logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
30.04.2009 Sklad6 Upraven způsob třídění operací při vyskladňování za pomocí on-line terminálů. Pokud není definován číselník pro definici cesty skladem (52), pak program třídí operace obdobným algoritmem, jako při třídění operací při tisku dokladu
30.04.2009 Sklad6 V maloobchodním prodeji je možné pomocí Ctrl+F6 přečíst váhu zboží z váhy připojené přes sériový port (nastavení váhy v konfiguraci programu).
30.04.2009 Sklad6 V běžném vstupu operace dokladu doplněno načtení váhy pomocí Ctrl+F6 (dosud jen F6)
30.04.2009 Sklad6 V generátoru sestav lze pro exporty do CSV definovat globální výraz CSV_SEPAR, který určuje oddělovač znaků pro CSV soubor (např. CSV_Separ="/" )
28.04.2009 Sklad6 Do maloobchodního prodeje přidána podpora pro dotykové displeje. Pro aktivaci je třeba v nastavení prodeje zapnout příslušný přepínač. V levé části jsou zobrazeny automaticky generované tlačítka pro číslice a běžné klávesy potřebné pro prodej. Na vrchu jsou zobrazeny tlačítka pro jednotlivé druhy plateb dle číselníku způsobů plateb.
Více
28.04.2009 Sklad6 Nový číselník (kód menu 15,44) pro konfiguraci tlačítek pro maloobchodní prodej. Pokud je nadefinován tento číselník, tak se v pravé části maloobchodního prodeje objeví tlačítka dle nastavení definovaného v číselníku. Lze definovat klávesy pro přímý prodej konkrétního zboží dle kódu nebo dle EAN kodu, lze vložit celou skupinu zboží
Více
22.04.2009 Sklad6 V číselníku množstevních slev za karty je možné definovat množstevní slevu tak, že se při splnění podmínek (např. odběr nad 1 balení) změní cena na cenové pásmo určené v definici množstevní slevy (např. místo ceny1 se zboží prodá za cenu určenou cenovým pásmem 3 ze skladové karty)
22.04.2009 Sklad6 Definován nový číselník "Skladové měrné jednotky" (kód číselníku 13)
22.04.2009 Sklad6 Ve struktuře KARTA je možné definovat kalkulovanou položku CMJBAL, která umožní v přehledu karet a v sestavách zobrazovat odpovídající popis z číselníku ke skladové měrné jednotce z karty
20.04.2009 Sklad6 Rozšířená podpora ukládání a načítání memo poznámek k dokladům a objednávkám na dodavatele do schránky a ze schránky
20.04.2009 Sklad6 Doplněna funkce pro export jedné nebo více označených průvodek do XML formátu. Vytvořený soubor lze načíst do speciálního programu v PDA nebo notebooku a v tomto zařízení provést další zpracování průvodky (aplikace pro řidiče). Pomocí proměnné "PruvXMLAdr" lze nastavit výstupní adresář pro export průvodek. Funkce je dostupná pomocí menu, které se objeví po Alt+F6 v seznamu průvodek.
Více
17.04.2009 Sklad6 V exportu dat pro PDA se exportují podrobnější informace o individuálních cenách (typ dokladu od-do). Pro správné zpracování individuálních cen v PDA závisejících na těchto položkách je nutné mít na PDA nainstalovanou odpovídající novější verzi programu
16.04.2009 Sklad6 Do globálních přehledů jednání a úkolů lze definovat kalkulované položky, které zobrazují informace z odběratelů nebo dodavatelů (pokud se daný záznam vztahuje k odběrateli nebo dodavateli). Ve struktuře ADRINFO lze definovat kalk.položku _nejakynazev s výrazem používajícím alias ADRODB pro informace o odběrateli a ADRDOD o dodavateli
14.04.2009 Sklad6 V exportu dokladu do textového souboru (včetně exportu pro EDI) je nová možnost definovat v příslušné sekci definičního souboru, která popisuje výstupní formát, nový výraz @COND=výraz, který určuje, zda se daná sekce má tisknout (nenulová hodnota znamená tisk; např. .M2@COND=Kod<"99" )
11.04.2009 Sklad6 Pokud je definována druhá měna pro práci ve skladovém programu a je k této měně nastaven v kurzovém lístku kurz, tak lze pomocí proměnné KalkPCCM s hodnotou 1 povolit vstup cizí měny bez DPH a s DPH v kalkulaci prodejní ceny za kartu (prozatím ve variantě pro max. 6 cenových pásem)
06.04.2009 Sklad6 Úprava vstupu plateb v cizí měně v maloobchodním prodeji: platba v cizí měně vychází z částky v Kč před zaokrouhlením
06.04.2009 Sklad6 V konfiguraci prodeje na pokladně lze nově nastavit výchozí způsob platby
06.04.2009 Sklad6 Informace o cizí měně a kurzu se ukládá ke každé účtence (pro zpětný tisk)
06.04.2009 Sklad6 Možnost vyvolat Přehled tržeb pouze za jednu pokladní.
Více
06.04.2009 Sklad6 V maloobchodním prodeji se kontrolují přístupová práva 40 - 42 pro omezení vstupu záporných hodnot pro účty, zboží či obaly
02.04.2009 Sklad6, Účto Oprava výpočtu sestav v generátoru sestav. Sestavy, které používají. Omezení dle indexu (popř. relační soubor s omezením dle indexu) se mohlo provést nesprávné omezení, což mohlo vést k menšímu nebo žádnému počtu vyhledaných záznamů.
02.04.2009 Sklad6 Ve vstupu kalkulací materiálu pro výrobky je možné zadávat množství za pomocí více desetinných míst
31.03.2009 Sklad6 Přidána nová funkce do menu ve skladových kartách (Alt+F6), která umožňuje hromadné přepočítání cen skladových karet v cizí měně. Hlavní využití je možnost přepočítání cen při změně kurzu tak, aby byla zachována cena v cizí měně. Je možné zadat původní a nový kurz a způsoby zaokrouhlení (+ možnost úpravy výsledné ceny pomocí individuální ceny).
Více
31.03.2009 Sklad6 Při výpočtu slevy celkovou částkou dle sazeb DPH se u dokladů s více dodávkami určí do operace se slevou číslo dodávky jako nejvyšší číslo dodávky + 1
27.03.2009 Sklad6 Upraveno zobrazování informací z LOG souboru v seznamu skladových karet tak, aby šlo zobrazovat informace o poslední změně v souboru zásob ke skladovým kartám (např. nákupní cena, Cena2, Cena 3, Průměrná NC). Pro zobrazení údajů z LOG souboru je třeba ve struktuře KARTA definovat kalkulované pole s názvem začínající LOGZ a s vhodnou šířkou.
Více
27.03.2009 Sklad6 Do menu KARTA_SPC, které lze vyvolat pomocí Alt+F6 ve skladových kartách (pokud není definováno, pak se generuje automaticky) je možné doplnit další funkce (kód menu 55,x).
Více
27.03.2009 Sklad6 Změna exportu dokladu do TXT (vč. Inhouse formátu EDI) pro doklady s celkovou slevou za doklad dle sazeb DPH - v součtových řádcích jsou definovány výrazy SLZAKLAD0, SLZAKLAD1, SLZAKLAD2, SLDPH0, SLDPH1, SLDPH2 pro jednotlivé sazby DPH (0/snížená/hlavní). Hodnoty obsahují hodnotu slevy bez DPH (slevy záporně) a odpovídající hodnotu DPH.
Více
23.03.2009 Sklad6 Kontrola celých balení v základním vstupu položek požadavku. U označených karet se provádí kontrola, zda obsluha zadala celé balení. V nastavení typů dokladů (F6; buď výchozí faktura nebo typ dokladu určený v hlavičce požadavku) musí být zapnutý příznak povolující kontrolu balení. Kontrola balení je také ovlivněna proměnnou KonCelaBal.
23.03.2009 Sklad6 Pokud je v kontrole celých balení prodáváno méně než jedno balení, pak se nabídne zaokrouhlení na jedno celé balení (dosud 0)
20.03.2009 Sklad6 Opraveno zobrazování grafů vyvolávaných pomocí Alt+F nebo Alt+G ve skladových kartách (popisky v grafu)
20.03.2009 Sklad6 Pokud jsou při slučování více dokladů do jednoho slučovány doklady, které mají různé IČO, pak se v dialogu pro nastavení slučování objeví nová volba pro určení třídění dodávek v rámci sloučeného dokladu. Buď se dodávky (tj. operace sloučeného dokladu) třídí jen dle datumu dodávky (jako dosud) nebo jsou doklady nejdříve setříděny dle IČO a pak teprve dle datumu dodávky.
20.03.2009 Sklad6 Sloučené doklady dostávají nový příznak umožňující snadno zjistit, že doklad vznikl sloučením (Priznaky2 .. 64) a že při slučování dokladů bylo zapnuto očíslování dodávek (Priznaky2 .. 128)
20.03.2009 Sklad6 Při tisku sloučených dokladů označených výše uvedeným příznakem sloučení se jako výchozí nabízí tisk celého dokladu (narozdíl od tisku jedné vybrané dodávky)
20.03.2009 Sklad6 Při tisku dokladů označených příznakem očíslování dodávek se použije režim pro tisk mezisoučtů za dodávky i v případě, že doklad má jen jednu dodávku (pro tisk hlaviček dodávek musí existovat sekce .M5 nebo .M6 v definičním souboru sestav)
20.03.2009 Sklad6 Při tisku dokladů lze využívat ve výrazech pole s názvy položek dle struktury jednotlivých tabulek vracející hodnoty z operací, karet nebo hlavičky dokladu. Podobně lze používat pole z dalších tabulek (s odpovídajícím aliasem - DOK,INI,KFG,KAR,ZAS,DKS,ADS).
Více
20.03.2009 Sklad6 V dialogu pro vedlejší náklady (menu ve vstupu dokladu) lze nyní zadat vedlejší náklady i zápornou částkou. Při evidování dokladu je zapsána do záznamů změn dokladů i dodatečná informace o souvisejících nákladech.
17.03.2009 Sklad6 V číselníku způsobu úhrady (číselník je se používá např. v dialogu pro vracení hotovosti) je možné definovat nový typ úhrady "Hotovost-cizí měna". U tohoto typu se navíc definuje měna (např. EUR) a způsob zaokrouhlení celkové částky dokladu v cizí měně.
17.03.2009 Sklad6 V dialogu pro vracení hotovosti lze vyúčtovat placenou hotovost i v cizích měnách (dle nastaveného číselníku způsobu úhrady, kde se definuje i klávesa, kterou se přepíná způsob úhrady)
17.03.2009 Sklad6 Při vracení hotovosti je ve Win32GUI verzi použito grafické zobrazení vracených částek (čísla nejsou kostrbatá).
17.03.2009 Sklad6 V nastavení maloobchodního prodeje je možné definovat druhou zobrazenou měnu - např. ceny v EUR (+ nový přepínač povolující zobrazení této měny)
17.03.2009 Sklad6 Pokud je povolena práce s druhou měnou v maloobchodním prodeji, tak se druhá měna zobrazuje v seznamu prodaného zboží a také v záhlaví se zobrazují celkové částky v cizí měně + použitý kurz načtený z kurzového lístku
17.03.2009 Sklad6 V rámci inicializace programu se načítá z nastavení také druhá měna (buď je definována proměnná Mena2 v seznamu tiskových proměnných a nebo je definována proměnná Mena2 v proměnných programu) a pokud je tato druhá měna definována, tak se načte i kurz z kurzového lístku
17.03.2009 Sklad6 Ve skladových kartách lze definovat kalkulované položky MENA2, MENA2KURZ, KCENA1, KCENA1DPH pro zobrazení druhé měny, aktuálního kurzu druhé měny, ceny 1 bez DPH přepočítané aktuálním kurzem a ceny 1 vč.DPH dle kurzu.
16.03.2009 Sklad6 Změna ve zpracování tiskových proměnných (F10 v INI hodnotách). Pokud v seznamu proměnných existuje stejně pojmenovaná proměnná s číslem aktuálního skladu a proměnné s nulovým číslem skladu, pak má přednost vždy proměnná s vyplněným číslem skladu
11.03.2009 Sklad6 Vylepšeno slučování více dokladů do jednoho: Pokud je v systému definovaný soubor SKLADDKS.BTR (struktura i indexy DOKLADSL) a soubor je v dané databázi vytvořen, pak se do tohoto souboru při slučování dokladů přenese informace o slučovaných dokladech, kterou bude možné prohlížet a používat pro tisk sloučených faktur (s informacemi k dodávce z dod.listu) nebo pro export dat.
Více
11.03.2009 Sklad6 Pokud byly slučované doklady před sloučením filtrovány pomocí F10, tak program ještě na konci slučování nastaví na sloučený doklad (dosud se zavřelo okno s doklady). Je tak nyní možné snadno změnit hlavičku dokladu či doklad např. kvůli správnému zaokrouhlení přeevidovat.
11.03.2009 Sklad6 V exportech dokladu do textového souboru (např. export faktur pro EDI je možné pro export položek dokladu používat aliasy DDOK, DADR a DOBJ pro data z hlaviček dokladů, adres a požadavků odpovídajících dané dodávce sloučeného dokladu. Pokud se nejedná o sloučený doklad, pak jsou tyto informace prázdné (resp. nulové)
10.03.2009 Sklad6 Do menu pro práci s odběrateli/dodavateli (OdbMenu/DodMenu) lze nadefinovat nové položky menu Přehled dokladů za fakturační místo (kód menu 27,23) a Přehled požadavků/objednávek za fakt. místo (kód menu 27,24) Doklady se ve všech těchto případech vybírají dle prvních 8 znaků z IČO.
09.03.2009 Sklad6 Pomocí proměnné TypDokSl+,x nebo TypDokSl-,x lze nastavit omezení slučování pro typ dokladu x. V hodnotě proměnné se uvede seznam povolených typů oddělených znakem /, do kterých může být typ dokladu x sloučen.
03.03.2009 Sklad6 Pomocí proměnné "OpeExpID" s hodnotou 1 je možné zapnout ukládání pozic zboží při kopírování dokladu do schránky. K dispozici jsou také nové kódy menu pro DOKLAD_TSK a pro menu DOKLAD_SPC.
Více
 předchozí  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  z 75 další