logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
27.01.2003 Sklad6 V prohlížení objednávek na dod. zvolené skladové karty se nezvýrazňují žlutě nedodané položky u částečně či zcela převedených objednávek
21.01.2003 Účto Nový formát importu výpisů a exportu hromadných příkazů k úhradě MultiCash (ČSOB, ČS, Raiffeisen Bank, Volksbank, ...)
17.01.2003 Sklad6, Účto V generátoru sestav se do záhlaví sestavy tiskne kód generované sestavy (do rámečku)
15.01.2003 Sklad6 Pokud existuje v indiv.cenách pro nastavení prod.cen chybný záznam (nezadané údaje), pak se pro účely zadávání "Nast.kalkulace PC" ignoruje
15.01.2003 Sklad6 Při hromadném vytváření indiv.cen na základě označených karet lze vybrat, které cenové pásmo se má použít a lze určit, zda se má jako základní použít cena s DPH či bez DPH
14.01.2003 Sklad6 Pokud převádím nedaňový doklad na daňový (DL->Fa), tak se kontroluje, zda už mohla být uplatněna sleva u nedaň.dokladu. Pokud ano, pak se již neuplatňují případné přičítané slevy.
07.01.2003 Sklad6, Účto V interním textovém editoru programu (Alt+E) lze pomocí Ctrl+P vložit speciální znaky pro označení kurzívy, podtrženého či velkého písma.
27.12.2002 Sklad6 V seznamu individuálních cen lze v záhlaví individuální ceny označit danou skupinu ind.cen pro export a případně povolit/zakázat import
27.12.2002 Sklad6 V seznamu ind.cen může být vidět, zda je daná ind.cena označená pro export či import (položky EXPORTOVAT, IMPORTOVAT)
27.12.2002 Sklad6 Při exportu karet (Alt+F5) lze kopírovat i označené individuální ceny (dosud šlo pouze všechny ind.ceny)
27.12.2002 Sklad6 Při exportu karet lze volit, zda se mají přenosové soubory karet a zásob před přenosem vynulovat (pozor: do přenos.souboru nelze vložit 2x kartu se stejným kódem)
27.12.2002 Sklad6 Při importu karet (Alt+F5) se kontroluje, zda má zvolená indiv.cena, která je v přenosovém souboru, povolen import a pokud ano, tak je původní indiv.cena celá odstraněna a doplněna z přenosového souboru (dosud se mazal a nahrazoval kompletní seznam indiv.cen)
27.12.2002 Sklad6 Při změně skladu jsou veškeré soubory (včetně LOG.BTR) uzavřeny již před přihlášením nového uživatele (poté mohou být opět otevřeny)
27.12.2002 Sklad6 V seznamu karet doplněny klávesy Ins a popř. F7 do nápovědy okna
27.12.2002 Sklad6 V seznamu pro nastavení konkrétní individuální ceny lze pomocí F2 vstoupit do okna pro nastavení ind.ceny a skočit přímo na údaj "cena"
27.12.2002 Sklad6 Možnost v seznamu skladových karet označit karty pomocí Ins a ty potom pomocí Alt+I zkopírovat do nastavení individuálních cen (lze tak snadno vytvářet akční ceníky; ceny se upraví v seznamu ind.cen)
20.12.2002 Sklad6, Účto V generátoru sestav lze zvolit nový formát exportu sestavy: Excel SYLK. Tento formát obsahuje i formátování sestavy (barvy, fonty, rámečky) a lze ho přímo otevírat pomocí MS Excel (přípona souborů SLK nebo XLS).
20.12.2002 Sklad6 Import inventur z PDT - opraven drobný problém při otevírání souborů
20.12.2002 Sklad6 V individuálních cenách lze zobrazit kartu pomocí Ctrl+F5
20.12.2002 Sklad6 V kopírování cen v seznamu skl.karet (Alt+F8) lze používat průměrnou NC
28.11.2002 Sklad6, Účto Ve vyhledávání záznamů pomocí F10/Zadání výběrové podmínky nebo při zadávání podmínky v generátoru sestav lze nově u textových položek hledat také údaje začínající zvoleným textem
28.11.2002 Sklad6, Účto Při zadávání podmínky lze na údaji "Zadaná konstantní hodnota" rovnou začít psát hledaný údaj
21.11.2002 Sklad6 Ve verzi EXTZAS a MaxZasoba je doplněn údaj Maximum do skl. zásob
21.11.2002 Sklad6 Ve verzi EXTZAS doplněny stejné funkce jako ve verzi MaxZasoba (čili možnost práce s datumem posl.pohybu na dané kartě + skrývání karet bez pohybu a možnost práce s balením závislým na skladě)
21.11.2002 Sklad6 Možnost v rámci upozornění na nezaplacené faktury (při vystavování nového dokladu) vytisknout upomínku pro odběratele (sekce [Saldo-upomínky])
21.11.2002 Sklad6 Při tisku dokladu se neslučují operace, které mají rozdílnou poznámku
18.11.2002 Sklad6, Účto Nový formát exportu dat v generátoru sestav: CSV-Excel
Místo sestavy je v tomto případě generována CSV databáze s položkami oddělenými tabulátorem a čísla jsou formátována s desetinnou čárkou. Po dokončení výpočtu je nabídnuto zkopírování dat do schránky.
16.11.2002 Sklad6 Při výběru nákupní operace pro danou prodejní operaci (F11) se do prodejní operace přebírá případná poznámka z nákupní operace
14.11.2002 Sklad6 Datum operace (dodávky) ve vstupu operací dokladu je zobrazeno pouze, pokud to v dané situaci má smysl (tzn. buď je ručně určena dodávka nebo jde o starší doklad s více dodávkami nebo má doklad nastaven příznak pro "pevné datum nezávislé na datu UZP). Pro vstup data musí být rovněž vypnut přepínač "Datum dodávky je datum UZP" v INI hodnotách.
14.11.2002 Sklad6 Možnost kontrolovat vyplnění údaje náleží k faktuře u vybraných typů dokladů (nový přepínač v typech dokladů)
11.11.2002 Sklad6 Při vystavování účtenky (v evidenci dokladů) se kontroluje, zda datum vystavení souhlasí s aktuálním datem.
11.11.2002 Sklad6 Při vytváření nové dodávky se kontroluje, zda v dokladu existují nové operace, které mají jiné označení dodávky než je nová dodávka a pokud ano, tak se nabídne změna označení dodávky dle nového zadání
11.11.2002 Sklad6 Pokud se při vystavování nového dokladu použije funkce pro vytvoření nové dodávky, tak se respektují zadané datumy a dodávky u operací (datumy pouze pokud je v INI zapnut přepínač Datum dodávky dle data UZP)
08.11.2002 Sklad6 Upraven způsob určování sazby DPH u operací s ručně změněnou sazbou DPH
08.11.2002 Sklad6 Možnost nastavit některé parametry při vytváření alternativní sestavy (Alt+F7). Nastavení se vyvolá pomocí F10.
08.11.2002 Sklad6 Možnost při přípravě alternativní sestavy vytvořit místo běžné sestavy export dat do CSV formátu (text oddělený např. tabulátorem)
08.11.2002 Sklad6 Nová funkce v prohlížení databází: Ctrl+Ins: zkopíruje vybrané záznamy do schránky Windows nebo do schránky programu. Je nutné nejdříve pomocí Enter označit ty sloupce, které se mají uložit. Do schránky Windows lze uložit pouze 65520 znaků (více znaků je třeba přenést postupně pomocí označování bloků v editoru). Data zkopírovaná do schránky Windows lze okamžitě vložit do Excelu (např.).
Více
06.11.2002 Sklad6 Možnost zařadit do dané individuální ceny odkaz na jinou individuální cenu (čili jeden zákazník může mít individuální ceny poskládané z více individuálních cen)
06.11.2002 Sklad6 Export dat pro PSIONy exportuje individuální ceny tak, že odkazy na jiné ind.ceny převede na seznam jednotlivých záznamů.
06.11.2002 Sklad6 Opraven výpočet zůstatku konsignačního skladu v Celk.přehledu za obd.
30.10.2002 Sklad6 Při převodu požadavku do faktury program nabízí standardní fakturu jako přednastavený doklad; možno změnit v CISELNIK.BTR, čís.:161, Klic0:OBJprv, Popis:požadované číslo typu dokladu
30.10.2002 Sklad6 Export do externích účetních systémů: možno definovat export do DBF s určením typu a délky jednotlivých datových položek FieldName,Typ,Délka,DesMísta=výraz
30.10.2002 Sklad6 Při hromadném zaplacení dokladů lze změnit úhradu také na šekem, pokl.dokladem nebo dobírkou
25.10.2002 Účto Nový příznak faktury: "Nehradit". Při použití v hromadném příkazu k úhradě nebo zápočtu se objevuje varování.
25.10.2002 Účto Při převodu nezaúčtované VYDANÉ faktury nedochází ke změně čísla fa
10.10.2002 Sklad6 Při převodu požadavku do faktury program nabízí aktualizaci cen dle aktuálně platného ceníku (s možností uložit nastavení)
10.10.2002 Sklad6 Nová funkce: Nakládací list za příjmové doklady (stejné zboží s různou cenou cenou se tiskne na samostatném řádku)
30.09.2002 Sklad6 V menu odběratele se zobrazuje nová volba "Individuální ceny". Pokud není ind.cena u odběratele určena, pak se nabídne možnost prohlížet společné individuální ceny (skupina IND*)
30.09.2002 Sklad6 V menu odběratele nebo dodavatele se (v případě zadané skupiny doporučených cen) zobrazuje nabídka "Doporučené ceny"
26.09.2002 Sklad6 Po změně tiskových proměnných (F10 v INI) se autom.načtou nové hodnoty
 předchozí  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  z 75 další