logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
11.01.2013 Sklad6 Úprava exportu adres a dokladů pro PlanTour. Při exportu adres jsou nově k dispozici proměnné FRozvDoba0..FRozvDoba6 a FProdDoba0..FProdDoba6 obsahující zkontrolované naformátované časové intervaly rozvovové a prodejní doby. Pro export dokladů je k dispozici proměnná FRozvDoba a FProdDoba obsahující naformátovaný časový interval rozvovové a prodejní doby dle akt. dne v týdnu (dle data DUZP dokl.)
09.01.2013 Sklad6 Do menu pro speciální funkce s objednávkami na dodavatele (Alt+F6 v seznamu objednávek) je doplněna nová funkce pro hromadné mazání objednávek. Funkce je dostupná jen v případě, že je definované menu NOBJED_SPC (kód menu 39,6). Standardně jsou v menu NOBJED_SPC k dispozici tyto funkce: 39,1: Text k objednávce 39,2: Sloučení objednávek 39,3: Kopírovat objednávku do schránky 39,4: Odeslat objedná...
Více
09.01.2013 Sklad6 Úprava zpracování automatické uzávěrky dokladů s vytvořením pokladních dokladů (PD) Program reaguje na nastavení proměnné UCCAutUza,7
Více
08.01.2013 Účto Připravena nové verze formuláře přiznání DPH vzor 18. Pro zprovoznění nové verze formuláře stačí aktualizovat UCTO-01.DEF - sekce [PřiznáníDPH-PDF] a [PřiznáníDPH-XML] a doplnit do složky účetnictví soubor DPHvz18.pdf.
07.01.2013 Sklad6 Ve skladovém programu je upraven export dat pro offline objednávkový program. V definici okruhů tvořených výrazy (viz pole Skupina výrazů a nebo B a příslušný číselník v nastavení exportu ceníků pro OBX) je možné v údaji Popis používat nové speciální konstanty, které zajistí vytvoření celého stromu okruhů dle vybrané kombinace číselníků týkajících se skladových karet:
Více
07.01.2013 Sklad6

Upraven export pro offline objednávkový program:
Exportuje se údaj Priznaky obsahující bitové příznaky skladové karty:

+1 jen celá balení
+2 balíček
+4 jen na objednávku

Objednávkový program od v.4.5 obsahuje možnost buď zvýrazňovat vstupní pole pro vstup počtu MJ na základě příznaku 1 nebo případně zakázat vstup počtu MJ (OthersEnableWholePackage=2)

28.12.2012 Sklad6 Pomocí proměnné RozvTrid, 0 lze nastavit režim třídění dokladů v průvodkách rozvozu
0 netřídit průvodku
1 třídit automaticky dle dostupného třídění (2 nebo 3)
2 třídit dle Pořadí na trase
3 třídit dle Rozvozové trasy, Pořadí na trase a Poznámky

27.12.2012 Sklad6, Účto Nový režim grafického zobrazení nadpisů oken. V případě, že jsou k dispozici grafické motivy (témata) systému Windows, tak program tyto motivy používá pro pozadí nadpisu okna (barvy jsou v tomto případě určené nastavením systému Windows).
Více
27.12.2012 Sklad6, Účto Pro databázové tabulky zobrazované v režimu grafických gridů se vedle tlačítka pro zavření okna zobrazuje i tlačítko pro maximalizaci okna. Opětovným stiskem tlačítka se okno obnoví zpět na původní velikost. Podobně funguje i dvojité poklepání na nadpis okna.
13.12.2012 Sklad6 Upraven import dokladů z CSV, tak aby byl umožněn import z obecného CSV souboru. Lze tak snadno importovat doklady připravené v prostředí MS Excel. Jako oddělovače polí doporučujeme tabulátor, ale lze použít i čárku. CSV soubor by měl obsahovat alespoň tyto pole: DOKLAD,ICO,DATUM,IntKod,Pocet,Cena,DPH
13.12.2012 Sklad6 Pomocí proměnné AdrSort,0 a AdrSort,1 je možné nastavit výchozí třídění adresáře odběratelů a dodavatelů. Hodnota proměnné obsahuje číslo indexu (0:IČO, 1:Jméno, 2:Město, 3:EAN, 7:Id.č.kon.příjemce)
13.12.2012 Sklad6 Nová funkce Plánovač trasy, která je standardně dostupná ve speciálním menu pro práci s odběrateli (zařadit lze i do menu DodMenu/OdbMenu/Dod_SPC/Odb_SPC/Dod_ADRI/Odb_ADRI; kód menu 27,42 pro odběratele a 28,42 pro dodavatele).
Více
13.12.2012 Sklad6 Nová funkce Uvolnění dokladu k vyskladnění do menu pro tisk dokladu a speciální funkce pro práci s doklady Alt+F6 (tiskové menu DOKLAD_TSK, kód menu 19,121 pro nastavení stavu Nevyskladněno-prioritní a 19,122 pro stav Nevyskladněno a speciální menu DOKLAD_SPC, kódy menu 31,121 a 31,122).
Více
13.12.2012 Sklad6 Do indexů tabulky SKLADPRU.BTR doplněn index č.2 pro třídění průvodek dle data. Doporučujeme aktualizovat systémovou tabulku indexů (index PRUVODKA) a doplnit chybějící index do tabulky (nejjednodušeji pomocí Ctrl+F9 ve správci souborů)
13.12.2012 Sklad6 Pro typy dokladů se zapnutým příznakem Automaticky zařazovat doklad do rozvozu dle trasy se u nových dokladů automaticky dohledává rozvoz. Pokud je doklad zařazen do plánu rozvozu, tak je automaticky nahrazen plán rozvozu tímto dokladem. Jinak se dohledává rozvoz, který má nejvíce dokladů se stejnou rozvozovou trasou.
Více
13.12.2012 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladu (F12): Přeskakovat cenu ve vstupu operace dokladu (pomocí Enter). Při zapnutém přepínači je ve vstupu operace dokladu po zadání počtu MJ a stisknutí Enter přeskočen údaj cena (pokud je cena posledním vstupovaným údajem, tak je operace uložena).
Více
13.12.2012 Sklad6 Ve vstupu položek požadavků lze vypnout pomocí proměnné ObjHlasZas,0 s hodnotou 0 hlášení o nedostatečné zásobě na dané skladové kartě.
Více
13.12.2012 Sklad6 Ve vstupu dodatků dokladů program reaguje na nastavení přepínače Datum usk.zd.plnění = datum vystavení). Pokud je zapnutý, tak se skryje údaj Datum zd.plnění ve vstupu dodatku a toto datum se nastavuje dle data vystavení.
Více
11.12.2012 Účto Podpora pro nové sazby DPH. K dispozici je také aktualizovaný vzorový UCTO-01.DEF.
10.12.2012 Sklad6 V číselníku typů dokladů je nový přepínač (F12) Při změně operací připojovat k dokladu změnový protokol v PDF. Pokud je přepínač zapnutý, tak program při evidování existujícího dokladu kontroluje, zda byla přidána či vymazána nějaká operace dokladu či se změnil počet, cena či sazba DPH u některé z operací (ostatní údaje nejsou porovnávány) a pokud ano, tak je vytvořen změnový protokol, ...
Více
10.12.2012 Sklad6 V přehledu dokladů (struktura DOKLAD) je možné definovat kalkulovaná pole zobrazující informace z průvodek k rozvozům. K dispozici jsou aliasy PRU. a DAV. umožňující přístup k informacím z hlavičky průvodky, do které je doklad zařazen (PRU. je určeno pro typ jízdy rozvoz a výdej a DAV. je určen pro typ Vyskladňovací dávka).
Více
04.12.2012 Sklad6 Import poznámek ke kartám rozšířen o nové varianty, které jsou užitečné v případě, že importní DBF soubor obsahuje pro stejné karty více řádků poznámek (doplněna možnost načást jen poslední řádek nebo jen první řádek).
03.12.2012 Sklad6 Program podporuje import dokladů z programu Money ve formátu XML. Lze také použít funkci pro hromadný import více dokladů ze složky, ve které jsou umístěny XML soubory (v tomto případě může být v jednom XML souboru více dokladů). ...
Více
03.12.2012 Sklad6 Ve sledování rozvozů jsou do speciálního menu pro práci s rozvozy (Alt+F6: ROZVOZ_MNU) doplněny nové funkce:
Více
03.12.2012 Sklad6 V přehledu průvodek jsou barevně zvýrazněny záznamy s rozdílným typem jízdy než rozvoz.
19.11.2012 Sklad6, Účto Do skriptovacího jazyka doplněny funkce zajišťující kompatibilitu s množinou funkcí dostupnou v rámci vyhodnocování výrazů v jiných částech programu (např. generátor sestav, filtrování pomocí výběrových podmínek). Syntaxe je stejná nebo obdobná.
Více
16.11.2012 Sklad6 Do záznamu změn (LOG.BTR) je ukládána také informace o aktualizaci poznámky ke skladové kartě při hromadném importu poznámek. Log se zapisuje i v případě, že se aktuální a importovaná poznámka shoduje. Záznamy se ukládají s údaje Položka nastavenou na hodnotu MEMOPOZN.
16.11.2012 Sklad6 Rozšíření číselníku "Skupina(2)" o nová pole "Nadřízená skupina B" a "Kategorie". Číselník je možné nově kompletně editovat přímo v rámci práce se skladovou kartou (nebo samostatně z hlavního menu z nabídky Číselníky - kód menu 15,39).
Více
16.11.2012 Sklad6 Nová funkce pro převzetí obchodních podmínek z adresy do dokladu v nabídce speciálních funkcí (Alt+F6) v přehledu dokladů (DOKLAD_SPC, popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-, kód menu 31,44).
Více
16.11.2012 Sklad6, Účto Optimalizace zpracování definičního souboru sestav. Při prvním použití je DEF soubor načten do paměti a dále již není načítán (pouze pokud program detekuje změnu DEF souboru).
14.11.2012 Sklad6, Účto Modul pro práci se skripty nově podporuje komunikaci s MaximObjServerem. Je tak možné například snadno odeslat výsledek sestavy na vzdálený server a k dispozici jsou i funkce pro manipulaci s dokumenty uloženými na vzdáleném serveru.
Více
14.11.2012 Sklad6, Účto Pro sestavy z generátoru sestav s typem výstupu DEF soubor program umožňuje určit jméno sekce z definičního souboru sestav, která se má použít při zpracování sestavy.
Jméno sekce se určuje pomocí výrazu DEFSection=výraz v nabídce Texty a proměnné (např. DEFSection=NejakaSekce). Pokud není jméno sekce určeno, tak se použije GS_x_y (x je číslo skupiny a y číslo sestavy).
13.11.2012 Sklad6 Nová evidence pro sledování pravidelných požadavků odběratelů (kód menu 27,47 do menu OdbMenu/Odb_SPC/Odb_ADRI).
Pro daného odběratele je možné pro jednotlivé dny v týdnu zadat seznam položek, které si odběratel na daný den přeje objednat.
13.11.2012 Sklad6 Nové typy jízd pro sledování rozvozů: Plán rozvozu a Zrušený plán.
Více
13.11.2012 Sklad6 Nový příznak typu dokladu (F12) Automaticky zařazovat doklad do rozvozu dle trasy.
13.11.2012 Sklad6 Do rozvozu je pomocí nové funkce načíst rozvozový plán z adresáře odběratelů dle vybrané rozvozové trasy (nový kód menu 0,82).
Více
07.11.2012 Účto Nová metoda výpočtu saldokonta k datu, která umožňuje výrazně rychlejší výpočet. Nově se jako základ bere aktuální saldokonto (nespárované faktury) a odečtou se veškeré platby z dokladů za období po zvoleném datu. Původní metodu výpočtu lze nastavit pomocí proměnné SaldoVyp,0 s hodnotou 0.
02.11.2012 Sklad6 Úprava zaokrouhlování pohybů v MJ ve výpočtu Daně, zásoby, obraty.Dosud se provádělo zaokrouhlování pohybu v MJ (příjem, výdej, zásoba v MJ) na 2 desetinná místa. Nově se zaokrouhluje na 3 desetinná místa.
02.11.2012 Sklad6 Nový druh výstupního formátu v generátoru sestav: Datová kostka.
Více
02.11.2012 Sklad6 Nová funkce pro uvolnění dokladu k vyskladnění, která lze doplnit do menu pro práci s novým dokladem (kód 17,59 v menu DOKLAD_NOV nebo DOKLAD_SLN) nebo i při opravě dokladu (kód 16,59 v menu DOKLAD_OPR nebo DOKLAD_OP2).
Více
01.11.2012 Sklad6, Účto

Modul pro práci se skripty nově podporuje vytváření sestav připravených v generátoru sestav. Doplněna je také funkce pro odeslání souboru mailem prostřednictvím protokolu SMTP.


31.10.2012 Sklad6 Upraveno vytváření souboru prodeje za více období (SKLADVYO). Pokud je soubor v době zpracování otevřen a je hlášena chyba 25, tak se následně nabídne alternativní inicializace souboru (vymazání všech záznamů ,jednotlivě"). Pomocí proměnné VYOvyp, 0 s hodnotou 1 to lze nastavit natrvalo (pokud tabulka SKLADVYO existuje, tak se neprovádí vytvoření souboru, ale vždy vymazání záznamů).
31.10.2012 Sklad6, Účto Nová možnost vkládání formátovaného textu v sestavách vytvářených pomocí DEF souboru.
Více
26.10.2012 Sklad6 V nabídce Analýzy a grafy za doklady nebo za skladové karty (Alt+G v přehledu skladových karet nebo v přehledu dokladů) je doplněna možnost zpracovávat údaje z tabulky operací (např. číslo dodávkty, sazba DPH z operace, či zda je operace nákupní) a tabulky zásob ke kartám. Výpočty byly také výrazně zrychleny (obvzláště při větším počtu zpracovávaných dat).
26.10.2012 Sklad6 Nový druh analýzy dostupný z nabídky Analýzy a grafy za doklady nebo za skladové karty umožňující data zobrazovat formou datové kostky (kontingenční tabulky). Při vytváření datové kostky je nutné v nabídce "Vybrat úrovně grafu/mezisoučty" určit, které informace mají být v tabulce zobrazeny. První úroveň se automaticky vypíše do řádků datové kostky, druhá úroveň určuje sloupce a ostatní úrovně se objeví v nabídce filtrování. Zaškrtnuté "Údaje k výpočtu" pak určují vypočtené číselné údaje (Počet MJ, Celkem pohyb bez DPH, Zisk, ...). V nastavení lze možné určit také Označení tabulky, které definuje identifikaci datové kostky použitou při ukládání nebo načítání schematu (rozložení) datové kostky.
19.10.2012 Sklad6 Úprava vstupu výrobních dokladů - nyní není omezen počet výrobků, které jsou přijímány v rámci jednoho výrobního dokladu. Byl také osamostatněn dialog pro nastavení typů dokladů pro příjem a spotřebu materiálu (pomocí proměnné VyrTypDokl,105 lze ovlivnit zobrazování dialogu: 0..nezobrazovat, 1..zobrazit na začátku,2..zobrazit na konci,3..zobrazit na začátku i na konci).
Více
19.10.2012 Sklad6 V adrese odběratele/dodavatele je na třetí podstránce nový údaj: Režim fakturace: neurčeno/denní/týdenní/dekádní/čtrnáctidenní/měsíční/ostatní Tento údaj určuje, v jakých intervalech se obvykle provádí vyfakturování DL.
19.10.2012 Sklad6 V adrese odběratele/dodavatele je na třetí podstránce nový údaj Nadřízené IČO. Údaj určuje IČO nadřízené jednotky (fakturační místo), na kterou se provádí fakturace
19.10.2012 Sklad6 Upravena funkce Slučování více dokladů do jednoho (Alt+F6 v přehledu dokladů). V případě, že doklady mají určené nadřízené IČO v záznamu adresy, tak se v rámci kontrol ověřuje shodnost tohoto údaje ve všech dokladech. Pokud je nadřízené IČO dostupné u prvního dokladu, tak se převezme adresa dle nadřízeného IČO do sloučeného dokladu.
19.10.2012 Sklad6 Nová funkce Hromadná fakturace DL (kód menu 1,29 pro dodací a 2,29 pro příjmové doklady). Funkce dohledá všechny doklady s povoleným příznakem slučování dokladů v nastavení typů dokladů a odpovídajícím režimem fakturace. Tyto doklady se roztřídí dle fakturační adresy (s využitím údaje Nadřízené IČO ze záznamu adresy) a nabídnou se k hromadnému sloučení.
 předchozí  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  z 81 další