logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
15.06.2004 Sklad6 Možnost v rozvozech vytvořit dobropis ke zvolenému dokladu (např. na obaly)
10.06.2004 Sklad6 Převod pokladní knihy do účetnictví - pamatuje se poslední období a příště se nabídne o den vyšší datum; možnost nastavit jméno přenosového souboru včetně adresáře (INI sekce "POKL_PRV"); po exportu se zobrazuje jméno přenosového souboru vč. adresáře; u dokladů, které nemají řádky/platby se nekontroluje celková částka
10.06.2004 Sklad6 Ve vstupu pokladního dokladu se při změně datumu nastaví také účetní měsíc a datum zd.plnění
31.05.2004 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů "Nabízet adresy ze seznamu" s možností výběru dodavatelé nebo odběratelé (vhodné pro faktury-příjemky vystavované jménem dodavatele)
31.05.2004 Sklad6 Možnost používat tabulku na vrácené obaly i v příjmových dokladech
31.05.2004 Sklad6 Možnost exportovat požadavky odběratelů do formátu HTML (a také do formátu OBX, který umí načíst skladový program)
31.05.2004 Sklad6 Možnost exportovat objednávky na dodavatele do formátu OBX
26.05.2004 Sklad6 Možnost exportovat objednávky na dodavatele do formátu HTML
26.05.2004 Sklad6 Export dat pro přenosné terminály se snímačem čárového kódu (např. CipherLab AG8000), kód menu 3,28 a 3,29 (s ukončením programu s kódem 139)
23.05.2004 Sklad6 Upraveno zpracování individuálních cen v objednávkách na dodavatele a v návrzích objednávek (určuje se správná NC v opravě)
19.05.2004 Sklad6, Účto Upraven export dat v generátoru sestav do formátu SYLK(Excel) - čísla se 2 desetinnými místy a čísla bez desetinných míst se zobrazí se správným formátem. Respektuje se i oddělování tisíců.
14.05.2004 Sklad6 Práce s DIČ upravena tak, aby se vstup choval jako běžná textová položka
13.05.2004 Sklad6 Upraven export objednávek z notebooků (možnost určit adresář, do kterého budou uloženy soubory POZADAV.POL a POZADAV.OBJ (INI sekce "NTBExpObj")
13.05.2004 Sklad6 Při importu požadavků z notebooku se vždy nastaví číslo skladu dle aktuálního skladu, do kterého je prováděn import
10.05.2004 Sklad6 Pokladní kniha ve Sklad6: Zkratkové hlávesy Alt+C, Alt+D, Alt+Z pro přesun na celkovou částku, na datum a na základ DPH
03.05.2004 Sklad6 Upraven dialog pro vracení obalů (pro obaly s DPH) - v případě MO prodeje nebo vracení obalů do faktur se DPH počítalo kladně, přestože počet MJ je záporný (u faktur se automaticky opraví u evidování)
03.05.2004 Sklad6 Dialog pro vracení obalů - ceny se zobrazují vč. DPH; v levé části se zobrazuje také sazba DPH
03.05.2004 Sklad6 Možnost tisknout v obalovém kontu u dokladu ceny včetně DPH (prom.129,179)
24.04.2004 Sklad6 Upraveny některé exporty a sestavy v souvislosti se změnou sazby DPH z 22 na 19 procent
24.04.2004 Sklad6 Upraven převod do účetnictví, tak aby v zaúčtování program dokázal rozlišit původní i novou sazbu DPH, ale v hlavičce faktury v účetnictví se zobrazovaly údaje buď v základní nebo snížené sazbě DPH
16.04.2004 Sklad6 V exportu pro Psion Revo se u odběratelů, kteří mají vyplněn údaj LISTINGID exportují místo oblíbených položek zalistované položky (ve skladové kartě je v údaji Zařazení znak ! následovaný jedním nebo více kódy zalistování)
06.04.2004 Sklad6, Účto V generátoru sestav je možné definovat globální výraz ReportName, který může obsahovat jméno výsledného výstupního souboru. Pro určení jména lze používat výrazy a ostatní proměnné definované v sestavě
např. ReportName="S"+Trim("GSklad")+".TXT"
06.04.2004 Sklad6, Účto Ve Win32 verzi je možné po dokončení výpočtu v generátoru sestav otevírat výsledný datový soubor (např. Sylk nebo CSV) externím programem (např. Excel)
06.04.2004 Sklad6, Účto V adresáři firem a ve vstupu dokladů je zrušen pevný formát DIČ, tak aby šlo zadávat do DIČ např. CZ12345678
04.04.2004 Sklad6 Možnost v exportu pro Psion Revo možnost nastavit export individuálních cen, který využívá nových možností objednávkového programu pro Revo
01.04.2004 Sklad6 V seznamu individuálních cen jsou barevně rozlišeny záznamy, které jsou momentálně časově neplatné
01.04.2004 Sklad6 Ve vstupu dokladu je možné u účtů pro zaokrouhlení dokladu (např. >ZAOKROUHLENI05) zadávat záporné čísla do DPH
29.03.2004 Sklad6, Účto Ve verzi EXTADR je v kartě zákazníka nová záložka s možností zadání provozní doby a doby rozvozu
29.03.2004 Sklad6 V evidenci pokladní knihy (skladové) je možnost definovat kontační předpisy (číselník může být společný s účtem) zvlášť pro příjmové a výdajové pokladní doklady a zvlášť pro první a druhý řádek PD. V případě, že jsou kontační předpisy definovány, pak se použije jiný formát vstupu PD (zvlášť kont.předpis a zvlášť 1.popis)
19.03.2004 Účto Nový formát pro export hromadných příkazů k úhradě do Volksbank
19.03.2004 Sklad6 Rekonstrukce dat/Kontrola dokladů: při nalezení volné operace se nabídne založení prázdného dokladu
19.03.2004 Sklad6 V příjemkách se uplatňuje alternativní individuální nákupní cena NC* (funguje podobně jako IND* u prodeje). Cena se uplatní i u objednávek na dodavatele.
18.03.2004 Sklad6 Možnost v zápisu položek objednávek/karet dle dodavatele filtrovat nepotřebné karty (přepínání pomocí Alt+F)
13.03.2004 Sklad6 Nová funkce při vystavování/opravě dokladu - možnost zadat "akční" individuální cenu platnou pouze pro konkrétní doklad (kód menu 17,58)
13.03.2004 Sklad6 Export karet do DBF - pokud jsou označené pouze některé karty (Ins), pak se exportují pouze tyto označení karty (jinak celý výběr)
09.03.2004 Sklad6 Nový přepínač v INI hodnotách "Platby dokladů přebírat z účta"
09.03.2004 Sklad6 Možnost v seznamu dokladů zobrazovat sloupce Datum platby, Zaplaceno, Zbývá k úhradě. Tyto údaje se přebírají z účta.
09.03.2004 Sklad6 Optimalizace prohlížení kalkulovaných položek v seznamu dokladů
07.03.2004 Sklad6 Nový způsob exportu dokladů do účetnictví - možnost při převodu dokladů mazat odběratele z hlavičky dokladu i z dokladu v účetnictví (nastavení v číselníku typů dokladů); lze nastavit IČO partnera, jehož adresa se má překopírovat do dokladů (161, SK_UC_PRV-, 4)
07.03.2004 Sklad6 V prohlížení dokladů je možné definovat kalkulované sloupce odkazující se na odpovídající faktury z účetnictví (alias FAK.)
07.03.2004 Účto Při zaúčtování zápočtu se automaticky vytváří a ukládá popis DU dokladu (Zápočet: jméno_firmy) - pouze pokud popis nezadal uživatel
07.03.2004 Sklad6, Účto Optimalizace přístupu ke kalkulovaným položkám v prohlížení souborů (zrychlení zpracování kalkulovaných položek založených na výrazu)
01.03.2004 Sklad6, Účto V hledání číselných hodnot pomocí F10/Zadání výběrové podmínky je možnost hledat záporná čísla
01.03.2004 Sklad6, Účto Rozšířené možnosti exportu do DBF (podpora typu Memo, rozšíření číselných typů)
26.02.2004 Sklad6 Po zadání vstupu nové dodávky se nabídne ihned vstup operací (program se nastaví za poslední řádek dokladu)
26.02.2004 Sklad6 Nové předdefinované proměnné v generátoru sestav
KFG_Datum0 .. datum začátku aktuálního roku
KFG_Datum1 .. datum začátku aktuálního měsíce
KFG_Datum .. aktuální datum (tato proměnná existovala již dříve)
26.02.2004 Sklad6 Možnost v menu odběratele nebo dodavatele vyvolávat sestavy z generátoru sestav (kód menu 18). Jsou definovány tyto předdefinované proměnné F_Prijem, F_ICO, F_ICO8, F_Jmeno, F_KJmeno, F_IndCena, F_DopCena
26.02.2004 Sklad6 Možnost u některých položek dokladu zadávat záporná čísla u DPH
26.02.2004 Účto V účtu je možné u faktur, banky a pokladny definovat v menu přímé spuštění sestav z generátoru sestav (menu: 200+kód skupiny, kód sestavy)
25.02.2004 Sklad6, Účto Možnost převádět označené doklady ze Sklad6 přímo do Účta (bez potřeby přenosových souborů). Ve Sklad6 musí být nadefinovány soubory UCTOFAK, UCTOKON a UCTOOBR.BTR; pokud neexistují, použije se standardní způsob přenosu. Přenos se vyvolá pomocí Alt+U v seznamu dokladů nebo rozvozů.
 předchozí  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  z 75 další