logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Archív aktualit

Certifikace IS Maxim pro terminály BANIT
08.09.2022  | 
IS Maxim obdržel certifikát od společnosti Bankovní informační technologie (BANIT) pro platební terminály komunikující pomocí pokladního protokolu Monet+ (B-Protokol). K pokladnímu systému je tak možné připojit platební terminály pro ČSOB.
Rozšířená podpora pro EDI zprávy
14.05.2022  | 
Naše aplikace mají rozšířené možnosti zpracování EDI zpráv. Je také možné automatické zpracování EDI dokladů s převzetím klíčových údajů potřebných pro kompletní zaúčtování.
Certifikace IS Maxim pro platební terminály GPE
13.11.2020  | 
IS Maxim obdržel certifikát od společnosti Global Payments Europe pro platební terminály komunikující pomocí pokladního protokolu GPE
Nová aplikace MaximCRM pro mobilní zařízení
01.06.2020  |  Základní manuál MaximCRM
Nová aplikace MaximCRM je určená pro různá mobilní zařízení (notebooky či tablety s Windows, Android, iOS). V aplikaci je možné vytvářet objednávky, zkoumat historii objednávek či dokladů a vytvářet individuální (časově omezené) ceny pro jednotlivé zákazníky, připravovat analýzy dat apod. Aplikace dokáže pracovat i bez trvalého připojení k internetu. Pokud je ale připojení k dispozici, tak jsou data k dispozici téměř on-line
Nová verze aplikace Maxim Průvodky
30.04.2020  |  Maxim Průvodky
K dispozici je nová "cloud" varianta aplikace Maxim Průvodky, která zjednodušuje práci řidiče a výsledky práce průběžně odesílá na centrální server. Zde je možné sledovat práci řidiče "online". Verze má také několik desítek významných vylepšení pro usnadnění práce řidiče.
Sledovatelnost tabákových výrobků
01.03.2019  |  Sledovatelnost tabákových výrobků
V souvislosti s novou směrnicí EU týkající se sledovatelnosti tabákových výrobků jme provedli rozsáhlé úpravy skladového programu, aby uživatelé, kteří pracují s tabákovými výrobky, mohli splnit podmínky této směrnice. Naši zákazníci již úspěšně odesílají všechny požadované informace.
Systémová podpora pro GDPR
16.04.2018  |  Informace o GDPR a možnostech nastavení
Ve skladovém i účetním systému je zavedena podpora pro zpracování údajů souvisejícím s nařízením GDPR.
Podpora pro výpočet Intrastatu
03.04.2018  | 
Program podporuje zadávání informací potřebných pro výpočet Intrastatu (na vstupu i na výstupu). Výchozí nastavení se provádí v číselníku typů dokladů a informace pro Intrastat lze konkretizovat v jednotlivých dokladech. Kromě toho je nezbytné mít správně vyplněné odpovídající informace ve skladových kartách. Samotný výpočet je možné uživatelsky modifikovat. K dispozici jsou také výstupy do generátoru sestav, které umožňují kromě jiného i export do aplikace INSTAT pro podání hlášení.
IS Maxim má certifikát ČMI pro použití s váhami
28.03.2018  |  Informace k certifikaci
Informační systém Maxim získal certifikát o hodnocení od Českého metrologického institutu. Je ho tak možné použít jako pokladní systém ve spojení s váhami sloužícími k přímému prodeji veřejnosti (např. ve spojení s váho-skenery Metrologic/Honeywell/Magellan). Vážení probíhá prostřednictvím certifikované legálně relevantní knihovny MaximScaleLib.dll. Při implementaci je nutné dodržet veškeré požadavky ČMI.
Nový modul pro sledování odběratelských bonusů
20.09.2017
Součástí skladové aplikace je nový modul pro sledování odběratelských bonusů. Je možné definovat podmínky, které musí daný odběratel splňovat, aby dosáhl na dohodnutý bonus. Bonusy mohou být různého typu: obratový bonus, předem vyplacený bonus, zápůjčka, investice. Program může připravit podklady pro vyhodnocení bonusů a případně také vytvořit doklady pro fakturaci zpětných bonusů.
Nové grafické rozhraní pro práci s tabulkami
24.08.2017
Ve skladovém i účetním systému je připravena nová nástrojová lišta zobrazovaná při práci s tabulkami obsahující důležité funkce, které lze v daném kontextu spustit. Zobrazení je uzpůsobeno i na dotykové ovládání.
Elektronická evidence tržeb (EET)
01.09.2016  |  Nastavení EET
Naše aplikace podporují evidenci tržeb související s EET. Pro testování i ostrý provoz jsou programy připravené od 1.11.2016. Aplikace jsou konfigurovatelné, aby bylo možné tržby zaevidovat ve správné chvíli. Pracujeme na dalších funkcích, které práci s EET zpřehlední a zjednoduší. K dispozici je také aplikace MaximPrůvodky s možností evidence tržeb přímo u zákazníka v rámci rozvozu zboží.
Rozšíření možností při zpracování EDI
01.07.2016  | 
IS má připraven nový modul pro import EDI dokladů s možnostmi párování a odsouhlasování elektronických dokladů. Výrazně jsou tak rozšířeny možnosti práce s EDI.
Nová verze s rozšířenými datovými strukturami
01.06.2016  | 
K dispozici je nová verze Maxim Sklad6 s výrazně rozšířenými datovými strukturami. Většina tabulek má množství nových polí, které umožní sledovat nové informace (např. EDI či Intrastat)
IS Maxim připraven na kontrolní hlášení DPH
19.11.2015  | 
Naše aplikace jsou připraveny na kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016. V souvislosti s hlášením je třeba uzpůsobit evidenci odběratelů a dodavatelů a věnovat pozornost správnému vyplnění informací v dokladech.
Nová aplikace pro podporu distribuce zboží
01.11.2015  |  Podpora prodeje - Maxim Průvodky
Aplikace MaximPrůvodky slouží pro podporu práce řidiče při rozvozu zboží. Lze ji provozovat na většině mobilních přístrojů s operačním systémem Android. K dispozici je také verze pro Windows, OS X, iOS nebo samostatně vyvíjená verze pro Win CE. Bohatě vybavená aplikace zrychlí a zpřesní práci řidiče a omezí možné neoprávněné manipulace se zbožím, obaly či hotovostí. Při zavedení elektronické evidence tržeb bude tato aplikace dobrým nástrojem pro evidenci tržeb při distribuci zboží.
Nová verze Manažerského informačního systému
20.05.2014  | 

K dispozici je nová verze manažerského informačního systému (MIS), který může být integrován do skladového nebo účetního IS. V nové verze najdete nové možnosti filtrování, třídění, seskupování dat, celkových součtů, exportu dat a zobrazování dat. Data se ve výchozím stavu zobrazují s využitím grafických témat Windows. Nová verze dokáže automaticky importovat MDS soubory se schématy datových kostek z předchozí verze.

Nově lze také v MISu spouštět skripty. Ve skriptech je možné definovat dialogy, načítat informace z tabulek aktuální databáze nebo spouštět SQL dotazy nad libovolnou databází. Datové výstupy mohou být v rámci skriptů nově prezentovány ve formě datové kostky (kontingenční tabulky).

Nová evidence Průzkumy trhu
31.03.2014  | 
Nová součást CRM systému umožňuje sledování uživatelsky definovatelných průzkumů trhu, sběre těchto informací pomocí dealerských notebooků a synchronizaci těchto informací do centrální databáze. Můžete tak sledovat například konkurenční dodavatele či sortiment zboží daného zákazníka
Oznamov. povinnost distributora nebo držitele lihu
19.12.2013  |  Oznamovací povinnost distributora nebo držitele lihu
Pokračujeme na úpravách aplikací v souvislosti s požadavky celní správy na denní předávání dat v rámci oznamovací povinnosti distributora nebo držitele lihu (§ 43 zákona 307/2013). V současnosti je připraveno komplexní ošetření této problematiky i u zákazníků, kteří mají více středisek včetně možnosti posílat opravné hlášení za dny, kdy byl zjištěn nějaký nedostatek v evidenci. Od 1.12.2013 již naši zákazníci podávají hlášení vygenerované ze skladového programu a naimportované do ORO Web Client (aplikace celní správy). Aktuálně podporujeme novou verzi hlášení 1.1.0.
Kontrola nespolehlivosti plátců DPH
31.03.2013  | 
Ve skladovém i účetním modulu implementovány funkce na hromadnou i jednotlivou kontrolu nespolehlivých plátců DPH. Funkce jsou dostupné z adresáře firem, přehledu dokladů i příkazů k úhradě.
Nový nástroj pro správu aplikací pomocí skriptů
01.12.2012  |  Skriptovací programovací jazyk
Nový administrátorský nástroj pro správu aplikací pomocí skriptovacího jazyka. Pomocí něj lze například automatizovaně vytvářet sestavy či datové výstupy, přenášet data pomocí komunikačního serveru, posílat maily, nastavovat proměnné aplikace, pracovat se soubory, XML, COM objekty z ostatních aplikací (např. Excel), vyhledávat a měnit údaje ve všech datových souborech, spouštět SQL dotazy (např. pro MIS databázi), vytvářet uživatelské formuláře s možností editace dat atp.
Nový modul pro práci s dokumenty
01.09.2012
Nový modul pro práci s dokumenty umožňuje správu dokumentů souvisejících se sledovanými evidencemi (např. odběratelské smlouvy, oskenované dokumenty, obrázky, upomínky, ...). U dokumentů je možné definovat způsob umístění (lokální, síťové, vzdálené umístění na serveru s lokální kopií) a program zajišťuje synchronizaci aktuálních verzí.
Nový modul pro správu pohledávek
30.01.2012
K dispozici je nový modul pro správu pohledávek, popř. závazků. Tento modul může být začleněn do skladového, účetního nebo CRM systému. Můžete zde sledovat jednání, dokumenty či úkoly související s evidencí pohledávek, připravovat upomínky, inventarizaci pohledávek. Pohledávky lze sdružovat pro účely dalšího vymáhání.