logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
29.09.2014 Sklad6
Úprava generování dat pro Offline objednávkový program ve verzi 5.2. Do tabulky karet je u jednotlivých karet uveden příznak, zda je povoleno v objednaném množství použít desetinná místa. Do ceníku je také odesílán kurz a měna podle daného zákazníka. Součástí dat je také označení verze skladového programu, která generovala data.
24.09.2014 Sklad6 Úprava exportu pokladní knihy do přenosového souboru POKL_PRV.BTR. Pomocí proměnných lze nastavit výraz definující výběrovou podmínku pro výběr pokladních dokladů, které se mají převést
Více
18.09.2014 Sklad6 Nový číselník skupin povolených typů dokladů. V číselníku je možné pro dané ID skupiny určit, které typy dokladů patří do dané skupiny. Povolené typy dokladů se určí jako seznam čísel typů dokladů oddělených znakem /. Pro označení více typů dokladů je možné použít masku s použitím zástupných znaků ? nebo * pro označení právě jednoho znaku nebo pro nula nebo více libovolných znaků.
Více
18.09.2014 Sklad6
V záznamu odběratele nebo dodavatele je vedle výchozího typu dokladu nová kolonka Omez. pro zadání skupiny typů dokladů, na které má daný odběratel stanovené omezení. Lze tak určit, že daný odběratel může odebírat např. jen na účtenky.
18.09.2014 Sklad6 Optimalizace vyhodnocování individuálních cen. Pokud individuální cena obsahuje všechny položky s časovým omezením a žádný ze záznamů nespadá do daného období, tak je celá individuální cena při vyhodnocování přeskočena....
Více
11.09.2014 Sklad6 Úprava hledání adres v nabídce CRM - práce s odběrateli. Nově lze hledat také dle typu zatřídění, skupiny odběratelů či dodavatelů a dle střediska. Upraveno bylo i hledání podle kontaktu a některé typy hledání byly zrychleny.
11.09.2014 Sklad6
Úprava zpracování dokumentů přenášených z notebooku na centrálu pomocí MaximObjServeru. Upraveno zobrazování náhledu dokumentů na centrále, které byly synchronizovány do lokální složky podle jména daného notebooku.
09.09.2014 Sklad6 Ve funkci Kontrola vyskladnění z nabídky funkcí pro práci s terminály lze nově kontrolovat také požadavky. Pokud se v dialogu pro výběr dokladů ke kontrole zadá do vstupního pole 91Vx, kde x je číslo požadavku z aktuálního skladu,tak program umožní následnou kontrolu požadavku stejným způsobem, jako jsou kontrolovány doklady...
Více
09.09.2014 Sklad6
Úprava komponenty pro zobrazování čárových kódů z databázových polí v QR Designeru. Některé typy čárových kódů neodpovídaly zobrazenému popisu.
05.09.2014 Sklad6 Ve funkci Kontrola vyskladnění z nabídky funkcí pro práci s terminály lze využít zjednodušený způsob zápisu čísla dokladu, při kterém se nemusí zadávat kompletní číslo dokladu, ale pouze samotné číslo dokladu a program se podle číselné řady pokusí najít odpovídající typ dokladu a období. Pokud je nalezeno více dokladů se stejným číslem, tak se tyto doklady nabídnou...
Více
05.09.2014 Sklad6
Změna způsobu použití výchozí identifikace umístění (pozice zboží). Pro vratné a nevratné obaly se nyní výchozí pozice nenastavuje (zůstává prázdná) a není ani vyžadována při evidování dokladu.
05.09.2014 Sklad6
V nastavení importu objednávek z offline objednávkového programu (OBX) lze nově určit, zda je povoleno zpracování objednávek pro odběratele, jejichž IČO není evidováno v adresáři odběratelů:
povolit výběr adresy
program upozorní na chybějící adresu, umožní pokračovat i bez výběru
povolit vždy
program umožní pokračování bez upozornění (typicky objednávky z e-shopu)
zakázat program vynutí výběr odběratele v případě, že není určen automaticky dle objednávky


05.09.2014 Sklad6, Účto
Úprava editace kontaktů v adrese dodavatele nebo odběratele: při zápisu kontaktů v 5. stránce v adrese lze pomocí Alt+V vložit na pozici kurzoru znak @ (použijte v případě, že nelze zavináč napsat tradičními postupy)
02.09.2014 Sklad6 Úprava vstupu pokladních dokladů při platbě dokladu. Pomocí proměnné PDZpUh-,0 nebo PDZpUh+,0 (pro dodací nebo příjmové doklady) nebo proměnné TypPDZpUh-,x nebo TypPDZpUh+,x (pro dodací nebo příjmové doklady, kde x je číslo typu hrazeného dokladu) lze nastavit způsoby úhrady z číselníku způsobů úhrad, pro které lze vytvořit pokladní doklad (hodnota např. Hotově/Stravenky)...
Více
25.08.2014 Sklad6, Účto
Do záznamu adresy doplněny nové údaje: Zkratka státu-fakturační adresa (položka FStat), Zkratka státu-konečný příjemce (KStat), Výchozí měna pro nové požadavky a doklady (Mena), Výchozí typ dopravy (Typ dopravy)
25.08.2014 Sklad6, Účto Změna editace adresy odběratele/dodavatele - pole pro zadání jména a jména2 ve fakturační adrese i v odběrném místě rozšířeny a byla doplněna editace státu a měny.
25.08.2014 Sklad6 Program umožňuje zadávání požadavků v cizí měně. Měnu a kurz je možné určit v menu pro práci s požadavkem (kód menu 0,52). V nastavení měny je i příznak Pevná cena v cizí měně. Pokud je tento příznak zapnut, tak se daná cena v cizí měně použije i v případě, že se změní kurz v požadavku. Pokud má zákazník ve výchozí měně uvedenou cizí měnu nadefinovanou v kurzovém lístku, ...
Více
20.08.2014 Sklad6
Pomocí proměnné ObjSlevy,0 lze nastavit povolené slevy, které lze zadat ve vstupu požadavků. Hodnotu lze zadat jako seznam intervalů nebo seznam povolených slev oddělených znakem / např. 0-5/6/7
20.08.2014 Sklad6 Ve vstupu položek požadavků je možné používat EAN kódy pro dohledávání zboží (při čtení pomocí čtečky čárových kódů musí být čtečka nakonfigurována, aby před EAN kódem poslala klávesu Ctrl+G nebo Ctrl+B - stejně to funguje i při vstupu operací). Program zpracovává i váhové čárové kódy. ...
Více
20.08.2014 Sklad6
Úprava zpracování čtení váhových čárových kódů ve vstupu operací. Po načtení váhového EAN kódu program zůstane s kurzorem na načteném množství MJ.
20.08.2014 Sklad6 Upraven export dat pro notebooky. Nově se exportují do souboru NTB_MEM také poznámky a obrázky ke skladovým kartám. Pomocí proměnné NtbExpDat,12 lze ovlivnit,které informace se mají exportovat...
Více
19.08.2014 Sklad6
V programu existuje nový číselník Typy dopravy, který určuje možnosti dodání zboží (typ dopravy se eviduje v požadavcích a dokladech). Typ dopravy 0 by měl být pro dopravu vlastní (samoodvoz ) a typ dopravy 1 pro rozvoz (resp. významově obdobný typ). Ostatní typy dopravy jsou volně definovatelné (např. 2..Česká pošta, 3..DHL,...)
19.08.2014 Sklad6 Nový číselník Přirážky za dopravu umožňuje definovat přirážku v Kč v závislosti na hodnotě dokladu (aktuálně dle celkové ceny bez DPH) a na typu dopravy. Pokud je hodnota dokladu nižší než je hodnota stanovená v číselníku přirážek, tak se uplatní určená přirážka. Přirážka se zpracovává jako samostatná operace s kódem skladové karty, ...
Více
19.08.2014 Sklad6
V číselníku typů dokladů je nový přepínač [ ] Povolit přirážky za dopravu. (F11). Pomocí tohoto přepínače se určuje, u jakých typů dokladů se má kontrolovat přirážka dle číselníku přirážek za dopravu.
19.08.2014 Sklad6
V adrese odběratele je nový příznak Zakázat příznaky za dopravu. U odběratelů, kteří jsou označeni tímto příznakem, nejsou uplatňovány přirážky za dopravu dle nastavení číselníku přirážek za dopravu.
19.08.2014 Sklad6
Pomocí proměnné SkladSaldo,6 pro dodací doklady a SkladSaldo,5 pro příjmové doklady lze určit zvýraznění faktur v přehledech saldokonta z účta, které jsou zobrazovány ve skladovém programu. Výchozí hodnota 30 určuje, že budou červeně zvýrazněny doklady, které jsou po splatnosti více než 30 dní. Pomocí proměnné SkladSaldo,8 pro dodací doklady a SkladSaldo,7 pro příjmové doklady lze určit obdobné zvýraznění počítané od data vystavení dokladu.
11.08.2014 Sklad6 Mezi varianty pro určení způsobu výpočtu spotřební daně doplněna volba osvobozeno. Hodnota SD je pro tento typ určena jako nulová, nová hodnota ale umožňuje rozlišit skladové karty, které spotřební daň nemají a které jsou od ní osvobozeny
Více
07.08.2014 Sklad6
Při převodu návrhu objednávky do objednávky (Ctrl+O) se v potvrzovacím dialogu před převodem zobrazuje informace o celkové hodnotě zboží v NC bez DPH, počtu palet a celkové hmotnosti objednávky.
24.07.2014 Sklad6

V hlavičce požadavku odběratele se novým způsobem zpracovává čas dodání. V místě času dodání je nyní tlačítko umožňující výběr zápisu časové informace o dodání zboží s následujícími možnostmi: interval od-do/konkrétní čas/2 intervaly/obecné zadání

24.07.2014 Sklad6

Úprava logování stavu vyskladnění při kontrole vyskladnění dokladů. Při ukončení kontroly se zapisuje záznam s klíčovou hodnotou KONTROLAOK (pokud byla kontrola kompletní) nebo KONTROLA-N (pokud byla kontrola nekompletní). V logu je zapsán i počet rozdílů (pokud je ale kontrolováno současně více dokladů, tak počet je za všechny kontrolované doklady).

24.07.2014 Sklad6 Úprava exportu dokladů pro plánování dopravy (Riro/Plantour). V definičním souboru lze v sekci [ExportDokladůPlanTour] používat nově i alias OBJ, který obsahuje informace o požadavku k danému dokladu. Také je definovaná nová položka FTypRozvD, které obsahuje informaci o typu zdroje informace o času dodání 0 neurčeno ...
Více
11.07.2014 Sklad6

Program provádí automatickou aktualizaci systémových struktur u tabulky SKLADKAR při přechodu mezi verzemi EXTKARTA a EXTKARTA2.

02.07.2014 Sklad6

Při kontrole minimálních cen v požadavcích nebo v dokladech lze v hlášení o překročení minimální ceny zobrazovat hodnotu minimální ceny. Pro definici hlášení je třeba nastavit proměnnou NTBTEST,0 na hodnotu obsahující text hlášení a na pozici minimální ceny se uvede %s, např. Prodejní cena je nižší než určená minimální cena %s !

01.07.2014 Sklad6

Pomocí proměnné ObjZalistV,x lze nastavit, jaká informace se má zobrazovat v posledním sloupci v přehledu položek požadavku v režimu oblíbených, zalistovaných nebo akčních položek (x=0 pro oblíbené, 1 pro akční, 2 pro ostatní - např. zalistované).

Hodnota Popis
0 informace o celkovém výdeji oblíbených položek
1 cena akčního zboží
2 aktuální zásoba

01.07.2014 Sklad6

Nová funkce použitelná v hlavním menu pro zpracování a aktualizaci dat po importu dat do notebooku. Funkce provádí stejné činnosti, jako když se skladový program spustí s parametrem /NTBIMP (kód menu 7.75):
1. Import záznamů AdrInfo z tabulek NTB_IADR.BTR a NTB_MEM.BTR
2. Import stavu nezpracovaných požadavků z NTB_OBJN a NTB_POLN
3. Import aktualizace číselníku z NTB_CSL.BTR

30.06.2014 Sklad6
V maloobchodním prodeji lze v pravé části prodejní obrazovky zobrazovat tlačítka usnadňující prodej zboží. Tlačítka nově mohou obsahovat obrázky zboží. Způsob zobrazení se definuje v číselníku tlačítek pro MO prodej.
26.06.2014 Sklad6, Účto
V adresáři firem je na třetí podstránce nová kolonka Smluvní bonus, který umožňuje zadání procenta dohodnutého bonusu (databázové pole SmluvBonus)
26.06.2014 Sklad6, Účto
Nový příznak adresy v adresáři firem Povolit změnu cen v požadavcích na vybraných kartách. Příznak umožňuje pro vybrané odběratele a vybrané skladové karty zadávání cen v požadavku i pro typy uživatelů, kteří nemají v přístupových právech povolený vstup ceny. Příznak se ukládá do pole Priznaky3 v adrese s hodnotou 8.
26.06.2014 Sklad6
Nový příznak skladové karty Povolit změnu cen v požadavcích pro vybrané odběratele. Příznak se ukládá do pole Priznaky3 v kartě s hodnotou 128.
26.06.2014 Sklad6 V požadavcích se nově kontroluje, zda prodejní cena je nižší než cena vyhodnocená pomocí individuální ceny PX-LIMIT. Pokud pro danou skladovou kartu existuje tato individuální cena, tak se zobrazí hlášení o prodeji pod určenou minimální cenu. Způsob zpracování lze ovlivnit pomocí proměnné ObjHlasNC,1 s těmito hodnotami:...
Více
26.06.2014 Sklad6
Optimalizace práce s individuálními cenami. V jedné individuální ceně nově může být až 32000 položek, práce s rozsáhlými ind.cenami by měla být rychlejší a stabilnější.
25.06.2014 Sklad6 Úprava importu požadavků z DBF e EDI formátu. Program přepočítává při importu celkový počet palet a celkovou hmotnost a pomocí proměnných ObjImpDBF,x je možné určit způsob zpracování zdrojového souboru po úspěšném importu...
Více
23.06.2014 Sklad6 Úprava výpočtu nakládacího listu, tak aby vybrané položky mohly být vyčlěněny z nakládacího listu a zobrazeny podle jednotlivých dokladů (typicky vážené zboží). Pokud je definovaná proměnná NaklListI,2 (pro příjmové doklady) nebo NaklListI,3 (pro dodací doklady) obsahující seznam masek pro určení označení měrné jednotky ze skladové karty (např. kg*/tun), ...
Více
21.06.2014 Sklad6
Úprava zaokrouhlování dokladů při automatické změně typu dokladu na základě změny úhrady před evidováním dokladu. Pokud je u nově určeného typu dokladu vypnuté zaokrouhlování (např. při platbě kartou), tak se správně zaokrouhlení automaticky z výsledného dokladu zruší.
20.06.2014 Sklad6
Úprava práce se zalistovanými a vylistovanými položkami. Pokud existují zalistované či vylistované položky definované pomocí individuální ceny ZALIST* nebo VYLIST*, tak se tyto ceny uplatní u všech zákazníků, kteří nemají zapnutý příznak Jen zalistované. Toto zalistování se uplatní jen v případě, že pro danou položku není definována jiná výjimka v seznamu zalistovaných položek pro daného zákazníka.
13.06.2014 Účto Úprava kontroly saldokonta (z nabídky Kontrola kontací). Pomocí proměnných lze definovat výjimky pro vybrané účty pro kontrolu saldokonta: ...
Více
13.06.2014 Sklad6, Účto Úprava zpracování připojených dokumentů v režimu lokálního umístění dokumentů. Pokud je definovaný alias pro umístění dokumentů s lokálním umístěním (bez synchronizace) a zapnutým přepínačem Jméno PC jako součást cesty, tak se dokumenty ukládají relativně k hlavní dokumentové složce a jméno PC je uloženo jako součást názvu souboru (umožňuje snadnější synchronizaci dokumentů a zobrazování dokumentů ostatních uživatelů).
13.06.2014 Sklad6, Účto
V nastavení aliasů dokumentů pro daný PC je možné v záložce Vlastnosti nastavit výchozí složku pro nově přidávané dokumenty. Nastavení je uloženo (podobně jako ostatní parametry z tohoto okna) v registru Windows.
13.06.2014 Sklad6
Nový režim importu individuálních cen se souboru v rámci importu skladových karet z přenosových souborů. Program v tomto režimu kontroluje změny v jednotlivých záznamech a import provádí pouze v případě, že narazí na rozdíl.
13.06.2014 Sklad6
V přehledu zásob karty za střediska (např. pomocí Alt+Z v přehledu karet) se ve stavovém řádku zobrazuje celková zásoba v MJ, celková zásoba v průměrných nákupních cenách i v posledních NC a také průměrná cena (vážený průměr).
 předchozí  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  z 81 další