logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
21.08.2012 Sklad6, Účto Upraveno třídění kalkulovaných polí pomocí funkce Výběr a třídění (F10 v databázových přehledech. Pokud má pole v systémových strukturách příznak Součtovat v sestavách a současně Oddělovat tisíce nebo Zarovnávat zprava, pak se toto pole chová a třídí jako číselná položka (čili netřídí se podle textové reprezentace čísla, ale dle číselné hodnoty)
18.08.2012 Sklad6 Upraveno zpracování alarmů v základním režimu dialogů jednání/úkolů.
18.08.2012 Sklad6 Doplněna možnost hromadného kopírování do/ze souboru (Alt+F5) a hromadného mazání (Alt+Y) v číselníku typů dokladů.
08.08.2012 Účto Import dokladů rozšířen o import přijatých faktur z XML souboru.
31.07.2012 Sklad6 Opraven problém s ojedinělým zobrazováním chybového hlášení při zavírání okna.
31.07.2012 Sklad6 Při tisku ceníku pomocí DEF souboru je doplněna možnost používání aliasů _INI (pro informace ze souboru SKLADINI) a _KFG (ze souboru SKLADKFG) ve výrazech (dosud byly dostupné aliasy jen při tisku QR2 ceníků)
31.07.2012 Sklad6 Při tisku štítků v rámci vrácení obalů (výkup obalů) lze používat aliasy KAR, ZAS, INI a KFG pro tisk informací ze souborů karet, zásob, INI hodnot a konfiguračních hodnot
18.07.2012 Sklad6 Nová funkce "Zobrazení informace o zboží", která je určena pro provoz s on-line price checkery (zařízení pro informování koncového zákazníka o ceně zboží na samoobslužných prodejnách). Podle nasnímaného čárového kódu zobrazuje program libovolné informace o vyhledané skladové kartě. Při prvním zobrazení se objeví prázdná základní obrazovka (přes celou obrazovku) s úvodními instrukcemi.
Více
16.07.2012 Sklad6 Podpora pro zobrazování obrázků ke kartám, které jsou uloženy na webovém serveru. Jméno souboru s obrázkem je třeba zadávat včetně prefixu http:// (resp. lze i http:\ - program provádí automatickou konverzi lomítek). Při náhledu obrázku program stáhne soubor s obrázkem do konfiguračního adresáře a přidělí mu dočasný název. Po skončení náhledu je soubor smazán.
Více
16.07.2012 Sklad6 V několika různých místech pro práci se skladovou kartou lze zobrazit výchozí obrázek karty (pokud má karta více obrázků, tak se zobrazí obrázek, který má v ID znak ! nebo se zobrazí první obrázek).Obrázek lze vyvolat např. v položkách požadavků (F8 nebo Ctrl+F8 v seznamu nebo Ctrl+F8 v detailu), v operacích dokladu nebo položkách objednávek na dodavatele.
Více
16.07.2012 Sklad6 Nová funkce pro automatické rozdělení operací dokladu podle zvolené částky (výchozí hodnota je 10000 Kč, lze ovlivnit pomocí proměnné TypCelkKc). Funkce je dostupná z menu pro speciální funkce s doklady (Alt+F6 v přehledu dokladů). Kód menu 31,31 v menu DOKLAD_SPC (popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-)
16.07.2012 Sklad6 Pomocí proměnné lze určit stavy požadavků, které mají být exportovány v rámci přenosu požadavků z notebooku (jako hodnotu je třeba použít součet hodnot: 1:nepřevedeno, 2:Převedeno, 4:nekompletní, 8:nepřevádět, 16:cenová nabídka, 32:rezervovat)
Více
16.07.2012 Sklad6 Ve výpočtu celkový přehled za období je upraven výpočet tak, aby se zobrazovala hodnota spotřeby (Prodej v NC). Doporučujeme aktualizovat nadpis v sekci [Součet dokladů] v definičním souboru sestav (resp. celou tuto sekci). Pomocí proměnné VSoucDokl,9 s hodnotou 0 je možné výpočet této hodnoty provádět jen za daňové doklady (čili jako v předchozí verzi).
10.07.2012 Sklad6, Účto Úprava exportu QR2 sestava do PDF (zlepšena kompatibilita se staršími OS)
10.07.2012 Sklad6, Účto Odstraněn problém s občasným padáním aplikace při opakovaném výpočtu sestav v generátoru sestav
10.07.2012 Sklad6, Účto Podpora pro obrázky ve formátu GIF a PNG (dosud JPEG a BMP). Obrázky v tomto formátu lze použít jako pozadí aplikace nebo je lze přikládat ke skladovým kartám, adresám apod. a prohlížet v interním prohlížeči obrázků.
09.07.2012 Sklad6 V dialogu pro nastavení přenosů požadavků ze skladového programu je v sekci pro nastavení přenosů přes MaximObjServer nový přepínač umožňující zapnout bezpečnější šifrované přihlašování k MaximObjServeru. Pokud veškerá komunikace s MaximObjServerem probíhá v šifrované podobě, pak doporučujeme na serveru povolit pouze šifrované přihlašování.
04.07.2012 Sklad6 Vstup položek objednávek na dodavatele pomocí zalistovaných položek (F6) je upraven pro práci s novými gridy. Zjednodušilo se také ovládání pomocí šipek a nově je možné také pomocí F8 zadávat objednací množství v paletách nebo ve vrstvách. Nově jsou také v tomto režimu zvýrazňovány skladové karty dle barevného nastavení poznámek (typicky akční zboží)
04.07.2012 Sklad6 Nové funkce pro zpracování skladových karet za pomocí EAN kódů (typické využití v online terminálech). Program si vyžádá EAN (nebo je možné zboží vybrat ze seznam skladových karet) a následně jsou zobrazeny vybrané základní informace o zboží a je vyvolána určená funkce.
Více
04.07.2012 Sklad6, Účto Pomocí proměnné SystUsrPwd,0 lze definovat minimální délku nového hesla zadávaného pomocí funkce Změna vlastního hesla. Výchozí hodnota je 0. Nastavení proměnné nemá vliv na délku hesla zadávaného uživateli v nabídce Systémové menu/Seznam uživatelů. Pomocí proměnné SystUsrPwd,1 s hodnotou 1 lze určit, že změna hesla se promítne vždy ve všech databázích, ke kterým má uživatel přístup.
Více
02.07.2012 Sklad6 Pomocí proměnné ObjPolB-V,0 s hodnotou 1 je možné zapnout vytváření kopie položek požadavku v rámci převodu požadavku do faktury (po evidování dokladu před vymazáním vykrytých položek).
Více
02.07.2012 Sklad6 Nová varianta generování dat pro Přehled nezpracovaných požadavků s možností určení parametrů výpočtu (kód menu 4,19). Pomocí proměnné PozPolDEL,5 lze určit, která data se mají generovat.
Více
28.06.2012 Sklad6 Připraveny nové dialogy pro zjednodušený vstup dokladů typu Dobropis (jen množství) a Dobropis (jen ceny). Při použití funkce Dobropis k faktuře se po vybrání dokladu nabídne seznam zboží z původního dokladu a uživatel musí zadat dobropisovaný počet (ten lze v aktuálním řádku převzít pomocí F6 z původního dokladu nebo pomocí Alt+F6 se zkopíruje počet MJ pro všechny řádky).
Více
28.06.2012 Sklad6 Pro export dat do offline terminálu lze definovat, které cenové pásmo se má použít pro export cen. Nově lze také definovat 2 cenová pásma, která mají být zobrazena.
Více
27.06.2012 Sklad6 Nová varianta automatického exportu dokladu: PDF sestava. Pro automatický export je třeba nadefinovat exportní formát v číselníku exportních formátů, v odběrateli zadat ID exportního formátu do pole Aut.exp.dokl A nebo B a v číselníku typů dokladů povolit automatický export dokladu (varianta A nebo B).
Více
19.06.2012 Sklad6

Nová funkce pro přečíslování IČO v záznamu odběratele/dodavatele a souvisejících evidencí (doklady, obalová konta, zalistované položky, požadavky/objednávky,
informace k adresám).
Menu:
DodMenu/Dod_SPC (kód menu 28,35)
OdbMenu/Odb_SPC (kód menu 27,35).
Při použití s přístupovým právem 7 je povolena pouze změna koncové části IČO (devátý a desátý znak).

12.06.2012 Sklad6

Pomocí proměnné SK_UC_FA+,8 resp. SK_UC_FA-,8 lze nastavit typ období, který je přednastavený pro převod příjmových nebo dodacích faktur do účetnictví.
0, 1: dnešní den
2 : min.měsíc
3 : celý rok
4 : včera

12.06.2012 Sklad6

V adresáři odběratelů/dodavatelů je možné zobrazovat informace z insolvenčního rejstříku (ISIR). Nabídka pro zobrazení lze doplnit do menu :
DodMenu/Dod_SPC (kód menu 28,39)
OdbMenu/Odb_SPC (kód menu 27,39)
nebo se tato možnost nabízí po kliknutí na tlačítko vedle IČO v kartě partnera.

04.06.2012 Sklad6 Při práci s balíčky rozepisovanými na jednotlivé součásti při evidování dokladu program nekontroluje použití nulové ceny (balíček je vždy odepisován za nulovou prodejní cenu, protože ceny jsou rozpočítány do jednotlivých součástí balíčku).
04.06.2012 Sklad6 Upraveno načítání individuálních cen při změně individuální ceny na jiném PC. (v závislosti na proměnné SSLExtLog program reaguje na změnu souboru SKLADSSL.BTR nebo SSLLOG.TXT a při nejbližším použití IC načte nové nastavení do paměti).
31.05.2012 Sklad6, Účto V dialogu pro nastavení výchozích barev a fontů pro grafické tabulky (tlačítko Nastavení palety barev) se ukládají také hodnoty skriptu fontu.
V prostředích s jiným jazykovým nastavením tak lze nastavit používání středoevropského skriptu pro fonty (a tím pádem správné zobrazení diakritiky)
28.05.2012 Sklad6 V přehledu požadavků lze označovat jednotlivé položky pomocí klávesy Ins.
25.05.2012 Sklad6 V číselníku typů dokladů je nový přepínač, který umožňuje pro daný typ dokladu vypnout kontrolu přístupových práv omezujících uživatelům s vypnutým přístupovým právem 40, 41 nebo 42 (Právo zapisovat záporný pohyb u účtů/zboží/obalů) zadávání záporného počtu MJ ve vstupu dokladu.
25.05.2012 Sklad6, Účto Úprava načítání informací z ARES; při načítání informací z obchodního rejstříku se při přenášení informací z ARES do adresy načítají jen aktuálně platná data.
22.05.2012 Sklad6 Rozšíření vlastností typů dokladů o nové druhy dobropisů:
Více
21.05.2012 Sklad6 Při převodu požadavku do dokladu se u požadavků, které nemají určený typ dokladu (tj. typ "Automaticky") se navíc kontroluje typ dokladu určený pro daného partnera v adresáři firem. Pokud je nenulový, tak se použije.
21.05.2012 Sklad6 V přehledu Saldokonto odběratelů/dodavatelů se zvýrazňují faktury, které jsou aktuálně po splatnosti.
16.05.2012 Sklad6 V dialogu pro vstup počtu kopií štítků (používá se např. při tisku cenovek ze seznamu skladových karet nebo z příjemky) lze pomocí Ctrl+Enter zkopírovat aktuální řádek.
16.05.2012 Sklad6 Změna zobrazování stavového řádku s klávesovými zkratkami ve všech vstupních dialozích programu.
14.05.2012 Sklad6 Při změně typu dokladu v dokladu z typu dokladu, který má nastavený příznak pro automatické nastavení úhrady při platbě v hotovosti (či plat.kartou) na typ dokladu, který toto nastavení nemá, se provádí kontrola plateb a nabídne se automatické zrušení automatické platby. Nastavení je možné ovlivnit pomocí proměnné DokZrusUhr,x s hodnotou 0: neprovádět kontrolu zrušení platby ...
Více
11.05.2012 Sklad6 Nová funkce pro import MO prodeje z mobilního offline terminálu. Doklad se nejdříve připraví v terminálu a pak pomocí nové funkce se načte do nové účtenky v MO prodeji (kód menu 1,58). Nastavení lze ovlivnit pomocí proměnných DoklTermMO,x
Více
07.05.2012 Sklad6 Číselník Skupiny2 byl rozšířen o nové pole Nadřízená skupina. Pokud je tento číselník editován pomocí nové položky hlavního menu pro editaci tohoto číselníku (kód menu 15,39), tak je možné nadřízenou položku vybírat z nového číselníku nadřízených skupin (typ číselníku 69).
Více
07.05.2012 Sklad6 Pomocí proměnné DokTiskFm+,3 resp. DokTiskFm-,3 lze určit jméno tiskového formuláře z DEF souboru použitého pro tisk příjmové nebo dodací chystačky.
04.05.2012 Sklad6 Při každé změně hlavičky dokladu se aktualizuje údaj Datum a Čas poslední změny dokladu.
Více
04.05.2012 Sklad6 V menu je možné definovat položku pro editaci číselníku skladníků (číselník pro údaj Expedoval z hlavičky dokladu; kód hlavního menu 15,48).
Více
04.05.2012 Sklad6 Nová speciální funkce pro práci s doklady Přeskladnění dle dokladu (Alt+F6 v přehledu dokladů; menu DOKLAD_SPC; kód menu 31,40).
Více
04.05.2012 Sklad6 Nové funkce pro zjednodušené zaskladnění dokladů formou přeskladnění dle operací dokladu. Zobrazí se přehled příjmových či dodacích dokladů v určeném stavu expedice a po výběru pomocí Enter se zobrazí operace dokladu s možností přeskladnění. Po dokončení se zobrazí dotaz, zda je možné u dokladu změnit stav vyskladnění na vyskladněno a v případě potvrzení se objeví přednastavený dialog s možnost...
Více
04.05.2012 Sklad6 Nové funkce pro tisk vychystávacích dokladů v určeném stavu vyskladnění (obvykle ve stavu "nevyskladněno").
Více
27.04.2012 Sklad6 V programu lze definovat automatické rozdělování požadavků při příjmu dat z notebooku a při evidování požadavků podle libovolného kriteria vycházející z položky, skladové karty, zásoby, adresy, hlavičky objednávky či INI hodnot.
Více
27.04.2012 Sklad6 V přehledu požadavků je nová funkce v nabídce speciálních funkcí pro práci s požadavky (Alt+F6 v přehledu požadavků) pro sloučení více označených požadavků do jednoho požadavku (menu OBJ_MNU, kód menu 41,13)
 předchozí  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  z 81 další