logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
06.10.2003 Účto Ve variantě EXTUCTO lze v programu provádět párování záloh. Účet musí být označen příznakem pro párování záloh a typ faktur musí být označen pro evidenci nevyúčtovaných záloh
06.10.2003 Sklad6, Účto Opraven problém při kontrole volného odběrného místa (jednoznačné IČO). IČO bylo vžy kontrolováno pouze u odběratelů a ne u dodavatelů.
02.10.2003 Sklad6 Při tisku dokladu se ukládá čtyřřádková textová poznámka, takže při opravě dokladu nebo opětovném tisku se nabídne uložený text
02.10.2003 Sklad6 Možnost třídit nakládací list dle názvu skladové karty
30.09.2003 Sklad6 Při vstupu nového dokladu ze seznamu odběratelů se nyní správně bere cenové pásmo i fakturační bank.účet z karty odběratele nebo z typu dokladu
24.09.2003 Sklad6 Při přenosu z požadavku do faktury se u příslušných typů dokladů kontroluje, zda prodejní cena není menší než poslední nákupní cena
23.09.2003 Účto Opraven problém při zaúčtování kontací se stejnou zakázkou zapisovanou různou velikostí písmen (verze EXTUCTO)
23.09.2003 Sklad6 Interní změna způsobu výpočtu bonusů za odběr zboží (výpočet bonusu je prováděn v rámci evidování dokladů = zrychlení). U varianty programu EXTDOK je navíc bonus evidován v hlavičce dokladu
23.09.2003 Sklad6 Opraven problém při výpočtu bonusu za adresu (bonusy se za některých okolností odečítaly)
22.09.2003 Sklad6 Export dat pro PSION: možnost exportovat saldokonta ze skladu nebo z účta podle odběrných míst (původně pouze za celé fakturační místo)
17.09.2003 Sklad6 Ve vstupu skladové karty je na druhé straně skladové karty (PageDn) místo údaje Hmotnost údaj Hmotnost2 (u některých verzí programu)
17.09.2003 Sklad6 Při vstupu nového dokladu ze seznamu odběratelů se nyní správně bere předdefinovaný typ úhrady buď z karty odběratele nebo z typu dokladu
29.08.2003 Sklad6 Opraven problém při dohledávání názvu skupiny zboží při tisku ceníků s nadpisy za skupiny zboží
29.08.2003 Sklad6 Nová možnost při tisku vícesloupcových ceníků mít v sestavě záhlaví strany, ve kterém je i číslo stránky (v DEF souboru je sekce pro hlavičku stránky oddělena pomocí řádků -HH a číslo strany je nahrazeno symbolem {PAGE}
29.08.2003 Sklad6 Tisk objednávek na dodavatele: Proměnná #32 nyní obsahuje hmotnost obalů
24.08.2003 Sklad6 Nový typ zaokrouhlení celkové částky dokladu: na 50h
24.08.2003 Sklad6 Nové typy zaokrouhlení individuálních cen a zaokrouhlení jednotlivých položek v účtence v maloobchodním prodeji - cenu bez DPH na 50h nebo cenu vč.DPH na 50h
24.08.2003 Sklad6 Hromadné zpracování dokladů ve schránce: možnost při zpracování více označených dokladů sloučit položky dle kódu (popř. i dle ceny); pokud sloučení neprovádím, pak se před každý blok operací vloží samostatný řádek (účet »DOKLAD), kde v popisu je označení vkládaného dokladu
24.08.2003 Sklad6 U rozšířené evidence adres (EXTADR) doplněna třetí strana do dialogu pro vstup odběratele/dodavatele (id.čísla firmy, stát, email). Do druhé strany doplněno i ve standardní verzi Bonus a datum posledního pohybu
24.08.2003 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů: "Zahrnout do výpočtu optimální zásoby"
20.08.2003 Sklad6 Pokud je v seznamu dokladů označeno více než 10 záznamů pomocí Ins, pak program před vyskočením pomocí ESC zobrazí varování s možností vrátit se zpět do seznamu
19.08.2003 Sklad6, Účto Opraven ovladač myši, neměla generovat by se generovat výjimka, pokud budu hýbat myší v době delšího výpočtu
19.08.2003 Sklad6, Účto Změna režimu prohlížení všech seznamů: možnost i v prázdném seznamu skrolovat vlevo a vpravo
18.08.2003 Sklad6 Změna přístupu k rezervacím (vzniklých např. z rezervovaných požadavků) - pokud má více odběratelů rezervované stejné zboží a není přitom dostatečná zásoba k uspokojení všech požadavků, pak se přesto povolí zaevidování dokladu pokud počet je menší než rezervace (dosud bylo nutné napřed smazat nějakou rezervaci)
18.08.2003 Sklad6 Nové kódy menu 4,100 až 4,105 pro založení nového požadavku s předem určeným stavem (100=nepřevedeno, 103=nepřevádět, 104=cen.nab,105=rez.)
18.08.2003 Sklad6 Vstup poznámky k dokladu v menu pro tisk dokladu: pokud existuje MEMO.BTR, pak se místo čtyřřádkového vstupu objeví editor. Poznámka může být uložena a tisknuta v tiskovém formuláři (pod hlavičkou před prvními položkami). Kód menu 19,38: pův.poznámka, 19,37:vždy vstup dlouhé poznámky
18.08.2003 Sklad6 Hromadné kopírování dokladů - možnost označovat doklady jako převedené (stejný přepínač jako pro převod do účta)
18.08.2003 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů "Zobrazovat nabízené číslo u nových dokladů"
14.08.2003 Sklad6 Pro uživatele, kteří nemají právo neomezeně fakturovat přev.příkazem se při kontrole saldokonta kontroluje také údaj Limit v adrese odběratele (pokud není 0, pak musí platit Limit > celkem dluh)
14.08.2003 Sklad6 Při vystavování nových dokladů nebo při převodu z objednávek se naplňuje údaj středisko z karty odběratele (druhá strana)
19.07.2003 Sklad6 Některá práva související s právem evidovat doklad jsou testována v rámci procedury evidování dokladu, takže ani pomocí speciálních a doplňkových funkcí programů nelze tato práva obejít
19.07.2003 Sklad6 Při vyvolání funkce "Zrušit zadávání" u nového dokladu, který má více než 1 operaci se program zeptá, zda skutečně chcete zrušit zadávání.
19.07.2003 Sklad6 V dialozích pro vstup dodatků dokladu (vč. různých přehledů za doklad) se testují vybraná přístupová práva (např. právo měnit typ úhrady)
19.07.2003 Sklad6 Test saldokonta se provádí pouze když soubor se saldokontem existuje (není hlášena chyba o neexistenci souboru)
19.07.2003 Sklad6 V odběratelích je nový údaj pro zadání střediska, ke kterému odběratel přísluší (vhodné obzvláště pro odběratele s komisním skladem)
19.07.2003 Sklad6 Nová funkce: Vyúčtování prodeje z konsig.skladu odběratele. Do seznamu zboží se zadá prodaný počet a počet, který si odběratel nově naskladňuje a program vytvoří odpovídající doklady
05.07.2003 Sklad6 Možnost hromadného vložení označených dokladů do schránky (Alt+F5 v dokladech)
05.07.2003 Sklad6 Nová funkce: Hromadné zpracování dokladů ve schránce (kód menu 1,48 pro zjednodušené evidování, kód menu 1,47 pro více zabezpečené evidování). Funkce otevře schránku (přenosový soubor) o pak pomocí F2, Enter nebo Ctrl-Enter se zaeviduje doklad. Je možné hromadně pracovat s více označenými doklady (Ins)
05.07.2003 Sklad6 Při přenášení dokladu pomocí schránky se nově přenáší také informace o názvu karty, poznámce v operaci a rozšířené informace o cenách.
30.06.2003 Sklad6 Při přidávání dokladů do rozvozů se u dokladů bez IČO zkouší dohledat adresa dle IČO z příslušné objednávky. Obdobně se nastavuje i pořadí na trase
30.06.2003 Sklad6 Nový pohled na doklady v rozvozu - pokud je definován nový index pro práci s pořadím na trase, pak se zobrazuje pořadí na trase v základní části seznamu (+možnost editace pomocí F2 spolu s poznámkou nebo zvlášť pomocí F9)
30.06.2003 Sklad6 Pokud je označeno v rozvozu více dokladů pomocí Ins, pak klávesa F9 nabízí možnost hromadně očíslovat (pořadí na trase) všechny označené doklady (volí se první pořadové číslo a krok)
19.06.2003 Účto Možnost kopírování výkazů přes přenosový soubor (Alt+F5)
19.06.2003 Účto Upraven standardní výkaz ROZVAHA 2003
16.06.2003 Sklad6 U příjemek se zadanou slevou se program po potvrzení slevy zeptá, zda se mají změnit nákupní ceny u skladových karet podle slevněných cen
01.06.2003 Sklad6 Rozšíření možností exportu pokladních dokladů do CSV formátu o možnost exportovat také řádky (platby) pokladních dokladů
30.05.2003 Sklad6 Při importu individuálních cen (Alt+F5 v kartách) se z přenosového souboru importují také všechny indiv. ceny, které v akt.seznamu indiv.cen nemají zaveden popis a nastavení indiv.ceny
30.05.2003 Sklad6 V exportu do Účto 98-02 do DBF (do CSV) je možnost převádět pouze doklady, které jsou označeny jako uzavřené
30.05.2003 Sklad6 Do účetnictví se přenáší informace o pořadovém čísle bankovního účtu (vlastní firmy), který byl uveden ve faktuře. Předpokladem je, že v účtu jsou definovány stejné bankovní účty (stejné pořadové číslo)
30.05.2003 Účto Při importu faktur ze Sklad6 se automaticky importuje poř.č.bank.účtu. Pokud je v příznacích importu nastaven příznak 2, pak se převáděný účet ignoruje
 předchozí  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  z 75 další