logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
12.04.1998 Sklad6 Návrhy objednávek: možnost vybírat karty dle údaje "Dodavatel" z karty
12.04.1998 Účto Doplňěna evidence DHIM
08.04.1998 Sklad6 Při zápisu operace do dokladu se použije cena1, pokud cena ve zvoleném cenovém pásmu (např. cen.pásmo 2 .. 6) je nulová
31.03.1998 Sklad6 Změněn dialog pro tisk dodávek
31.03.1998 Sklad6 Hledání v prohlížení operací dokladu - klávesa F6
31.03.1998 Sklad6 Počet tisků dokladu se zapisuje i pro uživatele bez příst.práv zápisu. Počet tisků se zvyšuje pouze pokud byl tisk dokladu dokončen.
31.03.1998 Sklad6 Do menu pro tisk dokladu DOKLAD_TSK přidána položka menu (kód menu 19,15) pro tisk dokladu s výběrem formuláře, lze určit zda se mají připravovat mezisoučty za dodávky
31.03.1998 Sklad6 Pokud je v typech dokladů u daného typu nastaven přepínač "Po tisku ukončit vstup", pak program nabízí standardní dialog pro tisk s možností prohlížení na obrazovce a změnou tiskárny - po tisku však ihned dialog zavře
31.03.1998 Sklad6 Při tisku pokl.knihy se nastavují proměnné pro součet příjmu a výdeje
31.03.1998 Sklad6 Při tisku(F7) výběru(F10) z pokl.knihy se tiskne součet za příjmy a výdeje
29.03.1998 Sklad6
29.03.1998 Sklad6 Po F10 v dokladech: Hledání podle vzoru-pokud je zadáno datum vystavení, pak se nejdříve udělá omezení jako při F6 a potom se hledá
29.03.1998 Sklad6 Výsledky kontaktů se načítají z číselníku (musí být číslovány postupně od 0), pokud tam nejsou, tak se použije stávajíci text.
29.03.1998 Sklad6 Při vstupu konfigurace se po stisku Backspace smažou všechny přepínače
29.03.1998 Sklad6 Součet dokladů - při použití nových formulářů jsou daňové doklady označeny *, v tabulky dokladů je navíc obrat v NC a zisk
29.03.1998 Sklad6 Konsignacni sklad - nově vytvářený doklad má nové datumy (i dat.zd.plnění)
26.03.1998 Účto Při importu faktur z účta se kontroluje zda účet v hlavičce je saldokontní-pokud ne, pak se faktura zařadí do "Nezahrnout do salda"
26.03.1998 Sklad6 Při výpočtu kons. skladu jsou nastaveny datumy nového dokl. na dnešní den
26.03.1998 Sklad6 Nová funkce "Dobropis k faktuře" - na základě zvolené faktury je vytvořen dobropis s odpovídajícími nákupními cenami.(kód menu 1,24 pro dodací doklady a 2,24 pro příjmové doklady)
18.03.1998 Účto Rozšířen stack
18.03.1998 Účto V prohlížení faktur, pokladen, banky a DU dokladů možnost vidět, zda je doklad nakontován nebo ne (v INI hodnotách musí být zapnut přepínač "Zvýraznit nezaúčtované doklady"), je možné také nadefinovat kalkul.položku NAKONTOVAN (typ neznámý, délka nejměně 1)
18.03.1998 Sklad6 V účtenkách možno pomocí kl. F12 použít speciální slevy nastavené v menu Nastavení programu/Slevy za doklady (pořadí slevy 250)
13.03.1998 Sklad6 Upraven generátor sestav - generovani sestav bez zadaneho tr. klice
13.03.1998 Sklad6 Upraven SystIndx.btr - segment c.1 u SYSTFILE má pozici 14 (puv. 13)
10.03.1998 Sklad6 Upraven dialog "Seznam uživatelů", tak aby odpovědný pracovník mohl přidělovat odpovídající doplňková přístupová práva (typ uživatele)
10.03.1998 Sklad6 Při tisku ceníků lze volit způsob třídění (např. dle názvu)
10.03.1998 Sklad6 Upraveno zobrazování velmi malých čísel
05.03.1998 Sklad6 Do dialogu pro nastavení přirážek pro kalkulaci PC přidána možnost přepočítat ceny v kartách ve zvolené skupině (indiv. cen)
20.02.1998 Sklad6, Účto Možnost přidělovat uživateli doplňkové typy uživatelů (tímto lze uživatele přidělit současně do více skupin - ze všech přidělených typů se vždy bere ten s nejvyššími právy)
20.02.1998 Sklad6, Účto Možnost určit, který typ uživ. má právo měnit určité typy uživatelů
20.02.1998 Sklad6, Účto Přidán index 3 do CISELNIK.BTR, podpora pro zápis INI hodnot do číseln.
20.02.1998 Sklad6 Doplněn standardní SKLADSES.BTR na všechny aktuálně používané sestavy
20.02.1998 Sklad6 Možnost omezit vystavování a opravování dokladů učitých typů dle přístupových práv typu uživatele + upraven SYSTRGHT.BTR
20.02.1998 Sklad6 Rozšířena kontrola přístup.práv při tisku někt.sestav a při editaci
20.02.1998 Sklad6 Pro každou položku Systémového menu vytvořen ekvivalent jako běžná položka menu (kód menu 90, 1 až 8); možnost ReadOnly přístupu
15.02.1998 Sklad6 Sklad optimalizován pro režim zobrazení s 43 nebo 50 řádky
15.02.1998 Sklad6 Nový dialog pro přípravu kalkulace cen na kartách ve všech cenových pásmech současně (údaje jsou ukládány do indiv. cen do skupin PC1 až PC6) (kód menu 3, 20) vhodné umístění např. v menu Karty
10.02.1998 Sklad6 Nová funkce "Výpočet zásob a prodeje v průměrných cenách", kód menu 6,26 V DEF souboru musí být definována sekce [Soupis zboží v průměrných cenách]
10.02.1998 Sklad6 Upraven export příjemek do DBF (střediska, druhy pohybů)
10.02.1998 Účto Úprava investičního majetku, připraveny vzory dat, nové menu IM
10.02.1998 Účto Nová funkce: Kurzový lístek - kód menu 7, 30
10.02.1998 Účto Vytvořeny nové číselníky Číselník kódů měn (kód číselníku 111), číselník typů kurzů (kód 113), a číselník sestav IM (kód 115)
28.01.1998 Účto Podpora pro automatický návrh zápočtu v DU dokladech (klávesa F8)
28.01.1998 Účto Podpora pro otevřené zápočty (při zápisu nebo importu nových faktur se faktura může automaticky zařadit do otevřeného zápočtu pro dané IČO). Přidán index do UCTODUD.BTR (DUdoklad index 1)
28.01.1998 Účto Tisk košilky faktury přidán mezi volitelné formuláře pro tisk faktur (sekce v DEF souboru [Faktura-košilka], mezis.3=kontace, 4=platby)
28.01.1998 Účto Do kontací bank.výpisu přidána relace na zaplacené faktury (KONTACE 64 VYRAZ_FAKN 9:Neznámý 20 Příjemce/Plátce Poř.4=12 FAK.Nazev)
28.01.1998 Účto V dokladech se používá přístupové právo 21-Právo opravovat "Účtoval"
28.01.1998 Účto Účetnictví optimalizováno pro režim zobrazení s 43 nebo 50 řádky
28.01.1998 Účto V Konfiguraci lze volit typ kódování pro zobrazování české diakritiky na obrazovce (ASCII/Kamenický/LATIN2)
28.01.1998 Účto Přidán číselník 110 - "Číselník zakázek v účetnictví" do CISELNIK.BTR
 předchozí  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  z 80 další