logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
28.11.2002 Sklad6, Účto Ve vyhledávání záznamů pomocí F10/Zadání výběrové podmínky nebo při zadávání podmínky v generátoru sestav lze nově u textových položek hledat také údaje začínající zvoleným textem
28.11.2002 Sklad6, Účto Při zadávání podmínky lze na údaji "Zadaná konstantní hodnota" rovnou začít psát hledaný údaj
21.11.2002 Sklad6 Ve verzi EXTZAS a MaxZasoba je doplněn údaj Maximum do skl. zásob
21.11.2002 Sklad6 Ve verzi EXTZAS doplněny stejné funkce jako ve verzi MaxZasoba (čili možnost práce s datumem posl.pohybu na dané kartě + skrývání karet bez pohybu a možnost práce s balením závislým na skladě)
21.11.2002 Sklad6 Možnost v rámci upozornění na nezaplacené faktury (při vystavování nového dokladu) vytisknout upomínku pro odběratele (sekce [Saldo-upomínky])
21.11.2002 Sklad6 Při tisku dokladu se neslučují operace, které mají rozdílnou poznámku
18.11.2002 Sklad6, Účto Nový formát exportu dat v generátoru sestav: CSV-Excel
Místo sestavy je v tomto případě generována CSV databáze s položkami oddělenými tabulátorem a čísla jsou formátována s desetinnou čárkou. Po dokončení výpočtu je nabídnuto zkopírování dat do schránky.
16.11.2002 Sklad6 Při výběru nákupní operace pro danou prodejní operaci (F11) se do prodejní operace přebírá případná poznámka z nákupní operace
14.11.2002 Sklad6 Datum operace (dodávky) ve vstupu operací dokladu je zobrazeno pouze, pokud to v dané situaci má smysl (tzn. buď je ručně určena dodávka nebo jde o starší doklad s více dodávkami nebo má doklad nastaven příznak pro "pevné datum nezávislé na datu UZP). Pro vstup data musí být rovněž vypnut přepínač "Datum dodávky je datum UZP" v INI hodnotách.
14.11.2002 Sklad6 Možnost kontrolovat vyplnění údaje náleží k faktuře u vybraných typů dokladů (nový přepínač v typech dokladů)
11.11.2002 Sklad6 Při vystavování účtenky (v evidenci dokladů) se kontroluje, zda datum vystavení souhlasí s aktuálním datem.
11.11.2002 Sklad6 Při vytváření nové dodávky se kontroluje, zda v dokladu existují nové operace, které mají jiné označení dodávky než je nová dodávka a pokud ano, tak se nabídne změna označení dodávky dle nového zadání
11.11.2002 Sklad6 Pokud se při vystavování nového dokladu použije funkce pro vytvoření nové dodávky, tak se respektují zadané datumy a dodávky u operací (datumy pouze pokud je v INI zapnut přepínač Datum dodávky dle data UZP)
08.11.2002 Sklad6 Upraven způsob určování sazby DPH u operací s ručně změněnou sazbou DPH
08.11.2002 Sklad6 Možnost nastavit některé parametry při vytváření alternativní sestavy (Alt+F7). Nastavení se vyvolá pomocí F10.
08.11.2002 Sklad6 Možnost při přípravě alternativní sestavy vytvořit místo běžné sestavy export dat do CSV formátu (text oddělený např. tabulátorem)
08.11.2002 Sklad6 Nová funkce v prohlížení databází: Ctrl+Ins: zkopíruje vybrané záznamy do schránky Windows nebo do schránky programu. Je nutné nejdříve pomocí Enter označit ty sloupce, které se mají uložit. Do schránky Windows lze uložit pouze 65520 znaků (více znaků je třeba přenést postupně pomocí označování bloků v editoru). Data zkopírovaná do schránky Windows lze okamžitě vložit do Excelu (např.).
Více
06.11.2002 Sklad6 Možnost zařadit do dané individuální ceny odkaz na jinou individuální cenu (čili jeden zákazník může mít individuální ceny poskládané z více individuálních cen)
06.11.2002 Sklad6 Export dat pro PSIONy exportuje individuální ceny tak, že odkazy na jiné ind.ceny převede na seznam jednotlivých záznamů.
06.11.2002 Sklad6 Opraven výpočet zůstatku konsignačního skladu v Celk.přehledu za obd.
30.10.2002 Sklad6 Při převodu požadavku do faktury program nabízí standardní fakturu jako přednastavený doklad; možno změnit v CISELNIK.BTR, čís.:161, Klic0:OBJprv, Popis:požadované číslo typu dokladu
30.10.2002 Sklad6 Export do externích účetních systémů: možno definovat export do DBF s určením typu a délky jednotlivých datových položek FieldName,Typ,Délka,DesMísta=výraz
30.10.2002 Sklad6 Při hromadném zaplacení dokladů lze změnit úhradu také na šekem, pokl.dokladem nebo dobírkou
25.10.2002 Účto Nový příznak faktury: "Nehradit". Při použití v hromadném příkazu k úhradě nebo zápočtu se objevuje varování.
25.10.2002 Účto Při převodu nezaúčtované VYDANÉ faktury nedochází ke změně čísla fa
10.10.2002 Sklad6 Při převodu požadavku do faktury program nabízí aktualizaci cen dle aktuálně platného ceníku (s možností uložit nastavení)
10.10.2002 Sklad6 Nová funkce: Nakládací list za příjmové doklady (stejné zboží s různou cenou cenou se tiskne na samostatném řádku)
30.09.2002 Sklad6 V menu odběratele se zobrazuje nová volba "Individuální ceny". Pokud není ind.cena u odběratele určena, pak se nabídne možnost prohlížet společné individuální ceny (skupina IND*)
30.09.2002 Sklad6 V menu odběratele nebo dodavatele se (v případě zadané skupiny doporučených cen) zobrazuje nabídka "Doporučené ceny"
26.09.2002 Sklad6 Po změně tiskových proměnných (F10 v INI) se autom.načtou nové hodnoty
26.09.2002 Sklad6 Upraven vstup nového dokladu ze seznamu firem (nenalezený typ dokl.)
26.09.2002 Sklad6 Nový číselník skladníků (34)
26.09.2002 Sklad6 Do standardního DEF souboru doplněna sekce [ExpObjCSV] pro export objednávky na dodavatele do souboru (standardně obxxx.CSV)
16.09.2002 Sklad6 Možnost v prodejní operaci dokladu pomocí F11 volit, ze které nákupní operace má být zvolená prodejní operace odepsána (mimo pořadí FIFO)
16.09.2002 Sklad6 Ve vstupu položek objednávky/požadavku (Přidat položky) lze pomocí F11 přepínat mezi zobrazením všech karet a karet s pohybem či zásobou
16.09.2002 Sklad6 Nový druh individuální ceny: "Cena v Kč vč. DPH" (např. pro zadání dočasně platné prodejní ceny s DPH pro akční zboží) - prozatím nefunguje v kapesních počítačích PSION/REVO
16.09.2002 Sklad6 Pokud je pro danou operaci uplatněna individuální cena, pak se její název objeví zvýrazněně v pravé dolní části okna pro vstup operace
16.09.2002 Sklad6 V návrzích objednávek se zvýrazňuje to zboží, které má ve skladové kartě příznak "Zobrazit hlášení u nových pohybů v objednávkách"
16.09.2002 Sklad6 V menu karty je možnost zobrazit položky požadavků (kód menu 51,20). Je vhodné ale aktualizovat strukturu POLOZKA
16.09.2002 Sklad6 Převod objednávek z PSIONu REVO - importuje se také položka typ dokl.
16.09.2002 Sklad6 Při převodu objednávky do faktury (F6) se nejdříve nabídne výběr typu dokladu a až teprve potom se pokračuje v běžném převodu objednávky; navíc se nabízí typ dokladu pocházející z nastaveného typu v PSIONu
06.09.2002 Sklad6 Upravena duplikace operace (Alt+D) tak, aby fungovala i pro duplikaci starých operací
06.09.2002 Sklad6 Nový "typ jízdy" ve sledování rozvozů "Výdej skl" pro označení výdeje zboží přímo ve skladu (bez rozvezení)
06.09.2002 Sklad6, Účto Nové funkce pro vyhodnocení výrazů SetVar(promenna,hodnota) a GetVar(promenna) - nastavuje a zjišťuje hodnotu interní proměnné
04.09.2002 Sklad6 Logování změn v pokladních dokladech do LOG.BTR (aby to fungovalo, tak je nutno nastavit sledované údaje ve strukturách souborů - POKLDOKL)
27.08.2002 Sklad6 Při prohlížení operace v dokladu, ve kterém nejsou přístupová práva pro editaci dokladu se zobrazí i další informace (v balení, spotřeba,...)
09.08.2002 Sklad6 Prohlížení zpracovaných sestav (Shift+F7): barevně jsou odlišeny sestavy, které nejsou vytvořeny v daném uživatelském adresáři
09.08.2002 Sklad6 Možnost slovně definovat označení sazby DPH. Při nadefinování nové sazby (např. 0%: zálohy) je nutné upravit tiskové formuláře dokladů a také definici sestav "Soupis daňových dokladů", "TabulkaDPH", "Tržby s pokladnami"
09.08.2002 Sklad6 Možnost počítat Součet dokladů (Celkový přehled za období) dle data UZP +nový kód menu 6,3, kde je výpočet dle data UZP předdefinován
09.08.2002 Sklad6 Možnost ve správci souborů pomocí Alt+F5 importovat záznamy z jiného souboru (soubor musí být otevřen s možností zápisu)
 předchozí  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  z 76 další