logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
26.10.2011 Sklad6 V přehledu položek objednávky na dodavatele, která je ve stavu "Nepřevedeno", se nyní barevně zvýrazňují položky stejným způsobem, jako se dle nastavení poznámek ze skladové karty, zvýrazňují karty v přehledu karet.
26.10.2011 Sklad6 Návrhy objednávek na dodavatele rozšířeny o nové režimy zpracování požadavků, které umožňují navýšení návrhu objednávky i o částečně zpracované požadavky (pro každé IČO se použije pouze poslední požadavek pro danou kartu).
Více
26.10.2011 Sklad6 V úvodním dialogu návrhu objednávek podle průměrného prodeje jsou k jednotlivým vstupním polím doplněny nápovědy, které se objevují, pokud se myš zastaví nad vstupním polem
26.10.2011 Sklad6 Ve výběru typů dokladů pro filtraci dokladů (Přehled dokladů/F10/Podmínka pro hledání podle vzoru/Typy dokladů; popř. v hromadném uzamykání dokladů v rámci Alt+F6) lze pomocí F6 hromadně přepínat, zda chcete označit jen daňové doklady (dalším stisknutím F6 jen nedaňové doklady)
25.10.2011 Sklad6 Nový číselník 172 Místa dodání. Číselník lze definovat v číselníku Nákupčí pro dodavatele a lze ho využívat v souvislosti s návrhy objednávek na dodavatele. Může obsahovat např. DOD pro nákup od dodavatele a CEN pro nákup z centrály
25.10.2011 Sklad6 Ve výběru typů dokladů (např. při vystavování nových dokladů) a v číselníku typů dokladů se barevně rozlišují typy dokladů s příznakem daňový doklad. Typy dokladů, které nemají tento příznak zapnutý jsou zobrazené jinou barvou. Nastavení lze vypnout pomocí proměnné TypDokZvDD,0 s hodnotou 0 (pro nové grafické tabulky se používá proměnná TypDokZvDD,1 s hodnotou 0)
25.10.2011 Sklad6 Pro typ klávesnice PDA1 je rozšířen překlad kláves ve vstupu číselných hodnot. Pokud ve vstupu číselné hodnoty stisknete X, tak se místo něj zapíše - (mínus)
21.10.2011 Sklad6 V přehledu dokladů k průvodce je přidána nová funkce do menu volaného pomocí Alt+F6 pro hromadné označení hotovostních nezaplacených dokladů. Tyto doklady se pak dají snadno uhradit pomocí Ctrl+P.
21.10.2011 Sklad6 Do menu ROZVOZ_SPC, které lze vyvolat v seznamu dokladů zvoleného rozvozu klávesou Alt+F6, byly doplněny nové funkce, které lze v tomto menu použít.
Více
21.10.2011 Sklad6 V importu požadavků přenesených z notebooku (např. ve formě NOX souboru) se provádí kontrola, zda už daný požadavek nebyl importován v předchozím importu. Pokud je takovýto požadavek nalezen, tak je uživatel upozorněn a může vybrat, zda tento požadavek nechce importovat nebo zda ho chce naimportovat ve stavu "nepřevádět" (tyto požadavky jsou v seznamu obvykle červeně škrtnuté).
Více
20.10.2011 Sklad6 Vstup dokladu PDA - možnost převzetí položek z požadavku do dokladu. Pokud je proměnná TERMDOK+,6 nebo TERMDOK-,6 nastavena na hodnotu 1, tak se umožní vstup položek požadavku do dokladu pomocí F9 nebo F12
18.10.2011 Účto Úprava exportu plateb do Sklad6 (pomocí přenosového souboru PLATBY.EXP). Export je upraven tak, aby v jednom přenosovém souboru mohla být pro každou fakturu jen jedna platba (s posledním datumem platby). Původní stav mohl vést ke komplikvanějšímu importu ve Sklad6 a vzniku nadbytečných LOG záznamů.
10.10.2011 Sklad6, Účto Pomocí proměnné prostředí operačního systému (uživatelské nebo systémové) ENABLE_SIMPLEMAPI s hodnotou 0 lze zakázat odesílání e-mailových zpráv pomocí rozhraní SimpleMapi (to vyvolává okno pro editaci zprávy pomocí výchozího klienta pošty)
Více
10.10.2011 Sklad6 Do návrhů objednávek doplněna možnost vybírat údaje podle nákupčích pro jednotlivé dodavatele. Pokud je zadán údaj nákupčí, tak se vybírají pouze skladové karty, jejichž dodavatelé jsou nákupčímu přiřazeni v číselníku "Nákupčí pro dodavatele". Je možné také určit objednací dny dle nastavení z číselníku nákupnčích pro dodavatele.
10.10.2011 Sklad6 Při návrhu objednávek se nepřepisují případné existující návrhy na stejného dodavatele, které mají jiného nákupčího.
10.10.2011 Sklad6 Pomocí proměnné NBJZPol,1 s hodnotou 1 lze nastavit, aby se při výpočtu návrhů objednávek na dodavatele počítaly požadavky z více souborů. Seznam souborů je definovaný v souboru SKLADDEL.BTR (záznamy s typem "Položky"). Toto nastavení není závislé na nastavení přepínače Používat soubor DelInfo v INI hodnotách.
10.10.2011 Sklad6 Ve struktuře NPOLOZKA je možné definovat kalkulované položky využívající výrazy z relačních souborů karet (alias KAR.), zásob (alias ZAS.) a hlaviček objednávek (alias NOB.)
10.10.2011 Sklad6 Pomocí proměnné KontPPTypP lze změnit typ kontroly saldokonta prováděný při evidování dokladu pro jednotlivé varianty údaje "Typ platiče" v záznamu odběratele. Hodnoty je třeba zadat jako seznam číselných hodnot oddělených znakem /.
Více
08.10.2011 Sklad6 V maloobchodním prodeji je upravena funkce pro mazání v položkách rozpracované účtenky. Pokud byla v průběhu zápisu dokladu provedena uzávěrka prodeje na pokladně, tak není dovoleno mazání těch položek, které již prošly uzávěrkou
08.10.2011 Sklad6 Podpora pro novou verzi offline objednávkového programu. V nastavení exportu ceníků pro objednávkový program lze nově definovat v číselníku textů záznamy typu "Nastavení objednávkového programu".
Více
08.10.2011 Sklad6 Upraveno načítání informací z ARES do adresy odběratele/dodavatele. Program nejdříve analyzuje základní webovou stránku ARES a odtud zjistí DIČ a dále v jaké evidenci má hledat další informace (OR=Obchodní rejstřík,RŽP=Registr živnostenského podnikání nebo základní informace z ARES). Informace o použitém rejstříku se vypisuje v záhlaví okna pro potrvzení převzetí zjištěné adresy.
08.10.2011 Sklad6 Ve struktuře DOKLAD lze definovat položku CDEALER obsahující popis dohledaný z číselníku dealerů dle zakázky z hlavičky dokladu. Tuto položku pak lze využít pro tisk informací o dealerovi (například Jméno, telefon, email) do dokladů.
08.10.2011 Sklad6 Doplněny nové číselníky "Nákupčí" (kód číselníku 171) a "Nákupčí pro dodavatele" (kód číselníku 170). V číselníku nákupčích pro dodavatele (kód menu 15,33) lze pomocí Alt+F6 provádět hromadné změny označených záznamů nebo spustit import z číselníku dodavatelů.
08.10.2011 Sklad6 Ve struktuře KARTA lze definovat položku CNAKUPCI obsahující označení nákupčího dohledané z číselníku nákupčích pro dodavatele. Pokud je pro danou kartu (resp. dodavatele) určeno více záznamů nákupčích, tak se v položce objeví více nákupčích oddělených čárkou.
08.10.2011 Sklad6 Rozšíření přenosu dat pro notebooky o možnost přenosu informací k adresám (záznamy AdrInfo - jednání, úkoly, dokumenty,...) Ve výchozím stavu je přenos těchto záznamů v nastavení přenosů vypnut.
Více
08.10.2011 Sklad6 Nová funkce pro import záznamů k adresám (AdrInfo) ze souborů NTB_IADR.BTR a NTB_MEM.BTR (kód menu 59,49). Funkce je určená pro zjednodušený import jednání, úkolů, dokumentů apod. v notebocích.
08.10.2011 Sklad6 Nový parametr programu /NTBIMP, která provede import záznamů k adresám (AdrInfo) a následně spustí funkci pro Import stavu nezpracovaných požadavků. Funkce spouští funkce, které se musí provést po načtení dat ze serveru do notebooku.
08.10.2011 Sklad6 Nový dialog pro nastavení přenosu adres odběratelů za pomocí obdobné funkce, jakou se přenáší požadavky a adresy z notebooků. (kód menu 15,19; lze nastavit jak do hlavního menu, tak i do menu NOTEBOOK). Stejné hodnoty lze nastavit také v rozšířeném dialogu pro nastavení přenosů pro notebooky (pokud je v konfiguraci vypnutý přepínač "Režim notebook")
08.10.2011 Sklad6 V hlavním menu a v menu NOTEBOOK lze definovat menu pro konfiguraci přenosů z notebooků: kód menu 15,38: konfigurace přenosů v režimu notebook kód menu 15,37: konfigurace přenosů v režimu PC
08.10.2011 Sklad6 Nová funkce pro odeslání adres odběratelů společně se záznamy k adresám (AdrInfo). Funkce připraví data, zkomprimuje je do jednoho přenosového souboru ADR.NOX a následně umožní odeslání těchto dat
Více
08.10.2011 Sklad6 Funkce pro import požadavků z NOX souboru byla aktualizována tak, aby dokázala přijmout NOX soubor, který obsahuje jen adresy, záznamy k adresám a poznámky k těmto záznamům
05.10.2011 Sklad6 Ve sledování rozvozů je možné přidat hromadně do rozvozu do všechny doklady ze zvolené trasy a zvoleného dne (v seznamu dokladů daného rozvozu se stiskne F11/Rozvozová trasa). Menu TypJizdy, kód menu 0,80, původní funkce "Rozvozová trasa dle dealera" má kód menu 0,79.
23.09.2011 Sklad6, Účto Upraveno zobrazování kalkulovaných polí v databázových přehledech. Pokud má dané pole ve strukturách souboru zapnutý příznak "Zarovávat zprava", tak se v seznamech zobrazují tyto údaje zarovnané zprava.
23.09.2011 Sklad6, Účto Ve strukturách souborů zaveden nový příznak [x] Přístupová práva použít i pro zobrazení hodnot v seznamech. Pokud je u dané struktury v tabulce tento příznak zapnutý, tak se takto označená pole kontrolují při přípravě zobrazení databázových seznamů a pokud aktuálně přihlášený typ uživatele nemá přístupové právo k dané struktuře souboru, tak se daný údaj nezobrazí.
Více
23.09.2011 Sklad6 Při kopírování objednávky dodavatele do schránky (F8 v položkách objednávky) je možné kopírovat jen označené záznamy (pokud je označen aspoň jeden záznam, tak se kopírují jen označené záznamy - jinak všechny)
23.09.2011 Sklad6 Úprava importu plateb z účta: v kontrolní sestavě se vypisují podrobnější informace u dokladů, u kterých byla změněna platba. V případě, že v dokladu ještě zbývá něco uhradit, tak se u dobropisů vypisuje slovo ROZDÍL. U přeplatku běžných faktur "PŘEPLATEK" a u nedoplatku slovo "NEDOPLATEK" a pak se vypíše částka k doplacení.
23.09.2011 Sklad6 V přehledu položek objednávky na dodavatele lze pomocí Alt+F vyvolat zobrazení grafu (obdobně jako ve skladových kartách). Pro vyvolání je vyžadováno přístupové právo vidět nákupní ceny a právo vidět součtové sestavy
23.09.2011 Sklad6 Pomocí proměnné KontPPInfo, 0 s hodnotou 254 je možné nastavit, aby se prováděla kontrola saldokonta a limitů dle nastavení odběratele před evidováním dokladů i u těch uživatelů, kteří mají povoleno přístupové právo 25 Právo neomezeně fakturovat př.příkazem. U těchto uživatelů se pouze zobrazí informační hlášení, ale evidování není omezeno.
Více
23.09.2011 Sklad6 Opraveno přepínání zobrazených sloupců v tabulce pro měsíční grafy za skladovou kartu (Alt+F na skladové kartě)
21.09.2011 Sklad6, Účto Definováno nové přístupové právo umožňující ovlivnit, zda uživatel může vyvolat dialog pro nastavení formulářů s novými tabulkami (barvy, fonty, nastavení sloupců tabulky, pozice oken, stavový řádek, ...)
125 Právo měnit nastavení formulářů (dialog)
Právo se kontroluje pouze v případě, že je nastavená proměnná KAPGrid,1 na hodnotu 7 (aktuálně se kontroluje nenulová hodnota).
21.09.2011 Sklad6 Definované nové přístupové právo
126 Právo opravovat doklad zpracovaný aut.uzávěrkou
Uživatelé bez zapnutého přístupového práva nemohou opravovat doklady, které již byly převedeny automatickou uzávěrkou do pokladní knihy
21.09.2011 Sklad6 V příjmu zboží a spotřebě surovin, která se provádí v rámci automatické uzávěrky program kontroluje a používá nastavení [x] Použít určené cenové pásmo z nastavení typu dokladu. Pokud je tento přepínač u typu dokladu pro příjem a spotřebu surovin zapnutý a je současně určené cenové pásmo, tak se při uzávěrce MO prodeje odepíší suroviny za ceny dle určeného cenového pásma.
Více
16.09.2011 Sklad6 Doplněn nový typ zaokrouhlování na 0.99 Kč použitelný např. při vyhodnocování individuálních cen či hromadném naplňování cen.
16.09.2011 Sklad6 Upraveno zpracování balíčkového systému pro vracení obalů. Pokud je částka za obaly vyšší než 5000, tak se vygeneruje čárový kód, který pak není kontrolován na výši částky (dosud nešlo balíček s vyšší částkou vytvořit).
16.09.2011 Sklad6 V prohlížení operací skladové karty je možné používat kalkulovaná pole využívající relaci DOK. (odkazující se na hlavičku dokladu, ke kterému daná operace náleží). V těchto relačně definovaných kalkulovaných polích se lze odkazovat také na jiná kalkulovaná pole ze struktury DOKLAD (např. VYRAZ_KJM dohledávají jméno konečného příjemce z adresáře dodavatelů/odběratelů).
13.09.2011 Sklad6 Ke skladové kartě lze určit výchozí identifikaci umístění (nová funkce do menu KARTA_OPR nebo KARTA_OPR2, kód menu 51, 56). V číselníku typů dokladů je pak možné nastavit u příjmových dokladů, aby se takto zadaná výchozí id.umístění použila při přijímání dané skladové karty.
Více
13.09.2011 Sklad6 Úprava importu plateb z účetnictví: program by měl nyní lépe dohledávat případné nespárované platby
13.09.2011 Sklad6 Úprava exportu ceníků ve formátu DBC pro offline objednávkový program. Skladové karty pro jednotlivé ceníky lze filtrovat podle toho, zda daná karta spadá do určené individuální ceny.
Více
13.09.2011 Sklad6 Doplněna nová varianta exportu přijatých faktur do externího účta:
6, 47 : CSV: přijaté, dle data UZP, za aktuální sklad
07.09.2011 Sklad6 Nová funkce "Příprava dat nevykrytých požadavků" (kód menu 4,21). Funkce slučuje data z daného období (u požadavků dle data založení, u dokladů dle data vystavení). Funkce vybere všechny požadavky a zkopíruje je do souborů NTB_OBJN.BTR (hlavičky) a NTB_POLN.BTR (položky) a totéž provede z doklady z daného období (doklady se zkonvertují do struktury "požadavku").
Více
 předchozí  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  z 81 další