logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
05.04.2006 Sklad6 V nastavení exportu dat pro PDA (nastavení dealerů) je nová položka Stav exportu. Pokud zadaný záznam má v tomto údaji nenulovou hodnotu, pak se data pro zvoleného dealera negenerují. Lze nastavit, že se pro daný sklad generují pouze data pro dealera s určeným stavem exportu.
05.04.2006 Sklad6 Nový způsob fulltextového vyhledávání v adresáři odběratelů a dodavatelů. Po zadání jedné nebo více částí textu oddělených mezerami do údaje "Hledání: Jméno" se stisknutím Ctrl+Enter vyhledají všechny firmy, které mají ve fakturační adrese, odběrném místu, kontaktní osobě či skupině firem všechny hledané údaje.
Více
05.04.2006 Sklad6 Výpočet optimálního množství - v úvahu se nyní bere také dodací cyklus v kartě dodavatele (dodací cyklus se vyhodnocuje v pořadí: skladová karta->karta dodavatale->dod.cyklus zadaný při výpočtu optima
05.04.2006 Sklad6 Ve Win verzi: upravena podpora středně velkého písma na 75% velikosti standardního písma (nastavení je možné ovlivnit v registru)
28.03.2006 Sklad6 Doplněna možnost povolit pro všechny nebo jen zvolené uživatele importovat nové skladové karty z přenosových souborů (a to jak přenosové soubory s doklady, tak i přenos.soubory s kartami)
28.03.2006 Sklad6 Nová možnost odesílat z evidence událostí k adrese (jednání/akce) SMS přes GSM bránu (prozatím pouze GSM brána ATEUS), SMS je rovněž zaznamenána do evidence jednání k adrese
28.03.2006 Sklad6 Upraveno prohlížení adres odběratelů a dodavatelů, takže by již nemělo docházet ke vzájemnému blokování (např. při zápisu posledního odběru či bonusu do adresy)
23.03.2006 Sklad6 Možnost prohlížet poznámky k adrese v menu pro práci s dokladem (kód menu DOKLAD_OP2 16,61 a DOKLAD_SLN 17,61)
23.03.2006 Sklad6 Nová funkce pro hromadné odesílání mailů s přílohou (např. ceníky ve formátu DBC) i bez přílohy. Kód menu 7,40. Ve Windows verzi program umožňuje vybrat ze 3 způsobů odeslání:
EML, Simple MAPI, SMTP.
Více
23.03.2006 Sklad6 Nový číselník 72 pro editaci souborů k odeslání pomocí e-mailu (15,40)
20.03.2006 Sklad6 Nový způsob fulltextového hledání skladových karet: v údaji Hledání-Název karty můžete zadat počáteční část hledaného názvu zboží a pak mezerami oddělenou jednu nebo více částí názvu zboží, které se musí vyskytovat kdekoli v názvu zboží. Pokud bude hledaný text začínat mezerou, pak se bude hledat vždy podle obsahu, ale budou se přitom procházet všechny skladové karty.
Více
20.03.2006 Sklad6 Ve variantě EXTKARTA2 je rozšířen název skladové karty na 50 znaků. Pro tisk takto dlouhého názvu je třeba upravit tiskové sestavy.
07.03.2006 Sklad6, Účto Při editaci výčtových položek je možné použít klávesy Home, Ctrl+Home a Ctrl+Y pro nastavení na první položku a End a Ctrl+End pro poslední. Současně je možné vyvolat pomocí Ctrl+PageDn (nebo Ctrl+šipka dolů/nahoru ve Win verzi) nabídku všech možností. Nabídku lze také vyvolat kliknutím myši na výčtovou položku
27.02.2006 Sklad6 Při hromadném kopírování cen mezi cenovými pásmy (Alt+F8 v přehledu skladových karet) se nyní provádí změna cen pouze u karet označených pomocí Ins. Pokud nejsou žádné karty označeny, pak se změna cen provede na všech zobrazených kartách (jako dosud)
17.02.2006 Sklad6 Při importu NOX souboru s objednávkami s notebooku je možnost zobrazit rozdíly v adresách, které jsou v přenosovém souboru a v aktuálním adresáři formou sestavy. Pro přenos adres musí být na notebooku i v PC zapnutý export/import adres
17.02.2006 Sklad6 V adrese odběratelů je rozšířen význam údaje Plátce o nové hodnoty:
plátce, běžný, neplatič, solidní, extra, LImitPoSP, vyřazen, LimitCSal, LimitCSPS, LimitCS+1.
Více
10.02.2006 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů (F10): [x] Povolit evidování operací s obaly do obalového konta. Přepínač je vhodné vypnout pouze u interních a inventurních dokladů. Při evidování dokladu se pak při zápisu do obalového konta řídí tímto přepínačem. Standardně je přepínač zapnutý. Při evidování dokladu se vymaže případné původní obalové konto za doklad i v případě, že přepínač je vypnutý.
06.02.2006 Účto Nová sekce v definičním souboru "Faktury a platby". Pokud sekce existuje, pak se při tisku saldokonta dle názvu nebo IČO vytiskne přehledný seznam faktur rozskupinovaný dle firem s přehledem případných plateb
06.02.2006 Účto Upravena a zpřehledněna standardní sestava "Faktury a kontace" pro tisk seznamu faktur spolu s kontacemi či platbami
03.02.2006 Sklad6 Změna individuálních cen v menu odběratele/dodavatele závisí na přístupovém právu 6 (právo měnit ceny). Pokud je právo vypnuto, individuální ceny se zobrazí pouze v režimu čtení.
31.01.2006 Sklad6 V nastavení generování dat pro PDA (vč. Psion) lze nadefinovat v číselníku dealerů více řádků se stejným výstupním adresářem. V tomto případě se pak generují jen jedny data obsahující údaje od všech dealerů, kteří mají stejný výstupní adresář (vhodné využití např. pokud jeden dealer používá více označení/zakázek)
25.01.2006 Sklad6 Podpora generování dat pro PDA (vč. např. Nokia komuninátoru)
18.01.2006 Sklad6 Možnost v menu pro práci s nákupní operací nadefinovat položku menu, pomocí které je možné prohlížet operace párového dokladu, který má jiný typ dokladu, ale má stejné číslo dokladu.
05.01.2006 Sklad6 U nových adres je přednastavena úhrada v hotovosti
05.01.2006 Sklad6 Nová možnost přenášení zůstatků skladu z jedné databáze do druhé databáze. Převod nahrazuje stávající převod zůstatků pomocí "inventury". Nyní stačí připravit nový (prázdný) sklad a ve starém skladu pomocí Služby/Nastavení programu/Oprava INI.hodnot stisknutím Alt+F6 vyvolat převod dat.
Více
23.12.2005 Sklad6 V režimu přidávání položek objednávky do seznamu skladových karet lze nyní hledat pomocí F10 podobně jako ve skladových kartách, podobně pomocí F6 a Shiftt+F6 se hledá zadaný text v libovolné části názvu karty
23.12.2005 Sklad6 Do evidence adres (odběratelé a dodavatelé) doplněna nová nabídka do menu Jednání/Úkoly/Dokumenty umožňující evidenci plánovaných a uskutečněních jednání a akcí, úkolů souvisejících s adresou, dokumenty (např. odkazy na smlouvy, obrázky apod.) a evidenci dalších kontaktů (jméno, telefon, adresa, ...).
Více
19.12.2005 Sklad6 Pomocí replikací lze přenášet i poznámky a obrázky ke skladovým kartám
19.12.2005 Sklad6 Pokud jsou u karty definovány varianty (obrázky ke kartě), pak při vstupu objednávky je možné mezi těmito variantami vybírat. Současně je možné pomocí Ctrl+F8 zobrazovat obrázek (popř. dokument), který je u varianty definován
19.12.2005 Sklad6 Nová možnost nastavit při vstupu požadavku, zda se má nabídnout editace adresy odběratele (Číselník INI(161) - EditAdrObj, proměnná 0, popis = 1 pro editaci s ukončení editace možností ESC nebo 2 pro vynucené potvrzení adresy klávesou F2)
19.12.2005 Sklad6 Ve vstupu nové adresy se kontroluje, zda je zadáno IČO
09.12.2005 Sklad6 Rezervace - pomocí klávesy F8 lze vyvolat dialog pro zadání balení
09.12.2005 Sklad6 Ve vstupu hlavičky požadavku zákazníka lze zadat typ dokladu, který má být na základě tohoto požadavku vystaven (varianta EXTOBJ)
09.12.2005 Sklad6 V rámci přenosu dat (nových požadavků) z notebooků se nyní přenáší ke každému požadavku také odpovídající adresa z adresáře firem (musí být povoleno v nastavení přenosů). Při importu těchto požadavků se kontroluje, zda adresy jsou stejné jako na hlavním počítači a pokud jsou tam nové adresy nebo některé adresy jsou změněné, tak se nabídne aktualizace dle dat z notebooku.
Více
09.12.2005 Sklad6 Při přenosu z notebooků se přenáší také všechny poznámky k požadavkům (v nastavení se musí zapnout export poznámek a také import poznámek)
09.12.2005 Sklad6 V nastavení replikací lze specifikovat, jaká data se mají přenášet mezi pobočkami (karty, zásoby, doklady, operace, adresy, obal.konta)
09.12.2005 Sklad6 V nastavení replikací dat lze určit e-mail, na který má být po exportu dat odeslán výsledný DKX soubor
06.12.2005 Sklad6 Doplněna možnost nastavovat ceny pomocí dialogu pro kalkulaci cenových pásem pro nová cenová pásma 7, 8, 9, 10 (varianta EXTKARTA2)
06.12.2005 Sklad6 Nová cenová pásma doplněna do výběru v tisku ceníků
01.12.2005 Sklad6 V nastavení typů dokladů lze v nastavení přepínačů (F7) nastavit typ dialogu pro vstup dodatků dokladu
01.12.2005 Sklad6 Ve standardním definičním souboru je nyní definována sekce pro tisk na poštovní složenku typu A (optimalizováno pro jehličkové tiskárny) - sekce DobírkaF
01.12.2005 Sklad6 Při tisku pokladních dokladů lze u pokladních dokladů, které vznikly ze skladových dokladů, tisknout do sestavy i údaje z adresy odběratele (popř. dodavatele) - např. kompletní adresa
25.11.2005 Sklad6 Při opravě skladové karty lze použít zkratkové klávesy Alt+B,Alt+C,Alt+D,Alt+J,Alt+S,Alt+T,Alt+V na přímý vstup na položku Balení, Cena1, Dodavatel, Jednotka, Skupina, Typ karty a Výrobce
25.11.2005 Sklad6 Nová varianta programu EXTKARTA2 - rozšíření skladových karet o nové položky. V této variantě programu je pak rozšířen stávající počet cenových pásem v kartě z 6 na 10. Vstup nových cenových pásem v kartě se projeví pouze při zobrazení nejméně 30 řádků na obrazovce a současně musí být povolena varianta programu ViceCen.
25.11.2005 Sklad6 V exportu dat pro Psion lze nastavit přesměrování jednotlivých cenových pásem na jiná cenová pásma (důležité obzvláště v případě všech 10 cenových pásem). Lze např. do údaje NC dávat např. Cenu6 z karty.
Více
18.11.2005 Sklad6 Import dokladů z CSV souboru - při zpracování se vybírá typ dokladu z číselníku typů dokladů. Předdefinovaný typ lze nastavit pomocí proměnné ImpCSV+ pro příjm.doklady nebo ImpCSV- pro dodací doklady. (F12 v opravě INI hodnot)
18.11.2005 Sklad6 Podpora importu dodacích dokladů z terminálu s čtečkou čárového kódu (např. AG8000). Doklad se připraví v terminálu (možno současně připravit několik dokladů) a pak se pomocí importu dokladů z CSV načte do dokladu (např. do faktury)
11.11.2005 Sklad6 Při otevírání přenosového souboru s doklady se kontroluje správná struktura souboru. Pokud struktura nesouhlasí, např. proto, že soubor pochází z jiné verze skladového programu, pak se nabídne pokračování, oprava či zrušení činnosti (přenosové soubory jsou využívány např. při přenosu dokladů, objednávek, ale také při uzávěrce pokladen, importu z CSV, DBF či vyhodnocení inventury).
08.11.2005 Sklad6 V režimu "notebook" lze automaticky tisknout nově evidované požadavky (Číselník INI(161) - NtbTiskObj, proměnná 0, popis = 1)
08.11.2005 Sklad6 Ve skladové kartě lze pomocí Ctrl+P přepínat mezi průměrnou, dohodnutou a nově také speciální cenou (možno též využít jako spec.rabat)
 předchozí  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  z 75 další