logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
04.11.2011 Sklad6 Pomocí přenosů skladových karet (Alt+F5 v přehledu karet) lze aktualizovat také položku Typ karty. Při změně karty se aktualizují také informace ve všech operacích skladové karty. Přenos typu karet lze zapnout v dialogu pro import na druhé podstránce, kterou lze vyvolat pomocí PageDn.
04.11.2011 Sklad6 Import skladových karet z přenosového souboru používá nyní nový transakční režim, který by měl méně blokovat ostatní uživatele při rozsáhlejších přenosech karet.
Více
03.11.2011 Sklad6 Dialog pro nastavení přenosů dat z notebooků (v režimu "notebook") je nyní upraven tak, aby pracoval i v režimech s nízkým rozlišením (nastavení se zobrazuje na samostatných stranách s možností přepnutí pomocí PageDn).
03.11.2011 Sklad6 Při výpočtu celkové slevy za doklad počítané do cen v jednotlivých operacích dokladu se provádí kontrola prodeje pod nákupní ceny (resp. pod cenu určenou v rámci ind.ceny NCTEST*)
03.11.2011 Sklad6 V přehledu hlaviček návrhů objednávek lze přepínat způsob třídění pomocí Tab. Vybraný pohled se pak nabízí pro jednotlivé uživatele i při příštím spuštění. Podobně lze měnit pohled v přehledu skladových karet zařazených do daného návrhu - přepínat lze mezi tříděním dle kódu zboží a doporučenou objednávkou
03.11.2011 Sklad6 Změny v návrzích objednávek na dodavatele: Pokud se tvoří návrh objednávky v režimu "Všechny karty do jednoho návrhu" a je určený nákupčí, tak se návrh vytvoří s klíčovou hodnotou dle označení nákupčího. Pokud nákupčí nebude určený, tak se použije původní klíčová hodnota "(návrh)".
Více
02.11.2011 Sklad6 Export ceníků pro objednávkový program vytváří nyní pomocná data v dočasné složce (podsložka konfiguračního adresáře). Je tam možné spustit současně více exportů dat pro různé zákazníky
27.10.2011 Sklad6 Ve skladové kartě je nový přepínač (F6 v opravě karty) "Jen na objednávku". Takto označené zboží se v rámci automatických návrhů objednávek zpracovává pouze v případě, že je na něj evidován nějaký nezpracovaný požadavek
27.10.2011 Sklad6 V návrhu objednávek podle průměrného prodeje lze nyní využívat jako referenční období také období, které je v samostatných datech (např. samostatná data z loňského roku).
Více
27.10.2011 Sklad6 V návrhu objednávek podle průměrného prodeje je doplněna možnost určit zvlášť dodávkový cyklus pro akční karty. Ty jsou určeny pomocí toho, zda daná karta vyhovuje určené individuální ceně - ve výchozím stavu NC*.
Více
27.10.2011 Sklad6 Pomocí proměnné NBJVyp3, 0 lze určit počet dní pro automatické určení referenčního období (výchozí hodnota je 30). Pokud je proměnná definována, tak se v rámci ukládání nastavení dialogu (F6) neukládá nastavení datumu a vždy se určuje dle této proměnné
27.10.2011 Sklad6 Nové kódy menu pro vstup dodacích nebo příjmových dokladů ve zjednodušeném terminálovém režimu. Lze tak snadno definovat vlastní vstup dokladu s přednastavenými parametry vstupu (např. určit výchozí typ dokladu).
Více
27.10.2011 Sklad6 Nová funkce "Přehled nezpracovaných požadavků" do menu NOBJINFO (19,50), resp. KARTA_OPR (kód menu 55,50). Funkce zobrazí všechny položky požadavků pro zvolenou skladovou kartu, které jsou ve stavu Nepřevedeno, Nekompletní nebo Rezervovat.
Více
27.10.2011 Sklad6 Pomocí proměnné NCTEST,0 je možné nastavit text, který se objeví při hlášení, že prodejní cena je nižší než nákupní cena (např. "Prodejní cena je nižší než určená minimální cena"). Tato informace tak může navazovat na kontrolu prodeje pod nákupní ceny definované pomocí infividuální ceny NCTEST*
27.10.2011 Sklad6 Nový režim zpracování poznámek "všechny poznámky (aut.)" při převodu požadavku do faktury (F6 v přehledu požadavků). Všechny poznámky v požadavku (2 řádky s poznámkou v hlavičce požadavku + případné textové poznámky A a B) jsou importovány do dokladu.
Více
27.10.2011 Sklad6 Optimalizace rychlosti načítání vybraných výpočtů a hromadného zpracování dat pomocí funkcí hromadných operací
26.10.2011 Sklad6, Účto Úprava zobrazování nových grafických databázových tabulek v režimu s nízkou barevnou hloubkou v nastavení zobrazování Windows (např. při vzdálené ploše v režimu 256 barev) - pro pozadí se používají "plné barvy" blízké zvolenému barevnému nastavení
26.10.2011 Sklad6 Nový přepínač v číselníku typů dokladů [x] Zahrnout do výpočtů grafů za kartu. Nastavení má vliv jen na standardní grafy vyvolávané v rámci práce se skladovými kartami (měsíční, týdenní, denní grafy a tabulky u grafů)
26.10.2011 Sklad6 V přehledu položek objednávky na dodavatele, která je ve stavu "Nepřevedeno", se nyní barevně zvýrazňují položky stejným způsobem, jako se dle nastavení poznámek ze skladové karty, zvýrazňují karty v přehledu karet.
26.10.2011 Sklad6 Návrhy objednávek na dodavatele rozšířeny o nové režimy zpracování požadavků, které umožňují navýšení návrhu objednávky i o částečně zpracované požadavky (pro každé IČO se použije pouze poslední požadavek pro danou kartu).
Více
26.10.2011 Sklad6 V úvodním dialogu návrhu objednávek podle průměrného prodeje jsou k jednotlivým vstupním polím doplněny nápovědy, které se objevují, pokud se myš zastaví nad vstupním polem
26.10.2011 Sklad6 Ve výběru typů dokladů pro filtraci dokladů (Přehled dokladů/F10/Podmínka pro hledání podle vzoru/Typy dokladů; popř. v hromadném uzamykání dokladů v rámci Alt+F6) lze pomocí F6 hromadně přepínat, zda chcete označit jen daňové doklady (dalším stisknutím F6 jen nedaňové doklady)
25.10.2011 Sklad6 Nový číselník 172 Místa dodání. Číselník lze definovat v číselníku Nákupčí pro dodavatele a lze ho využívat v souvislosti s návrhy objednávek na dodavatele. Může obsahovat např. DOD pro nákup od dodavatele a CEN pro nákup z centrály
25.10.2011 Sklad6 Ve výběru typů dokladů (např. při vystavování nových dokladů) a v číselníku typů dokladů se barevně rozlišují typy dokladů s příznakem daňový doklad. Typy dokladů, které nemají tento příznak zapnutý jsou zobrazené jinou barvou. Nastavení lze vypnout pomocí proměnné TypDokZvDD,0 s hodnotou 0 (pro nové grafické tabulky se používá proměnná TypDokZvDD,1 s hodnotou 0)
25.10.2011 Sklad6 Pro typ klávesnice PDA1 je rozšířen překlad kláves ve vstupu číselných hodnot. Pokud ve vstupu číselné hodnoty stisknete X, tak se místo něj zapíše - (mínus)
21.10.2011 Sklad6 V přehledu dokladů k průvodce je přidána nová funkce do menu volaného pomocí Alt+F6 pro hromadné označení hotovostních nezaplacených dokladů. Tyto doklady se pak dají snadno uhradit pomocí Ctrl+P.
21.10.2011 Sklad6 Do menu ROZVOZ_SPC, které lze vyvolat v seznamu dokladů zvoleného rozvozu klávesou Alt+F6, byly doplněny nové funkce, které lze v tomto menu použít.
Více
21.10.2011 Sklad6 V importu požadavků přenesených z notebooku (např. ve formě NOX souboru) se provádí kontrola, zda už daný požadavek nebyl importován v předchozím importu. Pokud je takovýto požadavek nalezen, tak je uživatel upozorněn a může vybrat, zda tento požadavek nechce importovat nebo zda ho chce naimportovat ve stavu "nepřevádět" (tyto požadavky jsou v seznamu obvykle červeně škrtnuté).
Více
20.10.2011 Sklad6 Vstup dokladu PDA - možnost převzetí položek z požadavku do dokladu. Pokud je proměnná TERMDOK+,6 nebo TERMDOK-,6 nastavena na hodnotu 1, tak se umožní vstup položek požadavku do dokladu pomocí F9 nebo F12
18.10.2011 Účto Úprava exportu plateb do Sklad6 (pomocí přenosového souboru PLATBY.EXP). Export je upraven tak, aby v jednom přenosovém souboru mohla být pro každou fakturu jen jedna platba (s posledním datumem platby). Původní stav mohl vést ke komplikvanějšímu importu ve Sklad6 a vzniku nadbytečných LOG záznamů.
10.10.2011 Sklad6, Účto Pomocí proměnné prostředí operačního systému (uživatelské nebo systémové) ENABLE_SIMPLEMAPI s hodnotou 0 lze zakázat odesílání e-mailových zpráv pomocí rozhraní SimpleMapi (to vyvolává okno pro editaci zprávy pomocí výchozího klienta pošty)
Více
10.10.2011 Sklad6 Do návrhů objednávek doplněna možnost vybírat údaje podle nákupčích pro jednotlivé dodavatele. Pokud je zadán údaj nákupčí, tak se vybírají pouze skladové karty, jejichž dodavatelé jsou nákupčímu přiřazeni v číselníku "Nákupčí pro dodavatele". Je možné také určit objednací dny dle nastavení z číselníku nákupnčích pro dodavatele.
10.10.2011 Sklad6 Při návrhu objednávek se nepřepisují případné existující návrhy na stejného dodavatele, které mají jiného nákupčího.
10.10.2011 Sklad6 Pomocí proměnné NBJZPol,1 s hodnotou 1 lze nastavit, aby se při výpočtu návrhů objednávek na dodavatele počítaly požadavky z více souborů. Seznam souborů je definovaný v souboru SKLADDEL.BTR (záznamy s typem "Položky"). Toto nastavení není závislé na nastavení přepínače Používat soubor DelInfo v INI hodnotách.
10.10.2011 Sklad6 Ve struktuře NPOLOZKA je možné definovat kalkulované položky využívající výrazy z relačních souborů karet (alias KAR.), zásob (alias ZAS.) a hlaviček objednávek (alias NOB.)
10.10.2011 Sklad6 Pomocí proměnné KontPPTypP lze změnit typ kontroly saldokonta prováděný při evidování dokladu pro jednotlivé varianty údaje "Typ platiče" v záznamu odběratele. Hodnoty je třeba zadat jako seznam číselných hodnot oddělených znakem /.
Více
08.10.2011 Sklad6 V maloobchodním prodeji je upravena funkce pro mazání v položkách rozpracované účtenky. Pokud byla v průběhu zápisu dokladu provedena uzávěrka prodeje na pokladně, tak není dovoleno mazání těch položek, které již prošly uzávěrkou
08.10.2011 Sklad6 Podpora pro novou verzi offline objednávkového programu. V nastavení exportu ceníků pro objednávkový program lze nově definovat v číselníku textů záznamy typu "Nastavení objednávkového programu".
Více
08.10.2011 Sklad6 Upraveno načítání informací z ARES do adresy odběratele/dodavatele. Program nejdříve analyzuje základní webovou stránku ARES a odtud zjistí DIČ a dále v jaké evidenci má hledat další informace (OR=Obchodní rejstřík,RŽP=Registr živnostenského podnikání nebo základní informace z ARES). Informace o použitém rejstříku se vypisuje v záhlaví okna pro potrvzení převzetí zjištěné adresy.
08.10.2011 Sklad6 Ve struktuře DOKLAD lze definovat položku CDEALER obsahující popis dohledaný z číselníku dealerů dle zakázky z hlavičky dokladu. Tuto položku pak lze využít pro tisk informací o dealerovi (například Jméno, telefon, email) do dokladů.
08.10.2011 Sklad6 Doplněny nové číselníky "Nákupčí" (kód číselníku 171) a "Nákupčí pro dodavatele" (kód číselníku 170). V číselníku nákupčích pro dodavatele (kód menu 15,33) lze pomocí Alt+F6 provádět hromadné změny označených záznamů nebo spustit import z číselníku dodavatelů.
08.10.2011 Sklad6 Ve struktuře KARTA lze definovat položku CNAKUPCI obsahující označení nákupčího dohledané z číselníku nákupčích pro dodavatele. Pokud je pro danou kartu (resp. dodavatele) určeno více záznamů nákupčích, tak se v položce objeví více nákupčích oddělených čárkou.
08.10.2011 Sklad6 Rozšíření přenosu dat pro notebooky o možnost přenosu informací k adresám (záznamy AdrInfo - jednání, úkoly, dokumenty,...) Ve výchozím stavu je přenos těchto záznamů v nastavení přenosů vypnut.
Více
08.10.2011 Sklad6 Nová funkce pro import záznamů k adresám (AdrInfo) ze souborů NTB_IADR.BTR a NTB_MEM.BTR (kód menu 59,49). Funkce je určená pro zjednodušený import jednání, úkolů, dokumentů apod. v notebocích.
08.10.2011 Sklad6 Nový parametr programu /NTBIMP, která provede import záznamů k adresám (AdrInfo) a následně spustí funkci pro Import stavu nezpracovaných požadavků. Funkce spouští funkce, které se musí provést po načtení dat ze serveru do notebooku.
08.10.2011 Sklad6 Nový dialog pro nastavení přenosu adres odběratelů za pomocí obdobné funkce, jakou se přenáší požadavky a adresy z notebooků. (kód menu 15,19; lze nastavit jak do hlavního menu, tak i do menu NOTEBOOK). Stejné hodnoty lze nastavit také v rozšířeném dialogu pro nastavení přenosů pro notebooky (pokud je v konfiguraci vypnutý přepínač "Režim notebook")
08.10.2011 Sklad6 V hlavním menu a v menu NOTEBOOK lze definovat menu pro konfiguraci přenosů z notebooků: kód menu 15,38: konfigurace přenosů v režimu notebook kód menu 15,37: konfigurace přenosů v režimu PC
08.10.2011 Sklad6 Nová funkce pro odeslání adres odběratelů společně se záznamy k adresám (AdrInfo). Funkce připraví data, zkomprimuje je do jednoho přenosového souboru ADR.NOX a následně umožní odeslání těchto dat
Více
08.10.2011 Sklad6 Funkce pro import požadavků z NOX souboru byla aktualizována tak, aby dokázala přijmout NOX soubor, který obsahuje jen adresy, záznamy k adresám a poznámky k těmto záznamům
05.10.2011 Sklad6 Ve sledování rozvozů je možné přidat hromadně do rozvozu do všechny doklady ze zvolené trasy a zvoleného dne (v seznamu dokladů daného rozvozu se stiskne F11/Rozvozová trasa). Menu TypJizdy, kód menu 0,80, původní funkce "Rozvozová trasa dle dealera" má kód menu 0,79.
 předchozí  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  z 74 další