logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
07.07.2008 Sklad6 Při vytváření dobropisů k faktuře se přenáší také datum spotřeby (výroby)
02.07.2008 Sklad6 Oprava zaplacené částky při slučování dokladů v případě, že některé z dokladů byly před sloučením zaplacené
20.06.2008 Sklad6 U vybraných typů dokladů lze nastavit pevnou identifikaci umístění (např. předpříjemka na základní pozici, popř. převod-příjem na prodejnu).
Více
20.06.2008 Sklad6 Při vyskladnění pomocí OnLine terminálů není vyžadováno potvrzení vyskladnění u položek, které jsou označeny příznakem "Evidovat současně i zásobu ve skladu 2"
20.06.2008 Sklad6 V číselníku typů dokladů lze určovat výchozí stav vyskladnění pro nové doklady (dosud to šlo jen pomocí proměnných AktStavEx+/AktStavEx-)
19.06.2008 Sklad6 U interních převodek, které automaticky vytváří doklad v druhém skladu je nyní možné nastavit, aby bylo povoleno převádět zásobu ze skladu na stejný sklad (v podstatě jde o formu přeskladnění). Pro toto nastavení je třeba nadefinovat proměnnou Prev2StStr,x s hodnotou 1, kde x je číslo typu dokladu, pro který to má být povoleno
19.06.2008 Sklad6 Zavedena podpora pro váhy CAS připojené přes sériový port i ve Win32 verzi programu (přepočet váhy na kusy, popř. váhové štítky)
18.06.2008 Sklad6 Upravena práce s rozšířenými operacemi na serveru s filtrováním pro případy, kdy bylo filtrováno jen velmi malé množství dat z velké tabulky. Funkce se využívá např. při kontrole datumu spotřeby.
16.06.2008 Sklad6 Změna v rozložení přepínačů v typech dokladů. Nastavení kontací je osamostatněno do samostatného okna (F11) a v okně vyvolaném pomocí F10 zůstaly jen přepínače.
16.06.2008 Sklad6 V typech dokladů je nový přepínač (F10) "U vybraných karet evidovat současně i zásobu ve skladu 2". Ve skladových kartách je nový přepínač (F6 v opravě karty):[ ] Evidovat současně i zásobu ve skladu 2 (musí být v ini hodnotách-F8 nastaven druhý sklad s jiným číslem než má hlavní sklad.
Více
05.06.2008 Sklad6 V přehledu objednávek na dodavatele lze označovat hlavičky objednávek. Pomocí nové funkce volané přes Alt+F6 (Speciální funkce) lze sloučit více označených objednávek do jedné. Sloučí se položky i texty všech objednávek. Hlavička objednávky je vytvořena podle první označené objednávky
04.06.2008 Účto Upraven standardní výkaz pro rozvahu ROZVAHA.QR2. Za pasiva je vytvořen samostatný nadpis (případná drobná úprava sestavy umožňuje tisk pasiv na samostatné stránce)
03.06.2008 Sklad6 Při tisku ceníků lze nyní pomocí F10 v dialogu pro tisk ceníku zadat filtrovací podmínku pro určení karet, které se mají vytisknout.
03.06.2008 Sklad6 Do filtrovacích podmínek pro výběr skladové karty doplněna možnost vybírat karty spadající do zvolené individuální ceny. Navíc lze také filtrovat karty podle toho, zda mají kladnou, nulovou či zápornou zásobu na skladové kartě (při maloobchodním prodeji nejsou ze zásoby odečteny neuzavřené prodeje na pokladně)
02.06.2008 Sklad6 Nový parametr pro export dat pro notebooky podle dealerů. Pokud zapnete přepínač Saldokonto z Účta rozdělit dle zakázek z hlaviček faktur, pak se pro každého dealera generuje saldokonto nezaplacených faktur podle údaje zakázka z hlaviček faktur a ne podle údaje Dealer z adresy
29.05.2008 Účto Upraven import CSV souborů se zaúčtováním mezd, tak aby program zvládl importovat jak soubory s hlavičkou CSV souboru, tak i bez ní. Současně se provádí kontrola celkových částek MD a D v dokladu. Po importu se přenosový soubor automaticky smaže (toto lze blokovat příznakem 16 v záznamu importu v UCTOIMP).
27.05.2008 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI verzích je zavedena podpora nového designu tlačítek ve stylu Windows XP (zobrazení se řídí tématy Windows) V konfiguracích, kde témata Windows nejsou k dispozici (např. Win98 nebo Win2003, popř. vzdálená plocha v nižších rozlišeních) se používá alternativní metoda zobrazení tlačítek
27.05.2008 Sklad6 V nabídce "Zaplacení dokladů" a ve "Sledování rozvozů" se ve Win32 GUI verzi používají tlačítka s novým designem
23.05.2008 Sklad6 V příznacích skladové karty je nový přepínač "Povolit výdej větší než je zásoba u všech typů dokladů". Při zapnutí tohoto přepínače půjde zaevidovat pohyb na kartě i v případě, že není na skladě dostatečná zásoba a typ dokladu nemá povolen výdej do mínusu. Přepínač lze zakázat pomocí proměnné KartaPrep2,32.
23.05.2008 Sklad6 Při evidování dokladu se prování kontrola, zda zásoba není menší než nula (např. u typů dokladů bez povoleného párování nákupních operací mohlo dojít k výdeji do mínusu). U typů dokladů, které mají povolen výdej do mínusu a u podobně označených karet se tato kontrola neprovádí.
20.05.2008 Sklad6 Při importu skladových karet ze souboru (Alt+F5) program informuje o počtu přidaných a počtu aktualizovaných skladových karet.
16.05.2008 Sklad6, Účto Upraveno používání kolečka myši v náhledovém okně pro prohlížení standardních sestav (netýká se QR2 sestav).
07.05.2008 Sklad6, Účto Pomocí proměnné "DefExpFmt" lze ovlivnit výchozí exportní formát pro export standardních sestav (netýká se QR2 sestav). Výchozí hodnotou pro Windows verze je nyní PDF.
Více
06.05.2008 Sklad6 Nová funkce "Informace z ARES" v menu pro práci s dodavatelem nebo odběratelem. Na základě IČO z adresy se zobrazí webová stránka s informací o firmě (Administrativní registr ekonomických subjektů) Kód menu 27,22 pro OdbMenu nebo kód menu 28,22 pro DodMenu Funkce pracuje pouze ve Win32 GUI verzi.
06.05.2008 Sklad6 Oprava zpracování pátého bankovního účtu při tisku faktur (dosud se netisklo)
02.05.2008 Sklad6 V importu skladových karet ze souboru (Alt+F5 v kartách) je možnost pomocí proměnné KarImport,38 ovlivnit, zda je povolen import karet určených pro jedno středisko.
Více
29.04.2008 Sklad6 Pomocí proměnné "RozvNovyD" lze definovat položku v nabídce pro vytvoření nového dokladu v dokladech pro rozvoz.
29.04.2008 Sklad6 Při výběru nového dokladu z rozvozu se program nejdříve ptá na odběratele a pak až teprve pokračuje vstupem dokladu (dle nastavení z ozběratele)
28.04.2008 Sklad6 Pomocí nové proměnné "ObjNovDopr" lze definovat výchozí hodnotu pro údaj Doprava v hlavičce nového požadavku (1=zajistit)
25.04.2008 Sklad6 Při hledání karet v operacích dokladu přímým zadáváním kódu lze do údaje kód zadat i EAN kód zboží (popř. rychlokód). Pokud se zadaný údaj nenajde v kódech zboží, pak se zkusí hledat i v čárových kódech. Pokud se tam nalezne, tak se zobrazí kód karty a karta, jinak je hlášena chyba. V tomto režimu jsou podporovány i váhové čárové kódy
23.04.2008 Sklad6 Upraveno třídění skladových karet podle názvu při tisku ceníků - nyní se třídění provádí podle kompletní délky karty (i ve variantách dle skupin zboží + název)
21.04.2008 Sklad6 V přehledu dokladů (struktura DOKLAD) je možné definovat nový sloupec pro zobrazení celkové placené částky za doklad (PLACENO0 pro platby zadané při vracení hotovosti nebo PLACENO2 pro ručně evidované platby)
21.04.2008 Sklad6 Upraveno zobrazování textové poznámky při převodu objednávky do příjemky
21.04.2008 Sklad6 Upraveno opakované hledání karet podle dodavatele. Pokud je vybrána karta s jiným dodavatelem, tak se příště nabízí tento dodavatel
21.04.2008 Sklad6 Upraveno odesílání požadavků z notebooků přes MaximObjServer, tak aby v případě chyby při odeslání nebyly požadavky označeny jako převedené
18.04.2008 Sklad6 V menu DOKLAD_SPC je nová funkce pro přehled plateb k dokladu (kód menu 31,14). Pomocí přístupových práv v menu je možné omezit přístup pouze na prohlížení (7), na přidávání záznamů (8) nebo na plný přístup (9)
11.04.2008 Sklad6 V nastavení kalkulace cenových pásem je možné pomocí Ctrl+Y vymazat nastavení více cenových pásem (je možné vybrat pásma určená k vymazání).
11.04.2008 Sklad6 Při změně kódu skladové karty (pouze ve standardním režimu bez mazání pomocí souboru DelInfo) se prování změna také v souboru individuálních cen. Změněny jsou pouze řádky, kde typ klíče je kód a zároveň kód karty je stejný jako u měněné skladové karty (nemění se ind.ceny zadávané maskou, např. 31*). Změna se provádí také v souboru IČO-kód (karty dle dodavatelů+zalistované zb.)
11.04.2008 Sklad6 Upravena změna kódu skladové karty - pokud se mění kód u vratného nebo nevratného obalu, pak se prochází kompletní seznam karet a u všech se nahradí kód láhve nebo přepravky (pokud se týkají měněného obalu)
07.04.2008 Účto Při kontrole kontací je možnost provést kontrolu pouze za aktuální rok. Na závěr kontroly je vždy zobrazen protokol
04.04.2008 Sklad6 Upraveno vyhodnocování individuální ceny omezené na zvolené typy dokladů: Pokud není možné typ dokladu určit (např. ind.cena se vyhodnocuje v objednávce), pak se daná indiv.cena vyhodnotí jako nevyhovující a cena podle ní není určena
04.04.2008 Sklad6 V požadavcích je pro vyhodnocení individuální ceny odesílána informace o očekávaném typu dokladu (z hlavičky požadavku), který má být z požadavku vytvořen. To umožní použití ind.cen, které jsou závislé na typu dokladu
02.04.2008 Sklad6 Nová funkce do menu DOKLAD_SPC (speciální funkce pro práci s doklady) "Změna dodací/příjmový" (kód menu 31,13). Funkce umí přesunout doklad z evidence příjmových dokladů do dodacích nebo naopak.
Více
02.04.2008 Účto Tisk zápočtu je možné definovat pomocí QR2 formuláře. Standardní vzorový formulář se jmenuje Zapocet.QR2
02.04.2008 Účto V přehledu firem pro zápočet jsou jinou barvou zobrazeny závazky a jinou pohledávky
02.04.2008 Účto Upraveno hledání pokladních dokladů, bankovních výpisů a DU dokladů pomocí F9. Pokud je zobrazeno v přehledu dokladů více měsíců, pak je při hledání možno rovněž určit, v kterém měsíci má hledaný doklad ležet
31.03.2008 Sklad6 V číselníku typů dokladů lze v hlavním vstupním dialogu použít zkratkové klávesy Alt+P, U, B, C, T, S, V, Z pro zrychlený přesun na vybrané údaje (ve Win32GUI verzi jsou podtržená písmena u těchto údajů)
31.03.2008 Sklad6 V nastavení typů dokladů lze u vybraných typů určit nový typ dodatkového dialogu, který se může objevit na začátku nebo na konci práce s dokladem: Vstup měny a kurzu za doklad
31.03.2008 Sklad6 Pokud je u dokladu určena cizí měna (a kurz), pak se v menu pro práci s operací dokladu nabízí nová funkce Vstup ceny v cizí měně. V dialogu, který se objeví po vyvolání této funkce lze zadat cenu v cizí nebo domácí měně - druhá měna je dopočítána.
31.03.2008 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů: Automatický vstup cizí měny. Pokud je tento přepínač zapnutý, pak se ve vstupu operací po výběru skladové karty automaticky vyvolá nový dialog pro zadání ceny v cizí měně
 předchozí  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  z 75 další