logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
08.06.2007 Sklad6 Před tiskem ADR (přeprava nebezpečných nákladů) lze nyní zadat SPZ vozidla a přívěsu a jejich hmotnost
05.06.2007 Sklad6 Do přehledu karet doplněna možnost označovat karty pomocí klávesy Shift+šipka nahoru nebo dolů (označení jednoho řádku) a Shift+PageDown nebo PageUp (označení celé stránky)
05.06.2007 Sklad6, Účto Ve správci souborů lze jednotlivé záznamy z libovolného souboru označovat pomocí Ins nebo Shift+směrové klávesy. Číselné údaje z označených záznamů se sčítají a součet se zobrazuje ve spodním nadpisu. Označené záznamy lze pak papř. tisknout pomocí F7 nebo Alt+F7. Tento způsob označování je možné vypnout pomocí přepínačů v konfiguraci programu.
03.06.2007 Sklad6 Upraven import inventury z terminálů CipherLab (podpora 8-místných čár.kódů)
03.06.2007 Sklad6 Do menu OPERACE doplněn nový kód menu 1,26 pro prohlížení záznamu změn operace (menu se zobrazuje po stisknutí Enter v seznamu nákupních operací skl.karty)
03.06.2007 Sklad6 Do lokálního menu operace dokladu (resp. do menu SOpe_Edit, SOpe_Nova, Ope_Edit, Ope_Nova) doplněn nový kód menu x,26 pro prohlížení záznamu změn operace
31.05.2007 Sklad6 Doplněna podpora pro PDA terminály se skenery čárového kódu. Vhodné obzvláště pro sklady s identifikací umístění zboží a evidencí čárových kódů u zboží.
Více
31.05.2007 Sklad6 Pokud je v typech dokladů zapnutý přepínač "sledovat vyskladnění dokladu", pak se budou doklady automaticky přepínat do stavu "nevyskladněno"
28.05.2007 Sklad6 Doplněn nový index do souboru dokladů (SKLADDOK) umožňující práci se stavem expedice (např. zobrazení nevyskladněných dokladů)
28.05.2007 Sklad6 Do struktury seznamu dokladů doplněny 2 nové údaje:
kód osoby zodpovědné za vyskladnění dokladu "Expedoval" (údaj je možné měnit v hlavičce dokladu, je nachystán i odpovídající číselník)
stav expedice (neurčeno/ nevyskladněno-prioritní/ nevyskladněno/ vyskladňováno/ nedovyskladněno/ vyskladnění/ neodsouhlaseno/ vyskladněno/ nevyskladňovat)
28.05.2007 Sklad6 Doklady v přehledu dokladů se barevně zvýrazňují dle stavu expedice.
28.05.2007 Sklad6 Do menu DOKLAD_SPC je doplněna nová položka "Změna stavu vyskladnění" s kódem 31,1 (menu se vyvolává pomocí Alt+F6 v přehledu dokladů)
20.05.2007 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI verzi je možnost nastavit v dialogu pro nastavení barev libovolnou barvu pro pozadí místo standardní světle modré. (vhodné např. pokud pracujete na PC používající při zobrazení nižší barevnou hloubku (např. pouze 256 barev)
20.05.2007 Sklad6, Účto Program ve Win32 GUI verzi rozlišuje 3 různé profily pro spuštění: běžný provoz, terminálový provoz (použití vzdálené plochy Windows), terminálový provoz v malém rozlišení (pro rozlišení menší než 640x480 - určeno pro práci s PDA)
Více
20.05.2007 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI verzi je v dialogu pro nastavení zobrazení nový údaj pro výběr zobrazení panelu tlačítek: Normální (běžná velikost tlačítek), Bez lišty (panel tlačítek je skryt) a malá lišta (pro PDA - čtvrtinová velikost tlačítek)
Více
18.05.2007 Sklad6 Nový index pro práci se skladovými kartami dle skupin zboží. Pokud je index definován a následně také přeindexován soubor karet, pak se v seznamu zboží nabízí rychlé hledání dle skupin zboží.
18.05.2007 Sklad6 Pokud je nastavena proměnná "KarSkpSort" na hodnotu 1 a současně existuje výše uvedený index dle skupin, pak se při hledání zboží dle kódu v přehledu skladových karet uplatňuje upravený algoritmus hledání, kdy se nejdříve najde dle kódu karta, která začátkem kódu odpovídá hledanému kódu a z této karty se určí skupina zboží - podle této skupiny jsou následně seřazeny a zobrazeny skladové karty.
Více
11.05.2007 Účto Upraveny standarní výkazy rozvahy a výkazu zisku a ztrát ve formátu QR2 tak, aby se v nich správně zobrazily i velká čísla.
30.04.2007 Sklad6, Účto Poklikáním na nadpis seznamu (u databázových tabulek) lze vyvolat dialog pro nastavení pořadí sloupců u tabulky. Nově lze v této tabulce určit, kolik sloupců z tabulky má být tzv. uzamčeno (tyto údaje se neposunují při pohybu po tabulce vpravo a jsou trvale viditelné)
27.04.2007 Sklad6 Do položek menu byly u všech běžně používaných funkcí doplněny ikony
27.04.2007 Sklad6 V tisku skladových karet lze u sestav pro tisky štítků ve formátu QR2 zadávat před tiskem počet vytisknutých štítků a také lze editovat data, která jsou pak použita pro tisk (např. názvy karet apod.) Pro otevření dialogu s tabulkou pro editaci počtu štítků a dat je třeba, aby název souboru sestavy obsahoval slovo "STIT".
27.04.2007 Sklad6 Úpravy v novém způsobu objednávání zboží dle zalistovaných/oblíbených položek zboží: doplněna průběžná celková částka za objednávku a položky je možné mazat
25.04.2007 Sklad6, Účto Při ukládání sestavy ve formátu QR2 (např. do PDF) se při uzavírání náhledového okna sestavy kontroluje, zda se nezměnit aktuální adresář programu (dříve to mohlo vést k chybnému stavu programu)
17.04.2007 Sklad6 Oprava výpočtu prodeje za zvolené karty (Ctrl+F7) v kartách
17.04.2007 Sklad6, Účto V sestavách ve formátu QR2 je možné tisknout čárové kódy (např. EAN kódy). Je tak možné vytisknout např. štítky na zboží s čárovými kódy.
13.04.2007 Sklad6 Do struktury adresy firem doplněn nový typ "potenciální zákazník". (údaj Plátce). Na takto označené zákazníky není možné vystavovat doklady a navíc jsou barevně zvýrazněni v seznamu adres
03.04.2007 Sklad6 V individuálních cenách lze u ind.cen založených na kódu nebo poznámce použít znak * nebo ~ jako zástupný znak pro libovolnou skupinu znaků na libovolném místě (dosud pouze na konci).
Více
03.04.2007 Sklad6 Upraven export karet do DBF ve variantě programu EXTKARTA2 tak, aby se exportrovali také cenová pásma 6-12.
03.04.2007 Sklad6 Nová funkce ve vstupu nového požadavku a v opravě požadavku : Oblíbené a zalistované položky (kód menu 0,14) - funkce vyhledá v seznamu zalistovaných a oblíbených (dle výpočtu prodeje odběratelům za zvolené období) všechny skladové karty a zobrazí je v seznamu, do kterého se dá vstupovat a doplňovat další položky. Zalistované položky jsou zvýrazněny.
02.04.2007 Sklad6 V hlavičce požadavku je možné použít zkratkové klávesy Alt+B, Alt+F, Alt+Z, Alt+D, Alt+T, Alt+P pro rychlý přesun na údaje ext.č. obj., telefon, zakázku, datum, stav a poznámku. Podobně lze zkratkové klávesy použít i v objednávce na dodavatele
29.03.2007 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI verzi: při vzniku chyby databáze program nabízí vyvolání podrobné nápovědy k chybě z nápovědy ve formátu CHM (např. Sklad6W.CHM). Navíc je možné nechat vyvolat stránky o chybě ze znalostní databáze na serveru www.pervasive.com (stránky v angličtině)
29.03.2007 Sklad6 Ve struktuře DOKLAD (v systémovém menu) je možné pro jednotlivé údaje z hlavičky dokladu definovat, zda může daný typ uživatele měnit zvolený údaj (týká se pouze opravy dokladu, pro nové záznamy to není omezeno).
28.03.2007 Sklad6, Účto Ve struktuře ADRESA (v systémovém menu) je možné pro jednotlivé údaje z adresy definovat, zda může daný typ uživatele měnit zvolený údaj (týká se pouze opravy adresy, pro nové záznamy to není omezeno). Lze tak zakázat např. opravu DIČ, telefonů, splatností, cen.pásem apod.
27.03.2007 Sklad6 Možnost pomocí proměnné "OpeVstObal" zakázat změnu počtu obalů v okně pro potvrzení obalů u zboží s vázanými obaly (po vstupu operace dokladu).
23.03.2007 Sklad6, Účto Interní funkce EnumStr používaná např. v generátoru sestav a v dalších místech, kde se zpracovávají výrazy, je rozšířena o 3 parametr "oddělovač". Pokud není parametr uveden, použije se jako oddělovač znak "/".
23.03.2007 Sklad6 Nová proměnná "KARMemoTAB" určuje, zda pro ukládání obrázků a poznámek obrázkům se jako oddělovač údajů bude používat znak Tabulátor (#9). Standardně se jako oddělovač používá znak "/" a to pak neumožňuje ukládat informace a odkazy obsahující tento znak.
22.03.2007 Sklad6 Upravena kontrola uzamčení dokladu při evidování dokladu. Při změně typu dokladu se kontroluje příznak uzamčení dle původního typu dokladu i dle nového typu dokladu.
08.03.2007 Sklad6, Účto Při exportu adres pomocí Alt+F5 v adresáři odběratelů nebo dodavatelů je možné určit, zda se mají exportovat jen označené záznamy (Ins). Současně je v dialogu pro nastavení exportu možné uložit předdefinované nastavení.
07.03.2007 Sklad6 Ve Win32 verzi při poklepání myší na nadpis sloupců v databázových seznamech se nabízí možnost změnit pořadí sloupců a následně toto změněné nastavení uložit jako předdefinované pro všechny uživatele (ukládá se do SYSTSTRU.BTR)
05.03.2007 Sklad6 Nová funkce pro práci se skladovou kartou (menu KARTA_OPR 19,55): Přesun operací na jinou skladovou kartu. Přesun se realizuje změnou kódu u operací, Současně jsou přesunuty také položky požadavků, rezervace zboží a operace v účtenkách maloobchodního prodeje. Na novou kartu je také přesunuta případná zásoba a je spočítána nová průměrná nákupní cena.
Více
01.03.2007 Sklad6 Do menu pro práci s odběrateli a dodavateli doplněna nová položka menu x, 21: Záznam změn odběratele/dodavatele. V systémových strukturách musí samozřejmě být nastaveno logování u příslušných záznamů a správné klíčové hodnoty pro logování (Příjem+IČO)
01.03.2007 Sklad6 V nakládacích listech doplněna možnost třídění dle skupiny2 nebo zařazení
28.02.2007 Sklad6 Upraveno zpracování evidence jednání, úkolů a dokumentů.
Více
23.02.2007 Sklad6 V evidenci jednání a úkolů doplněny číselníky kategorií (pro každou evidenci zvlášť) a číselník správců záznamů. Současně je možné zobrazit přehled záznamů z dané evidence za zvolenou kategorii (kód menu 59, 7 nebo 67,x - kde x je ID evidence)
23.02.2007 Sklad6 Ve výpočtu návrhu objednávky dle optima a kritické zásoby je doplněna možnost filtrovat skladové karty (standardní okno pro výběr karet)
23.02.2007 Sklad6 V návrhu objednávky je doplněn nový režim výběru karet "Všechny karty do jednoho návrhu". V tomto režimu nejsou návrhy rozčleněny dle dodavatele, ale všechno navržené zboží (splňující zadané kritéria) je načteno do jednoho velkého návrhu objednávky.
23.02.2007 Sklad6 V návrhu objednávky lze volit jak pracovat s procentem kritické zásoby ze skladové karty. Standardně jsou započítány a do návrhu zařazeny pouze karty s nenulovým procentem kr.zásoby, kde zásoba po odečtení požadavků a přičtení objednávek na dodavatele je menší než zvolené procento optimální zásoby.
Více
23.02.2007 Sklad6 V návrhu objednávky lze omezit výpočet pouze na karty, jejichž zásoba leží v určeném intervalu optimální zásoby (určené procentem z optimální zásoby). V případě hodnoty OD "0%" není kontrolována spodní hranize a v případě hodnoty DO "100%" není kontrolována horní hranice.
23.02.2007 Sklad6 Opraven výpočet nákupu a prodeje za karty (Ctrl-F7). V režimu sestavy za označené záznamy (Ins) se nemusela správně zobrazovat zásoba.
22.02.2007 Sklad6 V evidenci výrobků a materiálů je nová možnost zadávat procento ztráty a z toho vycházející čisté množství. Současně je připravena nová sestava pro tisk kalkulačního listu (výrobní norma) v QR2 formátu zobrazující i tyto nové údaje.
 předchozí  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  z 75 další