logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
29.03.1998 Sklad6 Výsledky kontaktů se načítají z číselníku (musí být číslovány postupně od 0), pokud tam nejsou, tak se použije stávajíci text.
29.03.1998 Sklad6 Při vstupu konfigurace se po stisku Backspace smažou všechny přepínače
29.03.1998 Sklad6 Součet dokladů - při použití nových formulářů jsou daňové doklady označeny *, v tabulky dokladů je navíc obrat v NC a zisk
29.03.1998 Sklad6 Konsignacni sklad - nově vytvářený doklad má nové datumy (i dat.zd.plnění)
26.03.1998 Účto Při importu faktur z účta se kontroluje zda účet v hlavičce je saldokontní-pokud ne, pak se faktura zařadí do "Nezahrnout do salda"
26.03.1998 Sklad6 Při výpočtu kons. skladu jsou nastaveny datumy nového dokl. na dnešní den
26.03.1998 Sklad6 Nová funkce "Dobropis k faktuře" - na základě zvolené faktury je vytvořen dobropis s odpovídajícími nákupními cenami.(kód menu 1,24 pro dodací doklady a 2,24 pro příjmové doklady)
18.03.1998 Účto Rozšířen stack
18.03.1998 Účto V prohlížení faktur, pokladen, banky a DU dokladů možnost vidět, zda je doklad nakontován nebo ne (v INI hodnotách musí být zapnut přepínač "Zvýraznit nezaúčtované doklady"), je možné také nadefinovat kalkul.položku NAKONTOVAN (typ neznámý, délka nejměně 1)
18.03.1998 Sklad6 V účtenkách možno pomocí kl. F12 použít speciální slevy nastavené v menu Nastavení programu/Slevy za doklady (pořadí slevy 250)
13.03.1998 Sklad6 Upraven generátor sestav - generovani sestav bez zadaneho tr. klice
13.03.1998 Sklad6 Upraven SystIndx.btr - segment c.1 u SYSTFILE má pozici 14 (puv. 13)
10.03.1998 Sklad6 Upraven dialog "Seznam uživatelů", tak aby odpovědný pracovník mohl přidělovat odpovídající doplňková přístupová práva (typ uživatele)
10.03.1998 Sklad6 Při tisku ceníků lze volit způsob třídění (např. dle názvu)
10.03.1998 Sklad6 Upraveno zobrazování velmi malých čísel
05.03.1998 Sklad6 Do dialogu pro nastavení přirážek pro kalkulaci PC přidána možnost přepočítat ceny v kartách ve zvolené skupině (indiv. cen)
20.02.1998 Sklad6, Účto Možnost přidělovat uživateli doplňkové typy uživatelů (tímto lze uživatele přidělit současně do více skupin - ze všech přidělených typů se vždy bere ten s nejvyššími právy)
20.02.1998 Sklad6, Účto Možnost určit, který typ uživ. má právo měnit určité typy uživatelů
20.02.1998 Sklad6, Účto Přidán index 3 do CISELNIK.BTR, podpora pro zápis INI hodnot do číseln.
20.02.1998 Sklad6 Doplněn standardní SKLADSES.BTR na všechny aktuálně používané sestavy
20.02.1998 Sklad6 Možnost omezit vystavování a opravování dokladů učitých typů dle přístupových práv typu uživatele + upraven SYSTRGHT.BTR
20.02.1998 Sklad6 Rozšířena kontrola přístup.práv při tisku někt.sestav a při editaci
20.02.1998 Sklad6 Pro každou položku Systémového menu vytvořen ekvivalent jako běžná položka menu (kód menu 90, 1 až 8); možnost ReadOnly přístupu
15.02.1998 Sklad6 Sklad optimalizován pro režim zobrazení s 43 nebo 50 řádky
15.02.1998 Sklad6 Nový dialog pro přípravu kalkulace cen na kartách ve všech cenových pásmech současně (údaje jsou ukládány do indiv. cen do skupin PC1 až PC6) (kód menu 3, 20) vhodné umístění např. v menu Karty
10.02.1998 Sklad6 Nová funkce "Výpočet zásob a prodeje v průměrných cenách", kód menu 6,26 V DEF souboru musí být definována sekce [Soupis zboží v průměrných cenách]
10.02.1998 Sklad6 Upraven export příjemek do DBF (střediska, druhy pohybů)
10.02.1998 Účto Úprava investičního majetku, připraveny vzory dat, nové menu IM
10.02.1998 Účto Nová funkce: Kurzový lístek - kód menu 7, 30
10.02.1998 Účto Vytvořeny nové číselníky Číselník kódů měn (kód číselníku 111), číselník typů kurzů (kód 113), a číselník sestav IM (kód 115)
28.01.1998 Účto Podpora pro automatický návrh zápočtu v DU dokladech (klávesa F8)
28.01.1998 Účto Podpora pro otevřené zápočty (při zápisu nebo importu nových faktur se faktura může automaticky zařadit do otevřeného zápočtu pro dané IČO). Přidán index do UCTODUD.BTR (DUdoklad index 1)
28.01.1998 Účto Tisk košilky faktury přidán mezi volitelné formuláře pro tisk faktur (sekce v DEF souboru [Faktura-košilka], mezis.3=kontace, 4=platby)
28.01.1998 Účto Do kontací bank.výpisu přidána relace na zaplacené faktury (KONTACE 64 VYRAZ_FAKN 9:Neznámý 20 Příjemce/Plátce Poř.4=12 FAK.Nazev)
28.01.1998 Účto V dokladech se používá přístupové právo 21-Právo opravovat "Účtoval"
28.01.1998 Účto Účetnictví optimalizováno pro režim zobrazení s 43 nebo 50 řádky
28.01.1998 Účto V Konfiguraci lze volit typ kódování pro zobrazování české diakritiky na obrazovce (ASCII/Kamenický/LATIN2)
28.01.1998 Účto Přidán číselník 110 - "Číselník zakázek v účetnictví" do CISELNIK.BTR
28.01.1998 Účto Přidán číselník "Druhy ostatních dokladů" (je součástí UCTODRF.BTR)
28.01.1998 Sklad6, Účto Přidán nový typ úhrady Dobírkou (ve strukturách souborů lze definovat úhradu:Vzor pro vstup:přev.př./hotově/šekem/směnkou/ Text nápovědy : + pokl.dokl./dobírka
28.01.1998 Sklad6 Zaokrouhlování nastavené v Konfiguraci prodeje na pokladně platí i pro zboží s pevnou cenou
24.01.1998 Účto Nový formát pro automatickou komunikaci s bankou - Česká spořitelna a.s. (nastavení lze provést v menu Číselníky/Nastavení typů dokladů/Banka). Pro podporu HPÚ je nutná existence souboru BIMPCNF.DAT.
23.01.1998 Účto U indexu KontPred pro autom.kontace je vhodné nastavit příznak [x] Alt.Seq
18.01.1998 Sklad6 Nová varianta vytváření automatických návrhů objednávek (kód menu 18,10) + odpovídající prohlížení návrhů (kód menu 18, 11)
17.01.1998 Sklad6 V Konfiguraci možno nastavit "Připojení tiskáren" s možností nadefinovat až 5 tiskáren připojených přímo nebo sdíleně na porty nebo do souboru
17.01.1998 Sklad6 Změna okna pro prohlížení a tisk sestav - automaticky se ukazuje preview a je možnost změny aktuální tiskárny (pokud jsou nastaveny) a je možnost editovat (kratší) sestavu (přístup se řídí příst. právem 45)
17.01.1998 Sklad6 Při tisku sestav lze měnit tiskárnu (výběr ze seznamu připoj.tiskáren)
16.01.1998 Sklad6 Prodlouženo max. číslo dokladu z 8 na 9 (při použití 9 znaků je zrušen uvodní znak vyjadřující typ dokladu (např. P jako převodka)
16.01.1998 Sklad6 Opraven způsob zaokrouhlování účtenek při použití výdeje na účtenku
16.01.1998 Sklad6 Nelze vytvořit kód karty s mezerou na konci
 předchozí  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  z 81 další