logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
03.06.2016 Sklad6 Opraveno automatické vytváření operací v druhém skladu pro karty, které mají nastaveno sledování zásoby ve druhém skladu (změna příznaku nákupní operace).
Více
01.06.2016 Sklad6 Skladová karta rozšířena o 4. záložku, ve které jsou k dispozici údaje pro Intrastat (statistický kód, země původu a doplňková MJ) a pro EDI (objednávkový koeficient). Současně je upraveno grafické zpracování záložek při zobrazení a editaci skladové karty.
30.05.2016 Sklad6 V práci s přehledem EDI dokladů jsou doplněny nové funkce dostupné pomocí Alt+F6 v přehledu dokladů: Kódy menu pro EDI_Dok: 57, 1 Potvrzení dokladu 57, 2 Odmítnutí dokladu 57, 3 Záznam změn EDI dokladu ...
Více
30.05.2016 Sklad6 Změna stavu - zrušeno-duplicita (přišel znovu stejný doklad - původní se ruší) EDI doklady v přehledu dokladů jsou barevně zvýrazněny dle stavu, ve kterém se aktuálně nachází
Více
30.05.2016 Sklad6 V práci s přehledem položek EDI dokladu jsou doplněny nové funkce dostupné pomocí Alt+F6: Kódy menu pro EDO_Pol: 56,1 Ruční párování položky - přiřazení skladové karty konkrétní EDI položce 56,2 Záznam změn EDI položky 56,3 Rozděle...
Více
30.05.2016 Sklad6 EDI položky jsou barevně zvýrazněny dle příznaků párování podle posledního provedeného párování
Více
30.05.2016 Sklad6 Z přehledu EDI dokladů lze vyvolat funkci "Párování dokladu". Funkce dohledá odpovídající skladový doklad z evidence příjmových dokladů (musí souhlasit číslo dokladu dodavatele s číslem EDI dokladu, doklad musí být přibližně ze stejného období a musí mít stejný kód zákazníka s EAN distribučního skladu dodavatele, nebo s EAN dodavatele nebo musí souhlasit IČO). V případě, že jsou vš...
Více
30.05.2016 Sklad6 V číselníku typů dokladů je nová volba pro určení režimu párování EDI dokladů (F11) umožňující nastavit, zda je typ dokladu určený pro párování DL (předpříjemky) nebo faktur (dodací listy, které mají být zpracovány do faktur).
Více
30.05.2016 Sklad6 V číselníku typů dokladů je nová volba pro určení režimu párování EDI dokladů (F11) umožňující nastavit, zda je typ dokladu určený pro párování DL (předpříjemky) nebo faktur (dodací listy, které mají být zpracovány do faktur).
Více
20.05.2016 Sklad6 K dispozici je nová verze s rozšířenými databázovými strukturami. Při instalaci nové verze program nabídne automatickou instalaci a konverzi dat. V době aktualizace nesmí s programem pracovat žádní jiní uživatelé v síti. ...
Více
20.05.2016 Účto
K dispozici je nová verze s rozšířenými databázovými strukturami pro tabulku SKLADADR (odběratelé a dodavatelé) - direktiva EXTADR2. Při instalaci nové verze program nabídne automatickou konverzi dat.
20.05.2016 Sklad6
Možnost rozšířit program o speciální individuální ceník sloužící pro výpočet nákupních cen. Data jsou uložena v tabulce SKLADSS2, která má stejnou strukturu jako SKLADSSL, ale nová tabulka může být šifrována a přidělením speciálních přístupových hesel pro zobrazení a editaci záznamů je umožněna práce s touto tabulkou.
17.05.2016 Sklad6

Pomocí proměnné NaklListI,5 lze ovlivnit třídění při tisku souhrnu vrácených obalů v průvodce

0 kód
1 skupina
2 dodavatel
3 název
4 střediska (K2)
5 skupina2
6 zařazení
Proměnnou NaklListI,4 lze ovlivnit výchozí třídění pro běžné nakládací listy (třídění lze v tomto případě změnit v dialogu před tiskem)

17.05.2016 Sklad6 Nová funkce pro automatické odeslání objednávek na dodavatele v požadovaných formátech platných pro jednotlivé dodavatele. Požadovaný formát se zadá v adrese dodavatele do exportního formátu "C". V číselníku exportních formátů lze použít export do PDF, schránky Sklad6, export do textového souboru a výstup přes generátor sestav. Výstupní soubor může být odeslán mailem na adresu určenou v záznamu ..
Více
13.05.2016 Sklad6 V nastavení programu lze určit výchozí exportní formáty pro export dokladů (např. pro exporty dokladů do PDF nebo EDI). Pomocí proměnné DokAutExpE,2 pro dodací doklady nebo DokAutExpE,3 pro příjmové doklady lze určit výchozí exportní formáty A/B/C/D, které se použijí v případě, že v adrese nejsou tyto formáty nastaveny. Hodnota proměnné se zadává jako seznam čísel oddělených znakem / ...
Více
05.05.2016 Sklad6
Doplněny funkce pro zobrazení EDI všech dokladů pro daný typ zprávy
Kód hlavního menu:
2,146 jsou určené pro objednávky (zprávy ORDERS)
2,147 pro dodací listy (DESADV)
2,148 pro faktury (INVOIC)

28.04.2016 Sklad6 Nové tabulky pro ukládání informací pocházejících z EDI. Pro správnou funkci je třeba do systémových souborů přidat tabulky EDIHDR.BTR a EDILIN.BTR s odpovídajícími systémovými strukturami. Pro naplnění dat do těchto tabulek se používá novýskript, který umí hromadně importovat záznamy faktur (INVOIC), dodacích listů (DESADV) a objednávek (ORDERS) v EDI inhouse formátu...
Více
27.04.2016 Sklad6 Nová funkce pro zobrazení vybraných adres na mapě. Pokud jsou GPS souřadnice určené v adrese, tak se použijí pro zobrazení v mapě, jinak je umožněno dohledání pozice v mapě pomocí Google Maps Geocoding API. V tomto případě je třeba zajistit API klíč pro zpřístupnění tohoto rozhraní. Kvůli zabezpečené komunikaci s webovým serverem je třeba ke skladovému programu doplnit knihovny pro OpenSSL ...
Více
25.04.2016 Sklad6, Účto
Prodloužení maximální šířky výsledné sestavy v generátoru sestav. Nyní je možné vytvářet sestavy širší než 254 znaků. Omezení pro vyhodnocení jednotlivých výrazů (včetně např. výrazů pro mezisoučty) zůstalo ale na původní délce s omezením na 255 znaků. Čili prodloužení lze využít hlavně na číselné součtované hodnoty nebo pro položkové sestavy.
25.04.2016 Sklad6, Účto
Zpřesněny chybová hlášení při zpracování výrazů (např. v generátoru sestav). V hlášení se může objevit jméno funkce, pozice chyby nebo označení neidentifikovaného pole.
25.04.2016 Sklad6 Menu pro vstup nového dokladu, pro opravu existujícího dokladu nebo pro tisk dokladu může být rozdílné pro příjmové a pro výdajové doklady. Pokud existuje menu DOKLAD_NV+ (pro příjmové doklady) nebo DOKLAD_NV- pro dodací doklady), tak je toto menu použito namísto DOKLAD_NOV. Podobně pro opravu dokladu lze použít menu DOKLAD_OP+ nebo DOKLAD_OP- namísto výchozího DOKLAD_OPR a pro...
Více
25.04.2016 Účto Nové verze výkazů pro rok 2016
19.04.2016 Sklad6, Účto
V přehledu proměnných zobrazovaných v záhlaví sestavy (resp. XLS nebu SLK souboru) vytvářených z generátoru sestav se u výčtových proměnných namísto číselné hodnoty vypisuje textová hodnota odpovídající vybrané položce z definice proměnné. Při vyhodnocení sestavy jsou ale stále výčtové proměnné vyhodnocovány jako číselné hodnoty.
18.04.2016 Sklad6
Pomocí parametru při spuštění programu CSVID:x lze určit číslo importního formátu pro import dokladů z CSV/DBF. Pokud parametr není uveden, tak je importní formát určen automaticky.
18.04.2016 Sklad6
Nová funkce GetParamByName(ParamName: string): string je dostupná ve skriptovacím jazyku. Funkce umožní zjistit hodnotu parametru při spuštění programu. Parametr musí být zapsaný ve formátu:
paramname:hodnota nebo /paramname:hodnota.
18.04.2016 Sklad6 Kontrola požadavků před evidováním. U položek, které nebyly manuálně zadány (např. při kopírování přes schránku), se před evidováním požadavku provádí kontrola, zda položky vyhovují pravidlům omezujících výdej na celá balení.
15.04.2016 Sklad6
Pomocí proměnné KarIdStred,0 lze určit interní "domácí" číslo střediska pro dané středisko. Hodnota musí být z rozsahu 0 až 255 a musí být odpovídat aktuálnímu středisku z číselníku středisek pro karty. Při přenosu skladových karet se pak provádí import karet jen pro střediska, která mají v přenosovém souboru dané středisko aktuální (pokud proměnná není určená nebo má zápornou hodnotu, tak se toto omezení neuplatňuje).
15.04.2016 Sklad6
Možnost definovat kalkulovanou položku STREDOK pro strukturu KARTA, která zobrazuje, zda daná karta je nebo není povolená pro středisko určené proměnnou KarIdStred,0 (hodnota N nebo A). Zobrazené hodnoty lze ovlivnit ve struktuře v poli Vzor pro vstup (výchozí je N/A).
08.04.2016 Sklad6 Možnost automatického odeslání potvrzení objednávky mailem s PDF přílohou při založení nového požadavku. Pomocí proměnné ObjAutExp,0 (resp. ObjAutExp,4 pro cenové nabídky) lze nastavit jméno tiskového formuláře (jméno QR2 souboru nebo jméno sekce z DEF souboru), který se má použít pro generování PDF přílohy. Pomocí ObjAutExp,20 lze nastavit, zda se má objevit potvrzovací dotaz před odesláním ...
Více
07.04.2016 Sklad6
Zrychlení algoritmu pro dohledávání volných nákupních operací (v režimu s vypnutým dohledáváním optimální nákupní operace). Změna se projeví především při velkém počtu nákupních operací a v případech, že není dostatečná zásoba nebo je z nějakého důvodu omezeno vydání z volných nákupních operací (např. při přefakturaci apod.)
04.04.2016 Sklad6, Účto Rozšíření syntaxe pro funkci str ve vnitřním zpracování výrazů (použití např. v zadání výběrové podmínky nebo v generátoru sestav). Nově lze funkci str použít také s jedním argumentem str(x), který převede číslo x na řetězec znaků, který neobsahuje úvodní mezery (na rozdíl od str(x,d,n), který naformátuje číslo x na d znaků s n desetinnými místy...
Více
30.03.2016 Sklad6

Kontrola zalistovaných položek pro dodavatele, kteří mají příznak "Jen zalistované" v evidenci objednávek na dodavatele a při převodu návrhu objednávky do objednávky.

29.03.2016 Účto Změna výchozí složky pro generování datových souborů pro přiznání DPH. V proměnných pro definování složky pro datové soubory lze použít následující zástupné znaky:...
Více
29.03.2016 Účto Nová funkce dostupná v menu se speciálními funkcemi (Alt+F6 v přehledu vydaných faktur) pro vstup data přijetí opravného daňového dokladu. Pokud je faktura v období uzamčeném pro editaci dle data UZP, tak může být vstup data omezen.
29.03.2016 Sklad6 Při odesílání dokladů, požadavků a objednávek na dodavatele s PDF přílohou lze v textu mailu, který se generuje za pomocí definičního souboru sestav, používat informace u uživateli, který doklady vystavil a o aktuálně přihlášeném uživateli. V mailu tak může být např. celé jméno uživatele, který doklad vystavil.
Více
29.03.2016 Sklad6 Při odesílání mailu z požadavku nebo objednávky na dodavatele se vytváří záznam v LOG souboru s informací o odeslání mailu.
24.03.2016 Sklad6, Účto

Změna protokolu pro komunikaci s registrem nespolehlivých plátců DPH z http na https. (od 1.9.2016 bude registr umožňovat přístup pouze přes https).

23.03.2016 Sklad6 Nová funkce do menu Alt+F6 v přehledu požadavků pro fakturaci požadavku podle příjemky - funkce umožní výběr příjemky a do výsledného dodacího dokladu načte operace z této příjemky a ceny změní na běžné prodejní ceny platné pro určeného odběratele (dle vybraného požadavku). Na závěr se provede spárování operací výsledného dokladu s původním požadavkem ...
Více
16.03.2016 Sklad6
Ve fulltextovém hledání v kartách se hledá také v nové položce Hled. název, kterou lze zadat na druhé podstránce skladové karty.
16.03.2016 Sklad6 Zrychleno hledání podle v vzoru ve skladových kartách a také ve většině dalších pohledů na ostatní databázové tabulky
15.03.2016 Sklad6
Pokud při evidování požadavku zůstane v hlavičce dokladu nevyplněný den nebo měsíc data požadováno, tak se současně vynuluje i rok. V přehledu dokladů pak může být toto datum zobrazeno jako prázdná hodnota.
15.03.2016 Sklad6 Při tisku požadavku z přehledu požadavků (F8) se pro nezpracované požadavky nabízí nové menu s nabídkou tisku nebo odeslání objednávky mailem (PDF). Nastavení lze ovlivnit pomocí proměnné ObjTiskMnu,x, kde x je ...
Více
14.03.2016 Sklad6, Účto
Optimalizace přístupu k databázi pro všechny databázové seznamy. Všechny běžné seznamy jsou načítány hromadně ze serveru s nastavením omezení, které vyhodnocuje server.
14.03.2016 Účto Doplněna funkce pro kopírování pokladního dokladu včetně kontací a textů (Ctrl+Enter)
Více
14.03.2016 Účto V seznamech faktur pro zaplacení (hromadné příkazy k úhradě či zápočty) je možné pomocí F11 skrýt/zobrazit faktury, které nejsou učçené k zaplacení. Program si pamatuje poslední režim zobrazení. Pomocí proměnné FakHPUF+,x, resp. FakHPUF-,x s hodnotou 11 lze pro přijaté či vydané faktury trvale přednastavit režim skrytí faktur...
Více
14.03.2016 Účto
Průvodce pro přípravu zápočtu rozšířen o možnost odeslat zápočet mailem. V definičním souboru sestav je možné definovat sekci obsahující definici těla mailu (v příloze bude PDF soubor obsahující zápočet). Jméno sekce pro definici mailu je tvořeno jako jméno sekce
pro zápoçet + "-email", napę. [Návrh zápoçtu-email]. Alternativně je možné určit obsah mailu pomocí proměnných ZAP-PDF,20 až ZAP-PDF,29.
08.03.2016 Sklad6 MO Prodej: v režimu dotaz (F9) se zobrazuje kromě názvu a ceny i kód zboží
08.03.2016 Sklad6
Přehled čárových kódů ke kartě nebo přehled všech čárových kódů - pomocí kalkulovaného pole CENASDPH je možné zobrazovat cenu zadanou k čárovému kódu včetně DPH.
01.03.2016 Účto Upraveno třídění účtů při tisku výkazů s podrobným rozpisem účtů
26.02.2016 Sklad6, Účto Optimalizace přístupu k databázi při práci s databázovými seznamy (odběratelé, karty, doklady, ...) Data nově načítá program po větších blocích s případným filtrováním na straně serveru, což vede k rychlejšímu zobrazování, vyhledávání či zpracování sestav a menšímu zatížení sítě. Proměnná BtrParams,0 nastavuje toto optimalizované chování: ...
Více
 předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  z 73 další