logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
19.11.2010 Sklad6 Nová funkce pro plánování aktivit. V aktuální verzi je zavedeno automatické plánování telefonických objednávek (je třeba mít v adresách odběratelů vyplněné údaje Region, Den návštěvy, Dodací cyklus). Program vytvoří záznam jednání pro každého odběratele spadajícího do daného regionu, který má den návštěvy v naplánovaný den a nemá doklad či jinou aktivitu v období určeném dodacím cyklem.
Více
19.11.2010 Sklad6 Nová funkce Přehled aktivit za období (kód menu 59,60). Funkce zobrazí přehled záznamů z evidence jednání za aktuální den a aktuálně přihlášeného uživatele. Po stisknutí Enter na záznamu jednání se objeví podobná nabídka jako při práci s adresou (nastavení se řídí menu Odb_ADRI pro odběratele, Dod_ADRI pro dodavatele - stejné kódy menu jako u OdbMenu/DodMenu).
Více
02.11.2010 Sklad6 Rozšíření možností exportu dat pro offline objednávkový program. V číselníku pro nastavení exportu ceníků (DBC/OBX) je nově možné do tabulky exportovaných skladových karet přidat sloupec "Klíčová slova". Tato klíčová slova mohou být tvořena na základě příslušnosti dané karty do určených individuálních cen nebo podle toho, zda je daná karta v seznamu oblíbených položek.
Více
02.11.2010 Sklad6 V tisku seznamu skladových karet je možné v sestavách, které jsou definovány ve SKLAD-??.DEF, používat výrazy založené na názvech polí ze struktury KARTA například #Nazev nebo #{using(Nazev,30)+using(ExtNazev,10)}
25.10.2010 Sklad6 Přepracovány exporty dokladu do textového nebo DBF formátu.V číselníku exportních formátů (dříve sloužil jen pro export do textového formátu) lze nyní pomocí nového nastavovacího okna určovat podrobnosti daného exportu. Každý záznam může být identifikován pomocí ID exportu (záznamy bez ID jsou použitelné jen pro ruční export).
Více
18.10.2010 Sklad6 V nabídce Služby/Číselníky/Typy dokladů lze pro jednotlivé typy dokladů pomocí F11 nastavit třídění operací dokladu při tisku chystačky
08.10.2010 Sklad6 Úprava funkce pro rozpuštění vedlejších (souvisejících) nákladů do cen v určeném dokladu. V dialogovém okně je nyní možné určit metodu zpracování. Buď se zadaný vedlejší náklad poměrově rozdělí vzhledem k ceně zboží (čili původní stav) nebo lze vedlejší náklady rozdělit poměrově vzhledem ke hmotnosti zboží. V tomto případě musí být ve skladových kartách vyplněny hmotnosti u všech karet.
Více
08.10.2010 Sklad6 Pro editaci jednání (z evidence Jednání, úkoly...) se používá nový dialog umožňující v rámci jednání zapisovat poznámky, informace o konkurenci, přidávat podřízené záznamy s dokumenty a úkoly atd. Dialog je součástí i nového systému CRM (čili modulu pro řízení vztahu se zákazníkem)
08.10.2010 Sklad6 Rozšířena podpora pro skenery čárového kódu připojené přes seriový port. Pro správnou funkci skeneru je třeba, aby za čárovým kódem byl odeslán znak Enter (znak s kódem 13, voliteně může následovat i znak 10)
08.10.2010 Sklad6 Rozšířen počet znaků pro číslo objednávky v hlavičce příjmového nebo dodacího dokladu z 10 na 15 znaků. Pro tisk rozšířených znaků v sestavách je třeba změnit strukturu souboru DOKLAD (položka ExtCisObj2) a upravit tiskové výstupy
06.10.2010 Sklad6 Úprava zpracování pokladních dokladů při práci s řádky pokladního dokladu. Pro uživatele, kteří mají právo jen vytvořet nový pokladní doklad je nyní zpracování upraveno tak, aby mohli doklad doupravit i poté, co vstoupí do řádků pokladního dokladu (F6) a přitom doklad ještě sami neuložili.
04.10.2010 Sklad6 V menu pro práci s kartou je možné zobrazitskladové operace z druhého nebo třetího skladu (dle nastavení čísel skladů z INI hodnot - F8).
Více
01.10.2010 Sklad6 Pro typy dokladů, kde je nastaveno automatické číslování podle datumu, lze nastavit formát datumové číselné řady pomocí proměnné TypAutCR+,x (pro příjmové doklady) nebo TypAutCR-,x (pro dodací), kde x je číslo typu dokladu. Hodnota proměnné obsahuje formát čísla. Výchozí formát je RMMDDxxx. Písmena xxx se při určování čísla nahradí posledním volným číslem v dané denní číselné řadě.
01.10.2010 Sklad6 Nové přepínače pro typy dokladů (nastavují se pomocí nového okna s přepínači volaného pomocí F12 v editaci číselníku typu dokladu).
Více
01.10.2010 Sklad6 V číselníku typů dokladů se lze mezi přepínači vyvolávanými pomocí F6, F7, F8, F10, F11 a F12 přepínat přímo použitím těchto kláves bez vracení do hlavního okna pro nastavení typu dokladu.
01.10.2010 Sklad6 V exportu dokladu do textového formátu lze v číselníku definovat typ zpracování výsledného výstupního datového souboru. Hodnota 1 umožní otevření výstupního souboru přidruženým programem (dle přípony souboru). Hodnota 2 umožní odeslání souboru e-mailem. Pro odeslání se používá e-mail z evidence kontaktů k adrese s typem kontaktu "email-el.fa.".
Více
01.10.2010 Sklad6 V exportu dokladu DBF se při úspěšném exportu nabízí možnost otevření výstupního DBF souboru nebo jeho odeslání e-mailem (viz. export do TXT)
30.09.2010 Sklad6 Pro příjem přes terminál jsou nachystány 2 nové kódy menu, které dle nastavení přístupových práv umožňují při sejmutí čárového kódu, který nebyl nalezen u žádné skladové karty, přidat tento čárový kód ke skladové kartě, která je určena ručním výběrem.Obdobná funkce je nachystána pro vstup inventury přes terminály.
Více
30.09.2010 Sklad6 Pomocí proměnné DOKVracObl s hodnotou 0 lze nastavit, aby dialog pro vracení obalů v dokladu nepoužíval číselník pro vracení obalů, ale nabízel doklady pouze dle obalového konta (nebo sekce [Seznam obalů] z definičního souboru sestav).
27.09.2010 Sklad6 Rozšířen import řádků pokladního dokladu z evidence dodacích dokladů vystavených ve zvoleném období zaplacených v hotovosti (Shift+F6 v seznamu řádků pokladního dokladu). Nově je v dialogu pro určení období importovaných dokladů přepínač [x] Jen doklady vystavené aktuálně přihlášeným uživatelem.
Více
24.09.2010 Sklad6 Upravena funkce Přehled změněných cen. Je upraveno použití přepínače [x] Přidat do výběru také karty změněné od posledního zpracování. Pokud je nastavena proměnná KarCenZm, 4 tak, že bude obsahovat seznam polí ze struktury KARTA, tak se budou hledat změny těchto položek od zadaného období v LOG souboru. Pokud některá položka má v období změnu, tak se zařadí do seznamu.
Více
20.09.2010 Sklad6 Program podporuje automatické přeskladnění označeného zboží z druhého skladu na aktuální sklad. Při vystavování dodacího dokladu se kontroluje, zda zásoba u označeného zboží je k dipozici ve druhém skladu a pokud ano, tak se v rámci evidování faktury vygeneruje také dodací převodka z druhého skladu na hlavní sklad se stejným číslem jako faktura a následně také "párová" příjmová převodka.
Více
17.09.2010 Sklad6 Nově přepracován import plateb z účta do skladové evidence dokladů. Po vyvolání funkce na import z účta (přes nabídku Zaplacení dokladů) se zobrazí dialog informující o přenosovém souboru s možností nastavit parametry importu. Nově je možné vypnout samotný import dat a nechat si zobrazit jen kontrolní sestavu informující o tom, jak by proběhl import dat.
Více
17.09.2010 Sklad6 Nastavení automatického zápisu plateb do tabulky SkladPLT.btr se řídí proměnnou PLTAutDokl. Pokud má tato proměnná nenulovou hodnotu, pak se ke každé změně platby dokladu vytváří zápis v evidenci plateb dokladu.
15.09.2010 Sklad6 Změna při evidování převodek se zapnutým příznakem [x] Automaticky evidovat převodku do 2.skladu. Veškeré změny v počtu MJ (včetně mazání operací) v jednom z párových dokladů se nyní promítnou i do druhého dokladu formou rozdílových operací. Např. při snížení počtu v jedné z párových převodek v operaci o 2 ks se vytvoří v druhém dokladu samostatná operace na -2 ks daného zboží.
Více
15.09.2010 Sklad6 Doplněno nové přístupové právo 121 Právo měnit zakázané příznaky v kartě. Toto právo umožní měnit vybraným typům uživatelů příznaky skladové karty, jejichž nastavování je omezeno pomocí proměnných KartaPrep2 a KartaPrep3. Přístupové právo je ve výchozím stavu vypnuté.
15.09.2010 Sklad6 Karty se zapnutým příznakem [x] Zakázat příjem nelze zařadit ani do objednávky na dodavatele (povolení se řídí proměnnou NOBKAROmez,2 podobně jako u omezování položek objednávky pomocí seznamu zboží dle indiv.cen). Karty s tímto příznakem také nejsou zařazeny do návrhů objednávek na dod.
15.09.2010 Sklad6 Při evidování dokladů se nově provádí také zápis do tabulky plateb. Pokud byla v dokladu zapsána platba (např. použitím funkce Zaplacení dokladu, zápisem datumu zaplacení či automatickým uhrazením hotovostního dokladu), tak se částka platby (popř. rozdíl oproti minulému stavu plateb) zapíše do souboru plateb.
Více
14.09.2010 Sklad6 Při importu plateb z účta ze souboru PLATBY.EXP se vytváří jednoduchý protokol o zpracovaných dokladech ve formě sestavy, ve které jsou vypsány doklady, které se platily, doklady, u kterých platba souhlasí a doklady, které se nepovedlo ve skladové evidenci dohledat.
14.09.2010 Sklad6 Pro platby dokladů zapisované pomocí funkce Zaplacení dokladů (popř. platby importované z účta z PLATBY.EXP) se vytváří záznamy v seznamu plateb dokladu. Navíc se kontroluje, zda byl pro daný doklad vytvořen pro případné předchozí platby počáteční stav s cekl. platbou.
14.09.2010 Sklad6 Při změně typu dokladu u opravy dokladu se nemění nastavení příznaku dokladu "Zakázat párování nákupních a prodejních operací". Pouze v případě, že nový typ dokladu nemá povolen režim nedohledávání nákupních operací, tak je příznak dokladu vypnut.
10.09.2010 Sklad6 Nová funkce "Přehled plateb k dokladu" v nabídce speciálních funkcí dokladu (DOKLAD_SPC, kód menu 31,17) volá se pomocí Alt+F6 v přehledu dokladů). V nabídnutém seznamu plateb lze přidávat nové platby či opravovat existující záznamy. Zapsaná platba se (na rozdíl od obdobné funkce 31,14) zapisuje i do hlavičky dokladu a lze tak mít v evidenci všechny platby dokladu.
Více
10.09.2010 Sklad6 Do menu Rekonstrukce dat přidána nová funkce "Vytvoření poč.stavu plateb", která slouží pro hromadnou konverzi informace o platbě z hlavičky dokladu do seznamu plateb (ukládaných do SKLADPLT). Funkce současně zapíše do hlavičky dokladu příznak, že k dokladu již byl vytvořen záznam o platbě.
08.09.2010 Sklad6 Upraveno správné kódování češtiny v názvech souborů při exportu dokumentů do PDF
07.09.2010 Sklad6, Účto Rozšíření možností synchronizace záznamů informací k adresám (jednání, úkoly,..) o poznámky k záznamům, které jsou ukládány v MEMO.BTR. Týká se to i přenosu těchto informací z dealerských notebooků v rámci přenosů objednávek
07.09.2010 Sklad6 Pomocí proměnné ObjNovDny lze přednastavit hodnotu údaje Požadováno v nových požadavcích. Proměnná určuje počet dní, o které se má posunout toto datum oproti aktuálnímu datu. Pokud datum vyjde na sobotu nebo neděli, tak se datum automaticky nastaví až na pondělí. Proměnnou je vhodné nastavit především na dealerských noteboocích.
07.09.2010 Sklad6 V nastavování příznaků skladové karty (F6 v opravě skladové karty) je možné pomocí klávesy Alt+F6 nastavit příznaky, které jsou povolené pro přenos skladových karet. Lze uložit nastavení zvlášť pro aktualizaci existujících karet (nepovolené příznaky nejsou přenášeny) a zvlášť pro zakládání nových karet (nepovolený příznak je u nové karty vypnut).
Více
07.09.2010 Sklad6 Nové přístupové právo 120 Právo přijímat karty se zákazem příjmu (standardně je toto právo vypnuté pro všechny typy uživatelů. Pokud daný typ uživatele chce přijímat skladovou kartu, na které je zapnutý příznak [x] Zakázat příjem, pak pomocí tohoto nového práva lze pro vybrané typy uživatelů zobrazovat jen hlášení bez samotného blokování příjmu.
07.09.2010 Sklad6 Třídění skladových karet při tisku ceníků je rozšířeno o novou možnost třídění podle výrobce a kódu zboží nebo výrobce a názvu zboží
07.09.2010 Sklad6 Ve struktuře KARTA lze definovat kalkulovanou položku se jménem OBRAZEK. Tato kalkulovaná položka bude obsahovat jméno souboru s výchozím obrázkem přiřazeným ke skladové kartě.
03.09.2010 Sklad6, Účto V generátoru sestav je možné pomocí globálního výrazu pro sestavu s názvem DBF_CP definovat kódovou stránku, ve které se má DBF tabulka vytvořit (0..ASCII, 1..Kamenický, 2..ASCII2, 3..LATIN2, 4..Windows)
03.09.2010 Sklad6, Účto Import dat z DBF (Služby/Převody dat/Export dat ze souborů/F6) byl rozšířen o možnost zrychleného hromadného vkládání záznamů (režim Pouze přidávání-hromadně). Import by měl být prováděn pouze s daty (hlavně v případě velkého objemu dat), kde je malá pravděpodobnost chyby při vkládání záznamů, protože při výskytu chyby není zaručeno správné vložení všech záznamů.
01.09.2010 Sklad6 Doklady s typem úhrady platební kartou (v typu dokladu musí být také přednastavena platba platební kartou) jsou při evidování označené jako zaplacené. Toto chování lze vypnout pomocí přepínače typu dokladu [x] Doklady za hotové ponechat nezaplacené
27.08.2010 Sklad6 Optimalizace načítání individuálních akčních cen pro potřeby zvýrazňování zboží v seznamu skladových karet v rámci zvýrazňování oblíbených, zalistovaných a akčních skladových karet
27.08.2010 Sklad6 Ve skladové kartě je nový přepínač (v nabídce F6: Přepínače)
[ ] Zakázat příjem. Po zapnutí tohoto přepínače je zakázano zadání takto označeného zboží do příjmového dokladu (kontroluje se jak v rámci vstupu dokladu tak i při evidování)
25.08.2010 Sklad6 Ve skladové kartě je nový přepínač (v nabídce F6: Přepínače)
[ ] Vyžadovat datum výroby/spotřeby při příjmu. Pokud je zapnutý, tak je u všech nákupních operací týkající se této skladové karty aktivován vstup datumu výroby/spotřeby a je vyžadováno jeho vyplnění. Obdobná kontrola je prováděna také pro příjmy přes on-line terminály.
23.08.2010 Sklad6 Při zakládání skladových karet s čárovými kódy se provádí kontrola, zda se čárový kód nevyskytuje u jiné skladové karty. Pokud ano, tak se zobrazí u které. Navíc je doplněna kontrola, zda tato skladová karta vůbec existuje a pokud neexistuje, tak se nabídne možnost převzetí čárového kódu na novou kartu.
23.08.2010 Sklad6 U dokladů, které mají v číselníku typů dokladů zapnutý příznak [x] Krátký vstup (typicky převodky) se při evidování kontroluje seznam povolených středisek (nastavuje se pomocí F11 v číselníku typů dokladů). Pokud středisko není mezi povolenými středisky, tak doklad nelze zaevidovat (hlásí chybu č. 44)
23.08.2010 Sklad6 Pomocí proměnné ObalKodVyr,0 (+ ObalKodVyr,1 + ObalKodVyr,2) lze definovat výraz, který umožní určení kódu obalu, pod kterým se má daný obal evidovat v obalovém kontu. To lze využít např. při použití dvou skladových karet pro plné a prázdné obaly (např. lahve), které se v obalovém kontu evidují pod společným kódem obalu. Pro vyhodnocení výrazu se používají položky ze struktury KARTA.
Více
15.08.2010 Sklad6 Doplněna kontrola prodeje pouze celých kusů v maloobchodním prodeji pokud daná měrná jednotka má zakázaný prodej po desetinných místech.
 předchozí  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  z 75 další