logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
25.03.2024 Účto
Úprava odesílání formuláře DPH. Program nově otevírá webovou stránku MFČR, která je určená pro odeslání připraveného souboru. Stačí jen kliknout na Procházet a pak pomocí Ctrl+V vložit jméno souboru, které účetnictví nachystalo do schránky Windows.
25.03.2024 Účto
Úprava formátu generovaného XML souboru pro elektronické podání přiznání DPH (od r. 2024 není v rámci dat předávána informace o datové schránce)
25.03.2024 Sklad6
Prohlížení položek EDI dokladů - pro jiné typy zpráv než DESADV a INVOIC je použito jiné interní označení formuláře, což umožňuje nastavit odlišené pořadí a formátování sloupců v tabulce
25.03.2024 Sklad6
Hromadné návrhy objednávek dle typu odběru - alternativní karty, které nejsou zařazeny do žádného návrhu, se nekontrolují při porovnávání Optimálního množství.
25.03.2024 Sklad6 V nastavení INI hodnot je nový přepínač Optimum karty závislé na skladu s možností des. míst. Pokud je přepínač zapnutý, tak se namísto stávajícího celočíselního údaje "Optimum" ze skladové karty používá údaj uložený v tabulce zásob (podobně, jako třeba Maximum), což umožňuje samostatné nastavení optima pro jednotlivé sklady evidované v rámci jednoho systému...
Více
25.03.2024 Sklad6 Ve skladové kartě je na třetí podstránce nové pole Druh s novým číselníkem druhů produktů. Nový údaj lze použít pro rozlišení druhů potravinářských výrobků pro exporty dat pro SZPI a SPS. V číselníku je pak třeba vyplnit označení druhu potraviny dle seznamu dodaného z SZPI či SPS a dále je pak možné určit další specifikaci (např. Mražené/chlazené) a odpovídající jednotku...
Více
25.03.2024 Sklad6 Při přenosu dokladů pomocí přenosových souborů (schránka pro doklady) se nově ukládá kompletní skladová karta. Pokud je povoleno automatické zakládání neexistujících skladových karet při načítání dokladů ze schránky, tak se kontroluje, zda je karta povolená pro dané středisko. Pokud ale pro kartu existuje objednávka na dodavatele, tak je založení karty povoleno i v případě nepovoleného střediska..
Více
25.03.2024 Sklad6 Změna ve službě pro podporu pro samoobslužné pokladny a terminály. Při ukládání dokladů na základě příkazů samoobslužné pokladny se zapíší také odpovídající uzavřené pohyby do evidence MO prodeje, jako by byl doklad pořízen přes rozhraní MO prodeje s výběrem skladového typu dokladu.Pomocí proměnné WCalcPrice,9 s hodnotou 1 lze toto chování vypnout (tj. uloží se jen doklad do běžné evidence dokladů)
25.03.2024 Sklad6
Mezi možnosti třídění operací dokladu při tisku dokladu nebo chystačky doplněna možnost třídit podle Kategorie (z číselníku Skupina2) + Skupiny2 + Názvu karty
25.03.2024 Sklad6
Při tisku formuláře ADR (nebezpečný náklad) lze nastavit, aby se záznamy se stejným údajem zařazení tiskly samostatně (dosud se sčítaly za UN+Obal+Třida+OS). Zpracování lze ovlivnit pomocí proměnné ADRParam,0 s následujícími hodnotami:
Hodnota Popis
+1 třídění záznamů dle OS
+2 rozdělení záznamů dle zařazení ADR
08.03.2024 Sklad6
Úprava automatického návrhu objednávek dle optima - pokud alternativní karta není pro daný návrh povolena skrytá karta, nepovolené středisko, nesouhlasí nákupčí, není povolený příjem, nesplňuje podmínku pro výběr karet v návrhu, ..), tak se nepoužije i v případě, že má optimum větší než hlavní karta.
08.03.2024 Sklad6
Úprava funkce pro kontrolu dat (Služby/Kontrola konzistence dat/Kontrola dat/Kontrola dokladů) a také funkce pro převod dokladů do účetnictví. Funkce používají upravený algoritmus pro vyhodnocení celkové ceny dokladu, aby byla vypočítána stejná cena, jako při běžném evidování dokladu (řeší problémy s drobnými rozdíly vlivem zaokrouhlování).
08.03.2024 Sklad6
Nové varianty pro výpočet jednotkové ceny:
Z:koef.JC 1 dávka - jednotková cena se počítá dle údaje "Koeficient JC" - jednotkou je 1 dávka
O:objem-1 dávka - jednotková cena se počítá dle údaje "objem" - jednotkou je 1 dávka
08.03.2024 Sklad6 Nový číselník pro konfiguraci přenosových souborů při kopírování dokladů ve formátu schránky (BTR). Číselník umožňuje pro jednotlivé odběratele a druhy přenosu definovat jméno souboru nebo přípony souboru, které se má použít pro daný druh přenosu (dodací doklady/příjmové doklady/požadavky/objednávky - buď ve variantě přenosu mailem, nebo při běžném kopírování do schránky)...
Více
08.03.2024 Sklad6 Nový číselník pro konfiguraci přenosových souborů při kopírování dokladů ve formátu schránky (BTR). Číselník umožňuje pro jednotlivé odběratele a druhy přenosu definovat jméno souboru nebo přípony souboru, které se má použít pro daný druh přenosu (dodací doklady/příjmové doklady/požadavky/objednávky - buď ve variantě přenosu mailem, nebo při běžném kopírování do schránky)...
Více
08.03.2024 Sklad6 Nová kontrola při párování EDI dokladů. Program u běžných tuzemských dokladů kontroluje, že základ a DPH ze skladového dokladu odpovídají základu a DPH z EDI dokladu. Kontrolu lze vypnout pomocí proměnné EDIPar+,46. Aktuálně má tento parametr tyto hodnoty:...
Více
08.03.2024 Sklad6 Úprava hlášení chyb při párování EDI dokladů - pokud je nalezen vhodný doklad k párování dle párovacího údaje z hlavičky EDI zprávy, který ale nevyhovuje z důvodu neshodných dat (např. nesouhlasí celkové částky apod.), tak se zobrazí protokol s chybami párování i v případě, že se doklad v položkách EDI zprávy odkazuje na neexistující doklady (dosud měla tato informace přednost a bylo jen hlášeno..
Více
08.03.2024 Sklad6 Úprava hlášení chyb při párování EDI dokladů - pokud je nalezen vhodný doklad k párování dle párovacího údaje z hlavičky EDI zprávy, který ale nevyhovuje z důvodu neshodných dat (např. nesouhlasí celkové částky apod.), tak se zobrazí protokol s chybami párování i v případě, že se doklad v položkách EDI zprávy odkazuje na neexistující doklady (dosud měla tato informace přednost a bylo jen hlášeno..
Více
08.03.2024 Sklad6 Oprava zobrazování vlastních ikon v okně pro vrácení hotovosti podle proměnné UccImg.
Více
16.02.2024 Sklad6
Úpravy načítání informací z ARES (pokud není v ARES vyplněna ulice, použije se část obce; pokud není ve VR uvedena adresa, načte se adresa z RŽP).
16.02.2024 Sklad6 Nový režim výpočtu odměn u bonusových akcí Změna ceny u existující položky dokladu. Program vyhodnotí body (např. obrat) za zboží dle definice bonusové akce, a pokud jsou splněny podmínky akce, tak se vyhledají položky v dokladu, které jsou označené jako odměna a změní se u nich cena (buď je určena přímo cena bez DPH nebo sleva z aktuální ceny)...
Více
13.02.2024 Sklad6
Pomocí proměnné HromFaPruv,4 lze nastavit funkci, která se má provést při uzavírání průvodky pro doklady z průvodky určené k automatickému vyfakturování v souvislosti s režimem fakturace nastavovaným v adrese odběratele.
Hodnota 1 znamená spuštění funkce pro hromadnou fakturaci s následným tiskem dokladů,
hodnota 2 pro hromadnou fakturaci bez tisku a 0 (výchozí) pro ruční spuštění fakturace.
06.02.2024 Sklad6
Úpravy týkající se vyskladňování. Při změně stavu na "Vyskladněno" se jednotlivé dosud nevyskladněné položky označí jako vyskladněné a zapíše se také ID expedienta.
06.02.2024 Účto V číselníku typů dokladů je nový přepínač [ ] Zobrazit nabídku Automatické/Ruční číslo. Pokud je současně zapnutý přepínač pro automatické číslování (v typu dokladu nebo odpovídajícím vybraném druhu dokladu), tak se u nových dokladů namísto čísla dokladu zobrazí tlačítko s automaticky přiděleným číslem dokladu. Tlačítko umožňuje přepnout na ručně určené číslo dokladu...
Více
31.01.2024 Sklad6
Úprava zpracování převodů do účetnictví za ručně označené doklady a převodů plateb z účetnictví do Sklad6. V případě databázové chyby program umožní pokračování v evidování změn. Uživatel tak nemusí spouštět úlohu znovu a také budou zachovány změny, které již byly předtím dokončeny.
25.01.2024 Sklad6
Úprava kontroly, zda je skladová karta povolená pro dané středisko při příjmu. Při kontrole před evidováním se dohledá objednávka na dodavatele (příjemka musí být na stejné IČO jako objednávka), a pokud se daná karta najde v objednávce, tak se zobrazí upozornění, že karta není povolena pro dané středisko, ale je umožněno pokračování
04.01.2024 Sklad6
Nové pole DIdFirmy v tabulce SKLADINI. Do tohoto pole lze zadat identifikaci "domácí" firmy. Při tisku dokladů, které mají v typu dokladu nastaveno stejné číslo "Id firmy" se pak nebude provádět dohledávání dat ve vzdálené databázi podle proměnných PIdFirmy, ale rovnou se použijí tabulky z aktuální databáze (čili např. aktuální INI apod.).
30.12.2023 Sklad6 Řešení problému pro případ více záznamů v tabulce SKLADINI s různým nastavením sazeb DPH. Pro definici kontací, které se mají použít pro převod do účetnictví, se používá jeden soubor SKLADDRP, ve kterém je sazba DPH uložena ve formě pořadového čísla (např. 0 pro "všechny sazby", 2 pro první sazbu DPH). Např. pod pořadovým číslem 1 může být v záznamu v INI pro starý rok sazba 15% a v INI pro n...
Více
19.12.2023 Sklad6 Podpora pro usnadnění přechodu roku s možností definice různých inicializačních nastavení pro různá období. Lze tak např. definovat různé sazby DPH s automatickým přepnutím při přechodu roku nebo vyřešit změnu identifikace vlastní firmy (např. při fúzi nebo změně názvu společnosti). K dispozici je nové menu Správa INI hodnot (kód menu 15,202)...
Více
19.12.2023 Sklad6, Účto Pro funkce, které umožňují přímý převod dokladů do účetnictví (Alt+F6 v přehledu dokladů) je k dispozici proměnná DokUcPrv+,x, resp. DokUcPrv-, x (pro přijaté nebo vydané doklady). x zastupuje kód menu 2 (4..převod do účta za označené doklady, 20..převod do účta za vybrané doklady, 149..převod do účta s určenými oprávněními). Jako hodnotu zadejte:...
Více
12.12.2023 Sklad6
Rozšíření významu proměnné KartaEdit,2. Nově lze k hodnotě proměnné přičíst 32 pro povolení editace alternativní sazby DPH (na druhé podstránce skladové karty) bez ohledu na přepínač [] Povolit alternativní sazbu DPH v nastavení přepínačů skladové karty.
12.12.2023 Sklad6
Pomocí proměnné KARInsCnt,0 je možné nastavit počet označených záznamů, od kterého bude program varovat při ukončení práce se seznamem karet (aby nedošlo k nechtěnému opuštění seznamu při označování karet před samotným spuštěním funkce, která s označenými kartami něco vykoná). Proměnnou KARInsCnt,1 lze změnit výchozí volbu v dialogu (1=ukončit, 2=zpět do seznamu).
12.12.2023 Sklad6 Upraven režim zaokrouhlování cen Zaokrouhlit cenu s DPH dle pásem, který lze využít například při výpočtu prodejních cen v rámci kalkulace prodejních cen a v individuálních cenách. Výsledná cena s DPH je zaokrouhlována takto (dle výše základní prodejní ceny s DPH)...
Více
12.12.2023 Sklad6 Doplněn režim zaokrouhlování cen Zaokrouhlit cenu s DPH dle pásem na 1 Kč nahoru. Výsledná cena s DPH je zaokrouhlována takto (dle výše základní prodejní ceny s DPH): ...
Více
16.11.2023 Sklad6
Při ukládání skladové karty se provádí kontrola duplicity pole PLU (na 3. podstránce skladové karty). Kontrola se provádí u nových karet s vyplněným polem PLU nebo u opravy karty v případě změny pole PLU.
16.11.2023 Sklad6 Rozšíření evidence vyskladňování - kromě času vyskladnění se nově sleduje také uživatel, který vyskladnění provedl. Za tímto účelem byla rozšířena struktura v tabulce SKLADXOP. Je zde nové pole ID2, které v případě záznamu s lokací (Typ XOP = 8) obsahuje jméno expedienta. Informace o expedientovi se ukazuje (společně s časem vyskladnění) v operacích dokladu v tabulce s informacemi o operaci...
Více
11.11.2023 Sklad6, Účto
V evidenci záznamu změn (LOG) se nově do záznamu ukládá i informace o čase v sekundách a setinách sekundy(dosud se sledovaly jen hodiny a minuty). Pro zobrazení informace o celém čase včetně sekund je třeba aktualizovat systémovou strukturu LOG. V indexech tabulky ale zůstalo třídění dle hodin a minut.
11.11.2023 Sklad6, Účto Podpora pro kódování UTF-8 při vytváření sestav z definičního souboru sestav. Pokud je v záhlaví sestavy uveden řídící příkaz .CP8, tak se výsledný soubor generuje v kódování UTF-8.
Více
11.11.2023 Sklad6, Účto Interní funkce conv(text, kodovani) používaná při vyhodnocování výrazů (pro konverzi mezi interní kódovou stránkou do určeného kódování) podporuje kódování UTF-8. Když je jako parametr kodovani uvedena hodnota 8, tak se výsledný text převede do UTF-8
Více
11.11.2023 Sklad6, Účto Úprava synchronizace záznamů v evidenci ADRINFO (jednání, úkoly, ..). Při využití jednosměrné synchronizace z přenosového souboru do aktuální databáze je zpracování rychlejší.
Více
11.11.2023 Sklad6, Účto Import záznamů z evidence ADRINFO rozšířen o možnost synchronizace dat jen vybrané ID evidence. Je tak možné synchronizovat např. jen jednání, kontakty či zákaznické karty přidružené k adresám. Při využití této varianty je pak tato synchronizace rychlejší než při plné synchronizaci. Využít lze tyto kódy menu:
Více
11.11.2023 Sklad6, Účto
Úprava odesílání mailů pomocí SMTP. Ve zprávě je upraven atribut X-Mailer kvůli problémům s některým zabezpečovacím software.
10.11.2023 Sklad6 Podpora pro hledání zákaznické karty ve více databázích (určeno pro evidenci MO prodeje včetně velkoobchodních dokladů vystavovaných přes nabídku MO prodeje). Je tak možné mít více samostatných databází adres odběratelů (evidovaných v tabulkách SKLADADR a ADRINFO). Po zadání čísla zákaznické karty program prochází určené databáze, a pokud najde vyhovujícího zákazníka, tak ho použije pro nový ...
Více
30.10.2023 Sklad6
Evidence maloobchodního prodeje podporuje zákaznické karty s délkou až 13 znaků obsahující v prvních 4 znacích písmena i čísla (např. TEST123456789 nebo 2233445566772). První část se ukládá samostatně do nového pole EANPrefix a posledních 9 až 10 číslic se ukládá do původního pole EANZakazn. V případě 8-místných číselných EAN kódů se nové pole EANPrefix nevyužívá.
20.10.2023 Sklad6 V režimu práce s čárovými kódy bez tabulky SKLADEAN (tento režim umožňuje mít stejný EAN u více karet) program umožňuje výběr skladové karty při hledání dle EAN v rámci funkce pro přeskladnění. Pokud existuje více karet se stejným EAN, tak se kontroluje, zda jen jedna z nich má aktuálně zásobu...
Více
20.10.2023 Sklad6 Rozšíření evidence výrobků. V hlavičce výrobku je nové samostatné pole VyrRezie umožňující zadat hodnotu výrobní režie. Nové pole se začne v dialogu objevovat poté, co se ve struktuře VYROBEK v definici systémových struktur pole VyrRezie správně nadefinuje. Pokud je záznam výrobku nastaven na původní režim "kalkulace na 1 MJ výrobku" a původní pole pro výrobní režii je nenulové, ...
Více
20.10.2023 Sklad6
Úprava zpracování funkce pro přepočítání cen materiálu u výrobků. Nově se zohledňuje informace o množství, na které je počítána výrobní kalkulace
20.10.2023 Sklad6 V nastavení příznaků požadavku lze zapnout nový příznak "Expresní objednávka". Takto označené požadavky ve stavu "nepřevedeno" a "rezervovat" jsou barevně zvýrazněny. Nově lze také pomocí proměnné ObjPrizn,0 nastavit omezení pro editaci jednotlivých příznaků objednávky. Hodnotu zadejte jako součet následujících čísel:...
Více
20.10.2023 Sklad6 Úprava editace položek objednávky na dodavatele. Pomocí proměnné NPOEdit, 0 lze nastavit omezení editace vybraných položek souvisejících s informacemi přebíranými do položky objednávky ze skladové karty. Hodnotu zadejte jako součet následujících čísel:...
Více
17.10.2023 Sklad6, Účto
Úprava exportu dat do SLK. Při otevření SL souboru v Excelu by se nyní nově neměl preferovat styl odkazu R1C1, ale běžný odkaz s použitím písmen pro sloupce a číslic pro řádky.
17.10.2023 Sklad6, Účto
V nové verzi jsou k dispozici nové komponenty pro tisk QR kódů v QR2 sestavách. Pokud je potřeba obsah QR kódu počítat dynamicky a nehodí se využití databázové varianty, která si obsah QR kódu bere z určeného databázového pole, tak je možné použít nedatabázovou verzi komponenty, jejíž obsah lze nastavovat ve skriptovacím jazyku pomocí SetStrProp('JménoQRkomponenty', 'Text', hodnota)
17.10.2023 Sklad6
Nový režim fakturace dokladů v adrese odběratele (3. podstránka): jednotlivě při uzavření. Tento režim má obdobné chování jako režim "jednotlivě". Jeho použití je určeno pro automatickou fakturaci dokladů při vyvolání funkce pro uzavření rozvozu.
17.10.2023 Sklad6 ři uzavírání rozvozu lze provést rovnou automatickou fakturaci vybraných dodacích typů dokladů. Pomocí proměnných PruvUzav,10 až 15 lze určit seznam typů dokladů oddělených lomítkem (popř. s využitím znaků ? či * pro definici masky vyhovujících typů dokladů), které mají být v rámci funkce pro uzavření dokladu automaticky vyfakturovány ...
Více
17.10.2023 Sklad6
Pomocí proměnné TypSlVFa-,x pro dodací doklady, popř. TypSlVFa+,x pro příjmové doklady, kde x je číslo typu dokladu, lze nastavit číslo výsledného typu dokladu, který má vzniknout po sloučení dokladů s typem x. Změna se týká také hromadného vyfakturování DL nebo funkce pro automatickou fakturaci dokladů po uzavření průvodky.
09.10.2023 Sklad6 Pomocí proměnné TypExpPr-,x pro dodací doklady, popř. TypExpPr+,x pro příjmové doklady (kde x je číslo typu dokladu nebo 0, jež platí pro všechny typy dokladů), lze nastavit přesměrování exportních formátů pro automatické exporty dokladů. Čísla exportních formátů se odkazují na číselník exportních formátů, který je možné nastavit v nabídce pro export dokladu. Přesměrování zadejte ve formátu ...
Více
05.10.2023 Sklad6
V nastavení importu objednávek ve formátu OBX je možné zapnout nový přepínač Kontrolovat zásobu při importu objednávky. Pokud je tento přepínač zapnutý, tak se kontroluje, zda je na každé objednané kartě dostatečná zásoba i s ohledem na rezervace. Když je zásoba nedostatečná, tak se vytvoří textový protokol, ve kterém jsou vypsány všechny problematické karty i s popisem problému.
24.09.2023 Sklad6, Účto Integrace nového rozhraní pro zjišťování informací z českého ARES založeného na technologii webových služeb REST. Program načítá z nové webové služby informace z VR nebo RŽP (jméno firmy, adresa, DIČ).
24.09.2023 Sklad6, Účto Na základě změn na stránkách pro vyhledávání informací ve slovenském živnostenském registru je připraveno rozšíření umožňující načítat data z tohoto registru. Pro správnou funkci je nebytné do hlavního adresáře aplikace doplnit program MaximSRZR.exe společně s knihovnou WebView2Loader.dll. Při vyhledávání informací v živnostenském registru je spuštěn tento program a vyhledáno zadané IČO ...
Více
15.09.2023 Sklad6, Účto Do nabídky funkcí, které lze použít v návrháři QR2 sestav, je doplněna funkce StringReplace, která usnadňuje nahrazování textů v rámci sestav
13.09.2023 Sklad6, Účto Úprava dohledávání informací z registru nespolehlivých plátců DPH. Funkce, které kontrolují nespolehlivost plátce za vybranou fakturu fungují i v případě, že k dané faktuře není dohledána adresa dodavatele, ale údaje ve faktuře jsou dostatečné pro kontrolu.
13.09.2023 Sklad6 Úprava funkce pro hromadné plnění poznámek ke skladovým kartám. Pomocí proměnné KARHrPozn,x lze ovlivnit chování programu ve funkcích pro plnění/odebírání poznámky:
Více
13.09.2023 Sklad6 Nový typ poznámky ke skladové kartě ukládané v tabulce MEMO (id objektu 57). Poznámka má podobné chování jako ostatní poznámky ke kartě. Lze ji použít jako místo pro uložení parametrů skladové karty editovat jako kompletní text s poznámkou nebo exportovat a importovat v rámci přenosu karet (poznámky 5). Pro přenosy karet z přenosového soubory byl rozšířen význam proměnné KarImport, 0 ...
Více
13.09.2023 Sklad6 Při zobrazení parametrů karty z různých míst v programu lze pomocí proměnné KARParamNS,x určit, jaká skupina parametrů se má zobrazit jako hlavní...
Více
07.09.2023 Účto
Podpora pro zápis do externího LOG souboru pomocí parametru /ExtLOG:jmeno_souboru. Při uvedení tohoto parametru v příkazové řádce programu se veškeré záznamy do UCTO.LOG budou zapisovat také do určeného souboru (v kódování Windows-1250).
07.09.2023 Účto

V přehledu faktur lze využívat kalkulovaná pole odkazující se na adresu odběratele nebo dodavatele. Použít lze následující aliasy:
ADR. informace z adresy dohledané podle plného údaje IČO (10 znaků)
ADR0. informace z adresy dohledané podle údaje IČO zkráceného na 8 znaků

Příklad výrazu:
if(Trim(ADR.ICO)="",ADR0.Telefon,ADR.Telefon)

07.09.2023 Sklad6 Rozšíření významu proměnné EDIPar+,46 pro nastavení vybraných vlastností procesu párování EDI dokladů:
Více
06.09.2023 Sklad6 Nová funkce pro import maloobchodních účtenek z externího pokladního systému (např. váhy v režimu pokladny). Import z XML souboru lze ovlivnit pomocí těchto proměnných:
Více
01.09.2023 Sklad6
V maloobchodním prodeji doplněna kontrola blokovaných karet. Pokud má karta pole Zobrazit nastaveno na "Blokovat" nebo "Nikdy" a současně nemá uživatel povolenou v přístupových právech práci se skrytými kartami, pak se zobrazí chybové hlášení (podobně, jako je to u velkoobchodního způsobu prodeje).
28.08.2023 Sklad6 Program umožňuje výpočet sankcí za nedodávky. Výpočet vychází z rozdílu mezi objednávkou na dodavatele a skutečnou dodávkou (popř. více dodávkami k jedné objednávce). V číselníku "sortiment" lze určit způsob výpočtu sankcí pro daný sortiment a v seznamu dodavatelů je třeba označit odpovídajícím přepínačem dodavatele, ...
Více
28.08.2023 Sklad6 Nová funkce pro zobrazení přehledu sankcí za nedodávky. Hlavní menu (např. v nabídce Objednávky)
Více
28.08.2023 Sklad6
V přehledu objednávek za dodavatele lze zobrazit přehled sankcí za nedodávky související s aktuální objednávkou (kód menu 39,13 NOBJED_SPC - speciální funkce pro práci s objednávkami na dodavatele)
28.08.2023 Sklad6 V přehledu sankcí za nedodávky lze pomocí Alt+F6 vyvolat menu pro speciální funkce pro práci se sankcemi. Lze definovat následující kódy menu:
Více
28.08.2023 Sklad6
V číselníku typů dokladů je pomocí F12 v detailu typu dokladu u příjmových typů dokladů určit režim zpracování sankcí za nedodávky:
nepočítat sankci/nulová sankce/výpočet sankce-předdoklad/výpočet sankce-běžný doklad (výchozí)
17.08.2023 Sklad6 Rozšíření práce s EDI doklady Do menu DodMenu/OdbMenu/Dod_SPC/Odb_SPC lze doplnit funkce pro zobrazení dokladů z evidence EDI.
Více
17.08.2023 Sklad6 Do struktury DOKLAD doplněno nové pole COMDIS, které slouží pro určení stavu přijetí zprávy COMDIS v rámci EDI pro daný daňový doklad. Údaj může nabývat následujících hodnot:...
Více
17.08.2023 Sklad6
V kartě odběratele je na záložce pro nastavení EDI nový přepínač
[ ] Vyžadovat potvrzení COMDIS (bitové pole Priznaky4, hodnota +128)
U odběratelů, kteří mají příznak zapnutý, se při evidování daňového dokladu změní stav COMDIS z "neurčeno" na "nepotvrzeno".
17.08.2023 Sklad6 Podpora pro čtení XML souborů obsahující balíčky z externího pokladního systému (např. váhy z úseku pro prodej masa). Balíčky lze načítat hromadně z určené složky (funkce hlavního menu s kódem 7, 79) nebo mohou být načteny při naskenování kódu v maloobchodním nebo běžném prodeji. EAN kódy musí mít 15 znaků a XML soubor s obsahem balíčku musí být pojmenován jako "EAN".XML. Pro konfigu...
Více
17.08.2023 Sklad6 V kartě zákazníka je na podstránce s EDI parametry nový přepínač (Priznaky4 +16384) povolující slučování pohybů při tisku a exportu dokladů (např. export dokladu do EDI). Když je tento přepínač zapnutý, tak se při tisku a exportu dokladu slučují operace se stejným kódem bez ohledu na to, ...
Více
31.07.2023 Sklad6 V seznamu položek objednávky na dodavatele je možné pro jednotlivou položku vyvolat přes Alt+F6 novou funkci Nastavit očekávané datum spotřeby při dodání (menu NPO_MNU, kód menu 77, 9). Při následném příjmu zboží za pomocí terminálu nebo převodem z objednávky na dodavatele se provádí kontrola na toto očekávané datum spotřeby (u karet, kde je zapnuto sledování data spotřeby)...
Více
31.07.2023 Sklad6
V kartě dodavatele jsou nové přepínače v seznamu příznaků (2. podstránka):
Uplatňovat sankce
Povolit opakované závozy pro nedodané zboží.
Přepínače jsou připravené na použití v novém modulu pro výpočet sankcí na dodavatele za nedodávky (jde o bitové příznaky +4096 a +8192 v poli Priznaky4).
31.07.2023 Sklad6
V číselníku Sortiment jsou nově přidaná pole Typ sankce s hodnotami: Bez sankce/Sankce v %/Sankce v Kč.
Při hodnotě jiné než Bez sankce se nabízí také zadání procenta nebo hodnoty v Kč pro běžné a akční zboží.
31.07.2023 Sklad6
Nový číselník Parametry pro objednávky (kód hlavního menu 15, 79) umožňující nastavit některé doplňující informace týkající se dodávek zboží v závislosti na údaji Sortiment ze skladové karty: Čas objednávky, dodací dny pro jednotlivé dny v týdnu (pondělí až neděle).
24.07.2023 Sklad6
Podpora zpracování dat ve formátu JSON ve skriptovacím jazyku. Je možné načítat či ukládat všechny běžné elementy tohoto formátu.
22.07.2023 Sklad6 Úprava dohledávání informací ze slovenského obchodního rejstříku (orsr.sk). V souvislosti se změnami na straně serveru muselo být upraveno načítání informací do adresáře firem.
19.07.2023 Sklad6 Nová volba Sledovat Účetní datum dokladů (+samostatné datum vystavení)" v nastavení INI hodnot. Pokud je přepínač zapnutý, tak se začne používat nové pole v dokladu pro určení data vystavení dokladu. V dokladu pak není sledováno pole účetní měsíc, ale místo toho se sleduje účetní datum, který určuje jak účetní měsíc, tak i účetní rok dokladu (rok je obvykle zobrazený za číslem dokladu)...
Více
30.06.2023 Sklad6
Úprava zpracování 8-místných EAN kódů. Znaky 00000 se před 8-místný EAN doplňují jen v případě, že EAN obsahuje pouze znaky 0 až 9 (neobsahuje tedy např. písmena).
22.06.2023 Sklad6
Do číselníku pro tisk štítků z dokladu doplněna volba
[ x] Zahrnout také operace pro obaly a účty.
Pokud je přepínač zapnutý, tak se do tiskového formuláře zahrnou i operace pro obaly a účty
22.06.2023 Sklad6
Nová funkce do nabídky pro tisk dokladu:
Tisk štítků - balíky (kód menu 19, 68).
Tiskové operace jsou seřazeny dle čísla balíku (v režimu vyskladňování s použitím balíků/SSCC).
22.06.2023 Sklad6 Nová možnost v exportu průvodky pro mobilní zařízení řidiče ovlivnit na základě SPZ z průvodky seznam povolených úhrad. V proměnné PruvExpXML,40 určíte seznam SPZ oddělený znakem /, pro které má platit alternativní seznam způsobů úhrad (např. navíc zde bude uvedena i platba kartou)...
Více
22.06.2023 Sklad6
Pomocí proměnné MoBtnRoot,x (kde x je číslo pokladny z konfigurace programu) je možné ovlivnit hlavní blok tlačítek použitý v maloobchodním prodeji. Pro různé pokladny je tak možné nastavit různý seznam zobrazených tlačítek (např. různá tlačítka pro úsek masa či zeleniny)
16.06.2023 Sklad6
Úprava vyhodnocování proměnné ICKategTUz,x a DokStExTUz,x, kde x je typ aktuálně přihlášeného uživatele. Nově se v rámci vyhodnocení počítá i s doplňkovými typy uživatele, které jsou pro daného uživatele povoleny.
16.06.2023 Sklad6 Úprava vyhodnocování proměnných upřesňující přístupová práva pro lokální menu (KARTA_OPR, OBJ_MNU, apod.), aby bylo pomocí proměnné změnit práva jen pro jednotlivé typy uživatelů. Nově je možné hodnotu proměnné zadat ve formátu: Výchozí právo/Právo pro typ už. 1/Právo pro typ už. 2/.../Právo pro typ uživatele 20 ...
Více
16.06.2023 Sklad6
Ve variantě práce s čárovými kódy bez tabulky SkladEAN (pracuje se jen s EAN a EAN balení) program umožňuje zadat stejný EAN kód do pole "EAN balení" u více skladových karet. V případě, že se hledá čárový kód, který má v poli EAN balení více karet stejný, tak program na tuto skutečnost upozorní a nabídne výběr správné karty ze seznamu karet.
16.06.2023 Sklad6
Nový příznak v kartě odběratele Zakázat tisk zákaznické karty.
Pokud má označený odběratel zapnutý tento příznak, tak není povolen tisk QR2 sestavy pomocí Alt+F9 (sestava se používá pro tisk zákaznické karty).
K dispozici je také nová funkce pro tisk zákaznické karty dostupná v menu pro práci s odběrateli (menu OdbMenu/Odb_SPC/DodMenu/Dod_SPC, kód menu 27,65, popř. 28,65), která vyvolá sestavu určenou proměnnou AdrZakKar-,0 (popř. AdrZakKar+,0 pro dodavatele). Výchozí jméno sestavy je SKLADADR.QR2.
Pomocí přístupového práva je možné určit, zda má být sestava rovnou vytisknuta (právo 6) nebo má být zobrazena ve formě náhledu (právo 7), popř. zda může být editována (právo 9). Záznam odběratele není nutné před tiskem označovat pomocí Ins (pokud nic není označeno, tak se vytiskne aktuální záznam). Tisk pomocí této nové funkce je zaznamenán do logu pro daného zákazníka.
Běžný tisk QR2 sestav pomocí Alt+F9 lze zakázat pomocí proměnné AdrZakKar-,1 (popř.AdrZakKar+,1) s hodnotou 0.
16.06.2023 Sklad6
Nový příznak v kartě dodavatele Zakázat příjem zboží bez EAN, který při příjmu zboží přes terminál zakazuje vyhledání zboží jiným způsobem, než přes EAN kód.
16.06.2023 Sklad6

Nový příznak v kartě dodavatele Zakázat příjem zboží bez zadání záruky, který při příjmu zboží přes terminál zakazuje zadání zboží, které nemá dostatečnou záruční dobu. Nastavení režimu kontroly lze ovlivnit pomocí proměnné KntZarOpe,6:

Hodnota Funkce
0 nekontrolovat
1 varování
2 varování(zpět)
3 chyba (výchozí)
4 předat k odsouhlasení

16.06.2023 Sklad6 Rozšíření významu proměnné VysklZBal,0: ...
Více
12.06.2023 Sklad6
Úprava importu průvodek k rozvozu od řidičů.
Upraveno vstupní dialogové okno. V případě, že některý doklad byl hrazen platební kartou, tak je zobrazen navíc sloupec s celkovou hodnotou úhrad kartou. Program také nezobrazuje informace o ostatních hrazených nákladech či výnosech, pokud jsou nulové.
09.06.2023 Účto
V systémové struktuře ADRESA je možné definovat názvy polí použité pro editaci (oprava záznamu odběratele nebo dodavatele). Pole musí být označeno příznakem Jméno pole použít do dialogů.
03.06.2023 Sklad6
Rozšíření možností filtrování zboží pro částečné inventury - nově je možné filtrovat zboží dle výchozího umístění daného produktu
03.06.2023 Sklad6 Rozšíření struktury KARTA o nové pole Skupina3. Údaj má volné použití (hlavně pro filtrování produktů).
28.05.2023 Sklad6
Úprava funkcí pro zpracování úkolů přicházejících ze samoobslužné pokladny. Při kontrole slevových balíčků (obvykle pro EAN kódy začínající 24) je možné určit, zda program má připočítat vrátné obaly. Byl také rozšířen protokol o jednoznačné označení dokladu pro kontrolu duplicitního zápisu dokladu a program vrací i informaci o celkové hodnotě zaevidovaného dokladu.
26.05.2023 Sklad6
Úprava kontrol vyskladňovací pozice při vyskladňování. Pokud byl v průběhu vyskladňování produkt přeskladněn, tak mohla u pozice pro výdej zůstat původní vyskladňovací pozice. Nově program s touto situací lépe počítá a umožní vyskladnění z této nové pozice.
23.05.2023 Sklad6 Úprava hledání odběratelů a dodavatelů ve zpracování EDI. Přednostně se hledá v poli EAN místa dodání ze 7.podstránky v záznamu adresy. Pokud není podle tohoto údaje adresa vyhledána, použije se pole EAN z první strany (kód).
Více
19.05.2023 Sklad6 V záznamu materiálu ve výrobní normě je nové pole Režim-polotovar se třemi možnými hodnotami: Režim Popis automaticky pokud pro daný materiál má skladová karta typ karty nastaven na "Výrobek" a pro kód materiálu existuje definovaná výrobní norma, tak jsou namísto záznamu materiálu zpracovány všechny materiály v podřízené normě
Více
19.05.2023 Sklad6 Funkce Nový výrobní doklad nově umí zpracovat suroviny pro polotovary. Program se řídí proměnnou UzaVyrRek, 0 (popř. proměnnou VyrSpotM,10, která má přednost před UzaVyrRek), která určuje maximální počet rekurzivního "zanoření" do výrobních norem v případě, že daný materiál se má chovat jako polotovar. Pokud je hodnota proměnné 0 (výchozí hodnota), tak rozepisování materiálů v režimu pol...
Více
12.05.2023 Sklad6
Pomocí proměnných PrvPozTrid,1 až 7 lze nastavit výraz určující, jak mají být setříděny operace ve výsledném dokladu při převodu požadavku do faktury. Pokud je nastaveno a zvoleno rozdělování požadavku na více vychystávacích dokladů, tak se namísto proměnné PrvPozTrid použije proměnná DokOpeTrid,x, kde x je 1 až 7 (podobně jako u proměnné DokOpeRoz,x) resp. (Pořadové číslo vybraného způsobu rozdělení - 1) x 10 + 1 (až + 7)
Výraz může používat aliasy INI, KFG, KAR, ZAS, DOK, TYP pro informace z inicializačních hodnot, konfigurace, karet, zásob, dokladů a typů dokladů. Hlavním souborem jsou operace.
Příklad: using(KAR.Skupina2,8)+KAR.Skupina
06.05.2023 Sklad6
Úprava importu plateb z účetnictví - doklady, kde byla importována platba (musí proběhnout změna platby ve skladové evidenci), jsou označené příznakem +4194304 v poli Priznaky5. Je tak možné například vytvářet sestavy dokladů, u kterých byla zaznamenána platba kartou (doklad je označený ve skladu jako zaplacený) a přitom nebyla zaznamenána platba přes účetnictví.
05.05.2023 Účto
Možnost kopírovat doklady v evidenci faktur, pokladních dokladů a ostatních dokladů (pomocí Ctrl+Enter na dokladu) ze staršího období do aktuálního období i pro uživatele, kteří mají zakázaný zápis mimo aktuální účetní období.
13.04.2023 Sklad6 Úprava importu XML souborů s průvodkami z aplikace pro řidiče. Pomocí proměnné XMLImpPruv,14 lze nastavit seznam způsobů úhrad (dle číselníku způsobů úhrad), pro které se má zapisovat platba k dokladu v případě, že daný způsob úhrady má zakázané vytvoření pokladního dokladu v pokladní knize pomocí proměnné XMLImpPruv,12. Proměnná XMLImpPruv,15 určuje kód skladové karty pro přirážku ...
Více
30.03.2023 Účto
Funkce Připojené dokumenty je nově dostupná i pro pokladní doklady, bankovní výpisy či DU doklady (dosud byla dostupná jen pro faktury)
30.03.2023 Sklad6 Úprava funkce pro hromadnou fakturaci (fakturace nevychystaných dokladů i fakturace dodacích listů). Původní nabídka pro hromadnou fakturaci (Alt+F6 v přehledu dokladů k fakturaci) byla přepracována na menu, ve kterém mohou být tyto funkce:...
Více
29.03.2023 Sklad6
Při editaci položky návrhu objednávky jsou kontroly při uložení položky prováděny s ohledem na dodavatele určeného dle hlavičky návrhu objednávky.
29.03.2023 Sklad6 Při změně dodavatele v hlavičce objednávky na dodavatele se provádí kontrola, zda všechny položky původní objednávky vyhovují omezením souvisejícím s novým dodavatelem. Kontroly se provádí i při ruční změně IČO v hlavičce objednávky. Kontrola se provádí také při sloučení více objednávek do jedné objednávky (položky musí vyhovovat omezením souvisejícím s dodavatelem uvedeným ...
Více
23.03.2023
Úprava zpracování uzávěrky MO prodeje. Do operací uzávěrkového dokladu jsou přenášeny příznaky pohybů v MO prodeji (např. příznak načtení přes EAN, příznak načtení přes váhu, příznak zpracování z balíčku, či nový příznak pro označení slevy).
23.03.2023 Sklad6 Pomocí proměnné KarStdTypC, 0 lze určit základní cenové pásmo (resp. typ ceny) použité v různých místech programu, kde není jasně určené pásmo, které má být použito (dosud se v těchto případech použila vždy cena 1, která je nastavena i jako výchozí hodnota proměnné). typ_ceny:
1=cena1,..,6=cena6,7=NC,8=DNC,9=PrNC,10=Cena7,..,18=Cena15,19=Spec.cena,20=cena16..44=cena40
18.03.2023 Sklad6
Pomocí proměnné OpeVstPar-,0 pro dodací doklady (popř. OpeVstPar+,0 pro příjmové doklady) lze hodnotou 1 nastavit, aby se namísto základní ceny dle cenového pásma pro daný doklad ukládala základní cena ovlivněná individuální cenou platnou pro daný doklad. Tato cena se ukládá jen v případě, že u typu dokladu je povoleno evidování doporučených prodejních cen (F8).
18.03.2023 Sklad6
Proměnnou KalkOpeP,0 lze určit cenové pásmo (Typ ceny), které je zobrazeno jako základní cena pro dialog Kalkulace ceny v operaci. Výchozí hodnota odpovídá cenovému pásmu z dokladu.
Hodnota 0 umožňuje nastavit, aby jako tato cena byla použita základní cena z operace evidovaná v rámci evidence doporučených cen (u typu dokladu musí být povoleno evidování doporučených prodejních cen)
18.03.2023 Sklad6
Pokud je ve vstupu operace použit dialog Kalkulace ceny v operaci, tak se do příznaků2 u operace vyznačí bitová hodnota 8388608, kterou je pak možné využít při tisku dokladu.
18.03.2023 Sklad6
Rozšíření možností při importu plateb z účetnictví. V kontrolní sestavě lze určit, zda mají být vypsány informace o nedohledaných dokladech, které nedopovídají žádné aktuální číselné řadě ze skladové evidence (typicky jde o doklady jiného střediska)
18.03.2023 Sklad6
Importu plateb z účetnictví.
V případě, že je v seznamu importovaných plateb více částečných plateb, které nebyly v účetnictví spárovány, tak se tyto platbu sloučí dohromady. Program tak může označit jako zaplacený i doklad, který byl nespárovanými platbami placen po částech.
18.03.2023 Sklad6 V hlavičce individuální ceny je nový přepínač Použít tuto IC k vyznačení příznaku slevy v operacích. Pokud je v rámci vyhodnocení individuální ceny použita individuální cena s tímto přepínačem, tak v MO prodeji i v běžném prodeji přes doklady je k příslušné operaci přidán příznak, že operace byla vyhodnocena s použitím "slevy"...
Více
01.03.2023 Sklad6
Rozšířené zpracování inventur je doplněno o nové menu Přidat skladové karty do inv.seznamu (kód menu INH_MNU 78, 11). Funkce umožňuje doplnit do částečné inventury další karty, případně do plné inventury karty, které byly založeny až po vytvoření inventury.
Současně je možné vybrat více karet (ve zobrazeném seznamu karet označit INS a nakonec stisknout ENTER).

27.02.2023 Sklad6 Nový režim skenování TTT kódů při vyskladňování zboží. Pokud je v číselníku typů dokladů v nastavení TTT povolen Režim vstupu TTT kódů Pro zákazníky s EOID-při vyskladnění, tak program při načtené TTT kódu zkusí dohledat odpovídající skladovou kartu a zobrazí dialog pro vstup TTT kódů. V rámci vyskladňování jedné skladové karty není možné skenovat TTT kódy, ...
Více
20.02.2023 Sklad6 Možnost omezit zobrazení vybraných cenových pásem (prodejní a nákupní ceny) ve skladové kartě na základě určených hodnot ze skladové karty. Pomocí proměnné KartaCUF,0 (až KartaCUF,2) lze určit seznam polí, jejichž zobrazení má být omezeno (např.Cena39/Cena40). Proměnná KartaCUM,0 určuje klíčové pole ze skladové karty (použít lze i většinu kalkulovaných polí) a hodnoty, ...
Více
20.02.2023 Sklad6 Pomocí proměnných KalkPCPor, 0 až 9 lze určit seznam cenových pásem, která má program preferovat při vyhodnocení kalkulace prodejních cen za více cenových pásem. Při změně těchto vybraných pásem dochází vždy ke kompletní kalkulaci všech cenových pásem, které následují v seznamu preferovaných pásem a také všech ostatních nepreferovaných pásem...
Více
20.02.2023 Sklad6
V exportu výrobních kalkulací (tabulky SkladVYR a SKLADMAT) je možné ovlivnit obsah exportovaných dat. V číselníku 177 pro definici výchozích hodnot je možné definovat výrazy pro strukturou VYROBEK nebo MATERIAL (pole "Klíč 1"), které změní obsah záznamu pro účely exportu. V definici je třeba nastavit hodnotu pole "Klíč 2" na 2. Pole Popis obsahuje definici ve formátu Pole=výraz. Například OptMJ=0
13.02.2023 Sklad6 Rozšíření možností při zpracování přijatého dokladu importovaného z přenosového souboru za pomocí parametru PRO:jmeno_souboru. Při importu dochází k párování s určenou objednávkou na dodavatele. V případě, že k objednávce byla vystavena zálohová faktura, tak program zkusí tento doklad dohledat a zálohu odečíst z aktuální příjemky (nová mínusová operace)...
Více
13.02.2023 Sklad6
V menu Služby/Nastavení programu/Oprava INI hodnot lze pomocí F6 nastavit nový přepínač[x] Doklady číslovat podle roku DUZP.
V případě, že je tento přepínač zapnutý, tak při vystavení nového dokladu program preferuje pro určení čísla dokladu datum uskutečnění zdanitelného plnění před datem vystavení. Pozor: informativní rok za číslem dokladu v některých přehledech je ale dále zobrazován z data vystavení dokladu.
09.02.2023 Sklad6
Evidence budoucích přecenění
Při provedení hromadné změny cen se zápisem do skladových karet se v budoucím přecenění zaznamená uživatel, který provedl přecenění a také datum a čas provedení přecenění.
09.02.2023 Sklad6
Úprava výpočtu nákladových cen. Při výpočtu se ve výchozím nastavení započítávají záznamy z evidence budoucích přecenění, které jsou ve stavu Návrh dodavatele/Neodsouhlaseno/Přecenit. Nově se započítává i stav "Přeceněno", ale jen v den přecenění.
07.02.2023 Sklad6 Nový příznak dokladu "Nepočítat do saldokonta", který umožňuje označit doklady, které se nemají započítávat do saldokonta (např. při kontrole nezaplacených dokladů při vystavení nového dokladu). Typicky se může jednat o doklady typu Investice (s dlouhodobou splatností) nebo např. doklady připravené do zápočtu. V přehledu dokladů lze p...
Více
06.02.2023 Sklad6
Podpora pro novou verzi hlášení lihu 1.3.1 na Celní správu. Pro správnou funkčnost je třeba kromě nové verze Sklad6 nahrát do skladové složky aktuální XSD šablony.
06.02.2023 Sklad6 Úprava zpracování EDI zpráv. Při automatickém párování přijatých EDI faktur se provádí kontrola, zda rok z DUZP z EDI zprávy odpovídá roku z DUZP ve skladovém dokladu. Když je k jednomu skladovému dokladu nalezeno více EDI zpráv (faktura + dobropisy), tak se tato kontrola provádí jen u hlavního dokladu. Pokud rok nesouhlasí, tak není párování povoleno...
Více
06.02.2023 Sklad6 Rozšíření významu proměnné EDIPar+, 3
Maximální rozdíl ve dnech pro dohledání dokladu. Hodnotu proměnné je možné zapsat ve formátu n1/n2, kde n1 je rozdíl ve dnech v případě, že datum v EDI zprávě je nižší (starší) než ve skladovém dokladu a n2 je v případě, že datum v EDI zprávě je vyšší. Proměnnou je možné zadat i v původním formátu s jedním číslem. V tom případě se n1 i n2 nastaví na stejnouhodnotu určenou proměnnou (výchozí hodnota je 5).
03.02.2023 Sklad6
V menu pro práci s operacemi lze vyvolat funkci Připojené dokumenty, která umožňuje ke konkrétní operaci (typicky nákupní) přiřadit jeden nebo více dokumentů (např.obrázky)
Do menu Operace, popř. OPE_SPC lze doplnit funkci 61,3 Připojené dokumenty Pro správnou funkčnost je nutné v číselníku evidenci (Jednání, úkoly, ...) doplnit evidenci 3 Připojené dokumenty k operacím s oblastí OPE.
31.01.2023 Účto
Možnost párování kontací z bankovních výpisů bez kontroly bankovního účtu. Pro aktivaci této možnosti je třeba v menu Služby/Nastavení programu/Ini hodnoty zapnout nový přepínač pod F6: Párovat platby bez kontroly bankovního účtu.
27.01.2023 Sklad6
Pomocí proměnné KARZakPr,2 lze definovat masku na základě poznámky ze skladové karty určující, které karty mají mít omezený příjem.
Např. *VYPRODEJ*/*UKONCENO* omezí příjem a objednání zboží obsahující v poznámce karty slova VYPRODEJ či UKONCENO.
12.01.2023 Sklad6
Úprava funkce GSRunReport ve skriptovacím jazyku; přidán nový parametr funkce Priznaky. Pokud zde uvedete hodnotu 1, tak program bude vracet ve výsledku funkce další informace o sestavě. V aktuální verzi je výsledek ve formátu OK#13Výsledný_soubor#13počet_záznamů.
Počet záznamů je počet vyhovujících zdrojových záznamů z hlavní tabulky (u mezisoučtových sestav tedy nejde o počet řádků v sestavě).
12.01.2023 Sklad6
Ve struktuře KARTA je možné definovat nové kalkulované pole CSORTPZAR obsahující procento záruky dle číselníku sortimentu odpovídající dané kartě.
10.01.2023 Sklad6 Rozšíření funkce pro automatické rozpoznání správných segmentů při zpracování EAN128. Pomocí proměnné EAN128Par,0 lze definovat označení záznamů z číselníku parametrů EAN128, jež se mají použít v případě, že pro danou kartu není určen parametr. V číselníku může být více záznamů se stejným označením. Program projde tyto záznamy, a pokud některý ze záznamů splňuje definovanou masku,...
Více
10.01.2023 Sklad6 V číselníku typů dokladů (F5) je nový přepínač Kontrolovat omezení dle číselníku měrných jednotek. Přepínač je ve výchozím stavu pro všechny typy dokladů zapnutý. Při vypnutí se nekontrolují omezení definované v tomto číselníku. Můžete tak např. nastavit, aby se u typu dokladu "Inventura" nekontrolovalo omezení na vstup desetinných míst ...
Více
09.01.2023 Sklad6 Úprava generování XML souboru s hlášením lihu na celní správu. Podle nového nařízení platného od 31.1.2023 se mohou v XML souboru pro daný EAN vyskytovat pouze záznamy se stejným názvem zboží, výrobcem, objemem a procentem LA. V případě, že se záznamy liší, program použije informace z první karty a na závěr generování zobrazí protokol s přehledem EAN kódů, u kterých byly nalezené rozdíly...
Více
06.01.2023 Sklad6
Úprava přímého převodu EDI dokladů do účetnictví: číslování dokladů se nově řídí rokem z DUZP z hlavičky EDI zprávy (dosud to bylo dle data vystavení).
06.01.2023 Sklad6 Rozšíření významu proměnné pro parametry převodu do účetnictví týkající se souborů s protokoly: Proměnná SK_UC_PRV+,x pro příjmové doklady (popř. SK_UC_PRV-,x pro dodací), kde x je...
Více
06.01.2023 Sklad6
Nová funkce do nabídky speciálních funkcí pro práci s položkami objednávek na dodavatele Ruční změna dodáno umožňující ručně změnit hodnotu údaje Dodáno, popř. datum dodání v jednotlivém řádku položky objednávky (menu NPO_MNU, kód menu 77,8)
06.01.2023 Sklad6 Rozšíření funkce pro generování databáze pro sledování a porovnávání nevykrytých požadavků, dokladů a objednávek na dodavatele. Ve variantách funkce, které umožňují konfiguraci pomocí proměnné PozPolDEL,x lze nově definovat, že pro výpočet informací o objednávkách na dodavatele se použije datum požadováno (pokud není v dané objednávce vyplněno, tak se použije datum založení objednávky)...
Více
02.01.2023 Sklad6 Parametry skladových karet - nový typ editace parametru "Editovatelný text (editor)". Parametry s tímto typem musí být víceřádkové. Hodnoty parametrů se editují pomocí textového editoru, který umožňuje "zalamování" textu (čili, když se text nevleze na řádek dle šířky okna, tak se automaticky rozdělí na dva nebo více řádků). Texty v editoru lze uložit pomocí klávesy F2...
Více
02.01.2023 Sklad6 V maloobchodním prodeji program umí zpracovávat kódy EAN128 z evidence TTT, které obsahují v části GTIN správný EAN kód zboží. Program zboží nabídne do maloobchodního prodeje a v případě, že je u daného typu dokladu zapnuté sledování T&T (se zadáváním kódů ve vstupu operace dokladu nebo před evidováním dokladu), tak se načtený kód rovnou zaznamená a nabídne v okně pro běžné načítání TTT kódů...
Více
23.12.2022 Sklad6
Do záznamu odběratele a dodavatele přibylo v záložce s nastavením EDI nové pole EAN-místo dod. umožňující zadat místo dodání (obvykle se využívá jen v případě, že se tento identifikátor liší od EAN partnera, který se zadává v hlavní části pod údajem IČO.
 předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  z 27 další