logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
27.05.2003 Účto Možnost pomocí Ins vložit v definování výkazu do výkazu volný řádek (všechny následující řádky včetně odkazů jsou zvětšeny o 1).
25.05.2003 Sklad6 Opraven problém při vyhodnocování funkce Trim v generátoru sestav
23.05.2003 Sklad6 Nový dialog pro nastavení parametrů při tisku nakládacího listu. Je možné vybírat název sestavy a způsob třídění z číselníku. Nový způsob třídění nakládacího listu dle dodavatele a kódu dodavatele
16.05.2003 Sklad6 Import inventury z PSIONu Revo - po úspěšném dokončení se smažou zdrojové přenosové soubory INV.TXT a IPO.TXT
08.05.2003 Sklad6 Ze skladového systému je exportován také seznam množstevních slev pro počítače PSION (SlevyBal)
26.04.2003 Sklad6 Při tisku požadavků/objednávek (F7) lze vytisknout také sestavu "Zboží->zákazníci" za označené doklady
26.04.2003 Sklad6 Nová sestava při tisku požadavků/objednávek (F7) "Plán spotřeby materiálu". Na základě kalkulací/norem výrobků (Výrobky a materiál) se spočítá celkový potřebný materiál na objednané výrobky.
26.04.2003 Sklad6 Při zadávání nových odběratelů/dodavatelů se kontroluje, zda se již v seznamu nevyskytuje shodné IČO. Pokud ano, tak se nabídne rozšíření IČO (za pomlčkou), které dosud neexistuje.
24.04.2003 Sklad6 Opraveno kódování češtiny v titulku okna (při práci v okně Windows).
18.04.2003 Sklad6 V maloobchodním prodeji lze nastavit, že individuální ceny se uplatňují až na konci účtenky (což znamená, že kartu zákazníka s indiv.cenou lze vybrat/načíst až na konci účtenky). Při takto definované indiv.ceně se nekontroluje pomocí přístupových práv, zda je výsledná cena nulová
18.04.2003 Sklad6 Možnost při automatické uzávěrce pokladen zaevidovat zvlášť položky účtenek, které mají nulovou prodejní cenu (v nastavení prodeje na pokladně lze určit i typ dokladu - např. "odpis"). Pokud je nastaveno v typu dokl. dohledání NC, pak se zboží odepíše v NC
18.04.2003 Sklad6 Zaveden nový typ skladové karty: Materiál. Chování má podobné jako zboží-pevná cena, pouze v některých sestavách se počítá zvlášť. (navíc je třeba zkontrolovat číselník druhů pohybů do účta)
18.04.2003 Sklad6 Při výběru karty ze seznamu nejsou zobrazeny ty karty typu materiál, které mají nulovou prodejní cenu (u prodejních daňových dokladů). Plné zobrazení je možné přepínat pomocí F11.
11.04.2003 Sklad6 V Nastavení prodeje na pokladně lze definovat tzv. pokladní místa. Pokud jsou pokladní místa definována, pak se v maloobchodním prodeji nabízí nejdříve výběr účtovaného pokladního místa a v průběhu zápisu účtenky se lze pomocí F11 přepnout na jiné pokladní místo
08.04.2003 Sklad6 Opraven vstup nových dokladů (příjemek) ze seznamu dodavatelů
08.04.2003 Sklad6 Ošetřeny další chybové stavy při výpočtu optimální zásoby
08.04.2003 Sklad6 Při zadávání zákaznické karty v prodeji na pokladně se u dlouhých kódů eviduje posledních 9 míst z čísla karty (dosud nic)
08.04.2003 Sklad6, Účto V rámci přihlášování uživatele lze v režimu výběru databáze pro zvoleného uživatele vyhledávat databázi přímým psaním počáteční části označení databáze (funguje dobře pro databáze označené velkými písmeny)
08.04.2003 Sklad6, Účto Pokud při vyvolání funkce "Změna skladu" (popř. "Změna uživatele") uživatel podrží Shift, pak se neprovádí výběr uživatele, ale rovnou výběr skladu pro stejného uživatele (uživatel musí mít přístup do více databází). Pokud má v jiném skladu uživatel stejné heslo, pak dojde i k automatickému přihlášení.
Více
07.04.2003 Sklad6, Účto V systémových tabulkách (struktury souborů, indexy, ...) je možné používat hromadné kopírování, hromadné naplňování a hromadné mazání
06.04.2003 Sklad6 Při kopírování dokladu se nemění po stisknutí Enter opravené jméno přenosového souboru
06.04.2003 Sklad6, Účto Při vyhledávání údajů v seznamech (F10) kde není určen třídící klíč se i u neserverové verze programu vytváří automatický index, čímž je zajištěno správné zobrazení filtrovaného seznamu
27.03.2003 Sklad6 Upraven problém se zamykáním záznamů při současné práci více uživatelů v dokladech ve sledování rozvozů
24.03.2003 Sklad6, Účto V adresáři odběratelů/dodavatelů jsou vyřazené adresy označeny tmavě modrou barvou
24.03.2003 Sklad6, Účto Změněn způsob zobrazování inverzní položky (aktuálního řádku) při listování v seznamech (jsou respektovány také jiné barvy než jen běžná barva a zvýrazněná barva)
24.03.2003 Sklad6 V režimu zobrazování poslední ceny se hledá předchozí cena (z operace, která datumově přechází dané operaci)
10.03.2003 Sklad6 Nový číselník (54) Bonusy za odběr (kód menu 15,27). Číselník určuje kolik bodů bonusu bude přiděleno odběrateli za odběr zboží. Funguje pouze, pokud je zapnut nový přepínač sledovat v typech dokladů "Bonusy počítat dle nastavení sklad.karet" (lze definovat např. 10 bodů za 1000 Kč odběru). Vypočítané bonusy se zapisují do adresáře odběratelů.
10.03.2003 Sklad6 Ve skladových kartách na straně č. 2 (PageDn v opravě skladových karet) se ukazuje Typ výpočtu bonusu. V případě varianty "hodnota +-" lze navíc ručně zadat konkrétní hodnotu bonusu (např. odměna = -150 bodů)
10.03.2003 Sklad6 V prohlížení skladové karty (např. po Ctrl+F5) lze měnit zobrazovanou stranu skladové karty pomocí PageUp/PageDn a zobrazení dohodnutých NC pomocí Ctrl+P
10.03.2003 Sklad6 V číselníku skupin zboží lze přidávat nové zboží také stisknutím Enter na posledním prázdném řádku
10.03.2003 Sklad6 V zadávání příjmových operací se při změně NC navíc objevuje informace o dohodnuté NC a případně i varování, že nesouhlasí s NC
08.03.2003 Sklad6 Ve vstupu operací lze zapnout režim, kdy se ve vstupu operace bude zobrazovat informace o datumu posledního pohybu a ceně zboží u stejného dodavatele/odběratele (F10 v detailu operace/Zobrazovat poslední cenu)
06.03.2003 Účto Při tisku formulářů lze používat vlastní tiskové proměnné definované v nastavení INI hodnot (F10)
01.03.2003 Sklad6 V tabulce pro vracení obalů v dokladu se v případě, že v tabulce je příliš mnoho obalů, vypisují nejdříve obaly s nalezeným obalovým kontem pro daného zákazníka a pak až obaly bez nalezeného obal.konta
01.03.2003 Sklad6 Kontrola celých balení při převodu z požadavku do faktury (při zapnutém přepínači) se provádí až po případném zkrácení objednaného množství z důvodu rezervací či nedostatečné zásoby
01.03.2003 Sklad6 Při převodu objednávky do faktury se při změně objednaného počtu (rezervace, zásoba, balení...) kontroluje, zda vydávaný počet přepravek je celé číslo
28.02.2003 Sklad6 Import objednávek ve formátu PAS (PEPSI Americas), export stavu zásob ve formátu PAS, export prodejů ve formátu PAS
26.02.2003 Účto Při tisku hromadných příkazů k úhradě se počítá také splatnost za jednotlivé faktury a také průměrná splatnost za sdružené platby (#112)
26.02.2003 Sklad6 Nová varianta programu EXTDOK: umožňuje sledování dalších informací v dokladech (rozšíření obou řádků pro označení jména firmy z 20 na 40 znaků-standardně se ale tiskne pouze prvních 20)
24.02.2003 Sklad6, Účto Upraven ovladač tiskárny pro výstup do souboru bez řídících znaků, tak aby odstranění řídících znaků fungovalo i pro podtržení, horní a dolní index a velké písmo (mění se i soubor PRINTER.DEF)
17.02.2003 Sklad6 Nová varianta programu EXTADR: umožňuje sledování dalších informací v adresáři odběratelů a dodavatelů (rozšíření obou řádků pro označení jména firmy z 20 na 40 znaků-standardně se ale tiskne pouze prvních 20, totéž pro odběrné místo; email; stát; rozvozová trasa; Id.č.fakturačního místa; Id.č. odběrného místa)
17.02.2003 Sklad6 Nový číselník 36: Rozvozové trasy
07.02.2003 Účto Nová položka menu "Načtení výpisu ABO" s možností volby, zda chci smazat předchozí výpisy ABO (kód menu 4,15)
07.02.2003 Účto V tisku výpisu ABO se tiskne i číslo účtu a název klienta (dle výpisu)
07.02.2003 Účto Ve výkazech se vedle čísla střediska tiskne i název střediska
31.01.2003 Sklad6, Účto Upraven ovladač klávesnice progamu tak, aby nebyly problémy s externím ovladačem české klávesnice z Windows v makro režimech
27.01.2003 Účto Opraven výpočet DPH při povinosti krácení nároku na odpočet
27.01.2003 Účto Automatické číslování faktur v poštovní knize (tj. u faktur přijatých nebo vydaných se zakázaným účtováním)
27.01.2003 Účto Upraven import výpisů z formátu MultiCash
27.01.2003 Sklad6 V objednávkách na dod. se z adresáře odběratelů přebírá údaj Osoba
 předchozí  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  z 75 další