logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
20.12.2014 Sklad6
Do objektu TBrandBankWebServiceClient ve skriptovacím jazyce doplněna funkce SupplyCoverageReport, která umožňuje odeslání informací ve formátu XML obsahující seznam zboží, o kterých má služba BrandBank poskytovat informace.
15.12.2014 Sklad6 Úprava importu plateb z přenosového souboru PLATBY.EXP z účetnictví. V některých speciálních případech nemusela být správně identifikována platba ze skladové pokladní knihy.
Více
15.12.2014 Sklad6, Účto
Při zakládání nových adres je doplněna nová možnost zobrazení a načtení informací z obchodního nebo živnostenského rejstříku SR. Funkce pro zadané IČO zobrazí informace ve webovém rozhraní a pomocí tlačítka Převzít údaje je možné informace z dané HTML stránky převzít do adresy (zjištění údajů je prováděno formou analýzy HTML textu stránky a nemusí být tak spolehlivé jako zjišťování obdobných informací z české služy ARES).
12.12.2014 Sklad6
Úprava vracení hotovosti při platbě kartou v cizí měně. Pokud byla před provedením platby kartou v cizí měně provedena jiná částečná platba (např. částečná platba v hotovosti), tak se při zapsání platby kartou nabídne zůstatková hodnota k doplacení v cizí měně.
12.12.2014 Sklad6 Při kombinovaných platbách v domácí a cizí měně se na zákaznickém displeji nově nezobrazuje nedoplatek/přeplatek, pokud je jeho hodnota v Kč menší než 0.50 Kč. Haléřové doplatky vznikají vlivem přepočtu z cizí měny. ...
Více
12.12.2014 Sklad6
Nový přepínač Povolit příjem zboží s příznakem zakázaného příjmu v číselníku typů dokladů (F10), který je aktivní jen u příjmových typů dokladů. Pomocí přepínače lze určit, že karty se zapnutým přepínačem Zakázat příjem v přepínačích skladové karty mohou být přijaty na daném typu dokladu (typicky např. inventární doklady nebo interní příjemky).
06.12.2014 Sklad6
Do skriptovacího jazyka doplněny nové objekty TBrandBankWebServiceClient (komunikace s webovou službou BrandBank pro poskytování dat o zboží) a THTTPSend (pro načítání a odesílání informací přes HTTP protokol).
28.11.2014 Sklad6 Při změně kurzu v dodatcích dokladu program automaticky nabídne přepočítání všech cen v operacích dokladu, tak aby byla zachována cena v cizí měně. je také možnost zachovat ceny v domácí měně (dojde tak k přepočítání cen v cizí měně - podobně jako dosud). Pomocí proměnné DokKurzZm+,0 nebo DokKurzZm-,0 pro příjmové nebo dodací doklady lze nastavit výchozí způsob zpracování při změně kurzu...
Více
28.11.2014 Sklad6 Ve vstupu dokladů se nyní může přebírat výchozí měna z adresy odběratele/dodavatele do hlavičky dokladu (měna a kurz se edituje v dialogu Dodatky dokladu). Pokud je u typu dokladu nastaven přepínač [x] Vstup dodatků dokladu na začátku a je nastaven typ dialogu 5:cizí měna nebo 1:standardní, tak se kontroluje, zda měna zadaná v adrese je definovaná v kurzovém lístku. Pokud ano, tak se nastaví ...
Více
28.11.2014 Sklad6
Pomocí proměnné TypKurzT+,x a TypKurzT-,x se nastavuje typ kurzového lístku pro daný typ dokladu. Pokud není pro typ dokladu x určena hodnota proměnné, tak se kontroluje ještě proměnná TypKurzT+,0 nebo TypKurzT-,0 pro všechny příjmové nebo dodací typy dokladů (výchozí hodnota je 0).
28.11.2014 Sklad6
U fakturace požadavků v pevné měně se kurz výsledného dokladu (faktury) bere z aktuálního kurzového lístku. Pokud má požadavek nastavený přepínač Pevná cena v cizí měně, pak jsou ceny v domácí měně u jednotlivých operací přepočteny tak, aby cena v cizí měně zůstala zachována.
25.11.2014 Účto
Změna zaokrouhlování částek při výpočtu přiznání DPH. Změna se týká především zaokrouhlování záporných částek na celé Kč.
25.11.2014 Sklad6
Do hlavičky požadavku doplněn nový příznak Nezapočítat do výpočtů prodeje v návrzích objednávek. Příznak se přenáší do dokladů a reaguje na něj výpočet návrhů objednávek dle průměrného prodeje.
25.11.2014 Sklad6
Ve struktuře ADRESA lze definovat kalkulovaná pole CTYPADRESY, CDEALER, CDOPORCENY, CINDIVCENY, CSKUPINA, CREGION, CROZVTRASA, CID, CFORMATA, CFORMATB, CFSTAT, CKSTAT pro zobrazení popisu z odpovídajícího číselníku pro typ adresy, dealera, doporučených cen, individuálních cen, skupin, regionu, rozvozové trasy, ID, exportního formátu A a B, státu pro fakturační adresu a státu pro odběrné místo dle dané adresy.
24.11.2014 Sklad6, Účto
Úprava ovládání menu pomocí myši. Při kliknutí myši na nadřízenou položku v menu zůstává otevřené podřízené menu.
24.11.2014 Sklad6 Doplněna kontrola povinných polí při zakládání nové objednávky na dodavatele (hlavičky).
19.11.2014 Sklad6 Ve struktuře DOKLAD je možné definovat kalkulovaná pole zobrazující informace z tabulky MEMO pro odpovídající doklad. Položky struktury DOKLAD se musí jmenovat MEMOAn, MEMOBn, MEMOCn resp. MEMODn, ...
Více
18.11.2014 Účto Upraveno hledání faktur dle čísla faktury. Pokud faktura není nalezena v roce zadaném při hledání dokladu, tak se program pokusí vyhledat číslo faktury v rozmezí několika roků. Pokud ji najde, tak nabídne vyhledání této faktury..
Více
18.11.2014 Sklad6 Možnost sledování doby rozvozu (čas dodání) pro doklady. Informace se ukládají k danémo dokladu do tabulky MEMO. Pomocí proměnné DokMemCasD,0 lze nastavit číslo řádku v MEMO, do kterého se bude informace o čase dodání ukládat. Doporučená hodnota je 2. Ve výchozím stavu je evidence času dodání vypnutá (hodnota proměnné -1). V dialogu Přehled za doklad ...
Více
14.11.2014 Sklad6 Změna nabídky pro tisk označených dokladů (F7 v přehledu dokladů). V menu, které má nyní nový design, je navíc také volba Soupis daňových dokladů za označené doklady. Menu lze definovat v rámci systémového menu: buď pro příjmové nebo dodací doklady zvlášť (název menu DOKTSKOZN+ nebo DOKTSKOZN-) nebo pro všechny druhy dokladů (menu DOKTSKOZN)...
Více
14.11.2014 Sklad6
V přehledu dokladů je možné použít klávesy Ctrl+G pro vyhledání dokladu dle ID dokladu (obvykle ve formě čárového kódu). V okně pro zadání ID dokladu je možné také zadat jen číslo dokladu a program automaticky dohledá typ dokladu podle odpovídající číselné řady.
14.11.2014 Sklad6 Pomocí proměnných DokOpeRoz,x lze nastavit parametry automatického rozdělování dokladu při převodu z požadavku do faktury. ...
Více
07.11.2014 Sklad6 Při tisku dokladů se do proměnných OpeJCena a OpeJCenaD připravuje jednotková cena bez DPH nebo včetně DPH počítaná na základě ceny z operace dokladu a nastavení dané skladové karty. Proměnná OpeJCenaMJ pak obsahuje odpovídající měrnou jednotku. V definičním souboru lze tyto ceny vyhodnocovat pomocí výrazu GetVar("OpeJCena"), např. ...
Více
07.11.2014 Sklad6
Do přenosu karet (Alt+F5 v přehledu karet) zahrnut přepínač Režim výpočtu JC pro určení, zda se má v rámci importu karet přenášet také nastavení režimu výpočtu jednotkové ceny
07.11.2014 Sklad6 Do režimů výpočtu jednotkové ceny doplněny nové varianty: ...
Více
07.11.2014 Sklad6
Úprava výpočtu návrhu objednávek. Nově lze pomocí proměnné NBJZPol,6 určit počet dní, které se mají použít pro určení data, od kterého se mají započítávat nezpracované objednávky (starší nezpracované požadavky se ignorují). Výchozí hodnota je 60 dní.
07.11.2014 Sklad6 Při zakládání nové skladové karty, objednávky na dodavatele, požadavku, dokladu, reklamace, pokladního dokladu, průvodky a výrobku program umožňuje inicializaci nového záznamu na základě číselníku 177. V tomto číselníku je možné nadefinovat výrazy, které program použije pro inicializaci vybraných polí nového záznamu:...
Více
07.11.2014 Sklad6
Do skriptovacího jazyka doplněn nový objekt TKAPIndPrice umožňující zjišťování informací o skladových kartách (např. individuální ceny nebo ceny dle cenového pásma).
04.11.2014 Sklad6, Účto
Úprava fulltextového hledání v databázových tabulkách (vyvolává se, když do databázové tabulky začnete psát písmena). Do fulltextovém hledání se nyní prohledávají jen viditelné položky (nyní se hledalo i ve skrytých polích).
04.11.2014 Sklad6, Účto
Pomocí proměnné AdrICOId,0 lze nastavit seznam zakázaných znaků, které nesmí obsahovat údaj IČO při zakládání nové adresy. Ve výchozím stavu je proměnná nastavena na #&.
02.11.2014 Sklad6
Integrovaná nová verze kontingenčních tabulek využívaných především v Manažerském informačním systému a při zobrazení datových kostek v rámci Analýzy a grafy. Integrovaná byla rovněž nová verze skriptovacího jazyka.
02.11.2014 Sklad6 Nový režim zadávání adres odběratelů a dodavatelů. Při zadávání adres se program zeptá na IČO a pokud je IČO zadané, tak se údaje o odběrateli načtou z ARES. Pro vstup adres lze použít nový kód menu ...
Více
02.11.2014 Sklad6
Při načítání informací z ARES se současně pro plátce DPH dohledává bankovní účet, který je v evidenci plátců pro účely kontroly nespolehlivých plátců DPH.
02.11.2014 Sklad6
Úprava algoritmu dohledávání volného označení odběrného místa (poslední 2 znaky z údaje IČO) při ukládání nové adresy odběratele nebo dodavatele. Pokud existuje aspoň jedna adresa se stejným 8-místným IČO, tak se vždy nabízí volné 10-místné číslo odběrného místa a to i v případě, že samotné 8-místné IČO není v databázi použito.
21.10.2014 Sklad6 Možnost definovat kalkulovaná pole ve struktuře KARTA pro zobrazení zásoby v dalších skladech. Pro každé zobrazené středisko je třeba nadefinovat strukturu se jménem ZASOBAx (kde x je číslo od 4 do 9) a dále pomocí proměnné ZASSkladx,0 určit číslo skladu, jehož zásoba má být zobrazena. V seznamu souborů musí být definovány soubory SKLADZAS.BTR...
Více
21.10.2014 Sklad6 Úprava zpracování funkce pro kontrolu pozic s návrhem automatického doplňování. Pokud je v nabídce pro výběr ID retraku mnoho položek, tak se místo výběru za pomocí výběrového editačního prvku nabídne kompletní seznam s možností výběru pomocí Enter. V seznamu položek, které jsou určené k přeskladnění jsou doplněny tyto položky:...
Více
16.10.2014 Sklad6
Možnost vyhodnocování individuální ceny podle kódu zboží dodavatele ze skladové karty. V definici individuální ceny je možné pro označení kódu dodavatele použít zástupné znaky ? a * pro označení jednoho libovolného znaku nebo pro označení libovolné skupiny znaků
16.10.2014 Sklad6
Úprava náhledu sestav v grafickém režimu: pokud se zobrazovaná stránka při daném zvětšení nevejde na obrazovku, tak při použití kláves PageDn a PageUp program listuje nejdříve v rámci aktuálně zobrazené stránky a pak teprve přeskakuje na další stránku.
16.10.2014 Sklad6 Možnost při zápisu nového pokladního dokladu připočítávat přirážku za platbu stravenkami nebo platebními kartami. V případě zadání platby s definovanou přirážkou program automaticky tuto přirážku spočítá a navýší očekávanou hodnotu platby. Při platbě se pro přirážky vytváří samostatný pokladní doklad. Pro konfiguraci plateb lze použít tyto proměnné: Prom...
Více
16.10.2014 Sklad6, Účto Úprava přenosu informací o zaplacených dokladech mezi účetnictví a skladovým programem. Přepínač Vynechat doklady zaplacené ve skladové pokladní knize byl změněn na Kontrolovat nové pokl.doklady ve skladové pokladní knize. Do přenosového souboru PLATBY.EXP je nově exportován také datum poslední platby v pokladní knize z evidence účetnictví. ...
Více
10.10.2014 Sklad6
Úprava zobrazování návrhů objednávek. Po výpočtu návrhu se vždy zobrazí návrhy objednávek za ten den, který byl nastaven jako Datum zpracování při vytváření návrhu. Při zobrazení návrhu (z hlavního menu) se kontroluje, zda existuje návrh s novějším datem než je dnešní datum a pokud ano, tak je nabídnuto, zda zobrazit návrhy za aktuální datum nebo za to novější.
09.10.2014 Sklad6
Nová funkce do nabídky speciálních činností pro práci s kartami (Alt+F6 v přehledu karet): Kalkulace prodejních cen (KARTA_SPC, kód menu 55,63). Program pomocí této funkce umožní spuštění kalkulace prodejních cen za vybraná cenová pásma za označené skladové karty nebo za všechny vybrané karty
07.10.2014 Sklad6
Úprava dialogu pro nastavení převodu zůstatku do nové databáze (Alt+F6 v menu Oprava INI hodnot). Pomocí F7 lze vybrat cílovou databázi a program podle ní přenastaví cesty ve všech přenosových souborech
07.10.2014 Sklad6 Rozšíření skladové karty o údaj Výpočet JC, který určuje způsob výpočtu jednotkové ceny za skladovou kartu. ...
Více
06.10.2014 Sklad6 Rozšíření možností kontroly nedostatečné zásoby ve vstupu požadavků. Proměnná ObjHlasZas,0 má nyní definované následující hodnoty: ...
Více
02.10.2014 Sklad6
Rozšíření sledovaných informací v evidenci pozic (id. umístění) ke skladové kartě. Nově je možné zadat Objednací množství s jednotkou MJ, balení, vrstvy či palety. Dále kategorii s hodnotami vyskladňovací pozice nebo oblíbená zaskladňovací pozice a nově lze měnit i pořadí (číslo řádku) záznamu. Hodnota pořadí 0 je určena pro výchozí vyskladňovací pozici zboží.
02.10.2014 Sklad6
Úprava exportu kalkulovaných položek do formátu Excel/Sylk v rámci alternativních sestav (Alt+F7). Pokud je u kalkulovaného pole příznak součtovat v sestavách nebo oddělovat tisíce, tak se textové kalkulované pole při exportu chová jako číslo. Nově je možné pro zápis desetinných míst použít i desetinnou čárku.
02.10.2014 Sklad6 Úprava výpočtu návrhů objednávek podle průměrného prodeje. Varianty Zahrnout nezpracované požadavky: Ano (jen nezpracované) a Ano (i část. zpracované) jsou nyní zpracovány takto: program spočítá na základě dodacího cyklu a průměrného prodeje hrubý návrh objednávky a ten porovnává s celkovým množstvím z požadavků. Pokud je požadované množství vyšší, tak se použije pro návrh objednávky. ...
Více
02.10.2014 Sklad6
Úprava vstupu aktivních a pasivních reklamací. Nově je možné kromě poznámky zadávat také vyjádření k reklamaci. Reklamace je možné tisknout pomocí F8 (tiskne se formulář Reklamace.QR2).
29.09.2014 Sklad6
Úprava mazání průvodek rozvozů pomocí Ctrl+Y. Pokud v menu ROZVOZ_MNU je definována položka menu Smazat průvodku s kódem menu 33,13, tak se program při mazání průvodky přes Ctrl+Y bude řídit nastavením práv tohoto menu (uživatelé s právem alespoň 8 budou mít možnost smazat). Jde o menu Alt+F6 v přehledu průvodek. Současně nově nejdou smazat průvodky, které jsou označené jako uzavřené.
 předchozí  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  z 81 další