logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
05.03.1998 Sklad6 Do dialogu pro nastavení přirážek pro kalkulaci PC přidána možnost přepočítat ceny v kartách ve zvolené skupině (indiv. cen)
20.02.1998 Sklad6, Účto Možnost přidělovat uživateli doplňkové typy uživatelů (tímto lze uživatele přidělit současně do více skupin - ze všech přidělených typů se vždy bere ten s nejvyššími právy)
20.02.1998 Sklad6, Účto Možnost určit, který typ uživ. má právo měnit určité typy uživatelů
20.02.1998 Sklad6, Účto Přidán index 3 do CISELNIK.BTR, podpora pro zápis INI hodnot do číseln.
20.02.1998 Sklad6 Doplněn standardní SKLADSES.BTR na všechny aktuálně používané sestavy
20.02.1998 Sklad6 Možnost omezit vystavování a opravování dokladů učitých typů dle přístupových práv typu uživatele + upraven SYSTRGHT.BTR
20.02.1998 Sklad6 Rozšířena kontrola přístup.práv při tisku někt.sestav a při editaci
20.02.1998 Sklad6 Pro každou položku Systémového menu vytvořen ekvivalent jako běžná položka menu (kód menu 90, 1 až 8); možnost ReadOnly přístupu
15.02.1998 Sklad6 Sklad optimalizován pro režim zobrazení s 43 nebo 50 řádky
15.02.1998 Sklad6 Nový dialog pro přípravu kalkulace cen na kartách ve všech cenových pásmech současně (údaje jsou ukládány do indiv. cen do skupin PC1 až PC6) (kód menu 3, 20) vhodné umístění např. v menu Karty
10.02.1998 Sklad6 Nová funkce "Výpočet zásob a prodeje v průměrných cenách", kód menu 6,26 V DEF souboru musí být definována sekce [Soupis zboží v průměrných cenách]
10.02.1998 Sklad6 Upraven export příjemek do DBF (střediska, druhy pohybů)
10.02.1998 Účto Úprava investičního majetku, připraveny vzory dat, nové menu IM
10.02.1998 Účto Nová funkce: Kurzový lístek - kód menu 7, 30
10.02.1998 Účto Vytvořeny nové číselníky Číselník kódů měn (kód číselníku 111), číselník typů kurzů (kód 113), a číselník sestav IM (kód 115)
28.01.1998 Účto Podpora pro automatický návrh zápočtu v DU dokladech (klávesa F8)
28.01.1998 Účto Podpora pro otevřené zápočty (při zápisu nebo importu nových faktur se faktura může automaticky zařadit do otevřeného zápočtu pro dané IČO). Přidán index do UCTODUD.BTR (DUdoklad index 1)
28.01.1998 Účto Tisk košilky faktury přidán mezi volitelné formuláře pro tisk faktur (sekce v DEF souboru [Faktura-košilka], mezis.3=kontace, 4=platby)
28.01.1998 Účto Do kontací bank.výpisu přidána relace na zaplacené faktury (KONTACE 64 VYRAZ_FAKN 9:Neznámý 20 Příjemce/Plátce Poř.4=12 FAK.Nazev)
28.01.1998 Účto V dokladech se používá přístupové právo 21-Právo opravovat "Účtoval"
28.01.1998 Účto Účetnictví optimalizováno pro režim zobrazení s 43 nebo 50 řádky
28.01.1998 Účto V Konfiguraci lze volit typ kódování pro zobrazování české diakritiky na obrazovce (ASCII/Kamenický/LATIN2)
28.01.1998 Účto Přidán číselník 110 - "Číselník zakázek v účetnictví" do CISELNIK.BTR
28.01.1998 Účto Přidán číselník "Druhy ostatních dokladů" (je součástí UCTODRF.BTR)
28.01.1998 Sklad6, Účto Přidán nový typ úhrady Dobírkou (ve strukturách souborů lze definovat úhradu:Vzor pro vstup:přev.př./hotově/šekem/směnkou/ Text nápovědy : + pokl.dokl./dobírka
28.01.1998 Sklad6 Zaokrouhlování nastavené v Konfiguraci prodeje na pokladně platí i pro zboží s pevnou cenou
24.01.1998 Účto Nový formát pro automatickou komunikaci s bankou - Česká spořitelna a.s. (nastavení lze provést v menu Číselníky/Nastavení typů dokladů/Banka). Pro podporu HPÚ je nutná existence souboru BIMPCNF.DAT.
23.01.1998 Účto U indexu KontPred pro autom.kontace je vhodné nastavit příznak [x] Alt.Seq
18.01.1998 Sklad6 Nová varianta vytváření automatických návrhů objednávek (kód menu 18,10) + odpovídající prohlížení návrhů (kód menu 18, 11)
17.01.1998 Sklad6 V Konfiguraci možno nastavit "Připojení tiskáren" s možností nadefinovat až 5 tiskáren připojených přímo nebo sdíleně na porty nebo do souboru
17.01.1998 Sklad6 Změna okna pro prohlížení a tisk sestav - automaticky se ukazuje preview a je možnost změny aktuální tiskárny (pokud jsou nastaveny) a je možnost editovat (kratší) sestavu (přístup se řídí příst. právem 45)
17.01.1998 Sklad6 Při tisku sestav lze měnit tiskárnu (výběr ze seznamu připoj.tiskáren)
16.01.1998 Sklad6 Prodlouženo max. číslo dokladu z 8 na 9 (při použití 9 znaků je zrušen uvodní znak vyjadřující typ dokladu (např. P jako převodka)
16.01.1998 Sklad6 Opraven způsob zaokrouhlování účtenek při použití výdeje na účtenku
16.01.1998 Sklad6 Nelze vytvořit kód karty s mezerou na konci
16.01.1998 Sklad6 Zaveden číselník dostupných tiskáren
16.01.1998 Účto Rozšířeno automatické účtování pokl.dokladů - pokud se v pokl.dokl. zapíše hodnota pouze do celkové částky, pak ji lze v předkontaci zapsat jako Celk.MD nebo Celk.D (oba údaje obsahují stejnou částku)
04.01.1998 Účto Změny v investičním majetku
03.01.1998 Sklad6 Opraven problém při hromadném mazání skladových karet po výběru (F10)
03.01.1998 Sklad6 Při vstupu operací dokladu (také u položek požadavků) nezůstává prázdná operace po zrušení zadávání nové operace (ESC)
30.12.1997 Sklad6 Pro prodejny Cash&Carry lze využít při inventuře soubor SKLADXNV.BTR. Pokud tento soubor existuje, pak jsou inventární stavy zadávány k danému zboží do seznamu, který umožňuje zjistit kdy a kde bylo zboží uskladněno. Při inventuře způsobem "prodej přes pokladny" se pamatuje, která pokladní, na kterém dokladu zboží zapisovala.
28.12.1997 Sklad6, Účto Přidány parametry při spuštění programu : W:key_soubor zapne režim nahrávání makra do souboru key_soubor R:key_soubor zapne režim přehrávání uloženého klávesového makra Tyto parametry lze použít např. pro automatizované činnosti prováděné mimo pracovní dobu (např. automatický export nebo import salda) Při přípravě makra je nutné dát POZOR na to , aby při přehrá...
Více
27.12.1997 Účto Změna struktury IMPORT, položka TypZdroje. Vzor pro vstup : Fa+Kont/DU+Kont/Pokladna/Saldo
27.12.1997 Účto Do struktury IMPORT přidána položka OznaceniIm
IMPORT 10 DruhFaktur byte 3, 0 "Druh faktury"
IMPORT 11 OznaceniIm byte 3, 0 "Označení importu"
IMPORT 99 Rezerva Char 85, 0 "Rezerva"
27.12.1997 Účto Přidán index IMPORT, který umožní organizovat soubor UCTOIMP.BTR IMPORT 0 "Index 0 - označení importu" [DM E ] 199 1 [0:string] v seznamu souborů nutno opravit v definici souboru UCTOIMP.BTR položku Typ indexu na "IMPORT" a soubor UCTOIMP.BTR je nutné ve správci souborů přeindexovat (až po restatru účta).
27.12.1997 Účto Přidán číselník "Číselník exportů salda" do CISELNIK.BTR, kód číselníku 102; Opraven význam číselníku "Nastavení typu exportu saldokonta", kód číselníku 101; Klíčem obou číselníků je textová položka Typ; U číselníku 101 může existovat více záznamů se stejným typem, ale různým druhem exportu (viz. menu Číselníky/Druhy faktur)
27.12.1997 Účto Upravena funkce export saldokonta : dle výše uvedených číselníků je určeno, které druhy faktur se mají exportovat, dále je možné určit od jakého data se mají nové nebo změněné faktury exportovat (vytvoří se soubory UCTOFAK.BTR, UCTOKON.BTR a UCTOZMN.BTR), popř. zda se mají exportovat všechny faktury(UCTOFAK.BTR, UCTOKON.BTR)
27.12.1997 Účto Přidán nový druh importu - Import saldokonta, typ údajů Saldo, vstupní formát BTR, soubor hlaviček Cesta+UCTOFAK.BTR, soubor kontací Cesta+UCTOKON.BTR (přenosový soubor UCTOZMN.BTR musí ležet ve stejném adresáři jako UCTOFAK.BTR); Při kompletním přenosu salda se soubory nahradí kopírováním, při změnovém způsobu přenosu se pouze doplní nové údaje. Po přenosu jsou přenosové soubory smazány.
27.12.1997 Účto Přidán index k fakturám FAKTURA 25 "Index 7 Datum a čas změny" [DM E ] 453, 4 [*14:Uns.binary]. Pokud index existuje, urychlí se export salda(pokud se neexportuje vše). Vzhledem k omezenému počtu segmentů klíčů Btrieve souborů je nutné současně smazat poslední segment indexu 5 - bankovní účet a příznak "Segmented" je nutné posunout o záznam zpět (do záznamu Var.symbol). Po restartu účta j...
Více
26.12.1997 Účto Nové funkce (jako ve Sklad6):
Změna vlastního hesla kód menu 8, 19 Další služby
Export dat (do DBF, TXT, 602) kód menu 8, 18 Další služby
Ostatní číselníky kód menu 8, 15 Číselníky
 předchozí  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  z 74 další