logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
24.07.1998 Sklad6 Do struktury _INIsoubor bylo přidáno pole PokladnaZamceno : _datum
24.07.1998 Sklad6 Přidáno oprávnění _Pravo_OpravovatZamcenePoklDokl_ = 43
19.06.1998 Sklad6 Tisk chystačky - možnost tisku jedné dodávky
19.06.1998 Sklad6 Při tisku objednávek lze používat proměnné z adresáře odběratelů
19.06.1998 Sklad6 Při evidování dokladů bez vstupu nebo počítání DPH se u nových operací vždy nuluje DPH
19.06.1998 Sklad6 Adresy označené jako "zrušené" nelze používat pro vystavování dokladů
19.06.1998 Sklad6 Při hledání v operacích dokladu (F6) lze použít F5 pro výběr karty a Shift+F6 pro hledání dalšího výskytu hledaného údaje
19.06.1998 Sklad6 V pokladní knize se ukazuje v řádcích dokladu (rozpis zaplacených dokladů) příznak dokladu P/D (přijatý doklad / dodací doklad). Není tedy již rozhodující zda jde o příjem či výdej peněz
06.06.1998 Sklad6 Možnost spočítat sestavu zisku za zvolený rozvozový list (Ctrl+F7)
06.06.1998 Sklad6 V kartách lze prohlížet výsledné ceny po použití indiv. nebo dopor.ceny
06.06.1998 Sklad6 Úprava automatického zaokrouhlování účtenek
06.06.1998 Účto Lze opakovaně vytisknout návrh zápočtu, pokud se vrátím do hlavičky zápočtu
26.05.1998 Sklad6, Účto Při tisku přes soubor SKLAD-??.DEF lze využít nové řídící příkazy .H2 a .D2 pro nastavení druhé horní nebo dolní hlavičky (využití hlavně u přechodů stran při tisku na samostatné listy)
19.05.1998 Sklad6
16.05.1998 Sklad6 Možnost počítat automaticky slevy celkem za doklad (nikoli započítávat do cen)
16.05.1998 Sklad6 Nový způsob prodeje do mínusu - prodejní operace nemá přiřazenu nákupní operaci (ta se přiřadí po příjmu zboží přeevidováním dokladu nebo speciální funkcí, která toto provede hromadně)
10.05.1998 Sklad6, Účto Při tisku přes soubor SKLAD-??.DEF lze ve výrazech #{výraz} nebo Účto .IF{podmínka;text} použít proměnnou # znamenající číslo stránky
10.05.1998 Sklad6, Účto Ve Správci souborů se ukazuje datum, čas, délka a celé jméno souboru (podmínkou je změna SYSTFILE ve strukturách souborů)
10.05.1998 Sklad6, Účto V Informačním okně (Shift+F1) se tiskne datum a čas exe souboru
10.05.1998 Sklad6, Účto V kalkulačce(F3) je po výpočtu(Enter) možno pokračovat pomocí + - * / aniž by se vypočtený výsledek vymazal
10.05.1998 Účto Při vypnutém používání středisek jsou zrušeny téměř všechny dotazy na stř.
03.05.1998 Účto Tisk okna ročních obratů (F7) pomocí DEF soouboru - sekce [Roční obraty]
03.05.1998 Sklad6 Odstraněny zbytečné dotazy při opakovaném tisku dokladů
03.05.1998 Sklad6 Indiv. ceny nelze zaevidovat bez vyplněného názvu a při vstupu operací se ukazuje případná použitá indiv. cena v pravém dolním rohu operace
03.05.1998 Sklad6 V operaci lze pomocí Alt+F10 měnit sazbu DPH
03.05.1998 Sklad6 Do menu přidána volba pro prohlížení saldokonta dle jména (kód menu 1,25 pro saldo odběratelů, 2, 25 pro saldo dodavatelů)
23.04.1998 Sklad6 Odstraněn problém při výpočtu "Daně, zásoby" v prodeji v NC u obalů
23.04.1998 Sklad6 Možnost vracet obaly (F8) pomocí tabulky v účtenkách
23.04.1998 Sklad6 Přidána obsluha termotiskárny EZ2/EZ4 na tisk samolepících etiket
23.04.1998 Sklad6 Upraveno zobrazování velkých čísel
23.04.1998 Účto V hrom. příkazu k úhradě je možné editovat poznámku (jméno příjemce platby)
21.04.1998 Sklad6 Přidána obsluha pokladního displaye CD5220-2 VF (dodav. TPC Jičín)
17.04.1998 Sklad6, Účto Změna algoritmu kódování přístupových hesel uživatelů (pro použití Účto nového způsobu kódování stačí znovu uložit záznam uživatele)
12.04.1998 Sklad6 Zakázáno použití Ctrl+Break (Ctrl+C) pro přerušení programu
12.04.1998 Sklad6 V Konfiguraci zaveden přepínač "používat globálně klávesu Insert" (pak se mění velikost kurzoru dle nastavení režimu vkládání)
12.04.1998 Sklad6 Možnost hromadného tisku (F8) dokladů označených pomocí kláv. Ins
12.04.1998 Sklad6 V prohlížení operací lze pomocí Ctrl+T zobrazit součtovou tabulku základů, DPH a celkových částek
12.04.1998 Sklad6 Při tisku hrom.příkazu k úhradě (ve Sklad6) je možnost označit doklady z příkazu k úhradě jako zaplacené (datum zaplacení)
12.04.1998 Sklad6 Návrhy objednávek: možnost vybírat karty dle údaje "Dodavatel" z karty
12.04.1998 Účto Doplňěna evidence DHIM
08.04.1998 Sklad6 Při zápisu operace do dokladu se použije cena1, pokud cena ve zvoleném cenovém pásmu (např. cen.pásmo 2 .. 6) je nulová
31.03.1998 Sklad6 Změněn dialog pro tisk dodávek
31.03.1998 Sklad6 Hledání v prohlížení operací dokladu - klávesa F6
31.03.1998 Sklad6 Počet tisků dokladu se zapisuje i pro uživatele bez příst.práv zápisu. Počet tisků se zvyšuje pouze pokud byl tisk dokladu dokončen.
31.03.1998 Sklad6 Do menu pro tisk dokladu DOKLAD_TSK přidána položka menu (kód menu 19,15) pro tisk dokladu s výběrem formuláře, lze určit zda se mají připravovat mezisoučty za dodávky
31.03.1998 Sklad6 Pokud je v typech dokladů u daného typu nastaven přepínač "Po tisku ukončit vstup", pak program nabízí standardní dialog pro tisk s možností prohlížení na obrazovce a změnou tiskárny - po tisku však ihned dialog zavře
31.03.1998 Sklad6 Při tisku pokl.knihy se nastavují proměnné pro součet příjmu a výdeje
31.03.1998 Sklad6 Při tisku(F7) výběru(F10) z pokl.knihy se tiskne součet za příjmy a výdeje
29.03.1998 Sklad6
29.03.1998 Sklad6 Po F10 v dokladech: Hledání podle vzoru-pokud je zadáno datum vystavení, pak se nejdříve udělá omezení jako při F6 a potom se hledá
 předchozí  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  z 81 další