logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
04.03.2008 Sklad6 Upraveno sledování bonusů v případě, že se bonusy počítají až po včasném zaplacení dokladu.
04.03.2008 Sklad6 Slučování dokladů pomocí Alt+F6 v přehledu dokladů je možné vyvolat i když je označen pouze jeden doklad (vhodné např. pro převod z dodacího listu na fakturu).
04.03.2008 Sklad6 Ve slučování více dokladů do jednoho je pomocí nových přepínačů možno do poznámky sloučeného dokladu nechat doplnit informaci o fakturačním popř. i odběrném místě jednotlivých slučovaných dokladů. Nastavení přepínačů je možné uložit pomocí klávesy F6.
04.03.2008 Účto Upravena práce s označenými záznamy v pokladních dokladech. Při ukončení práce s doklady se vynuluje seznam označených dokladů.
04.03.2008 Účto V bankovních dokladech a DU dokladech je nová možnost zobrazit pomocí shift+F9 více účetních období současně (obdobně to fungovalo dříve i v pokladních dokladech).
26.02.2008 Sklad6 Při zápisu nové položky objednávky na dodavatele se kontroluje, zda v seznamu individuálních cen (vycházející z indiv.ceny dodavatele, alternativně z NC*) existuje indiv.cena s budoucí platností. Pokud ano, pak je jméno této indiv. ceny vypsáno zvýrazněně nad údajem Cena/MJ.
26.02.2008 Sklad6 V průvodkách k rozvozům se zvýrazňují v seznamu dokladů k průvodce ty doklady, které jsou zcela zaplacené (ve skladové evidenci), Zapnutí/vypnutí zvýrazňování lze provést pomocí proměnné "PruvDoklZ".
26.02.2008 Sklad6 Pomocí proměnné PruvPD,1 s hodnotou 0 lze určit, zda se pokladní doklady vytvářené pomocí Ctrl+P mají vytvářet s hlavičkou Rozvoz XY i v případě, že se vytváří pokladní doklad pouze k jedinému dokladu.
26.02.2008 Sklad6 Upraveno načítání výchozího uloženého nastavení pro přenosy skladových karet. Změna se týká ukládání jména souboru indiv.cen (SkladSSL.BTR) a souboru čárových kódů (SkladEAN.BTR) v případě, že je zapnutý přepínač povolující import z těchto souborů.
26.02.2008 Sklad6 Ve vstupu hlavičky rozvozu jsou sledována povinná pole dle nastavení struktury PRUVODKA a také přístupová práva pro editaci jednotlivých polí.
26.02.2008 Sklad6 V nastavení individuální ceny je upravena volba pro vyhodnocování nižší ceny: nehledat dále nižší cenu, pokračovat v hledání nižší ceny, vždy použít tuto individuální cenu.
Více
23.02.2008 Sklad6, Účto Upraven export sestav do formátu Sylk/Excel v generátoru sestav, tak aby se ve výsledné tabulce nezobrazovaly poznámky, které způsobovaly problémy v Excel 2007 (nekompatibilita této verze Excelu).
21.02.2008 Sklad6, Účto Při exportu sestavy do PDF nebo HTML formátu (v nabídce pro tisk sestavy) program kontroluje přepínač "Po exportu soubor otevřít" a pokud je vypnutý, pak se pouze vygeneruje soubor a neotvírá se příslušná aplikace.
18.02.2008 Sklad6 Při tisku ceníků ve formátu QR2 je možné používat proměnnou PopisPodm, která obsahuje textový popis výběrové podmínky (pokud byly karty vybrány pomocí přepínače [x] Použít uloženou výběrovou podmínku.)
18.02.2008 Sklad6 V nastavení individuální ceny je nový přepínač: [ ] Pokračovat v hledání nižší ceny. Pokud je tento přepínač zapnutý, pak program po vyhodnocení této individuální ceny neukončí hledání (tak se to provádělo dosud), ale bude zkoušet najít nižší indiv. cenu.
18.02.2008 Sklad6 Nová proměnná "SSLDefDPr" určuje výchozí příznaky pro vytvoření nového jednotlivého záznamu individuální ceny. Je tak možné určit např. že individuální cena bude omezena datumem (+8192) nebo že se má hledat další záznam s případnou lepší cenou (+16384).
18.02.2008 Sklad6 V hlavičce individuální ceny (F2 v základním seznamu indiv.cen) je nový přepínač: [ ] Upřednostnit základní cenu v případě, že je nižší než individuální cena. Pokud je tento přepínač zapnutý, pak se kontroluje zda základní cena (tj. cena z karty dle cenového pásma odběratele) je nižší, než vypočtená individuální cena. Pokud ano, pak se použije tato cena místo individuální.
Více
18.02.2008 Sklad6 Nová proměnná "SSLDefGPr" určuje výchozí příznaky pro vytvoření hlavičky individuální ceny(1..export, 2..zakázat import, 4..hledat lepší ceny).
18.02.2008 Sklad6 Ve struktuře SKLADSSL, která slouží pro prohlížení individuálních cen, je možné definovat kalkulovanou položku PRIZNAKYS (délka 16). Tato struktura zobrazuje příznaky individuální ceny v textové podobě. Dále je možné definovat položku LEPSICENA (délka 3, vzor pro vstup: ne/ano), která umožňuje zobrazit informaci o zapnutí výše popsaného přepínače.
01.02.2008 Sklad6 V pokladní knize je možné definovat index, který omezuje v daném roce možnost vytvořit více dokladů se stejným číslem pokladního dokladu
30.01.2008 Sklad6 V tisku ceníků je nová volba pro třídění karet dle typu odběru z karty (s variantou dle kódu nebo názvu zboží)
30.01.2008 Sklad6 V kontrole zásob "Kontrola záruční doby" je doplněna možnost určit formulář (sekci z DEF souboru), který se použije pro tisk sestavy. Je tak možné např. připravit sekci, která umožní snadný import do Excelu apod. Kontrola záruční doba je navíc výrazně zrychlena (obzvláště při práci v síti).
21.01.2008 Sklad6 Zrychleno fulltextové hledání ve skladových kartách. Je potlačeno zobrazení stránky s kartami před spuštěním hledání. V případě, že není fulltextovým hledáním nalezena žádná karta, pak program hledá nejbližší kartu dle názvu
21.01.2008 Sklad6 V hlavním menu jsou nachystány 2 nové funkce pro vstup nového dokladu s načtením dokladu ze schránky. Funkce jsou určeny primárně pro vstup dokladů pořízených z terminálu, ale je možné je použít i pro import běžně kopírováných dokladů. Kód menu 1,56 pro dodací doklady a 2,56 pro příjmové doklady.
Více
16.01.2008 Sklad6 Ve vstupu operace lze u typů dokladů, které mají nastavený vstup identifikace umístění zadávat také ve stejném vstupním okně poznámku (pokud má daný typ dokladu povolený současně vstup identifikace i poznámky)
16.01.2008 Sklad6 V exportu do externího účetnictví (DBF nebo CSV) lze definovat pomocné proměnné (@@Proměnná=výraz) a ty pak využívat v ostatních výrazech pomocí funkce GetVar("Proměnná")
10.01.2008 Sklad6 Při vytvoření pokladního dokladu z rozvozů (Ctrl+P) se nabídne po vytvoření pokladního dokladu jeho tisk.
09.01.2008 Sklad6, Účto Při převodu vydaných a přijatých dokladů do účetnictví je v dialogu pro nastavení převodu nový přepínač "Jména firem nastavit do popisu faktur a kontací", který umožňuje, aby se v převedených fakturách a kontacích neobjevoval text "Import ze Sklad6", ale jméno odběratele nebo dodavatele.
08.01.2008 Sklad6 V průvodkách rozvozu lze při vytváření pokladního dokladu pomocí Ctrl+P nadefinovat menu vytvoření pokladního dokladu ROZVOZ_POK. Pokud menu existuje, pak lze tímto způsobem omezit pomocí přístupových práv přístup k tomuto způsobu placení. Kód menu 53,0 je pro hlavní pokladnu, 53,x pro uložení dokladu do pokladny x.
08.01.2008 Sklad6 Při generování dat pro PDA se generují všechna existující cenová pásma (dle verze programu 6 až 14). Pro správnou funkci objednávkového programu je ale třeba nahrát novou verzi objednávkového programu do PDA a na PC zrušit případné směrování stávajících více cenových pásem do pásem v PDA (proměnná PSxxx).
06.01.2008 Sklad6, Účto Rozšířena podpora pro tisk sestav pomocí středního písma (Elite). V nastavení parametrů sestavy lze určit font použitý jako výchozí pro tisk sestavy (standardní velikost/úzké písmo/střední velikost/velmi úzké písmo). Pro sestavy s šířkou od 80 do 96 znaků se použije střední písmo (platí pro tiskárny s ovladačem Windows).
06.01.2008 Sklad6 V generátoru sestav lze určit a uložit výchozí písmo pro tisk sestavy.
04.01.2008 Sklad6 Pomocí proměnné "PDMinus" lze nastavit, aby se pokladní doklady za dobropisy vytvářené funkcí Tisk pokladního dokladu (v rámci tisku dokladu) zpracovaly jako pokladní doklad mínusem (dosud se vždy změnilo znaménko u částek a typ se změnil z příjmového na výdajový nebo naopak)
02.01.2008 Sklad6 Pomocí proměnné "DodatDPoz+" nebo "DodatDPoz-" lze nastavit pozici při vstupu dodatku dokladu (přehled za doklad); např. hodnota 7 nastaví ukazatel na poznámku
02.01.2008 Sklad6 Nová funkce (kód menu 1,61 pro dodací doklady a 2,61 pro příjmové) pro výběr adresy firmy a následné vystavení nového dokladu s typem dokladu určeným z adresy firmy (typ dokladu z adresy je nabídnut jako výchozí, pokud není určen, nabídne standardní typ dokladu dle obecného nastavení)
28.12.2007 Sklad6, Účto Upravena daňová kalkulačka (Ctrl+F3) pro práci s novou sazbou DPH 9%
21.12.2007 Sklad6, Účto Upravena podpora pro tisk písma ve střední velikosti (Elite, tj. 12 znaků na palec). Toto písmo lze zapnout a vypnout pomocí nových řídících kódů:
písmo sestavy zapnout vypnout PRINTER.DEF
elite ♣ #5 ♠ #6 1
nebo alternativně #27#77 #27#80 1
Pro správnou funkci programu je nutné použít upravený soubor PRINTER.DEF.
21.12.2007 Sklad6, Účto Současně je upraveno zpracování obrázků při tisku pomocí SKLAD-??.DEF: tisk je povolen pouze v režimu WIN, v ostatních režímech (např. LPT1) je tisk potlačen (vyjímku tvoří tisk pomocí ovladače DOSEXEC). To umožňuje kombinovaný tisk sestav s obrázky na tiskárnách s ovladačem Windows i na tiskárnách s přímým řízením tisku z programu (např. jehličkové tiskárny)
21.12.2007 Sklad6 Do menu pro tisk dokladu přidány kódy menu 19,61 a 19,62 pro přímý tisk sekce [Dodací list] (tříděný a netříděný) a 19,63 a 19,64 pro tisk sekce [DodList2].
20.12.2007 Sklad6 V menu DOKLAD_SPC (Alt+F6 v seznamu dokladů) je upraven dialog pro editaci stavu vyskladnění. Ve standardním stavu (kód menu 31, 1) se provádí editace stavu vyskladnění se současnou možností změny údaje "expedoval". Navíc jsou do menu přidány varianty, kdy je zakázána editace údaje "expedoval" (kód menu 31,11) nebo je zakázána editace stavu vyskladnění (kód menu 31,12).
Více
20.12.2007 Sklad6 Do menu pro opravu dokladu nebo pro vstup nového dokladu je doplněna možnost vyvolat dialogy pro vstup nového záznamu AdrInfo (dokumenty/jednání/úkoly apod.)-kód menu x,64 (resp. 61,IDevidence) a pro zobrazení záznamů z dané evidence příslušejících k dokladu-kód menu x,65 (resp. 161,IDevidence pro přímé vyvolání konkrétní evidence).
Více
20.12.2007 Sklad6 Ve vstupu skladové karty je prováděna kontrola na povinná pole. Povinná pole lze vyznačít v systémovém menu ve struktuře souboru KARTA.
19.12.2007 Sklad6 Drobné úpravy v souvislosti se změnami sazby DPH z 5% na 9%
11.12.2007 Sklad6 Zavedeno nové přístupové právo 80: Právo měnit ceny u vydaných dobropisů (týká se i mínusových pohybů u běžných dokladů)
29.11.2007 Sklad6 Pomocí proměnné POKL_PRV, 4 lze nastavit, že při převodu pokladní knihy do účetnictví se budou data připojovat ke stávajícím datům. V případě, že přenosový soubor (obvykle POKL_PRV.BTR) neexistuje, tak se vytvoří.
22.11.2007 Sklad6 V menu pro práci s operacemi je možné volitelně zobrazit položky menu pro práci s obrázky (kód menu x,27) a poznámkami ke kartě (x,28 a x,29). Pro automaticky generovaná menu lze pomocí proměnné SOpe_Edit (pro seznam operací) nebo Ope_Edit (pro detail operace) nastavit seznam doplňkových funkcí, které mají být takto v menu zobrazeny (např. "27/28")
22.11.2007 Sklad6 Při nezaevidování nového dokladu (Zrušit vstup) se zapíše do LOG.BTR informace o nezaevidování dokladu (soubor SKLADDOK.BTR, položka _STORNO). Je uložena i informace o maximálním dosaženém počtu položek a maximální celkové ceně dokladu
21.11.2007 Účto V seznamu faktur a v přehledech saldokonta je možno hledat fulltextovým způsobem (stačí začít psát hledaná slova)
21.11.2007 Sklad6 V tisku ceníku (ve Win32 verzi) lze připravit tisk cenovek na tiskárně podporující tisk čárových kódů (např. tiskárny Zebra). Pokud sekce s definicí sestavy obsahuje název ".ZEBRA", pak se před tiskem objeví dotaz na určení počtu jednotlivých štítků s možností editace počtu štítků, ale i dalších údajů (např. možno vhodně upravit názvy karet).
Více
21.11.2007 Účto Program upraven pro správný provoz se změněnou sníženou sazbou DPH od roku 2008. V programu stačí v roce 2008 nastavit v číselníku sazeb DPH nové sazby DPH (0%/9%/19%). Pro staré období se automaticky použijí staré sazby
 předchozí  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  z 76 další