logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
29.08.2006 Sklad6 Nová funkce (kód menu 1,60 pro dodací doklady a 2,60 pro příjmové) pro výběr adresy firmy a následné vystavení nového dokladu s typem dokladu určeným z adresy firmy (pokud není určen, nabídne se výběr typů dokladů)
25.08.2006 Sklad6 Nová funkce (kód menu 3,13) pro přepočítání rezervací dle rezervovaných požadavků. Všechny rezervace jsou před rekonstrukcí smazány a jsou nahrazeny položkami z rezervovaných požadavků.
25.08.2006 Sklad6 Nové přístupové právo 59: Právo opravovat převedené pokladní doklady (pokladní kniha)
25.08.2006 Účto Nový dialog pro hledání ve fakturách (hledání podle vzoru). Nový dialog umožňuje snadné vyhledání faktur dle základních informací z faktury (číslo od-do, var.symbol od-do, jméno, IČO, datumy od-do, ...)
24.08.2006 Sklad6 Nová funkce (kód menu 3,11) pro tisk štítků s EAN kódem s možností přepočtu hmotnosti na kusy. Vstup podporuje převzetí hmotnosti přímo z váhy (CAS) přes seriový kabel (číslo COM portu určuje proměnná VAHACAS).
24.08.2006 Sklad6 Možnost u odběratelů založit evidenci odběratelských karet (více karet pro 1 IČO) - např. kartičky s EAN kódy pro identifikaci zákazníka. Karty se editují v nabídce "Jednání/úkoly/dokumenty" v menu odběratele (kód evid. 5, typ zprac.4). Číslo karty pak lze hledat v odběratelích v kolonce "Kód" (hodnota proměnné ADRINFOEAN musí být nastavena na 5)
21.08.2006 Sklad6 Možnost třídění soupisu položek z požadavků (proměnná "SOUPPOLTR") dle skupiny zboží, dle dodavatele, dle kódu2 nebo dle názvu karty. Současně lze na konci soupisu vytisknout přehled čísel dokladů, ze kterých byl soupis vytvořen (podobně jako u nakládacího listu).
21.08.2006 Sklad6 U většiny editačních položek, které lze vybírat z číselníku (např. položka pro editaci skupiny zboží ve skladové kartě s možností výběru skupiny zboží z číselníku) byla sjednocena klávesa pro vyvolání číselníku na Ctrl+Enter (alternativně Ctrl+J). Původní klávesa pro vyvolání číselníku byla zachována.
Více
15.08.2006 Sklad6 Upraven problém při tisku automaticky generovaných vázaných obalů při tisku požadavků (občas se mohly vytisknout nesprávné počty)
15.08.2006 Sklad6 V menu pro opravu požadavku lze zobrazit položku menu "Záznam změn" (kód menu 0, 47 v menu OBJEDN_OPR), která zobrazí všechny změny s hlavičkou daného požadavku. Předpokladem je používání LOG souboru a dále nastavení, které údaje z hlavičky požadavku chcete sledovat (struktura OBJEDNAV-příznak "logovat změny hodnot" je u starších verzí vypnut)
14.08.2006 Sklad6 Upraveno třídění znaků pro PDA a Psiony (třídění speciálních znaků)
11.08.2006 Sklad6 Při definici individuální ceny pro kódy zboží nebo poznámky lze použít zástupný znak ?, který je ve významu "libovolný znak na dané pozici", např. 20???012* znamená, že kód musí začínat 20, další 3 znaky jsou libovolné, na pozici 6,7 a 8 jsou znaky 012 a dále může následovat cokoli. Tento systém nebude pracovat na PDA a počítačích Psion.
10.08.2006 Sklad6, Účto Ve Win32GUI rozšířena základní paleta barev na 64 barev pro pozadí a 64 pro popředí (písmo). Každá z těchto 64 barev může být vybrána jako libovolná dle možností videokarty (režim RGB)
04.08.2006 Sklad6 Možnost vygenerovat soubor s protokolem o změnách kódů (soubor má interní strukturu, která není určena k prohlížení). Tento soubor pak lze na jiném středisku pomocí další funkce naimportovat a tím hromadně přečíslovat skladové karty stejně jako na hlavním středisku. Protokol o změnách kódů se vytváří na základě logování změn do LOG.BTR. Obě funkce se vyvolávají pomocí Alt+F6 v kartách.
Více
31.07.2006 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI verzi se u vybraných editačních položek (např. u skupiny zboží ve skladové kartě) objevuje vpravo vedle editačního prvku značka symbolizující výběr položky ze číselníku (na značku lze kliknout myší)
31.07.2006 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI verzi se po odklepnutí "Tisk na tiskárnu" čeká na dokončení tisku a až poté je možné pokračovat v další práci s programem (mělo by to vyřešit některé problémy s tiskem)
31.07.2006 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI verzi je upraveno zpracování tisku více kopií (počet kopií lze nastavit u vybraných ovladačů tiskáren v dialogu, který se objeví po stisknutí tlačítka "Tisk" v náhledovém okně)
17.07.2006 Sklad6 Při hledání zboží se nyní pamatují i poslední hledané názvy a kódy, které byly zadány ručně a nabídnou se pro příští hledání (dosud se pamatovali pouze poslední "vybrané" karty (např. do dokladu či obj.)
11.07.2006 Sklad6 V detailu položky požadavku je nyní vidět zásoba skladové karty
11.07.2006 Sklad6 V případě zobrazení více než 80 sloupců je vidět větší okno pro prohlížení operací dokladu a tím i celý název skl.karty (max.30 znaků)
11.07.2006 Sklad6 Pomocí proměnné KarImport,16 lze ovlivnit, zda se má povolit import sazby DPH při importu skladových karet pomocí Alt+F5
11.07.2006 Sklad6, Účto Testování konfiguračních hodnot v nastavení (INI proměnné, tj. číselník 161) rozšířeno o testování varianty, kdy je nastavení platné pouze pro konkrétního uživatele a libovolný sklad (Sklad=0).
Více
10.07.2006 Sklad6 Pomocí proměnné KarImport,38 lze ovlivnit, zda se má aktivovat import karet dle středisek (pouze karty určené pro dané středisko)
10.07.2006 Sklad6 Do importu karet (Alt+F5) doplněn import skladové MJ (EXTKARTA2).
04.07.2006 Sklad6 U dokladů, které mají v typu dokladu nastaveno dohledávání NC ("Dohledat(nastavit) NC vždy" nebo "Dohledat NC u nových op.") se ve vstupu operace nedá zadat cena (cena je určena při evidování dokl.)
04.07.2006 Sklad6 Pokud vypočtená individuální cena vyjde menší než 0, pak se použije cena 0 (s případnými následnými kontrolami nulové ceny)
30.06.2006 Sklad6 Nové pole ve skladové kartě SMJ (skladová měrná jednotka). Obvykle určeno pro zkrácený popis balení (např. karton, přepravka, role, ...). (pouze ve variantě EXTKARTA2)
30.06.2006 Sklad6 Možnost tisku požadavků zákazníků a objednávek na dodavatele pomocí sestavy v QRDesigneru (ve Windows verzi). Standardní jméno sestav pro požadavky je POZADAV.QR2, pro cenové nabídky CENNABID.QR2 a pro objednávky na dodavatele OBJEDNAV.QR2. Sestavu je možné definovat také pro alternativní formuláře (Alt+F8)
29.06.2006 Sklad6 Nová funkce pro kontrolu vratných obalů v dokladu: program sečte všechny vydané vratné obaly a srovná je s množstvím, které by se mělo vydat podle zadaného množství zboží (u kterého je vázaný obal). Položky se záporným množstvím jsou ignorovány.
Více
29.06.2006 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů: Kontrolovat počty obalů před evidováním dokladu. Kontrolovány jsou pouze láhve u zboží. Pokud nesouhlasí vydaný počet s množstvím zboží, pak je zobrazen přehled s následným upozorněním, jestli má být chyba akceptována (záznamy jsou pak logovány).
27.06.2006 Sklad6 Možnost označování pokladních dokladů pomocí Ins. Označené doklady jsou sčítány v dolní hlavičce seznamu pokladních dokladů (příjmové doklady kladně, výdajové doklady zápornou částkou)
21.06.2006 Sklad6, Účto Nová tisková proměnná "StdQR2Mode" určující režim zpracování QR2 sestav. Hodnota 0..editace sestavy, 1..náhled sestavy, 2.. přímý tisk, 3..nová sestava. Pokud není hodnota definována, použije se náhled sestavy.
21.06.2006 Sklad6, Účto Zavedena podpora fulltextového hledání v číselnících (veškeré číselníky, které jsou uloženy v CISELNIK.BTR). Stačí začít psát hledaný text nebo stisknout Ctrl+F9. Je možné zadat i více hledaných slov nebo čísel oddělených mezerou, které musí daný záznam obsahovat. Po potvrzení textu pomocí Enter se vyhledají všechny záznamy splňující podmínku.
21.06.2006 Sklad6 Pokud existuje (ve Windows verzi) soubor se sestavou Operace.QR2, pak se při tisku operací skladové karty tiskne sestava pomocí QRDesigneru (místo standardní textové sestavy)
16.06.2006 Sklad6, Účto Ve Windows verzi je nový grafický generátor sestav (QR designer), který umožňuje tisknout databázové tabulky a jiné formuláře. Design sestavy lze uložit do souboru s příponou QR2. Standardně lze tento generátor sestav vyvolat pomocí Alt+F9 v prohlížení databázových tabulek nebo na většině míst pomocí F7.
Více
16.06.2006 Sklad6 Možnost zaokrouhlovat celkové částky dokladů na celé Kč nahoru
16.06.2006 Sklad6 Možnost tisknout ceníky pomocí nového generátoru sestav. Je možné definovat i vícesloupcové ceníky. Při tisku ceníku se používá standardní dialog pro tisk ceníku, pouze místo formuláře "Seznam karet" se zadá/vybere jméno souboru s formulářem sestavy (s příponou .QR2)
15.06.2006 Sklad6 Při tisku pokladního dokladu z menu pro tisk dokladu (F8) lze určit, do které pokladní knihy se má pokladní doklad zapsat (při existenci více pokladních knih), kód menu 53,x (x..číslo pokl.knihy)
15.06.2006 Sklad6 Při vytváření pokladního dokladu pomocí Ctrl+P v rozvozech se pokladní doklad zapisuje do pokl. knihy dle nastavení konfigurace programu
15.06.2006 Sklad6 V přehledu karet upraveno vyvolávání menu pro speciální funkce (Alt+F6). Nyní je možné toto menu včetně přístupových práv definovat pomocí standardního nastavení v systémovém menu ("KARTA_SPC")
12.06.2006 Sklad6 Při výběru skladové karty (v seznamu skladových karet) v dokladech, požadavcích a objednávkách se zvýrazňují položky, které jsou již v daném dokladu obsaženy (pouze ve Win32 GUI nebo console verzi)
12.06.2006 Sklad6 Při vystavování nového dokladu je možné, aby program pro daný typ dokladu (např. faktury) zkontroloval, zda existují jiné typy dokladů (např. dodací listy) na stejného odběratele/dodavatele. INI proměnná programu "TestDokl-" nebo "TestDokl+", typ dokladu, do popisu dát typy dokladů oddělené lomítky.
09.06.2006 Sklad6 Nová možnost importovat zvolené cenové pásmo z DBF souboru (Alt+F6 v přehledu karet). Jako klíčová položka pro dohledání skladové karty může sloužit Kód dodavatele, EAN kód nebo interní kód zboží. Pomocí proměnných programu "ImpCenDBF" lze nastavit jména klíčových a datových položek z DBF (0..kód dodavatele, 1..interní kód, 2..EAN kód, 3..název zboží, 4..cena)
06.06.2006 Sklad6 Nové přístupové právo 58: Právo vydávat skryté skladové karty (nedovolí vydávat a evidovat skladové karty, kde Zobrazit = nikdy
06.06.2006 Sklad6 Pokud byl doklad před zaevidováním změněn (zaeevidován) jiným uživatelem, pak program druhému uživateli nedovolí zaevidování dokladu. Pomocí proměnné "EvidOprDok" lze povolit evidování i v tomto případě.
31.05.2006 Sklad6 Pokud program pracuje v režimu práce s možností více dodávek (datum dodávky může být různé u každé dodávky), pak program při přeevidování dokladu se změněným datumem UZP kontroluje, zda je v dokladu pouze 1 dodávka. Pokud ano, pak se u této dodávky nastaví datum dodávky dle datumu UZP z hlavičky dokladu.
29.05.2006 Sklad6, Účto Nový číselník PSČ. Soubor je možné nahrát již naplněný. Pro práci s tímto číselníkem je nutné aktualizovat struktury souborů. Po zadání PSČ v adresáři odběratelů či v dokladech se dohledá město. Pomocí Ctrl+Enter je možné vyvolat číselník s možností hledání.
26.05.2006 Sklad6 V exportu dat pro PDA jsou oblíbené položky tříděny dle názvu
16.05.2006 Sklad6 Nová možnost povolit import položky skladové karty Zobrazit pomocí proměnné KarImport,13 (nenulová hodnota v popisu znamená povolený import)
15.05.2006 Sklad6 Vylepšeno prohlížení databázové tabulky generované pomocí Alt+G v přehledu dokladů nebo karet: doplněny celkové součty a vylepšeno označování a alternativní tisk záznamů.
 předchozí  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  z 76 další