přepínač [X] Automatické určení velikosti, který pro zvolený font určí rozměry okna programu.
15.11.2006 Sklad6, Účto Ve Win32 verzích programu je nová možnost generovat sestavy v generátoru sestav ve formátu sestavy QR2. Data se vygenerují do paměťové tabulky a následně se vyvolá QR designer, který umožňuje velmi vizuální prezentaci dat. Formulář sestavy lze uložit.
15.11.2006 Sklad6 Přenos skladových karet (Alt+F5) - nově lze určit, zda se mají do přenosových souborů ukládat individuální ceny (pokud ne, pak se přenosový soubor s ind.cenami vygeneruje prázdný) a pokud je program nakonfigurován pro práci s více čárovými kódy ve skladových kartách, pak lze také do přenosových souborů generovat soubor s čárovými kódy, které přísluší k vybraným kartám.
15.11.2006 Sklad6 Přenos skladových karet - Připravit pro přenos - nově lze zadat složku pouze do údaje pro zadání jména souboru karet a pak pomocí F9 tuto složku přenést na ostatní soubory (zásoby, čár.kódy, ind.ceny, KRX). U Win32 GUI verze lze vybrat složku pomocí nového tlačítka "Vybrat adr."
15.11.2006 Sklad6 Přenos skladových karet - Načíst ze souboru - pokud je program nakonfigurován pro práci s více čárovými kódy ve skladových kartách, pak lze zapnout přepínač pro import těchto čárových kódů z přenosového souboru. Je pak nutné určit jméno souboru, ze kterého se má provádět import.
15.11.2006 Sklad6 Ve variantě programu EXTKARTA2 je možnost exportovat do DBF i ceny 7 až 12 (Shift+F5 v přehledu skladových karet)
11.11.2006 Sklad6 Ve výpočtu spotřeby materiálu, který je prováděný v rámci denní uzávěrky (provádí se příjem mínusových zůstatků výrobků a výdej spotř.mat.) je nová možnost rozepisovat výrobky obsahující další výrobky(polotovary) až do určené úrovně vnoření (určuje INI proměnná "UzaVyrRek" (std. hodnota je 0 = nerozepisovat)
11.11.2006 Sklad6 Proměnná "UzaVyrCenV" určuje, zda se má používat kalkulovaná cena dle hodnoty aktuálně spotřebovaného materiálu (hodnota prom. 1) nebo zda se přednostně má používat cena z karty výrobku (hodnota prom. 0)
30.10.2006 Sklad6 Ve Win32 verzích se při tisku nového dokladu na tiskárny přes Windows ovladač nastavuje počet kopií pro tisk daný typem dokladu. Při přímém tisku se tiskne automaticky zadaný počet kopií (u tisku starých dokladů se nabízí pouze 1 kopie). Počet kopií se zobrazuje v menu pro tisk.
30.10.2006 Sklad6 Nové kódy menu 80..87 pro založení nové skladové karty s předem určeným typem (účet/zboží/výrobek/vr.obal./nevr.obal./Zb.pevná c./Zb.min.cena/Mat.)
26.10.2006 Sklad6 V seznamu výrobků a materiálů lze používat klávesu Ins pro označení záznamu. Celkové hodnoty za označené záznamy se zobrazují v dolním nadpisu.
26.10.2006 Sklad6 V seznamu výrobků lze pomocí Alt+F6 vyvolat nabídku pro přepočítání celkové ceny výrobku s možností aktualizace cen dle aktuálních průměrných nákupních cen.
20.10.2006 Sklad6 V číselníku typů dokladů je nový přepínač [X] Omezit typ úhrady, který umožňuje zakázat zaevidování dokladu s vybraným typem úhrady pro daný typ dokladu (např. převodní příkaz pro účtenky apod.)
19.10.2006 Sklad6 Opraven problém s výpočtem individuálních cen - pokud se jako první provedlo zobrazení individuálních cen za kartu, pak se mohly ind.ceny uplatňovat v nesprávném pořadí
18.10.2006 Sklad6 Zrychleno dohledávání celkového požadovaného množství za zboží, které je zobrazováno např. ve spodní části skladové karty (při Ctrl+F5)
13.10.2006 Sklad6 Upraven export oblíbených/zalistovaných položek pro PDA/Psiony. Pokud má zákazník v záznamu odběratele definovanou hodnotu ListingID, pak se do PDA generují data pod tímto ID (pokud má více zákazníků stejné ID, pak se záznamy generují jen jednou).
09.10.2006 Sklad6 Win32 verze: Upravena spouštěcí a přihlašovací fáze běhu programu, tak aby nedocházelo k vytěžování procesoru (na některých PC mohlo vést ke zdlouhavému spouštění programu)
06.10.2006 Sklad6 V průvodkách rozvozů zavedena možnost práce s označenými záznamy (Ins). Sestava zisku se počítá za označené záznamy nebo za všechny záznamy (pokud není žádný záznam označen).
06.10.2006 Sklad6 V seznamu průvodek lze vyvolat pomocí Alt+F6 menu pro práci s průvodkami. Pokud neexistuje systémovém menu / Menu nabídka s názvem ROZVOZ_MNU, pak je menu vygenerováno automaticky.
Více
06.10.2006 Sklad6 V exportu skladových karet pro notebooky je nová možnost vybírat karty pomocí uložené výběrové podmínky
05.10.2006 Sklad6 Funkce Import inventury z Psionů nyní akceptuje jako vstupní soubory také běžné objednávky ve formátu RVE nebo ve starším formátu Revo (OBJ.TXT a POL.TXT). Tento formát dat je možné vytvářet také pomocí PDA. Přenosové soubory je třeba nahrát do složky určené jako schránka pro komunikaci s dealerem dle nastavení z číselníku dealerů (např. REVODEALER1)
05.10.2006 Sklad6 V položkách objednávky na dodavatele je možné použít klávesu Ins na označování záznamů (např. pro dočasné vyznačení dodaného zboží)
04.10.2006 Sklad6 V exportu sestav do RTF formátu zavedena podpora střední velikosti písma (Elite)
02.10.2006 Sklad6 Nový přepínač v číselníku typů dokladů (F10): [X] Před tiskem dokladu kontrolovat ADR (přeprava nebezp.nákladů)
02.10.2006 Sklad6 Nová varianta funkce pro export dat pro PDA a psiony (kód menu 7,101). Funkce exportuje pouze záznamy dealerů se stavem exportu 1.
 předchozí  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  z 75 další