logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
25.08.2008 Sklad6 Při příjmu pomocí OnLine terminálů je nyní zpracovávána také proměnná TypIdPoz+,x, která umožňuje nastavit pevnou pozici pro daný typ dokladu x
25.08.2008 Sklad6 Ve skladové kartě je nový přepínač "Povolit automatické generování SSCC kódů", který umožňuje při příjmu zboží vygenerovat jedinečný identifikační kód k příjmovému pohybu. Toto číslo pak může být vyžadováno při vyskladnění.
25.08.2008 Sklad6 V nákupních operacích ve standardních dokladech i v příjmu pomocí OnLine terminálů je možné pomocí klávesy F7 vygenerovat nový interní SSCC kód (u typů dokladů, které mají nastavenu práci se SSCC kódy). Standardně je SSCC kód tvořen IČO (8-míst) + pořadové číslo (8-míst).
Více
25.08.2008 Sklad6 V nabídce "Informace o zboží" (práce s OnLine terminály) je možné hledat dosud nevyskladněné zboží dle SSCC kódu. Při hledání dle SSCC se nabízí jen pozice odpovídající danému SSCC kódu (obvykle jen jedna). Současně bylo upraveno zobrazování názvu zboží (větším písmem na 2 řádky)
25.08.2008 Sklad6 Přepracována funkce pro přeskladnění pomocí OnLine terminálů. Program podporuje zpracování SSCC kódů (přeskladňují se jen zásoby s daným SSCC kódem). Identifikace pozice je rozdělena na sklad-stav-šarže. Navíc jsou připraveny nové funkce s přednastavenými omezeními pro vstup jednotlivých údajů.
Více
21.08.2008 Sklad6 Ve vstupu požadavků program kontroluje cenu, zda není menší než nákupní cena. Pokud je vypnutá kontrola nákupní ceny u hlavního typu dokladu pro fakturaci, pak hlášení není zobrazeno. Stejně tak je nožno hlášení potlačit pomocí proměnné ObjHlasNC s nulovou hodnotou
21.08.2008 Sklad6 Program reaguje na nové parametry /IMP:xxx /IMD:xxx pro import CSV, DBF nebo XML souborů (IMP pro příjmové a IMD pro dodací doklady, xxx je jméno souboru). IMP dělá to samé, co původní parametr /CSV:xxx (ten zůstal platný)
21.08.2008 Sklad6 Upraveno evidování čísel požadavků a objednávek na dodavatele (čísla se ukládají do INI souboru). Úprava by měla zajistit bezproblémovější dodržování číselné řady a menší možnost uzamčení dat při práci v síťovém provozu
21.08.2008 Sklad6 Ve Win32 GUI verzi: Při zobrazování informací o vyskladňovaném zboží (OnLine terminály) - pokud je nastavena hodnota proměnné VysklZoom na hodnotu různou od 1 (dosud bylo použito pro ovlivnění zobrazení údaje Počet), pak se zobrazí velkým písmem také údaj Název skladové karty (název se zobrazuje rozdělený na 2 dvojřádky). Současně byla změněna výchozí hodnota proměnné na 1.5
21.08.2008 Sklad6 Ve verzi EXTKARTA2 je ve skladové kartě nová položka Výchozí stav ID s možností výběru z číselníku stavů identifikace pozice (Ctrl+Enter). Položka se používá při příjmu pomocí OnLine terminálů pro určení výchozího stavu skladové karty (např. kolkováno/etiketováno apod.)
15.08.2008 Sklad6 Při vytváření pokladních dokladů z rozvozů lze pomocí proměnné TypRozvPD-,x nebo TypRozvPD+,x ovlivnit text v řádku pokladního dokladu (x je typ placeného dokladu). Pokud je tato proměnná pro daný typ dokladu nadefinovaná, tak se uplatní místo jména firmy, které je standardně do dokladu vypisováno (vhodné např. pro drobné daňové doklady)
15.08.2008 Účto V evidenci přijatých a vydaných faktur je nová položka "Číslo objednávky" o délce max 20 znaků (položka má volné použití). Při importu faktur ze Sklad6 se tato položka naplňuje dle čísla objednávky z faktury.
15.08.2008 Účto Při tisku výkazu pomocí F7 se program nově ptá na podmínky pro tisk sestavy.
Více
07.08.2008 Sklad6 Pomocí proměnné "PrevStr+",x nebo "PrevStr-",x je možné definovat výchozí středisko pro daný typ dokladu x. Toto se týká hlavně převodek, ale je to možné použít také pro ostatní typy dokladů, které mají zapnutý přepínač [x] Automaticky evidovat převodku do 2.skladu.Volba !0 (čili povinné středisko 0) lze zakázat vytváření nových dokladů s příznakem evidovaní převodky v druhém skladu.
Více
07.08.2008 Sklad6 Nová volba v číselníku typů dokladů: pokud je zapnutý přepínač [x] Vstup poznámek v operaci, tak lze vedle volit režim evidence poznámek (buď běžné poznámky nebo SSCC kódy - Serial Shipping Container Code, tj. kódy, které jednoznačně identifikují skladovanou dávku zboží, čili vlastně nákupní operaci)
07.08.2008 Sklad6 Úprava funkce pro vstup příjemky pomocí terminálu (kód menu 2,90). Při vstupu příjemky lze zadávat balení, počet MJ, datum výroby/spotřeby, umístění a stav, šarži a také SSCC kódy. Pro zadávání zboží lze využít EAN128 obsahující EAN kód zboží, šarži, počet jednotek, datum výroby, datum spotřeby nebo SSCC kódy.
Více
07.08.2008 Sklad6 Nová funkce v menu pro tisk dokladu (DOKLAD_TSK, kód menu 19,71): Tisk štítků z dokladu. Je možné nadefinovat více tiskových formulářů. Pokud název tiskové sestavy obsahuje příponu .QR2, pak je doklad zpracován jako běžná tisková sestava v QR2 formátu.
Více
07.08.2008 Sklad6 Nová funkce pro vstup poznámky nebo SSCC kódu v menu v přehledu nákupních operací skladové karty (menu Operace, kód menu 1,7). SSCC kód lze načíst také pomocí snímače čárových kódů jako EAN128.
07.08.2008 Sklad6 Přepracována evidence pro příjmy, výdeje a překladňování zboží pomocí on-line terminálů, tak aby byla podporována identifikace umístění (tj. Sklad-Stav-Šarže) do celkové délky 30 znaků (tj, šarže max 22 znaků)
07.08.2008 Sklad6 Upraveny výdeje pomocí on-line terminálů - zavedena podpora EAN128, včetně vyskladňování pomocí SSCC kódů zboží. při výdeji pomocí SSCC kódů program automaticky vyhledá správnou pozici pro výdej
06.08.2008 Sklad6 Nová varianta funkce pro tisk chystačky-dle kódu zboží (kód menu 19,22)
06.08.2008 Sklad6 Rozšíření možnosti třídění operací dokladu při tisku (nastavení se provádí v Oprava INI hodnot/F8). Nově lze doklady třídit také dle Skupiny a názvu zboží, Skupiny2 a názvy nebo Zařazení a názvu
04.08.2008 Sklad6 Úprava převodu do Účta - zrychlení vyhledávání dokladů určených k převodu do účta (obzvláště při převodu dle data UZP)
04.08.2008 Sklad6 Rozšíření funkce pro hromadné dohledání nákupních operací pro prodejní operace, které nemají určenou nákupní operaci (např. kvůli prodeji do mínusu). Funkce se spouští v menu Služby/Rekonstrukce dat/Kontrola prodeje do mínusu. Funkce nyní navíc kontroluje, zda se nepáruje doklad, který má zakázáno párování výdajových operací s nákupní operací.
Více
04.08.2008 Sklad6 Při změně nákupní operace pro zvolenou existující prodejní operaci v dokladu (pomocí F11 v operaci dokladu) se současně přenáší informace o identifikaci umístění (a také o datumu výroby/spotřeby) z nákupní do prodejní operace.
31.07.2008 Sklad6, Účto Drobná úprava při načítání systémových informací o indexech v tabulce, která by měla vést ke zrychlení prvního zobrazování a zpracování dat.
28.07.2008 Sklad6 V průvodkách k rozvozům lze v seznamu dokladu pro daný rozvoz označit více dokladů pomocí Ins a všechny takto označené doklady přesunout pomocí Ctrl+Y do jiné průvodky (volba přesunout do jiné průvodky).
28.07.2008 Sklad6 Při změně čísla průvodky se program dotáže, zda chcete změnu čísla provést a pokud ano, tak automaticky přečísluje i navazující doklady.
25.07.2008 Účto Při tisku importovaného výpisu bankovního účtu (F7 v otevřeném výpisu v automatizovaných výpisech z banky) se tiskne do hlavičky výpisu i počáteční zůstatek, celkový kredit, debet a nový zůstatek
25.07.2008 Sklad6 U typů dokladů, které mají povolený výdej do mínusu a současně zapnutou práci s identifikací umístění zboží, se nyní povoluje nedohledání nákupní operace
25.07.2008 Sklad6 U typů dokladů se zapnutým omezením identifikace umístění se neprovádí dohledání nezpárovaných prodejních operací při příjmu zboží
23.07.2008 Sklad6 V číselníku typů dokladů je nový přepínač "Omezit identifikaci umístění dle masky", který umožňuje zapnout kontrolu identifikace umístění při výdeji zboží. Výdej je umožněn pouze z pozic, které vyhovují masce zadané za přepínačem.
Více
23.07.2008 Sklad6 Použití hromadných databázových operací pro všechny varianty Soupisu daňových dokladů (dle data vystavení/dle data UZP/dle úč.období). Významné by mělo být zrychlení především pro soupisy dle UZP a soupisy za více skladů současně.
22.07.2008 Sklad6 Do menu DOKLAD_SPC doplněna funkce "Hromadné uzamčení dokladů"
Více
22.07.2008 Sklad6 Do menu DOKLAD_SPC doplněna funkce "Oprava poznámky dokladu" s kódem menu 31,18 umožňující opravu 30-znakové poznámky dokladu bez nutnosti evidovat celý doklad
22.07.2008 Sklad6 V detailu položky objednávky na dodavatele se v seznamu posledních objednávek zobrazuje datum, kdy bylo zboží požadováno. Současně je pomocí šipky označen řádek, který odpovídá aktuální objednávce. Barevně jsou zvýrazněny řádky (barevně se zvýrazňuje jen jméno dodavatele) podle stavu objednání zboží (např. žluté jsou nedodané)
22.07.2008 Sklad6 Opraveno zobrazování Ceny5 s DPH v seznamu skladových karet
21.07.2008 Sklad6, Účto Do adresáře odběratelů/dodavatelů doplněna na třetí podstranu nová položka LoginID, která může sloužit např. pro uložení hesla do webového obchodu apod. Uživatelé, kteří ve struktuře ADRESA mají zakázaný k této položce přístup tuto položku nevidí. Ostatní uživatelé mohou pomocí F9 na této položce zobrazit skrytý obsah této položky.
21.07.2008 Sklad6 V exportu karet do XML (Shift+F5 v kartách) je možné nyní určit jméno výstupního XML souboru.V XML formátu "Zkrácená struktura 1" lze nyní pomocí individuální ceny "ExpKarXML" ovlivnit výstupní cenu pro export do XML. V ostatních formátech upraven export obrázků (zrychlení exportu)
21.07.2008 Sklad6 V prohlížení návrhů objednávek se změnilo zobrazování příznaku minulé objednávky: pokud je poslední objednávka nevykryta, tak se zobrazuje stav "N". Pokud nebyla vykryta některá z předchozích objednávek (max.5) posledních objednávek s omezením na 14 dní od akt. data), pak se zobrazuje ve stavu pořadové číslo (2, 3, 4, 5) této objednávky(od poslední).
Více
21.07.2008 Sklad6 Ve vstupu inventury pomocí online terminálů je nově možnost vybrat kartu pomocí F5 ze seznamu skladových karet. Funkci je možné zakázat přístupovým právem 8 v položce menu pro daný typ uživatele.
21.07.2008 Sklad6 V importu dokladů z CSV/DBF souborů přibyla nová možnost importovat doklady ve formátu XML (formát je automaticky detekován). Podporovány jsou kódování Win1250 a Unicode (UTF-16)
21.07.2008 Sklad6 Nové kódy menu pro hromadný import dokladů z XML souborů (1,94 a 1,95) pro dodací doklady a 2,94 a 2,95 pro přijaté doklady). Kód menu x,95 je určen pro automatizované zpracování (bez některých dotazů)
15.07.2008 Sklad6, Účto Zrychlení načítání systémových struktur z databáze za pomocí hromadných operací. Tyto struktury se načítají při prvním použití zvolené tabulky (např. dokladů či adres)
11.07.2008 Účto Při zaúčtování importovaného automatizovaného výpisu bankovního účtu se do hlavičky dokladu ukládá informace o novém zůstatku (pro zobrazení nutno dodefinovat správné struktury pro bankovní výpisy)
11.07.2008 Sklad6, Účto Do tiskových proměnných se u všech sestav definuje proměnná G_Vystavil. Hodnotu proměnné lze zjistit pomocí funkce GetVar("G_Vystavil")
11.07.2008 Sklad6, Účto Změna v designu hlavního menu.
11.07.2008 Sklad6, Účto Pomocí proměnné RTFmemo, x s hodnotou 1 je možné u Win32 verzí programu určit, že daná textová poznámka má být editována a ukládana v RTF formátu (formát podporuje např. fonty, barvy, odstavce či odrážky).
Více
10.07.2008 Účto Oprava tisku faktur (F8) z vyhledaného seznamu faktur - mohla se vytisknout nesprávná faktura
10.07.2008 Účto Při tisku faktur se pamatuje pro každý typ dokladu jaký formulář (např. košilka faktury) se tisknul pomocí F8 a příště se nabídne stejný
 předchozí  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  z 75 další