logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
31.03.2008 Účto Pomocí Ctrl+Enter lze v seznamu faktur zkopírovat fakturu včetně kontací a textů faktury
31.03.2008 Účto Při importu faktur ze Sklad6 do účta lze nastavit, aby se účetní měsíc pro importované doklady bral vždy z datumu zdanitelného plnění z faktury (příznak +8 v příslušném záznamu UCTOIMP.BTR)
31.03.2008 Účto V číselníku druhů přijatých a vydaných faktur a druhů DU dokladů je možné jednotlivým druhům přidělit časovou platnost. Záznamy jsou potom filtrovány a ty, které jsou mimo určenou platnost, nejsou zobrazeny.
31.03.2008 Účto Nový kód menu 0,45 do hlavního menu, který umožní prohlížení DU dokladů od ledna až do aktuálního účetního měsíce (místo menu 0,5). Podobně kód menu 4,2 může nahradit původní kód menu 4,1 v menu BankVypisy a kód menu 3,2 může nahradit původní kód menu 3,1 v menu Pokladna
31.03.2008 Účto Nová funkce v ostatních dokladech při tvorbě zápočtů: Přehled firem k zápočtu. Tato funkce vyhledá všechny firmy, které mají v evidenci současně pohledávky i závazky. Firmu je možné vybrat z tohoto seznamu.
31.03.2008 Účto Zpřesněno dohledávání firmy do hlavičky zápočtu. Pokud není nalezena adresa dle kompletního IČO (10 míst, tj. odběrné místo), tak se hledá adresa, která má shodné 8-místné IČO. Pokud ani ta není nalezena, pak se nachystá hlavička firmy dle prvního dokladu v zápočtu
31.03.2008 Účto Nový kód menu 59,53 pro číselník evidencí (jednání/úkoly/dokumenty...). V číselníku je možné definovat novou oblast FAK pro evidence související s fakturami z účta (je nutné nadefinovat nový záznam v číselníku evidenci s touto oblastí, pokud budete chtít používat např. připojené dokumenty k faktuře)
31.03.2008 Účto V přehledu faktur je možné pomocí Alt+F6 vyvolat nové lokální menu pro speciální činnosti s fakturami. Standardně jsou v menu funkce pro evidenci připojených dokumentů k faktuře (např. pro připojení naskenovaných dokumentů) a standardní evidenci jednání a úkolů za odběratele/dodavatele (dle IČO z faktury)
26.03.2008 Sklad6, Účto Opraveno použití typu uživatele č. 20, pokud se tento typ použil pouze jako doplňkový typ uživatele
14.03.2008 Sklad6 Upraveno hledání v kartách dle dodavatelů. Pokud se v okně pro hledání skladových karet za označení dodavatele napíše *, pak se nabídnou všechny karty, které mají v údaji dodavatel shodnou počáteční část tohoto údaje s hledaným dodavatelem (např. 05* najde dodavatele 05, 05A i 055).
Více
14.03.2008 Sklad6 Ve Win32 verzi se okně pro hledání skladových karet nabízí u údajů dodavatel a skupina výběr z číselníku (klikací tlačítko za údajem)
14.03.2008 Sklad6 Doplněny nové kódy menu do menu KARTA_OPR (51,26 a 51,28) a NOBJINFO (19,26 a 19,28) pro prohlížení individuální ceny za kartu. Vybrány jsou pouze záznamy se skupinou indiv. cen IND* (resp. NC*)
14.03.2008 Sklad6 Doplněny nové kódy menu do menu KARTA_OPR (27,x) a NOBJINFO (27,x) pro prohlížení určené individuální ceny za kartu. Jméno prohlížené indiv. ceny je určeno proměnnou KartaMnuIC,x.
14.03.2008 Sklad6 V přehledu operací skladové karty lze používat klávesu Ins pro označování a sčítání operací (sčítání je prováděno z pohledu příjmů, čili výdajové operace mají zápornou hodnotu.
13.03.2008 Sklad6 Upraveno otvírání/uzavírání souborů s požadavky při zobrazování skladové karty pomocí Ctrl+F5 (suma požadováno) - mohlo způsobovat občasné uzamčení práce s požadavky
13.03.2008 Sklad6 Do filtru (dle vzoru) pro hledání skladových karet doplněna možnost hledat dle kódu karty dodavatele (od-do)
11.03.2008 Účto Upraveno součtování ve standardních sestavách pro tisk hlavní knihy ve formátu QR2 HlKniha.QR2 (ve variantě A4 i A4 naležato)
07.03.2008 Sklad6 Položky označené jako vylistované se nenabízí do seznamu oblíbených položek ve vstupu objednávky a také se nezvýrazňují při vystavování dokladů (pokud je nastaveno zvýrazňování oblíbených položek).
06.03.2008 Sklad6 V seznamu zalistovaných položek odběratele (resp. karty dle dodavatele) lze pomocí Alt+V změnit stav zalistované položky na "vylistovanou". Vylistované položky lze přidat i hromadně, pokud se Alt+V stiskne na posledním prázdném řádku seznamu zalistovaného zboží
04.03.2008 Sklad6 Upraveno sledování bonusů v případě, že se bonusy počítají až po včasném zaplacení dokladu.
04.03.2008 Sklad6 Slučování dokladů pomocí Alt+F6 v přehledu dokladů je možné vyvolat i když je označen pouze jeden doklad (vhodné např. pro převod z dodacího listu na fakturu).
04.03.2008 Sklad6 Ve slučování více dokladů do jednoho je pomocí nových přepínačů možno do poznámky sloučeného dokladu nechat doplnit informaci o fakturačním popř. i odběrném místě jednotlivých slučovaných dokladů. Nastavení přepínačů je možné uložit pomocí klávesy F6.
04.03.2008 Účto Upravena práce s označenými záznamy v pokladních dokladech. Při ukončení práce s doklady se vynuluje seznam označených dokladů.
04.03.2008 Účto V bankovních dokladech a DU dokladech je nová možnost zobrazit pomocí shift+F9 více účetních období současně (obdobně to fungovalo dříve i v pokladních dokladech).
26.02.2008 Sklad6 Při zápisu nové položky objednávky na dodavatele se kontroluje, zda v seznamu individuálních cen (vycházející z indiv.ceny dodavatele, alternativně z NC*) existuje indiv.cena s budoucí platností. Pokud ano, pak je jméno této indiv. ceny vypsáno zvýrazněně nad údajem Cena/MJ.
26.02.2008 Sklad6 V průvodkách k rozvozům se zvýrazňují v seznamu dokladů k průvodce ty doklady, které jsou zcela zaplacené (ve skladové evidenci), Zapnutí/vypnutí zvýrazňování lze provést pomocí proměnné "PruvDoklZ".
26.02.2008 Sklad6 Pomocí proměnné PruvPD,1 s hodnotou 0 lze určit, zda se pokladní doklady vytvářené pomocí Ctrl+P mají vytvářet s hlavičkou Rozvoz XY i v případě, že se vytváří pokladní doklad pouze k jedinému dokladu.
26.02.2008 Sklad6 Upraveno načítání výchozího uloženého nastavení pro přenosy skladových karet. Změna se týká ukládání jména souboru indiv.cen (SkladSSL.BTR) a souboru čárových kódů (SkladEAN.BTR) v případě, že je zapnutý přepínač povolující import z těchto souborů.
26.02.2008 Sklad6 Ve vstupu hlavičky rozvozu jsou sledována povinná pole dle nastavení struktury PRUVODKA a také přístupová práva pro editaci jednotlivých polí.
26.02.2008 Sklad6 V nastavení individuální ceny je upravena volba pro vyhodnocování nižší ceny: nehledat dále nižší cenu, pokračovat v hledání nižší ceny, vždy použít tuto individuální cenu.
Více
23.02.2008 Sklad6, Účto Upraven export sestav do formátu Sylk/Excel v generátoru sestav, tak aby se ve výsledné tabulce nezobrazovaly poznámky, které způsobovaly problémy v Excel 2007 (nekompatibilita této verze Excelu).
21.02.2008 Sklad6, Účto Při exportu sestavy do PDF nebo HTML formátu (v nabídce pro tisk sestavy) program kontroluje přepínač "Po exportu soubor otevřít" a pokud je vypnutý, pak se pouze vygeneruje soubor a neotvírá se příslušná aplikace.
18.02.2008 Sklad6 Při tisku ceníků ve formátu QR2 je možné používat proměnnou PopisPodm, která obsahuje textový popis výběrové podmínky (pokud byly karty vybrány pomocí přepínače [x] Použít uloženou výběrovou podmínku.)
18.02.2008 Sklad6 V nastavení individuální ceny je nový přepínač: [ ] Pokračovat v hledání nižší ceny. Pokud je tento přepínač zapnutý, pak program po vyhodnocení této individuální ceny neukončí hledání (tak se to provádělo dosud), ale bude zkoušet najít nižší indiv. cenu.
18.02.2008 Sklad6 Nová proměnná "SSLDefDPr" určuje výchozí příznaky pro vytvoření nového jednotlivého záznamu individuální ceny. Je tak možné určit např. že individuální cena bude omezena datumem (+8192) nebo že se má hledat další záznam s případnou lepší cenou (+16384).
18.02.2008 Sklad6 V hlavičce individuální ceny (F2 v základním seznamu indiv.cen) je nový přepínač: [ ] Upřednostnit základní cenu v případě, že je nižší než individuální cena. Pokud je tento přepínač zapnutý, pak se kontroluje zda základní cena (tj. cena z karty dle cenového pásma odběratele) je nižší, než vypočtená individuální cena. Pokud ano, pak se použije tato cena místo individuální.
Více
18.02.2008 Sklad6 Nová proměnná "SSLDefGPr" určuje výchozí příznaky pro vytvoření hlavičky individuální ceny(1..export, 2..zakázat import, 4..hledat lepší ceny).
18.02.2008 Sklad6 Ve struktuře SKLADSSL, která slouží pro prohlížení individuálních cen, je možné definovat kalkulovanou položku PRIZNAKYS (délka 16). Tato struktura zobrazuje příznaky individuální ceny v textové podobě. Dále je možné definovat položku LEPSICENA (délka 3, vzor pro vstup: ne/ano), která umožňuje zobrazit informaci o zapnutí výše popsaného přepínače.
01.02.2008 Sklad6 V pokladní knize je možné definovat index, který omezuje v daném roce možnost vytvořit více dokladů se stejným číslem pokladního dokladu
30.01.2008 Sklad6 V tisku ceníků je nová volba pro třídění karet dle typu odběru z karty (s variantou dle kódu nebo názvu zboží)
30.01.2008 Sklad6 V kontrole zásob "Kontrola záruční doby" je doplněna možnost určit formulář (sekci z DEF souboru), který se použije pro tisk sestavy. Je tak možné např. připravit sekci, která umožní snadný import do Excelu apod. Kontrola záruční doba je navíc výrazně zrychlena (obzvláště při práci v síti).
21.01.2008 Sklad6 Zrychleno fulltextové hledání ve skladových kartách. Je potlačeno zobrazení stránky s kartami před spuštěním hledání. V případě, že není fulltextovým hledáním nalezena žádná karta, pak program hledá nejbližší kartu dle názvu
21.01.2008 Sklad6 V hlavním menu jsou nachystány 2 nové funkce pro vstup nového dokladu s načtením dokladu ze schránky. Funkce jsou určeny primárně pro vstup dokladů pořízených z terminálu, ale je možné je použít i pro import běžně kopírováných dokladů. Kód menu 1,56 pro dodací doklady a 2,56 pro příjmové doklady.
Více
16.01.2008 Sklad6 Ve vstupu operace lze u typů dokladů, které mají nastavený vstup identifikace umístění zadávat také ve stejném vstupním okně poznámku (pokud má daný typ dokladu povolený současně vstup identifikace i poznámky)
16.01.2008 Sklad6 V exportu do externího účetnictví (DBF nebo CSV) lze definovat pomocné proměnné (@@Proměnná=výraz) a ty pak využívat v ostatních výrazech pomocí funkce GetVar("Proměnná")
10.01.2008 Sklad6 Při vytvoření pokladního dokladu z rozvozů (Ctrl+P) se nabídne po vytvoření pokladního dokladu jeho tisk.
09.01.2008 Sklad6, Účto Při převodu vydaných a přijatých dokladů do účetnictví je v dialogu pro nastavení převodu nový přepínač "Jména firem nastavit do popisu faktur a kontací", který umožňuje, aby se v převedených fakturách a kontacích neobjevoval text "Import ze Sklad6", ale jméno odběratele nebo dodavatele.
08.01.2008 Sklad6 V průvodkách rozvozu lze při vytváření pokladního dokladu pomocí Ctrl+P nadefinovat menu vytvoření pokladního dokladu ROZVOZ_POK. Pokud menu existuje, pak lze tímto způsobem omezit pomocí přístupových práv přístup k tomuto způsobu placení. Kód menu 53,0 je pro hlavní pokladnu, 53,x pro uložení dokladu do pokladny x.
08.01.2008 Sklad6 Při generování dat pro PDA se generují všechna existující cenová pásma (dle verze programu 6 až 14). Pro správnou funkci objednávkového programu je ale třeba nahrát novou verzi objednávkového programu do PDA a na PC zrušit případné směrování stávajících více cenových pásem do pásem v PDA (proměnná PSxxx).
06.01.2008 Sklad6, Účto Rozšířena podpora pro tisk sestav pomocí středního písma (Elite). V nastavení parametrů sestavy lze určit font použitý jako výchozí pro tisk sestavy (standardní velikost/úzké písmo/střední velikost/velmi úzké písmo). Pro sestavy s šířkou od 80 do 96 znaků se použije střední písmo (platí pro tiskárny s ovladačem Windows).
 předchozí  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  z 75 další