logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
18.08.2011 Sklad6, Účto Upraveno prohlížení a export do textového souboru pro rozsáhlé sestavy
10.08.2011 Sklad6 Nová funkce pro import rozvozových tras ze systému RiRo (kód menu 7,71)
01.08.2011 Sklad6 Doplněna nová funkce pro hromadné naplnění poznámky podle seznamu individuálních cen určených jinou individuální cenou. Funkce je možné definovat v menu KARTA_SPC.
Více
01.08.2011 Sklad6 V číselníku Způsobů úhrady je u typu úhrady Stravenky/Šeky nový přepínač Nevracet hotovost za stravenky. V případě, že je tento přepínač zapnutý, tak program při platbě stravenkami v případě, že hodnota stravenek přesahuje hodnotu dokladu, místo vracení hotovosti informuje o výši přeplatku a je možné použít novou variantu součtu tržeb, která nový přepínač zohledňuje.
Více
01.08.2011 Sklad6 V číselníku Způsobů úhrady je u typu úhrady Platební karty nový přepínač Nepovolit změnu výše platby. V případě, že je tento přepínač zapnutý, tak program při platbě kartou neumožňuje změnu výše placené částky. Pokud je třeba zadat platbu v jiné částce, tak to lze provést tak, že se nejdříve zadá placená částka a až potom se stiskne klávesa pro platbu kartou.
01.08.2011 Sklad6 V dialogu pro placení je kontrolovaná výše platby. Pokud je placená částka větší než 5000, tak je umožněno zadat pouze 10-ti násobek částky dokladu (slouží jako ochrana před zadáním nesmyslné platby)
26.07.2011 Sklad6 Nová funkce, která kombinuje volání funkce pro automatické vytvoření pokladních dokladů dle tržeb s automatickou uzávěrkou maloobchodního prodeje (převod účtenek MO prodeje na operace uzávěrkového dokladu). Kód menu 1, 99
23.07.2011 Sklad6 V přehledu skladových karet zobrazovaných v rámci vstupu "Přidat položky" v požadavcích lze zobrazovat položku "Suma za požadavky" obsahující součet všech nevykrytých požadavků za danou kartu (ve struktuře KARTA je třeba definovat položku SUMPOZAD a v pořadí prohl. 5 uvést vhodnou pozici) a dále pomocí proměnné KARSUMPOZ definovat počet dní pro vyhledání nevykrytých požadavků.
23.07.2011 Sklad6 Rozšířeny možnosti aktualizace položek ve skladových kartách při načítání dokladu z přenosového souboru (např. v rámci přenosu převodky mezi středisky). Pokud je zapnutý přepínač [x] Povolit změnu karet při kopírování dokladu, tak se kontrolují proměnné CpyCmpKar a CpyCmpZas.
Více
23.07.2011 Sklad6, Účto Kontrola povinných polí v adresáři odběratelů a dodavatelů byla rozšířena o kontrolu, zda hodnota daného pole se nachází v příslušném číselníku. Kontrola se provádí u polí Dealer, TypAdresy, Skupina,Region, RozvTrasa a ID. Povinná pole se nastavují ve Služby/Systémové menu/Struktura souborů zapnutím příznaku Povinné pole (struktura ADRESA).
Více
20.07.2011 Sklad6 Nová funkce pro automatickou uzávěrku dokladů do pokladní knihy (kód menu 1, 100). Funkce projde všechny označené typy dokladů včetně maloobchodního prodeje a vytvoří pokladní doklady podle vypočtených tržeb s rozdělením podle pokladních a typů dokladů.
Více
19.07.2011 Sklad6 Ve skladové kartě je zobrazena informace o podstránce skladové karty, která je právě zobrazena. V editaci karty lze údaj použít pro změnu podstránky namísto kláves PageUp nebo PageDn
19.07.2011 Sklad6 Ve variantě programu EXTKARTA3 je ve skladové kartě umožněn vstup údajů Pozn.akce 1 a Pozn.akce 2, které slouží pro zadání popisu poznámky k akci (resp. k zadání klíčových slov pro individuální ceny pro akční ceny)
19.07.2011 Sklad6 V menu "Speciální činnosti se skladovými kartami" (Alt+F6 v přehledu skladových karet) lze definovat nové položky menu pro hromadné naplnění nebo hromadné odstranění klíčových slov z nových údajů pro poznámku k akci.
Více
19.07.2011 Sklad6 Ve variantě programu EXTKARTA3 doplněno vyhodnocování individuálních cen na základě údajů Pozn.akce 1, Pozn.akce 2 a Všechny poznámky.
19.07.2011 Sklad6, Účto Funkce pro hromadné mazání (Alt+Y) nyní reaguje na označení záznamů. Pokud jsou nějaké záznamy označeny, pak jsou pomocí této funkce smazány jen tyto záznamy. V upozornění před mazáním je vidět, kgteré záznamy budou vymazány (označené/vybrané/všechny)
04.07.2011 Sklad6 Podpora pro novou verzi registračních pokladen EASYPOS.2010 (slovenská verze programu). Podporován je tisk dokladů (účtenek), platba faktur, vklady a výběry do pokladny, tisk a zpracování uzávěrek, opakovaný tisk dokladů a informace z pokladny.
04.07.2011 Sklad6 Podpora pro zobrazování informací na zákaznickém displeji připojenému k registrační pokladně EASYPOS.2010. Pro nastavení je třeba zadat port 254 v konfiguraci periferních zařízení a nastavit kódování na LATIN2.
04.07.2011 Sklad6 V pokladní knize jsou nová pole pro určení typu sledované hotovosti (hotovost v Kč, EUR, stravenky, ..). Typ je možné vybírat z číselníku způsobů úhrady.
04.07.2011 Sklad6 Při výpočtu zůstatku pokladní knihy (F6 v přehledu pokladních dokladů) se počítá příjem, výdej a zůstatek za každý typ zvlášť. Nově se při výpočtu zůstatku počítá také počáteční stav, příjem, výdej a zůstatek za aktuální den. Přehled zůstatků se vytváří ve formě sestavy, kterou je možné vytisknout.
Více
04.07.2011 Sklad6 Upraven tisk pokladní knihy za období (sekce [Pokladní kniha] z DEF souboru), tak aby se jednotlivé typy úhrady tisky v samostatném bloku. Doporučujeme převzít tuto sekci ze vzorového souboru SKLAD-01.DEF.
04.07.2011 Sklad6 V editaci pokladního dokladu v pokladní knize je možné nastavovat přístupová práva k jednotlivým editovaným údajům. Nastavení práv je možné změnit ve Služby/Systémové menu/Struktura souborů ve struktuře POKLDOKL. Je zde také možné definovat texty pro bublinovou nápovědu.
04.07.2011 Sklad6, Účto Definována nová přístupová práva umožňující ovlivnit, zda uživatel může ukládat nastavení formulářů s novými tabulkami (barvy, fonty, nastavení sloupců tabulky, pozice oken, stavový řádek, ...)
Více
04.07.2011 Sklad6, Účto Pro seznam uživatelů a seznam databází zobrazovaných v rámci přihlašování uživatele se používají nové grafické tabulky.
28.06.2011 Sklad6 Ve vstupu vrácených obalů (např. při vstupu Dobropisu za obaly) není nyní omezen počet položek vracených obalů. V případě, že obalů je více než 17, tak se objeví seznam obalů, ve kterém je možné listovat
24.06.2011 Sklad6, Účto V programu (GUI verze) zavedena podpora pro zobrazování bublinové nápovědy pro jednotlivá pole vstupních dialogů. Stačí se myší postavit na pár sekund nad zvolený údaj a zobrazí se nápověda.
Více
10.06.2011 Sklad6 Do hlaviček objednávek na dodavatele doplněna nové pole "Způsob odeslání", které umožňuje určit, jakým způsobem byla objednávka odeslána dodavateli a nové pole "Měna", které určuje měnu, ve které jsou evidovány ceny položek objednávky. Pokud je určena cizí měna, tak se při vstupu nových položek ceny přepočítávají dle kurzového lístku (k aktuálnímu datu).
Více
10.06.2011 Sklad6 Vstup nového výrobního dokladu rozšířen o novou variantu zpracování nadnormativní spotřeby "Vstup spotřeby materiálu". Při této variantě je uživateli po zadání vyrobeného výrobku a množství zobrazen seznam materiálů, ze kterých se výrobek skládá a uživatel může navržené množství změnit. Doklad je pak zaevidován ve stejné podobě, jak ho zadal uživatel.
10.06.2011 Sklad6 Při převodu požadavků do faktury rozšířeny varianty importu poznámky z hlavičky požadavku o novou variantu: import 1.řádku do hlavičky dokladu, která umožňuje načíst max.30 znaků z prvního řádku poznámky požadavku.
10.06.2011 Sklad6 Doplněny nové varianty exportu vydaných/přijatých faktur do externího účetnictví (formát DBF nebo CSV).
Více
10.06.2011 Sklad6 V nastavení programu (Oprava INI hodnot) je nový přepínač [x] Průběžné logování práce s doklady. Při zapnutí tohoto přepínače se zaznamenává do LOG.BTR každá změna v operacích nového dokladu přidání/smazání). (v logu je soubor SKLADDOK.BTR, položka _DOkladZm_).
Více
09.06.2011 Sklad6 Upraveno zobrazování výčtových položek v adresáři firem (položky CenPasmo, Uhrada, Podnik, TypPlatice, ZpObjTyp) a v individuálních cenách (položky TypKlice a TypSlevy). Zobrazování těchto položek se nyní neřídí hodnotami nastavených ve strukturách souborů, ale je určeno programově tak, aby tyto hodnoty byly shodné s hodnotami vybíranými při editaci položky
06.06.2011 Sklad6 Pro uživatele bez přístupového práva neomezeně fakturovat př. příkazem se při změně dokladu kontroluje toto právo pouze v případě, že se změnil odběratel nebo se doklad navýšil maximálně o 1 Kč. Tato hodnota se dá ovlivnit pomocí proměnné DokPPZmMax.
01.06.2011 Sklad6 V příjmových/dodacích dokladech je nová možnost počítat soupis daňových dokladů dle datumu přijetí dokladu. Celkově jsou tyto možnosti jak počítat soupis daňových dokladů:
bez dotazu na hotovost, s dotazem na hotovost. Lze nastavit pro všechny sklad nebo aktuální sklad a dle datumu přijetí nebo datumu zd. plnění.
Více
20.05.2011 Sklad6, Účto V nabídce Systémové menu/Struktura souborů a Segmenty indexů je použit nový typ prohlížeče tabulek (gridů). Pomocí Alt+F12 lze vyvolat dialog pro nastavení tabulky, ve kterém lze nastavit barvy, nastavení jednotlivých sloupců tabulky, pozici nově otvíraných oken. Nastavení lze uložit tak, aby se při příštím otevření stejného seznamu objevilo shodné nastavení.
Více
20.05.2011 Účto Upraven export plateb do skladu. Funkce exportuje také záznamy nezpárovaných kontací (účty těchto kontací musí být v účetní osnově označeny příznakem odběratel nebo dodavatel). Před importem záznamů je vhodné se ujistit, že import je prováděn v aktuální verzi Sklad6. Export navíc nově umožňuje zadání období od-do, za které mají být exportovány platby.
Více
20.05.2011 Sklad6 Upraven import plateb z účta. Pro doklady z přenosového souboru, kde není určen typ dokladu, se dohledává odpovídající doklad dle seznamu číselných řad daňových dokladů (týká se to dokladů, které nebyly importovány do účta ze Sklad6, ale byly pořízeny jinou formou). Tyto doklady se ve skladovém programu uhradí jen tehdy, pokud souhlasí částka dokladu (rozdíl do 1 Kč).
20.05.2011 Sklad6 Zvýšen počet operací zpracovaných v rámci uzávěrky prodeje na pokladně evidovaných v jednom uzávěrkovém dokladu na 1000 (při větším počtu operací dochází k vytvoření většího počtu dokladů)
20.05.2011 Sklad6 Při přechodu dne přes půlnoc nebo při změně systémových hodin počítače se aplikace automaticky zeptá, zda může změnit také datum pro vystavování nových dokladů. Kontrola datumu je prováděna při vyvolávání jakékoli funkce z hlavního menu nebo při zápisu nové účtenky v maloobchodním prodeji. Kontrola se neprovádí, pokud bylo pomocí funkce Změna data nastaveno jiné datum, než je dnešní.
Více
20.05.2011 Sklad6 Připravena nová varianta uzávěrky prodeje na pokladně (kód menu 1, 52). Tato varianta má nastaveno automatické zpracování vybraných chybových stavů:
1. ignorují se neexistující skladové karty
2. automatické evidování dokladů z předchozí uzávěrky
3.neprovádí se kontrola datumů neuzavřených účtenek.
Více
20.05.2011 Sklad6 Přidán nový parametr programu EXTLOG:jmeno_souboru. Pokud je program spuštěn s tímto parametrem, tak jsou do určeného souboru zapisovány všechny záznamy, které jsou zapisovány do standardního textového log souboru (SKLAD.LOG). Navíc jsou do tohoto souboru zapisovány všechny kódy menu, které byly vyvolány a případně také další zpracovávané parametry programu.
Více
18.05.2011 Sklad6 V nabídce Karty/Nákupní a prodejní akce lze nově definovat také doporučené ceny související s nákupní/prodejní letákovou akcí. Pokud není určeno jméno individuální ceny pro nákupní akci/prodejní akci/doporučené ceny, tak se v seznamu objevují a editují jen individuální ceny s určeným jménem.
Více
18.05.2011 Sklad6 Při zápisu položek požadavku a také při převodu požadavku do faktury se zapnutým přepínačem "Aktualizovat prodejní ceny dle akt.ceníku" se nově respektuje nastavení přepínače [x] Použít určené cenové pásmo z nastavení typu dokladu, který je použit v souvislosti s požadavkem
12.05.2011 Sklad6 Pomocí výběrové podmínky podle vzoru v přehledu dokladů (F10) lze nyní zadat hledání záporných částek dokladu
09.05.2011 Sklad6 Při výběru karet dle databáze IČO-kód v položce objednávky na dodavatele pomocí F9 se barevně zvýrazňují karty, které jsou již zapsané v objednávce
30.04.2011 Sklad6, Účto Opraven problém při kopírování velkých bloků do schránky v interním textovém editoru
30.04.2011 Sklad6 Nová funkce pro export dokladů do systému RiRo pro plánování tras rozvozů (kód menu 7,62). Funkce vybere všechny nerozvezené doklady za poslední dny, které mají příznak požadavku na dopravu.
30.04.2011 Sklad6 Nově lze nastavit zobrazování a editaci příznaku na požadavek dopravy (doprava vlastní/zajistit) v dialogu Dodatky dokladu (varianta 2:Souhrn+ pozn.). Takto označené doklady jsou v přehledu dokladů označené písmenem D (pokud jsou již rozvezené, tak písmenem R).
Více
30.04.2011 Sklad6 V exportu dat pro PDA lze pomocí proměnné PDAVYO s hodnotou 1 nastavit přípravu informací o prodeji za poslední 3 období. Před exportem dat pro PDA musí být připraven výpočet prodeje za více období. Údaje se pak v objednávkovém programu pro PDA zobrazují v přehledu karet.
30.04.2011 Sklad6 Záznam adresa odběratelů/dodavatelů rozšířen o údaj "Min. odběr". Informaci lze editovat na straně 2. Současně byla rozšířeny informace o provozní době a době rozvozu o jeden řádek (položka ProdDoba0 a RozvDoba0)
 předchozí  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  z 75 další