logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
20.11.2003 Sklad6 V menu pro editaci adresy upraveny přístupy k Přehled požadavků a k Přehledu objednávek na dodavatele
20.11.2003 Sklad6 U operací, které byly zadány pomocí hromadných operací (např. kopírováním) nebo při změně z nekontrolovaného na kontrolovaný typ dokladu se před evidováním kontroluje, zda prodejní cena není nižší než nákupní
13.11.2003 Sklad6 Upraven import objednávek z notebooků (možnost určit adresář, ve kterém jsou uloženy soubory POZADAV.POL a POZADAV.OBJ (INI sekce "NTBImpObj")
11.11.2003 Sklad6 Upraven import souborů s objednávkou (OBX) tak, aby akceptoval oddělovač řádků obvyklý na linuxu (internetové obchody)
11.11.2003 Sklad6 Nové druhy množstevních slev dle celkové částky dokladu bez obalů a bez DPH
poř. 251 - sleva/přirážka za dopravu
poř. 252 - sleva za vlastní dopravu
11.11.2003 Sklad6 Nová varianta programu (direktiva EXTSLEVA). Umožňuje u množstevních slev definovat typ dokladu, kde se má sleva uplatnit, popř. odběratelský region, pro který se má sleva uplatnit
04.11.2003 Sklad6 Při tisku chystačky se u položek se stejným kódem ale různou cenou použije průměrná cena
04.11.2003 Sklad6 Změna způsobu výpočtu celkové částky dokladu, jež lépe respektuje slučování rozdělených operací (se stejnou cenou)
04.11.2003 Sklad6, Účto Vylepšeno hledání čísel pomocí základního hledání F10 (nedochází k chybnému vyhledání vlivem reprezentace reálných čísel)
31.10.2003 Sklad6 Při přenosu karet se spolu s poznámkou karty přenáší také příznaky
26.10.2003 Sklad6 V Objednávkách na dodavatele je možnost přečíslovat objednávku (včetně položek objednávek i případných textů)
23.10.2003 Sklad6 U víceskladových systémů není hlášena chyba o neexistenci skladové karty ve skladu, ve kterém karta nebyla uložena
10.10.2003 Sklad6 V příjmových dokladech lze kontrolovat, zda nákupní cena je menší než standardní prodejní cena.
06.10.2003 Účto Ve variantě EXTUCTO lze v programu provádět párování záloh. Účet musí být označen příznakem pro párování záloh a typ faktur musí být označen pro evidenci nevyúčtovaných záloh
06.10.2003 Sklad6, Účto Opraven problém při kontrole volného odběrného místa (jednoznačné IČO). IČO bylo vžy kontrolováno pouze u odběratelů a ne u dodavatelů.
02.10.2003 Sklad6 Při tisku dokladu se ukládá čtyřřádková textová poznámka, takže při opravě dokladu nebo opětovném tisku se nabídne uložený text
02.10.2003 Sklad6 Možnost třídit nakládací list dle názvu skladové karty
30.09.2003 Sklad6 Při vstupu nového dokladu ze seznamu odběratelů se nyní správně bere cenové pásmo i fakturační bank.účet z karty odběratele nebo z typu dokladu
24.09.2003 Sklad6 Při přenosu z požadavku do faktury se u příslušných typů dokladů kontroluje, zda prodejní cena není menší než poslední nákupní cena
23.09.2003 Účto Opraven problém při zaúčtování kontací se stejnou zakázkou zapisovanou různou velikostí písmen (verze EXTUCTO)
23.09.2003 Sklad6 Interní změna způsobu výpočtu bonusů za odběr zboží (výpočet bonusu je prováděn v rámci evidování dokladů = zrychlení). U varianty programu EXTDOK je navíc bonus evidován v hlavičce dokladu
23.09.2003 Sklad6 Opraven problém při výpočtu bonusu za adresu (bonusy se za některých okolností odečítaly)
22.09.2003 Sklad6 Export dat pro PSION: možnost exportovat saldokonta ze skladu nebo z účta podle odběrných míst (původně pouze za celé fakturační místo)
17.09.2003 Sklad6 Ve vstupu skladové karty je na druhé straně skladové karty (PageDn) místo údaje Hmotnost údaj Hmotnost2 (u některých verzí programu)
17.09.2003 Sklad6 Při vstupu nového dokladu ze seznamu odběratelů se nyní správně bere předdefinovaný typ úhrady buď z karty odběratele nebo z typu dokladu
29.08.2003 Sklad6 Opraven problém při dohledávání názvu skupiny zboží při tisku ceníků s nadpisy za skupiny zboží
29.08.2003 Sklad6 Nová možnost při tisku vícesloupcových ceníků mít v sestavě záhlaví strany, ve kterém je i číslo stránky (v DEF souboru je sekce pro hlavičku stránky oddělena pomocí řádků -HH a číslo strany je nahrazeno symbolem {PAGE}
29.08.2003 Sklad6 Tisk objednávek na dodavatele: Proměnná #32 nyní obsahuje hmotnost obalů
24.08.2003 Sklad6 Nový typ zaokrouhlení celkové částky dokladu: na 50h
24.08.2003 Sklad6 Nové typy zaokrouhlení individuálních cen a zaokrouhlení jednotlivých položek v účtence v maloobchodním prodeji - cenu bez DPH na 50h nebo cenu vč.DPH na 50h
24.08.2003 Sklad6 Hromadné zpracování dokladů ve schránce: možnost při zpracování více označených dokladů sloučit položky dle kódu (popř. i dle ceny); pokud sloučení neprovádím, pak se před každý blok operací vloží samostatný řádek (účet »DOKLAD), kde v popisu je označení vkládaného dokladu
24.08.2003 Sklad6 U rozšířené evidence adres (EXTADR) doplněna třetí strana do dialogu pro vstup odběratele/dodavatele (id.čísla firmy, stát, email). Do druhé strany doplněno i ve standardní verzi Bonus a datum posledního pohybu
24.08.2003 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů: "Zahrnout do výpočtu optimální zásoby"
20.08.2003 Sklad6 Pokud je v seznamu dokladů označeno více než 10 záznamů pomocí Ins, pak program před vyskočením pomocí ESC zobrazí varování s možností vrátit se zpět do seznamu
19.08.2003 Sklad6, Účto Opraven ovladač myši, neměla generovat by se generovat výjimka, pokud budu hýbat myší v době delšího výpočtu
19.08.2003 Sklad6, Účto Změna režimu prohlížení všech seznamů: možnost i v prázdném seznamu skrolovat vlevo a vpravo
18.08.2003 Sklad6 Změna přístupu k rezervacím (vzniklých např. z rezervovaných požadavků) - pokud má více odběratelů rezervované stejné zboží a není přitom dostatečná zásoba k uspokojení všech požadavků, pak se přesto povolí zaevidování dokladu pokud počet je menší než rezervace (dosud bylo nutné napřed smazat nějakou rezervaci)
18.08.2003 Sklad6 Nové kódy menu 4,100 až 4,105 pro založení nového požadavku s předem určeným stavem (100=nepřevedeno, 103=nepřevádět, 104=cen.nab,105=rez.)
18.08.2003 Sklad6 Vstup poznámky k dokladu v menu pro tisk dokladu: pokud existuje MEMO.BTR, pak se místo čtyřřádkového vstupu objeví editor. Poznámka může být uložena a tisknuta v tiskovém formuláři (pod hlavičkou před prvními položkami). Kód menu 19,38: pův.poznámka, 19,37:vždy vstup dlouhé poznámky
18.08.2003 Sklad6 Hromadné kopírování dokladů - možnost označovat doklady jako převedené (stejný přepínač jako pro převod do účta)
18.08.2003 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů "Zobrazovat nabízené číslo u nových dokladů"
14.08.2003 Sklad6 Pro uživatele, kteří nemají právo neomezeně fakturovat přev.příkazem se při kontrole saldokonta kontroluje také údaj Limit v adrese odběratele (pokud není 0, pak musí platit Limit > celkem dluh)
14.08.2003 Sklad6 Při vystavování nových dokladů nebo při převodu z objednávek se naplňuje údaj středisko z karty odběratele (druhá strana)
19.07.2003 Sklad6 Některá práva související s právem evidovat doklad jsou testována v rámci procedury evidování dokladu, takže ani pomocí speciálních a doplňkových funkcí programů nelze tato práva obejít
19.07.2003 Sklad6 Při vyvolání funkce "Zrušit zadávání" u nového dokladu, který má více než 1 operaci se program zeptá, zda skutečně chcete zrušit zadávání.
19.07.2003 Sklad6 V dialozích pro vstup dodatků dokladu (vč. různých přehledů za doklad) se testují vybraná přístupová práva (např. právo měnit typ úhrady)
19.07.2003 Sklad6 Test saldokonta se provádí pouze když soubor se saldokontem existuje (není hlášena chyba o neexistenci souboru)
19.07.2003 Sklad6 V odběratelích je nový údaj pro zadání střediska, ke kterému odběratel přísluší (vhodné obzvláště pro odběratele s komisním skladem)
19.07.2003 Sklad6 Nová funkce: Vyúčtování prodeje z konsig.skladu odběratele. Do seznamu zboží se zadá prodaný počet a počet, který si odběratel nově naskladňuje a program vytvoří odpovídající doklady
05.07.2003 Sklad6 Možnost hromadného vložení označených dokladů do schránky (Alt+F5 v dokladech)
 předchozí  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  z 81 další