logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
28.12.2009 Sklad6 Upravena daňová kalkulačka pro nové sazby DPH (Ctrl+F3)
18.12.2009 Sklad6 Nová funkce pro přímý export objednávky na dodavatele do PDF (Alt+F6 v přehledu objednávek na dodavatele). Pokud je definováno menu NOBJED_SPC, tak je třeba funkci do tohoto menu přidat (kód menu 39,5).
Více
14.12.2009 Sklad6, Účto Upraveno kontrola stisknutí klávesy Shift v konzolové verzi programu. Při spuštění grafických sestav mohl program ignorovat stisknutí této klávesy.: Drobné výkonnostní optimalizace zobrazování v konzolové verzi programu
14.12.2009 Sklad6, Účto Drobné výkonnostní optimalizace zobrazování v konzolové verzi programu
11.12.2009 Sklad6 V seznamu souborů (Systémové menu/Soubory) lze definovat soubory NTB_OBJN.BTR (Data pro notebooky-hlavičky požadavků; struktura a indexy OBJEDNAV) NTB_POLN.BTR (Data pro notebooky-položky požadavků; struktura a indexy POLOZKA). Při exportu dat pro notebooky (i ve variantě dle dealerů) generují soubory s tímto jménem obsahující požadavky za posledních 14 dní.
Více
11.12.2009 Sklad6 V menu pro práci s novými požadavky a v menu pro opravu požadavků lze definovat funkci "Nedodané zboží" s kódem 0,20. Tato funkce v noteboocích dohledá požadavek odpovídající aktuálnímu požadavku (při opravě) a zobrazí položky tohoto požadavku. Pomocí F6 je možné položky požadavku (pomocí Ins je možné vybrat jen některé) přenést do aktuálního požadavku.
Více
11.12.2009 Sklad6 Nová varianta funkce pro výdej zboží pomocí terminálů s využitím SSCC kódů (kód menu 1,96). Nastavení se provádí jako u jiných výdejů pomocí proměnné TERMDOK-.
11.12.2009 Sklad6 Při evidování převodek s nastaveným příznakem automatického vytvoření převodky v druhém skladu, kde u druhého (párového) typu dokladu je nastavena pevná identifikace umístění, se ponechává šarže a id.stavu podle původního údaje z operace prvního dokladu.
04.12.2009 Sklad6 V prohlížení výrobků a v prohlížení materiálů k výrobku lze používat kalkulované položky používajíci relační soubory KAR a ZAS pro zobrazení informací ze skladových karet a souboru zásob
04.12.2009 Sklad6 Funkce pro import dokladů z offline terminálu ve formátu CSV (např. z AG8000) podle nastavení promenné DoklTerm,3 umožňuje vyčkání (a potvrzení) na dokončení přenosu z terminálu
30.11.2009 Sklad6 Podpora importu balíčků pocházejících z výkupu obalů (pomocí tisku štítků s čárovým kódem) v běžném vstupu operací dokladu (dosud jen v maloobchodním prodeji). Po sejmutí čárového kódu balíčku se do dokladu vypíší všechny položky balíčku (čili obaly zadané ve výkupu obalů).
Více
30.11.2009 Sklad6 Pomocí nové funkce s kódem 7,61 lze prohlížet soubor obsahující EAN balíčky pocházející z výkupu obalů.
30.11.2009 Sklad6 V záznamu individuální ceny je nový přepínač [ ] Povolit vyhodn. nulové ind.ceny. Pokud tento přepínač není zapnutý (výchozí stav), tak program nedovolí vyhodnotit individuální cenu, jejímž výsledkem je nulová cena (použije se v té chvíli základní cena). Podobné kontroly se provádí i pro "vnořené" individuální ceny (odkazy na jinou individuální cenu).
30.11.2009 Sklad6 V menu pro práci s operacemi dokladu (F10; menu SOpe_Edit, Ope_Edit) je možné definovat funkce pro zobrazení akčních individuálních cen (kódy menu 27,x a 28,x - kde x je číslo proměnné KartaMNUIC,x - tato proměnná obsahuje počáteční část jména zobrazovaných individuálních cen)
27.11.2009 Sklad6, Účto Pokud je v adrese (záložka s kontakty) v údaji www vyplněna webová adresa, tak lze pomocí Ctrl+Enter nebo kliknutím na malou ikonku vedle webové adresy spouštět internetový prohlížeč
27.11.2009 Sklad6 Úprava logování převodu pokladních dokladů do účta
27.11.2009 Sklad6 Do přehledu pokladních dokladů je doplněno nové speciální menu pro práci s pokladními doklady: POKL_SPC (spouští se pomocí Alt+F6). Menu nyní obsahuje 2 funkce:
1.Záznam změn pokladního dokladu
2.Dočasné odemčení dokladu - tato funkce nastaví v dokladu příznak dočasného otevření
Více
26.11.2009 Sklad6 Při zadávání inventurních dokladů v režimu "Vstup inventury-PDA" lze nyní pomocí proměnné InvHlKod,1 povolit/zakázat vybírání zboží ze seznamu pomocí Enter (ve výchozím stavu povoleno). Pomocí proměnné InvPDA,0 s hodnotou 1 lze povolit zadávání mínusového počtu do inventury. V tomto režimu zadávání inventury lze také pomocí F8 zadat nalezené inventurní množství v baleních atd.
Více
26.11.2009 Sklad6 Při zadávání inventurních dokladů v režimu "Vstup inventury-PDA" program po zadání zboží s vázanými obaly nabízí vstupní okno pro potvrzení automatického přidání vázaných obalů do inventurních záznamů. Pomocí proměnné InvPDA,1 lze nastavit způsob zpracování obalů při zadávání inventarizovaných položek s vázanými vratnými obaly.
Více
26.11.2009 Sklad6 Při zadávání inventurních dokladů v režimu "Vstup inventury-PDA" program, po zadání čísla inv.dokladu a údaje vyhodnotil, načte z databáze historii inventury z tabulky SKLADXNV (podle čísla dokladu a vyhodnotil). Pomocí proměnné InvPDA,2 s hodnotou 0 lze toto načítání vypnout.
26.11.2009 Sklad6 V přehledu inventurních položek v rámci zadávání inventury (SkladXNV) lze označovat záznamy pomocí Ins (označené záznamy se sčítají ve spodním řádku)
26.11.2009 Sklad6 Zrychlení výpočtu zůstatku pokladní knihy (F6) v pokladních dokladech
24.11.2009 Sklad6 Pomocí proměnné KARZmenaNC lze zakázat nebo povolit změnu nákupních cen ve skladových kartách při evidování dokladu. Hodnota 0 znamená, že změna NC v kartách se nebude provádět, 1 znamená povolenou změnu (je ale ignorovaný přepínač týkající se změny NC ve skladové kartě). Záporná hodnota znamená výchozí stav (tj. změna NC se řídí přepínačem pro změnu NC v kartě).
Více
24.11.2009 Sklad6 Při převádění požadavku do faktury (F6 v přehledu požadavků) se při zapnutém přepínači "[x] Aktualizovat prodejní ceny dle akt. ceníku" přihlíží také k individuální ceně určené v hlavičce požadavku (podobně, jako se to dělá v případě zapisování položek požadavku).
Více
16.11.2009 Sklad6 Při trvalém označování adres v adresáři pomocí klávesy * nebo + (původně Ins) se kontroluje přístupové právo k položce Oznaceni ve struktuře ADRESA.
13.11.2009 Sklad6 Při výběru nákupní operace pomocí F11 se z nákupní operace kopíruje poznámka (pokud je vyplněna) i v případě, že v typu dokladu není zapnut přepínač Kopírovat poznámku z nákupní operace (v případě, že je zapnut tento přepínač, tak není umožněna ruční změna poznámky)
13.11.2009 Sklad6 Upraveno odesílání příloh ve formátu PDF nebo HTML z menu pro tisk sestav. Pokud je zaškrtnuto odeslání sestavy, pak se nejdříve provede generování. PDF/HTML dokumentu a teprve po kompletním provedení se provádí odeslání
11.11.2009 Sklad6 Při standarní změně kódu skladové karty (čili bez použití souboru DelInfo) se provádí přečíslování také v seznamu výrobků a materiálů. U výrobků se nepřečíslovává samotný výrobek, ale pouze karta, na kterou se výrobek odkazuje. Podobně je to i u materiálů (kód výrobku se nemění jen samotný materiál). Při změně kódu karet u obalů je provedena optimalizace zrychlující změnu kódu.
11.11.2009 Sklad6 Rozšíření možnosti dialogu pro porovnávání přenosového souboru skladových karet s aktuální databází karet. (Karty/Přehled karet:Alt+F5:Porovnání souborů). V dialogu jsou nově přepínače umožňující porovnání všech cenových pásem, sp.rabatu a dohodnuté NC
09.11.2009 Sklad6, Účto V okně pro editaci záznamu odběratele/dodavatele je nový přepínač [x] Označit adresu, který umožňuje trvalé označení (zvýraznění) adresy. Trvale označené záznamy jsou nyní zvýrazněny jinou barvou.
09.11.2009 Sklad6, Účto Změna klávesy pro trvalé označení adresy (přepnutí) - místo klávesy Ins lze použít klávesu * nebo +. Původní klávesa Ins nyní označuje záznam jen dočasně (obdobně jako u jiných seznamů). Upraveno zpracování některých činností (např. tisky na obálky, tisk na štítky, export adres do souboru), tak aby se tiskly jen označené záznamy.
05.11.2009 Účto Upraven import výpisů ve formátu Multicash, aby byl správně načten vstupní STA soubor generovaný z Raiffeisenbank
27.10.2009 Sklad6 Při exportu dat pro notebooky se mohou generovat přenosové soubory NTB_NOB.BTR a NTB_NPO.BTR, obsahující hlavičky a položky z nevykrytých objednávek na dodavatele. Pokud jsou tyto data přenesena do dealerského notebooku (s přejmenováním na SKLADNOB.BTR a SKLADNPO.BTR), tak lze snadno zjišťovat poslední objednávku (množství a datum).
Více
27.10.2009 Sklad6 Do individuálních cen pro notebooky (NTB_SSL.BTR) se nekopírují záznamy individuálních cen s prošlou časovou platností
27.10.2009 Sklad6 V nastavení exportu dat pro notebooky lze vypnout komprimaci dat do souboru NTB.NLX (komprimace se provádí jen v režimu exportu dat dle dealerů)
27.10.2009 Sklad6 V číselníku dealerů pro export do PDA nebo notebooků lze určit uloženou výběrovou podmínku, která se má použít pro filtrování adres pro jednotlivé dealery. Samotnou podmínku je třeba uložit v seznamu odběratelů a je třeba jí přiřadit jednoznačné identifikační číslo. Adresy jsou stále filtrovány i dle označení dealera
23.10.2009 Sklad6 Při odesílání objednávek na dodavatele mailem nebo při jejich kopírování do souboru schránky je možné současně odesílat více označených objednávek. Funkci lze vyvolat pomocí Alt+F6 v objednávkách
23.10.2009 Sklad6 Nová funkce Import požadavku ze schránky (kód menu 4,11). Po výběru souboru se schránkou (pocházející např. z kopírování dokladu či objednávky do schránky) se nabídne přehled dokladů uložených ve schránce a po výběru pomocí Enter (výběr s vymazáním ze schránky) nebo F2 (výběr bez vymazání) se automatickty vytvoří požadavek a po zaevidování se nabídne možnost vytisknutí nebo úpravy požadavku
23.10.2009 Sklad6 Nový parametr při spuštění programu POZ:jmeno_souboru (popř. /POZ:soubor) umožňuje zjednodušený import požadavků ze schránky. Jméno souboru se schránkou obsahující doklady je určeno za parametrem POZ:
23.10.2009 Sklad6 Upravena práce s pokladní knihou v režimu se sníženými přístupovými právy (pokud je příslušné menu je spouštěno s právem 8) se místo editace záznamu pokladního dokladu objeví pouze náhled dokladu bez editace.
23.10.2009 Sklad6 Při opravě pokladního dokladu je upraveno zobrazování režimu výběru z číselníku kontačních předpisů (v případech, kdy by mohlo dojít ke zkrácení popisu se objeví jen řádek s popisem a vstup není rozdělen na kontační předpis a popis)
23.10.2009 Sklad6, Účto Do textového LOG souboru (nař. SKLAD.LOG) se provádí zaznamenání práce s databázovými tabulkami v rámci správce souborů (prohlížení, editace, vytvoření nebo indexování tabulky). Zaznamenává se také hromadné naplňování záznamů tabulky, export dat ze souborů, import dat z DBF souboru a výpočty sestav v generátoru sestav
19.10.2009 Sklad6, Účto V seznamu příjemců e-mailů lze zadat více příjemců, Příjemci se oddělují znakem ; (nebo alternativně čárkou). Je možné také využít rozšířený formát obsahující také jméno příjemce: "Jméno_příjemce"
19.10.2009 Sklad6 U nových požadavků importovaných z jiných systémů je v položce Příznaky ukládán druh importu (OBX=16/Notebook=32/PDA=64/DBF=128)
19.10.2009 Sklad6 Upravena podpora DBF tabulek ve formátu dBase III+. DBF soubory by měly lépe splňovat standardy DBF formátu.
16.10.2009 Sklad6, Účto Při výskytu I/O chyby nebo při výskytu chyby databáze Pervasive se provádí záznam o chybě do textového LOG souboru (např. Sklad.LOG)
16.10.2009 Sklad6, Účto Při importu dokladů ze schránky se změnilo ošetření chyb při zakládání čárových kódů ke skladové kartě. Pokud je hlášena chyba o duplicitě čárových kódů, tak se umožní pokračování bez založení záznamu čárového kódu.
16.10.2009 Sklad6 Pomocí proměnné TypCpyDod+,x nebo TypCpyDod-,x je možné pro příjmový nebo dodací typ dokladu x nastavit, že při kopírování dokladu do schránky se změní dodavatel v kartě (v soubor schránky) na určenou hodnotu. Vhodné je to obvzláště pro převodky na vlastní střediska, kdy u karet na středisku je (vzhledem k aut. objednávání) dodavatelem centrální středisko.
Více
16.10.2009 Sklad6 Pomocí proměnné AdrFiltr+,x nebo AdrFiltr-,x (x=0 až 2) lze definovat filtr pro zobrazování adres z adresáře dodavatelů nebo odběratelů ve formě logického výrazu. Např. posUp("Praha",Region)>0. Filtr se aktivuje automaticky a jeho uplatnění je možné přepínat pomocí F11.
15.10.2009 Sklad6 Pomocí proměnné AutZmCisNR s hodnotou 0 lze vypnout dialog, který se vyvolává při změně datumu, umožňující automatické vynulování číselných řad (dialog se nabízí, pokud je rok ze zadaného datumu vyšší než je rok pro číslování v INI hodnotách)
 předchozí  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  z 75 další