logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
17.01.1998 Sklad6 Při tisku sestav lze měnit tiskárnu (výběr ze seznamu připoj.tiskáren)
16.01.1998 Sklad6 Prodlouženo max. číslo dokladu z 8 na 9 (při použití 9 znaků je zrušen uvodní znak vyjadřující typ dokladu (např. P jako převodka)
16.01.1998 Sklad6 Opraven způsob zaokrouhlování účtenek při použití výdeje na účtenku
16.01.1998 Sklad6 Nelze vytvořit kód karty s mezerou na konci
16.01.1998 Sklad6 Zaveden číselník dostupných tiskáren
16.01.1998 Účto Rozšířeno automatické účtování pokl.dokladů - pokud se v pokl.dokl. zapíše hodnota pouze do celkové částky, pak ji lze v předkontaci zapsat jako Celk.MD nebo Celk.D (oba údaje obsahují stejnou částku)
04.01.1998 Účto Změny v investičním majetku
03.01.1998 Sklad6 Opraven problém při hromadném mazání skladových karet po výběru (F10)
03.01.1998 Sklad6 Při vstupu operací dokladu (také u položek požadavků) nezůstává prázdná operace po zrušení zadávání nové operace (ESC)
30.12.1997 Sklad6 Pro prodejny Cash&Carry lze využít při inventuře soubor SKLADXNV.BTR. Pokud tento soubor existuje, pak jsou inventární stavy zadávány k danému zboží do seznamu, který umožňuje zjistit kdy a kde bylo zboží uskladněno. Při inventuře způsobem "prodej přes pokladny" se pamatuje, která pokladní, na kterém dokladu zboží zapisovala.
28.12.1997 Sklad6, Účto Přidány parametry při spuštění programu : W:key_soubor zapne režim nahrávání makra do souboru key_soubor R:key_soubor zapne režim přehrávání uloženého klávesového makra Tyto parametry lze použít např. pro automatizované činnosti prováděné mimo pracovní dobu (např. automatický export nebo import salda) Při přípravě makra je nutné dát POZOR na to , aby při přehrá...
Více
27.12.1997 Účto Změna struktury IMPORT, položka TypZdroje. Vzor pro vstup : Fa+Kont/DU+Kont/Pokladna/Saldo
27.12.1997 Účto Do struktury IMPORT přidána položka OznaceniIm
IMPORT 10 DruhFaktur byte 3, 0 "Druh faktury"
IMPORT 11 OznaceniIm byte 3, 0 "Označení importu"
IMPORT 99 Rezerva Char 85, 0 "Rezerva"
27.12.1997 Účto Přidán index IMPORT, který umožní organizovat soubor UCTOIMP.BTR IMPORT 0 "Index 0 - označení importu" [DM E ] 199 1 [0:string] v seznamu souborů nutno opravit v definici souboru UCTOIMP.BTR položku Typ indexu na "IMPORT" a soubor UCTOIMP.BTR je nutné ve správci souborů přeindexovat (až po restatru účta).
27.12.1997 Účto Přidán číselník "Číselník exportů salda" do CISELNIK.BTR, kód číselníku 102; Opraven význam číselníku "Nastavení typu exportu saldokonta", kód číselníku 101; Klíčem obou číselníků je textová položka Typ; U číselníku 101 může existovat více záznamů se stejným typem, ale různým druhem exportu (viz. menu Číselníky/Druhy faktur)
27.12.1997 Účto Upravena funkce export saldokonta : dle výše uvedených číselníků je určeno, které druhy faktur se mají exportovat, dále je možné určit od jakého data se mají nové nebo změněné faktury exportovat (vytvoří se soubory UCTOFAK.BTR, UCTOKON.BTR a UCTOZMN.BTR), popř. zda se mají exportovat všechny faktury(UCTOFAK.BTR, UCTOKON.BTR)
27.12.1997 Účto Přidán nový druh importu - Import saldokonta, typ údajů Saldo, vstupní formát BTR, soubor hlaviček Cesta+UCTOFAK.BTR, soubor kontací Cesta+UCTOKON.BTR (přenosový soubor UCTOZMN.BTR musí ležet ve stejném adresáři jako UCTOFAK.BTR); Při kompletním přenosu salda se soubory nahradí kopírováním, při změnovém způsobu přenosu se pouze doplní nové údaje. Po přenosu jsou přenosové soubory smazány.
27.12.1997 Účto Přidán index k fakturám FAKTURA 25 "Index 7 Datum a čas změny" [DM E ] 453, 4 [*14:Uns.binary]. Pokud index existuje, urychlí se export salda(pokud se neexportuje vše). Vzhledem k omezenému počtu segmentů klíčů Btrieve souborů je nutné současně smazat poslední segment indexu 5 - bankovní účet a příznak "Segmented" je nutné posunout o záznam zpět (do záznamu Var.symbol). Po restartu účta j...
Více
26.12.1997 Účto Nové funkce (jako ve Sklad6):
Změna vlastního hesla kód menu 8, 19 Další služby
Export dat (do DBF, TXT, 602) kód menu 8, 18 Další služby
Ostatní číselníky kód menu 8, 15 Číselníky
26.12.1997 Účto Změna struktury faktur. Koncová část výpisu struktury : FAKTURA CisloHPU longint 8, 0 "Číslo HPÚ" FAKTURA KurzRozdil double 10, 2 "Kurzové rozdíly" FAKTURA PoslZmena longint 9, 0 "Čas poslední změny" FAKTURA PoslPlatba Datum 8, 0 "Datum poslední platby" FAKTURA Rezerva...
Více
26.12.1997 Účto Nová funkce - nastavení datumu poslední platby ve fakturách - kód menu 8, 20
26.12.1997 Účto Upravena funkce Faktury dle odběratele (kód menu 2, 11) a funkce Faktury dle dodavatele (kód menu 1, 11) - po zvolení odběratele/dodavatele funkce okamžitě zobrazí všechny faktury dle zvol. IČO
26.12.1997 Účto Zaveden nový soubor UCTOZMN.BTR (str.ZMENYDOK, indexy ZMENYDOK). Pokud soubor existuje, pak jsou do něj automaticky zaznamenávány změny klíčových hodnot dokladů (faktur, banky, pokladny, DU). Soubor je nutný pro novou podporu přenosu saldokonta.
26.12.1997 Sklad6, Účto Upravena funkce "Kopírování dat" (klávesa Alt+F11 při prohlížení Účto souboru přes Správce souborů) - lze zvolit jméno exportního souboru
26.12.1997 Sklad6 Změněna velikost stránky pro TMP soubory při vyhledávání z 1024 na 512
26.12.1997 Sklad6 Zavedena funkce "Načtení inv. stavu z PSIONů" kód menu 11, 9
22.12.1997 Sklad6 Nová funkce - Výpočet optimální (resp. max.) zásoby pro každou skladovou kartu; výpočet je možné provádět na základě již provedeného výpočtového souboru (výpočet je nutné spustit před výpočtem optima) ¦ "Daně, zásoby.." SKLADVYP.BTR kód menu 3, 15 ¦ "Výpočet za měsíce" SKLADVY4.BTR kód menu 3, 16 Vhodné umístění obvykle pouze pro jednu z těchto funkc...
Více
21.12.1997 Sklad6 Uzávěrka prodeje na pokladně - pomocný uzávěrkový spoubor se vytváří v hlavním adresáři skladu a jmenuje UZAxxxx.BTR, kde xxxx je číslo skladu (původně se vytvářel v konfig. adresáři a jmenoval se POKLADNY.BTR) => Při nedokončené uzávěrce (výpadek proudu apod) je možné dokončit uzávěrku na libovolném počítači
21.12.1997 Sklad6 Nová funkce přeevidování finančních karet(účtů), které byly vytvořeny při prodeji do mínusu. Kód menu 1, 23 - vhodné umístění např. v menu. Dodací doklady/Prodej na pokladně s přístupem pouze správci a vedoucímu provozovny. Funkce nejdříve zjistí, zda má dostatek zásoby pro převod fin. karet na běžné skladové karty - pokud ne, pak se automaticky vytvoří příjmový inventární doklad "Přebytk...
Více
20.12.1997 Sklad6 Při spouštění programu je prováděna důslednější kontrola existence SKLADINI.BTR a v případě problému je doporučeno ukončení programu.
19.12.1997 Sklad6 Export příjemek do DBF formátu (Jars) (kód menu 2, 22) (vhodné umístění např. v menu Příjmové doklady)
16.12.1997 Sklad6 Při evidování účtenek (menu Výdej na účtenky) se provádí kontrola na množstevní slevy (Dle Nastavení programu/Slevy za doklady)
16.12.1997 Sklad6 Při evidování dokladu nebo účtenky se kontroluje zda má doklad alespoň jednu operaci
12.12.1997 Sklad6 Úprava převodu pro PSIONY (opr. nesprávné zobr. oblíbených položek)
08.12.1997 Účto Možnost zaúčtování již zapsaných (ale nezaúčtovaných) faktur a pokladních dokladů pomocí kontačních předpisů (běžnou klávesou F6)
06.12.1997 Sklad6 Zavedena možnost sledovat zboží s blížícím se datumem spotřeby (dosud pouze možnost sledovat datum výroby+záruční doba) V ini. hodnotách je nutné zvolit, zda sledovat datum výroby nebo datum spotřeby. V menu Karty/Kontrola zásob/Kontrola datumu spotřeby lze volit jaká rezerva před datem spotřeby se má použít (lze ji volit jako určitou část ze záruční doby zboží nebo počtem dní).
05.12.1997 Sklad6 V prohlížení výpočtu "Daně, zásoby.." lze definovat nové kalkulované položky a lze použít relačně vztažený soubor skladových karet (alias "KAR."). Jméno položky v souboru struktur musí začínat slovem VYRAZ (typ souboru KARTAVYP). Např. KARTAVYP VYRAZ_SKP2 neznámý 8 0 "Skupina2" Inic.hodnota "KAR.Skupina2"
05.12.1997 Sklad6 V požadavcích při zadávání položek objednávky (starší způzob) se automaticky volí cena dle cenového pásma (nikoli rovnou cena 1)
05.12.1997 Sklad6 Export pro PSIONy : lze volit setřídění dle názvu nebo kódu v nastavení dealerů (volí se zda se má použít třídění dle kódu)
04.12.1997 Sklad6 Podpora pro přefakturaci zboží (menu DOKLAD_SLN 17,46 a menu DOKLAD_OP2 16,46). Po zapnutí příznaku přefakturace lze zvolit příjmový doklad, na základě kterého se má přefakturace provádět. Číslo příjmového dokladu je uloženo v položce číslo dodacího listu. Evidování dokladu potom dovolí zaevidovat nové operace pouze pokud existuje volná nákupní operace ve zvolené příjemce.
03.12.1997 Sklad6 Podpora exportu dat pro firmu Incoma Praha (průzkumy trhu) (Kód menu 3, 14 - vhodné umístění např. v menu Karty). Po spuštění a po zadání období je nutné zadat jméno vstupního DBF souboru obsahujícího položku EAN (typu C 13). Standardně se nabízí soubor EAN.DBF, který se hledá v přenosovém adresáři(konfigurace). Export je proveden do DBF souboru INCMrrmm.DBF ve zvol. adresáři.
02.12.1997 Sklad6 Založen číselník způsobů přepravy (kód číselníku 14). Zp.přepravy lze měnit v dodatcích dokladu (při vypnutém používání kontací)
02.12.1997 Sklad6 Při opravě dokladu lze vybírat banku z číselníku bankovních ústavů
02.12.1997 Sklad6, Účto V prohlížení saldokonta dodavatelů nebo odběratelů ve skladu nebo účtu lze prohlížet také relačně vztažené údaje z adresáře odb./dod. (alias "ADR.") a lze definovat výrazy pro kalkulované položky. Aby byly daná položka vidět, je nutné založit záznam se jménem VYRAZxxxxx ve strukturách souborů (FAKTURA). Např :
FAKTURA VYRAZ_TEL neznámý 15 0 "Telefon" Inic.hodnota "ADR.Telefon"
02.12.1997 Účto Změny v souborech investičního majetku
01.12.1997 Sklad6 Založena nová položka ve skladové kartě : "Procento kritické zásoby" Část výpisu struktury KARTA : Karta Položka Typ Velikost Popis KARTA Cena4 real 10, 2 "Cena 4" KARTA Cena5 real 10, 2 "Cena 5" KARTA Cena6 real 10, 2 "Cena 6" KARTA NaPalete real 8...
Více
01.12.1997 Sklad6 Založeny nové položky v záznamu dodavatele (resp. odběratele). ("Minimální objednávka v baleních" a "Zásoba ve dnech (dodávkový cyklus) Část výpisu struktury ADRESA : Adresa Položka Typ Velikost Popis ADRESA CenSkupina string 10, 0 "Indiv.ceny" ADRESA DoporCeny string 10, 0 "Dopor.ceny" ADRE...
Více
27.11.1997 Sklad6 Úprava přenosu skladových karet (Alt+F5) - přidány přepínače [x] Upravit minimum, optimum, maximum, [x] Upravit měrnou jednotku [x], Upravit poznámku
27.11.1997 Sklad6 Úprava porovnání skladových karet (Alt+F5) - ideově sjednoceno s přenosem skladových karet (obdobné přepínače)
27.11.1997 Sklad6
 předchozí  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  z 75 další