logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
15.11.2022 Sklad6 Možnost definovat hlavičku či patičku pro sestavu, kterou lze vytisknout pomocí F7 z výčetky platidel. V definičním souboru sestav lze definovat sekci se jménem [Výčetka platidel] obsahující záhlaví nebo zápatí sestavy.
10.11.2022 Sklad6
V číselníku parametrů skladových karet je možné definovat pořadí parametru. Více parametrů může mít stejnou hodnotu pořadí (údaje ses stejnou hodnotou pak obvykle zůstávají ve stejném pořadí, jako jsou vidět v číselníku parametrů) Pořadí se projeví v dialogu pro editaci parametrů konkrétní skladové karty.
10.11.2022 Sklad6
Uživatelské dialogy pro skladové karty. Nově je v jednom dialogu možné editovat záznamy z tabulky SKLADKAR i SKLADZAS. Je tak možné editovat například údaje Optimum, Minimum a Maximum v jednom dialogu. Uživatelský dialog je možné volat také ve funkcích v terminálu.
04.11.2022 Sklad6 Rozšíření práce s inventurami (rozšíření je dostupné ve variantě programu EXTINV). V rámci aktualizace programu se založí nová tabulka SKLADINH s hlavičkami inventur a aktualizují se tabulky SLADINV a SKLADXNV. V rámci aktualizace přestanou být dostupné záznamy z poslední inventury před konverzí dat (data sice nejsou odstraněna, ale jsou evidována v inventuře s ID = 0, ...
Více
14.10.2022 Sklad6 Ve funkci pro vyskladňování pomocí terminálů je k dispozici nová možnost pro společné vyskladnění operací se stejným kódem, pozicí pro vyskladnění a dalšími identifikačními znaky. Funkci lze zapnout v nastavení vlastností vyskladňování (F6 v přehledu vyskladňovaných operací - po změně přepínače "Spojit vyskladnění stejných položek" lze nastavení uložit pomocí F6)...
Více
14.10.2022 Sklad6 V záznamu adresy odběratele/dodavatele lze vyvolat dialog pro zadání osobních informací (Alt+W).V dialogu lze rovněž vyvolat načtení informací ze skenovacího zařízení pro čtení osobního dokladu (občanský průkaz, pas). Načítá se Číslo dokladu, datum narození, pohlaví a jméno. Dialog lze vyvolat pro existující adresu také pomocí samostatné funkce z menu pro práci s adresou ...
Více
30.09.2022 Sklad6
Při importu průvodky z aplikace Maxim Průvodky se do záznamu dokladu v průvodce načítá informace o čase příjezdu řidiče k zákazníkovi. Pokud je v záznamu dokladu v průvodce uložen plánovaný čas příjezdu od-do, tak se také počítá zpoždění v minutách oproti plánu.
30.09.2022 Sklad6 Nové pole Typ smlouvy v adresáři odběratelů.
29.09.2022 Sklad6 Rozšíření podpory zpracování EAN kódů ve formátu EAN128. Kódy EAN128 je možné použít i pro dohledání zboží v rámci velkoobchodního prodeje či příjmu. Preferovaný způsob příjmů pomocí čteček ale zůstává pomocí samostatného menu pro práci s terminály. K dispozici je nový číselník umožňující nastavení některých specifických vlastností EAN128...
Více
20.09.2022 Sklad6
Rozšířeny možnosti komunikační aplikace Skladweb.
Nové funkce podporují vytváření nových dokladů v evidenci maloobchodního prodeje i v běžné evidenci dokladů (např. faktury). Funkce lze propojit se samoobslužnými pokladnami a terminály 4MAX.
20.09.2022 Sklad6 Zvýšena odolnost komunikační aplikace Skladweb pro případ některých kritických chyb. V případě některých databázových či vstupně/výstupních chyb (např. uzamčení záznamů) program automaticky po předání chyby nadřazené aplikaci provede ukončení procesu a webová služba zajistí při dalším dotazu nové spuštění procesu, což zajistí, že aplikace není nějak ovlivněna předchozím výskytem chyby...
Více
20.09.2022 Sklad6
Komunikační aplikace SkladWeb podporuje spouštění skladových skriptů. Vzdáleně je tak možné na příslušném serveru spustit libovolnou funkci, která je dostupná prostřednictvím skriptovacího jazyka.
26.08.2022 Sklad6 Pomocí proměnné PreskVarI,x lze ovlivnit práci s polem Stav v rámci identifikace umístění ve funkci pro přeskladnění (kde x je varianta přeskladnění - viz proměnná PreskVar). Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot: ...
Více
18.08.2022 Sklad6 Úprava kontroly datumů při párování EDI dokladů...
Více
18.08.2022 Sklad6 Úprava exportů dokladů do textového souboru (např. exportu EDI dokladů) pro případ práce s více databázemi. Program podporuje dohledávání požadavků z další databáze.
15.08.2022 Sklad6 Ve funkci pro zobrazení původních dodacích listů za sloučené doklady bylo do menu pro práci s původním dokladem před sloučením doplněna funkce pro export původního dokladu (např. export původního DL do PDF nebo EDI). Upraveno bylo také zpracování zkratkových kláves (F6:zobrazení informací z LOG souboru týkající se původního dokladu, F8..tisk původního dokladu).
15.08.2022 Sklad6 Odběratelské bonusy
Pokud má zákazník definovaný skupinový bonus, tak se v nabídce pro zobrazení odběratelských bonusů za vybraného odběratele vyberou a zobrazí odpovídající záznamy týkající se odběratele včetně záznamů skupinových odběratelských bonusů.
12.08.2022 Sklad6 V číselníku typů dokladů je možné pro jednotlivé typy dokladů definovat omezení pro formáty exportů (F11). Nastavení se definuje za pomocí masky s využitím znaků *, ? a případně !. např. !3/* povoluje všechny formáty exportů kromě formátu 3.
Pokud je daný formát pro dan typ dokladu zakázaný, tak se při pokusu o export dokladu objeví chybové hlášení.
12.08.2022 Sklad6 Změna práce s příznakem nepočítat do návrhu objednávek (čili spekulace) - funkce pro označení dokladů tímto příznakem označuje (resp. odznačuje) také všechny operace dokladu. Příznak lze změnit i v dialogu Nastavení uzavřen/převeden v editaci dokladu. Pokud dojde ke změně příznaku, tak se změna projeví ve všech operacích dokladu.
12.08.2022 Sklad6 Do dialogu pro zobrazení EDI zprávy z Editelu je přidáno tlačítko Otevřít, které otevře HTML zprávu ve výchozím prohlížeči, odkud je možné provést tisk s případnou změnou nastavení tisku.
12.08.2022 Sklad6 Ve zobrazování grafů program reaguje na proměnnou NBJVYP3,24. Do prodejů daňové doklady jsou doplněny nákupy z výrobních dokladů
04.08.2022 Sklad6
V nastavení MO prodeje je nový přepínač (v nabídce pod klávesou F8) Povolit vkládání údajů ze schránky (Ctrl+V). Pokud je přepínač zapnutý, je povoleno vložení údajů ze schránky Windows do editačního prvku pro vstup kódu zboží v dialogu pro maloobchodní prodej.
04.08.2022 Sklad6 Podpora pro samoobslužné terminály a pokladny firmy 4MAX (Self-service checkout, zkráceně SSC). Služba založená na Skladweb podporuje potřebné dotazy pro zjištění informací o zákazníkovi a také funkce pro zjištění aktuálních cen pro zadaného zákazníka a daný seznam zboží s určený množstvím, případně také funkci pro dotazování na balíčkový systém (výkup vratných obalů či slevové kódy)...
Více
04.08.2022 Sklad6 Ve všech běžných variantách grafů za karty se provádí kontrola proměnné NBJVyp3,24, která může nastavovat masku pro definici čísel příjmových dokladů, které mají být započítány do prodeje za daňové doklady (pokud maska obsahuje písmeno V, tak je toto písmeno nahrazeno číslem typu dokladu pro výrobní doklady z nastavení programu).
04.08.2022 Sklad6 Rozšíření sledování změn pro hlavičky a položky objednávek na dodavatele. Při všech běžných změnách v těchto datech vzniká záznam do protokolu změn (LOG.BTR)
04.08.2022 Sklad6 V přehledu položek objednávky doplněno menu pro práci s položkami objednávky (Alt+F6): NPO_MNU, kódy menu 77,x ...
Více
04.08.2022 Sklad6 Pro práci s EDI doklady za vybraného dodavatele jsou připraveny nové položky menu, které automaticky vyberou vhodný třídící index pro prohlížení dokladů podle toho, zda kód dodavatele v kartě dodavatele odpovídá poli EAN distribučního skladu dodavatele nebo EAN dodavatele. V menu pro práci s dodavatelem můžete použít následující kódy menu:...
Více
22.07.2022 Sklad6 Rozšíření způsobu zaokrouhlování částek v cizí měně za pomocí proměnné DokCM-MMM, 0, kde MMM je označení měny (např. DokCM-EUR,0). Nově lze hodnotu proměnné zadat v následujícím formátu: Částka zaokrouhlení/Způsob zaokrouhlení/Typ zaokrouhlení pro hotovostní doklady/Typ zaokrouhlení pro nehotovostní doklady/Platnost od/Platnost do...
Více
13.07.2022 Sklad6
V nastavení alternativních skladových karet jsou doplněné 2 nové přepínače povolující použití alternativy pro požadavky nebo zpracování výroby. Pokud je přepínač u alternativy vypnutý, tak se daná alternativa v dané evidenci vůbec nezpracovává.
13.07.2022 Sklad6 Rozšíření algoritmu pro příjem prodaných výrobků se spotřebou materiálu v rámci zpracování uzávěrky prodeje na pokladně (přijímají se výrobky, které mají mínusovou zásobu a odepisují odpovídající materiály)...
Více
08.07.2022 Sklad6 Úprava zpracování celopaletového zboží při převodu požadavku do faktury v režimu rozdělování operací dokladu do samostatných vychystávacích dokladů. Pokud program najde množství vyšší než je množství na paletě určené ve skladové kartě, tak množství odpovídající celým paletám oddělí a zbývající množství menší než paleta je evidováno společně s ostatním zbožím...
Více
08.07.2022 Sklad6 Pro automaticky rozdělované doklady je možné definovat maximální počet operací v rámci daného dokladu. Proměnnou DokOpeRozP,x (kde x odpovídá blokům definovaným proměnnou DokOpeRoz v rozsahu 1..7, 11..17, 21..27 apod.) zadejte v následujícím formátu: Skupina1=MaxPočet1/Skupina2=MaxPočet2/...
Více
08.07.2022 Sklad6 Při kopírování dokladu do schránky lze určit, zda pro jednotlivé operace mají být uložené také informace o pozici nebo šarži (v případě, že není explicitně vyžádáno kopírování dokladu s pozicemi). Proměnná OpeExpID,0 (popř. OpeExpID+,0 pro příjmové doklady nebo OpeExpID-,0 pro dodací doklady) může nabývat následující hodnoty:...
Více
01.07.2022 Sklad6 Pokud je v nastavení INI hodnot zapnutý přepínač (F7) Povolit zobrazování dlouhých názvů karet v operacích, tak se toto nastavení uplatní i v přehledu položek požadavků a při zadávání nového výrobního dokladu.
01.07.2022 Sklad6 Podpora pro generování kuponů na slevy v rámci bonusového programu. Při splnění podmínek dle nastavení číselníku bonusových akcí program vytvoří nový slevový kód v rámci evidence balíčků. Tento kód je pak možné vytisknout do dokladu jako poukaz na slevu. V následném dokladu je pak možné tento slevový kód zadat jako čárový kód a program přidá kartu, ...
Více
28.06.2022 Sklad6 Rozšířené možnosti ve vstupním okně pro vyskladňování váženého zboží za pomocí terminálů: - pokud je pomocí proměnné PrepVyskl,2 (viz změny 15.3.2019) zakázán ruční vstup hmotnosti, tak se kontroluje, zda je pro kartu definován alespoň jeden platný váhový čárový kód. Pokud ne, tak je ruční vstup hmotnosti povolen ...
Více
24.06.2022 Sklad6 Pomocí proměnných DokTskVVT-,100 až DokTskVVT-,108 lze nadefinovat filtrovací podmínku pro zobrazení nevychystaných dokladů pro tisk vyskladňovacího dokladu se změnou stavu vyskladnění (pro správné setřídění fronty dokladů).
Podobně pomocí proměnné DokTskVVT-,120 až DokTskVVT-,128 se definuje výraz pro filtraci přehledu dokladů pro vyskladnění (např. pro vyskladňovací procesy v terminálu).
24.06.2022 Sklad6 Ve funkci pro zobrazení přehledu dokladů k vyskladnění nebo tisku vyskladňovacího dokladu (doklady ve stavu "nevyskladněno" nebo "nevyskladněno-prioritní") se neuplatňuje změna barvy řádků s doklady závisející na stavu vyskladnění (ostatní barvy se uplatňují).
24.06.2022 Sklad6 Nový režim zaokrouhlování celkové částky dokladů na 0.05 Kč (resp. 0.05 EUR). Změna vychází z požadavků souvisejících s vyřazením mincí 1 a 2 centy z oběhu.
21.06.2022 Sklad6 Nové varianty výpočtu individuálních cen. V údaji Klíč je nově k dispozici Typ odběru, Typ odběru 2 až 4 a Střediska (K2). Je tak možné vytvářet individuální ceny pro karty, které mají v některém z těchto údajů vyplněnou určenou hodnotu.
21.06.2022 Sklad6 Úprava vyhodnocování grafů za kartu na základě příznaku Nepočítat do návrhu obj. (čili "spekulace").
03.06.2022 Sklad6 V adrese odběratele je nové pole ICObjPocet (Individuální cena pro určení objednacího počtu). V kartě odběratele byly jinak uspořádány informace na 6. a 7. podstránce (informace týkající se Track&Trace byly přesunuty na 7. podstránku). Pokud je v kartě odběratele tento údaj vyplněn, tak se při určení povoleného minimálního objednacího počtu použije množství určené individuální cenou...
Více
03.06.2022 Sklad6 Nový příznak skladové karty Centrálně řízené balení. Příznak je dostupný v příznacích karty (PageDn) a je viditelný, pokud hodnota proměnné KartaEdit,3 je větší než nula a je editovatelný, pokud tato proměnná má hodnotu 1. Pokud je příznak u karty zapnutý, tak se opraví popiska u pole balení na "Balení/C"...
Více
03.06.2022 Sklad6 Při importu skladových karet (Alt+F5), které mají zapnutý přepínač Centrálně řízené balení, se údaj Balení importuje i v případě, že není povolený import tohoto údaje pomocí přepínače v dialogu pro import (do dialogu je přidán nový přepínač Balení dle cent., kterým je možné zpracování příznakem označených karet ovlivnit)
03.06.2022 Sklad6 Nové pole ve skladové kartě Hmotnost netto, které je dostupné na třetí podstránce.
03.06.2022 Sklad6 Při uzávěrce MO prodeje s odepsáním materiálu pro výrobky s mínusovou zásobou, se toto zpracování neprovádí pro skladové karty označené jako Balíček v poli Koncese (pro evidenci hlášení lihu)
03.06.2022 Sklad6 V maloobchodním prodeji se při zadání zkráceného váhového EAN kódu (prvních 6 nebo 7 znaků začínající obvykle znaky 28) dohledá zboží a hmotnost je možné zadat samostatně. V tomto případě se položka účtenky označí příznakem "rychlokód" a při tisku účtenky může být tato položka odpovídajícím způsobem označena...
Více
03.06.2022 Sklad6 Při opravě karty se po přepnutí na druhou až čtvrtou podstránku zobrazuje název karty v plné délce (50 znaků). Na první podstránce se zobrazuje v původní omezené základní délce (30 znaků).
20.05.2022 Účto Možnost importovat pohyby na bankovním účtu České spořitelny za pomocí on-line přístupu (Databanking ČS). Program se pomocí webové služby připojí k serveru ČS, provede podepsání a šifrování zpráv pomocí certifikátů uložených na čipové kartě a knihoven ČS (ve výchozí stavu musí být v podsložce mp_wss_p11_v1_0_0_9401) a stáhne pohyby za aktuální den.
16.05.2022 Sklad6 Rozšíření možností automatické přefakturace využívané v souvislosti s Cross-dock doklady. Lze definovat číselník, který určuje, pod jakým dodavatelem/odběratelem mají být doklady zaevidovány (v první fázi se eviduje příjmový doklad a v druhé fázi dodací doklad). Číselník lze definovat samostatně pro jednotlivé fáze zpracování...
Více
 předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  z 81 další