logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
21.06.2006 Sklad6, Účto Nová tisková proměnná "StdQR2Mode" určující režim zpracování QR2 sestav. Hodnota 0..editace sestavy, 1..náhled sestavy, 2.. přímý tisk, 3..nová sestava. Pokud není hodnota definována, použije se náhled sestavy.
21.06.2006 Sklad6, Účto Zavedena podpora fulltextového hledání v číselnících (veškeré číselníky, které jsou uloženy v CISELNIK.BTR). Stačí začít psát hledaný text nebo stisknout Ctrl+F9. Je možné zadat i více hledaných slov nebo čísel oddělených mezerou, které musí daný záznam obsahovat. Po potvrzení textu pomocí Enter se vyhledají všechny záznamy splňující podmínku.
21.06.2006 Sklad6 Pokud existuje (ve Windows verzi) soubor se sestavou Operace.QR2, pak se při tisku operací skladové karty tiskne sestava pomocí QRDesigneru (místo standardní textové sestavy)
16.06.2006 Sklad6, Účto Ve Windows verzi je nový grafický generátor sestav (QR designer), který umožňuje tisknout databázové tabulky a jiné formuláře. Design sestavy lze uložit do souboru s příponou QR2. Standardně lze tento generátor sestav vyvolat pomocí Alt+F9 v prohlížení databázových tabulek nebo na většině míst pomocí F7.
Více
16.06.2006 Sklad6 Možnost zaokrouhlovat celkové částky dokladů na celé Kč nahoru
16.06.2006 Sklad6 Možnost tisknout ceníky pomocí nového generátoru sestav. Je možné definovat i vícesloupcové ceníky. Při tisku ceníku se používá standardní dialog pro tisk ceníku, pouze místo formuláře "Seznam karet" se zadá/vybere jméno souboru s formulářem sestavy (s příponou .QR2)
15.06.2006 Sklad6 Při tisku pokladního dokladu z menu pro tisk dokladu (F8) lze určit, do které pokladní knihy se má pokladní doklad zapsat (při existenci více pokladních knih), kód menu 53,x (x..číslo pokl.knihy)
15.06.2006 Sklad6 Při vytváření pokladního dokladu pomocí Ctrl+P v rozvozech se pokladní doklad zapisuje do pokl. knihy dle nastavení konfigurace programu
15.06.2006 Sklad6 V přehledu karet upraveno vyvolávání menu pro speciální funkce (Alt+F6). Nyní je možné toto menu včetně přístupových práv definovat pomocí standardního nastavení v systémovém menu ("KARTA_SPC")
12.06.2006 Sklad6 Při výběru skladové karty (v seznamu skladových karet) v dokladech, požadavcích a objednávkách se zvýrazňují položky, které jsou již v daném dokladu obsaženy (pouze ve Win32 GUI nebo console verzi)
12.06.2006 Sklad6 Při vystavování nového dokladu je možné, aby program pro daný typ dokladu (např. faktury) zkontroloval, zda existují jiné typy dokladů (např. dodací listy) na stejného odběratele/dodavatele. INI proměnná programu "TestDokl-" nebo "TestDokl+", typ dokladu, do popisu dát typy dokladů oddělené lomítky.
09.06.2006 Sklad6 Nová možnost importovat zvolené cenové pásmo z DBF souboru (Alt+F6 v přehledu karet). Jako klíčová položka pro dohledání skladové karty může sloužit Kód dodavatele, EAN kód nebo interní kód zboží. Pomocí proměnných programu "ImpCenDBF" lze nastavit jména klíčových a datových položek z DBF (0..kód dodavatele, 1..interní kód, 2..EAN kód, 3..název zboží, 4..cena)
06.06.2006 Sklad6 Nové přístupové právo 58: Právo vydávat skryté skladové karty (nedovolí vydávat a evidovat skladové karty, kde Zobrazit = nikdy
06.06.2006 Sklad6 Pokud byl doklad před zaevidováním změněn (zaeevidován) jiným uživatelem, pak program druhému uživateli nedovolí zaevidování dokladu. Pomocí proměnné "EvidOprDok" lze povolit evidování i v tomto případě.
31.05.2006 Sklad6 Pokud program pracuje v režimu práce s možností více dodávek (datum dodávky může být různé u každé dodávky), pak program při přeevidování dokladu se změněným datumem UZP kontroluje, zda je v dokladu pouze 1 dodávka. Pokud ano, pak se u této dodávky nastaví datum dodávky dle datumu UZP z hlavičky dokladu.
29.05.2006 Sklad6, Účto Nový číselník PSČ. Soubor je možné nahrát již naplněný. Pro práci s tímto číselníkem je nutné aktualizovat struktury souborů. Po zadání PSČ v adresáři odběratelů či v dokladech se dohledá město. Pomocí Ctrl+Enter je možné vyvolat číselník s možností hledání.
26.05.2006 Sklad6 V exportu dat pro PDA jsou oblíbené položky tříděny dle názvu
16.05.2006 Sklad6 Nová možnost povolit import položky skladové karty Zobrazit pomocí proměnné KarImport,13 (nenulová hodnota v popisu znamená povolený import)
15.05.2006 Sklad6 Vylepšeno prohlížení databázové tabulky generované pomocí Alt+G v přehledu dokladů nebo karet: doplněny celkové součty a vylepšeno označování a alternativní tisk záznamů.
15.05.2006 Sklad6 Nová funkce pro import dokladů z terminálu: kód menu 1,59 pro dod.dokl., a 2,59 pro příjmové dokl. Funkce spustí externí program daný proměnnou DoklTerm,0 s třemi parametry "DoklTerm", proměnná DoklTerm,1 (adresář) a proměnná DoklTerm,3 (jméno CSV souboru) a následně spustí import z tohoto CSV souboru. Výchozí hodnotou pro jméno externího programu je S6term.bat
10.05.2006 Sklad6, Účto Odstraněno vyvolávání systémového menu Windows (Přesunout, Zavřít,...) pokud se stiskne a pustí samostatně klávesa Alt (Windows verze)
10.05.2006 Sklad6, Účto Nová systémová proměnná "KartaPasma" (F12 v opravě INI hodnot). Proměnná umožňuje nastavit počet zobrazených cenových pásem ve skladové kartě (minimum 3 nebo 6 dle varianty programu)
09.05.2006 Sklad6 Doplněny nové funkce pro práci s doplňkovými informacemi k adresám (jednání, úkoly, dokumenty, kontakty,... - uloženo v ADRINFO.BTR).
kód menu popis
59,3 (resp. 63,x) přehled všech záznamů dané evidence
59,4 (resp. 64,x) přehled všech záznamů dle kategorií
59,5 (resp. 65,x) přehled všech záznamů dle správce záznamu
09.05.2006 Sklad6 Nový číselník zařazení karet-ADR (přeprava nebezpečných věcí a nebezpečných odpadů po území ČR) - kód menu 15,35
09.05.2006 Sklad6 Nová položka menu v nabídce DOKLAD_TSK (19,25) pro tisk formuláře [ADR] - nákladní list pro přepravu nebezpečných věcí
02.05.2006 Sklad6 Opraven problém se zobrazováním výsledné individuální ceny v okně se seznamem individuálních cen ke zvolené skladové kartě
02.05.2006 Sklad6 Opraven problém s prohlížením nezaplacených dokladů ze Sklad6 při vytváření faktury z požadavku
02.05.2006 Sklad6 Položka Pořadí se objevuje v dialogu pro nastavení individuální ceny vždy (pokud je definovám příslušný index)
02.05.2006 Sklad6 Nová možnost prohlížet požadavky zákazníků, které jsou v určitém stavu dle data požadováno (např. nezpracované objednávky, cenové nabídky apod.) Kód menu 4, 50(Nepřevedeno) 51(Převedeno) 52(Nekompletní) 53(Nepřevádět) 54(Cen.nabídka) 55(Rezervovat)
02.05.2006 Sklad6, Účto Odstraněno vyvolávání systémového menu Windows (Přesunout, Zavřít,...) pokud se stiskne a pustí samostatně klávesa Alt (Windows verze)
02.05.2006 Sklad6 Výrazně rozšířeny možnosti importu dat z DBF souborů. (Import lze vyvolat pomocí F6 v Služby/Převody dat/Import dat ze souboru) V rámci importu dat lze nastavit a pomocí výrazů definovat, která položka z DBF souboru se má načíst do které položky z BTR souboru
27.04.2006 Sklad6, Účto Možnost zpracovávat data pomocí hromadné korespondence programu MS Word. Pomocí Alt+F7 vyberte, které sloupce chcete exportovat, stiskněte Alt+F10 a vyberte Word-hromadná korespondence. Pokud zapnete přepínač [X] Nový dokument, pak se připraví data, spustí MS Word s prázdným dokumentem určeného typu a dále je třeba pomocí nástrojů hromadné korespondence vytvořit dokument s vloženými daty.
Více
24.04.2006 Sklad6 Možnost při tisku požadavků počítat celkové objednané množství z nezpracovaných požadavků (tisková proměnná #27 u položek požadavků), Pro správnou funkci je nutné nastavit INI proměnnou ObjTiskPrv na 1.
20.04.2006 Sklad6 Při evidování požadavků se kontroluje přepínač "Povolit změnu číselné řady pouze o 1" ze standardního typu dokladu (faktury).
20.04.2006 Sklad6 Nová funkce pro hromadnou editaci přístupových práv v položkách menu. Funkci lze vyvolat pomocí Alt+F6 v Systémovém menu/Menu
20.04.2006 Sklad6 V číselníku "Číselné řady" se v editačním okně ukazuje, ve kterých typech dokladů je daná číselná řada použita.
19.04.2006 Sklad6 Při běžném tisku dokladů je možné automaticky tisknout hlavičku dodávky. U dokladů, které mají pouze 1 dodávku a u formulářů bez mezisoučtových řádků 4 nebo 5 je tisk hlavičky a patičky dodávky standardně zakázán
19.04.2006 Sklad6 Nové menu pro speciální funkce s doklady: DOKLAD_SPC. Pokud je toto menu definováno, pak ho lze vyvolat pomocí Alt+F6 v dokladech. Nyní má menu pouze jedinou funkci Sloučení více dokladů do jednoho dokl. (kód menu 31,2). Tato funkce umožní více samostatných dodávek (např. dodacích listů) vyfakturovat ve společném dokladě.
Více
19.04.2006 Sklad6 Změna přesnosti zpracování čísel s desetinnými místy. U číselných údajů lze zadat více než 5 des. míst (např. Balení v kartě). U cen je zachována hranice max. 5 desetiných míst.
18.04.2006 Sklad6 V náhledu skladové karty (možno vyvolat z většiny míst, kde je zobrazena skladová karta pomocí Ctrl+F5) se zobrazuje objednaný počet z poslední objednávky, datum poslední objednávky, rezervované a požadované množství
14.04.2006 Sklad6, Účto Upravena práce s tiskárnami (pokud je definováno více tiskáren, pak při změně tiskárny mohlo být správně funkčních jen několik prvních)
14.04.2006 Sklad6 Možnost zadávat slevu v požadavku. Nová položka v menu pro práci s novou objednávkou či v menu pro opravu požadavku, OBJEDN_NOV 0,6; OBJEDN_OPR 0,6. Sleva se počítá při tisku požadavku nebo pro odhad ceny, ale do cen se ve skutečnosti uplatní až při vystavení dokladu z požadavku
14.04.2006 Sklad6 Po importu požadavků z notebooku se nabízí možnost vytisknout všechny přijaté požadavky. Pokud se při zvolení položky Vytisknout podrží levá klávesa Shift, pak se nabízí standardní tiskové menu (s možností konfigurace tisku), jinak se požadavek rovnou vytiskne
14.04.2006 Sklad6 Při výběru dodavatele do příjmového dokladu se použije počet dní splatnosti ze záznamu adresy dodavatele (pokud je nenulový)
13.04.2006 Sklad6 Do logovacího souboru se zaznamenávají nově změny v hlavičce požadavků. Pro správnou funkci záznamu změn je nutné nastavit v Systémové menu/Struktura souborů sledované položky (příznak Logovat změny) a nastavit klíčové položky pro logování (Sklad, Prijem, CisloObj)
13.04.2006 Sklad6 Při importu objednávky z notebooku se do údaje Ext.číslo obj. přenese původní číslo objednávky z notebooku (pokud tento údaj byl prázdný)
07.04.2006 Sklad6, Účto Ve Windows verzi zavedena podpora nových formátovacích značek pro formátování tiskových sestav pomocí definičního souboru. Formátování lze využít pouze pro formuláře, které se netisknou v textovém režimu (ale pouze v grafice).
Více
07.04.2006 Sklad6 Nový přepínač v nastavení typu dokladu: [X] Sledovat vyskladnění dokladu. Současně je ve skladové kartě (F6-Příznaky) doplněn nový příznak [X] Vyžadovat potvrzení vyskladnění v dokladech. Pokud je tento příznak u některé karty z daného dokladu zapnut a současně je zapnut i příznak v typech dokladů, pak je doklad v seznamu dokladů barevně zvýrazněn.
Více
07.04.2006 Sklad6 Při převodu požadavku do dokladu se při zvolení funkce "Přerušit převod" (při libovolném hlášení) program vrátí do stavu, v němž byl před zahájením převodu (tj. nestane se, že by se načetla pouze část požadavku)
07.04.2006 Sklad6 V dialogu pro nastavení převodu z požadavku do faktury je nyní za přepínačem [X] Přidat obaly k operacím nová volba "Přepravky" s hodnotami "dle počtu balení z objednávky" a "přepočítat dle počtu MJ". Hodnota "Přepočítat dle počtu MJ" znamená, že program pro určení počtu přepravek ignoruje balení, které je zapsané v požadavku, ale počítá se vždy podle počtu zboží v položce objednávky
 předchozí  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  z 75 další