logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
01.01.2009 Sklad6 U hromadného přeceňování se provádí logování změn skladové karty.
29.12.2008 Sklad6 V programu lze zobrazovat předchozí prodejní cenu i v případě, že data jsou rozdělena do 2 samostatných databází. Pomocí proměnné OldDataDir lze určit adresář s alternativním umístěním souborů SKLADOPE.BTR a SKLADDOK.BTR (obvykle se staršími daty). Program nejdříve hledá předchozí cenu v aktuálních datech a pokud ji tam nenajde, tak hledá v alter.datech
29.12.2008 Sklad6 Pro výpočty grafů za karty (Alt+G, Alt+F, Alt+T za jednu nebo více označených karet) lze nastavit proměnnou OldDataGrf,0 obsahující počáteční datum od kterého jsou započítávány data do výpočtu.
29.12.2008 Sklad6 V případě, že je definována proměnná OldDataDir (viz výše), tak jsou do grafů za karty započítány i údaje z druhé databáze (stará data). Pomocí proměnné OldDataGrf,1 lze definovat počáteční datum pro stará data.
19.12.2008 Sklad6 Oprava drobného problému při otevírání souborů v menu pro práci s adresou
18.12.2008 Sklad6 Připraven nový způsob zpracování inventury pomocí terminálů. Inventární doklady lze pořídit formou příjemky. Výhodou je možnost použití SSCC kódů pro dohledání informací o pozicích a zásobě zboží (kód menu 2,92 pro příjem "do schránky" a 2,93 pro příjem s automatickým zaevidováním dokladů). Pro konfiguraci se používá proměnná TERMINV+ (narozdíl od běžného příjmu, kde se používá TERMDOK+)
18.12.2008 Sklad6 Nová varianta funkce pro načtení dokladů ze schránky optimalizovaná pro příjem výše uvedených inventurních dokladů zapsaných přes terminály (kód menu 2,57 pro přijaté doklady, popř. 1,57 pro dodací)
16.12.2008 Sklad6 Optimalizováno načítání individuálních cen (zrychlení první práce s IC)
16.12.2008 Sklad6 Přepracován vstup inventury pomocí on-line terminálů. Ve vstupním dialogu je nyní možné použít EAN128 i SSCC kódy zboží. Názvy zboží jsou zobrazovány přes více řádků
15.12.2008 Sklad6 V Konfiguraci programu lze nastavit nový typ klávesnice, která se chová jako běžná klávesnice, pouze desetinná čárka je nahrazena tečkou. Typ klávesnice: "Standardní klávesnice (tečka)"
15.12.2008 Sklad6 V nastavení importu požadavků z notebooků je nová volba upřesňující import adres. Volba "automaticky" přednastavuje volbu pro import podle toho,jestli je novější adresa v přenosovém nebo aktuálním adresáři. Volba "ručně" nabízí vždy volbu pro ponechání původní adresy
14.12.2008 Sklad6 Pomocí proměnné TypDokInv+ a TypDokInv- je možné určit typ dokladu pro zpracování přebytků a mank v inventuře. Pokud proměnná není určena, tak se typ dokladu určuje podle výskytu "INVENT" v názvu typu dokladu.
11.12.2008 Sklad6 Export požadavků z notebooku - v nastavení přenosů je nový režim aktualizace adres "Exportovat adresy změněné od posledního přenosu + všechny adresy dle požadavků". Program nově sleduje příznak ruční změny adresy a exportuje pouze adresy s tímto příznakem. Při přenosu adresy přes replikace nebo přes přenos adres z PC do notebooku se příznak v importované adrese nuluje.
10.12.2008 Sklad6 Upraveno vyhodnocování individuálních cen, tak aby se název použité ind.ceny objevoval při vstupu operace (dosud to tak bylo pouze jen v jednodušších případech vyhodnocení indiv.ceny)
10.12.2008 Sklad6 Nová proměnná "BUcetInfo" obsahuje podrobné informace k výchozímu bankovnímu účtu firmy (u dokladů je to účet určený v dodatcích dokladu). Proměnná obsahuje IBAN/SWIFT/Název_banky/Měna. Jednotlivé hodnoty lze v sestavě zpracovat např. pomocí #{EnumStr(GetVar("BUcetInfo"),0)}
05.12.2008 Sklad6 Program ve verzi EXTKARTA2 u typů dokladů s automatickým dohledáváním nákupní ceny dle nákupních operací (obvykle u převodek) umí dopočítat (resp. odpočítat) spotřební daň pokud nákupní doklad má v typech dokladů zapnutý příznak "Ceny bez spotř. daně" a výdej má tento příznak vypnutý (resp. obráceně)
05.12.2008 Sklad6, Účto V generátoru sestav jsou pro zpracování hlavního souboru a pro procházení relačních souborů i pro procházení indexového souboru použity tzv. extended operace, které mohou významně urychlit komunikaci s databázovým serverem (ze serveru se přenáší menší množství dat po větších dávkách).
Více
05.12.2008 Sklad6, Účto V generátoru sestav je možné definovat tzv. Filtrovací podmínky (nový typ záznamu v nabídce Texty a proměnné). Tyto podmínky jsou uplatněny pouze pokud v sestavě nejsou zakázány rozšířené (extended) operace. Při použití filtrovacích podmínek jsou filtrovací podmínky uplatněny přímo na databázovém serveru a tím se může významně zrychlit výpočet sestav.
Více
03.12.2008 Sklad6 V dokladech v rozvozu je zaveden nový typ záznamu "Saldo", který slouží k vypsání nezaplacených dokladů do průvodky. Nové záznamy s tímto typem lze přidat pomocí F11 (nutno přidat do menu TypJizdy, kód menu 0, 6)
03.12.2008 Sklad6 Upraven tisk ceníků (tisk štítků) - pokud název tiskové sestavy obsahuje ".ZEBRA" nebo QR2 sestava obsahuje v názvu "STIT" popř. "ŠTÍT", tak se před samotným tiskem objeví okno s možností upřesnit počet tisknutých štítků
03.12.2008 Sklad6 Změna výchozí hodnoty pro proměnnou TransBias na hodnotu 1000, čili program ve výchozím stavu používá tzv. konkurenční transakce v základním režimu
02.12.2008 Sklad6 Pomocí nastavení v číselníku typů dokladů (F11 v detailu typu dokladu) lze nastavit seznam středisek, která mohou být zobrazena v nabídce středisek souvisejících s daným typem (obvykle převodka)
02.12.2008 Sklad6 V nabídce Služby/Nastavení programu/Bankovní účty lze pro každý bankovní účet určit IBAN, SWIFT, měnu a název banky
28.11.2008 Sklad6 V opravě požadavků lze pomocí přístupových práv k menu zakázat editaci položek požadavku (platí pro kódy menu 0,2 a 0,9)
24.11.2008 Sklad6 Zrychleny výpočty měsíčních grafů za skladové karty (Alt+G nebo Alt+F v seznamu skladových karet)
20.11.2008 Sklad6 V definici individuální ceny je možné nadefinovat, že zvolená skupina individuálních cen se v rámci dalšího vyhodnocování individuální ceny nemá vyhodnocovat. Je tam možné např. určit, že se nemá vyhodnocovat společná indiv.cena IND*. Omezení se definuje jako odkaz na jinou individuální cenu a údaj vyhodnocení se nastaví na "Nevyhodnocovat tuto IC".
19.11.2008 Sklad6 Při přidávání karet ve vstupu položek požadavků zákazníků (nový požadavek nebo i oprava) se zvýrazňují oblíbené, zalistované a akční skladové karty. Nastavení, zda položky zvýraznit, se řídí přepínačem dle typu dokladu, který má požadavek vybrán (popř. výchozím typem dokladu). Pomocí proměnné ObjZalistT,2 lze určit druh zobrazených dat (1..oblíbené + 2..zalistované + 4..akční; popř. 0..nic)
19.11.2008 Sklad6 Nový kód menu 0,9 pro vstup položek požadavku bez zvýraznění oblíbených, zalistovaných a akčních položek (resp. bez načítání těchto položek z db)
13.11.2008 Sklad6 Nové funkce pro doplnění souvisejících (vedlejších) nákladů, které umí určenou hodnotu nákladů rozpustit do hodnoty zboží (navýšení ceny u operací se zbožím, tak aby se celková hodnota zvýšila o zadanou částku). Vstup podporuje také zadání částky v cizí měně (s volitelným kurzem).
Více
13.11.2008 Sklad6 Z menu pro práci s novým dokladem nebo při opravě dokladu lze volat nový dialog pro nastavení cizí měny pro doklad a kurzu. Dosud to šlo jen pomocí nastavení dialogu pro vstup dodatků (dle nastavení typu dokladu). Menu pro opravu dokladu (DOKLAD_OPR, DOKLAD_OP2 - kód menu 16,52). Menu vstup nového dokladu (DOKLAD_NOV, DOKLAD_SLN - kód menu 17,52)
13.11.2008 Sklad6 Do textového logovacího souboru SKLAD.LOG se zaznamenávají nové záznamy a změny v individuálních cenách (jméno IC, typ klíče a klíč)
11.11.2008 Účto Při importu faktur ze Sklad6 se z importního souboru (obvykle SK_UC_FA.BTR) mažou hlavičky importovaných faktur (dosud se mazaly jen kontace)
07.11.2008 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů "Rozdělit při tisku stejné operace s různou pozicí" umožňuje tisk dokladu s operacemi dle jednotlivého umístění Lze tak např. určit, že při tisku chystačky, štítků či DL k faktuře se tisknou operace rozděleně dle jednotlivého umístění.
Více
07.11.2008 Sklad6 Opraven problém při tisku dokladů, kdy se povolení práce s identifikací umístění a poznámkami k operacím určoval podle nesprávného přepínače v typech dokladů
07.11.2008 Sklad6 Nová funkce "Akční individuální cena" v menu v novém požadavku i v opravě požadavku (kód menu 0, 7). Funkce umožní vybrat nebo zadat individuální cenu, která se pak uplatňuje při zadávání položek požadavku. Při uplatnění akční individuální ceny se nevyhodnocuje alternativní individuální cena (IND*), ale pouze běžná indviduální cena zákazníka (pokud je definována).
Více
07.11.2008 Sklad6 Pro načtení zalistovaných a oblíbených položek byly použity hromadné operace, které by měly významněji zrychlit načítání těchto položek.
07.11.2008 Sklad6 V seznamu zalistovaných položek pro zvoleného odběratele lze pomocí Alt+I přidat do seznamu odkaz na individuální cenu. Při zvýrazňování zalistovaných položek v kartách při vystavování dokladu se pak zvýrazňují jako zalistované i položky spadající do zvolené individuální ceny. Lze tak snadno vytvořit zalistování na základě např. skupiny zboží i s omezením časové platnosti.
03.11.2008 Sklad6, Účto Upraveno kopírování/vkládání formátovaných editačních prvků (Ctrl+C/Ctrl+V např. na údaji s datumy, PSČ apod.). Pokud při kopírování je kurzor na první pozici a data ve schránce odpovídají formátu vstupovaného údaje, tak se data ze schránky správně vloží do editačního prvku.
03.11.2008 Sklad6 Nový přepínač v číselníku typů dokladů: Vyžadovat údaj "stav" v id. umístění (F8/Nastavení identifikace umístění). Při vypnutí tohoto přepínače není při zadávání identifikace umístění (Sklad-Stav-Šarže) vyžadován údaj Stav, ale pouze údaj Sklad (standardně vyžadováno oboje)
03.11.2008 Sklad6 V importu dat z CSV/DBF souboru je možné v dialogu pro upřesnění podmínek importu určit cenové pásmo (buď bude cena určena automaticky z importovaného souboru nebo lze určit cenové pásmo - pracuje ale pouze u dohledaných skladových karet)
03.11.2008 Sklad6 V importu dat z offline terminálů lze pomocí F6 při výběru příjmového dokladu k importu určit objednávku na dodavatele, na kterou je příjem prováděn. Po provedení příjmu je provedeno spárování příjemky s objednávkou a připravena sestava rozdílů. Pomocí proměnné TermImpObj lze ovlivnit dotaz umožňující výběr objednávky na dodavatele při výběru dokladu pomocí Enter.
03.11.2008 Sklad6 V objednávkách na dodavatele je možné zboží hledat pomocí čárového kódu (Ctrl+G)
31.10.2008 Sklad6 Upraveno zpracování součtů u dokladů v režimu práce s identifikací umístění, které mohlo vést k haléřovým rozdílům při tisku oproti převodům do účta
31.10.2008 Sklad6 V evidenci objednávek na dodavatele je možné definovat pásma objednávek od čísla-do čísla, která se sledují v samostatných evidencích a mají svoji samostatnou číselnou řadu (kód menu 18,21 pro objednávky na dodavatele s položkami a 18,22 pro textové objednávky)
27.10.2008 Sklad6 V číselníku typů dokladů je možné definovat Výchozí identifikaci umístění pro nákupní operace. Pokud ve vstupu dokladů (klasicky nebo přes terminál) není pozice vyplněna, pak se použije tato výchozí id.pozice. Je možné vyplnit také jen skladovou část pozice nebo jen stav.
Více
27.10.2008 Sklad6 Do textového logovacího souboru SKLAD.LOG v uživatelském adresáři se ve Win32 verzích zapisuje v rámci přihlašování informace o jménu PC a uživateli Windows.
27.10.2008 Sklad6 Pokud je doklad v cizí měně, tak tabulka DPH (Ctrl+T v seznamu operací dokladu) zobrazuje také celkový součtový řádek v cizí měně
27.10.2008 Sklad6 U dokladů v cizí měně lze v seznamu operací dokladu zobrazit cenu za jednotku v cizí měně a celkovou cenu bez DPH v cizí měně. Pomocí Alt+C lze v operacích dokladů přepínat poslední sloupec. V typech dokladů lze navolit jeden z těchto sloupců jako výchozí.
27.10.2008 Sklad6 Export skladových karet do DBF (Shift+F5 ve skladových kartách) doplněn o možnost exportu dalších položek skladových karet (Ceny 12-15, %alk., ID a další)
27.10.2008 Sklad6, Účto Úprava zpracování událostí pro obsluhu myši, tak aby nedocházelo k nechtěnému odkliknutí nějaké funkce pokud od stisknutí po uvolnění tlačítka myši bylo zobrazeno jiné okno.
 předchozí  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  z 75 další