logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
19.11.2007 Sklad6 Doplněn nový kód menu 7, 1 pro odeslání objednávek z notebooku (oproti standardnímu přenosu z notebooku chybí dotaz s možností nastavení a s načtením stavu skladu).
19.11.2007 Sklad6 U původního kódu pro přenos dat z notebooku (kód menu 7, 2) je rozšířeno zpracování přístupových práv (právo 8 znamená zákaz dialogu pro nastavení)
15.11.2007 Sklad6 Při tisku ceníků ve formátu QR2 (např. standardní sestavy Cenik.QR2 a Cenik2Sl.QR2) lze používat nový relační soubor CSL, který obsahuje kompletní informaci z odpovídajícího číselníku - např. Skupiny2, Dodavatele apod. (číselník je určen použitým tříděním.
15.11.2007 Sklad6 Opraven tisk chystačky v případě tisku jedné dodávky z několika dodávek
15.11.2007 Sklad6 Kontrola výdeje po celých baleních u vybraných karet se provádí také před evidováním dokladu u všech dosud neprověřených operací
15.11.2007 Sklad6 Před evidováním se provádí kontrola nulových cen u všech operací dokladu. (pro uživatele, kteří nemají právo vydávat za nulové ceny) Kontrola se provádí u všech dodacích dokladů, které mají v typu dokladu nastaven příznak "Nabízet ceny" a současně nemají nastaven příznak "Nehlásit nulové ceny". Kontrola se také neprování u typů dokladů, kde se automaticky dohledávají nákupní ceny.
15.11.2007 Sklad6 Při přeskladnění se označuje hlavička dokladu, kterého se přeskladnění týká tak, aby doklad nemohl ve stejné chvíli změnit jiný uživatel.
15.11.2007 Sklad6 Zavedena podpora odesílání požadavků z notebooků pomocí přímé komunikace se serverovým komunikačním systémem (MaximObjServer), který objednávku přijme a odešle k dalšímu zpracování interním mailem nebo přenosový soubor uloží do určené složky.
10.11.2007 Sklad6, Účto Ve strukturách souboru je zaveden nový příznak "povinné pole", který určuje, že údaj musí být vyplněn, jinak nepůjde záznam uložit. V současnosti je příznak testován pouze při vstupu adresy odběratele nebo dodavatele.
10.11.2007 Sklad6 V evidenci záznamů k adresám (AdrInfo) lze nyní vytisknout danou evidenci pomocí klávesy F7 (platí pro WIN32 verze). Jsou nachystány sestavy pro jednání, úkoly, kontakty a doklady. K záznamům se mohou tisknout také podřízené záznamy (např. časové poznámky)
10.11.2007 Sklad6 Omezen počet "vnoření" individuálních cen pro odkazy na jinou individuální cenu (které využívají opět jinou indiv.cenu atd) na 24 ve Win32 verzi (a 10 v ostatních verzích)
01.11.2007 Sklad6 Ve skladové kartě je nový přepínač přepínač (F6) Výdej pouze po celých baleních (ve variantě programu EXTKARTA2). V číselníku typů dokladů je možné nastavit, kterých dokladů se kontrola týká (F6: U ozn.karet výdej pouze po celých baleních). Standardně je zapnuto u dodacích dokladů a vypnuto u příjmových.
Více
31.10.2007 Sklad6 Ve vyskladnění dokladu pomocí přenosných on-line terminálů se nyní dohledávají všechny doklady se stejným IČO a všechny tyto doklady se vyskladňují současně. Lze ale použít nové kódy menu 1,65 a 1,66 pro vyskladnění vždy pouze jednoho dokladu (s aut. výběrem pozice/ s manuálním určením pozice)
31.10.2007 Sklad6 V evidenci záznamů k adresám (AdrInfo) je nyní nový kód menu pro nastavení číselníku evidencí (59,53). V tomto číselníku je možné i nastavit globální přístupová práva pro dané ID evidence (F6). Je tedy možné např. nastavit, že kompletní záznamy do úkolů může zadávat pouze uživatel ze skupiny "vedoucí" a ostatní budou moci záznamy pouze prohlížet.
Více
31.10.2007 Sklad6 Úprava mazání v evidenci záznamů k adresám: záznamy nejsou ve skutečnosti smazány, ale pouze označeny příznakem "smazáno" a dále nejsou zobrazovány. To umožní synchronizaci smazaných informací mezi pobočkami anebo PDA. Skutečné mazání je možné nastavit pomocí proměnné "AdrInfoMaz" s hodnotou 1.
31.10.2007 Sklad6 Ve Win32 GUI verzi jsou týdenní grafy za skladovou kartu (Alt+T v seznamu karet) nahrazeny novou verzí s přehlednějším výchozím zobrazením a s jednoduchým nastavení grafu, kopírováním do schránky, tisku apod.
25.10.2007 Sklad6 V nabídce "Dodavatelé karty" a "Odběratelé pro kartu", která je v menu pro práci se skladovou kartou jsou vybarvené záznamy pro vyřazené a potenciální partnery
23.10.2007 Sklad6 Porovnávání karet s přenosovým souborem karet - tříděno dle kódu zboží (dosud netříděno)
12.10.2007 Sklad6 Při převodu objednávky na dodavatele do příjemky (Ctrl+P) se v okně s přepínači pro upřesnění převodu objeví případná textová poznámka (zadávaná pomocí Shift+Enter) a zvýrazněné označení akční individuální nákupní ceny (pokud je definovaná v hlavičce objednávky)
12.10.2007 Sklad6 Opraven problém se zobrazováním seznamu operací dokladu v některých kombinacích rozvržení obrazovky (např. při 81 sloupcích)
11.10.2007 Sklad6 Upraven export informací k adresám, které se automaticky přibalují k exportovaným objednávkám z notebooků (export musí být povolen v nastavení přenosu dat z notebooků)
09.10.2007 Sklad6 V přehledu skladových karet lze zobrazit informace z LOG souboru. Pro danou položku (např. název, cena, ..) program vyhledá poslední záznam o změně a umožní zobrazení datumu, času změny, předchozí hodnotu, komentář a uživatele, který provedl změnu.
Více
09.10.2007 Sklad6 V menu "speciální činnosti" pro práci se skladovými kartami (Alt+F6) je nová funkce pro nastavení zobrazení informací z logu (pouze pokud je definována alespoň jedna položka ve struktuře)
09.10.2007 Sklad6 Při zpracování výrobních kalkulací (příjem výrobků z odepsáním surovin) je možné pomocí proměnné "VyrIngUcty" určit, že budou ignorovány karty typu účet, které jsou zapsány v seznamu materiálu výrobku.
09.10.2007 Sklad6 Ve Win32 GUI verzi jsou standardní grafy za skladovou kartu (Alt+F v seznamu karet, popř. Alt+G) nahrazeny novou grafickou verzí s možností nastavení grafu, kopírováním do schránky, tisku apod. Pomocí proměnné "StdTypGraf",2 je možné nastavit původní grafy.
09.10.2007 Sklad6 Ve Win32 GUI verzi je při zobrazení chybového hlášení při evidování dokladu možnost zobrazit podrobnosti k chybě (vyvolává se help ve formátu CHM)
09.10.2007 Sklad6 Ve všech variantách dodatků dokladu se nyní testují přístupová práva k jednotlivým údajům (práva se nastavují ve strukturách souborů)
05.10.2007 Sklad6 Ve výpočtu Daně, zásoby, obraty,... lze nyní určit druh datumu, který se použije pro určení období výpočtu. Vybrat lze datum pohybu, datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum vystavení z hlavičky dokladu (+ období určené dle účetních měsíců). Dosud se pro určení období používal vždy datum pohybu, který může být nastaven i v rámci jednoho dokladu u každé operace dokladu jinak.
Více
05.10.2007 Sklad6 V prohlížení návrhů objednávek lze nyní upravit nákupní cenu, která se u dané položky použije v případě vytvoření objednávky na dodavatele z návrhu.
01.10.2007 Sklad6 V menu pro práci s požadavky lze definovat novou položku menu pro hromadné smazání požadavků od čísla po číslo se zvolenými stavy požadavků (menu OBJ_MNU, kód menu 26, 2).
28.09.2007 Sklad6 V evidenci ADRInfo (záznamy o jednání, úkoly, ...) lze nyní definovat přístupová práva k záznamu. Práva se definují pomocí menu pro práci s danou položkou (F10). Právo lze definovat pro uživatele (obvykle jiného správce záznamu), skupinu správců záznamů nebo pro všechny uživatele.
Více
28.09.2007 Sklad6 V evidenci ADRInfo lze u většiny záznamů (nebo i samostatně) definovat alarm. Alarm je určený datumem, časem a uživatelem (buď správcem záznamu nebo tím, kdo záznam vytvořil). V určený čas se alarm objeví na obrazovce spolu s krátkým zvukovým znamením. Alarm je možné zrušit (vzít na vědomí) nebo je možné ho odložit či editovat.
Více
26.09.2007 Sklad6 V požadavcích od zákazníků lze pomocí Alt+C v detailu položky požadavku zapnout zobrazování posledních cen pro daného zákazníka (dle IČO z hlavičky požadavku) a dané zboží.
26.09.2007 Sklad6 V přehledu Daně, zásoby... lze používat klávesu Ins (popř. Shift+šipky) pro označování záznamů. Hodnoty z označených záznamů se sčítají a zobrazují v součtovém řádku ve spodní části seznamu.
26.09.2007 Sklad6, Účto V podmínce pro hledání dle vzoru lze hledat také v kalkulovaných položkách. U kalkulovaných položek se tímto způsobem hledá údaj obsahuje zadaný text.
21.09.2007 Sklad6 Pomocí proměnné POKL_PRV,3 lze ovlivnit přednastavené období pro převod pokladních dokladů (1..dnes,2..min.měsíc,3..rok,4..včera).
21.09.2007 Sklad6 Nový kód menu (7,46) pro export pokladní knihy - exportují se pouze pokladní doklady, které dosud nebyly převedeny.
21.09.2007 Sklad6, Účto Ve správci souborů lze pomocí kláves + a - přepínat mezi indexy dané tabulky. Zobrazí se seznam dostuných indexů (je vidět číslo indexu a pole, ze kterých se index skládá) a program se nastaví na následující (resp. předchozí) index.
21.09.2007 Sklad6 V celém programu lze v tabulkách vyhledávat pomocí fulltextového hledání. Hledání stačí zahájit stisknutím libovolného písmene, které chcete vyhledat (A..Ž). Program zobrazí okno pro zadání hledaných textů a podmínek pro hledání. Můžete zadat i více hledaných textů, které se všechny současně musí vyskytovat v hledaném záznamu. Pro oddělení jednotlivých textů použijte mezeru.
09.09.2007 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI verzi programu optimalizováno spouštění programu. Mělo by být mírně rychlejší a méně by mělo blikat. Optimalizována také práce se změnou velikosti fontu a při změně velikosti okna aplikace. Program lépe reaguje na různé kombinace přepínačů v dialogu pro nastavení zobrazení programu.
Více
09.09.2007 Sklad6, Účto Upraveny výchozí barvy pro Win32 GUI verze, tak aby se využívaly barevné přechody (není aktivní u přístupu přes vzdálenou plochu a u monitorů s nízkým rozlišením). Pro nastavení těchto barev stačí vyvolat dialog pro nastavení barev a zvolit tlačítko "Obnovit st.nast."
09.09.2007 Sklad6 Pomocí proměnných "VysklHlKod", "PreskHlKod" a "InvHlKod" je možné zakázat nebo povolit (hodnota 0/1) hledání dle kódu zboží při vyskladňování, přeskladňování a inventurách pomocí on-line terminálů. Pokud je hledání dle kódu zakázané, pak lze hledat pouze pomocí čárových kódů.
06.09.2007 Sklad6 Převod vydaných a přijatých faktur do externího účetnictví: Podpora exportu kontací a samostatných řádků s DPH do CSV souboru. V nastavení je také možné lépe ovlivnit formát CSV souboru.
06.09.2007 Sklad6 Převod pokladní knihy do CSV souboru: Podpora exportu samostatných řádků s DPH do CSV souboru.
03.09.2007 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI verzi programu se zobrazují veškeré přepínače v novém designu. (editační prvky typu ano/ne). Ovládání funguje podobně, myší lze měnit hodnotu dvojitým klikem.
03.09.2007 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI: Upraveno zobrazování programu při provozu ve 256 barvách (např. při provozu přes vzdálenou plochu) - program by již neměl špatně zobrazovat barevné pozadí pod písmeny, čárami a obrázky.
03.09.2007 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI: Podpora pro nový design tlačítek s ikonami (vzorově prozatím ve Sklad6 v menu Zaplacení dokladů)
27.08.2007 Sklad6, Účto Zrychleno zobrazování ikon a obrázků ve Win32 GUI verzi programu
27.08.2007 Sklad6, Účto Upraveno zpracování sestav v generátoru sestav s relačními soubory s omezením databáze dle indexu (možno používat výrazy s odkazem na hlavní soubor - dosud zde šlo zadat pouze konstanty)
23.08.2007 Sklad6 Ve výpočtu optimální zásoby je možné zvolit způsob určení dodávkového cyklu (čili na kolik dní se má určit optimum). Standardně se určuje cyklus dle skladové karty. Pokud tam není určen (hodnota 0), zkusí se dohledat tato informace v dodavateli (dle skl.karty). Pokud není ani tato hodnota vyplněna, pak se použije běžný dodávkový cyklus určený v době výpočtu.
Více
 předchozí  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  z 76 další