logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
28.01.1998 Účto Do kontací bank.výpisu přidána relace na zaplacené faktury (KONTACE 64 VYRAZ_FAKN 9:Neznámý 20 Příjemce/Plátce Poř.4=12 FAK.Nazev)
28.01.1998 Účto V dokladech se používá přístupové právo 21-Právo opravovat "Účtoval"
28.01.1998 Účto Účetnictví optimalizováno pro režim zobrazení s 43 nebo 50 řádky
28.01.1998 Účto V Konfiguraci lze volit typ kódování pro zobrazování české diakritiky na obrazovce (ASCII/Kamenický/LATIN2)
28.01.1998 Účto Přidán číselník 110 - "Číselník zakázek v účetnictví" do CISELNIK.BTR
28.01.1998 Účto Přidán číselník "Druhy ostatních dokladů" (je součástí UCTODRF.BTR)
28.01.1998 Sklad6, Účto Přidán nový typ úhrady Dobírkou (ve strukturách souborů lze definovat úhradu:Vzor pro vstup:přev.př./hotově/šekem/směnkou/ Text nápovědy : + pokl.dokl./dobírka
28.01.1998 Sklad6 Zaokrouhlování nastavené v Konfiguraci prodeje na pokladně platí i pro zboží s pevnou cenou
24.01.1998 Účto Nový formát pro automatickou komunikaci s bankou - Česká spořitelna a.s. (nastavení lze provést v menu Číselníky/Nastavení typů dokladů/Banka). Pro podporu HPÚ je nutná existence souboru BIMPCNF.DAT.
23.01.1998 Účto U indexu KontPred pro autom.kontace je vhodné nastavit příznak [x] Alt.Seq
18.01.1998 Sklad6 Nová varianta vytváření automatických návrhů objednávek (kód menu 18,10) + odpovídající prohlížení návrhů (kód menu 18, 11)
17.01.1998 Sklad6 V Konfiguraci možno nastavit "Připojení tiskáren" s možností nadefinovat až 5 tiskáren připojených přímo nebo sdíleně na porty nebo do souboru
17.01.1998 Sklad6 Změna okna pro prohlížení a tisk sestav - automaticky se ukazuje preview a je možnost změny aktuální tiskárny (pokud jsou nastaveny) a je možnost editovat (kratší) sestavu (přístup se řídí příst. právem 45)
17.01.1998 Sklad6 Při tisku sestav lze měnit tiskárnu (výběr ze seznamu připoj.tiskáren)
16.01.1998 Sklad6 Prodlouženo max. číslo dokladu z 8 na 9 (při použití 9 znaků je zrušen uvodní znak vyjadřující typ dokladu (např. P jako převodka)
16.01.1998 Sklad6 Opraven způsob zaokrouhlování účtenek při použití výdeje na účtenku
16.01.1998 Sklad6 Nelze vytvořit kód karty s mezerou na konci
16.01.1998 Sklad6 Zaveden číselník dostupných tiskáren
16.01.1998 Účto Rozšířeno automatické účtování pokl.dokladů - pokud se v pokl.dokl. zapíše hodnota pouze do celkové částky, pak ji lze v předkontaci zapsat jako Celk.MD nebo Celk.D (oba údaje obsahují stejnou částku)
04.01.1998 Účto Změny v investičním majetku
03.01.1998 Sklad6 Opraven problém při hromadném mazání skladových karet po výběru (F10)
03.01.1998 Sklad6 Při vstupu operací dokladu (také u položek požadavků) nezůstává prázdná operace po zrušení zadávání nové operace (ESC)
30.12.1997 Sklad6 Pro prodejny Cash&Carry lze využít při inventuře soubor SKLADXNV.BTR. Pokud tento soubor existuje, pak jsou inventární stavy zadávány k danému zboží do seznamu, který umožňuje zjistit kdy a kde bylo zboží uskladněno. Při inventuře způsobem "prodej přes pokladny" se pamatuje, která pokladní, na kterém dokladu zboží zapisovala.
28.12.1997 Sklad6, Účto Přidány parametry při spuštění programu : W:key_soubor zapne režim nahrávání makra do souboru key_soubor R:key_soubor zapne režim přehrávání uloženého klávesového makra Tyto parametry lze použít např. pro automatizované činnosti prováděné mimo pracovní dobu (např. automatický export nebo import salda) Při přípravě makra je nutné dát POZOR na to , aby při přehrá...
Více
27.12.1997 Účto Změna struktury IMPORT, položka TypZdroje. Vzor pro vstup : Fa+Kont/DU+Kont/Pokladna/Saldo
27.12.1997 Účto Do struktury IMPORT přidána položka OznaceniIm
IMPORT 10 DruhFaktur byte 3, 0 "Druh faktury"
IMPORT 11 OznaceniIm byte 3, 0 "Označení importu"
IMPORT 99 Rezerva Char 85, 0 "Rezerva"
27.12.1997 Účto Přidán index IMPORT, který umožní organizovat soubor UCTOIMP.BTR IMPORT 0 "Index 0 - označení importu" [DM E ] 199 1 [0:string] v seznamu souborů nutno opravit v definici souboru UCTOIMP.BTR položku Typ indexu na "IMPORT" a soubor UCTOIMP.BTR je nutné ve správci souborů přeindexovat (až po restatru účta).
27.12.1997 Účto Přidán číselník "Číselník exportů salda" do CISELNIK.BTR, kód číselníku 102; Opraven význam číselníku "Nastavení typu exportu saldokonta", kód číselníku 101; Klíčem obou číselníků je textová položka Typ; U číselníku 101 může existovat více záznamů se stejným typem, ale různým druhem exportu (viz. menu Číselníky/Druhy faktur)
27.12.1997 Účto Upravena funkce export saldokonta : dle výše uvedených číselníků je určeno, které druhy faktur se mají exportovat, dále je možné určit od jakého data se mají nové nebo změněné faktury exportovat (vytvoří se soubory UCTOFAK.BTR, UCTOKON.BTR a UCTOZMN.BTR), popř. zda se mají exportovat všechny faktury(UCTOFAK.BTR, UCTOKON.BTR)
27.12.1997 Účto Přidán nový druh importu - Import saldokonta, typ údajů Saldo, vstupní formát BTR, soubor hlaviček Cesta+UCTOFAK.BTR, soubor kontací Cesta+UCTOKON.BTR (přenosový soubor UCTOZMN.BTR musí ležet ve stejném adresáři jako UCTOFAK.BTR); Při kompletním přenosu salda se soubory nahradí kopírováním, při změnovém způsobu přenosu se pouze doplní nové údaje. Po přenosu jsou přenosové soubory smazány.
27.12.1997 Účto Přidán index k fakturám FAKTURA 25 "Index 7 Datum a čas změny" [DM E ] 453, 4 [*14:Uns.binary]. Pokud index existuje, urychlí se export salda(pokud se neexportuje vše). Vzhledem k omezenému počtu segmentů klíčů Btrieve souborů je nutné současně smazat poslední segment indexu 5 - bankovní účet a příznak "Segmented" je nutné posunout o záznam zpět (do záznamu Var.symbol). Po restartu účta j...
Více
26.12.1997 Účto Nové funkce (jako ve Sklad6):
Změna vlastního hesla kód menu 8, 19 Další služby
Export dat (do DBF, TXT, 602) kód menu 8, 18 Další služby
Ostatní číselníky kód menu 8, 15 Číselníky
26.12.1997 Účto Změna struktury faktur. Koncová část výpisu struktury : FAKTURA CisloHPU longint 8, 0 "Číslo HPÚ" FAKTURA KurzRozdil double 10, 2 "Kurzové rozdíly" FAKTURA PoslZmena longint 9, 0 "Čas poslední změny" FAKTURA PoslPlatba Datum 8, 0 "Datum poslední platby" FAKTURA Rezerva...
Více
26.12.1997 Účto Nová funkce - nastavení datumu poslední platby ve fakturách - kód menu 8, 20
26.12.1997 Účto Upravena funkce Faktury dle odběratele (kód menu 2, 11) a funkce Faktury dle dodavatele (kód menu 1, 11) - po zvolení odběratele/dodavatele funkce okamžitě zobrazí všechny faktury dle zvol. IČO
26.12.1997 Účto Zaveden nový soubor UCTOZMN.BTR (str.ZMENYDOK, indexy ZMENYDOK). Pokud soubor existuje, pak jsou do něj automaticky zaznamenávány změny klíčových hodnot dokladů (faktur, banky, pokladny, DU). Soubor je nutný pro novou podporu přenosu saldokonta.
26.12.1997 Sklad6, Účto Upravena funkce "Kopírování dat" (klávesa Alt+F11 při prohlížení Účto souboru přes Správce souborů) - lze zvolit jméno exportního souboru
26.12.1997 Sklad6 Změněna velikost stránky pro TMP soubory při vyhledávání z 1024 na 512
26.12.1997 Sklad6 Zavedena funkce "Načtení inv. stavu z PSIONů" kód menu 11, 9
22.12.1997 Sklad6 Nová funkce - Výpočet optimální (resp. max.) zásoby pro každou skladovou kartu; výpočet je možné provádět na základě již provedeného výpočtového souboru (výpočet je nutné spustit před výpočtem optima) ¦ "Daně, zásoby.." SKLADVYP.BTR kód menu 3, 15 ¦ "Výpočet za měsíce" SKLADVY4.BTR kód menu 3, 16 Vhodné umístění obvykle pouze pro jednu z těchto funkc...
Více
21.12.1997 Sklad6 Uzávěrka prodeje na pokladně - pomocný uzávěrkový spoubor se vytváří v hlavním adresáři skladu a jmenuje UZAxxxx.BTR, kde xxxx je číslo skladu (původně se vytvářel v konfig. adresáři a jmenoval se POKLADNY.BTR) => Při nedokončené uzávěrce (výpadek proudu apod) je možné dokončit uzávěrku na libovolném počítači
21.12.1997 Sklad6 Nová funkce přeevidování finančních karet(účtů), které byly vytvořeny při prodeji do mínusu. Kód menu 1, 23 - vhodné umístění např. v menu. Dodací doklady/Prodej na pokladně s přístupem pouze správci a vedoucímu provozovny. Funkce nejdříve zjistí, zda má dostatek zásoby pro převod fin. karet na běžné skladové karty - pokud ne, pak se automaticky vytvoří příjmový inventární doklad "Přebytk...
Více
20.12.1997 Sklad6 Při spouštění programu je prováděna důslednější kontrola existence SKLADINI.BTR a v případě problému je doporučeno ukončení programu.
19.12.1997 Sklad6 Export příjemek do DBF formátu (Jars) (kód menu 2, 22) (vhodné umístění např. v menu Příjmové doklady)
16.12.1997 Sklad6 Při evidování účtenek (menu Výdej na účtenky) se provádí kontrola na množstevní slevy (Dle Nastavení programu/Slevy za doklady)
16.12.1997 Sklad6 Při evidování dokladu nebo účtenky se kontroluje zda má doklad alespoň jednu operaci
12.12.1997 Sklad6 Úprava převodu pro PSIONY (opr. nesprávné zobr. oblíbených položek)
08.12.1997 Účto Možnost zaúčtování již zapsaných (ale nezaúčtovaných) faktur a pokladních dokladů pomocí kontačních předpisů (běžnou klávesou F6)
06.12.1997 Sklad6 Zavedena možnost sledovat zboží s blížícím se datumem spotřeby (dosud pouze možnost sledovat datum výroby+záruční doba) V ini. hodnotách je nutné zvolit, zda sledovat datum výroby nebo datum spotřeby. V menu Karty/Kontrola zásob/Kontrola datumu spotřeby lze volit jaká rezerva před datem spotřeby se má použít (lze ji volit jako určitou část ze záruční doby zboží nebo počtem dní).
05.12.1997 Sklad6 V prohlížení výpočtu "Daně, zásoby.." lze definovat nové kalkulované položky a lze použít relačně vztažený soubor skladových karet (alias "KAR."). Jméno položky v souboru struktur musí začínat slovem VYRAZ (typ souboru KARTAVYP). Např. KARTAVYP VYRAZ_SKP2 neznámý 8 0 "Skupina2" Inic.hodnota "KAR.Skupina2"
 předchozí  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  z 81 další