logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
30.09.2010 Sklad6 Pomocí proměnné DOKVracObl s hodnotou 0 lze nastavit, aby dialog pro vracení obalů v dokladu nepoužíval číselník pro vracení obalů, ale nabízel doklady pouze dle obalového konta (nebo sekce [Seznam obalů] z definičního souboru sestav).
27.09.2010 Sklad6 Rozšířen import řádků pokladního dokladu z evidence dodacích dokladů vystavených ve zvoleném období zaplacených v hotovosti (Shift+F6 v seznamu řádků pokladního dokladu). Nově je v dialogu pro určení období importovaných dokladů přepínač [x] Jen doklady vystavené aktuálně přihlášeným uživatelem.
Více
24.09.2010 Sklad6 Upravena funkce Přehled změněných cen. Je upraveno použití přepínače [x] Přidat do výběru také karty změněné od posledního zpracování. Pokud je nastavena proměnná KarCenZm, 4 tak, že bude obsahovat seznam polí ze struktury KARTA, tak se budou hledat změny těchto položek od zadaného období v LOG souboru. Pokud některá položka má v období změnu, tak se zařadí do seznamu.
Více
20.09.2010 Sklad6 Program podporuje automatické přeskladnění označeného zboží z druhého skladu na aktuální sklad. Při vystavování dodacího dokladu se kontroluje, zda zásoba u označeného zboží je k dipozici ve druhém skladu a pokud ano, tak se v rámci evidování faktury vygeneruje také dodací převodka z druhého skladu na hlavní sklad se stejným číslem jako faktura a následně také "párová" příjmová převodka.
Více
17.09.2010 Sklad6 Nově přepracován import plateb z účta do skladové evidence dokladů. Po vyvolání funkce na import z účta (přes nabídku Zaplacení dokladů) se zobrazí dialog informující o přenosovém souboru s možností nastavit parametry importu. Nově je možné vypnout samotný import dat a nechat si zobrazit jen kontrolní sestavu informující o tom, jak by proběhl import dat.
Více
17.09.2010 Sklad6 Nastavení automatického zápisu plateb do tabulky SkladPLT.btr se řídí proměnnou PLTAutDokl. Pokud má tato proměnná nenulovou hodnotu, pak se ke každé změně platby dokladu vytváří zápis v evidenci plateb dokladu.
15.09.2010 Sklad6 Změna při evidování převodek se zapnutým příznakem [x] Automaticky evidovat převodku do 2.skladu. Veškeré změny v počtu MJ (včetně mazání operací) v jednom z párových dokladů se nyní promítnou i do druhého dokladu formou rozdílových operací. Např. při snížení počtu v jedné z párových převodek v operaci o 2 ks se vytvoří v druhém dokladu samostatná operace na -2 ks daného zboží.
Více
15.09.2010 Sklad6 Doplněno nové přístupové právo 121 Právo měnit zakázané příznaky v kartě. Toto právo umožní měnit vybraným typům uživatelů příznaky skladové karty, jejichž nastavování je omezeno pomocí proměnných KartaPrep2 a KartaPrep3. Přístupové právo je ve výchozím stavu vypnuté.
15.09.2010 Sklad6 Karty se zapnutým příznakem [x] Zakázat příjem nelze zařadit ani do objednávky na dodavatele (povolení se řídí proměnnou NOBKAROmez,2 podobně jako u omezování položek objednávky pomocí seznamu zboží dle indiv.cen). Karty s tímto příznakem také nejsou zařazeny do návrhů objednávek na dod.
15.09.2010 Sklad6 Při evidování dokladů se nově provádí také zápis do tabulky plateb. Pokud byla v dokladu zapsána platba (např. použitím funkce Zaplacení dokladu, zápisem datumu zaplacení či automatickým uhrazením hotovostního dokladu), tak se částka platby (popř. rozdíl oproti minulému stavu plateb) zapíše do souboru plateb.
Více
14.09.2010 Sklad6 Při importu plateb z účta ze souboru PLATBY.EXP se vytváří jednoduchý protokol o zpracovaných dokladech ve formě sestavy, ve které jsou vypsány doklady, které se platily, doklady, u kterých platba souhlasí a doklady, které se nepovedlo ve skladové evidenci dohledat.
14.09.2010 Sklad6 Pro platby dokladů zapisované pomocí funkce Zaplacení dokladů (popř. platby importované z účta z PLATBY.EXP) se vytváří záznamy v seznamu plateb dokladu. Navíc se kontroluje, zda byl pro daný doklad vytvořen pro případné předchozí platby počáteční stav s cekl. platbou.
14.09.2010 Sklad6 Při změně typu dokladu u opravy dokladu se nemění nastavení příznaku dokladu "Zakázat párování nákupních a prodejních operací". Pouze v případě, že nový typ dokladu nemá povolen režim nedohledávání nákupních operací, tak je příznak dokladu vypnut.
10.09.2010 Sklad6 Nová funkce "Přehled plateb k dokladu" v nabídce speciálních funkcí dokladu (DOKLAD_SPC, kód menu 31,17) volá se pomocí Alt+F6 v přehledu dokladů). V nabídnutém seznamu plateb lze přidávat nové platby či opravovat existující záznamy. Zapsaná platba se (na rozdíl od obdobné funkce 31,14) zapisuje i do hlavičky dokladu a lze tak mít v evidenci všechny platby dokladu.
Více
10.09.2010 Sklad6 Do menu Rekonstrukce dat přidána nová funkce "Vytvoření poč.stavu plateb", která slouží pro hromadnou konverzi informace o platbě z hlavičky dokladu do seznamu plateb (ukládaných do SKLADPLT). Funkce současně zapíše do hlavičky dokladu příznak, že k dokladu již byl vytvořen záznam o platbě.
08.09.2010 Sklad6 Upraveno správné kódování češtiny v názvech souborů při exportu dokumentů do PDF
07.09.2010 Sklad6, Účto Rozšíření možností synchronizace záznamů informací k adresám (jednání, úkoly,..) o poznámky k záznamům, které jsou ukládány v MEMO.BTR. Týká se to i přenosu těchto informací z dealerských notebooků v rámci přenosů objednávek
07.09.2010 Sklad6 Pomocí proměnné ObjNovDny lze přednastavit hodnotu údaje Požadováno v nových požadavcích. Proměnná určuje počet dní, o které se má posunout toto datum oproti aktuálnímu datu. Pokud datum vyjde na sobotu nebo neděli, tak se datum automaticky nastaví až na pondělí. Proměnnou je vhodné nastavit především na dealerských noteboocích.
07.09.2010 Sklad6 V nastavování příznaků skladové karty (F6 v opravě skladové karty) je možné pomocí klávesy Alt+F6 nastavit příznaky, které jsou povolené pro přenos skladových karet. Lze uložit nastavení zvlášť pro aktualizaci existujících karet (nepovolené příznaky nejsou přenášeny) a zvlášť pro zakládání nových karet (nepovolený příznak je u nové karty vypnut).
Více
07.09.2010 Sklad6 Nové přístupové právo 120 Právo přijímat karty se zákazem příjmu (standardně je toto právo vypnuté pro všechny typy uživatelů. Pokud daný typ uživatele chce přijímat skladovou kartu, na které je zapnutý příznak [x] Zakázat příjem, pak pomocí tohoto nového práva lze pro vybrané typy uživatelů zobrazovat jen hlášení bez samotného blokování příjmu.
07.09.2010 Sklad6 Třídění skladových karet při tisku ceníků je rozšířeno o novou možnost třídění podle výrobce a kódu zboží nebo výrobce a názvu zboží
07.09.2010 Sklad6 Ve struktuře KARTA lze definovat kalkulovanou položku se jménem OBRAZEK. Tato kalkulovaná položka bude obsahovat jméno souboru s výchozím obrázkem přiřazeným ke skladové kartě.
03.09.2010 Sklad6, Účto V generátoru sestav je možné pomocí globálního výrazu pro sestavu s názvem DBF_CP definovat kódovou stránku, ve které se má DBF tabulka vytvořit (0..ASCII, 1..Kamenický, 2..ASCII2, 3..LATIN2, 4..Windows)
03.09.2010 Sklad6, Účto Import dat z DBF (Služby/Převody dat/Export dat ze souborů/F6) byl rozšířen o možnost zrychleného hromadného vkládání záznamů (režim Pouze přidávání-hromadně). Import by měl být prováděn pouze s daty (hlavně v případě velkého objemu dat), kde je malá pravděpodobnost chyby při vkládání záznamů, protože při výskytu chyby není zaručeno správné vložení všech záznamů.
01.09.2010 Sklad6 Doklady s typem úhrady platební kartou (v typu dokladu musí být také přednastavena platba platební kartou) jsou při evidování označené jako zaplacené. Toto chování lze vypnout pomocí přepínače typu dokladu [x] Doklady za hotové ponechat nezaplacené
27.08.2010 Sklad6 Optimalizace načítání individuálních akčních cen pro potřeby zvýrazňování zboží v seznamu skladových karet v rámci zvýrazňování oblíbených, zalistovaných a akčních skladových karet
27.08.2010 Sklad6 Ve skladové kartě je nový přepínač (v nabídce F6: Přepínače)
[ ] Zakázat příjem. Po zapnutí tohoto přepínače je zakázano zadání takto označeného zboží do příjmového dokladu (kontroluje se jak v rámci vstupu dokladu tak i při evidování)
25.08.2010 Sklad6 Ve skladové kartě je nový přepínač (v nabídce F6: Přepínače)
[ ] Vyžadovat datum výroby/spotřeby při příjmu. Pokud je zapnutý, tak je u všech nákupních operací týkající se této skladové karty aktivován vstup datumu výroby/spotřeby a je vyžadováno jeho vyplnění. Obdobná kontrola je prováděna také pro příjmy přes on-line terminály.
23.08.2010 Sklad6 Při zakládání skladových karet s čárovými kódy se provádí kontrola, zda se čárový kód nevyskytuje u jiné skladové karty. Pokud ano, tak se zobrazí u které. Navíc je doplněna kontrola, zda tato skladová karta vůbec existuje a pokud neexistuje, tak se nabídne možnost převzetí čárového kódu na novou kartu.
23.08.2010 Sklad6 U dokladů, které mají v číselníku typů dokladů zapnutý příznak [x] Krátký vstup (typicky převodky) se při evidování kontroluje seznam povolených středisek (nastavuje se pomocí F11 v číselníku typů dokladů). Pokud středisko není mezi povolenými středisky, tak doklad nelze zaevidovat (hlásí chybu č. 44)
23.08.2010 Sklad6 Pomocí proměnné ObalKodVyr,0 (+ ObalKodVyr,1 + ObalKodVyr,2) lze definovat výraz, který umožní určení kódu obalu, pod kterým se má daný obal evidovat v obalovém kontu. To lze využít např. při použití dvou skladových karet pro plné a prázdné obaly (např. lahve), které se v obalovém kontu evidují pod společným kódem obalu. Pro vyhodnocení výrazu se používají položky ze struktury KARTA.
Více
15.08.2010 Sklad6 Doplněna kontrola prodeje pouze celých kusů v maloobchodním prodeji pokud daná měrná jednotka má zakázaný prodej po desetinných místech.
15.08.2010 Sklad6, Účto Nový parametr programu /ExitOnError způsobuje, že aplikace je ukončena při výskytu jakéholi databázové chyby či chybě při práci se soubory. Při použití v režimu makra se při přerušení makra klávesou ukončí program. Při použití makra se tento parametr aktivuje automaticky (parametr /r:makro.key).
Více
15.08.2010 Sklad6 Do menu NOBJINFO přidány funkce na zobrazení grafů.
Více
15.08.2010 Sklad6 Do menu KARTA_SPC doplněny nové funkce pro zobrazení analýz a grafů za karty.
Více
15.08.2010 Sklad6 Pomocí proměnné KarCeny23S lze určit číslo skladu, ve kterém se má provést změna ceny 2 a 3 ze skladové karty současně se změnou v hlavním skladu (cena 2 a 3 je závislá na aktuálně přihlášeném skladu - týká se skladů se společnými skladovými kartami, ale samostatnými zásobami)
10.08.2010 Sklad6 Nová funkce pro vyhledání změn v cenách. Tato funkce je určená hlavně pro tisk cenovek na prodejnách. Je třeba vyhradit některé cenové pásmo jako tzv. kontrolní cenu (standardně je to Cena15). Program pak vyhledá všechny karty, kde se aktuální prodejní cena liší od kontrolní ceny.
Více
09.08.2010 Sklad6 Součástí Sklad6 jsou nyní základní formuláře pro nový CRM systém.
03.08.2010 Sklad6 Mezi proměnné, které se připravují při výpočtu sestav v menu odběratele nebo dodavatele (Např. Sestavy za odběratele), je přidána proměnná F_EAN obsahující kód odběratele.
03.08.2010 Sklad6 Pro dealerské notebooky doplněna funkce "Import stavu zpracovaných požadavků" (kód menu 4, 20). Funkci je třeba spustit po importu dat z centrály. Tato funkce projde tabulku NTB_OBJN.BTR, která obsahuje informace o požadavcích na centrále a v aktuální tabulce požadavků vyznačí příznak, zda už požadavek prošel zpracováním na centrále a příznak, zda byl zpracovaný komplentě nebo jen částečně.
Více
28.07.2010 Sklad6 Doplněny 2 nové exportní formáty dokladu do DBF (kód menu 19,35 a 19,36, standardní umístění v menu Tisk dokladu/Export dokladu - DOKLAD_TSE).
28.07.2010 Sklad6 Pokud je při převodu požadavku do faktury vybrán typ dokladu "Dobropis", tak se neprovádí kontroly požadovaného množství na zásoby a kontroly velikosti balení. Požadavek je tak možné použít na jednoduchou přípravu vrácení zboží.
28.07.2010 Sklad6 Pro individuální ceny pro nastavení kalkulací prodejních cen (čili ind.ceny PC1 až PC15, popř. PC*) je ve výchozím stavu vypnutý přepínač [] Upřednostnit zákl.cenu v případě, že je nižší než indiv.cena
20.07.2010 Sklad6 Upraveno načítání dat z váhy v maoobchodním prodeji. Při opakovaném načtení dat z váhy (klávesa Ctrl+F6) se načítá jen poslední načtená hodnota hmotnosti a neprovádí se násobení předchozí načtenou hodnotou (to se použije jen při použití klávesy * )
20.07.2010 Sklad6 Úprava zpracování ukončovacích kláves (především Ctrl+G pro načtení EAN) při zápisu platby na konci účtenky. Pokud uživatel nemá povoleno přístupové právo nezadávat platbu (právo 44), tak platbu nelze pomocí těchto kláves ukončit dokud není zadaná celková hodnota platby nejméně ve výši celkové hodnoty účtenky.
09.07.2010 Sklad6 Nová funkce pro nastavení barev pro zvýrazňování skladových karet (kód menu 15, 46 (standardní umístění je v menu Nastavení programu). Funkce je k dispozici pouze ve Win32GUI verzi programu (čili nelze ji vyvolat v konzolové verzi programu). V tomto dialogu je možné nastavit seznam klíčových slov z poznámky skladové karty (dosud šlo nastavit pomocí proměnné KartaPozn) a barvu zvýraznění.
Více
02.07.2010 Sklad6, Účto Optimalizace zpracování textových sestav. Větší sestavy by měly být zpracovány rychleji.
02.07.2010 Sklad6, Účto Pro textové sestavy (např. faktury) definované pomocí souboru SKLAD-??.DEF lze v definici sestavy použít značku #* ,která bude ve výstupní sestavě nahrazena celkovým počtem stránek sestavy (vždy doplněno na 4 znaky mezerami zprava).
Více
02.07.2010 Sklad6, Účto V generátoru sestav je číslování stránek rozšířeno o zobrazení celkového počtu stran. Podobně je počet stránek zobrazován také u sestav tisknutých z databázových seznamů pomocí F7 a Alt+F7 (alternativní sestava)
02.07.2010 Sklad6, Účto Pomocí proměnné NOBKAROmez,0 s hodnotou obsahující jméno individuální ceny je možné zajistit, že uživatel bude informován při objednávání zboží, které vyhovuje této určené indiv.ceně, že objednávání tohoto zboží je omezeno. Pokud do karty dodavatele zadáte jméno doporučené ceny začínající znakem !, pak toto jméno indiv.ceny má přednost před hodnotou nastavenou pomocí proměnné.
Více
 předchozí  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  z 74 další