logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
27.11.2011 Sklad6 Do menu KARTA_OPR (popř. KARTA_OP2) doplněna nová varianta pro nastavení identifikace umístění skladové karty. Tato varianta umožňuje zadání optimálního množství naplnění dané pozice a procento kritické zásoby (pro funkci dohledání pozic, které potřebují přeskladnění).
Více
24.11.2011 Sklad6 Pomocí proměnné NaklListI,1 je možné definovat, které typy skladových karet se mají použít v nakládacím listu vrácených obalů (volá se třeba v rámci tisku sumáře rozvozu).
Více
22.11.2011 Účto Upraven import výpisů ve formátu Gemini (Oberbank)
22.11.2011 Účto Přehled faktur a přehled pokladních dokladů je připraven na používání nových grafických tabulek(gridů) (Alt+F12)
22.11.2011 Účto Upraveno označování faktur v přehledu faktur a pokladních dokladů v přehledu pokladních dokladů tak, aby šlo doklady označovat pomocí Shift+šipky (standardně pomocí Ins).
18.11.2011 Sklad6 Funkce Příprava dat nevykrytých požadavků rozšířena o export nezpracovaných objednávek na dodavatele (za stejné období jako požadavky) do stejných výstupních souborů. Navíc jsou k dispozici 2 nové funkce pro export dat z dokladů, požadavků a objednávek na dodavatele do jedněch výstupních souborů.
Více
18.11.2011 Sklad6 Pomocí proměnné DokVypNBJ lze zviditelnit vstup příznaku dokladu [x] Doklad nezapočítat do výpočtů prodeje v návrzích objednávek. Zapnutím tohoto příznaku dokladu bude doklad vynechán v rámci výpočtu návrhu objednávky na dodavatele dle průměrného prodeje a také z výpočtu prodeje při výpočtu optimálního množství
15.11.2011 Sklad6 Opraven problém s výpočtem zisku za dobropisy ve výpočtu Analýzy a grafy (Alt+G v přehledu karet nebo dokladů).
15.11.2011 Sklad6 Do uzavřené průvodky nyní nelze přesunout doklad z jiné průvodky (přesun lze provést pomocí Ctrl+Y v seznamu dokladů průvodky)
14.11.2011 Účto V přehledu odběratelů/dodavatelů je doplněno menu pro práci s adresou: Menu se buď vygeneruje automaticky nebo jej lze definovat v systémovém menu (pro Opravu dodavatele/odběratele jde o DodMenu, resp. OdbMenu, pro Alt+F6 jde o Dod_SPC, resp. Odb_SPC pro dodavatele, resp. odběratele).
Více
11.11.2011 Účto Vylepšeno sledování změn při práci s fakturami (např. při změně stavu upomínání, penalizaci, párování, ...)
11.11.2011 Sklad6, Účto Nový modul "Evidence pohledávek" a "Evidence závazků" dostupný z účta i Sklad6. Informace se ukládají do ADRINFO.BTR (popř. MEMO.BTR)
09.11.2011 Sklad6 Pomocí proměnné NBJAkce,0 lze ovlivnit zvýrazňování skladových karet v položkách návrhů objednávek.
Více
09.11.2011 Sklad6 V návrzích objednávek lze mazat položky s nulovou doporučenou objednávkou. U položek s nenulovou doporučenou objednávkou se vynuluje pouze objednané množství.
09.11.2011 Sklad6 Nová varianta funkce "Příprava dat nevykrytých požadavků" (kód menu 4,22): slučuje doklady z období s požadavky z období (soubory s požadavky jsou definované seznamem souborů ve SKLADDEL.BTR)-viz. změny ze 7.9.2011
09.11.2011 Sklad6 Nová varianta funkce "Příprava dat nevykrytých požadavků"- pouze požadavky (ne doklady).
Více
09.11.2011 Sklad6 Úprava režimu zpracování návrhů objednávek. Program nyní informuje o přepsání návrhu pouze v případě, že na daného dodavatele je navržena alespoň jedna karta
09.11.2011 Sklad6 V přehledu položek objednávek na dodavatele lze používat klávesy Alt+D a Alt+T pro zobrazení denních a týdenních grafů za kartu
04.11.2011 Sklad6 Pomocí přenosů skladových karet (Alt+F5 v přehledu karet) lze aktualizovat také položku Typ karty. Při změně karty se aktualizují také informace ve všech operacích skladové karty. Přenos typu karet lze zapnout v dialogu pro import na druhé podstránce, kterou lze vyvolat pomocí PageDn.
04.11.2011 Sklad6 Import skladových karet z přenosového souboru používá nyní nový transakční režim, který by měl méně blokovat ostatní uživatele při rozsáhlejších přenosech karet.
Více
03.11.2011 Sklad6 Dialog pro nastavení přenosů dat z notebooků (v režimu "notebook") je nyní upraven tak, aby pracoval i v režimech s nízkým rozlišením (nastavení se zobrazuje na samostatných stranách s možností přepnutí pomocí PageDn).
03.11.2011 Sklad6 Při výpočtu celkové slevy za doklad počítané do cen v jednotlivých operacích dokladu se provádí kontrola prodeje pod nákupní ceny (resp. pod cenu určenou v rámci ind.ceny NCTEST*)
03.11.2011 Sklad6 V přehledu hlaviček návrhů objednávek lze přepínat způsob třídění pomocí Tab. Vybraný pohled se pak nabízí pro jednotlivé uživatele i při příštím spuštění. Podobně lze měnit pohled v přehledu skladových karet zařazených do daného návrhu - přepínat lze mezi tříděním dle kódu zboží a doporučenou objednávkou
03.11.2011 Sklad6 Změny v návrzích objednávek na dodavatele: Pokud se tvoří návrh objednávky v režimu "Všechny karty do jednoho návrhu" a je určený nákupčí, tak se návrh vytvoří s klíčovou hodnotou dle označení nákupčího. Pokud nákupčí nebude určený, tak se použije původní klíčová hodnota "(návrh)".
Více
02.11.2011 Sklad6 Export ceníků pro objednávkový program vytváří nyní pomocná data v dočasné složce (podsložka konfiguračního adresáře). Je tam možné spustit současně více exportů dat pro různé zákazníky
27.10.2011 Sklad6 Ve skladové kartě je nový přepínač (F6 v opravě karty) "Jen na objednávku". Takto označené zboží se v rámci automatických návrhů objednávek zpracovává pouze v případě, že je na něj evidován nějaký nezpracovaný požadavek
27.10.2011 Sklad6 V návrhu objednávek podle průměrného prodeje lze nyní využívat jako referenční období také období, které je v samostatných datech (např. samostatná data z loňského roku).
Více
27.10.2011 Sklad6 V návrhu objednávek podle průměrného prodeje je doplněna možnost určit zvlášť dodávkový cyklus pro akční karty. Ty jsou určeny pomocí toho, zda daná karta vyhovuje určené individuální ceně - ve výchozím stavu NC*.
Více
27.10.2011 Sklad6 Pomocí proměnné NBJVyp3, 0 lze určit počet dní pro automatické určení referenčního období (výchozí hodnota je 30). Pokud je proměnná definována, tak se v rámci ukládání nastavení dialogu (F6) neukládá nastavení datumu a vždy se určuje dle této proměnné
27.10.2011 Sklad6 Nové kódy menu pro vstup dodacích nebo příjmových dokladů ve zjednodušeném terminálovém režimu. Lze tak snadno definovat vlastní vstup dokladu s přednastavenými parametry vstupu (např. určit výchozí typ dokladu).
Více
27.10.2011 Sklad6 Nová funkce "Přehled nezpracovaných požadavků" do menu NOBJINFO (19,50), resp. KARTA_OPR (kód menu 55,50). Funkce zobrazí všechny položky požadavků pro zvolenou skladovou kartu, které jsou ve stavu Nepřevedeno, Nekompletní nebo Rezervovat.
Více
27.10.2011 Sklad6 Pomocí proměnné NCTEST,0 je možné nastavit text, který se objeví při hlášení, že prodejní cena je nižší než nákupní cena (např. "Prodejní cena je nižší než určená minimální cena"). Tato informace tak může navazovat na kontrolu prodeje pod nákupní ceny definované pomocí infividuální ceny NCTEST*
27.10.2011 Sklad6 Nový režim zpracování poznámek "všechny poznámky (aut.)" při převodu požadavku do faktury (F6 v přehledu požadavků). Všechny poznámky v požadavku (2 řádky s poznámkou v hlavičce požadavku + případné textové poznámky A a B) jsou importovány do dokladu.
Více
27.10.2011 Sklad6 Optimalizace rychlosti načítání vybraných výpočtů a hromadného zpracování dat pomocí funkcí hromadných operací
26.10.2011 Sklad6, Účto Úprava zobrazování nových grafických databázových tabulek v režimu s nízkou barevnou hloubkou v nastavení zobrazování Windows (např. při vzdálené ploše v režimu 256 barev) - pro pozadí se používají "plné barvy" blízké zvolenému barevnému nastavení
26.10.2011 Sklad6 Nový přepínač v číselníku typů dokladů [x] Zahrnout do výpočtů grafů za kartu. Nastavení má vliv jen na standardní grafy vyvolávané v rámci práce se skladovými kartami (měsíční, týdenní, denní grafy a tabulky u grafů)
26.10.2011 Sklad6 V přehledu položek objednávky na dodavatele, která je ve stavu "Nepřevedeno", se nyní barevně zvýrazňují položky stejným způsobem, jako se dle nastavení poznámek ze skladové karty, zvýrazňují karty v přehledu karet.
26.10.2011 Sklad6 Návrhy objednávek na dodavatele rozšířeny o nové režimy zpracování požadavků, které umožňují navýšení návrhu objednávky i o částečně zpracované požadavky (pro každé IČO se použije pouze poslední požadavek pro danou kartu).
Více
26.10.2011 Sklad6 V úvodním dialogu návrhu objednávek podle průměrného prodeje jsou k jednotlivým vstupním polím doplněny nápovědy, které se objevují, pokud se myš zastaví nad vstupním polem
26.10.2011 Sklad6 Ve výběru typů dokladů pro filtraci dokladů (Přehled dokladů/F10/Podmínka pro hledání podle vzoru/Typy dokladů; popř. v hromadném uzamykání dokladů v rámci Alt+F6) lze pomocí F6 hromadně přepínat, zda chcete označit jen daňové doklady (dalším stisknutím F6 jen nedaňové doklady)
25.10.2011 Sklad6 Nový číselník 172 Místa dodání. Číselník lze definovat v číselníku Nákupčí pro dodavatele a lze ho využívat v souvislosti s návrhy objednávek na dodavatele. Může obsahovat např. DOD pro nákup od dodavatele a CEN pro nákup z centrály
25.10.2011 Sklad6 Ve výběru typů dokladů (např. při vystavování nových dokladů) a v číselníku typů dokladů se barevně rozlišují typy dokladů s příznakem daňový doklad. Typy dokladů, které nemají tento příznak zapnutý jsou zobrazené jinou barvou. Nastavení lze vypnout pomocí proměnné TypDokZvDD,0 s hodnotou 0 (pro nové grafické tabulky se používá proměnná TypDokZvDD,1 s hodnotou 0)
25.10.2011 Sklad6 Pro typ klávesnice PDA1 je rozšířen překlad kláves ve vstupu číselných hodnot. Pokud ve vstupu číselné hodnoty stisknete X, tak se místo něj zapíše - (mínus)
21.10.2011 Sklad6 V přehledu dokladů k průvodce je přidána nová funkce do menu volaného pomocí Alt+F6 pro hromadné označení hotovostních nezaplacených dokladů. Tyto doklady se pak dají snadno uhradit pomocí Ctrl+P.
21.10.2011 Sklad6 Do menu ROZVOZ_SPC, které lze vyvolat v seznamu dokladů zvoleného rozvozu klávesou Alt+F6, byly doplněny nové funkce, které lze v tomto menu použít.
Více
21.10.2011 Sklad6 V importu požadavků přenesených z notebooku (např. ve formě NOX souboru) se provádí kontrola, zda už daný požadavek nebyl importován v předchozím importu. Pokud je takovýto požadavek nalezen, tak je uživatel upozorněn a může vybrat, zda tento požadavek nechce importovat nebo zda ho chce naimportovat ve stavu "nepřevádět" (tyto požadavky jsou v seznamu obvykle červeně škrtnuté).
Více
20.10.2011 Sklad6 Vstup dokladu PDA - možnost převzetí položek z požadavku do dokladu. Pokud je proměnná TERMDOK+,6 nebo TERMDOK-,6 nastavena na hodnotu 1, tak se umožní vstup položek požadavku do dokladu pomocí F9 nebo F12
18.10.2011 Účto Úprava exportu plateb do Sklad6 (pomocí přenosového souboru PLATBY.EXP). Export je upraven tak, aby v jednom přenosovém souboru mohla být pro každou fakturu jen jedna platba (s posledním datumem platby). Původní stav mohl vést ke komplikvanějšímu importu ve Sklad6 a vzniku nadbytečných LOG záznamů.
10.10.2011 Sklad6, Účto Pomocí proměnné prostředí operačního systému (uživatelské nebo systémové) ENABLE_SIMPLEMAPI s hodnotou 0 lze zakázat odesílání e-mailových zpráv pomocí rozhraní SimpleMapi (to vyvolává okno pro editaci zprávy pomocí výchozího klienta pošty)
Více
10.10.2011 Sklad6 Do návrhů objednávek doplněna možnost vybírat údaje podle nákupčích pro jednotlivé dodavatele. Pokud je zadán údaj nákupčí, tak se vybírají pouze skladové karty, jejichž dodavatelé jsou nákupčímu přiřazeni v číselníku "Nákupčí pro dodavatele". Je možné také určit objednací dny dle nastavení z číselníku nákupnčích pro dodavatele.
 předchozí  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  z 75 další