logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
19.05.2010 Sklad6 Výrazné zrychlení fulltextového hledání ve skladových kartách. Fulltextové hledání se vyvolá, pokud před hledaný název (nebo více klíčových slov) napíšete mezeru. První hledání může být mírně pomalejší.
19.05.2010 Sklad6 Upraven export informací k adrese (jednání, úkoly, ..) vytvářených na noteboocích a přenášených v rámci přenosu požadavků na centrálu. V některých případech nemusly být přeneseny všechny záznamy.
19.05.2010 Sklad6 Mezi funkce používané v programu pro vyhodnocování výrazů (např. pro podmínky pro hledání či do generátoru sestav) byla přidána funkce MatchMask(m,d). Funkce vrací hodnotu 1, pokud textový řetězec d vyhovuje masce specifikované řetězcem m, jinak vrací hodnotu 0. Rozlišují se malá a velká písmena, diakritika i mezery na začátku či na konci textu.
Více
12.05.2010 Sklad6 Zpřísnění kontrol pro změnu ceny v dokladech pro typy uživatelů, kteří nemají právo provádět slevy
12.05.2010 Sklad6 Ve fulltextovém hledání ve skladových kartách se ignoruje diakritika v názvech skladových karet (pomocí proměnné KarFTID s hodnotou 0 to lze vypnout)
12.05.2010 Sklad6 Pomocí proměnné ObjPolSDPH s hodnotou 1 lze nastavit zobrazování ceny s DPH při zadávání položek požadavků (dosud se řídilo nastavením přepínače Vstup cen s DPH ve výchozím typu dokladu)
12.05.2010 Sklad6 Pomocí proměnné ObjPolPoc lze nastavit nabízení počtu objednaných kusů ve vstupu nových položek požadavku.
Více
12.05.2010 Sklad6 Ve vstupu položky požadavku lze do údaje Kód zadat i EAN kód (rychlokód) karty - pokud program zadaný kód nenajde mezi kódy skladových karet, tak ho zkusí vyhledat v EAN kódech a přeloží ho na kód karty
11.05.2010 Sklad6 Nové varianty exportu pokladní knihy do účetnictví:
Kód menu Popis
7,48 Převádí pouze příjmové doklady (ze všech pokl.knih)
7,49 Převádí pouze výdajové doklady (ze všech pokl.knih)
10.05.2010 Sklad6 Úprava zaplacení dokladů v menu Dodací/Příjmové doklady. Při zaplacení dokladu, který již byl uhrazen, program nabídne možnost přidat platbu v zadané výši nebo opravit celkovou výši platby na zadanou částku.
10.05.2010 Sklad6 V přehledu plateb vyvolaných samostatným tlačítkem v menu Zaplacení dokladu se zobrazuje i celková částka dokladu.
10.05.2010 Sklad6 V tabulce DPH, kterou lze vyvolat pomocí Ctrl+T v přehledu operací dokladu, se zobrazuje také celková hmotnost za doklad (pokud je nenulová)
05.05.2010 Sklad6 Do menu pro práci s novým požadavkem (OBJEDN_NOV) a pro opravu požadavku (OBJEDN_OPR, popř. OBJEDN_OP2) lze přidat novou funkci "Aktualizace cen dle ceníku" (kód menu 0, 26), která zruší veškeré úpravy cen v položkách požadavku a ceny aktualizuje podle aktuálně platného ceníku s přihlednutím k individuálním cenám odběratele.
Více
03.05.2010 Sklad6, Účto Při zakládání nových adres do adresáře firem je kontrolováno IČO, zda vyhovuje kontrolnímu mechanizmu, který se používá v ČR. Pokud IČO obsahuje písmena, tak kontrola není prováděna.
03.05.2010 Sklad6 Podpora mechanizmu kompenzace ceny při dodání zboží s pevně určenými cenami slevou za jiné zboží ve stejném požadavku zákazníka. U zákazníka je nový přepínač "Automatická kompenzace ceny v požadavcích". Pro zákazníky s tímto příznakem je u skupiny zboží dané individuální cenou spočítán rozdíl marže v běžné koncové ceně a ve slevněné ceně dané individuální cenou (s jiným typem dokladu).
Více
27.04.2010 Sklad6 V nastavení exportu pro offline objednávkový program lze určit, že se mají v exportních datech ukládat také odkazy na obrázky ke kartám (v případě více obrázků se ukládá první karta, popř. karta s ID=! ).
Více
26.04.2010 Sklad6 Pomocí proměnné AltZakazka s hodnotou 1 lze definovat alternativní použití údaje Zakázka v dokladech, objednávkách a požadavcích. Do tohoto údaje se pak nepřenáší údaj Dealer z adresy (pro tento údaj jsou využity alternativní kolonky)
24.04.2010 Sklad6 Při převodu zahraničních přijatých faktur ze Sklad6 do účta se automaticky počítá DPH (pokud nebylo určeno v dokladu) pro účely reverse charge
13.04.2010 Sklad6 Pro jednotlivé typy dokladů lze v číselníku typů dokladů pomocí F11 nastavit způsob třídění při tisku. Pokud pro daný typ dokladu není třídění nastaveno,tak se použije výchozí třídění definované v INI hodnotách programu (F8).
13.04.2010 Sklad6 V menu pro práci s odběratelem (OdbMenu) nebo dodavatelem (DodMenu) lze definovat položku menu "Zobrazení adresy na mapy.cz", která zobrazí internetovou stránku www.mapy.cz s vyhledáním adresy (kód menu 27,30 pro OdbMenu a 28,30 pro DodMenu). Lze definovat i jiný mapový server pomocí proměnných HttpMapa,0 až HttpMapa,2
13.04.2010 Sklad6 V seznamu operací skladové karty (vč. nabídky Nákupy) lze označovat jednotlivé operace pomocí Ins a nově i pomocí Shift+směrové klávesy, Označené operace se sčítají a součet se zobrazuje ve stavovém řádku.
12.04.2010 Sklad6 Pomocí proměnné PruvExpXML,1 s hodnotou 0 lze zakázat export obalového konta zákazníka do terminálů pro řidiče (program Průvodky)
12.04.2010 Sklad6 Nová funkce pro prohlížení všech operací aktuálního skladu. Funkce slouží pro hromadnou kontrolu a nastavení operací za všechny doklady a všechny skladové karty. Lze zobrazovat i relační informace ze skladovýck karet (relace KAR), tabulky zásob (ZAS) či hlavičky dokladu (DOK). Pokud je definován systémový pohled 6 pro operace, tak je použit, jinak je použit pohled 5.
Více
08.04.2010 Sklad6 V prohlížení individuálních cen za jednu zvolenou kategorii je zakázána možnost zobrazení všech individuálních cen pomocí F6
08.04.2010 Sklad6 Zrychlení tisku ceníků v režimu s tříděním nebo filtrováním karet
08.04.2010 Sklad6, Účto Ve správci souborů je pro prohlížení tabulek použita nová verze grafických komponent pro prohlížení datových tabulek s možností komplexního nastavení (změna šířky sloupců pomocí myši, změna pořadí sloupců tabulky pomocí myši,komplexní nastavení fontů. barev a dalších vlastností, indikátor označených záznamů a aktuálního záznamu, postranní posunovací lišta).
Více
07.04.2010 Sklad6 Možnost odsouhlasování pokladních dokladů. Neodsouhlasené doklady mohou být zvýrazňovány. Pro odsouhlasení dokladu je třeba definovat menu POKL_SPC, položka menu s kódem 41,3.
Více
07.04.2010 Sklad6 Doplněny 2 nové režimy pro vstup výrobních dokladů se spotřebou materiálu:
1. Zapsání normované spotřeby a nadnormativní spotřeby formou dvou dodávek v jednom dokladu.
2. Zapsání normované spotřeby a nadnormativní spotřeby do dvou samostatných dokladů, každý z dokladů může mít nastavený různý typ dokladu.
Více
31.03.2010 Sklad6, Účto Zrychleno vyhledávání záznamů pomocí F10. Pro vytváření pomocné indexové tabulky se používají hromadné (serverové) operace, které urychlí přípravu indexu obvzláště při velkém počtu vyhledaných záznamů.
24.03.2010 Sklad6, Účto Do tisku výčetky platidel se tiskne také jméno aktuálně přihlášeného uživatele
24.03.2010 Sklad6, Účto V hlavním panelu aplikace je nahrazeno tlačítko s odkazem na webové stránky K.A.P. odkazem na Wikipedii na stránkách K.A.P. Odkaz na původní stránky lze vyvolat kliknutím na ikonu K.A.P.
24.03.2010 Sklad6 Při evidování dokladů, u kterých je v typu dokladu nastaveno dohledávání nákupních cen (ve variantě "vždy") a je u nich povolena a nastavena nenulová sleva, se tato sleva přenáší do hlavičky dokladu (například pro převodky s vnitropodnikovou marží)
23.03.2010 Účto Úprava importu výpisu ve formátu SYLK ČSOB (ignorování nadbytečných údajů)
18.03.2010 Sklad6 Podpora bezpečnějšího přihlašování k MaximObjServeru při odesílání požadavků.(prozatím lze nastavit jen pomocí proměnné NTBExpMOS,4 s hodnotou 1. Tato změna vyžaduje aktuální verzi MaximObjServer na straně serveru.
10.03.2010 Sklad6 Ve vstupu požadavků lze zobrazovat cenu s DPH. Pokud má typ dokladu určený v požadavku nebo výchozí typ dokladu z nastavení programu zapnutý přepínač "Vstup cen s DPH", tak se pod vstupní cenou bez DPH zobrazuje i cena s DPH.
10.03.2010 Účto V přijatých a vydaných fakturách lze zobrazovat faktury za zvoleného dodavatele nebo odběratele za všechna odběrná místa - dosud byla možnost jen za jedno odběrné místo (kód menu 1,20)
10.02.2010 Sklad6 Úprava zobrazování týdenního grafu za skladovou kartu. Pokud první dny v roce ještě nejsou započítávány do prvního kalendářního týdne v roce, tak jsou tyto dny zahrnuty do prvního týdne daného roku (správně by měli být ještě v posledním týdnu předchozího roku, ale to by bylo nepřehledné)
03.02.2010 Sklad6, Účto V číselníku "Ostatní číselníky" je možné definovat pro každý číselník přístupová práva pro opravu, mazání a přidávání záznamů do číselníku.
01.02.2010 Účto Možnost přípravy elektronického přiznání DPH. Pokud je v definičním souboru UCTO-??.DEF nadefinována sekce [PřiznáníDPH-XML], tak se při přípravě přiznání DPH vytvoří soubor EL_DPH_x_rrrr_mm.xml (kde x je typ přiznání a rrrr_mm příslušné období).
Více
24.01.2010 Sklad6 Pomocí proměnné KonCelaBal,x (kde x je číslo hlavního typu uživatele) lze nastavit, zda se má pro daný typ uživatele provádět kontrola celých balení pro jednotlivé typy operací (1..kontrola, příjmů, 2..kontrola výdejů, 4..storna u příjmů, 8..storna u výdejů). V hodnotě proměnné zadejte číselný součet jednotlivých typů kontrol.
Více
20.01.2010 Účto Doplněna podpora pro nový vzor tiskového formuláře pro DPH od 1/2010 (vzor 16). Použít se musí nový PDF formulář DPHvz16.pdf a je třeba nahradit sekci [PřiznáníDPH-PDF] v definičním souboru sestav Ucto-??.DEF novou verzí. Sekce je společná pro nové období i pro starší období (DPH vzor 15).
Více
19.01.2010 Sklad6 Ve struktuře DOKLAD je možné u kalkulovaného pole PROHL1 (tj. číslo dokladu s písmenkem pro označení typu dokladu) prodloužit šířku zobrazované informace (obvykle z 12 na 13 znaků) - umožní to zobrazení celého čísla dokladu včetně písmene pro typ dokladu pro devítimístná čísla dokladů.
18.01.2010 Účto Rozšířeno zaznamenávání změn v kontacích při změně a mazání kontace. Změna je zaznamenána do logu hlavičky faktury, pokl. dokladu, bank. výpisu nebo DU dokladu a současně je zaznamenána změna do logu pro kontace. Pro záznam změn musí být nakonfigurován soubor LOG.BTR pro použité a správně nastaveny systémové struktury (nastavení klíčových hodnot a hodnot pro logování)
15.01.2010 Sklad6 Upraveny výpočty Soupis nákupů a Soupis prodejů. Volba třídění byla přesunuta do výběrového prvku a byla doplněna 2 tlačítka pro filtrování dokladů a skladových karet pomocí standardních filtrovacích dialogů.
Upravena byla také výchozí sestava [Nákupy a prodeje] ve vzorovém definičním souboru Sklad-01.DEF.
15.01.2010 Sklad6, Účto Do evidence jednání/úkoly doplněna možnost odeslat vybrané jednání/úkol mailem. Pro záznamy typu "dokument" je zadaný soubor připojen k mailu.
15.01.2010 Sklad6, Účto V nastavení programu lze definovat novou proměnnou "BackPicCfg", která určuje podsekci (např. D2009), ve které je uloženo nastavení podkladového obrázku programu v uživatelském registru Windows. Samotné nastavení obrázku se pak definuje běžným způsobem pomocí tlačítka v nástrojové liště "Nastavení zobrazení programu" (až po přihlášení uživatele k dané databázi). ...
Více
11.01.2010 Sklad6 Při zobrazení grafu za jednu skladovou kartu (měsíční nebo týdenní) si program pamatuje pro dané rozlišení obrazovky pozici a rozměry okna s tabulkou a grafem. V tabulce s výsledky lze skrývat/zobrazovat jednotlivé sloupce pomocí tlačítek v horní liště. Pomocí pravého tlačítka myši v tabulce lze měnit nastavení barev tabulky a nebo obnovit výchozí nastavení barev.
Více
11.01.2010 Sklad6 Do menu DodMenu/Dod_SPC/OdbMenu/Odb_SPC lze doplnit položky menu 28,28 (resp. 27,28) pro import adres ze souborů a 28,29 (resp.27,29) pro export adres
11.01.2010 Sklad6 Upraven import adres - z přenosového souboru jsou importovány jen adresy odpovídajícího typu (odběratelé do seznamu odběratelů a dodavatelé do seznamu dodavatelů) - ostatní záznamy jsou ignorovány.
07.01.2010 Sklad6 Pomocí proměnné TypPIdF+,x a TypPIdF-,x lze definovat identifikační číslo firmy pro potřeby exportu dat do terminálů pro řidiče (Alt+F6 v průvodkách). x je číslo typu dokladu. Hodnota musí odpovídat číslu definovaném v konfiguračním souboru PDA.XML, který si načítají řidiči spolu s průvodkou.
 předchozí  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  z 75 další