logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
23.04.2002 Sklad6 V Soupisu prodejů se odběry bez IČO rozlišují dle typu dokladu
23.04.2002 Sklad6 V některých verzích programu je možnost rozpočítávat související náklady do nákupní ceny zboží
23.04.2002 Sklad6 Při sloučeném převodu návrhu objednávky do objednávky za více návrhů se správně nastavuje IČO vybraného dodavatele
20.04.2002 Sklad6 Pokud je definován soubor POKL_PRV.BTR v seznamu souborů, pak se použije cesta k tomuto souboru při převodu pokl.knihy do účta(místo přen.adr.)
20.04.2002 Sklad6 Možnost v importu CSV kopírovat do skl.karty nalezený kód dodavatele(F8)
05.04.2002 Účto Při nastavení nultého účetního období je přidána možnost zkopírovat účetní osnovu z minulého roku (F8 v okně pro přenos počátečních stavů). Funkce se nabízí pouze v případě, že UCTOOSN.BTR má správné (nové) indexy
26.03.2002 Sklad6 V návrzích objednávek se mažou staré položky návrhu, u kterých chybí hlavička (ošetření chybového stavu, který by normálně neměl nastat)
26.03.2002 Sklad6 Při importu z CSV se zobrazují ceny s DPH, pokud hlavní fakturační typ dokladu má zapnutý vstup cen vč. DPH.
26.03.2002 Sklad6 V ciselnik.btr lze nastavit v sekci INI (161, "DirCSV") importní adresář, který se použije pro ruční vstup CSV souborů (z menu)
26.03.2002 Sklad6 Při záměně karty v odsouhlasení importu z CSV se nabídne změna kódu zboží dodavatele ve vybrané skladové kartě dle importovaného záznamu
25.03.2002 Účto V deníku se tiskne v součtu i rozdíl MáDáti mínus Dal
20.03.2002 Sklad6 Upraven výběr souborů (několik drobných změn usnadňujících práci)
20.03.2002 Sklad6 V importu příjemek z CSV možnost používat menu "ImportCSV" (nutno založit v systémových souborech - Menu). Pokud menu není definováno vyvolává se zjednodušené menu pro opravu karty(1), kalkulaci ceny(2) a změnu zvolené karty za jinou(3). Pokud je menu definováno je možné použít i další funkce: Nová karta(4), Prohlížení nákup.operací(5), prohlížení všech operací(6)
20.03.2002 Sklad6 V prohlížení karet se u položky s kódem zobrazuje balení i v případě, že je vypnutý přepínač Používat balení v INI. (počet ks v balení musí být různé od 0 a 1)
20.03.2002 Sklad6 Při zakládání skl.karet lze pomocí F8 vybrat okruh zboží. Podle okruhu se dohledá kód nejbližší volné skladové karty
19.03.2002 Sklad6 Nové možnosti importu příjemek z textového CSV formátu (možnost individuálního nastavení dle dodavatelů + aut. identifikace dodavatele, dohledávání zboží dle EAN, kódu dodavatele nebo interního kódu zboží, odsouhlasení položek příjemky s možností založení nové karty
04.03.2002 Sklad6 Možnost definovat individuální ceny platné pouze pro určené typy dokladů (od-do). Pozor: pro některé situace nelze typ dokladu určit a v takovémto případě se nebere ohled na tento nový přepínač.
04.03.2002 Účto Možnost v číselníku typů dokladů definovat adresář pro import bankovních výpisů z bankovního software, adresář pro export příkazů k úhradě do bankovních programů a adresář pro import HPU z txt formátu
22.02.2002 Účto Přiznání DPH: možnost v INI nastavit způsob zaokr. základů a DPH
22.02.2002 Účto Možnost v typech dokladů a druzích faktur nastavit, zda se může povolit změna číselné řady v souboru čís.řad i o více než o 1
22.02.2002 Účto Změna v kontrole datumů a účetního období ve vstupu faktury
22.02.2002 Účto Zůstatky banky a účtů se ukazují také v případné zahraniční měně a navíc se počítá i stav odpovídajícího účtu (221, 211) k určenému dni
22.02.2002 Účto V hlavním menu a podřízených menu lze pomocí F12 přímo změnit pracovní účetní období
22.02.2002 Účto V pokladních dokladech lze pomocí Shift-F9 vybrat rozmezí měsíců od-do
22.02.2002 Sklad6 Upraven problém s ukládáním nastavení přepínačů při převodu obj.do fa
22.02.2002 Sklad6 Upraveno načítání uživatelského nastavení přepínačů v ostatních oknech
22.02.2002 Sklad6 Opraven problém se zobrazováním informace o minulé objednávce při zadávání nové objednávky na dodavatele
22.02.2002 Sklad6 Úpravy v exportu dat do DBF a TXT (přípona souboru se mění dle typu exportu, není omezena délka záznamu, číselné položky nejsou formátovány)
22.02.2002 Sklad6 V INI lze pomocí F11 nastavit formát popisek automaticky vytvářených pokladních dokladů (z menu pro tisk dokladu a ze sledování rozvozů). Zadává se výraz s možností použití relačních souborů TYP. INI. DOK. PRU.
19.02.2002 Sklad6 Export dat pro Psion Revo: exportuje se také soubor okruhů SkladOkr.TXT
16.02.2002 Účto Zpracování kontací v zahraniční měně - banka
16.02.2002 Účto Ve vstupu banky, pokladny a DU dokladů se při používání klávesy Enter přeskakuje položka S (příznak saldokonta)
16.02.2002 Účto Příznak saldokonta se v nultém měsíci nastavuje na "nepárovat" i u saldokontních účtů
16.02.2002 Účto Pomocí F8 v seznamu kontací se zobrazí detail kontace s možností vstupu cizí měny (měna, kurz, zahr. Má Dáti, zahr. Dal)
14.02.2002 Účto Zpracování kontací v zahraniční měně - pokladny
14.02.2002 Účto V pokladnách - možnost kopírovat pokladní doklady pomocí Ctrl+Enter
14.02.2002 Účto ABO: Program varuje, pokud bych chtěl stejný výpis podruhé zaúčtovat
06.02.2002 Sklad6, Účto Přepracována konverze znaků z kódování LATIN2 a Windows (ANSI), tak aby byly co nejlépe pokryty možnosti jednotlivých kódových stránek. Dřívější data pocházející z importu prováděného pomocí těchto kodování mohou mít některé znaky chybně naimportované
03.02.2002 Sklad6, Účto Částečná podpora označování bloků v rámci editace vstupní položky - možno používat klávesu Shift pro označení části vstupní položky a pomocí Ctrl+Ins (nebo Ctrl+C) lze tento blok vložit do schránky nebo Shift+Del (resp. Ctrl+Del) blok vyjmout do schránky (resp. vymazat) (vizuelně se označování bloků prozatím neprojevuje)
16.01.2002 Sklad6, Účto Ve vestavěném textovém editoru (Alt+E) se bloky textu uložené do schránky po vyskočení z editoru nemažou, ale ponechají pro další použití
16.01.2002 Sklad6, Účto V prostředí Windows9X se při kopírování do schránky (Ctrl+C) a ze schránky (Ctrl+V) používá schránka Windows
16.01.2002 Sklad6, Účto Podpora klávesových zkratek Ctrl+Ins, Shift+Ins, Ctrl+Del, Shift+Del v protected režimu
13.01.2002 Sklad6 Možnost ručně změnit uložené vypočítané doporučené prodejní ceny v dialogu pro vstup operace v menu operace (F10)
13.01.2002 Sklad6 V součtu tržeb lze do součtu vrácených obalů započítat i karty a účty, které nejsou označeny jako "vratný obal"; seznam kódů těchto obalů musí být nadefinován pomocí řádků začínajících .M9 v [Tržby s pokladnami] 28.1.2002 doplněno počítání i se zápornými cenami
10.01.2002 Sklad6 V prohlížení operací lze pomocí Alt+C měnit zobrazení posledního sloupce (DPH -> Celkem bez DPH -> Celkem s DPH za operaci)
10.01.2002 Sklad6 V menu v seznamu operací (F10) je funkce pro hromadné přepočítání resp. vynulování DPH (pokud má typ povolen VstupDPH)
09.01.2002 Sklad6 V typech dokladů je možné nastavit volbu Uzavřít: "S dotazem (ne)", která při evidování dokladů se ptá na uzavření dokladu s předvoleným "Ne"
09.01.2002 Účto NOVÁ VERZE 2.30 (varianta EXTUCTO) : rozšířeny téměř všechny struktury všech významných souborů (faktury, kontace, pokladna, ...) a přidány nové indexy + podpora evidence v zahraniční měně (u faktur)
09.01.2002 Účto Nové číselníky poznámek k vydaným a přijatým fakturám (F5 na poznámce)
09.01.2002 Účto U vydaných faktur se pro odběratele s nezadanou splatností (0) používá standardní splatnost dle nastavení INI hodnot
 předchozí  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  z 76 další