logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
27.11.2009 Sklad6 Do přehledu pokladních dokladů je doplněno nové speciální menu pro práci s pokladními doklady: POKL_SPC (spouští se pomocí Alt+F6). Menu nyní obsahuje 2 funkce:
1.Záznam změn pokladního dokladu
2.Dočasné odemčení dokladu - tato funkce nastaví v dokladu příznak dočasného otevření
Více
26.11.2009 Sklad6 Při zadávání inventurních dokladů v režimu "Vstup inventury-PDA" lze nyní pomocí proměnné InvHlKod,1 povolit/zakázat vybírání zboží ze seznamu pomocí Enter (ve výchozím stavu povoleno). Pomocí proměnné InvPDA,0 s hodnotou 1 lze povolit zadávání mínusového počtu do inventury. V tomto režimu zadávání inventury lze také pomocí F8 zadat nalezené inventurní množství v baleních atd.
Více
26.11.2009 Sklad6 Při zadávání inventurních dokladů v režimu "Vstup inventury-PDA" program po zadání zboží s vázanými obaly nabízí vstupní okno pro potvrzení automatického přidání vázaných obalů do inventurních záznamů. Pomocí proměnné InvPDA,1 lze nastavit způsob zpracování obalů při zadávání inventarizovaných položek s vázanými vratnými obaly.
Více
26.11.2009 Sklad6 Při zadávání inventurních dokladů v režimu "Vstup inventury-PDA" program, po zadání čísla inv.dokladu a údaje vyhodnotil, načte z databáze historii inventury z tabulky SKLADXNV (podle čísla dokladu a vyhodnotil). Pomocí proměnné InvPDA,2 s hodnotou 0 lze toto načítání vypnout.
26.11.2009 Sklad6 V přehledu inventurních položek v rámci zadávání inventury (SkladXNV) lze označovat záznamy pomocí Ins (označené záznamy se sčítají ve spodním řádku)
26.11.2009 Sklad6 Zrychlení výpočtu zůstatku pokladní knihy (F6) v pokladních dokladech
24.11.2009 Sklad6 Pomocí proměnné KARZmenaNC lze zakázat nebo povolit změnu nákupních cen ve skladových kartách při evidování dokladu. Hodnota 0 znamená, že změna NC v kartách se nebude provádět, 1 znamená povolenou změnu (je ale ignorovaný přepínač týkající se změny NC ve skladové kartě). Záporná hodnota znamená výchozí stav (tj. změna NC se řídí přepínačem pro změnu NC v kartě).
Více
24.11.2009 Sklad6 Při převádění požadavku do faktury (F6 v přehledu požadavků) se při zapnutém přepínači "[x] Aktualizovat prodejní ceny dle akt. ceníku" přihlíží také k individuální ceně určené v hlavičce požadavku (podobně, jako se to dělá v případě zapisování položek požadavku).
Více
16.11.2009 Sklad6 Při trvalém označování adres v adresáři pomocí klávesy * nebo + (původně Ins) se kontroluje přístupové právo k položce Oznaceni ve struktuře ADRESA.
13.11.2009 Sklad6 Při výběru nákupní operace pomocí F11 se z nákupní operace kopíruje poznámka (pokud je vyplněna) i v případě, že v typu dokladu není zapnut přepínač Kopírovat poznámku z nákupní operace (v případě, že je zapnut tento přepínač, tak není umožněna ruční změna poznámky)
13.11.2009 Sklad6 Upraveno odesílání příloh ve formátu PDF nebo HTML z menu pro tisk sestav. Pokud je zaškrtnuto odeslání sestavy, pak se nejdříve provede generování. PDF/HTML dokumentu a teprve po kompletním provedení se provádí odeslání
11.11.2009 Sklad6 Při standarní změně kódu skladové karty (čili bez použití souboru DelInfo) se provádí přečíslování také v seznamu výrobků a materiálů. U výrobků se nepřečíslovává samotný výrobek, ale pouze karta, na kterou se výrobek odkazuje. Podobně je to i u materiálů (kód výrobku se nemění jen samotný materiál). Při změně kódu karet u obalů je provedena optimalizace zrychlující změnu kódu.
11.11.2009 Sklad6 Rozšíření možnosti dialogu pro porovnávání přenosového souboru skladových karet s aktuální databází karet. (Karty/Přehled karet:Alt+F5:Porovnání souborů). V dialogu jsou nově přepínače umožňující porovnání všech cenových pásem, sp.rabatu a dohodnuté NC
09.11.2009 Sklad6, Účto V okně pro editaci záznamu odběratele/dodavatele je nový přepínač [x] Označit adresu, který umožňuje trvalé označení (zvýraznění) adresy. Trvale označené záznamy jsou nyní zvýrazněny jinou barvou.
09.11.2009 Sklad6, Účto Změna klávesy pro trvalé označení adresy (přepnutí) - místo klávesy Ins lze použít klávesu * nebo +. Původní klávesa Ins nyní označuje záznam jen dočasně (obdobně jako u jiných seznamů). Upraveno zpracování některých činností (např. tisky na obálky, tisk na štítky, export adres do souboru), tak aby se tiskly jen označené záznamy.
05.11.2009 Účto Upraven import výpisů ve formátu Multicash, aby byl správně načten vstupní STA soubor generovaný z Raiffeisenbank
27.10.2009 Sklad6 Při exportu dat pro notebooky se mohou generovat přenosové soubory NTB_NOB.BTR a NTB_NPO.BTR, obsahující hlavičky a položky z nevykrytých objednávek na dodavatele. Pokud jsou tyto data přenesena do dealerského notebooku (s přejmenováním na SKLADNOB.BTR a SKLADNPO.BTR), tak lze snadno zjišťovat poslední objednávku (množství a datum).
Více
27.10.2009 Sklad6 Do individuálních cen pro notebooky (NTB_SSL.BTR) se nekopírují záznamy individuálních cen s prošlou časovou platností
27.10.2009 Sklad6 V nastavení exportu dat pro notebooky lze vypnout komprimaci dat do souboru NTB.NLX (komprimace se provádí jen v režimu exportu dat dle dealerů)
27.10.2009 Sklad6 V číselníku dealerů pro export do PDA nebo notebooků lze určit uloženou výběrovou podmínku, která se má použít pro filtrování adres pro jednotlivé dealery. Samotnou podmínku je třeba uložit v seznamu odběratelů a je třeba jí přiřadit jednoznačné identifikační číslo. Adresy jsou stále filtrovány i dle označení dealera
23.10.2009 Sklad6 Při odesílání objednávek na dodavatele mailem nebo při jejich kopírování do souboru schránky je možné současně odesílat více označených objednávek. Funkci lze vyvolat pomocí Alt+F6 v objednávkách
23.10.2009 Sklad6 Nová funkce Import požadavku ze schránky (kód menu 4,11). Po výběru souboru se schránkou (pocházející např. z kopírování dokladu či objednávky do schránky) se nabídne přehled dokladů uložených ve schránce a po výběru pomocí Enter (výběr s vymazáním ze schránky) nebo F2 (výběr bez vymazání) se automatickty vytvoří požadavek a po zaevidování se nabídne možnost vytisknutí nebo úpravy požadavku
23.10.2009 Sklad6 Nový parametr při spuštění programu POZ:jmeno_souboru (popř. /POZ:soubor) umožňuje zjednodušený import požadavků ze schránky. Jméno souboru se schránkou obsahující doklady je určeno za parametrem POZ:
23.10.2009 Sklad6 Upravena práce s pokladní knihou v režimu se sníženými přístupovými právy (pokud je příslušné menu je spouštěno s právem 8) se místo editace záznamu pokladního dokladu objeví pouze náhled dokladu bez editace.
23.10.2009 Sklad6 Při opravě pokladního dokladu je upraveno zobrazování režimu výběru z číselníku kontačních předpisů (v případech, kdy by mohlo dojít ke zkrácení popisu se objeví jen řádek s popisem a vstup není rozdělen na kontační předpis a popis)
23.10.2009 Sklad6, Účto Do textového LOG souboru (nař. SKLAD.LOG) se provádí zaznamenání práce s databázovými tabulkami v rámci správce souborů (prohlížení, editace, vytvoření nebo indexování tabulky). Zaznamenává se také hromadné naplňování záznamů tabulky, export dat ze souborů, import dat z DBF souboru a výpočty sestav v generátoru sestav
19.10.2009 Sklad6, Účto V seznamu příjemců e-mailů lze zadat více příjemců, Příjemci se oddělují znakem ; (nebo alternativně čárkou). Je možné také využít rozšířený formát obsahující také jméno příjemce: "Jméno_příjemce"
19.10.2009 Sklad6 U nových požadavků importovaných z jiných systémů je v položce Příznaky ukládán druh importu (OBX=16/Notebook=32/PDA=64/DBF=128)
19.10.2009 Sklad6 Upravena podpora DBF tabulek ve formátu dBase III+. DBF soubory by měly lépe splňovat standardy DBF formátu.
16.10.2009 Sklad6, Účto Při výskytu I/O chyby nebo při výskytu chyby databáze Pervasive se provádí záznam o chybě do textového LOG souboru (např. Sklad.LOG)
16.10.2009 Sklad6, Účto Při importu dokladů ze schránky se změnilo ošetření chyb při zakládání čárových kódů ke skladové kartě. Pokud je hlášena chyba o duplicitě čárových kódů, tak se umožní pokračování bez založení záznamu čárového kódu.
16.10.2009 Sklad6 Pomocí proměnné TypCpyDod+,x nebo TypCpyDod-,x je možné pro příjmový nebo dodací typ dokladu x nastavit, že při kopírování dokladu do schránky se změní dodavatel v kartě (v soubor schránky) na určenou hodnotu. Vhodné je to obvzláště pro převodky na vlastní střediska, kdy u karet na středisku je (vzhledem k aut. objednávání) dodavatelem centrální středisko.
Více
16.10.2009 Sklad6 Pomocí proměnné AdrFiltr+,x nebo AdrFiltr-,x (x=0 až 2) lze definovat filtr pro zobrazování adres z adresáře dodavatelů nebo odběratelů ve formě logického výrazu. Např. posUp("Praha",Region)>0. Filtr se aktivuje automaticky a jeho uplatnění je možné přepínat pomocí F11.
15.10.2009 Sklad6 Pomocí proměnné AutZmCisNR s hodnotou 0 lze vypnout dialog, který se vyvolává při změně datumu, umožňující automatické vynulování číselných řad (dialog se nabízí, pokud je rok ze zadaného datumu vyšší než je rok pro číslování v INI hodnotách)
15.10.2009 Sklad6 Při zápisu mínusových operací do dodacích dokladů, které mají v typu dokladu nastaveno dohledávání nákupních cen (vždy nebo vždy u nových operací) se při prvním zápisu operace přenese zadaná cena do nákupní ceny v operaci (tato cena se používá pro ohodnocení skladové ceny operace u mínusových pohybů)
12.10.2009 Sklad6 Program při slučování více dokladů do jednoho podporuje sloučení běžných dokladů (např. faktur) a dobropisů (podobně jako u běžných dokladů musí být i u dobropisů v nastavení typu dokladu povoleno slučování). U takto sloučených dobropisů se změní znaménko u počtu MJ a DPH. Funkce se dá využít i pro změnu dobropisu na běžnou mínusovou fakturu.
12.10.2009 Sklad6 Při slučování dokladů se kontroluje příznak "párování nákupních a prodejních operací". Pokud je všechny slučované doklady nemají stejné, tak je zobrazeno varování.
12.10.2009 Sklad6 Nová varianta funkce pro sloučení dokladů: Sloučení více dokladů s následným přeevidováním sloučeného dokladu (kód menu 31, 32 v menu DOKLAD_SPC). To je vhodné, když je třeba v rámci evidování provést třeba zaokrouhlení dokladu.
12.10.2009 Sklad6 Při evidování dokladu s nastaveným příznakem "zakázat párování nákupních a prodejních operací" se kontroluje, zda alespoň jedna operace dokladu vyžaduje vyskladnění. Pokud doklad obsahuje jen obaly nebo karty s příznakem "Nevyžadovat vyskladnění", tak se objeví dotaz, zda nechcete doklad označit jako vyskladněný (a vypnout příznak zákazu párování).
Více
05.10.2009 Sklad6 V seznamu skladových karet je možné zobrazovat zásobu 4. skladu dané skladové karty jako samostatný sloupec (dosud šlo mimo zásobu aktuálního skladu zobrazovat pouze zásobu dvou dalších skladů).
Více
05.10.2009 Sklad6 Nová funkce pro odesílání objednávek na dodavatele emailem v interním přenosovém formátu (formát přenosového souboru s doklady Sklad6). Vhodné použití je pro odesílání objednávek na centrální sklad s následným vystavením převodky na základě této objednávky. Funkci je možné vyvolat pomocí Alt+F6 v přehledu objednávek na dodavatele.
Více
05.10.2009 Sklad6, Účto Při kopírování adres pomocí Ctrl+Enter se v nové adrese nulují údaje Limit salda a Označení.
30.09.2009 Sklad6 V exportu dat pro PDA se nyní provádí filtrování individuálních cen. Do PDA se nepřenáší časově neplatné záznamy indiv.cen (se starým datem)
30.09.2009 Sklad6 Doplněny nové kódy menu do menu KARTA_OPR (28,x) a NOBJINFO (28,x) pro prohlížení a editaci určené individuální ceny za kartu. Počáteční část jména indiv. ceny je určeno proměnnou KartaMnuIC,x.
29.09.2009 Sklad6, Účto Optimalizace výpočtů sestav v generátoru sestav. Pro sestavy s množstvím dotazů na relační soubory se zvýší rychlost výpočtu.
29.09.2009 Sklad6, Účto V definici relace v generátoru sestav je možné použít neúplné definování klíčové hodnoty pro dohledání relačního záznamu (může chybět definice výrazů pro vyhodnocení koncových segmentů indexu) - v tomto případě se provede dohledání prvního záznamu vyhovujícího počáteční části klíče (využití pro zrychlení výpočtu např. při sestavách z dokladů v průvodkách).
29.09.2009 Sklad6, Účto Při definici segmentu klíče v relačních souborech a omezeních dle indexu není nutné pomocí funkce chr() převádět číselné hodnoty na jednoznakové textové klíčové hodnoty - konverze se provede automaticky (např. místo ...;chr(TypDokladu);... lze použít jen ...;TypDokladu;... )
29.09.2009 Sklad6, Účto V nastavení parametrů tisku pro grafický tisk (lze vyvolat ikonkou Předvolby nastavení tisku v náhledovém okně pro sestavy) je nový parametr "Poměr velikosti středního písma", Tato hodnota udává procentuelní poměr středního písma (elite) vzhledem k velikosti normálního písma. Výchozí hodnota je 75%.
Více
29.09.2009 Sklad6 Pomocí proměnné ObjVybCeny s hodnotou 1 lze určit, že při zápisu položek požadavků se program bude po zvolení zboží ptát na výběr ceny z cenových pásem.
24.09.2009 Sklad6 Při kopírování dokladu včetně hlavičky dokladu (Další služby/Kopírování dokladu v menu pro práci s novým dokladem) se z kopírovaného dokladu nyní nepřenáší informace o datumu a částce zaplacení a datumu a času vzniku dokladu
 předchozí  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  z 78 další