logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
29.05.2001 Sklad6 Zvětšení okna seznamu skladových karet
24.05.2001 Sklad6 Upraven výběr karet přes F5 s následným přečtením čárového kódu přes skener tak, aby nedocházelo ke vkládání nadbytečné číslice 1
24.05.2001 Sklad6 Nový konfigurační parametr "[x] Povolit zvýrazněné zvuky v ost.dokl.", který zvýrazňuje zvuková chybová hlášení při zpracování chyb ve vstupu dokladu a při čtení čárových kódů
24.05.2001 Sklad6 Možnost neměnit posl.NC ve skl.kartě u libovolné položky v příjemce
23.05.2001 Sklad6 Automatické nabídnutí volného kódu zboží (směrem nahoru i dolů) při kopírování karty (Nová karta/F5) a při ukládání nové karty (pokud karta ze stejným kódem již existuje) - číslování je pouze v rozmezí daném nejpodrobnějším okruhem, do kterého kódy karty náleží - test na okruhy se provádí pouze pokud soubor okruhů má definován nový index 1 !
23.05.2001 Sklad6 V typech dokladů lze nastavit formát zobrazování seznamu operací: lze volit, co bude zobrazeno v posl.sloupci (DPH/Celkem/Celkem s DPH vždy za každou operaci zvlášť). Automaticky:u příjmu Celkem,jinak DPH
15.05.2001 Sklad6 Možnost exportovat ("tisknout") doklady a ceníky do formátu HTML (internet) (sekce [FaHTML] a [Seznam karet-HTML] ve Sklad-01.DEF)
10.05.2001 Sklad6 Nová funkce: Replikace dat; slouží k automatizovanému přenosu stavu dokladů a skladových zásob na vzdálené středisko (např. centrálu). Středisko A vytvoří změnový soubor a středisko B ho "doplní" do svých dat
05.05.2001 Sklad6 Rozšířené sledování změn do LOG.BTR, sledování změn v operacích dokladu (nutno nastavit sledované položky ve Strukturách souborů, klíč pro logování je Autokod). Pozor: databáze LOG.BTR může značně narůstat (je vhodné pravidelné mazání starých záznamů)
20.04.2001 Sklad6, Účto Možnost označovat adresy v adresári odběratelů/dodavatelů pomocí Ins
20.04.2001 Účto Pozor: označení se ukládá přímo do databáze SkladAdr.btr (pol. Oznaceni)
15.04.2001 Sklad6 Soupis nákupů a prodejů: možnost spočítat za více skladů
15.04.2001 Sklad6 Soupis daňových dokladů: možnost počítat dle data UZP (kod 1,39 a 2.39)
15.04.2001 Účto Možnost používat pro každý rok jinou účetní osnovu (nutný nový index v UCTOOSN.BTR)
27.03.2001 Sklad6, Účto Interní změna přístupu při zpracování indexů (=> více volné paměti + Účto pro programy v reálném režimu)
27.03.2001 Sklad6 Individuální ceny se nyní uplatňují i u obalů (včetně vracení obalů a při vydávání obalů spolu se zbožím - musí být v příslušné ind.ceně nastaven příznak [x] Povolit tuto cenu i pro obaly
23.03.2001 Sklad6 Nové přepínače karty pro zvýrazněné zobrazení karty u nových pohybů:
[] u příjemek
[] u dod.dokladů
[] u objednávek
[] u požadavků
19.03.2001 Sklad6 Oprava drobných problémů při zobrazování částek na některých displejích
19.03.2001 Sklad6 V nastavení individuální ceny lze určit, zda se tato ind.cena může použít pro vratné a nevratné obaly (odpovídající dalším podm.)
19.03.2001 Sklad6 Nabídka nového čísla dokladu při změně typu dokl. z nedaň. na daňový v případě, že automatická změna je vypnuta v INI hodnotách
13.03.2001 Sklad6 V sestavě zisku (Ctrl+F7) v prohl. dokl. lze změnit jméno tiskového výstupu + možnost vybrat z číselníku
12.03.2001 Sklad6 Export dat pro offline objednávkový program ve Windows. Import objednávek (textový formát OBX) z objedn. programu + nový parametr OBX:jmeno_souboru.OBX pro autom.import objedn. Nový parametr programu /M:Jmeno_Hlavniho_Menu
25.02.2001 Sklad6 Evidence vkladů a výběrů hotovosti(stravenek)-tiskne se v součtu tržeb
Vklady kód menu 1, 37 nebo Ctrl+K v MO prodeji Sekce [Vklad hotovosti]
Výběry kód menu 1, 38 nebo Ctrl+R v MO prodeji Sekce [Výběr hotovosti]
Pokud tisk.sekce neexistuje, vytvoří se sestava(doklad) automaticky. Data se ukládají do SkladPLT.BTR (potřebuje nové indexy).
22.02.2001 Sklad6 Import inventurních stavů z přenosných zařízení PDT (čárové kódy->zásoby) (kód menu 11,10)
22.02.2001 Sklad6 V generátoru sestav nová volba [ ] Netisknout záhlaví sestavy umožňující vytvářet textové databáze s pevnou strukturou věty
14.02.2001 Sklad6 Vstupy přeceňovacích protokolů (kód menu 3, 21 nebo zkrácena var. 3, 22) - pro vedoucí prodejen je vhodné nastavit přístup 8 (a ne 9). Přehled přeceňovacích protokolů ze skladové karty (KARTA_OPR: 51, 18)
10.02.2001 Sklad6 Prodejní cena ve vstupu příjemky se ukazuje buď s DPH nebo bez DPH podle toho, zda se vystavené faktury zadávají včetně DPH nebo bez ní
30.01.2001 Sklad6 Ve skladové kartě nový přepínač Povolit/zakázat výpočet doporuč. cen v tisku dokladů
20.01.2001 Sklad6 Nový číselník měrných jednotek (kód menu 15, 20) s možností nastavit u každé měrné jednotky maximální počet MJ při příjmu a výdeji a také zakázat pohyby s des. místy (pouze celé kusy). V číselníku možno použít znaky * nebo ~ na konci MJ jako zástupné znaky
10.01.2001 Sklad6, Účto Společná schránka pro editační prvky a pro editor (poznámkový blok)
10.01.2001 Sklad6, Účto Možnost prohlížet rezervace při hlášení překroč. rezervací v požadavcích
10.01.2001 Sklad6, Účto V požadavcích nereagují karty typu účet na zásobu a rezervace
29.12.2000 Sklad6 Evidování změn cen v kartě (soubory SkladZMC a SkladZMD)
29.12.2000 Sklad6 Evidování standardních cen (před slevou) v prodeji na pokladně
22.12.2000 Sklad6, Účto Upraven výstup na tiskárny - pokud řídící kód je pro daný typ + Účto prázdný, pak se neprovádí výstup žádného řídícího znaku (dosud #0)=> zlepšen výstup na "tiskárnu" s přesměrováním do souboru
16.12.2000 Sklad6 Součet tržeb má možnost vypisovat statistické údaje o prodeji a vracení
18.11.2000 Sklad6 Možnost opravovat platby v hotovosti a stravenkami v prodeji na pokl. (automaticky při změně účtenky nebo po F2 v detailu uctenky) a při vystavování faktur
18.11.2000 Sklad6 Změna ve zpracování kopírování operací do dokladu (mazání až na konci)
18.11.2000 Sklad6 Právo 109-povolit mazání v prodeji na pokladně se uplatňuje i u starého způsobu prodeje na pokladně (při vypnutém právu se vytváří mínusová operace)
09.11.2000 Sklad6 Možnost povolit ve správci souborů pouze indexovat (přístup 8) nebo pouze čtení bez ind. (7), plný přistup (9) nebo nic ( < 7)
07.11.2000 Sklad6 Nová položka menu 7, 45 - otevření šuplíku
07.11.2000 Sklad6 Možnost rozšířeného sledování obalového konta (EXTOBAL)
30.10.2000 Sklad6 Pokud poznámka v kartě začíná !, pak se ve vstupu příjemek zobrazí karta
28.10.2000 Sklad6
28.10.2000 Sklad6 Zobrazování počtu na zákaznickém display v MO prodeji u váhových kódů
28.10.2000 Sklad6 V konfiguraci je možné nastavit typ kódování češtiny pro zobrazování na zákaznickém display
28.10.2000 Sklad6 Výrazné a dlouhé zvukové zvýraznění chyby při prodeji v MO se zrušením pouze pomocí ESC nebo DEL (lze zakázat v konfiguraci)
20.10.2000 Sklad6 Platby v hotovosti a stravenkami je možné sledovat v novém souboru SkladPLT.BTR
20.10.2000 Sklad6 Možnost tisku objed. na dodavatele s výběrem formuláře (Alt+F8)
20.10.2000 Sklad6 Možnost vstupu poznámek k objednávce (Sh+Enter) s možností tisku do obj.
 předchozí  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  z 74 další