logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
01.06.2013 Účto
Při mazání kontace s platbou se aktualizuje datum poslední platby v hlavičce faktury dle předchozí platby (popř. se vynuluje).
01.06.2013 Účto Při ručním účtování faktur je ve stavovém řádku zobrazován i rozdíl MáDáti-Dal. Při ručním účtování faktur, bankovních výpisů, pokladních dokladů i DU dokladů lze pomocí Ctrl+Enter v údajích Má Dáti nebo Dal přenést rozdíl stran Má dáti-Dal do editovaného údaje. Pokud je rozdíl stran Má Dáti-Dal nulový, tak se přenese místo toho celková částka z hlavičky dokladu (např. celková částka faktury).
Více
01.06.2013 Účto Při vytváření zápočtů lze v seznamu pohledávek a závazků označit pomocí F8 jednu fakturu jako zápočtovou a při tisku zápočtu může být tato faktura označena a lze u ní vytisknout započítanou částku. Při zaúčtování faktury je zápočtová faktura použita pro vyrovnání zápočtu. Pokud není zápočtová faktura určena ručně, tak se ji program pokusí automaticky dohledat. ...
Více
01.06.2013 Účto
Úprava vstupu číselníku kontačních předpisů. V seznamu kontačních předpisů lze pomocí Ctrl+Enter zkopírovat hlavičku kontačního předpisu a kontace daného předpisu. Při změně označení kontačního předpisu se provede i přečíslování v seznamu kontací. Při mazání kontačního předpisu se maže hlavička i příslušné kontace. U nových kontačních předpisů se kontace zadávají až po uložení hlavičky kontačního předpisu.
28.05.2013 Sklad6 Doplněny nové typy individuálních cen Cena v cizí měně a Cena v cizí měně s DPH (zkratky CM a CMD). Při použití těchtotypů slev se ceny zadávají v cizí měně. Ta se definuje buď v seznamu tiskových proměnných (Oprava INI hodnot/F10 - proměnná Mena2 nebo Měna2) nebo případně proměnnou Mena2, 0. V obou variantách se určí označení druhé měny (např. EUR). ...
Více
28.05.2013 Sklad6
Nové kódy menu pro prohlížení a editaci kurzového lístku jen za jeden určený typ kurzového lístku. Kódy menu 15,80 až 15,89 pro typy kurzového lístku 0 až 9.
22.05.2013 Sklad6 Při přidávání dokladů do rozvozu pomocí výběru dokladů z přehledu dokladů ze po dokočení výběru provádí kontrola, zda není některý z označených dokladů již zařazen v jiném rozvozu (možnost zrušit přidání všech dokladů nebo vynechání duplicitního dokladu).
10.05.2013 Sklad6
Nové funkce do nabídky pro práci s doklady v rozvozu (Alt+F6).
Menu ROZVOZ_SPC, kódy menu 32,x
x Funkce
20 Změna stavu vyskladnění dokladu (expedoval+stav expedice)
21 Změna stavu vyskladnění dokladu (expedoval+stav+datum expedice)
22 Změna stavu vyskladnění dokladu (stav expedice)
23 Změna stavu vyskladnění dokladu (expedoval)
10.05.2013 Sklad6
V adresáři odběratelů je na třetí podstránce v kartě zákazníka nový údaj Kopie dokladů navíc, který určuje kolik kopií dokladu se má navíc tisknout při tisku nového dokladu. Hodnota se přičítá k údaji Počet kopií z nastavení typu dokladu.
10.05.2013 Sklad6 V menu pro tisk dokladu je v případě více kopií zobrazena informace o celkovém požadovaném počtu kopií dokladu a o počtu kopií, který byl dosud vytisknut v rámci aktuálního tisku. Zobrazení počtu kopií je zobrazováno i v režimu Po tisku ukončit vstup z nastavení typu dokladu.
Více
10.05.2013 Sklad6 Vstup operací dokladu upraven pro možnost vstupu operací při zobrazení s nízkým rozlišením v rámci terminálového režimu (online terminály). V režimu nízkého rozlišení může být omezen vstup některých méně významných údajů.
10.05.2013 Sklad6 Nová funkce pro opravu operací dokladu bez možnosti změny hlavičky dokladu a dalších údajů. Po ukončení editace seznamu operací je nabídnuto ihned evidování dokladu. Pokud je doklad v režimu vychystávání, tak je povolena oprava dokladu i v případě, že uživatel nemá oprávnění opravovat doklady (kontroluje se ale datum uzamčení a také další uzamčení dokladu),
Více
06.05.2013 Sklad6
Pomocí proměnné PlanMatNet lze nastavit, aby se plán spotřeby materiálu (Ctrl+F8 v přehledu požadavků nebo přehledu položek požadavků) tisknul v čisté hmotnosti (definované v rámci výrobní kalkulace)
03.05.2013 Sklad6
Rozšířeno logování změn při kopírování dokladů, objednávek či požadavků do/ze schránky. Ve schránce je navíc nově u každého dokladu ukládána informace o datumu a času uložení do schránky.
03.05.2013 Sklad6
V nastavení INI hodnot je nový přepínač F7 Individuální ceny vyhodnocovat dle DUZP. Pokud je přepínač zapnutý, tak při vystavování dokladů program pro určení platnosti individuální ceny použije datum uskutečnění zdanitelného plnění z hlavičky dokladu. U požadavků a objednávek se pro stejný účet použije datum Požadováno. Pokud je přepínač vypnutý (výchozí stav), tak se použije dnešní datum.
03.05.2013 Sklad6
Doplněno logování změn rezervací. Při jakékoli změně rezervace (včetně automatických změn vlivem evidování rezervovaných požadavků) se provede zápis do logu ke skladové kartě.
03.05.2013 Sklad6
V přehledu rezervací je možné pomocí Alt+F6 vyvolat menu pro zobrazení informací o kartě (NOBJINFO).
03.05.2013 Sklad6 V dialogu pro tisk ceníku lze pomocí Alt+F5 uložit nebo načíst nastavení celého dialogu. Nejdříve je třeba v dialogu nastavit přepínače a další nastavení a pak teprve uložit nastavení (nastavení je třeba přidělit jednoznačný kód varianty a libovolný popis a pod tuto variantu pak vybrat pro uložení).
Více
03.05.2013 Sklad6 Ve výběru tiskových formulářů pro tisk ceníku lze pro QR2 formuláře nastavit, že se mají do datového zdroje se skladovými kartami připravovat i víceřádkové poznámky ke skladovým kartám z MEMO.BTR (položky _MEMOA, _MEMOB a _MEMOC)
Více
03.05.2013 Sklad6
V nastavení importu požadavků z notebooků je rozšířena možnost importu adres z přenosového souboru. Nová volba Importovat adresy (aut.včetně bonusů) umožňuje automatický import adres odběratelů včetně převzetí údaje Bonus, datum posledního pohybu a datum poslední změny
30.04.2013 Sklad6
Při importu karet z přenosového souboru (Alt+F5 v kartách) je možné zapnout také import nastavení bonusu v kartě (typ bonusu+bonus).
30.04.2013 Sklad6 Pomocí proměnné KarBonusT,0 lze nastavit způsob výpočtu bonusů za karty, které mají typ výpočtu bonusu nastaven na aut.dle PC.
Více
26.04.2013 Účto
U přijatých faktur s přenesenou DP jako rozhodné datum pro zařazení do přiznání DPH používá datum uskutečnění zdanitelného plnění (nikoli datum přijetí jako u běžných faktur).
26.04.2013 Účto
V grafickém režimu zobrazení faktur do zápočtu se kurzívou zvýrazňují doklady zařazené do odeslaného nebo vytisknutého příkazu k úhradě (obdobně, jako ve starém režimu zobrazení).
24.04.2013 Sklad6
Úprava zpracování zaokrouhlení při zadávání MO účtenek. V režimu Vracení hotovosti před tiskem se provádí kontrola, zda jsou všechny platby v jedné cizí měně a pokud ano, tak se ostraňuje případné zaokrouhlení dokladu (v Kč). U režimůVracení hotovosti vždy a u nových dokladů to takto již fungovalo dříve.
24.04.2013 Sklad6 Nová funkce do menu pro práci s požadavky (nový požadavek i oprava) pro nastavení příznaků požadavku. Nyní lze nastavit příznak Fakturovat samostatně. Kód menu OBJEDN_OP2 nebo OBJEDN_NOV 0,62.
22.04.2013 Sklad6
V nastavení kalkulace spotřeby materiálu pro daný výrobek (Výrobky a materiál) lze definovat ujednotlivého materiálu způsob zaokrouhlení spotřebovaného množství: nezaokrouhlovat nebo zaokrouhlit na celá množství matematicky, nahoru nebo dolů.
22.04.2013 Sklad6
Oprava výpočtu sestav v generátoru sestav. U relace typu Všechny záznamy databáze mohlo ve speciálních případech dojít k chybnému vyhodnocení výrazu.
18.04.2013 Sklad6 Nová funkce pro hromadnou fakturaci všech vyskladněných dokladů, které mají příznak nevychystaný doklad, za zvolený rozvoz. Do menu pro práci s rozvozem přes Alt+F6 lze doplnit položku menu Fakturace vyskladněných dokladů (ROZVOZ_MNU, kód menu 33, 11).
Současně je kontrolováno, aby nevychystané doklady nešlo převádět do účetnictví, exportovat, tisknout průvodku obsahující tyto doklady.
15.04.2013 Sklad6
Upraven tisk ceny s DPH za položku při tisku dokladů (proměnná #94). Nyní se cena počítá z nezaokrouhleného základu DPH.
15.04.2013 Sklad6 Do číselníku typů dokladů je doplněn nový přepínač [ ] Nové doklady nastavit do režimu Vychystávací doklad. Všechny nově vystavené doklady budou označené příznakem a budou zařazeny do samostatné číselné řady (pro dodací doklady jde o číselnou řadu DXV a pro příjmové doklady PXV; číselná řada musí být založena v číselníku číselných řad).
Více
15.04.2013 Sklad6
Při sloučení dokladů (Alt+F6 v přehledu dokladů), které jsou označené příznakem vychystávání se automaticky nabízí možnost sloučit doklady do standardního dokladu (současně se doklad očísluje pomocí standardního číslování daného typem dokladu). Toto chování je možné ovlivnit pomocí nového přepínače [x] Změnit stav sloučeného dokladu na vychystáno.
15.04.2013 Sklad6
Nová funkce v nabídce pro práci s novým dokladem a opravou dokladu (obvykle v menu DOKLAD_SLN-kód menu 17,60 nebo DOKLAD_OP2, 16,60) Změna stavu vychystání. U dokladů, které jsou v režimu vychystávání je umožněno přepnutí do stavu vychystáno (doklad dostane standardní číslo dané typem dokladu).
15.04.2013 Sklad6
Nová funkce Přehled nevychystaných dokladů použitelná v hlavním menu (kód menu 1,145). Funkce zobrazí doklady podle nastavení váhy u všech typů dokladů označených příznakem Nové doklady nastavit do režimu Vychystávací doklad.
15.04.2013 Sklad6 Nová funkce Fakturace vychystaných dokladů použitelná v hlavním menu (kód menu 1,180). Funkce vybere všechny doklady s příznakem vychystávání, které jsou ve stavu expedice vyskladněno nebo následném stavu kontrolováno a roztřídí je podle typu dokladu a IČO odběratele.
Více
15.04.2013 Sklad6
Nová funkce Fakturace vychystaných dokladů do menu OdbMenu (kód menu 27,45), resp. DodMenu (kód menu 28,45), pro Alt+F6 jde o Dod_SPC, resp. Odb_SPC pro dodavatele, resp. odběratele; kód menu). Funkce provede stejné činnosti jako obdobná funkce z hlavního menu, pouze se provádí ale jen za jednoho odběratele.
12.04.2013 Účto
Údaj Popis v číselníku zakázek rozšířen na 80 znaků a doplněna 10-znaková položka Parametr.
12.04.2013 Účto Upraveno výchozí barevné nastavení pro grafické tabulky pro prohlížení faktur, bankovních výpisů, pokladny, DU dokladů a kontací.
09.04.2013 Sklad6
Nová možnost zadat při ukončení vyskladnění dokladů expediční pozice, na které bylo vyskladňované zboží umístěno. V nastavení přepínačů (F6) při vyskladňování lze zapnout vstup expediční pozice. Pro opravu expedičních pozic lze použít funkci dostupnou přes speciální funkce k dokladu (Alt+F6) - kód menu DOKLAD_SPC: 31,17.
06.04.2013 Sklad6 V nastavení exportu ceníků pro offline objednávkový program (OBX) je nová možnost definování příloh, které se mají přibalit do DBC ceníku. Nastavení se provádí v číselníku textů (typ zpracování Příloha k HTML).
Více
06.04.2013 Sklad6
V nastavení exportu ceníků pro offline objednávkový program (OBX) lze vyznačit, které okruhy zboží se mají zobrazovat v objednávkovém programu jako speciální záložky (dole pod ceníkem). Nastavení se provádí v definici Okruhů tvořených výrazy - údaj záložka se nastaví na hodnotu 1.
Toto nastavení využívá jen objednávkový program od verze 5.0.
06.04.2013 Sklad6 Při záznamu změn do LOG souboru vzniká při změně klíčové hodnoty (u dokladů například při změně čísla či typu dokladu, u karet při změně kódu, ...) nový typ záznamu s označením položky _KLIC_HOD_, který se odkazuje na původní klíčovou hodnotu. Tyto záznamy jsou při prohlížení LOG souboru barevně zvýrazněné a je možné pomocí Enter otevřít záznamy změn původního objektu (přečíslovaného dokladu,..)
Více
03.04.2013 Sklad6 Pomocí proměnných TypICDNC-,x (resp. TypICDNC+,x), kde x je číslo typu dokladu (nebo 0 pro všechny typy dokladů) lze nastavit pro typy dokladů a režimem dohledávání cen Dohledat NC vždy s povoleným počítáním slev název individuální ceny, která se má použít pro úpravu dohledané nákupní ceny.
29.03.2013 Sklad6
Změna designu formuláře pro tisk slevových štítků ke skladovým kartám. Využity nové grafické komponenty pro nadpisy.
29.03.2013 Sklad6, Účto V adresáři dodavatelů je možné pomocí nové funkce Kontrola nespolehlivých plátců DPH vyvolat kontrolu jednoho nebo více plátců. Funkce je dostupná pro jednoho dodavatele v menu DodMenu (kód menu 28,44) nebo pro více dodavatelů v nabídce alternativních funkcí přes Alt+F6 (kód menu 28,44).
Při kontrole se stav spolehlivosti plátce ukládá do záznamu změn (LOG.BTR).
29.03.2013 Sklad6 V menu pro práci s novými doklady (DOKLAD_NOV nebo DOKLAD_SLN, kód menu 17,66) nebo pro opravu dokladu (DOKLAD_OPR nebo DOKLAD_OP2, kód menu 16,66) je možné doplnit funkci pro kontrolu nespolehlivých plátců za aktuální doklad. Obdobná funkce je možné doplnit i do nabídky pro práci s objednávkami na dodavatele (kód menu 39,7).
29.03.2013 Účto Do nabídky činností pro práci s hromadnými příkazy k úhradě je doplněna možnost kontroly nespolehlivých plátců DPH za jeden nebo více příkazů k úhradě. Informace o provedené kontrole je zapsána do záznamu změn k hlavičce dokladu (je dostupná pomocí klávesy Alt+F6 v přehledu HPÚ) a také k jednotlivým položkám menu (také dostupná přes Alt+F6 na položce HPÚ).
Více
29.03.2013 Účto Změny v příkazech k úhradě (v hlavičce i položkách HPÚ) jsou evidovány do záznamu změn (LOG.BTR). Do záznamu změn je nově také přidán tisk HPÚ a vytvoření přenosového souboru pro bankovnictví (ABO).
29.03.2013 Účto Do nabídky speciálních funkcí s přijatými fakturami doplněna funkce pro kontrolu nespolehlivých plátců za aktuální fakturu (menu FAK_SPC, kód menu 10,7)
25.03.2013 Sklad6 Povolení fultextového hledání v seznamu operací skladové karty.
 předchozí  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  z 75 další