logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
17.05.2024 Sklad6
Úprava procesu výroby v rámci automatické uzávěrky - v některých variantách výpočtu cen se nepočítalo s tím, že kalkulace může být definována pro více výrobků.
17.05.2024 Sklad6 Rozšíření kontroly počtu balení při skenování TTT kódů. Při naskenování kódu se dohledá skladová karta v případě, že je dostupný segment (01) v naskenovaném EAN128. Pokud je u čárového kódu ve skladovém systému definované množství kusů (popř. balení), tak se započítá odpovídající počet balení. Proměnnou TTTParams,45 lze nastavit režim kontroly skladové karty (rozšíření původních hodnot)...
Více
15.05.2024 Sklad6 V seznamu operací dokladu, položek požadavku, položek objednávek na dodavatele nebo v seznamu karet je možné pomocí Ctrl+C (u objednávek a karet též Alt+C) zkopírovat kód zboží (popř. jiný údaj z operace, položky nebo karty) do schránky Windows. Pomocí proměnné OPECpyItem, POLCpyItem, NPOCpyItem nebo KARCpyItem,0 lze určit, který údaj má být do schránky vložen...
Více
15.05.2024 Sklad6 V adresáři odběratelů je nový přepínač "Vázané obaly tisknout u zboží". Při tisku a exportu dokladu program zatřídí (případně i rozdělí) operace zboží a obalů tak, aby vázané obaly byly ve správném počtu za sebou (např. 48 x zboží + 48 lahví + 2 přepravky). Obaly, které se nepodaří napárovat k žádnému zboží zůstanou zařazené jako dosud. Řazení se provádí pouze v případě, ...
Více
10.05.2024 Sklad6, Účto
Úprava zpracování čísel dokladů s hodnotou nad 2147483647 v generátoru sestav a v dalších místech aplikace. Upraveno bylo také zpracování typu Autoincrement. Nově je také v některých částech aplikace podporován datový typ Int64.
10.05.2024 Sklad6 Rozšíření možností hledání operací dokladů (F9). Nově je možné zvolit režim označování operací, podle toho zda vyhovují zadané výběrové podmínce. Je možné nechat označit vyhovující záznamy, odznačit vyhovující záznamy či nejdříve zrušit označení všech dříve označených záznamů a jejich nové označení podle vyhovujících záznamů. ...
Více
10.05.2024 Sklad6
Při označování operací dokladu program sčítá označené položky (Ins). Ve výchozím stavu se pak při označení položky zobrazí celkový počet označených položek, součet MJ a celkové částky s DPH za označené položky.
03.05.2024 Sklad6 Možnost v položce požadavku editovat a ukládat poznámku k objednání zboží. Význam proměnné ObjEditP-,0 byl rozšířen. Kromě hodnot 0 až 3 ovlivňujících možnost vstupu stavu objednání je možné k hodnotě přičíst následující hodnoty: Hodnota Popis +4 zobrazení poznámky k objednání bez možnosti editace +8 editace poznámky k objednání. Editaci je možné vyvolat klávesou Alt+B v položce požadavku. .
Více
03.05.2024 Sklad6 Při tisku skladových dokladů (např. faktur) lze tisknout také přehled plateb uskutečněných pomocí dialogu pro vstup plateb a vrácení hotovosti. Při tisku se používají výrazy s použitím aliasu PLT., které využívají pole ze struktury PLATBA (tabulka SKLADPLT). Tisk je třeba umístit do sekce .MC Příklad (v jednom řádku): .MCPlaceno: #using(if((Trim(PLT.OznUhrady)=""),EnumStr("Hotově/Stravenky/Karta/B
Více
19.04.2024 Sklad6 Při hromadném tisku požadavků a dokladů lze pomocí proměnné PrnJobWait,0 nastavit čekací dobu mezi tiskem jednotlivých sestav v milisekundách. Výchozí hodnota je 150. V případě že ovladač tiskárny v některých případech nestíhá zpracování více samostatných sestav, tak doporučujeme hodnotu zvýšit. Pokud s hromadným tiskem nejsou problémy, může se hodnota nastavit i na 0.
19.04.2024 Sklad6
V případě, že je označeno více požadavků v seznamu požadavků a je vyvolán tisk, tak se v nabídce pro tisk (F8) objeví nová položka menu "Hromadný tisk označených požadavků", která umožní hromadný tisk všech označených požadavků. V následné nabídce je možné spustit bezdotazový tisk všech požadavků nebo vytisknout jen jeden požadavek (po tisku jednotlivého požadavku se nabídka opakuje)
19.04.2024 Sklad6 V záznamu odběratele je nový přepínač Netisknout ceny do vybr.formulářů. V případě, že chcete tento nový přepínač používat, tak je nutné upravit definiční soubor tiskových sestav, aby ve vhodných místech reagoval v daném formuláři na nový přepínač; např. pomocí výrazu if(MaskAnd(ADR.Priznaky4,65536),"Cena"," ") Alternativně lze nastavit proměnnou TypTskCen+,x nebo TypTskCen-,x ...
Více
19.04.2024 Sklad6
Úprava dohledání záznamu při vstupu do vybraných číselníků - program se nastaví na záznam v číselníku, který odpovídá editované hodnotě (např. při výběru údaje z číselníku Skupina3 nebo Druh v kartě se program nastaví na záznam v číselníku, který vychází z hodnoty Skupina3 nebo Druh v kartě).
18.04.2024 Sklad6, Účto
Úprava generování sestav z generátoru sestav do formátu Sylk-Excel. Ve výstupním SLK souboru je nastavena výška prvního řádku s nadpisem sestavy, aby byl nadpis sestavy lépe čitelný
18.04.2024 Sklad6 Úprava zpracování vln v závislosti na proměnné PrepVyskl,3 s hodnotou +1
15.04.2024 Sklad6, Účto
Možnost rozšíření pole obsahující jméno firmy v adresáři odběratelů a dodavatelů. Pro rozšíření je využita rezerva určená původně pro evidenci T&T. Pokud jsou pole pro rezervu změněny na ExtBJmeno1, či ExtBJmeno2, tak program umožňuje zadat delší jméno v prvním nebo druhém řádku adresy (jen pro fakturační adresu).Pro správný tisk rozšířených informací je třeba upravit tiskové formuláře.
15.04.2024 Sklad6
Úprava párování faktur v rámci zpracování EDI. Při výskytu chyby se program snaží pokračovat v párování a dohledat také další případné chyby. EDI doklad sice není nakonec při výskytu jakékoli chyby spárován, ale s dodavatelem je možné řešit více problémů najednou.
15.04.2024 Sklad6 Nová možnost vyplnit a základě informací z objednávky na dodavatele formulář hlaseni_potravin_v_miste_urceni.xlsx pro SZPI (Státní zemědělská a potravinářská inspekce). Pomocí nové funkce menu NOBJED_SPC s kódem 39,14 se pro danou objednávku vygeneruje XLSX soubor s vyplněnými údaji. Exportují se skladové karty, které mají pole "Druh" správně vyplněné (tj. hodnota existuje v číselníku ...
Více
15.04.2024 Sklad6 Úprava číselníku obalů pro vracení - do seznamu jsou doplněna vybraná pole ze skladových karet a záznamy se také vybarvují podle stejných pravidel, jako skladové karty
25.03.2024 Účto
Úprava odesílání formuláře DPH. Program nově otevírá webovou stránku MFČR, která je určená pro odeslání připraveného souboru. Stačí jen kliknout na Procházet a pak pomocí Ctrl+V vložit jméno souboru, které účetnictví nachystalo do schránky Windows.
25.03.2024 Účto
Úprava formátu generovaného XML souboru pro elektronické podání přiznání DPH (od r. 2024 není v rámci dat předávána informace o datové schránce)
25.03.2024 Sklad6
Prohlížení položek EDI dokladů - pro jiné typy zpráv než DESADV a INVOIC je použito jiné interní označení formuláře, což umožňuje nastavit odlišené pořadí a formátování sloupců v tabulce
25.03.2024 Sklad6
Hromadné návrhy objednávek dle typu odběru - alternativní karty, které nejsou zařazeny do žádného návrhu, se nekontrolují při porovnávání Optimálního množství.
25.03.2024 Sklad6 V nastavení INI hodnot je nový přepínač Optimum karty závislé na skladu s možností des. míst. Pokud je přepínač zapnutý, tak se namísto stávajícího celočíselního údaje "Optimum" ze skladové karty používá údaj uložený v tabulce zásob (podobně, jako třeba Maximum), což umožňuje samostatné nastavení optima pro jednotlivé sklady evidované v rámci jednoho systému...
Více
25.03.2024 Sklad6 Ve skladové kartě je na třetí podstránce nové pole Druh s novým číselníkem druhů produktů. Nový údaj lze použít pro rozlišení druhů potravinářských výrobků pro exporty dat pro SZPI a SPS. V číselníku je pak třeba vyplnit označení druhu potraviny dle seznamu dodaného z SZPI či SPS a dále je pak možné určit další specifikaci (např. Mražené/chlazené) a odpovídající jednotku...
Více
25.03.2024 Sklad6 Při přenosu dokladů pomocí přenosových souborů (schránka pro doklady) se nově ukládá kompletní skladová karta. Pokud je povoleno automatické zakládání neexistujících skladových karet při načítání dokladů ze schránky, tak se kontroluje, zda je karta povolená pro dané středisko. Pokud ale pro kartu existuje objednávka na dodavatele, tak je založení karty povoleno i v případě nepovoleného střediska..
Více
25.03.2024 Sklad6 Změna ve službě pro podporu pro samoobslužné pokladny a terminály. Při ukládání dokladů na základě příkazů samoobslužné pokladny se zapíší také odpovídající uzavřené pohyby do evidence MO prodeje, jako by byl doklad pořízen přes rozhraní MO prodeje s výběrem skladového typu dokladu.Pomocí proměnné WCalcPrice,9 s hodnotou 1 lze toto chování vypnout (tj. uloží se jen doklad do běžné evidence dokladů)
25.03.2024 Sklad6
Mezi možnosti třídění operací dokladu při tisku dokladu nebo chystačky doplněna možnost třídit podle Kategorie (z číselníku Skupina2) + Skupiny2 + Názvu karty
25.03.2024 Sklad6
Při tisku formuláře ADR (nebezpečný náklad) lze nastavit, aby se záznamy se stejným údajem zařazení tiskly samostatně (dosud se sčítaly za UN+Obal+Třida+OS). Zpracování lze ovlivnit pomocí proměnné ADRParam,0 s následujícími hodnotami:
Hodnota Popis
+1 třídění záznamů dle OS
+2 rozdělení záznamů dle zařazení ADR
08.03.2024 Sklad6
Úprava automatického návrhu objednávek dle optima - pokud alternativní karta není pro daný návrh povolena skrytá karta, nepovolené středisko, nesouhlasí nákupčí, není povolený příjem, nesplňuje podmínku pro výběr karet v návrhu, ..), tak se nepoužije i v případě, že má optimum větší než hlavní karta.
08.03.2024 Sklad6
Úprava funkce pro kontrolu dat (Služby/Kontrola konzistence dat/Kontrola dat/Kontrola dokladů) a také funkce pro převod dokladů do účetnictví. Funkce používají upravený algoritmus pro vyhodnocení celkové ceny dokladu, aby byla vypočítána stejná cena, jako při běžném evidování dokladu (řeší problémy s drobnými rozdíly vlivem zaokrouhlování).
08.03.2024 Sklad6
Nové varianty pro výpočet jednotkové ceny:
Z:koef.JC 1 dávka - jednotková cena se počítá dle údaje "Koeficient JC" - jednotkou je 1 dávka
O:objem-1 dávka - jednotková cena se počítá dle údaje "objem" - jednotkou je 1 dávka
08.03.2024 Sklad6 Nový číselník pro konfiguraci přenosových souborů při kopírování dokladů ve formátu schránky (BTR). Číselník umožňuje pro jednotlivé odběratele a druhy přenosu definovat jméno souboru nebo přípony souboru, které se má použít pro daný druh přenosu (dodací doklady/příjmové doklady/požadavky/objednávky - buď ve variantě přenosu mailem, nebo při běžném kopírování do schránky)...
Více
08.03.2024 Sklad6 Nový číselník pro konfiguraci přenosových souborů při kopírování dokladů ve formátu schránky (BTR). Číselník umožňuje pro jednotlivé odběratele a druhy přenosu definovat jméno souboru nebo přípony souboru, které se má použít pro daný druh přenosu (dodací doklady/příjmové doklady/požadavky/objednávky - buď ve variantě přenosu mailem, nebo při běžném kopírování do schránky)...
Více
08.03.2024 Sklad6 Nová kontrola při párování EDI dokladů. Program u běžných tuzemských dokladů kontroluje, že základ a DPH ze skladového dokladu odpovídají základu a DPH z EDI dokladu. Kontrolu lze vypnout pomocí proměnné EDIPar+,46. Aktuálně má tento parametr tyto hodnoty:...
Více
08.03.2024 Sklad6 Úprava hlášení chyb při párování EDI dokladů - pokud je nalezen vhodný doklad k párování dle párovacího údaje z hlavičky EDI zprávy, který ale nevyhovuje z důvodu neshodných dat (např. nesouhlasí celkové částky apod.), tak se zobrazí protokol s chybami párování i v případě, že se doklad v položkách EDI zprávy odkazuje na neexistující doklady (dosud měla tato informace přednost a bylo jen hlášeno..
Více
08.03.2024 Sklad6 Úprava hlášení chyb při párování EDI dokladů - pokud je nalezen vhodný doklad k párování dle párovacího údaje z hlavičky EDI zprávy, který ale nevyhovuje z důvodu neshodných dat (např. nesouhlasí celkové částky apod.), tak se zobrazí protokol s chybami párování i v případě, že se doklad v položkách EDI zprávy odkazuje na neexistující doklady (dosud měla tato informace přednost a bylo jen hlášeno..
Více
08.03.2024 Sklad6 Oprava zobrazování vlastních ikon v okně pro vrácení hotovosti podle proměnné UccImg.
Více
16.02.2024 Sklad6
Úpravy načítání informací z ARES (pokud není v ARES vyplněna ulice, použije se část obce; pokud není ve VR uvedena adresa, načte se adresa z RŽP).
16.02.2024 Sklad6 Nový režim výpočtu odměn u bonusových akcí Změna ceny u existující položky dokladu. Program vyhodnotí body (např. obrat) za zboží dle definice bonusové akce, a pokud jsou splněny podmínky akce, tak se vyhledají položky v dokladu, které jsou označené jako odměna a změní se u nich cena (buď je určena přímo cena bez DPH nebo sleva z aktuální ceny)...
Více
13.02.2024 Sklad6
Pomocí proměnné HromFaPruv,4 lze nastavit funkci, která se má provést při uzavírání průvodky pro doklady z průvodky určené k automatickému vyfakturování v souvislosti s režimem fakturace nastavovaným v adrese odběratele.
Hodnota 1 znamená spuštění funkce pro hromadnou fakturaci s následným tiskem dokladů,
hodnota 2 pro hromadnou fakturaci bez tisku a 0 (výchozí) pro ruční spuštění fakturace.
06.02.2024 Sklad6
Úpravy týkající se vyskladňování. Při změně stavu na "Vyskladněno" se jednotlivé dosud nevyskladněné položky označí jako vyskladněné a zapíše se také ID expedienta.
06.02.2024 Účto V číselníku typů dokladů je nový přepínač [ ] Zobrazit nabídku Automatické/Ruční číslo. Pokud je současně zapnutý přepínač pro automatické číslování (v typu dokladu nebo odpovídajícím vybraném druhu dokladu), tak se u nových dokladů namísto čísla dokladu zobrazí tlačítko s automaticky přiděleným číslem dokladu. Tlačítko umožňuje přepnout na ručně určené číslo dokladu...
Více
31.01.2024 Sklad6
Úprava zpracování převodů do účetnictví za ručně označené doklady a převodů plateb z účetnictví do Sklad6. V případě databázové chyby program umožní pokračování v evidování změn. Uživatel tak nemusí spouštět úlohu znovu a také budou zachovány změny, které již byly předtím dokončeny.
25.01.2024 Sklad6
Úprava kontroly, zda je skladová karta povolená pro dané středisko při příjmu. Při kontrole před evidováním se dohledá objednávka na dodavatele (příjemka musí být na stejné IČO jako objednávka), a pokud se daná karta najde v objednávce, tak se zobrazí upozornění, že karta není povolena pro dané středisko, ale je umožněno pokračování
04.01.2024 Sklad6
Nové pole DIdFirmy v tabulce SKLADINI. Do tohoto pole lze zadat identifikaci "domácí" firmy. Při tisku dokladů, které mají v typu dokladu nastaveno stejné číslo "Id firmy" se pak nebude provádět dohledávání dat ve vzdálené databázi podle proměnných PIdFirmy, ale rovnou se použijí tabulky z aktuální databáze (čili např. aktuální INI apod.).
30.12.2023 Sklad6 Řešení problému pro případ více záznamů v tabulce SKLADINI s různým nastavením sazeb DPH. Pro definici kontací, které se mají použít pro převod do účetnictví, se používá jeden soubor SKLADDRP, ve kterém je sazba DPH uložena ve formě pořadového čísla (např. 0 pro "všechny sazby", 2 pro první sazbu DPH). Např. pod pořadovým číslem 1 může být v záznamu v INI pro starý rok sazba 15% a v INI pro n...
Více
19.12.2023 Sklad6 Podpora pro usnadnění přechodu roku s možností definice různých inicializačních nastavení pro různá období. Lze tak např. definovat různé sazby DPH s automatickým přepnutím při přechodu roku nebo vyřešit změnu identifikace vlastní firmy (např. při fúzi nebo změně názvu společnosti). K dispozici je nové menu Správa INI hodnot (kód menu 15,202)...
Více
19.12.2023 Sklad6, Účto Pro funkce, které umožňují přímý převod dokladů do účetnictví (Alt+F6 v přehledu dokladů) je k dispozici proměnná DokUcPrv+,x, resp. DokUcPrv-, x (pro přijaté nebo vydané doklady). x zastupuje kód menu 2 (4..převod do účta za označené doklady, 20..převod do účta za vybrané doklady, 149..převod do účta s určenými oprávněními). Jako hodnotu zadejte:...
Více
12.12.2023 Sklad6
Rozšíření významu proměnné KartaEdit,2. Nově lze k hodnotě proměnné přičíst 32 pro povolení editace alternativní sazby DPH (na druhé podstránce skladové karty) bez ohledu na přepínač [] Povolit alternativní sazbu DPH v nastavení přepínačů skladové karty.
 předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  z 81 další