logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
28.09.2007 Sklad6 V evidenci ADRInfo lze u většiny záznamů (nebo i samostatně) definovat alarm. Alarm je určený datumem, časem a uživatelem (buď správcem záznamu nebo tím, kdo záznam vytvořil). V určený čas se alarm objeví na obrazovce spolu s krátkým zvukovým znamením. Alarm je možné zrušit (vzít na vědomí) nebo je možné ho odložit či editovat.
Více
26.09.2007 Sklad6 V požadavcích od zákazníků lze pomocí Alt+C v detailu položky požadavku zapnout zobrazování posledních cen pro daného zákazníka (dle IČO z hlavičky požadavku) a dané zboží.
26.09.2007 Sklad6 V přehledu Daně, zásoby... lze používat klávesu Ins (popř. Shift+šipky) pro označování záznamů. Hodnoty z označených záznamů se sčítají a zobrazují v součtovém řádku ve spodní části seznamu.
26.09.2007 Sklad6, Účto V podmínce pro hledání dle vzoru lze hledat také v kalkulovaných položkách. U kalkulovaných položek se tímto způsobem hledá údaj obsahuje zadaný text.
21.09.2007 Sklad6 Pomocí proměnné POKL_PRV,3 lze ovlivnit přednastavené období pro převod pokladních dokladů (1..dnes,2..min.měsíc,3..rok,4..včera).
21.09.2007 Sklad6 Nový kód menu (7,46) pro export pokladní knihy - exportují se pouze pokladní doklady, které dosud nebyly převedeny.
21.09.2007 Sklad6, Účto Ve správci souborů lze pomocí kláves + a - přepínat mezi indexy dané tabulky. Zobrazí se seznam dostuných indexů (je vidět číslo indexu a pole, ze kterých se index skládá) a program se nastaví na následující (resp. předchozí) index.
21.09.2007 Sklad6 V celém programu lze v tabulkách vyhledávat pomocí fulltextového hledání. Hledání stačí zahájit stisknutím libovolného písmene, které chcete vyhledat (A..Ž). Program zobrazí okno pro zadání hledaných textů a podmínek pro hledání. Můžete zadat i více hledaných textů, které se všechny současně musí vyskytovat v hledaném záznamu. Pro oddělení jednotlivých textů použijte mezeru.
09.09.2007 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI verzi programu optimalizováno spouštění programu. Mělo by být mírně rychlejší a méně by mělo blikat. Optimalizována také práce se změnou velikosti fontu a při změně velikosti okna aplikace. Program lépe reaguje na různé kombinace přepínačů v dialogu pro nastavení zobrazení programu.
Více
09.09.2007 Sklad6, Účto Upraveny výchozí barvy pro Win32 GUI verze, tak aby se využívaly barevné přechody (není aktivní u přístupu přes vzdálenou plochu a u monitorů s nízkým rozlišením). Pro nastavení těchto barev stačí vyvolat dialog pro nastavení barev a zvolit tlačítko "Obnovit st.nast."
09.09.2007 Sklad6 Pomocí proměnných "VysklHlKod", "PreskHlKod" a "InvHlKod" je možné zakázat nebo povolit (hodnota 0/1) hledání dle kódu zboží při vyskladňování, přeskladňování a inventurách pomocí on-line terminálů. Pokud je hledání dle kódu zakázané, pak lze hledat pouze pomocí čárových kódů.
06.09.2007 Sklad6 Převod vydaných a přijatých faktur do externího účetnictví: Podpora exportu kontací a samostatných řádků s DPH do CSV souboru. V nastavení je také možné lépe ovlivnit formát CSV souboru.
06.09.2007 Sklad6 Převod pokladní knihy do CSV souboru: Podpora exportu samostatných řádků s DPH do CSV souboru.
03.09.2007 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI verzi programu se zobrazují veškeré přepínače v novém designu. (editační prvky typu ano/ne). Ovládání funguje podobně, myší lze měnit hodnotu dvojitým klikem.
03.09.2007 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI: Upraveno zobrazování programu při provozu ve 256 barvách (např. při provozu přes vzdálenou plochu) - program by již neměl špatně zobrazovat barevné pozadí pod písmeny, čárami a obrázky.
03.09.2007 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI: Podpora pro nový design tlačítek s ikonami (vzorově prozatím ve Sklad6 v menu Zaplacení dokladů)
27.08.2007 Sklad6, Účto Zrychleno zobrazování ikon a obrázků ve Win32 GUI verzi programu
27.08.2007 Sklad6, Účto Upraveno zpracování sestav v generátoru sestav s relačními soubory s omezením databáze dle indexu (možno používat výrazy s odkazem na hlavní soubor - dosud zde šlo zadat pouze konstanty)
23.08.2007 Sklad6 Ve výpočtu optimální zásoby je možné zvolit způsob určení dodávkového cyklu (čili na kolik dní se má určit optimum). Standardně se určuje cyklus dle skladové karty. Pokud tam není určen (hodnota 0), zkusí se dohledat tato informace v dodavateli (dle skl.karty). Pokud není ani tato hodnota vyplněna, pak se použije běžný dodávkový cyklus určený v době výpočtu.
Více
21.08.2007 Sklad6 Win32: Zavedena podpora konkurenčních transakcí, které umožnují evidovat různým uživatelům ve stejném okamžiku data ve stejných tabulkách (např. různé doklady či různé karty). V případě, že je měněn stejný záznam, pak musí jeden z uživatelů počkat či opakovat evidování.
Více
10.08.2007 Sklad6, Účto Ve výběru uživatele v systémovém menu lze vybírat databáze pomocí Enter nebo Ctrl+Enter ze seznamu nadefinovaných databází
10.08.2007 Sklad6, Účto Zlepšená podpora pro vstup myši. Myší lze např. nyní kompletně ovládat kalkulačku a nebo další vybrané vstupy (standardní grafy,...), v nichž bylo dosud ovládání myší pouze částečné
10.08.2007 Sklad6, Účto Ve Win32 verzi je zavedena podpora pro rozsáhlé tabulky při vytváření grafů a exportů do různých datových formátů (z nynějších cca 32000 řádků na cca 2000000000). V exportu do Excelu mohou ale platit omezení daná použitým formátem dat.
02.08.2007 Sklad6 Po importu dat příjemky z terminálu se nabízí tisk importovaného dokladu
02.08.2007 Sklad6 Nová funkce pro export dat pro notebooky (kód menu 12,8 v menu NOTEBOOK). Data pro notebooky jsou generována dle číselníku nastavení dealerů pro PDA. Program si všímá pouze záznamů s verzí "4". Pro každého dealera je také třeba určit složku, do které se mají generovat data (soubory NTB_???.BTR). Data jsou následně komprimována do souboru NTB.NLX ve složce dealera.
31.07.2007 Sklad6, Účto Funkce pro jednorázové odemykání dokladů ve Sklad6 pomocí požadavku a následného souhlasu nyní podporuje složitější způsob kódování kontrolních kódů (nastavení lze provést pomocí proměnné "LongHash"). Delší kontrolní kódy jsou vhodné např. pro mailový způsob přenášení požadavků na opravu a odsouhlasení požadavků.
31.07.2007 Účto Upraven tisk sestavy Faktury a kontace (FakKon.QR2), tak aby se v pořádku tiskly i faktury, které nemají kontace.
30.07.2007 Sklad6 Ve vstupu "vyskladnění dokladu" lze ve Win32 GUI verzi zobrazovat vyskladňovaný počet větším písmem (cca 2x větší než standardní písmo). Velikost ovlivňuje proměnná "VysklZoom" s hodnotou vyjadřující koeficient zvětšení (doporučená hodnota je 1.5)
30.07.2007 Sklad6 Při testu duplicity variabilního symbolu je možné po chybovém hlášení přerušit evidování a vrátit se zpět do editace dokladu
18.07.2007 Sklad6 Terminály (PDA): Nový kód menu pro automatické určení dokladu k vyskladnění, přepnutí dokladu do režimu vyskladnění s následným procesem vyskladnění dokladu. Na rozdíl od původní varianty (s kódem menu 1,68) tato nová varianta nabízí automaticky pozici zboží k vyskladnění a skladník ji pouze potvrzuje pomocí Enter nebo F2. Kód menu 1, 67
13.07.2007 Sklad6 Nová proměnná "SaldoOdbMZ" umožňuje nastavit kontrolu saldokonta při vystavování nových dokladů. Standardně je pro dané IČO kontrolováno celé saldokonto za všechna případná odběrná místa. Nyní je možné určit, že odběrná místa oddělená v IČO určitým znakem budou kontrolována samostatně. Hodnota proměnné určuje tyto spec. oddělovací znaky.
13.07.2007 Sklad6 Nová funkce pro odeslání jednoho nebo více dokladů v přenosovém souboru mailem.
Více
13.07.2007 Sklad6, Účto Nová funkce pro jednorázové odemknutí dokladu na základě povolení z účtárny. Pokud uživatel zjistí, že potřebuje opravit doklad, který s jeho přístupovými právy nelze opravovat, pak může ve skladovém programu vytvořit požadavek na opravu dokladu, který doručí na účtárnu.
Více
01.07.2007 Sklad6 Změna barvy použité pro zvýraznění dokladů zařazených do rozvozu (při označování dokladů pro rozvoz ze seznamu dokladů)
30.06.2007 Sklad6 Možnost nastavit v konfiguraci typ klávesnice. Program nyní nabízí optimalizované ovládání pro notebooky, PDA i běžné klávesnice.
Více
30.06.2007 Sklad6 Nová funkce pro zobrazení přehledu akčního zboží ve vstupu požadavku. Jsou zobrazeny karty dle určené individuální ceny (IC) - vybrány jsou pouze řádky s IC s konkrétně určeným kódem zboží nebo IC tvořenou dle počáteční části kódu s určenou minimální délkou kódu před znakem * nebo ~
Více
30.06.2007 Sklad6 Rozšířeno zvýrazňování karet při prodeji o zvýraznění akční zboží. Aby bylo zvýrazňování funkční, je nuné mít v číselníku typů dokladu zapnutý přepínač (F10) [X] Zvýraznit zalistované, oblíbené a akční zboží v seznamu karet

Proměnná "ObjZalistT", 1: určuje druh zobrazených dat (1..oblíbené + 2..zalistované + 4..akční)

27.06.2007 Sklad6, Účto Nová proměnná "AdrPrava" určuje, zda se má provádět kontrola přístupových práv na jednotlivé pole v záznamu karty odběratele (0) nebo dodavatele (1) Nenulová hodnota znamená, že kontrola se bude provádět jak u opravy záznamu, tak i u vstupu nového záznamu (jinak se kontrola provádí pouze u oprav) Nastavení příst.práv k polím se určuje v Systémovém menu/Struktura souborů-ADRESA
27.06.2007 Sklad6, Účto Nová proměnná "AdrMaxSpl" pro určení maximální splatnosti, která může být zadána v kartě zákazníka (proměnná může být závislá na uživateli)
27.06.2007 Sklad6 Nový kód menu 15,36 pro číselník skladů pro identifikaci umístění. V číselníku je možné určit označení, pořadí pro skladníky a popis
27.06.2007 Sklad6 Vyskladňování dokladu - položky jsou řazeny dle číselníku skladů pro identifikaci umístění
27.06.2007 Sklad6 Nová proměnná "ObjPolImg" ovlivňuje, zda se do poznámky (resp. identifikace) položky požadavku bude přebírat informace ze seznamu variant (obrázků) skladové karty (0..ne, 1..ano)
26.06.2007 Sklad6 Při opravě dokladu se při změně odběratele nebo typu dokladu provádí před evidováním kontrola nezaplacených faktur podobně jako u nových dokladů
21.06.2007 Sklad6 Doplněn nový formát exportu skladových karet do XML. Výsledný XML soubor obsahuje více informací ze skladové karty (dodavatele, výrobce, zařazení, ...)
21.06.2007 Sklad6 V kontrole neplatičů před evidováním dokladu je možné nastavit, aby se kontrola prováděla také u dokladů v hotovosti a dobírkou (proměnnou "OmezHotFa" nastavit na 1)
13.06.2007 Sklad6, Účto Upraven obecný import dat z DBF v režimu aktualizace záznamů (dříve se mohly chybně přepsat existující záznamy v tabulce)
13.06.2007 Sklad6 Ve vstupu položek objednávek lze nyní pomocí Shift+F9 zobrazit skladové karty dodavatele (dle údaje dodavatel z karty). V číselníku dodavatelů karet musí být zadáno IČO dodavatele.
12.06.2007 Sklad6, Účto Upraveno zobrazování obrázku na pozadí - nyní se bez problémů zobrazují také obrázky ve formátu JPEG
08.06.2007 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI verzi se vedle datumu nabízí výběrová šipka, pomocí které lze vybírat datum z kalendáře
08.06.2007 Sklad6 Opraven problém s opravami položek požadavků vzniklý v souvislosti se vstupem zalistovaných položek (mohla se aktualizovat prod.cena)
 předchozí  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  z 75 další