logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
06.01.2008 Sklad6 V generátoru sestav lze určit a uložit výchozí písmo pro tisk sestavy.
04.01.2008 Sklad6 Pomocí proměnné "PDMinus" lze nastavit, aby se pokladní doklady za dobropisy vytvářené funkcí Tisk pokladního dokladu (v rámci tisku dokladu) zpracovaly jako pokladní doklad mínusem (dosud se vždy změnilo znaménko u částek a typ se změnil z příjmového na výdajový nebo naopak)
02.01.2008 Sklad6 Pomocí proměnné "DodatDPoz+" nebo "DodatDPoz-" lze nastavit pozici při vstupu dodatku dokladu (přehled za doklad); např. hodnota 7 nastaví ukazatel na poznámku
02.01.2008 Sklad6 Nová funkce (kód menu 1,61 pro dodací doklady a 2,61 pro příjmové) pro výběr adresy firmy a následné vystavení nového dokladu s typem dokladu určeným z adresy firmy (typ dokladu z adresy je nabídnut jako výchozí, pokud není určen, nabídne standardní typ dokladu dle obecného nastavení)
28.12.2007 Sklad6, Účto Upravena daňová kalkulačka (Ctrl+F3) pro práci s novou sazbou DPH 9%
21.12.2007 Sklad6, Účto Upravena podpora pro tisk písma ve střední velikosti (Elite, tj. 12 znaků na palec). Toto písmo lze zapnout a vypnout pomocí nových řídících kódů:
písmo sestavy zapnout vypnout PRINTER.DEF
elite ♣ #5 ♠ #6 1
nebo alternativně #27#77 #27#80 1
Pro správnou funkci programu je nutné použít upravený soubor PRINTER.DEF.
21.12.2007 Sklad6, Účto Současně je upraveno zpracování obrázků při tisku pomocí SKLAD-??.DEF: tisk je povolen pouze v režimu WIN, v ostatních režímech (např. LPT1) je tisk potlačen (vyjímku tvoří tisk pomocí ovladače DOSEXEC). To umožňuje kombinovaný tisk sestav s obrázky na tiskárnách s ovladačem Windows i na tiskárnách s přímým řízením tisku z programu (např. jehličkové tiskárny)
21.12.2007 Sklad6 Do menu pro tisk dokladu přidány kódy menu 19,61 a 19,62 pro přímý tisk sekce [Dodací list] (tříděný a netříděný) a 19,63 a 19,64 pro tisk sekce [DodList2].
20.12.2007 Sklad6 V menu DOKLAD_SPC (Alt+F6 v seznamu dokladů) je upraven dialog pro editaci stavu vyskladnění. Ve standardním stavu (kód menu 31, 1) se provádí editace stavu vyskladnění se současnou možností změny údaje "expedoval". Navíc jsou do menu přidány varianty, kdy je zakázána editace údaje "expedoval" (kód menu 31,11) nebo je zakázána editace stavu vyskladnění (kód menu 31,12).
Více
20.12.2007 Sklad6 Do menu pro opravu dokladu nebo pro vstup nového dokladu je doplněna možnost vyvolat dialogy pro vstup nového záznamu AdrInfo (dokumenty/jednání/úkoly apod.)-kód menu x,64 (resp. 61,IDevidence) a pro zobrazení záznamů z dané evidence příslušejících k dokladu-kód menu x,65 (resp. 161,IDevidence pro přímé vyvolání konkrétní evidence).
Více
20.12.2007 Sklad6 Ve vstupu skladové karty je prováděna kontrola na povinná pole. Povinná pole lze vyznačít v systémovém menu ve struktuře souboru KARTA.
19.12.2007 Sklad6 Drobné úpravy v souvislosti se změnami sazby DPH z 5% na 9%
11.12.2007 Sklad6 Zavedeno nové přístupové právo 80: Právo měnit ceny u vydaných dobropisů (týká se i mínusových pohybů u běžných dokladů)
29.11.2007 Sklad6 Pomocí proměnné POKL_PRV, 4 lze nastavit, že při převodu pokladní knihy do účetnictví se budou data připojovat ke stávajícím datům. V případě, že přenosový soubor (obvykle POKL_PRV.BTR) neexistuje, tak se vytvoří.
22.11.2007 Sklad6 V menu pro práci s operacemi je možné volitelně zobrazit položky menu pro práci s obrázky (kód menu x,27) a poznámkami ke kartě (x,28 a x,29). Pro automaticky generovaná menu lze pomocí proměnné SOpe_Edit (pro seznam operací) nebo Ope_Edit (pro detail operace) nastavit seznam doplňkových funkcí, které mají být takto v menu zobrazeny (např. "27/28")
22.11.2007 Sklad6 Při nezaevidování nového dokladu (Zrušit vstup) se zapíše do LOG.BTR informace o nezaevidování dokladu (soubor SKLADDOK.BTR, položka _STORNO). Je uložena i informace o maximálním dosaženém počtu položek a maximální celkové ceně dokladu
21.11.2007 Účto V seznamu faktur a v přehledech saldokonta je možno hledat fulltextovým způsobem (stačí začít psát hledaná slova)
21.11.2007 Sklad6 V tisku ceníku (ve Win32 verzi) lze připravit tisk cenovek na tiskárně podporující tisk čárových kódů (např. tiskárny Zebra). Pokud sekce s definicí sestavy obsahuje název ".ZEBRA", pak se před tiskem objeví dotaz na určení počtu jednotlivých štítků s možností editace počtu štítků, ale i dalších údajů (např. možno vhodně upravit názvy karet).
Více
21.11.2007 Účto Program upraven pro správný provoz se změněnou sníženou sazbou DPH od roku 2008. V programu stačí v roce 2008 nastavit v číselníku sazeb DPH nové sazby DPH (0%/9%/19%). Pro staré období se automaticky použijí staré sazby
19.11.2007 Sklad6 Doplněn nový kód menu 7, 1 pro odeslání objednávek z notebooku (oproti standardnímu přenosu z notebooku chybí dotaz s možností nastavení a s načtením stavu skladu).
19.11.2007 Sklad6 U původního kódu pro přenos dat z notebooku (kód menu 7, 2) je rozšířeno zpracování přístupových práv (právo 8 znamená zákaz dialogu pro nastavení)
15.11.2007 Sklad6 Při tisku ceníků ve formátu QR2 (např. standardní sestavy Cenik.QR2 a Cenik2Sl.QR2) lze používat nový relační soubor CSL, který obsahuje kompletní informaci z odpovídajícího číselníku - např. Skupiny2, Dodavatele apod. (číselník je určen použitým tříděním.
15.11.2007 Sklad6 Opraven tisk chystačky v případě tisku jedné dodávky z několika dodávek
15.11.2007 Sklad6 Kontrola výdeje po celých baleních u vybraných karet se provádí také před evidováním dokladu u všech dosud neprověřených operací
15.11.2007 Sklad6 Před evidováním se provádí kontrola nulových cen u všech operací dokladu. (pro uživatele, kteří nemají právo vydávat za nulové ceny) Kontrola se provádí u všech dodacích dokladů, které mají v typu dokladu nastaven příznak "Nabízet ceny" a současně nemají nastaven příznak "Nehlásit nulové ceny". Kontrola se také neprování u typů dokladů, kde se automaticky dohledávají nákupní ceny.
15.11.2007 Sklad6 Při přeskladnění se označuje hlavička dokladu, kterého se přeskladnění týká tak, aby doklad nemohl ve stejné chvíli změnit jiný uživatel.
15.11.2007 Sklad6 Zavedena podpora odesílání požadavků z notebooků pomocí přímé komunikace se serverovým komunikačním systémem (MaximObjServer), který objednávku přijme a odešle k dalšímu zpracování interním mailem nebo přenosový soubor uloží do určené složky.
10.11.2007 Sklad6, Účto Ve strukturách souboru je zaveden nový příznak "povinné pole", který určuje, že údaj musí být vyplněn, jinak nepůjde záznam uložit. V současnosti je příznak testován pouze při vstupu adresy odběratele nebo dodavatele.
10.11.2007 Sklad6 V evidenci záznamů k adresám (AdrInfo) lze nyní vytisknout danou evidenci pomocí klávesy F7 (platí pro WIN32 verze). Jsou nachystány sestavy pro jednání, úkoly, kontakty a doklady. K záznamům se mohou tisknout také podřízené záznamy (např. časové poznámky)
10.11.2007 Sklad6 Omezen počet "vnoření" individuálních cen pro odkazy na jinou individuální cenu (které využívají opět jinou indiv.cenu atd) na 24 ve Win32 verzi (a 10 v ostatních verzích)
01.11.2007 Sklad6 Ve skladové kartě je nový přepínač přepínač (F6) Výdej pouze po celých baleních (ve variantě programu EXTKARTA2). V číselníku typů dokladů je možné nastavit, kterých dokladů se kontrola týká (F6: U ozn.karet výdej pouze po celých baleních). Standardně je zapnuto u dodacích dokladů a vypnuto u příjmových.
Více
31.10.2007 Sklad6 Ve vyskladnění dokladu pomocí přenosných on-line terminálů se nyní dohledávají všechny doklady se stejným IČO a všechny tyto doklady se vyskladňují současně. Lze ale použít nové kódy menu 1,65 a 1,66 pro vyskladnění vždy pouze jednoho dokladu (s aut. výběrem pozice/ s manuálním určením pozice)
31.10.2007 Sklad6 V evidenci záznamů k adresám (AdrInfo) je nyní nový kód menu pro nastavení číselníku evidencí (59,53). V tomto číselníku je možné i nastavit globální přístupová práva pro dané ID evidence (F6). Je tedy možné např. nastavit, že kompletní záznamy do úkolů může zadávat pouze uživatel ze skupiny "vedoucí" a ostatní budou moci záznamy pouze prohlížet.
Více
31.10.2007 Sklad6 Úprava mazání v evidenci záznamů k adresám: záznamy nejsou ve skutečnosti smazány, ale pouze označeny příznakem "smazáno" a dále nejsou zobrazovány. To umožní synchronizaci smazaných informací mezi pobočkami anebo PDA. Skutečné mazání je možné nastavit pomocí proměnné "AdrInfoMaz" s hodnotou 1.
31.10.2007 Sklad6 Ve Win32 GUI verzi jsou týdenní grafy za skladovou kartu (Alt+T v seznamu karet) nahrazeny novou verzí s přehlednějším výchozím zobrazením a s jednoduchým nastavení grafu, kopírováním do schránky, tisku apod.
25.10.2007 Sklad6 V nabídce "Dodavatelé karty" a "Odběratelé pro kartu", která je v menu pro práci se skladovou kartou jsou vybarvené záznamy pro vyřazené a potenciální partnery
23.10.2007 Sklad6 Porovnávání karet s přenosovým souborem karet - tříděno dle kódu zboží (dosud netříděno)
12.10.2007 Sklad6 Při převodu objednávky na dodavatele do příjemky (Ctrl+P) se v okně s přepínači pro upřesnění převodu objeví případná textová poznámka (zadávaná pomocí Shift+Enter) a zvýrazněné označení akční individuální nákupní ceny (pokud je definovaná v hlavičce objednávky)
12.10.2007 Sklad6 Opraven problém se zobrazováním seznamu operací dokladu v některých kombinacích rozvržení obrazovky (např. při 81 sloupcích)
11.10.2007 Sklad6 Upraven export informací k adresám, které se automaticky přibalují k exportovaným objednávkám z notebooků (export musí být povolen v nastavení přenosu dat z notebooků)
09.10.2007 Sklad6 V přehledu skladových karet lze zobrazit informace z LOG souboru. Pro danou položku (např. název, cena, ..) program vyhledá poslední záznam o změně a umožní zobrazení datumu, času změny, předchozí hodnotu, komentář a uživatele, který provedl změnu.
Více
09.10.2007 Sklad6 V menu "speciální činnosti" pro práci se skladovými kartami (Alt+F6) je nová funkce pro nastavení zobrazení informací z logu (pouze pokud je definována alespoň jedna položka ve struktuře)
09.10.2007 Sklad6 Při zpracování výrobních kalkulací (příjem výrobků z odepsáním surovin) je možné pomocí proměnné "VyrIngUcty" určit, že budou ignorovány karty typu účet, které jsou zapsány v seznamu materiálu výrobku.
09.10.2007 Sklad6 Ve Win32 GUI verzi jsou standardní grafy za skladovou kartu (Alt+F v seznamu karet, popř. Alt+G) nahrazeny novou grafickou verzí s možností nastavení grafu, kopírováním do schránky, tisku apod. Pomocí proměnné "StdTypGraf",2 je možné nastavit původní grafy.
09.10.2007 Sklad6 Ve Win32 GUI verzi je při zobrazení chybového hlášení při evidování dokladu možnost zobrazit podrobnosti k chybě (vyvolává se help ve formátu CHM)
09.10.2007 Sklad6 Ve všech variantách dodatků dokladu se nyní testují přístupová práva k jednotlivým údajům (práva se nastavují ve strukturách souborů)
05.10.2007 Sklad6 Ve výpočtu Daně, zásoby, obraty,... lze nyní určit druh datumu, který se použije pro určení období výpočtu. Vybrat lze datum pohybu, datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum vystavení z hlavičky dokladu (+ období určené dle účetních měsíců). Dosud se pro určení období používal vždy datum pohybu, který může být nastaven i v rámci jednoho dokladu u každé operace dokladu jinak.
Více
05.10.2007 Sklad6 V prohlížení návrhů objednávek lze nyní upravit nákupní cenu, která se u dané položky použije v případě vytvoření objednávky na dodavatele z návrhu.
01.10.2007 Sklad6 V menu pro práci s požadavky lze definovat novou položku menu pro hromadné smazání požadavků od čísla po číslo se zvolenými stavy požadavků (menu OBJ_MNU, kód menu 26, 2).
28.09.2007 Sklad6 V evidenci ADRInfo (záznamy o jednání, úkoly, ...) lze nyní definovat přístupová práva k záznamu. Práva se definují pomocí menu pro práci s danou položkou (F10). Právo lze definovat pro uživatele (obvykle jiného správce záznamu), skupinu správců záznamů nebo pro všechny uživatele.
Více
 předchozí  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  z 75 další