logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
08.12.2006 Sklad6 Do exportu dat pro PDA se exportují do skladových karet informace o datumu poslední objednávky a objednaný počet
01.12.2006 Sklad6 Nový kód menu pro práci s novým dokladem 17,47 (použitelné v menu DOKLAD_SLN a DOKLAD_NOV) - Vstup poznámky k dokladu (memo)
01.12.2006 Sklad6 Upraveno zobrazování velkých číslic při placení na pokladně
30.11.2006 Sklad6 Pomocí INI proměnné "SaldoTypPl" s klíčovou hodnotou 3 lze nastavovat zda pro typ adresy (typ plátce) "extra" se nemá provádět kontrola saldokonta (hodnota 1 znamená, že se nebude provádět kontrola salda)
30.11.2006 Sklad6 Pomocí INI proměnné "AutTskObK" lze nastavit, zda se má automaticky detekovat tisk obalového konta v rámci dokladu (sekce Doklad-obalové konto). Hodnota 0 znamená, že se obalové konto bude tisknout vždy
24.11.2006 Sklad6 V exportu objednávek na dodavatele pro terminály (příjem) se před samotným přenesením dat do terminálu ukáže počet exportovaných karet.
16.11.2006 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI verzi se automaticky určuje optimální font a rozměry okna programu. V nastavení zobrazení programu je nový přepínač [X] Automatické určení velikosti, který pro zvolený font určí rozměry okna programu.
15.11.2006 Sklad6, Účto Ve Win32 verzích programu je nová možnost generovat sestavy v generátoru sestav ve formátu sestavy QR2. Data se vygenerují do paměťové tabulky a následně se vyvolá QR designer, který umožňuje velmi vizuální prezentaci dat. Formulář sestavy lze uložit.
15.11.2006 Sklad6 Přenos skladových karet (Alt+F5) - nově lze určit, zda se mají do přenosových souborů ukládat individuální ceny (pokud ne, pak se přenosový soubor s ind.cenami vygeneruje prázdný) a pokud je program nakonfigurován pro práci s více čárovými kódy ve skladových kartách, pak lze také do přenosových souborů generovat soubor s čárovými kódy, které přísluší k vybraným kartám.
15.11.2006 Sklad6 Přenos skladových karet - Připravit pro přenos - nově lze zadat složku pouze do údaje pro zadání jména souboru karet a pak pomocí F9 tuto složku přenést na ostatní soubory (zásoby, čár.kódy, ind.ceny, KRX). U Win32 GUI verze lze vybrat složku pomocí nového tlačítka "Vybrat adr."
15.11.2006 Sklad6 Přenos skladových karet - Načíst ze souboru - pokud je program nakonfigurován pro práci s více čárovými kódy ve skladových kartách, pak lze zapnout přepínač pro import těchto čárových kódů z přenosového souboru. Je pak nutné určit jméno souboru, ze kterého se má provádět import.
15.11.2006 Sklad6 Ve variantě programu EXTKARTA2 je možnost exportovat do DBF i ceny 7 až 12 (Shift+F5 v přehledu skladových karet)
11.11.2006 Sklad6 Ve výpočtu spotřeby materiálu, který je prováděný v rámci denní uzávěrky (provádí se příjem mínusových zůstatků výrobků a výdej spotř.mat.) je nová možnost rozepisovat výrobky obsahující další výrobky(polotovary) až do určené úrovně vnoření (určuje INI proměnná "UzaVyrRek" (std. hodnota je 0 = nerozepisovat)
11.11.2006 Sklad6 Proměnná "UzaVyrCenV" určuje, zda se má používat kalkulovaná cena dle hodnoty aktuálně spotřebovaného materiálu (hodnota prom. 1) nebo zda se přednostně má používat cena z karty výrobku (hodnota prom. 0)
30.10.2006 Sklad6 Ve Win32 verzích se při tisku nového dokladu na tiskárny přes Windows ovladač nastavuje počet kopií pro tisk daný typem dokladu. Při přímém tisku se tiskne automaticky zadaný počet kopií (u tisku starých dokladů se nabízí pouze 1 kopie). Počet kopií se zobrazuje v menu pro tisk.
30.10.2006 Sklad6 Nové kódy menu 80..87 pro založení nové skladové karty s předem určeným typem (účet/zboží/výrobek/vr.obal./nevr.obal./Zb.pevná c./Zb.min.cena/Mat.)
26.10.2006 Sklad6 V seznamu výrobků a materiálů lze používat klávesu Ins pro označení záznamu. Celkové hodnoty za označené záznamy se zobrazují v dolním nadpisu.
26.10.2006 Sklad6 V seznamu výrobků lze pomocí Alt+F6 vyvolat nabídku pro přepočítání celkové ceny výrobku s možností aktualizace cen dle aktuálních průměrných nákupních cen.
20.10.2006 Sklad6 V číselníku typů dokladů je nový přepínač [X] Omezit typ úhrady, který umožňuje zakázat zaevidování dokladu s vybraným typem úhrady pro daný typ dokladu (např. převodní příkaz pro účtenky apod.)
19.10.2006 Sklad6 Opraven problém s výpočtem individuálních cen - pokud se jako první provedlo zobrazení individuálních cen za kartu, pak se mohly ind.ceny uplatňovat v nesprávném pořadí
18.10.2006 Sklad6 Zrychleno dohledávání celkového požadovaného množství za zboží, které je zobrazováno např. ve spodní části skladové karty (při Ctrl+F5)
13.10.2006 Sklad6 Upraven export oblíbených/zalistovaných položek pro PDA/Psiony. Pokud má zákazník v záznamu odběratele definovanou hodnotu ListingID, pak se do PDA generují data pod tímto ID (pokud má více zákazníků stejné ID, pak se záznamy generují jen jednou).
09.10.2006 Sklad6 Win32 verze: Upravena spouštěcí a přihlašovací fáze běhu programu, tak aby nedocházelo k vytěžování procesoru (na některých PC mohlo vést ke zdlouhavému spouštění programu)
06.10.2006 Sklad6 V průvodkách rozvozů zavedena možnost práce s označenými záznamy (Ins). Sestava zisku se počítá za označené záznamy nebo za všechny záznamy (pokud není žádný záznam označen).
06.10.2006 Sklad6 V seznamu průvodek lze vyvolat pomocí Alt+F6 menu pro práci s průvodkami. Pokud neexistuje systémovém menu / Menu nabídka s názvem ROZVOZ_MNU, pak je menu vygenerováno automaticky.
Více
06.10.2006 Sklad6 V exportu skladových karet pro notebooky je nová možnost vybírat karty pomocí uložené výběrové podmínky
05.10.2006 Sklad6 Funkce Import inventury z Psionů nyní akceptuje jako vstupní soubory také běžné objednávky ve formátu RVE nebo ve starším formátu Revo (OBJ.TXT a POL.TXT). Tento formát dat je možné vytvářet také pomocí PDA. Přenosové soubory je třeba nahrát do složky určené jako schránka pro komunikaci s dealerem dle nastavení z číselníku dealerů (např. REVODEALER1)
05.10.2006 Sklad6 V položkách objednávky na dodavatele je možné použít klávesu Ins na označování záznamů (např. pro dočasné vyznačení dodaného zboží)
04.10.2006 Sklad6 V exportu sestav do RTF formátu zavedena podpora střední velikosti písma (Elite)
02.10.2006 Sklad6 Nový přepínač v číselníku typů dokladů (F10): [X] Před tiskem dokladu kontrolovat ADR (přeprava nebezp.nákladů)
02.10.2006 Sklad6 Nová varianta funkce pro export dat pro PDA a psiony (kód menu 7,101). Funkce exportuje pouze záznamy dealerů se stavem exportu 1.
02.10.2006 Sklad6, Účto Ve Win32GUI verzi je významně vylepšeno používání lokálního menu vyvolávaného pomocí pravého tlačítka myši. Do menu jsou nyní doplněny také další funkce, které se týkají dané části programu.
29.09.2006 Účto V hledání faktur podle vzoru změněno hledání dle účetních měsíců. Nyní je možné vymezit hledané období pomocí intervalu: úč.měsíc od/úč.rok od a úč.měsíc do/úč.rok do
29.09.2006 Účto Ve Win32 verzi je možné tisknout pokladní doklady pomocí sestavy ve formátu QR2 (musí existovat Pokladna.QR2 pro tisk pokl.dokladu s kontacemi a PDPrijem.QR2/PDVydaj.QR2 pro tisk textových PD.
27.09.2006 Sklad6 V okně pro vstup hlavičky dokladu je možné použít zkratkové klávesy Alt+B, Alt+D, Alt+F, Alt+T, Alt+V, Alt+Z na přímý skok na určené editační pole (Bankovní spojení, oDběratel, Forma úhrady, daTum UZP, datum Vystavení, Zakázka).
27.09.2006 Sklad6 Podobně v okně pro hledání dokladů podle vzoru lze použít Alt+Z, Alt+D a Alt+A pro skok na Zakázku, Datum UZP a datum vystavení.
27.09.2006 Sklad6 V menu pro práci s odběratelem/dodavatelem (OdbMenu/DodMenu) lze definovat prohlížení určené evidence související s adresou (např. přehled jednání nebo přehled úkolů, ...), kód menu 61, x (x=ID evidence)
27.09.2006 Sklad6 V menu pro práci s odběratelem/dodavatelem (OdbMenu/DodMenu) lze definovat přidání záznamu do určené evidence související s adresou (např. nové jednání), kód menu 161, x (x=ID evidence)
19.09.2006 Sklad6 Upraveno generování rychlokódů a volných čárových kódů ve skladové kartě. Generování se provádí tak, že na pozici EAN napíšete několik znaků ?. Program pak dohledá dosud nepoužitý rychlokód, který vyhovuje zadané masce (místo otazníků jsou doplněny číslice).
Více
19.09.2006 Sklad6 Opraveno otvírání souborů pro náhled na nezaplacené doklady dle IČO (v některých situacích pak nešlo zaevidovat doklad)
19.09.2006 Sklad6 Ve variantě EXTSLEVA je možnost v nastavení množstevních slev za doklady definovat speciální slevy, které lze v průběhu prodeje vyvolávat sejmutím určitého čárového kódu. Druh slevy musí být nastaven na 250 a do údaje "Kód slevy" musí být zadán čárový kód určený pro danou slevu. Kód slevy (EAN) se nesmí vyskytovat v seznamu EAN u zboží.
19.09.2006 Sklad6, Účto Nový přepínač v definici sestavy v generátoru sestav (v nabídce Další nastavení) "Povolit autom. předalokaci dat". Lze také případně ovlivnit počet předalokovaných stránek. Pokud je přepínač zapnut a počet stránek není určen, pak je počet předalokovaných stránek dočasných tabulek určen automaticky (jako dosud).
Více
12.09.2006 Sklad6 Nové funkce v menu DOKLAD_SPC (menu lze vyvolat pomocí Alt+F6 v přehledu dokladů) :
kód menu popis
31,3 Změna variabilního symbolu dokladu
31,4 Převod označených dokladů do účta
12.09.2006 Sklad6 Nové menu ROZVOZ_SPC pro práci s doklady v průvodce, které lze vyvolat v seznamu dokladů zvoleného rozvozu klávesou Alt+F6. Pokud není menu v definici menu definováno, pak se vytvoří automatická nabídka s vybranými funkcemi - pak ale není možno jednuduše upravit přístupová práva k funkcím). Většina funkcí lze vyvolat i zkratkovými klávesami.
Více
12.09.2006 Sklad6 Nový způsob uzavírání dokladů (nastavení v číselníku typů dokladů): "ruční" - tzn. program při evidování nemění příznak uzavření. Uzavřené doklady mají právo evidovat pouze uživatelé se zapnutým přístupovým právem 3 (Právo opravovat uzavřené doklady).
11.09.2006 Účto Upraveny drobné problémy s nekompatibilitou některých internetových bankovnictvích (ČSOB) poskytující výpisy ve formátu GPC
04.09.2006 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI verzi je možnost v libovolném prohlížení tabulky vyvolat dvojitým poklepáním na nadpis tabulky dialog pro nastavení pořadí sloupců tabulky. Pořadí se nastavuje myší kliknutím na nadpis a přetažením na určenou pozici vlevo nebo vpravo. Nastavení sloupců je jenom dočasné (platí do uzavření příslušného okna)
30.08.2006 Sklad6, Účto Ve Win32 konzolové verzi je integrován tisk na tiskárny přes ovladače Windows podobně jako u GUI verze. Typ připojení v připojení tiskáren v konfiguraci programu musí být nastaven na WIN a může být i určeno jméno předvolené tiskárny (konec jména možno nahradit *)
30.08.2006 Sklad6, Účto Funkce pro odečtení bonusů v případě pozdního zaplacení dokladu (možno stanovit toleranci v Kč i ve dnech prodlení). Kód menu 7,24
29.08.2006 Sklad6 V adresáři odběratelů a dodavatelů je nový údaj "Typ dokl.", který umožňuje zadat standardní typ dokladu pro určenou firmu. Typ dokladu se použije při vystavení dokladu z menu pro práci s adresou.
 předchozí  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  z 76 další