logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
09.01.2002 Účto Možnost nastavit předdef. středisko v číselníku typu dokladů pro pokladny
08.01.2002 Sklad6
08.01.2002 Sklad6 Při evidování nákupního dokladu nehlásí program chybu č.6 při drobných rozdílech v přijatém a prodaném počtu
08.01.2002 Sklad6 Odsouhlasen export faktur pomocí EDI pro Ahold
02.01.2002 Sklad6, Účto Optimalizace výpočtu funkce "if" (vyhodnocuje se vždy pouze správná část funkce); význam najde především v generátoru sestav (u složitějších sestav může zrychlit výpočet o cca 10-20%)
02.01.2002 Sklad6, Účto Pokud pro daný seznam nemá databáze definovaný pohled pro tisk, pak se místo tisku std. sestavy (F7) použije alternativní sestava (Alt+F7)
02.01.2002 Sklad6 Změny v nastavení modulu pro výrobu + možnost definovat více různých výrobků (více mater.norem) ke stejné skladové kartě
02.01.2002 Sklad6 Při zpracování pokladního dokladu z menu pro tisk dokladu lze editovat první řádek z popisu pokladního dokladu
27.12.2001 Sklad6 Výpočet kons.skladu: možnost nadefinovat číselník dodavatelů kons.zboží
27.12.2001 Sklad6 Nový přepínač dokladu "Neměnit automaticky datum operací dle data UZP"
27.12.2001 Sklad6 Doklady vzniklé z výpočtu kons.skladu zachovávají datum operace dle původní konsig. příjemky (resp. je nastaven výše popsaný přepínač)
27.12.2001 Sklad6 Pokud má kons.dodávka (obvykle DL) nastavenou možnost zadávání poznámek k operacím, pak se ke každé operaci při výpočtu kons.skladu doplní poznámka, ve které je původní číslo dokladu (kons. příjemky)
07.12.2001 Sklad6 Při kopírování převodky do jiného skladu (příjmová<->výdajová) se automaticky přehodí kód a označení střediska v hlavičce dokladu
07.12.2001 Sklad6 Při kopírování dokladů je možno kopírovat do přenosového souboru i čárové kódy příslušející ke skladovým kartám a ty potom importovat při načítání dokladu z přenosového souboru (pouze u skladů s více čár.kódy k jedné skladové kartě)
07.12.2001 Sklad6 Dořešen import a export z PSION Revo
07.12.2001 Sklad6 Opraven problém při tisku ceníku v NC (týká se skladů se 3 prod.cenami)
19.11.2001 Sklad6 Upraveno okno Odhad ceny v požadavcích: nový údaj celkem bez DPH a obalů
19.11.2001 Sklad6 Výpočet slev za včasnou platbu - upraveno názvosloví a další nastavení
19.11.2001 Sklad6 Import karet a dokladů z formátu CSV (v jednom souboru karty, hlavička dokladu i položky) (kód menu 1,49 pro import fa; 2,49 pro import příjemek)
19.11.2001 Sklad6 Nové zpracování inventur pomocí prodeje na pokladně: pokud existuje soubor SKLADINC.BTR, pak při zakládání inv. souboru program nabídne přepnutí do "režimu inventury", kdy prodeje na pokladně jsou zapisovány do SKLADINC.BTR (namísto do SKLADUCC.BTR). Doklady jsou samostatně číslovány a pro tisk používají formulář [Pokladna-inventura].
Více
19.11.2001 Sklad6 Opraven problém s prohlížením LOG souboru pro konkrétní kartu, kdy se občas nemusel ukazovat přehled provedených změn
09.11.2001 Sklad6 Změny v dialozích pro podporu výroby (upraveny délky polí, formátování apod.)
06.11.2001 Sklad6 Kontrola nulového DPH při přeevidování dokladů, které nemají DPH povoleno (Vstup DPH a Dopočítat DPH je v typu dokladu vypnuto)
25.10.2001 Sklad6 Přidání údajů Optimum a proc.krit.zásoby do skl. karty u verze se 3 cenami v kartě
21.10.2001 Sklad6, Účto V generátoru sestav definovány nové globální proměnné: INI_Jmeno, INI_Jmeno2, INI_Ulice, INI_Mesto, INI_PSC, INI_ICO, INI_DIC INI_Ucet, KFG_Datum, G_Vystavil, INI_Sklad (INI_KodSkl 9.1.2002). Použití je stejné jako u jiných proměnných ručně definovaných v sestavě. Redefinováním proměnné v [Texty a proměnné] lze změnit popisky.
21.10.2001 Účto Nové příznaky ve faktuře, pokl. dokladu a DU dokladu -
"Bez nároku na odpočet DPH"
"Krátit nárok na odpočet DPH"
"Vrácení DPH"
"Zjednodušený daňový doklad"
21.10.2001 Účto Upravený formulář pro výpočet DPH, který umožňuje tisk sekcí "Nemá nárok na odpočet" a "je povinen krátit nárok na odpočet" (i s výpočtem koeficientu)
21.10.2001 Sklad6 Nový údaj "Skupina" v kartě odběratele + založeny odpovídající číselníky
17.10.2001 Sklad6 Nové možnosti výpočtu dobropisovaných slev za včasnou platbu
17.10.2001 Sklad6 V zadávání inventury je možnost aktualizovat teor.zásobu dle akt.stavu
17.10.2001 Sklad6 V zadávání inventury možnost hledat dle EAN kódu
10.10.2001 Účto Možnost tisknout přímo k přiznání DPH sestavy přijatých a uskuteč. zd.pl.
10.10.2001 Sklad6 Možnost exportovat data pro PSIONy v textovém formátu
29.09.2001 Sklad6 Nové druhy slev v dokladech za celkové odebrané množství bez DPH a bez obalů (buď přičítaná sleva nebo větší cena) - popis v číselníku slev
29.09.2001 Sklad6 Nový druh slevy: sleva za vlastní dopravu (s dotazem) - poř. slevy 253
29.09.2001 Sklad6 podpora zákaznického displeje Elcom ED-2500 ("port" 8 v perif. zařízeních + program Display6 pro Windows)
16.09.2001 Sklad6, Účto Změna v přípravě sestav v generátoru sestav: Nové přepínače: [ ] Postupné vytváření indexů Pokud je vypnuto, pak se indexy vytvářejí až na závěr přípravy indexových souborů, což urychlí vytváření sestav se značným objemem vyhledaných dat [X] Povolit používání rozšíř.operací povolí tzv. extended operace při vytváření hlavního indexového souboru (Insert Extended)
Více
12.09.2001 Sklad6 Vstup operací: možnost pomocí klávesy Shift+F10 rozpočítat celkovou cenu (bez DPH nebo s DPH) zadanou v údaji Cena/MJ na cenu za jednotku
09.09.2001 Sklad6, Účto Podpora klávesových zkratek Ctrl+Ins, Shift+Ins, Ctrl+Del, Shift+Del v reálném režimu
09.09.2001 Sklad6, Účto Vylepšen výpočet globálních výrazů v generátoru sestav. Tyto výrazy se pro každý záznam počítají pouze jednou
02.09.2001 Sklad6 Možnost zvýraznit nevytištěné doklady v seznamu dokladů (dle nového přepínače v Typech dokladů)
02.09.2001 Sklad6 Automatické zvýraznění nerozvezených dokladů ve výběru dokladů pro rozvoz
02.09.2001 Sklad6 Automatické zvýraznění nezaplacených dokladů ve výběrů dokladů pro platbu
02.09.2001 Sklad6 Položka dokladu "Penále" byla zrušena a nahrazena položkou "Počet palet", do které se automaticky počítá celk.počet palet za doklad (z kladných oper.)
02.09.2001 Sklad6 Při importu požadavku z programu Objednávky pro Windows (formát OBX) se počítají automaticky celk.počty palet, celk. hmotnost a vykrytí obj.
02.09.2001 Sklad6 Změna v přepočítání vykrytí nezpracovaných požadavků (kód menu 4,5)
02.09.2001 Sklad6 Po importu požadavků z PSIONu se nabízí možnost přepočítat stav nezpracovaných požadavků (platí pro rozšířené objednávky EXTOBJ)
02.09.2001 Sklad6 Sčítání počtu palet při označování požadavků pomocí Ins
02.09.2001 Sklad6 Možnost vypsat za označené objednávky Soupis položek (F7) nebo sestavu Zboží-zákazníci (Ctrl+F7)
02.09.2001 Sklad6 Hromadný tisk označených dokladů v seznamu dokladů zvolené průvodky
 předchozí  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  z 76 další